Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Wtorek, 5 kwietnia 2011 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Umowa w sektorze rybołówstwa między WE a Komorami – Wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza – Rybołówstwo – przejściowe środki techniczne – przywóz produktów rybołówstwa z Grenlandii (debata)
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE)(PT) Panie Przewodniczący, Pani Komisarz! Gratulując wszystkim czterem sprawozdawcom, chciałabym skoncentrować się tylko na dwóch sprawozdaniach będących przedmiotem tej debaty. Brak w 2008 roku porozumienia w kwestii projektu rozporządzenia mającego na celu uproszczenie i doprecyzowanie rozporządzenia UE w sprawie zachowania zasobów rybnych doprowadził do przyjęcia aktualnego rozporządzenia, w którym ustanawia się zestaw środków technicznych, początkowo mającego obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. Za sprawą obecnego wniosku ustawodawczego przedłuża się czas obowiązywania tych tymczasowych ustaleń o kolejne 18 miesięcy – czyli do 1 stycznia 2013 r. – do czasu przyjęcia nowego rozporządzenia w sprawie środków technicznych w ramach zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).

To bardzo ważne, aby w tym okresie przejściowym utrzymać ramy regulacyjne sektora rybołówstwa i chronić interesy rybaków, nie zapominając o podstawowym celu, jakim jest propagowanie zrównoważonego rybołówstwa. Obecny zamiar nieprzedłużania okresu stosowania drygawic oraz zakazania stosowania ich na głębokości od 200 do 600 metrów z dniem 1 października 2010 r. to niedobry przykład tego, co zostało opisane. Obecny zakaz używania tej techniki połowu, stosowanej przez dziesiątki lat przez portugalską flotę łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego do celów zrównoważonego połowu takich gatunków jak raszpla zwyczajna i morszczuk, to poważny i socjalny cios dla danego sektora i społeczności rybackich, które są najbardziej uzależnione od połowów tych zasobów.

W związku z tym apeluję, aby poprali Państwo przyjęcie wniosku złożonego w Parlamencie przeze mnie i moich kolegów – panów Capoulasa Santosa i Ferreirę, który to wniosek ma na celu nic więcej, jak wydłużenie do 2013 roku terminu obowiązywania prawa, które miało obowiązywać do 1 października 2010 r.

Chciałabym wspomnieć również o wniosku dotyczącym rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza, czyli o sprawozdaniu pana Ferreiry. Obok Europejskiego Funduszu Rybackiego jest to najważniejszy instrument finansowy na rzecz wspierania rybołówstwa, zapewniający finansowanie w takich obszarach jak stosunki międzynarodowe, zarządzanie oraz monitorowanie wdrażania WPRyb.

W tym kontekście chciałabym wyrazić moje całkowite poparcie dla wniosków, które złożył w tym Parlamencie sprawozdawca, dotyczących możliwości zwiększenia współfinansowania ze strony UE do poziomu 60 % w obszarze gromadzenia podstawowych danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania, jak również w odniesieniu do gromadzenia danych uzupełniających, zarządzania nimi i ich wykorzystywania. Powszechne i coraz większe uznanie dla znaczenia zarządzania rybołówstwem z wykorzystaniem aktualnej i gruntownej wiedzy naukowej o stanie zasobów w pełni uzasadnia przyjęcie wniosków sprawozdawcy oraz jego całego sprawozdania.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności