Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0167(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0364/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0364/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2011 - 4.7
CRE 05/04/2011 - 4.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/09/2011 - 5.21
CRE 13/09/2011 - 5.21
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0126
P7_TA(2011)0363

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 5 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

4.7. Εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης (A7-0364/2010, Yannick Jadot) (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
 

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 10:

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δηλώσω ότι η Ομάδα GUE/NGL επιθυμεί να αποσυρθεί το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία και για τα δύο μέρη της τροπολογίας 10.

 
  
 

Πριν από την τελική ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Yannick Jadot, εισηγητής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, όπως και στην προηγούμενη ψηφοφορία, οι σκιώδεις εισηγητές και εγώ αποφασίσαμε να μη θέσουμε το νομοθετικό ψήφισμα σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο προκειμένου να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο, με την ελπίδα ότι θα λάβει υπόψη τη σημερινή ψήφο του Κοινοβουλίου.

 
  
 

(Η τελική ψηφοφορία αναβάλλεται)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου