Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Antradienis, 2011 m. balandžio 5 d. - Strasbūras Tekstas OL

EB ir Komorų žuvininkystės susitarimas - Bendrijos finansines priemonės, skirtos bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti - Žuvininkystė. Pereinamojo laikotarpio techninės priemonės - Žuvininkystės produktų importas iš Grenlandijos (diskusijos)
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Pone pirmininke, Komisijos nare, nors sveikinu visus keturis pranešėjus, dėmesį norėčiau sutelkti tik į du iš, diskutuojamų pranešimų. Kadangi 2008 m. nebuvo jokio susitarimo dėl reglamento projekto, skirto supaprastinti ir išaiškinti ES reglamentą dėl žuvų išteklių išsaugojimo, buvo patvirtintas dabartinis reglamentas, kuriuo buvo nustatytas pereinamojo laikotarpio priemonių rinkinys, pradžioje patvirtintas laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d. Dabartiniu pasiūlymu dėl įstatymo galią turinčio akto šis pereinamojo laikotarpio susitarimas pratęsiamas naujam 18 mėnesių laikotarpiui, kitaip tariant, iki 2013 m. sausio 1 d., – kol nėra naujo pagal reformuotą bendrą žuvininkystės politiką (BŽP) parengto reglamento dėl techninių priemonių.

Šiuo pereinamuoju laikotarpiu svarbu išlaikyti žuvininkystės reglamentavimo sistemą, apsaugant žvejų interesus, tačiau iš akiračio neišleidžiant pagrindinio tikslo skatinti tausią žuvininkystę. Dabartinis ketinimas nepratęsti leidimo naudoti sieninius tinklus ir nuo 2010 m. spalio 1 d. uždrausti juos naudoti nuo 200 iki 600 metrų gylyje nėra geras pavyzdys, iliustruojantis tai, kas buvo minėta. Dabartinis šio žvejybos būdo, kurį tausiai eksploatuodama tokias rūšis europinis jūrų velnias ir europinė paprastoji jūrinė lydeka dešimtmečius naudoja dalis Portugalijos smulkiojo laivyno, uždraudimas buvo stiprus ekonominis ir socialinis smūgis šiam sektoriui ir labiausiai priklausomoms nuo šių išteklių eksploatavimo žvejų bendruomenėms.

Todėl raginu jus palaikyti pasiūlymo, kurį Parlamentui pateikiau kartu su savo kolegomis L. M. Capoulasu Santosu ir J. Ferreira, patvirtinimą; juo tesiekiama užtikrinti, kad tai, kas buvo įstatymas iki 2010 m. spalio 1 d., išliktų įstatymu iki 2013 m.

Taip pat norėčiau paminėti reglamento, kuriuo nustatomos su BŽP ir jūrų teisės įgyvendinimu susijusios Bendrijos finansinės priemonės, projektą – J. Ferreiros pranešimą. Kartu su Europos žuvininkystės fondu tai yra svarbiausia finansinė žuvininkystės rėmimo priemonė, ja suteikiamas finansavimas tarptautinių santykių, valdymo, mokslo duomenų bei nuomonių rinkimo ir stebėjimo, kaip įgyvendinama BŽP, srityse.

Turėdama galvoje šias aplinkybes norėčiau pareikšti visišką savo pritarimą pranešėjo šiame Parlamente pateiktiems pasiūlymams, kuriais siekiama bendro ES finansavimo pagrindinių duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo srityje galimybę padidinti iki 60 proc., taip pat atsižvelgti į papildomų duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimąsi jais. Plačiai paplitusio ir didėjančio žuvininkystės valdymo, remiantis naujausiomis nuodugniomis mokslo žiniomis apie išteklių būklę, svarbos pripažinimo visiškai pakanka pranešėjo pasiūlymų, taip pat viso jo pranešimo patvirtinimui pagrįsti

 
Teisinė informacija - Privatumo politika