Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 5. huhtikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

EY:n ja Komorien välinen kalastuskumppanuussopimus – Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevat yhteisön rahoitustoimenpiteet – Kalastus – tekniset siirtymätoimenpiteet – Kalastustuotteiden tuonti Grönlannista (keskustelu)
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, onnittelen kaikkia neljää esittelijää, mutta haluan keskittyä vain kahteen keskustelun aiheena olevista mietinnöistä. Vuonna 2008 ei päästy sopimukseen asetusehdotuksesta, jolla oli tarkoitus yksinkertaistaa ja selkeyttää EU:n kalavarojen säilyttämistä koskevaa asetusta. Tämän seurauksena hyväksyttiin nykyinen asetus, jossa säädetään joukosta siirtymätoimenpiteitä, jotka on alun perin tarkoitettu ajalle 1. tammikuuta 2010 – 30. kesäkuuta 2011. Tämänhetkisellä lainsäädäntöehdotuksella tämän siirtymäjärjestelyn voimassaoloa pidennetään 18 kuukaudella – toisin sanoen 1. tammikuuta 2013 asti – sillä uusi, uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) muotoileva asetus teknisistä toimenpiteistä on vielä kesken.

On tärkeää säilyttää kalastusalan sääntelykehys tämän siirtymäkauden aikana ja turvata näin kalastajien edut unohtamatta kuitenkaan perustavoitetta eli kestävän kalastuksen edistämistä. Tämänhetkinen aikomus olla laajentamatta riimuverkkojen käyttöä ja kieltää ne 200–600 metrin syvyydessä 1. lokakuuta 2010 alkaen ei anna hyvää esimerkkiä siitä, mitä on esitetty. Osassa Portugalin pienimuotoista laivastoa on jo vuosikymmenien ajan käytetty tätä kalastustekniikkaa merikrotin ja kummeliturskan kaltaisten lajien kestävään hyödyntämiseen, ja tekniikan tämänhetkinen kielto on vakava taloudellinen ja sosiaalinen isku alalle ja kalastusyhteisöille, jotka ovat kaikkein riippuvaisimpia näiden varojen hyödyntämisestä.

Siksi kehotan teitä tukemaan ehdotusta, jonka minä ja kollegani jäsen Capoulas Santos ja jäsen Ferreira olemme esittäneet parlamentissa ja jolla pyritään ainoastaan varmistamaan, että laki, joka oli voimassa 1. lokakuuta 2010 asti, pysyy voimassa vuoteen 2013 asti.

Haluan ottaa esiin myös asetusehdotuksen yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista yhteisön rahoitustoimenpiteistä eli jäsenen Ferreiran mietinnön. Tämä on yhdessä Euroopan kalatalousrahaston kanssa kalastuksen tukemisen kaikkein tärkein rahoitusväline, jossa säädetään rahoituksesta kansainvälisten suhteiden, hallinnon, tietojen keruun, tieteellisten tietojen ja lausuntojen sekä yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon valvonnan alalle.

Haluan tässä yhteydessä ilmaista täyden tukeni esittelijän parlamentissa esittämille ehdotuksille mahdollisuudesta nostaa EU:n yhteisrahoitusta 60 prosenttiin perustietojen keruun, hallinnan ja käytön alalla sekä lisätietojen keruun, hallinnan ja käytön alalla. Laaja ja kasvava yhteisymmärrys siitä, että kalavarojen tilan ajantasaiseen ja tarkkaan tieteelliseen tuntemiseen perustuva kalastuksen hallinta on tärkeää, on hyvä peruste esittelijän ehdotusten, ja hänen koko mietintönsä, hyväksymiselle.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö