Index 
 Text integral 
Dezbateri
Marţi, 5 aprilie 2011 - Strasbourg Ediţie JO

Explicații privind votul
MPphoto
 
 

Text depus : A7-0065/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris. (PT) Este esențial să rupem tăcerea cu privire la toate formele de infracțiune și, în acest caz, cu privire la infracțiunea pe motive de gen. Infracțiunile care îmbracă forma violenței la domiciliu, a abuzului sexual, a traficului de persoane, a mutilării genitale și alte forme de încălcare a integrității, care afectează cu precădere femeile și tinerele, ar trebui făcute publice pentru a putea fi combătute mai eficient. În realitate, o mai bună cunoaștere a violenței pe motive de gen ar putea spori sensibilitatea societății la această chestiune. Acest raport din proprie inițiativă al Parlamentului European încearcă să reunească o serie de măsuri necesare pentru a garanta faptul că femeile europene au o viață decentă. În ciuda faptului că violența împotriva femeilor constituie de câteva decenii un subiect de dezbatere, comunitatea internațională nu a reușit să pună capăt acestei forme delictuale extrem de distructive. Pe scurt, cred că Uniunea Europeană ar trebui să adopte legislația necesară pentru a pune capăt acestei violențe și că statele membre trebuie să întocmească planuri naționale de acțiune pentru combaterea violenței pe motive de gen. Din aceste motive, am votat în favoarea acestui raport.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate