Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Úterý, 5. dubna 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Dohody o partnerství mezi ES a Komorským svazem v odvětví rybolovu – Finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva – Rybolov – přechodná technická opatření – Dovoz produktů rybolovu z Grónska (rozprava)
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Pane předsedající, paní komisařko, přestože blahopřeji všem čtyřem zpravodajům, chtěla bych se zaměřit jen na dvě ze zpráv, o nichž dnes diskutujeme. V roce 2008 vedla neexistence jakékoli dohody o návrhu nařízení, které by zjednodušilo a ujasnilo nařízení EU o ochraně zdrojů ryb, k přijetí současného nařízení, které stanovilo řadu přechodných opatření, původně zamýšlených na období mezi 1. lednem 2010 a 30. červnem 2011. Současný legislativní návrh prodlužuje platnost této přechodné dohody o dalších 18 měsíců – jinými slovy do 1. ledna 2013 – během čekání na nové nařízení o technických opatřeních z reformované společné rybářské politiky (SRP).

Je důležité během této přechodné doby udržovat regulační rámec pro rybolov, který ochrání zájmy rybářů, aniž bychom ztratili ze zřetele základní cíl podpory udržitelného rybolovu. Současný záměr nepovolovat dále používání zatahovacích sítí a od 1. října je zakázat v hloubce mezi 200 a 600 metry nepředstavuje dobrý příklad toho, co bylo popsáno. Současný zákaz této rybolovné techniky, jež byla užívána celá desetiletí částí portugalského loďstva k lovu takových druhů, jako jsou ďas mořský a štikozubec, byl těžkou ekonomickou a sociální ranou pro odvětví a pro rybářské komunity, které závisejí právě na využívání těchto zdrojů.

Proto žádám o vaši podporu při přijímání návrhu, který jsme společně s kolegy panem Capoulas Santosem a panem Ferreirou předložili ve sněmovně a který se snaží o víc než zajistit, aby, zákon, který platil do 1. října 2010, platil do roku 2013.

Také bych ráda zmínila návrh nařízení stanovící finanční opatření Společenství vztahující se k provádění SRP a mořského práva: zprávu pana Ferreiry. Spolu s Evropským fondem pro rybolov je toto nejdůležitější finanční nástroj na podporu rybolovu zajišťující financování oblastí mezinárodních vztahů, správy, sběru dat a stanovisek a monitorování provádění SRP.

V této souvislosti bych ráda vyjádřila svou naprostou podporu návrhům, které pan zpravodaj předložil zde ve sněmovně, na posílení možnosti 60% spolufinancování EU v oblasti sběru, správy a využívání základních údajů i v oblasti sběru, správy a využívání doplňkových údajů. Rozšířené a rostoucí uznávání významu řízení rybolovu podpořené aktuálními a podrobnými vědeckými poznatky o stavu populací plně opodstatňuje přijetí zpravodajových návrhů i jeho zprávy jako celku.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí