Indekss 
 Pilns teksts 
Debates
Otrdiena, 2011. gada 5. aprīlis - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

 Eiropas Kopienas un Komoru Salu Savienības zivsaimniecības nolīgums – Kopienas finanšu pasākumi kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesību jomā – Zivsaimniecība – pārejas posma tehniskie pasākumi – Zivsaimniecības produktu imports no Grenlandes (debates)
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Priekšsēdētājas kundze, komisāres kundze! Es apsveicu visus četrus referentus, bet izteikšos tikai par diviem apspriestajiem ziņojumiem. 2008. gadā netika panākta vienošanās par regulas projektu, kas vienkāršotu un precizētu ES regulu par zvejas resursu saglabāšanu, tāpēc tika pieņemta pašreizējā regula, ar kuru tika noteikti vairāki pārejas posma pasākumi, kurus sākotnēji bija paredzēts piemērot no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam. Šī tiesību akta priekšlikuma mērķis ir pagarināt šos pārejas pasākumus vēl par 18 mēnešiem, proti, līdz 2013. gada 1. janvārim, kad stāsies spēkā jauna regula par tehniskajiem pasākumiem, kas izstrādāta saskaņā ar reformēto kopējo zivsaimniecības politiku (KZP).

Ir svarīgi, lai šajā pārejas posmā zivsaimniecības nozarē būtu tiesiskais reglamentējums, kas aizsargā zvejnieku intereses un vienlaikus ir vērsts uz galveno mērķi veicināt ilgtspējīgas zivsaimniecības attīstību. Pašreizējais nodoms nepagarināt trīssienu tīklu izmantošanas noteikumus un kopš 2010. gada 1. oktobra piemērotais aizliegums tos izmantot 200 līdz 600 metru dziļumā, nav uzskatāms par atbilstīgu iepriekš minētajiem mērķiem. Aizliegums, kas tiek piemērots šai zvejas tehnikai, ko daļa Portugāles sīkflotes desmitiem gadu ir izmantojusi tādu sugu ilgtspējīgai izmantošanai kā jūrasvelni un heki, bija nopietns ekonomisks un sociāls trieciens nozarei un tām zvejnieku kopienām, kas no šo resursu izmantošanas ir atkarīgas visvairāk.

Tāpēc es lūdzu jūsu atbalstu, pieņemot priekšlikumu, ko es un mani kolēģi Santos kungs un Ferreira kungs esam iesnieguši Parlamentam un kura vienīgais mērķis ir nodrošināt, lai noteikumi, kas bija spēkā līdz 2010. gada 1. oktobrim, paliktu spēkā līdz 2013. gadam.

Vēlos minēt arī projektu regulai, ar ko nosaka Kopienas finanšu pasākumus KZP īstenošanai un jūras tiesību jomā: Ferreira kunga ziņojumu. Līdztekus Eiropas Zivsaimniecības fondam šis ir svarīgākais zivsaimniecības atbalsta finanšu instruments, kas nodrošina finansējumu tādās jomās kā starptautiskās attiecības, pārvaldība, zinātnisko datu un atzinumu apkopošana un KZP īstenošanas uzraudzība.

Ņemot vērā šo situāciju, es vēlos paust pilnīgu atbalstu priekšlikumiem, kurus referents ir iesniedzis Parlamentam, lai palielinātu iespējamā ES līdzfinansējuma daļu līdz 60 % pamatdatu vākšanas, pārvaldības un izmatošanas jomā, kā arī attiecībā uz papilddatu vākšanu, pārvaldību un izmantošanu. Plaši un arvien vairāk tiek atzīts, ka ļoti svarīgi ir balstīt zivsaimniecības pārvaldību uz precīzu jaunāko zinātnisko informāciju par krājumu stāvokli, un šis apsvērums pilnībā attaisno referenta priekšlikuma un arī visa viņa ziņojuma pieņemšanu.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika