Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 5. apríla 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A7-0065/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Je veľmi dôležité prelomiť mlčanie obklopujúce všetky formy zločinov a v tomto prípade rodovo podmienených zločinov. Trestné činy, ktoré nadobúdajú formu domáceho násilia, sexuálneho zneužívania, obchodovania s ľuďmi, mrzačenia pohlavných orgánov a iných foriem násilia voči integrite, páchané najmä na ženách a dievčatách, je potrebné zverejniť, aby bolo možné účinnejšie proti nim bojovať. Väčšia informovanosť o rodovo podmienenom násilí by naozaj umožnila zvýšiť citlivosť spoločnosti na tento problém. Cieľom tejto iniciatívnej správy Európskeho parlamentu je vypracovať súbor opatrení potrebných na zabezpečenie dôstojného života európskych žien. Napriek tomu, že násilie páchané na ženách je už niekoľko desaťročí predmetom diskusie, medzinárodnému spoločenstvu sa nepodarilo zastaviť túto mimoriadne deštruktívnu formu kriminality. Celkovo som presvedčená o tom, že Európska únia musí prijať potrebné právne predpisy na zastavenie tohto násilia a že členské štáty musia vypracovať národné akčné plány na boj s rodovo podmieneným násilím. Z týchto dôvodov som hlasovala za túto správu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia