Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0167(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0364/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/04/2011 - 4.7
CRE 05/04/2011 - 4.7
Обяснение на вота
PV 13/09/2011 - 5.21
CRE 13/09/2011 - 5.21
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0126
P7_TA(2011)0363

Пълен протокол на разискванията
Вторник, 5 април 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

5. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
Протокол
 

Устни обяснения на вот

 
  
  

Доклад: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Г-н председател, последните вътрешни напрежения и вълнения в Тунис, Египет, Либия и други арабски държави доведоха до огромни миграционни потоци, заедно със свързаните с тях предизвикателства за Европа. Очевидно ние трябва да бъдем готови да се справим с тези положения и потоците от хора. Трябва да намерим начин да направим това заедно, като гарантираме, чрез взаимна солидарност, че отговаряме на предизвикателствата, които възникват, когато общата ни система е под натиск от външния свят.

Ето защо аз съм доволен, че Парламентът днес прие политика за справяне с миграционните потоци, свързани с нестабилността. Особено съм доволен, че резолюцията на Парламента обръща специално внимание на засилването на ролята на агенцията за граничен контрол Фронтекс. Това е нещо, за което ние от Датската либерална партия се борихме много дълго време. По време на настоящата криза в Северна Африка Фронтекс доказа, че е особено важен инструмент за справяне с миграционните потоци в региона. Сега всичко, от което се нуждаем, е Фронтекс да бъде в състояние да действа по-бързо, когато това е от най-голямо значение.

 
  
MPphoto
 

  Pino Arlacchi (S&D). - (EN) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на доклада, тъй като той представлява първата стъпка към политика на ЕС относно миграционните потоци, свързани с нестабилността. В това отношение, е важно Парламентът да говори открито срещу истеричната визия на задаващото се нашествие от идващи от юг мигранти и лица, търсещи убежище.

Ние няма да бъдем залети от милиони хора, които бягат от политически лишения и тирании. Много хора се страхуват, че лицата, търсещи убежище, пристигат много на брой и напрягат изкривените ни социални системи. Това искане има качествата да получи гласове и да изгради подкрепа за строга имиграционна политика, но не е подкрепено от фактите. Общият брой хора, които искат убежище в Запада, е спаднал с повече от 40 % през последното десетилетие според последните данни, представени от ООН.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, аз също гласувах в подкрепа на доклада на г-н Provera, тъй като считам, че той предлага практична, утвърдителна стъпка напред към целта за солидарност, която освен това е предвидена в член 80 относно солидарността между Европейския съюз и държавите-членки. Също така докладът обръща ясно и изрично внимание на тези, които се намират в огромно затруднение, по-конкретно като Северна Африка в момента.

От първостепенно значение са зачитането на правата на човека, международното сътрудничество и двустранните отношения, както и регионалните организации като Арабската лига и Африканския съюз, които могат да предоставят добавена стойност в стабилен и продължителен мирен процес. Надяваме се, че стъпките напред също ще бъдат характеризирани с действия в сходни области, които насърчават в икономическо отношение субектите, на които трябва да се оказва подкрепа и помощ за устойчив и продължителен растеж.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - (FI) Г-н председател, бих искал да кажа, че миграционните потоци, свързани с нестабилността, са действително предизвикателство за Европейския съюз. Става въпрос за индивидуалната съдба на хора, при които всяка лична история е различна. Те се местят от отчаяние, но това, което обединява всички, е надеждата за нещо по-добро.

Европа трябва да покаже съпричастност и готовност да помогне. Европейската интеграция е успешен общ проект, чрез който ние създадохме просперитет, стабилност и сигурност – един вид люлка на благоденствието. Ще бъде трудно и скъпо да отговорим на тази имиграционна вълна, след като започне да чука на вратите на Европа.

Примерът с остров Лампедуза показва как въпроси за сигурността в областта на външната политика могат много бързо да се превърнат във вътрешна политика и това е така, защото само сътрудничество за развитие вече не е достатъчно. Европа се нуждае от изчерпателен план за превенция, който обхваща аспекти на сигурността, регионалното сътрудничество, търговската политика, изменението на климата, защитата на правата на човека и развитието на демокрацията. Това трябва да направим.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fidanza (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, в европейското разискване относно миграционните потоци често се чува: „Какви проблеми може да има държава с население от почти 60 милиона души като Италия, ако настани няколко десетки хиляди имигранти?“.

Този въпрос не взема под внимание два факта, често поради скрити мотиви. Първо, много от тези имигранти искат да достигнат до други държави на ЕС. Второ, през последните две години по-малко от 4 000 души са пристигнали по бреговете на Италия благодарение на двустранните споразумения с Либия и Тунис. През изминалите няколко месеца вследствие на политическата криза са пристигнали 22 000 души.

Точно сега Италия е тенджера под налягане. От една страна, потокът от мигранти от Северна Африка, особено икономически мигранти от Тунис, няма да спре. От друга страна, Франция отхвърля имигрантите от Вентимиля, тъй като те не притежават разрешения за пребиваване.

Ако европейската солидарност наистина съществува, сега е времето да я покажем, като работим заедно на равнище на ЕС, за да решим как ще се справим с тези потоци при настоящото извънредно положение и в дългосрочен план, както и кои инструменти да използваме при справянето с пристигащите в Европа хора и какви мерки да приемем в страните на произход. Този текст е първа стъпка в тази посока и поради тази причина аз гласувам в негова подкрепа.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - (EN) Г-н председател, по процедурен въпрос: ние се намираме в зала, която е предназначена за обсъждания и очевидно всички ние трябва да се уважаваме взаимно. Когато има двама председатели на група, които провеждат личен разговор, докато другите се изказват, какво послание се изпраща по този начин до техните колеги?

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Г-н Daul и г-н Schulz, бях попитан, дали вие можете да дадете пример на Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, мярката, която подложихме на гласуване днес, е в помощ на изясняване на явлението, свързано с миграционните потоци, и хвали работата на Фронтекс. Аз считам, че това следва да се разглежда положително и следователно такъв следва да бъде резултатът от гласуването.

Считам обаче, че тази позиция следва да бъде придружена от еднаква яснота от страна на държавите-членки, тъй като това предизвикателство засяга не само европейските институции, но също така политиката в държавите-членки.

Трябва да кажа обаче, че досега не всички държави-членки прилагаха и практикуваха такава яснота, като се започне с политиката на италианското правителство, която се справи с положението на остров Лампедуза по най-неприемливия и съмнителен начин. Хиляди мигранти там са били предимно оставени на произвола, като същевременно човешката солидарност, без оглед на правната солидарност, би довела до незабавна грижа и, разбира се, до по-голямо уважение от показаното, независимо от факта, че тогава правният проблем ще трябва да се реши, както направихме ние в Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, макар да е вярно, че много миграционни потоци са свързани с нестабилността, ние с голяма неохота използваме този грешен термин, тъй като нестабилността в действителност означава война, геноцид, неконтролирано насилие, революции и нещастие, на които са осъдени хората, докато Европейският съюз запазва мълчание. Налице е също така желанието за свобода. Резолюцията, която подложихме на гласуване, призовава за политика на Съюза за Изтока и за най-подходящи инструменти, които да разглеждат различните фактори, причиняващи тази нестабилност.

Чудя се какво доверие може да има във външната политика, като се има предвид, че събитията в Либия и Северна Африка показаха пълна липса на външна политика на ЕС. Всяко от правителствата на държавите-членки действа от собствено име, предлагайки жалък спектакъл на света и на хората, на които следва да помагаме. Единствената политика на приемане на бежанци, която Съюзът може да предложи, няма достатъчно изисквания. На остров Лампедуза и Италия не им бяха дадени никакви отговори. Ето защо ние определено гласуваме в подкрепа на тази мярка, но настоятелно призоваваме Съюза най-накрая да изработи достойна външна политика.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Г-н председател, аз гласувах „въздържал се“ относно доклада Provera, най-вече защото считам, че до голяма степен в него липсва яснота. В доклада са посочени и предложени всякакви неща, дори някои чувствителни идеи, което е необичайно в този Парламент. И все пак, за голямо съжаление, това е основно доклад, който предлага пълна политическа коректност, която никъде – на нито едно място, в нито един параграф или една клауза – не дръзва да оспори новата масова имиграция на вече свръхнаселения континент Европа, тъй като това се отнася предимно до държавите, които образуваха това, което беше познато като Западна Европа, но също така е основен въпрос.

Моята собствена страна Фландрия е най-гъсто населената държава в целия Европейски съюз. Преобладаващото мнозинство от фламандците не искат никаква нова имиграция и определено не от държави с култура и религии, които се застъпват за ценности, които са изцяло в разрез с нашите собствени. Крайно време е Европейският парламент да чуе поне веднъж европейските си граждани.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - (EN) Г-н председател, аз съм съгласна, че ние следва да предприемем мерки в краткосрочен план, за да се справим с хуманитарната криза в Средиземно море, като гарантираме достойнството на засегнатите хора чрез използването на инструменти като Фронтекс. Ние също така се нуждаем от дългосрочна визия, за да решим проблемите, свързани с миграционните потоци, и да подпомогнем създаването на работни места в страните на произход на тези хора.

Един от ключовите инструменти на Европейския съюз е търговската политика. Сега е времето да подобрим отвореността на пазарите си, като започнем с държави като Египет и Тунис. Ние също така трябва да установим диалог с оглед на засилване на регионалните търговски отношения.

Разполагаме с примера на Турция и успеха й както по отношение на нейния митнически съюз, така и на ефикасното изпълнение на необходимите демократични реформи. Ние трябва вече да имаме смелостта да говорим за митническите съюзи и споразуменията за свободна търговия с държавите от Средиземно море, които се движат към демокрацията и реформите.

Бих искала да завърша, като призова Съвета да приеме без допълнително закъснение Регионалната конвенция в областта на пан-евро-средиземноморските преференциални правила за произход.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Г-н председател, предпоставката за този доклад не е правилна. Идеята, че емиграцията е резултат от бедност и отчаяние, въпреки че е на пръв поглед приемлива, това се оказва привидно. Ние знаем, че в исторически план емиграцията най-често е в резултат на увеличаване на богатството и на стремежите. Съвсем неотдавна станахме свидетели, че големите миграционни потоци от Тунис навлязоха след възстановяването на демокрацията и края на диктаторския режим.

Действителната причина, която изселва хората и ги кара да изминават хиляди мили в преследване на по-добър живот, е възможността. Действителността е, че в Европейския съюз ние създадохме положение на дългосрочна структурна безработица и все още трябва да внасяме работна сила. В държавата ни, Обединеното кралство, има повече от 4 милиона души, които са безработни или получават обезщетение за неработоспособност, и всеки месец ние продължаваме да приемаме хора от целия свят, за да вършат работа, която не се извършва от хора, родени в Обединеното кралство. Ние сме хванали милиони в капана на нищетата от зависимостта. Ние ги поставихме в положение, в което работата вече не е част от техния умствен кръгозор. Ако искаме да спасим хората от това окаяно положение, отговорът не е във външната политика, а в реформата на социалната система, за да възстановим достойнството и независимостта на гражданите ни.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). - (EN) Г-н председател, един от често пропусканите факти във всяко разискване относно миграцията е, че доста често е много трудно за тези, които мигрират от една държава в друга, и те го правят при най-трудни обстоятелства. Помислете си какво трябва да е да оставиш след себе си своето семейство, селото си, града си, всички социални връзки, приятелите си, без да знаеш може би дали ще ги видиш отново и кога ще ги видиш отново. Какво кара хората да напускат тези страни и да търсят възможности, както предишният оратор каза, на запад? Всъщност доста често това е така, тъй като те бягат от условия и правителства, които вече не са в състояние да им вдъхват доверие.

Ние можем да помогнем по някакъв начин. Нека да погледнем някои от политиките, с които разполагаме: политиката ни в областта на рибарството, която насърчава големи риболовни кораби да ограбват моретата на бедните африкански нации, като оставят техните местни рибари в отчаяние и без работа. Какво правят те тогава? Те се опитват да мигрират. Ние разполагаме с политика за помощ, която държи корумпираните правителства на власт, като по този начин превръща в по-малко приятно за хората да останат в държавите си. Това кара хората да се стремят да отидат в чужбина и те идват тук.

Ние трябва да проумеем това. Трябва да разберем, че е трудно за хората да напускат собствените си държави. Следва да се уверим, че политиките ни помагат на хората да останат в собствените си страни.

 
  
  

Доклад: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Г-н председател, за групата на Алианса на либералите и демократите за Европа е изключително важно да се осигурят същите права и възможности не само за жените, но и за мъжете от селските райони, каквито ползват хората в градовете. Ако желаем запазването на по-силен европейски селскостопански сектор, който е в състояние да снабдява висококачествени храни на цялата територия на Европа, трябва да гарантираме, че той е привлекателен както за работниците, така и за семействата. За да бъде това изпълнимо, трябва да предоставим възможност на селските райони за растеж, иновации, работни места и развитие. Не е необходимо да налагаме квоти и неестествено разпределение по полова принадлежност върху сектора. Затова е хубаво, че днес Парламентът прие доклад за ролята на жените в селското стопанство и селските райони, като по този начин изпраща много ясен сигнал, че жените имат важна роля в това отношение.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, жените винаги са имали важна роля в селскостопанския сектор и селските райони. Всъщност жените съставляват 42 % от работната сила от общо около 27 милиона работници.

Въпреки този висок процент жените не са добре представени в секторните организации и се сблъскват с дискриминация в процеса на вземане на решения. Има много райони, в които положението на жените може да бъде подобрено, включително гарантирането на адекватно социално осигуряване.

Затова действията на европейските институции следва да балансират това неравенство, може би чрез мониторинг на сектора чрез обсерватория за женско предприемачество в областта на селското стопанство, каквато вече функционира в Калабрия и други региони в Италия.

Гласуваният днес доклад – който аз подкрепих – хвърля задълбочен поглед върху проблема относно масовото изселване от селските райони. Запазването на стабилни нива на заетост се нуждае от подкрепата на политики и стратегии, предназначени за изграждане на инфраструктура и създаване на услуги, подходящи за изискванията на съвременния начин на живот, които могат да се прилагат в селските райони.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-н председател, живот и трудът в селските райони коренно се промениха чрез трансформацията на обществото, промените в социалната структура и драматичните демографски промени.

Ако нашата цел е да задължим жените от всички поколения в селските райони или да ги насърчим да изберат селския начин на живот, техните потребности и условия трябва да бъдат взети дълбоко под внимание в рамките на политиката за развитие. Трябва да се има предвид, че през последните години реалностите за жените в селските райони са променени и са силно диференцирани. Самите жени са инициирали и формирали тази промяна, както като отделни личности, така и като феминистки групи.

Считам, че нашият докладчик г-жа Jeggle правилно е подчертала този факт, затова мисля, че докладът е изключително важен. В крайна сметка, ако искаме да развиваме селските райони, не може само да се съсредоточим върху изграждането на инфраструктура и създаването на среда за туризма, а е необходимо и да се гарантира, че семействата ще се заселят там отново, което в еднаква степен включва и жените, и мъжете.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR).(PL) Г-н председател, подкрепих доклада Jeggle, не на последно място защото той препоръчва осигуряване на подходящо финансиране за селскостопанска политика на Европейския съюз. Тенденцията към икономии в бюджета на ЕС, която иначе е напълно уместна, не трябва да бъде следвана за сметка на общата селскостопанска политика. Ако селските райони и селското стопанство в Европейския съюз не получават подходяща помощ, ще бъде трудно да бъде подобрена ролята на жените в селските райони, ще бъде трудно да бъдат убедени жените да живеят в селските райони при такива тежки условия и ще бъде трудно да бъдат постигнати целите на такава жизнено важна политика, каквато е например продоволствената сигурност, опазването на околната среда и териториалния баланс. Трябва да помним това и бих искал да се възползвам от възможността, предоставена от дебата върху този важен доклад на г-жа Jeggle, за да призова отново икономиите в Европейския съюз да не се правят за сметка на общата селскостопанска политика.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада, защото той спомага за справянето с непопулярността, която до сега е отличителна черта на труда и ролята на жените в селските райони.

Без този принос не би било възможно в миналото или в настоящето запазването на населението и заетостта извън градските райони. Популярността би трябвало да доведе не само до обществено признание, но и до обезпечаване. Общата селскостопанска политика трябва да включи съсредоточаване върху равнопоставеността в своите програми за помощ, със специални инициативи за предприемачество сред жените. Освен това тя трябва да подпомогне финансирането на услуги и популяризирането на такива аспекти като достъп до интернет в селските райони, които насърчават равенството на условията на живот в градските и в селските райони.

От своя страна системите за социално осигуряване на държавите-членки трябва да признаят труда на жените в тази сфера както по отношение на производството, така и на грижите, особено по отношение на грижите за зависими членове на семейството и деца.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, независимо от факта, че жените съставляват 42 % от 26-27-те милиона работници и че 29 % от селскостопанските предприятия са управлявани от жени, тяхното представителство на равнище промишленост е почти несъществуващо и в противоречие с тяхната значимост.

Това не е нито правилно, нито нормално, затова е необходимо Съюзът да предостави на жените по-голяма роля в селскостопанския сектор и да намери подходящи решения за съчетаване на икономическите дейности, които те извършват. Това, от което има нужда, е равенство между половете, равно третиране, социална защита за майките и признаване на специфичната роля на жените в селското стопанство.

Насърчаването на непрекъснатото обучение е един от основните въпроси, по отношение на който повече не можем да правим компромис. Подкрепяме предложенията на докладчика, г-жа Jeggle, относно по-доброто представителство на жените във всички политически, икономически и социални органи в селскостопанския сектор, както и относно подкрепата на инициативите за социални защита на жените, работещи като дребни земеделски стопани, селскостопански работници и сезонни животновъди.

Жените трябва да бъдат признати особено в рамките на Общата селскостопанска политика, в противен случай тази реформа ще бъде безполезна и е съвсем сигурно, че няма да сме в състояние да си представим спокойно бъдеще при нови съкращения в областта на селското стопанство.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Г-н председател, не знам дали помните популярния в нашата страна телевизионен сериал „Живот на Марс“, в който главният герой, полицейски служител, катапултира назад във времето, някъде в началото на 70-е години на миналия век.

Почувствах се съвсем като него, когато четях списъка за гласуване днес. ЕС предлага политики за жените в селското стопанство, експортни кредити за облагодетелствани компании, специални субсидии за „Unilever“ в Чешката република и за производителите на металообработващи машини в Полша.

70-те години на миналия век беше злокобен период за Европа като цяло и за Обединеното кралство в частност: време на стагнация, на безработица, на национален банкрут. Но тези неща не се случиха поради някакви тектонични сили извън нашия контрол. Те се случиха в резултат на погрешна политика, по-специално на идеята, че правителствата могат да избират победителите и че правителствата трябва да контролират икономиката и да карат нещата да се случват чрез преразпределяне на ресурси.

27-те държави-членки продължиха напред, но не и Европейският съюз. Все още живеем в свят, в който взимаме пари от нашите данъкоплатци и ги даваме на облагодетелствани клиентски групи.

Защо? Защото ако не направим това, за какво ще е Европейският съюз? Както веднъж е отбелязал Ъптън Синклер, много е трудно един човек да бъде накаран да види нещо, когато работата му зависи от това да не го вижда.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE). – (SK) Г-н председател, правилно и уместно представеният доклад се е заел с подобряването на положението жените в селските райони. За съжаление обаче, той разглежда жените само като работници или предприемачи. Той не вижда жените в ролята на майки, нито стойността на неформалния и следователно неплатен труд на жените. Но трудът на жените у дома и грижите за зависими членове на семейството също има значителен принос за благосъстоянието на обществото.

Този труд съставлява до една трета от БВП в европейските страни, но въпреки това постоянно се преструваме, че той не съществува. Вместо ясно да признаем този актив, ние оказваме натиск върху жените да намерят работа и да започнат икономическа дейност. Същевременно именно в селското стопанство и селските райони оценяването на труда на жените би подобрило качеството на живот на семействата и общностите.

 
  
  

Доклад: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Г-жо председател, трябва да зависи от всяка отделна държава-членка какво решение ще вземе относно своя енергиен микс. С оглед на този факт също така е ясно, че всяка отделна държава-членка следва да покрие разходите, ако иска да прекрати един от елементите на този микс. Въпреки това в Литва, Словакия и България по-специално имаше няколко на брой атомни електроцентрали от съветската епоха, които са далеч от покриването на нашите изисквания за безопасност. Ето защо беше също така необходимо и разумно да се подкрепи извеждането от експлоатация на тези електроцентрали.

Проблемът е, че планирането, което се извърши там, или по-точно липсата на планиране, просто не трябва да се повтаря. Можем да видим, че до края на 2013 г. ще сме изхарчили общо 3 млрд. евро, а все още не сме успели да изведем електроцентралите от експлоатация. Това е знак за лошо планиране. Комисията трябва да представи подробен анализ на финансовата ефективност на проектите, тъй като всяка бъдеща подкрепа трябва да зависи от това дали държавите са в състояние да докажат, че са управлявали правилно своите текущи средства.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE). – (SK) Г-жо председател, представеният доклад относно състоянието на финансирането в областта на извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали предоставя добра картина на ситуацията към днешна дата. Напълно съм съгласен с едно от ключовите заключения на доклада, че извеждането от експлоатация на тези съоръжения в засегнатите държави също ще изисква европейски принос за финансиране след 2013 г. Няма да бъде по силите на засегнатите държави да финансират това изключително от собствените си източници.

Например Словакия, под натиск от ЕС, изведе от експлоатация два напълно реконструирани блока на атомната електроцентрала „Ясловске Бохунице“ през 2006 и 2008 г. Според заключенията на Международната агенция за атомна енергия, тези блокове отговарят на всички критерии за безопасност. Икономическото въздействие на тази стъпка е значително и ще бъде умножено от високите дългосрочни разходи за пълно извеждане от експлоатация на тези съоръжения. Европейският съюз също ще трябва да предвиди средства за подкрепа на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали във финансовата перспектива за периода 2013-2020 г.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Г-жо председател, енергийната политика и преди всичко енергийната сигурност в най-широкия смисъл на думата е тема, която провокира разгорещени обсъждания във всяко кътче на земното кълбо с оглед на последните събития в Япония. Бедствието в атомната електроцентрала във Фукушима показа колко много работа трябва да свършим, за да се създаде система за енергийните доставки, която да е ефективна и екологично чиста, но преди всичко безопасна. Това е проблем не само за Азия, а и за всички държави на всички континенти. Ако съществуват атомни електроцентрали, които трябва да бъдат затворени по съображения за безопасност, нека направим всичко по силите си, за да гарантираме, че това се извършва ефективно. Нека предоставим подкрепа за всички мерки, които биха довели до създаването на нови и безопасни източници на енергия, като също така, при вземането на решения нека първият ни приоритет винаги да бъде обществената безопасност. Благодаря ви много.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, няма съмнение, че доклад като този на г-н Marinescu не би срещнал нищо освен подкрепа и съгласие, дори в ситуация, която все още се характеризира с емоционалния изблик след събитията във Фукушима. Абсолютно балансираният и благоразумен подход на г-н Marinescu към документа ме накара задължително да го подкрепя.

Освен това няма съмнение, че ангажиментът към Литва, Словакия и България трябва да бъде поддържан и последователен, докато в същото време серия от други дейности – наричани за по-просто „стрес тестове“, а също и всички тези тестове с цел безопасност, трябва да гарантират безопасността в ядрения сектор. Няма никакво поле за грешка по причини, които всички ние знаем много добре.

Финансиращите програми вече се планират от известно време и са осигурени. Вярваме в положителния и конкретен резултат за цялата операция, което е сигнал за стъпка напред в посоката, която всички ние искахме.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Bartolozzi (PPE).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, въпросът за предоставяне на адекватни финансови ресурси за гарантиране на извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали вече беше разгледан от законодателството на Европейския съюз в областта на безопасността на ядрения сектор. Днес, с оглед на неотдавнашните международни събития и последвалите от това решения на правителствата на държавите-членки в това отношение, въпросът е много актуален.

Изразихме подкрепата си за труда на г-н Marinescu, който се занимава с конкретните случаи на няколко държави, които към момента на присъединяването си са поели конкретни задължения за извеждане от експлоатация на атомни електроцентрали и са получили специална помощ от Европейския съюз именно за тази дейност.

Като оставим настрана специфичните случаи, по този въпрос сме длъжни да установим ефективна система за наблюдение с цел проверка и изпитване на атомни електроцентрали на територията на ЕС. Наистина, броят на реакторите, за които се смята, че трябва да бъдат изведени от експлоатация на територията на ЕС в близко бъдеще, е доста висок.

Затова ще бъде от съществено значение – включително и преди всичко в такива случаи – да се гарантира предоставяне на гаранционни механизми за отделяне на адекватни финансови ресурси, необходими за справяне с обикновени и извънредни изисквания.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, като верен привърженик на антиядрената кауза подкрепих този доклад не само защото мисля, че извеждането от експлоатация на тези електроцентрали е от полза за всички, но също така и защото се надявам, че повече няма да е възможно такива да бъдат строени.

Днес сме изправени пред бомба със закъснител в цяла Европа. Експлоатацията на атомни електроцентрали за граждански цели се основава на инженерни практики, които вече са остарели и анахронични. Може да се каже, че тяхната безопасност е все по-теоретична: всичко ще бъде наред, докато нищо не се случва. Всъщност ние се занимаваме с протоколи от преди 50 години, които в действителност не са защитени срещу събития, които могат да бъдат изключително непредвидими. Терористичните атаки не би могло да бъдат предвидени, нито пък природните и бедствени събития – не само земетресения, които, за съжаление, са все по-чести в нашия страдащ от бедствия свят.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Г-жо председател, подкрепих доклада, който също така пряко засяга моята страна Словакия. През 2004 г. литовското, словашкото и българското правителство поеха ангажимент в присъединителните си договори постепенно да затворят някои от своите ядрени реактори. Затварянето създаде извънредни икономически тежести и ЕС се ангажира да предостави финансова помощ за извеждане от експлоатация до края на 2013 г. Опитът на ЕС в извеждането от експлоатация е ограничен. Спирането може да има пряк ефект върху енергийните доставки на съответната държава и съседните държави-членки.

Развитието на алтернативни с ниски емисии на въглерод и конкурентни енергийни източници трябва да бъде насърчавано с цел управление на отрицателните последици. В същото време трябва да осигурим адекватни финансови ресурси, за да се гарантира, че операциите за извеждане от експлоатация се случват в съответствие с нормите за безопасност. Европейският съюз ще бъде в състояние да използва опита, придобит по време на процесите на затваряне на атомни електроцентрали, които се приближават към края на своя икономически живот. Въз основа на резултатите, с оглед на 2013 г., може да се предположи, че няколко инвестиционни проекта ще бъдат почти завършени, а нови структури за извеждане от експлоатация и управление ще бъдат вече достъпни за нас. Благодаря ви много.

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos (Verts/ALE).(EL) Г-жо председател, гласувах в подкрепа на доклада на г-н Marinescu именно защото в Югоизточна и Източна Европа има тежко наследство на изключително опасни ядрени реактори, като например в България, Румъния и Словакия. Въпреки това през всички тези години, милиарди евро от парите на европейските данъкоплатци бяха изразходвани за модернизиране и удължаване на живота им. Ние всъщност субсидираме ядреното лоби, което се бори за възстановяване. „Фукушима“ ни е показа още веднъж, че тези реактори трябва да бъдат затворени; въпреки това такива финансови разпоредби не бяха включени в оперативните разходи на реакторите и това е огромна и скандална субсидия за един опасен, скъп и замърсяващ метод на производство на енергия. Сега обаче ние можем да се променим политическата воля. Да трансформираме субсидиите за възстановяване на опасни реактори във финансиране за тяхното затваряне. Да замразим всички нови реактори, които се проектират. Да трансформираме ресурсите от финансирането на Евратом и обилните субсидии на Международната организация по термоядрена енергия (ITER). Да пренасочим ресурсите, заделени за проектиране и изграждане на нови реактори, към икономика, основаваща се на 100 % на възобновяеми енергийни източници до 2050 г. Намираме се в извънредно положение и трябва да реагираме.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Г-жо председател, бих искала да поздравя докладчика за един доклад, който е строг, но на много места много верен. Бих искала да подчертая и да привлека вниманието на моите колеги към факта, че заедно със Словакия и България, Литва изпълни задълженията, определени в споразумението за присъединяване, и затвори своите стари съветски ядрени реактори в рамките на определения срок. Повечето от проектите, свързани със закриването на „Игналина“, са изпълнени или се изпълняват в момента. Очевидно е, че има някои трудности. Когато новото литовско правителство и управителният съвет на АЕЦ „Игналина“ встъпят в длъжност, се надяваме, че ще бъде възможно да се предяви иск срещу онези лица, който не успяха да организират работата правилно, а също и да се преразгледа споразумението за изграждане на хранилища за отработено ядрено гориво, успявайки да бъдат получени благоприятни условия. Напълно съм съгласна, че е необходимо средствата да се управляват и ресурсите да се използват при пълна прозрачност, като по този начин да се гарантира ядрената безопасност. Въпреки това, тъй като обсъждаме нови атомни електроцентрали, бих искала да използвам възможността да привлека вниманието на моите колеги към границата на Европейския съюз, към Русия и Беларус, където има планове за изграждане на електроцентрали с експериментални реактори. Трябва да съсредоточим вниманието си върху това.

 
  
  

Доклад: Barbara Matera (A7-0060/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Г-н председател, всъщност не разбрах, че ние действително ще имаме възможност да дадем обяснение на вот във връзка с тази резолюция, но щом е така, ще бъда много кратък. Датската либерална партия по същество се обявява против Фонда за приспособяване към глобализацията. След като обаче веднъж е взето решението за създаване на подобен фонд и след като са подадени заявления в случаите, при които засегнатите държави отговарят на изискванията, предвидени във връзка с фонда за приспособяване към глобализацията, очевидно трябва да осигурим и необходимото финансиране, за което е кандидатствано. Ето защо гласуваме в подкрепа на предложението.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - (EN) Г-н председател, гласувах против и двата доклада Matera относно мобилизирането на фонда за приспособяване към глобализацията в полза на Чешката република и Полша не защото изпитвам лоши чувства към тези държави – съвсем не е така. Просто съм загрижена за моите избиратели от Уест Мидландс и за принос за сумата от 48 млн. британски лири, които Обединеното кралство изплаща ежедневно на Европейския съюз.

Позволете ми да ви запозная с някои факти относно Уест Мидландс: нашият регион е с най-високата младежка безработица, а моторната ни промишленост беше срината, отчасти поради финансирането от страна на Европейския съюз на работни места в Словакия, което доведе до закриването на жизненоважни работни места в завода в Райтън.

През 2004 г., разбира се, именно Обединеното кралство беше държавата, която пое по-голямата част от тежестта на разширяването на ЕС, тъй като беше единствената страна, която не издигна никакви бариери. Това струваше много на обществените услуги. Още един пример за разход на моите избиратели е, че допринасяме за осигуряването на детски надбавки за хора от Източна Европа. В Обединеното кралство пристигат хора, които работят там и предявяват искания във връзка с деца, които пребивават в държави от Източна Европа.

Това, което бихме искали да направим, и това, което бих искала да се случи, е да видим, че 48 млн. британски лири на ден остават в Обединеното кралство и се изразходват за основни обществени услуги, а не да бъдат раздавани, при положение че счетоводните документи на ЕС не са били подлагани на одиторска проверка от 14 години.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Г-н председател, изразявам задоволството си, че мога да подкрепя предложенията, направени от г-жа Bairbre de Brún, и пожелавам успех на работниците в Чешката република и Полша. Подозирам обаче, че накрая те ще са отвратени и обезверени, също както се случи в моя избирателен район, по-конкретно с „Дел“ (Dell) в Лимерик и „Уотърфорд кристъл“ (Waterford Crystal) в Уотърфорд.

(EN) ЕФПГ е една прекрасна идея, но, за съжаление, не е достатъчно гъвкав. В резултат на това голяма част от финансирането се връща в Европейския съюз. Бих желал да предложа, че, ако останат неизползвани средства, следва държавите-членки да могат да отправят предложения към Комисията относно това как по най-добър начин да се усвоят средствата от името на работниците.

(GA) Ако се направи това, ще е от огромна полза за безработните работници и ще подобри имиджа на Европейския съюз.

 
  
  

Доклад: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Г-н председател, насилието срещу жени е проблем, който съществува в целия свят, и очевидно е важно да се приеме позиция по въпроса – както лична, така и от политическа гледна точка. Следователно трябва да приемем позиция по въпроса и на европейско равнище. Когато обсъждаме проблемите, вместо да създаваме коледна елха, украсена с различни инициативи, според мен беше по-добре комисията по правата на жените и равенството между половете да се концентрира малко повече над инициативите, върху които желае Европейският съюз да се съсредоточи. При равни други условия, считам, че това ще придаде по-голяма тежест за нашите действия и ще ги направи по-ефективни, а оттук и по-добри както за засегнатите жени, така и за надеждността на инициативите, които предлагаме в Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - (EN) Г-н председател, насилието срещу жени не е личен проблем. То е престъпление, което трябва да се преследва. Трябва да нарушим мълчанието. Зачитането на културата и религията е важно, но никога не трябва да бъде извинение за убийства на честта, генитално осакатяване, трафик на хора, домашно насилие и принудителни бракове. Стокхолмската програма предоставя нова политическа рамка за активизиране на борбата с насилието срещу жени и призовава за конкретни действия. Приканвам Комисията да излезе със стратегия, която включва практически предложения.

Гласувах в подкрепа на доклада, защото считам, че трябва да обединим усилията на различните политически партии, за да осъдим и да се борим с всички форми на насилие срещу жени. Подкрепям принципа и повечето от предложенията, но съдебните и наказателните мерки следва да се вземат на национално равнище. Така правим в Швеция. В действителност борбата с насилието е основна за организацията на жените в моята партия, като осигурява практически действия и повишава осведомеността не само за да защити жените, но също така да гарантира правата им и да развие култура на зачитане на достойнството на жените. Поставих началото на социална медийна кампания по въпроса, към която всеки е добре дошъл да се присъедини.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, както вече казаха някои от колегите, считам, че гласувайки в подкрепа на доклада на г-жа Svensson, поемаме ангажимент да гарантираме, че Комисията ще изпълни обещанието си да приеме съобщение до края на 2011 г. за прилагане на стратегия и европейски план за действие за борба с насилието срещу жени, които ще имат глобален поглед и следователно ще включат всички отделни случаи – от сексуално насилие до домашно насилие и генитално осакатяване на жени, както и, надявам се, всички нови форми на насилие. Имам предвид подбуждането към насилие, което често се извършва от рекламата и медиите, както и формите на изнудване и нарушаване на правата на жените на работното място, когато решат, че искат да станат майки или вече са работещи майки.

След прилагането и приемането на директивата относно трафика на хора – с която Парламентът беше силно ангажиран – и директивата относно Европейската заповед за осигуряване на защита, считам, че е важно да имаме подходяща директива по този въпрос в новата правна рамка, създадена с Договора от Лисабон и Стокхолмската програма.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, докато не бъдат напълно изкоренени всички форми на насилие срещу жени, никога няма да можем да кажем, че имаме съвременно общество, което е най-накрая демократично. За пореден път Парламентът разглежда това брутално явление, което, за съжаление, продължава да бъде шокиращо актуално.

Цифрите са съвсем ясни: най-малко една на всеки пет жени става жертва на физическо или сексуално насилие през живота си, а насилието е основната причина за причиняване на смърт и увреждания сред жените на възраст между 15 и 44 години – дори повече от рака или пътнотранспортните произшествия.

Следователно е необходима реална и постоянна мобилизация, която да доведе до създаването на глобален правен механизъм за борба с всички форми на насилие срещу жени. Днес трябва да изпратим силно послание. Крайната цел е само една: този смъртоносен вирус повече не трябва да намира благоприятна почва.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Г-н председател, насилието срещу жени е пряко следствие от дискриминацията; поради това се нуждаем от многостранна политика със специално внимание към децата на малтретираните жени.

Те трябва да имат право на безплатна правна помощ и психологическа подкрепа, приюти за жени и икономическа помощ, за да могат да бъдат независими, специализирани съдилища, протоколи за изпълнение и специално обучение на здравни, полицейски и правни служители, а също да се събират статистически данни, които да ни дадат реална представа за проблема и да ни позволят да приложим най-подходящите политики на европейско равнище.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Г-н председател, гласувах с „въздържал се“ в окончателното гласуване по доклада Svensson и използвам обяснението на вот, за да кажа, че аз също считам насилието срещу жени за шокиращо и напълно недопустимо.

Гласувах с „въздържал се“, защото считам, че докладът категорично изобилства с нарушения на принципа на субсидиарност, който поддържам, и не смятам, че създаването на допълнителна европейска бюрокрация с нови органи е желателно – точно обратното. Обезпокоен съм между другото и от политическата коректност, в името на която думата „ислям“ не се среща нито веднъж в доклада, въпреки че това вероизповедание, с многобройните си изостанали стандарти и принципи, очевидно играе голяма роля за дискриминацията и насилието срещу жени. Това е вярно в ислямския свят, разбира се, но за съжаление е вярно и тук. Нека си го кажем директно – ислямът, в действителното и настоящото му състояние, е изостанал и ненавистен спрямо жените.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). – (SK) Г-н председател, приветствам доклада на г-жа Svensson, защото продължава темата за правата на жените. Осъждайки насилието срещу бременни жени, докладът заявява, цитирам: „нарушителят наранява повече от едно същество“. От години се боря правата на жените да не противоречат на правата на неродените деца. Докладът Svensson за съжаление също не преодолява конфликта.

Ограничаването на репродуктивните права на жените, под което понастоящем се разбира основно правото на аборт, продължава да се разглежда като форма на насилие срещу жените. Но ако най-сетне счетем неродените деца за човешки същества, тогава изкуствено предизвиканият аборт е акт на насилие срещу нероденото дете.

При изготвянето на стратегия за борба с всички форми на насилие Комисията следва да хармонизира правата на жените и правата на неродените деца. Новата стратегия следва да защитава жените, но същевременно да включи механизми за защита на неродените деца. Това присъства в представения доклад, но трябва да се чете внимателно.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - (EN) Г-н председател, гласувах против доклада Svensson. Очевидно категорично осъждам насилието, особено насилието срещу жени, но тогава защо гласувах против доклада? Гласувах против, защото както един колега каза по-рано, това е в известен смисъл връщане към отминало време. Докладът ни връща към 70-те години и политическата коректност и е много наивен в това отношение. Просто иска да повтори борбите от началото на седемдесетте.

Обезпокоена съм малко и от криминалния характер, който иска да внесе. Точно това прави Европейският съюз, нали? Захваща се с въпрос, по който всички са съгласни – колко ужасно е насилието срещу жените – след което оправя нещата и вкарва наказателното право. След това, преди да се усетим, се разпространява към все повече и повече области.

Срамота е за Европейския съюз да избере такава тема, дори ако става въпрос за доклад по собствена инициатива, защото оттук се започва. Тук започва заграбването на властта и е срамота. Това, от което се нуждаем, са реални действия срещу насилието над жени на равнище държава-членка. Оставете нещата на мира и спрете да използвате тази тема.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

Доклад: Barbara Matera (A7-0059/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден през 2006 г. с цел да се предостави допълнителна подкрепа на работниците, засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомага при реинтеграцията им на пазара на труда. След 1 май 2009 г.обхватът на ЕФПГ беше разширен, за да се включи помощ за работниците, чието съкращаване е пряко следствие от световната икономическа, финансова и социална криза.

Във време, в което сме изправени пред тази тежка криза, чието основно последствие е повишаване на нивото на безработица, ЕС следва да използва всички свои налични средства, за да реагира по-конкретно по отношение на предоставянето на подкрепа на онези, които се сблъскват с ежедневната действителност на безработицата. Поради тази причина гласувах в подкрепа на доклада, свързан с мобилизирането на ЕФПГ в полза на Чешката република, с цел подпомагане на работниците, които са били съкратени в три предприятия, извършващи дейност в статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE) Rev.№ 2, разделение 48, производство на машини и оборудване.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), в писмена форма. − (PL) Световната икономическа криза доведе до влошаване на финансовото положение на много полски дружества. Проблемите, свързани с намалените равнища на производство, засягат най-вече обикновените хора, които работят за тези дружества. За да се окаже подкрепа на работниците, които са съкратени в резултат на значими структурни промени в моделите на световната търговия поради глобализацията, беше създаден Европейският фонд за приспособяване към глобализацията. Целта му е да помогне на подобни хора да се навлязат отново на пазара на труда. Настоящото заявление за мобилизиране на фонда в полза на работниците от полските дружества в района на Подкарпатското воеводство е първото заявление за тази година. В качеството си на представител на полските интереси в Европейския парламент одобрявам решението на Комисията да се трансферират парични средства от фонда, за да се постигнат целите, изложени в заявлението. Благодарение на това решение засегнатите работници от трите дружества в машиностроителния сектор района на Подкарпатското воеводство ще получат близо 500 000 евро под формата на финансова помощ. Гласувайки в подкрепа на резолюцията, същевременно бих искал да изразя надеждата си, че в бъдеще Комисията ще одобрява подобни заявления.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), в писмена форма.(ES) Искането съответства на изискванията на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и е свързано с 200 от общо 594 работници, съкратени в период от девет месеца в три полски дружества, извършващи дейност в областта на производството на машини и оборудване, които са намалили износа си с 58 %. Двадесет процента от засегнатите са на възраст над 54 години, а 10 % са на възраст над 64 години. Тази помощ ще доведе до подобрения на обучението на съкратените работници, за да бъдат те подготвени да заемат новите си работни места в бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Изразявам задоволството си от извършената работа въз основа на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), а именно оказването на подкрепа на работниците, засегнати от промените на моделите в световната търговия. Изразявам подкрепа също и относно решението за мобилизиране на ЕФПГ в полза на Полша, в полза на работниците в сектора на производството на машини и оборудване, съкратени вследствие на световната икономическа и финансова криза. Това е една напълно навременна мярка, като се има предвид резкия спад на износа в този отрасъл, който беше съпътстван от не по-малко обезпокоително равнище на безработица.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Искането е свързано с 594 случая на съкращения в три предприятия в района на Подкарпатското воеводство в Полша, извършващи дейност в сектора на производството на машини и оборудване. Това е първото искане, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2011 г. То се основава на критерия за намеса по член 2, буква б) от Регламента за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), съгласно който се изискват най-малко 500 съкращения за период от девет месеца в предприятия, извършващи дейност в един регион или два граничещи региона на ниво NUTS II.

Комисията по заетост и социални въпроси оцени положително условията за допустимост. ЕФПГ беше създаден през 2006 г. с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, които са съкратени и потърпевши в резултат на значими структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомага при повторната им интеграция на пазара на труда. В резултат на преразглеждане на регламента за ЕФПГ през 2009 г. обхватът на фонда беше разширен, за да включи и помощ за работниците, които са съкратени като пряко следствие от световната икономическа и финансова криза. Наличният годишен бюджет за ЕФПГ е 500 млн. евро. Считам, че би било от полза да се положат необходимите усилия за ускоряване на мобилизирането на този инструмент, така че помощта да достига до работниците, които имат по-належаща нужда от нея.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Настоящият доклад се отнася до проекторешение на Европейския парламент и Съвета относно мобилизирането на 453 570 евро от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за помощ за реинтеграция на полски работници, които са били съкратени в резултат от настоящата икономическа и финансова криза. Това заявление, първото, което ще бъде одобрено в рамките на бюджета на ЕС за 2011 г., беше представено от Полша на 27 април и засяга 594 работници от района на Подкарпатското воеводство, които са работили в областта на производството на машини и оборудване. Като се има предвид, че в това отношение е необходим специфичен бюджетен инструмент и че поисканата сума е правно допустима и съответства на разпоредбите на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, а именно точка 28, гласувам в подкрепа на предложението и се надявам, че то ще допринесе за намаляване на икономическите затруднения на жителите на региона и за възстановяване на местната икономика.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Положението в областта на селското стопанство и проблемите, пред които са изправени селските райони, не могат да се разглеждат отделно от дълбоката криза, в която се намира системата, или от настоящата политика, например Общата селскостопанска политика (ОСП), която носи основната отговорност за продължителния упадък на селското стопанство в някои държави-членки: всичко е ориентирано към интересите на едрите земеделски стопани и северната европейска агроиндустрия, които като се унищожават семейните земеделски стопанства и се компрометира жизнеспособността на малките и средните стопанства.

Ролята на жените в селското стопанство и развитието на селските райони е от изключително значение, тъй като те представляват около 42 % от селскостопанските работници, са от основна важност за поддържане на работата в селските стопанства и гарантират, че се води ефикасна политика срещу опустиняването в селските райони.

Въпреки липсата на каквато и да е реалистична критика на ОСП одобреният доклад като цяло е положителен по отношение на подхода си и на това, че признава участието на жените. В него се отбелязва, „насърчаването на равенството между половете представлява основна цел на ЕС и неговите държави-членки“, наравно със създаването на по-добри условия за живот в селските райони, както и противодействието на явлението опустиняване, за което запазването на „добрата транспортна инфраструктура“ и подобряването на „достъпа до транспорт за всички“, с оглед на справянето със „социалното изключване и неравенството в обществото, които засягат преди всичко жените“ са от жизненоважно значение.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Настоящият доклад позволява мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на „Podkarpackie Machinery“ в Полша. Следва да се припомни, че Полша поиска помощ за 594 случая на съкращения в три дружества с предмет на дейност в обхвата на разделение „Производство на машини и оборудване“ в региона NUTS II на Подкарпатското воеводство.

Съкращенията се свързват с въздействието на икономическата и финансова криза, която доведе до спад в износа на дружествата „Huta Stalowa“ „Wola SA“, „HSW – ZZN“ и „DEZAMET SA“ със съответно 47 %, 34 % и 58 %, което означава, че дружествата отговарят на критериите за допустимост, заложени в Регламента за ЕФПГ. Следователно Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 453 570 евро. Смята се, че резултатът е значителен спад в производството на машини и оборудване, като по този начин се проявява въздействието на кризата върху въпросните дружества в страната.

594-те съкращения доведоха до тежки последици за условията на живот, работните места и местната икономика, поради което мобилизирането на ЕФПГ е от първостепенно значение за подпомагане на засегнатите работници. Ето защо гласувахме в подкрепа на доклада, въпреки че считаме, че най-важно е да се предотврати възможността тези дружества да изпадат в несъстоятелност и да се загубят работни места.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. − (LT) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, които са съкратени в резултат на значими структурни промени в моделите на световната търговия. Заявлението, досие EGF/2010/013 PL/Podcarpackie machinery от Полша, беше представено на Комисията на 27 април 2010 г. и актуализирано с допълнителна информация до 4 август 2010 г. То се основаваше на критерия за намеса по член 2, буква б) от Регламента за ЕФПГ, съгласно който се изискват най-малко 500 съкращения за период от девет месеца в предприятия, извършващи дейност в едно и също разделение на NACE Revision 2 в един регион или два граничещи региона на ниво NUTS II в дадена държава-членка, и беше подадено в рамките на срока от 10 седмици (член 5 от регламента). В оценката си Комисията посочва, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ, и препоръчва на бюджетния орган да одобри заявленията, ето защо гласувах в подкрепа на документа, който според мен ще допринесе за избягването на отрицателните социални последици. Считам също, че други държави-членки на ЕС следва да се възползват от възможностите, предоставени от средствата на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на Полша, тъй като считам, че този инструмент представлява ценен източник на помощ за работници, изпаднали в затруднение вследствие на икономическата криза. Както беше отбелязано няколко пъти, от 2006 г. насам ЕФПГ осигурява практическа подкрепа на европейските работници, които са били съкратени или поради причини, свързани с преместването на дружествата, в които работят, или вследствие на икономическата криза след изменението от 2009 г., за да помогне на повторното им интегриране на пазара на труда. Гласуването днес беше относно искане за помощ във връзка с 594 случая на съкращения (от които 200 са от целевата група за помощ) в три предприятия с предмет на дейност в обхвата на разделение 28 („Производство на машини и оборудване“) от класификацията NACE Rev. 2 в регион по NUTS II на Подкарпатското воеводство в Полша. Общата сума, предоставена от ЕФПГ, e в размер на 453 750 евро. В заключение, приветствам приемането на доклада, който посочва, че ЕФПГ е полезен и ефикасен източник за преодоляване на безработицата вследствие на глобализацията и икономическата криза.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), в писмена форма. − (PL) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията беше създаден с цел да се предостави допълнителна подкрепа на работниците, които са съкратени в резултат на значими структурни промени в моделите на световната търговия. Днес Европейският парламент гласува относно заявление за отпускане на повече от 450 000 евро в полза на работниците, съкратени от трите дружества, намиращи се в района на Подкарпатското воеводство. Бих искала да подчертая, че помощта на ЕС е голям стимул за региона, който представлявам, тъй като ще даде възможност на съкратените работници да се интегрират повторно на пазара на труда и ще се отделят средства за обучение, преквалификация, ново оборудване и помощ за превръщането им в самостоятелно заети лица. Районът на Подкарпатското воеводство е сред най-бедните в Полша и аз съм много доволна, че той ще получи помощ от ЕС. Бих искала да изразя благодарността си към всички, които гласуваха в подкрепа на предоставянето на финансова помощ.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), в писмена форма. (IT) Изразявам задоволството си от одобрението за отпускане на бюджетен кредит в размер на 453 000 евро от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на полските работници, съкратени в сектора на машиностроенето. Следвайки препоръките на комисията по бюджети, Европейската комисия включи около 50 млн. евро бюджетни кредити за плащания в бюджетния ред за ЕФПГ в бюджета за 2011 г. Това ни дава възможност да одобрим бюджетните кредити за необходимите средства, без да засягаме останалите бюджетни редове, определени за осигуряване на средства за важни дейности, свързани с целите и програмите на Съюза.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада, който оказва помощ, чрез Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, на 594 работници, съкратени в Полша. Сумата в размер на 0,45 млн. евро ще се използва за повторно обучение и оказване на подкрепа в трудния преходен период.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Още веднъж сме осъдени да гласуваме за жалка милостиня на ЕС за жертвите на политиката му на преместване. Основата причина за съществуването на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията е неприемлива. Въздържам се от гласуване само от загриженост за полските работници, чиято затруднения може да се облекчат поне малко чрез предоставянето на тази лицемерна помощ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) ЕС е пространство на солидарност и Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е част от него. Тази помощ е от съществено значение за оказване на помощ на безработните и засегнатите от преместване на дружества, които се случват във връзка със световното положение. Все повече и повече дружества се преместват, възползвайки се от ниските разходи за труд в редица държави, по-конкретно Китай и Индия, което води до вредни последици за държавите, зачитащи правата на работниците. ЕФПГ е предназначен да оказва помощ на работници, които са станали жертва на преместване на дружества и има съществено значение за улесняване на достъпа до нови работни места. ЕФПГ е бил използван от други държави-членки на ЕС в миналото, така че е подходящо да се осигури тази помощ на Полша, която подаде заявление за получаване на помощ във връзка с 594 случая на съкращения – 200 от които са потенциални получатели на помощ – в три предприятия с предмет на дейност в обхвата на разделение 28 („Производство на машини и оборудване“) от класификацията NACE Rev. 2 в регион по NUTS II на Подкарпатското воеводство в Полша.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Въпреки че гласувах в подкрепа на предложението за осигуряване на помощ за работниците в „Podkarpackie machinery“ в Полша, считам, че това е само болкоуспокояващо средство и палиативна мярка за последиците на капиталистическия модел и че не представлява какъвто и да е напредък в борбата срещу основните причини за възникването на кризата. Изразявам съгласие с мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на хора, които са съкратени в резултат на значими структурни промени в моделите на търговията или на преките последици от настоящата финансова и икономическа криза. Считам, че ЕФПГ би могъл да допринесе за постигането на крайната цел, а именно улесняване на повторното интегриране на работниците на пазара на труда. Гласувах в подкрепа и защото съм убеден, че помощта допълва помощта за съкращения по икономически причини, предвидена в националното законодателство и колективните договори. Ето защо мобилизирането на средства от ЕФПГ не би могло, при каквито и да било обстоятелства, да замени или предотврати правните отговорности на правителствата и дружествата към съкратените служители.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (EN) Като се има предвид, че Полша поиска помощ във връзка с 594 съкращения в периода от 1 юни 2009 г. до 1 март 2010 г (от които 200 в целевата група за подпомагане) в три предприятия, извършващи дейност в производството на машини и оборудване в района на Подкарпатското воеводство в Полша, напълно одобрявам и подкрепям подобна активна позиция на полското правителство и становищата на моите колеги от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент. За съжаление, правителството на страната ми, Латвия, не отговаря на нито едно от исканията и писмата, които им изпратих, и по този начин не се възползва от помощта на стабилизационния фонд, за да преодолее финансовата криза.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията беше създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, които са съкратени в резултат на глобалната финансова и икономическа криза. Полша поиска помощ във връзка с 594 случая на съкращения в района на Подкарпатското воеводство. Редно е да окажем индивидуална подкрепа на работниците, които са били съкратени в резултат от глобалната финансова и икономическа криза, като се подпомогне повторното им интегриране на пазара на труда. Ето защо гласувах в подкрепа на това предложение.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, които са съкратени в резултат на значими структурни промени в моделите на световната търговия. На 15 февруари 2011 г. Комисията прие ново предложение за решение за мобилизирането на ЕФПГ в полза на Полша, за да се окаже подкрепа за повторното интегриране на пазара на труда на работниците, съкратени поради световната финансова и икономическа криза. В случая става дума за 594 съкращения, от които 200 са потенциални получатели на помощ, в три предприятия, произвеждащи машини и оборудване в района на Подкарпатското воеводство в Полша, през деветмесечния референтен период от 1 юни 2009 г. до 1 март 2010 г. Това е първото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2011 г. и се отнася до мобилизиране на обща сума в размер на 453 570 евро. Оценката на Комисията посочи съществуваща връзка между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия или финансовата и икономическа криза, както и непредвидимия характер на съкращенията. Заявлението отговаря на критериите за допустимост, определени в Регламента за ЕФПГ, поради което гласувам в подкрепа на мобилизирането на фонда.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Заявлението на Полша за намеса от страна на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) засяга 594 случая на съкращения, от които 200 са потенциални получатели на помощ, в три предприятия, извършващи дейност в производството на машини и оборудване в региона по NUTS II на Подкарпатското воеводство в Полша. Оценката на Комисията е, че заявлението отговаря на законово предвидените критерии за допустимост. Съгласно Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и Съвета от 18 юни 2009 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, който изменя Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, обхватът на ЕФПГ беше временно разширен, за да позволи намеса при подобни положения, при които в резултат от световната икономическа и финансова криза има „най-малко 500 съкращения за период от девет месеца в предприятия, извършващи дейност в едно и също разделение на NACE Revision 2 в един регион или два граничещи региона на ниво NUTS II“. Следователно гласувах в подкрепа на резолюцията с надеждата, че мобилизирането на ЕФПГ би допринесло за ефикасното повторно интегриране на работниците на пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Както обикновено в подобни случаи, отправихме искане към институциите да положат необходимите усилия за ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ.

Освен това Парламентът оценява подобрената процедура, установена от Комисията вследствие на искането на ЕП за ускоряване на отпускането на безвъзмездни средства, насочена към представянето на вниманието на бюджетния орган на оценката на Комисията относно допустимостта на заявленията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, заедно с предложението за мобилизиране на фонда, и изразява надежда, че ще бъдат постигнати допълнителни подобрения на процедурата в рамките на предстоящите прегледи на фонда.

Припомня обаче и ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемането на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са били съкратени в резултат от глобализацията и финансовата и икономическата криза; изтъква ролята, която може да играе ЕФПГ при повторното интегриране на съкратените работници на пазара на труда; призовава все пак за оценка на дългосрочната интеграция на тези работници на пазара на труда като пряко следствие от мерките, финансирани от ЕФПГ.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма (IT) На 15 февруари 2011 г. Комисията прие нов проект на решение относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на Полша, с цел да се окаже подкрепа за повторното интегриране на пазара на труда на работниците, съкратени поради световната финансова и икономическа криза. Искането засяга 594 съкращения (от които 200 в целевата група за подпомагане) в три предприятия, извършващи дейност по разделение 28 от NACE Revision 2 („Производство на облекло“) в региона по NUTS II на Подкарпатското воеводство в Полша, през деветмесечния референтен период от 1 юни 2009 г. до 1 март 2010 г. Моят вот в подкрепа на резолюцията днес отново изразява положителното становище, вече дадено в комисията по заетост и социални въпроси.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (S&D), в писмена форма. (EN) Макар че гласувах в подкрепа на доклада, съществуването на фонда ми изглеждаше иронично, при положение че не всички държави-членки на ЕС се възползват от него. Неизразходваните средства в края на годината се пренасочват обратно към държавите-членки като част от тяхната „отстъпка“. Все пак, неуспехът на някои държави като Обединеното кралство да използват този фонд, което е тяхно установено право, в случаи като закриването на завода „Туайнингс“ в Андовър, поставя някои въпроси. Онези, които се преструват, че са наясно с ползите/недостатъците на отстъпките, задават въпроса дали е по-правилно или ефективно държавите пряко да използват средства от ЕФПГ на местно равнище.

Втората причина за иронията засяга политическото и икономическо участие – ангажираността на всички равнища на добавена стойност. Запазването на правото на неучастие на Обединеното кралство във фондовете, управлявани на равнище на ЕС, поради това, че по-късно биха могли да доведат до ползи, в случая е съмнително и вероятно напълно погрешно.

Обединеното кралство отказва достъп до финансиране, основавайки се на принципа, че не подава заявление за средства от фонда, за да получи отстъпка. За онези, които се опитват да започнат работа отново – в Сендуич, Кент и Андовър, Хемпшир – заявяването на отказ едва ли би могло да бъде оправдано и това е поредното разочарование от правителството в Обединеното кралство.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада, който ще осигури средства за прилагане на индивидуални мерки за помощ на съкратените работници в Полша.

 
  
  

Доклад: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), в писмена форма. (LT) Аз гласувах в подкрепа на тази важна резолюция относно миграционните потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната политика на ЕС. Политическата, социалната и икономическата нестабилност, липсата на сигурност, политическите репресии и авторитарните режими са основните движещи сили на миграцията, като лишават местните общности от реални перспективи и приходи на местно равнище и съответно от правото да избират дали да мигрират или не и по този начин излагат живота им на постоянен риск, като им оставят миграцията като единствена възможност. Неотдавнашните драматични събития в Египет и други държави от Северна Африка и Близкия изток очевидно увеличиха потока на законни и незаконни мигранти към Европа. Ето защо Европейският съюз трябва да бъде готов да устои на миграционния поток. Това може да се случи единствено чрез ефективна и мъдра миграционна политика, подобна на прилаганите в Канада, Австралия или Нова Зеландия. Съгласна съм с позицията на докладчика, че ние трябва настоятелно да призоваваме Комисията да гарантира, че всяко споразумение за реадмисия, подписано от ЕС и неговите държави-членки, изцяло зачита правата на човека и принципа на забрана за връщане и не излага на риск лицата, които се нуждаят от международна закрила. По този начин ЕС още веднъж ще покаже, че ценностите и зачитането на правата на човека са най-важното и неотменно нещо и лицата, търсещи убежище, ще се чувстват в безопасност и уважавани.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), в писмена форма. (IT) Политическата, социалната и икономическата нестабилност, липсата на сигурност и политическите репресии, извършвани от авторитарните режими, са основните фактори за миграцията и миграционните вълни, които прииждат непрестанно в някои държави от средиземноморския басейн, без да им дават възможност да се справят с множеството трудности, причинени от хуманитарните катастрофи.

През последните седмици беше невъзможно да се пренебрегнат хилядите мигранти, които пристигнаха в Лампедуза вследствие на вълненията в държавите от Северна Африка. Деветдесет процента от тях са млади хора на възраст между 15 и 35 години, които рискуват своя живот с надеждата да открият по-добри възможности. Въпреки изключителните усилия на италианското правителство, местните администрации и италианския Червен кръст положението на острова е извънредно: няма признаци, че пристигащите ще намаляват постепенно и се забелязва закъснението на ЕС, който има несъвместими с положението бюрократични срокове.

Днес е дълг на ЕС да разработи ефективна световна политика относно миграцията, която предвижда създаване на европейска система за убежище, прилагане на задължителна програма за презаселване, която е в състояние да разпределя отговорностите справедливо, и споразумения с държавите-членки за насърчаване на развитието.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), в писмена форма. (IT) Неотдавнашните и текущи събития, които се развиват на отсрещните брегове на Средиземно море, свидетелстват за начина, по който нестабилността в този регион и последващите миграционни вълни представляват предизвикателство, пред което Европейският съюз трябва да се изправи.

Миграционното явление е предизвиква тревога поради развитията и напрежението, които може да породи във връзка с отношенията между страните на произход и страните на местоназначение, но също така и между страните на произход и транзитните за мигрантите страни. Ние трябва да подкрепяме политиката на превенция, като използваме оптимално финансовите ресурси и подобрим съществуващата институционална структура. Ние трябва да осъществяваме контрол върху незаконната имиграция и в този смисъл аз считам, че разширяването на споразуменията в областта на миграцията е ефикасно средство за получаване на краткосрочни резултати и за намаляване на нестабилността на миграционните потоци.

Съгласен съм с анализа в доклада, и по-конкретно съм съгласен, че при изготвянето на инструментите за външно действие за периода след 2013 г. следва да бъде включен двустранен механизъм, който дава възможност за активно наблюдение на статута на закрила на малцинствата или на други групи, които биха могли да бъдат обект на злоупотреба или страдание в резултат на нестабилност. Ето защо аз гласувах в подкрепа на този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на доклада. Неотдавнашните събития в Египет и други държави от Северна Африка и Близкия изток увеличиха потока на законни и незаконни мигранти към Европа. Държавите-членки на Европейския съюз са изправени пред принудителната миграция, която е резултат от слабите икономики, обедняването, нарушаването на правата на човека, влошаването на околната среда, нарастващите различия между богати и бедни държави, гражданските войни и политическото преследване. Управлението на миграционните потоци представлява огромно предизвикателство за Европейския съюз, който трябва да предприеме действия, за да установи обща имиграционна политика, която може да допринесе за намаляване на незаконната имиграция. Съгласен съм, че във всички двустранни търговски споразумения на ЕС е необходимо да се вземат превантивни мерки, включително клаузи за правата на човека, а за държавите, които не спазват тези клаузи, следва да бъде разгледано прилагането на подходящи санкции.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), в писмена форма. (PT) Европа е изправена пред увеличаване на миграционните потоци в резултат на нестабилността, която много държави претърпяват, и това представлява предизвикателство за ЕС. Тези миграционни явления биха могли да причинят напрежения между страните на произход и страните на местоназначение, но също така и между страните на произход и транзитните за мигрантите страни.

Стратегията на ЕС следва да съчетава мерки за сътрудничество за развитие с по-обща политическа визия, която да включва сигурност, регионално сътрудничество и двустранни споразумения. В това отношение, докладът посочва следните възможни области на действие: насърчаване на транзитните страни и страните на произход да постигат повече икономическа и институционална стабилност; засилване на собствените усилия за уреждане и предотвратяване на конфликти в сътрудничество с регионалните организации; договаряне на двустранни споразумения в областта на имиграцията с транзитните страни; и разработване на икономическа програма, която включва конкретни мерки за увеличаване на равнищата на заетост в партньорските държави на ЕС. Комисията следва да се опита да разшири полезните взаимодействия между стълба за развитие и стълба за сигурност и стабилност чрез създаване на нови инструменти в областта на външната дейност за периода след 2013 г. Поради всички посочени по-горе причини аз гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Baudis (PPE), в писмена форма.(FR) Аз гласувах в подкрепа на текста относно миграционните потоци. Действително събитията, през които понастоящем преминават южните ни съседки, са в резултат на високите равнища на миграция по южните брегове. Сега повече от всякога ние трябва да координираме външната си политика и политиката си в областта на имиграцията. Това е действително европейски въпрос и сега не е време за национален егоизъм. Средиземноморските държави от Европейския съюз не следва да се справят сами с голямото навлизане на незаконни мигранти: това усилие следва да бъде споделено от всички държави в ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), в писмена форма. (ES) Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като чрез установяването на средносрочни и дългосрочни цели той възприема реалистичен подход към проблем, който произтича от дисбаланса между развитите държави и тези, които не са, както и в нарушаването на правата на човека в много части на света.

Докладът предлага процедури за предотвратяване на незаконната имиграция и цели включване на държавите с бързо развиващи се икономики във всеобхватния подход към този проблем, заедно с всички включени държави: на произход, транзит и местоназначение. Съсредоточаването върху идеята за условност на политиката за сътрудничество на равнището на зачитане на правата на човека също ми изглежда особено положително, както и позоваванията за защита на групите в най-неравностойно положение като жените или непридружените непълнолетни и малолетни лица.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (NI), в писмена форма. − Гласувах положително за тази резолюция, защото миграционните потоци, възникващи от нестабилността в една държава, са предизвикателство за целия Европейски съюз. Резолюцията е първа стъпка към създаването на единна Европейска политика за справяне с миграцията. Тази политика трябва да действа също като политика на превенция. За да осъществи това, тя трябва да съчетава всички възможни инструменти на Европейския съюз за съдействие в сферата на социалното и икономическото развитие и по този начин да се въздейства директно върху причините за нестабилност в държавите, от които произлизат миграционните потоци.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на доклада. Миграцията е особено актуален въпрос, който неотдавна беше изтъкнат, защото в резултат от събитията в Северна Африка, Европейският съюз, като съседен регион, беше принуден да приеме огромни миграционни потоци. Докладът обръща внимание на множеството фактори, които са причина за миграционните потоци, като политически и социални фактори, икономическа нестабилност и изменение на климата, които все още не се вземат предвид, когато се разглежда причината за масовата миграция. Поради всички тези причини се подчертава, че ЕС изисква по-ефикасен подход към миграцията, който би допълнил инструментите на външната политика. Тези инструменти биха подпомогнали за справянето с източниците на нестабилност в страните на произход, които принуждават хората да емигрират масово в по-стабилни съседни държави. Докладът също така призовава Комисията да изготви предложения относно законната миграция, която би могла да се управлява по-лесно и да насърчи икономически и социален напредък в приемащите държави и в транзитните страни и страните на произход. Установено е, че най-сериозните нарушения на правата на човека, както и престъпните дейности, които често се превръщат в бизнес за тези, които организират дейностите, са свързани точно с незаконната имиграция. Накрая докладът подчертава необходимостта от оценка на демографското положение в самия ЕС, за да се изчисли точно колко хора може да приеме Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Европейският съюз трябва да се справи с миграционните потоци, причинени от войни и въоръжени конфликти, етническо напрежение, нарушаване на правата на човека и природни бедствия в трети държави. Европейският съюз трябва да отговори ефикасно на това предизвикателство чрез прилагането на превантивни мерки и използването на най-подходящите инструменти на външната политика с оглед на директното справяне с причините за нестабилността, така че емиграцията да се превърне във възможност вместо в крайна необходимост. Европейската политика за управление на миграционните явления следва да съчетава мерки за сътрудничество за развитие с по-обща политическа визия, която да включва двустранни споразумения за сигурност и регионално сътрудничество със страните на произход и транзитните страни, защита на правата на човека и демократизация.

Европейската външна политика следва да допълва и да си взаимодейства с политиката в областта на имиграцията, като се съсредоточи върху източниците на нестабилност и структурните трудности на страните на произход. Необходимо е също така да се установи постоянен диалог с транзитните страни, така че потоците да могат да бъдат управлявани и да се прилагат по същия начин международните стандарти в областта на правата на човека и имиграцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Provera, тъй като считам, че той представлява стъпка напред към целта за солидарност между държавите-членки.

През последните седмици по-специално Италия е дестинация за хиляди мигранти, напускащи държавите от Северна Африка. ЕС не може да изостави моята страна, която е изправена пред толкова трудно положение, а трябва да направи всяко усилие, за да гарантира, че договорите са спазени, по-конкретно член 80 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В същото време ние трябва да използваме оптимално финансовите ресурси и съществуващите структури. Например ролята на агенцията за граничен контрол Фронтекс трябва да бъде засилена и също така по-добре финансирана. Защитата на правата на човека, увеличените финансови ресурси, развитието на демокрациите, принципите на правовата държава и двустранните споразумения са инструменти, които, ако се използват правилно, могат със сигурност да допринесат за предотвратяването на масова миграция.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), в писмена форма. – (CS) Съгласен съм, че трябва да се изготви интегрирана дългосрочна стратегия на ЕС за нестабилните държави, която ще се занимае с основните причини за миграционните потоци. Въпреки това аз не споделям мнението, че Съветът следва да представи план за действие за разпределяне на тежестта, основан на принципа на солидарност, заложен в член 80 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Презаселването на бежанци от този регион следва да бъде отговорност на държавите, към които са се насочили бежанците, и ако притокът стане неустойчив, отговорът следва да бъде затягане на политиката на ЕС в областта на убежището и имиграционната политика. Във връзка с това аз считам призивите за създаване на обща европейска система за убежище и обща европейска програма за презаселване за обезпокоителни. Създаването от страна на Комисията на всеобхватен подход за законна миграция е добра идея, но следва да бъде обвързан с нуждите на европейския трудов пазар или с капацитета на всяка държава-членка да приеме и интегрира мигранти. Управлението на миграционните потоци следва да остане най-вече в рамките на правомощията на държавите-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам усилията на ЕС да отговори на предизвикателствата, създадени от нестабилността и миграционните потоци, които засягат не само страните на произход, но също така транзитните страни, в различни области, свързани с насилие, нарушаване на правата на човека и т.н. Ето защо аз подкрепям активната политика в тази област, която цели да премахне първоначалните фактори за дестабилизация в страните на произход, като липсата на икономически и демократични структури. Това е единственият начин да се премахнат отрицателните последици от миграцията, която следва да бъде положителна и продуктивна, а не средство за бягство. Тази политика следва да се превърне в сътрудничество между страните на произход и транзит, основано на диалог, който има за цел постигането на силни, ефикасни и трайни резултати.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Аз гласувах против доклада относно миграционните потоци, тъй като, въпреки че съдържа относително точен и балансиран анализ на основните причини, които карат хората да напускат своите държави, докладът не съдържа необходимите заключения или предложения. От една страна, той продължава да поддържа подхода за разделяне на хората на законни и незаконни имигранти и на утилитарното възприятие за „полезни“ и ненужни имигранти, като по този начин свързва техните права с различни „квоти“, които се прилагат от ЕС и държавите-членки. От друга страна, докладът свързва явлението имиграция с въпросите на сигурността, като по този начин създава объркване и приравнява имигрантите с различни престъпни или „терористични“ дейности и засилва практиките и идеологиите, които ги правят престъпници.

В това отношение, докладът засилва още повече „патерналистичната“ роля на Съюза до степен, в която предлага да се свърже стълба за помощ на ЕС за развитие на трети държави със стълба за сигурност, като по този начин изцяло се изменят естеството и целта на тази помощ.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), в писмена форма. (RO) Докато по време на предишните конференции на ООН беше обърнато особено внимание на принципите, аз се надявам, че четвъртата конференция на ООН в Истанбул ще бъде насочена към определяне на резултати и разработване на ясни индикатори за намаляване наполовина на слабо развитите страни до 2020 г. От 51 слабо развити страни, където 78 % от населението се прехранва с по-малко от 1,25 щатски долара на ден, само три държави са успели да излязат от тази категория през последните години. Положението е тревожно, тъй като тези държави са най-уязвими на изпитания като финансови и продоволствени кризи и изменение на климата, като същевременно са изправени пред крайна бедност, липса на инфраструктура и увеличение на безработицата. Тази действителност подчертава, че, за съжаление, международната общност не е изпълнила ангажиментите, определени в Брюкселската програма за действие. Надявам се, че по време на конференцията, където аз ще представлявам групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент, ние ще се съсредоточим върху постигането на последователност по отношение на политиките за развитие и методите за прилагане на иновационни механизми за финансиране с цел предоставяне на по-ефикасна помощ за държавите, които трябва да бъдат насърчавани да прилагат подходящи политики.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) Този въпрос е доста важен и сложното му естество трябва да бъде взето предвид, когато се анализира. Въпросният доклад разглежда значението на продължаването на договорите за сътрудничество в областта на Европейската политика на съседство (ЕПС). Явлението емиграция, задвижвано от кризисни ситуации и нестабилност, има отрицателни последици върху страните на произход, страните на местоназначение и самото разселено население. Това явление трябва да бъде преодоляно, за да престане емиграцията при тези обстоятелства да бъде последна мярка: бягство от положение на несигурност, слабо икономическо развитие, нестабилност или страх. В обяснението на вот аз отново заявявам, че трябва да бъдат предприети мерки за гарантиране и насърчаване на стабилността и сигурността в страните на произход. Перспективата за намаляване на миграционните потоци, задвижвани от нестабилност и кризи, следва да бъде превенция. Аз считам, че европейската външна политика, и по-конкретно ЕПС, следва да предвижда помощ за тези региони на света, като насърчава сигурността, стабилността и защитата на правата на човека като част от разширения процес на развитие, както посочих в доклада си относно прегледа на европейската политика за съседство – Южно измерение, който също ще бъде подложен на гласуване тази седмица.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма.(FR) Някои държави-членки трябва да се справят с масовото навлизане на хора от южната част на Средиземно море, които търсят закрила. Те не могат да се справят сами с тези извънредни хуманитарни и имиграционни положения. Човешките, материалните и също така финансовите ресурси на Фронтекс трябва да бъдат увеличени, за да се предостави възможност за по-голяма подкрепа на операции като „Хермес“ и „Посейдон“. Членовете на ЕП призовават Европейския съвет да изготви план за действие за презаселването на бежанци, като прилага клаузата за солидарност между държавите-членки. Действително член 80 от Договора за функционирането на Европейския съюз посочва принципа на солидарност и справедливото разпределение на отговорностите между всички държави-членки по отношение на управлението на граничния контрол, политиката в сферата на убежището и политиката за имиграция. В средносрочен и дългосрочен план ние трябва да изградим връзки на сътрудничество с страните на произход на бъдещите мигранти и да създадем партньорства за мобилност, за да дадем възможност на техните граждани да идват и работят, учат и пътуват законно между двата бряга на Средиземно море.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на доклада относно миграционните потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната политика на ЕС. Политическата, социалната и икономическата нестабилност, липсата на сигурност, политическите репресии и изменението на климата тласкат общностите към миграция и поради тази причина ЕС трябва да разработи обща имиграционна политика, която да включва по-специално насърчаване на икономическия и социалния напредък в приемащите и транзитните страни и страните на произход и да укрепи социалното сближаване, като подобрява интеграцията на мигрантите.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog и Åsa Westlund (S&D), в писмена форма. (SV) Ние, шведските социалдемократи, сме съгласни, че миграционните потоци в резултат на нестабилността представляват предизвикателство за ЕС и че се изискват повече усилия за справяне с нестабилността и структурните проблеми в страните на произход. Въпреки това ние считаме, че е важно за ЕС да поеме истинска отговорност за мигрантите, които идват тук, а не да оставя отговорността на съседните ни държави, както е предложено в параграф 9. Ние подкрепяме призива измерението, свързано с правата на човека, да бъде ясно отразено в работата на Фронтекс, по-специално правото на дадено лице да напуска своята страна, забраната за връщане и правото на убежище. Ние считаме, че са налице проблеми в част от работата, която Фронтекс е извършила до момента, и не подкрепяме текста, в който се посочва, че Европейският парламент приветства успешните дейности, извършвани от Фронтекс.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Отношенията между центровете на нестабилност – социални, икономически или политически – и миграционните потоци към Европейския съюз са ясни. Външната политика на Съюза не може просто да не бъде отделена от това явление – тя трябва да се стреми да го разбере и да го наблюдава във възможно най-голяма степен. В действителност ЕС трябва да предприеме мерки, за да оптимизира използването на собствените си финансови ресурси и институционални структури и за да управлява ефикасно миграционните потоци в резултат на нестабилността, която понастоящем съществува в някои части на света.

Политика на превенция, която използва най-подходящите инструменти на външната политика с оглед на справяне и борба с причините за нестабилността, би могла да помогне на настоящата „крайна необходимост“ за емиграция да се превърне във „възможност“ за емиграция. Принципите на правовата държава трябва да се насърчават, да се защитават правата на човека и да се подпомага развитието на демокрацията и икономиките. Без общите усилия за развитие в съответните държави, работещи заедно с хората и социалните структури, няма да бъде възможно да се допринесе ефикасно за намаляване на нестабилността.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Настоящият доклад се съсредоточава върху миграционните потоци в резултат на политическата нестабилност, с която се сблъскват някои региони в света, по-конкретно Северна Африка и южното Средиземноморие. Това положение, което засяга държавите в южната част на Европа, особено Италия – всички ние следим положението на остров Лампедуза, където са пристигнали повече от 20 000 души – и остров Малта, е довело повече от 400 000 бежанци в Европа. За да облекчи положението, освен да мобилизира Европейския фонд за бежанци е от първостепенно значение ЕС да приложи по-продължителен план, който има за цел хуманитарна помощ и гарантиране на основните нужди на тези хора във възможно най-кратък срок. Също така трябва да се изготви регионална програма, свързана с убежището и защитата на бежанците, която е насочена към бежанци от Египет, Тунис и Либия, за да се предотврати трафика на хора и за да се подготви връщането им в техните държави на произход. Приветствам приемането на този доклад, тъй като в него се посочва, че ЕС ще разгледа структурните причини за проблемите, произтичащи от миграционните потоци, посредством политиката си за външно сътрудничество без каквито и да било предубеждения.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Съществуват причини за миграционните потоци. Най-важните от тях са фактори като войни и въоръжени конфликти, системно нарушаване на правата на човека и етнически и религиозни конфликти и репресии. Природните бедствия и бедността в резултат на липсата на подходящи икономически и демократични структури обаче са също сред най-честите причини за миграционните потоци.

Въздействието на кризата със световния капитализъм и последствията от неговото неправилно и асиметрично развитие изострят икономическото и социално положение в много държави. Въстанията в арабския свят също са израз на това явление, което води до увеличение на миграционните потоци. Мнението на Европейския съюз относно този въпрос е често лицемерно и води до политика на двойни стандарти. От една страна, ЕС твърди, че защитава правата на човека в трети държави, като същевременно поддържа егоистично мнение за тях, когато става въпрос да нападне някоя от тези държави. От друга страна, той е съучастник в продължаващите сериозни положения като това, което се случва в Лампедуза, Италия.

Превенцията на миграционните потоци изисква мерки, основани на истинска политика на сътрудничество за развитие и помощ, на солидарност и насърчаване на мира, включително мирно решаване на конфликти, което понастоящем не е така.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Наясно сме, че войните и въоръжените конфликти, етническото напрежение, системното нарушаване на правата на човека като отказа да се практикува собствената религия, природните бедствия и бедността, свързана с липсата на подходящи икономически и демократични структури, са основните причини за миграционните потоци.

Настоящата прогноза е, че положението ще се влошава предвид кризата, която капитализмът претърпява, и социалните последици от нея, включително въстанията в арабските държави.

В резултат на това Европейският съюз не може да продължи със своята лицемерна политика на двойни стандарти, като твърди, че защитава правата на човека в трети държави, а същевременно позволява сериозни положения като това в Лампедуза да продължават.

Трябва да има политика на превенция и развитие на мерки за сътрудничество с по-всеобхватна политическа визия, която включва преди всичко солидарност и гарантиране на правата на човека, което понастоящем не е така.

Като цяло Европейската комисия и самият Европейския парламент дават приоритет на своите икономически и геостратегически интереси и забравят солидарността и Целите на хилядолетието за развитие, като приемат възмутителни директиви като Директивата за връщането.

Поради тази причина ние гласувахме против доклада, въпреки факта, че той включва една две положителни точки.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма.(FR) Бих искал да изкажа своята подкрепа за жителите на Лампедуза, които са изправени пред пренаселеност, несигурност и проблеми, свързани с доставките, и възможни заплахи за здравето, но които са на второ място за Парламента след десетките хиляди незаконни имигранти, които слизат на бреговете на Лампедуза. Също така бих искал да кажа на италианските органи, че корабите, които те наемат, следва да репатрират тези незаконни имигранти към Африка, а не към Европа. Повечето от тези хора идват от Тунис, държава, в която очевидно се случва забележително демократично начинание, в което те са длъжни да участват. Ние не можем да продължим да настаняваме всички, които се чувстват неудобно в собствената си страна, тъй като там вали... или не; тъй като е диктатура… или вече не е; тъй като е слабо развита или се развива. Основната мотивация на тези мигранти е чисто икономическа.

Политиките ни на помощ за развитие следва да насърчават хората да остават в собствената си страна и дори следва да поставят условия относно това и относно връщането на гражданите им. В противовес на това, което казва докладчикът, няма такова нещо като „правото“ да се емигрира. От друга страна, европейските народи, които следва да бъдат ваш първи приоритет, имат абсолютното право да кажат „СТИГА“ и да бъдат чути.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), в писмена форма.(FR) Аз гласувах в подкрепа на този парламентарен доклад относно миграционните потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната политика на ЕС и бих искала да обърна внимание на редица аспекти, съдържащи се в доклада. Почти 24 000 тунизийци са пристигнали на остров Лампедуза и по бреговете на Италия след падането от власт на президента Бен Али и хиляди либийци също така са напуснали страната си, разкъсвана от военни конфликти от февруари насам. Ние непременно се нуждаем от европейски отговор и европейска солидарност, сблъсквайки се с тази развиваща се човешка драма. Нашият доклад призовава за система на солидарност по отношение на презаселването на бежанци от Северна Африка. Нашият доклад призовава за прилагане на „клаузата за солидарност“ между държавите-членки по отношение на политиките в областта на граничния контрол, предоставянето на убежище и имиграцията. Нашият доклад призовава също така бюджетът за периода след 2013 година да включва разпоредба за средства за извънредни положения за бързо реагиране във връзка с имиграция и предоставяне на убежища в Европа. Всички тези аспекти са необходими в една истинска европейска политика в областта на убежището, за която ние отдавна призоваваме и която трябва да бъде основана на принципите на съгласуваност, отговорност, солидарност и зачитане на правата на човека.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Аз гласувах в подкрепа на доклада по собствена инициатива, тъй като той обръща внимание на действителните причини за миграционните потоци, а именно политическа, социална и икономическа нестабилност, липса на сигурност, политически репресии, нарушаване на правата на човека, както и изменение на климата. Настоящият доклад подчертава също значението на предоставянето на страните на произход на устойчиви стратегии в рамките на Европейската политика на съседство (ЕПС) и политиката на ЕС на сътрудничество за развитие. По този начин докладът оспорва мита за нулева миграция, като ни припомня, че миграцията не може да се спре и че ЕС се нуждае от значителна, но контролирана имиграция за подкрепа на възрастното население и за преодоляване на други социални и икономически предизвикателства.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Докладът Provera разглежда редица важни въпроси, свързани с миграцията, и подчертава значението на правата на човека. Правата на човека бяха в центъра на кампании в Шотландия и Обединеното кралство за спиране на задържането на деца, търсещи убежище. Правителството на Обединеното кралство се зарече да преустанови този позор, но до момента няма успех.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. (LT) Аз гласувах в подкрепа на настоящия документ, тъй като миграционните потоци, свързани с нестабилността, са предизвикателство за Европейския съюз. Войни и въоръжени конфликти, етническо напрежение, системно нарушаване на правата на човека, както и невъзможност да се практикува собствената религия, природни бедствия и липса на работещи икономически и демократични структури са основните причини за този вид миграционни потоци. Подобно явление е особено тревожно, защото може да породи или да задълбочи напрежението не само между страните на произход и страните на местоназначение, но също така и между страните на произход и транзитните за мигрантите страни. За да отговори ефикасно на посоченото предизвикателство, Европейският съюз трябва да осъществи политика на превенция, като приложи най-подходящите инструменти на външната политика с оглед на директното справяне с причините за нестабилност, така че емиграцията да се превърне във възможност вместо в драматична необходимост. По тази причина е наложително да бъде започнат дебат, с оглед на по-доброто опознаване на всеки аспект на миграционните явления и на основните причини за тях. Това може да позволи на Европейския съюз да очертае последователна и ефикасна политика в областта на миграционните потоци от страните на произход и транзитните страни и да реши колко и как да инвестира в тези държави, за да компенсира тяхното вътрешно напрежение, дължащо се на демографски и социални причини, като по този начин насърчава стабилността.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Проектът на резолюция, подложен на гласуване днес в Парламента, поставя важен въпрос – как да се определи ролята на външната политика на ЕС, когато Съюзът е изправен пред едновременно трагичния и деликатен въпрос за миграционните потоци? Предизвикателството, пред което трябва да се изправи Европейският съюз, е причинено от очевидната нестабилност, в която се намират Северна Африка и Близкия изток. За да се избегнат отрицателните последици, Европа трябва да бъде в състояние да отговори на предизвикателството чрез определяне и прилагане на политика на превенция, която да въздейства на причините за икономическата и политическата нестабилност в тези държави, предлагане на съвместни решения, които могат да предотвратят или поне да намалят мащаба на това явление. За целта обаче се изискват огромни ресурси, поради което ще бъде необходимо да се включат други световни сили и да се осъществява координация с тях. Всичко това обаче не може да се направи, без да бъде спазен изцяло принципа на субсидиарност. От тази гледна точка Европа е морално задължена да отговори стегнато и единно, като по този начин демонстрира решението си да се съсредоточи преди всичко върху тази политика. Поради тези причини, тъй като аз съм убеден в значението на политическия сигнал, който Европа е морално задължена да изпрати във връзка с този въпрос, а не да остави държавите да се справят сами, аз използвах своя вот, за да подкрепя горепосочената резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), в писмена форма.(FR) От влизането в сила на Договора от Амстердам ЕС разполага с много големи правомощия по отношение на контрола върху миграционните потоци. Сега тези правомощия са необходими, за да се управлява неотдавнашното навлизане на бежанци в резултат на вълненията в Северна Африка, особено в Либия. „Арабската пролет“ е ярък символ на свободата, но също така прикрива по-трагична действителност, която кара голям брой граждани да отпътуват (по море в конкретния случай) в търсене на убежище. Ето защо резолюцията призовава ЕС и международните институции да преценят последствията, до които са довели тези големи движения на населението. Аз я подкрепих, тъй като отделните държави-членки не могат да се справят с това положение сами: сътрудничеството и споделянето трябва да ни ръководят при справянето с положението. Новата структура на външната политика на Съюза, въведена с Договора от Лисабон, и по-конкретно със създаването на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), следва също така да даде възможност действията на държавите-членки да бъдат координирани по-ефикасно.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Аз гласувах в подкрепа на доклада, който приветства неотдавнашните предложения на Комисията за законна миграция, насочени към лица, различни от лицата, търсещи убежище, и я насърчава да разработи допълнителни инструменти, да установи обща имиграционна политика, да управлява икономическата миграция с оглед насърчаване на икономическия и социалния напредък приемащите и транзитните страни и страните на произход и да укрепи социалното сближаване, като подобри интеграцията на мигрантите. Подчертава необходимостта от предоставянето на подходяща информация относно възможностите за законна имиграция в ЕС с оглед предотвратяване на незаконната миграция, по-добро използване на режимите на ЕС за законна имиграция, изясняване на настоящите перспективи и възможности в рамките на ЕС и разобличаване на фалшивата надежда, давана от трафикантите, като по този начин се ограничат печалбите, извличани от организираната престъпност и трафика на хора поради необходимостта за мигриране. Призовава Комисията да насърчи мерки за защита на уязвимите групи и лица (основно жени и деца), които често стават жертви на трафик и сексуална експлоатация и настоятелно приканва Комисията да изгради информационни центрове в трети страни относно възможностите за миграция към ЕС. Призовава при все това за балансиран подход между насърчаването на легалната миграция в ЕС и предоставянето на гаранции, че ЕС има капацитет да приеме и успешно да интегрира мигрантите.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Този доклад не успява да прикрие истината, въпреки излиянието на добри чувства. ЕС е загрижен относно падането от власт на диктатори, които е поддържал в замяна на управлението на „миграционните потоци“ по границите му. Идеята за масово навлизане на бежанци, жертви на тези диктаторски режими, не го е обезпокоила, и то с основание. Идването на демокрацията го безпокои.

И все пак, от момента до 2030 г. Европа ще се нуждае от 230 милиона имигранти: самата Европейска комисия каза това. Освен това този текст препоръчва прилагането на санкции за държави, които не спазват принципите, залегнали в споразуменията за свободна търговия, и тези, препоръчани от Международния валутен фонд (МВФ). Арабските революции едва се отърсиха от гнета на собствените си деспоти, а сега чуждите тирани им изпращат поздрави. Този доклад е арогантен и брутален. Гласувам против него.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Свързаните с нестабилността миграционни потоци представляват предизвикателство за Европейския съюз. Войни и въоръжени конфликти, етническо напрежение, системно нарушаване на правата на човека, като невъзможността да се практикува собствената религия, природни бедствия и липса на работещи икономически и демократични структури са основните причини за този вид миграционни потоци. Подобно явление е особено тревожно, защото може да породи или да задълбочи напрежението не само между страните на произход и страните на местоназначение, но също така и между страните на произход и транзитните за мигрантите страни. За да отговори ефикасно на посоченото предизвикателство, Европейският съюз трябва да осъществи политика на превенция, като приложи най-подходящите за директно въздействие върху причините за нестабилност инструменти на външната политика, така че емиграцията да се превърне във възможност вместо в драматична необходимост.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Аз гласувах против доклада Provera относно миграционните потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната политика на ЕС, тъй като аз отхвърлям миграционната политика на Европейския съюз; политика на „крепостта Европа“, чиито граници са непоклатими за мъже и жени и които, напротив, когато става въпрос за капитали, се изпаряват. Настоящият доклад подкрепя европейската миграционна политика, която не е основана на разбирането, че емиграцията е право, а не престъпление, и не гарантира неприкосновения принцип на търсене на убежище Лицемерието на ЕС е отвратително: то инкриминира имигрантите без документи. Незаконните имигранти се използват за труд в процеса на бързо натрупване на капитали, което е пряко нарушение на универсалното естество на правата на човека. ЕС, който може да съществува единствено чрез икономическа имиграция, демонстрира огромен цинизъм. Това, което се случва в Северна Африка, е доказателство за „крепостта Европа“. Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Фронтекс) няма нищо общо със солидарността или сътрудничеството за подпомагане на хората в борбата им срещу диктатурите като тези на Бен Али, Мубарак или Кадафи: когато хиляди африканци бягат от репресиите и войните, ЕС ги лишава от свобода.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (EN) Свързаните с нестабилността миграционни потоци представляват предизвикателство за ЕС. Войни и въоръжени конфликти, етническо напрежение, системно нарушаване на правата на човека, както и невъзможност да се практикува собствената религия, природни бедствия и липса на работещи икономически и демократични структури са основните причини за този вид миграционни потоци. Подобно явление е особено тревожно, защото може да породи или да задълбочи напрежението не само между страните на произход и страните на местоназначение, но също така и между страните на произход и транзитните за мигрантите страни. За да отговори ефикасно на посоченото предизвикателство, Европейският съюз трябва да осъществи политика на превенция, като приложи най-подходящите за директно въздействие върху причините за нестабилност инструменти на външната политика, така че емиграцията да се превърне във възможност вместо в драматична необходимост. В дългосрочен план ЕС трябва да предприеме ефикасни действия за оптимално използване на финансовите си ресурси и съществуващата институционална структура. Предложените в доклада мерки не са достатъчни и са твърде декларативни. Необходим е точен и специален финансов и икономически план. В противен случай Европа ще се задуши в резултат на незаконната миграционна вълна. Докладът, като първа стъпка по пътя на решаването на този проблем, е много полезен.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) С оглед на продължаващото навлизане на мигранти в Европа, изглежда все по-важно да се заеме позиция срещу узаконяването на икономическите мигранти. От жизненоважно значение е развиващите се страни да получават подкрепата ни, за да могат тези хора да бъдат насърчавани да остават в собствените си страни. Няма смисъл да се дава възможност на хората от развиващите се страни да навлизат на трудовия пазар, особено защото равнището на безработица в еврозоната понастоящем е 9,9 %. Първоначалният доклад на г-н Provera беше много добър и добре балансиран. За съжаление обаче, различните изменения го промениха в грешната посока. Поради тази причина аз гласувах против.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), в писмена форма. (LT) Аз гласувах в подкрепа на тази резолюция, тъй като след вълненията в държавите от Северна Африка, когато миграционните потоци се увеличиха силно, е от значение в рамките на целия ЕС да функционира обща миграционна политика. Като се има предвид факта, че миграцията не може да бъде спряна, външната политика трябва да играе специална роля в тази област. Държавите по външните граници на ЕС са най-сериозно засегнати от увеличените миграционни потоци. Ето защо трябва да бъдат направени всички усилия, за да се гарантира, че общата миграционна политика на ЕС е създадена на равнище на ЕС, за да могат миграционните потоци да бъдат оптимално управлявани и контролирани. Единствено съвместните усилия ще защитят икономическия растеж, устойчивостта на трудовия пазар и обхвата за развитие от отрицателните последици в държавите, които са изправени пред най-големите имиграционни потоци. Това ще бъде ефикасен инструмент за спиране на незаконната имиграция, организираната престъпност и трафика на хора. ЕС трябва да положи всички усилия, за да гарантира, че законната миграция се насърчава и че ние се борим ефикасно с незаконната миграция. Много е важно да се създаде система за законна миграция, която взима предвид нуждите на европейския трудов пазар и капацитета на всяка държава-членка да приема и интегрира имигранти.

Законните имигранти в държавите-членки на Европейския съюз трябва да имат същите права и задължения като останалите работници. Освен това във всяка държава е много важно да се намали „изтичането на мозъци“ и заминаването на квалифицирани специалисти. За целта ние трябва да въведем програми за подпомагане на завръщането, да насърчаваме циркулярната миграция, да регулираме практиките за набиране на персонал и да подкрепяме изграждането на капацитет.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Аз гласувах в подкрепа на доклада на г-н Provera относно един от основните принципи на Съюза: солидарността между хората. Като се има предвид политическата криза в Северна Африка и бавния или изцяло отсъстващия отговор на европейската политика относно миграционните потоци, настоящото положение е много сериозно и проблематично и аз считам, че то трябва да бъде преодоляно незабавно. Чрез приемането на този текст Съветът е приканен – покана, която не може и не трябва да бъде пренебрегната – да приложи изцяло клаузата за солидарност чрез практичен план за действие и споделяне на тежестта между държавите-членки. По-конкретно, текстът предоставя възможности за минимални стандарти за предоставяне на временна закрила на имигрантите и разработени мерки за споделяне на отговорностите и усилията между държавите-членки, които, като Италия, подслоняват отговорно имигрантите и понасят последствията сами.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), в писмена форма. (EL) Важно е на европейско равнище да свързваме увеличения натиск от миграционните потоци с външната политика на ЕС. Европейските инициативи могат да подпомогнат политически нестабилните държави в Северна Африка, от където произхождат голям брой незаконни имигранти. Инструменти като програми за сътрудничество за развитие и помощ и споразумения за реадмисия могат и трябва да бъдат използвани изцяло. Очевидно тези въпроси ще бъдат от решаващо значение в най-близко бъдеще за Гърция и за останалата част от ЕС, поради което аз гласувах в подкрепа специално на този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Свързаните с нестабилността миграционни потоци представляват понастоящем голямо предизвикателство за ЕС. Те са резултат от войни и въоръжени конфликти, етническо напрежение, нарушаване на правата на човека, както и невъзможност да се практикува собствената религия, природни бедствия и липса на подходящи икономически и демократични структури. Това е нарастващо явление, което причинява напрежения не само между страните на произход и страните на местоназначение, но също така и между страните на произход и транзитните за мигрантите страни. Докладът определя редица препоръки, които имат за цел предоставянето на възможност на ЕС да отговори ефикасно на това предизвикателство. Сред другите мерки аз бих подчертала приемането на политика на превенция, която има за цел директно справяне с причините за нестабилност, така че емиграцията да се превърне във възможност, а не в драматична необходимост, и на политика на сътрудничество за развитие с по-обща политическа визия, която да включва аспекти на сигурността, регионалното сътрудничество и двустранните споразумения със страните на произход и транзитните страни. Тези цели трябва да бъдат преследвани заедно с Целите на хилядолетието за развитие, които са тясно свързани с политическата стабилност и следва да оформят целия процес.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Миграционните потоци, свързани с нестабилността са непрякото последствие от нарушаването на правата на човека, екологичните бедствия и липсата на икономически и социални структури, които са в състояние да осигурят благосъстоянието на големи части на обществото. Тези неща представляват предизвикателство за Европейския съюз поради усилията, които изискват по отношение на сътрудничеството за развитие и предотвратяването на социалните напрежения, които често се създават не само между страните на произход и страните на местоназначение, но също така и между страните на произход и транзитните за мигрантите страни. Това предизвикателство изисква практичен отговор от страна на ЕС, който е разработен да разглежда не само сътрудничеството за развитие, но също така външната политика, да прилага превантивни мерки в регионален и световен мащаб, мерки, които използват всички налични инструменти на външната политика и са съсредоточени върху сигурността, регионалното сътрудничество, двустранните споразумения с страните на произход и транзитните страни, защитата на правата на човека и демократизацията. Като се има предвид твърдото ми убеждение, че за ЕС е важно да действа пряко върху причините за нестабилност, отчасти чрез подобряване на употребата на наличните инструменти, аз мога единствено да гласувам в подкрепа на предложението.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Свързаните с нестабилност миграционни потоци представляват предизвикателство за Европейския съюз. Войни и въоръжени конфликти, етническо напрежение, системно нарушаване на правата на човека, както и невъзможност да се практикува собствената религия, природни бедствия и липса на работещи икономически и демократични структури са основните причини за този вид миграционни потоци.

Подобно явление е особено тревожно, защото може да породи или да задълбочи напрежението не само между страните на произход и страните на местоназначение, но също така и между страните на произход и транзитните за мигрантите страни. За да отговори ефикасно на посоченото предизвикателство, Европейският съюз трябва да осъществи политика на превенция, като приложи най-подходящите за директно въздействие върху причините за нестабилност инструменти на външната политика, така че емиграцията да се превърне във възможност вместо в драматична необходимост.

Европейската политика за управление на миграционните явления следва да се подкрепи от измерение на сътрудничество за разработването на по-обща политическа визия, която да включва аспекти на сигурността, регионалното сътрудничество, двустранните споразумения със страните произход и транзитните страни, защита на правата на човека и демократизацията.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Управлението на миграционните потоци, свързани с политическата нестабилност, представлява основно предизвикателство за Европейския съюз. Войни и въоръжени конфликти, етническо напрежение, системно нарушаване на правата на човека, природни бедствия и липса на работещи икономически и демократични структури са основните причини за тези потоци.

Аз считам, че понастоящем трябва да се приложи политика на превенция, която е насочена към най-подходящите инструменти, за да се въздейства върху причините за нестабилност. Европейската външна политика следва да се съсредоточи върху корените на нестабилността и структурните проблеми в страните на произход. Аз считам, че този текст представлява друг инструмент, който ЕС да използва, тъй като той очертава последователна и ефикасна политика относно явлението на миграционните потоци, като насочва своя избор към най-подходящия път за пресъздаване на условия за политическа, икономическа и социална стабилност.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Аз се противопоставям решително на въпросния доклад. Мотото „единство в многообразието“ позволява на всеки да бъде господар на собствената си територия и Европейският съюз не може и не трябва да ни насилва да приемаме нежелани гости. Да отричаме правото си да връщаме незаконните мигранти в техните страни на произход е против всяко правило на добрия разум. Ако законността не се спазва, ние се излагаме на риск от нахлуването на милиони отчаяни бягащи хора. Трябва да се помогне на страдащите хора, но в техните собствени страни, чрез предотвратяването на трафика на хора.

Аз категорично отхвърлям обвиненията за европейски расизъм и ксенофобия, тъй като се изморих да гледам незаконни тунизийски мигранти, които стачкуват, тъй като не са им дадени пари, за да си купят цигари, отказват да ядат храна, която съдържа риба тон, тъй като мирише на риба, и веднъж в Италия да искат жилища и работа (безплатно, разбира се), когато ние си имаме местни, безработни и бедни хора.

Поздравленията към върховния представител по въпросите на външните работи, баронеса Аштън, със сигурност са безполезни, тъй като в действителност тя не знае как да се справи с настоящата криза в Магреб. Междувременно, на всичко отгоре, лесбийките, хомосексуалистите, бисексуалните и транссексуалните лица трябва да се разглеждат като преследвани и имащи малко права и следователно заслужаващи специално внимание.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), в писмена форма. (EL) Аз гласувах в подкрепа на доклада на г-н Provera, тъй като считам, че неговият доклад има реалистично отношение към проблема и предложението му за разпределяне на тежестта на имиграцията е крайно необходимо. Имиграцията е труден въпрос за решаване; въпреки това ние можем да я управляваме, ако предприемем правилното действие. Проблемът не може да бъде поет основно от Гърция, Италия и Испания. От януари насам 23 000 имигранти са навлезли в Италия. Ние трябва да се опитваме, по-специално с оглед на развитията в Северна Африка и арабския свят, да открием европейска стратегия, която да реши проблема, свързан с имиграцията, така че да не оставяме държавите-членки на произвола и в същото време да гарантираме, че не се злоупотребява с принудените да мигрират нещастни хора и понасящите тежестта граждани на Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. – (NL) Настоящата резолюция има заслуга за засилването на разискването относно миграционната политика на Съюза, въпреки че текстът можеше да бъде по-конкретен и по-ясно формулиран. Точно сега, когато положението в Северна Африка поражда големи миграционни потоци, ЕС не успява да постигне целта, като не поема никаква очевидна отговорност. Фронтекс не може да бъде единственият инструмент, използван при решаването на кризата с бежанците. Европа също така спешно трябва да изготви план за действие за споделяне на тежестта, за да се подпомогне презаселването на бежанците от региона и да се окаже подкрепа на бездомните. Жалко е, че при настоящите обстоятелства отлагането на споразумението, уреждащо сътрудничеството между ЕС и Либия, беше очевидно единствения възможен вариант. При тези споразумения не затягането на контрола по границите на Съюза следва да бъде основна грижа, а наблюдението на ратификацията и спазването на Женевската конвенция. Надявам се, че тази резолюция е първата стъпка към по-глобален подход към въпроса за бежанците, така че хората да бъдат третирани по по-хуманен начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), в писмена форма.(FR) Аз гласувах в подкрепа на доклада на г-н Provera относно миграционните потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната политика на ЕС. Координацията между външната политика и имиграционната политика е от основно значение. Ние трябва да обърнем специално внимание на дълбоко вкоренените причини за нестабилността в някои региони на света и да управляваме миграционните потоци ефикасно. Политиката за управление на миграцията следва действително да бъде ефективно съчетана с европейската политика на сътрудничество за развитие и следва да взима предвид аспектите във връзка със сигурността, регионалното сътрудничество в южните държави и споразуменията за сътрудничество със страните на произход и транзитните страни. По отношение на централната роля на някои трети държави в тази политика, аз съм убеден, че сключването на споразумения за сътрудничество между ЕС и тези държави е от първостепенно значение с оглед на борбата срещу незаконната имиграция. В това отношение, споразумението за сътрудничество между Либия и Европейския съюз, което към момента е преустановено, трябва да бъде възстановено.

 
  
MPphoto
 
 

  Niki Tzavela (EFD), в писмена форма. (EL) Рецесията и преобладаващата политическа нестабилност в някои държави са дали тласък на миграционните потоци и това поставя предизвикателство пред ЕС. Предложените мерки в този специален доклад ще помогнат за решаването на този проблем, който пряко тревожи държавите по границите на ЕС и непряко целия ЕС. Една от тези мерки е разработването на постоянна система за наблюдение на всички дейности и операции на Фронтекс, свързани с управлението на миграционните потоци, което трябва да бъде постоянно и стабилно. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада на г-н Provera.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), в писмена форма.(FR) Приветствам приемането на тази балансирана резолюция, която предлага пътища за отговор на предизвикателствата на миграционния натиск, пред които е изправена Европа. Считам, че е от основно значение миграционната политика на ЕС и политиката на помощ за развитие да се поддържат взаимно. Зад явлението миграция има невиждани човешки драми и част от решението се намира в политиката на помощ за трети държави, която ще допринесе за тяхното развитие и стабилност. Въпросът за Европейската политика на съседство (ЕПС) също трябва да бъде разгледан. Считам, че е налице спешна необходимост за действия на всички равнища в Съюза и призовавам държавите-членки и Комисията да мобилизират необходимите инструменти и ресурси. Това ще бъде направено чрез засилване на ресурсите и ролята на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Фронтекс). Това ще бъде направено и чрез предоставянето на подходяща помощ за регионите и градовете по средиземноморския бряг, които трябва да се справят с хуманитарните катастрофи, създадени от навлизането на имигранти, и трябва да гарантира, че редът е запазен, както и да насърчава интеграцията на законни мигранти. Според мен европейската солидарност трябва да бъде приложена изцяло между държавите-членки и третите държави.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. − (DE) Аз гласувах в подкрепа на настоящия доклад. Както се подчертава в доклада, настоящият приток на мигранти причинява огромно напрежение между страните на произход, приемащите страни и транзитните страни и също така в рамките на самите приемащи страни. Като превантивна мярка г-н Provera предлага да се открие първопричината за миграцията и в европейската външна политика да се разгледа липсата на демократична и икономическа стабилност в приемащите страни. Европейският парламент е изготвил различни доклади в областта на политиката за развитие, които са призовали Комисията, и по-конкретно баронеса Аштън, да включат положението с правата на човека във всички преговори и единствено в този контекст да предоставят подкрепа и да улеснят търговията. Бих искала да използвам възможността отново да изискам това.

 
  
  

Доклад: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно ролята на жените в селското стопанство и селските райони, защото жените в съвременното общество поемат една многофункционална роля в зависимост от своето индивидуално семейно и професионално положение и при това ролево многообразие те съумяват да допринесат значително за напредъка и иновациите на всички социални равнища и за повишаването на качеството на живота, особено в селските райони. За съжаление, се наблюдава намаляване на броя на жените в селските райони. Следователно, за да се гарантира стабилно положение за населението, заето в селското стопанство, политиката за развитие на селските райони следва да бъде насочена повече към иновативните и устойчиви условия за живот и труд в селските райони. Съгласна съм с мнението на докладчика, че трябва да се насърчават предприемаческият дух и инициативите на жените, по-специално посредством насърчаване на собствеността сред жените, мрежи на жените предприемачи и създаване във финансовия сектор на улеснен достъп за жените предприемачи от селските райони до инвестиции и кредити – така че да им се предоставят по-ефективни възможности за действие на пазара и да им се даде възможност да развиват икономическа дейност, от която да получават стабилни доходи. Важно е също предоставянето на подкрепа на политическите усилия за насърчаване на ролята на жените в селското стопанство, като се улесни от фактическа и правна гледна точка упражняването от жените на предприемаческа дейност в областта на селското стопанство. Трябва да има подобрен достъп до земя и кредити за жените, за да се насърчат установяването на жените в селските райони и като участници в селскостопанския сектор.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), в писмена форма. (IT) С удоволствие давам подкрепата си за доклада на г-жа Jeggle, тъй като съсредоточил вниманието върху тези 42 % от жените, които живеят в селските райони и вършат съществена работа за тяхното развиване, стабилизиране и модернизиране, като предлагат нови форми на предприемачество. С усилния си труд тези жени са показали, че могат да допринесат за развитието на традиционните начини на живот и производство в селските райони, като разработват икономически дейности, които могат да осигурят работни места и които дават възможност за съчетаване на професионалния и семейния живот.

Целта на гарантирането на равностойни условия на живот във всички региони и избягването на едностранното развитие на гъсто населените градски райони означава оборудване на всички селски райони с най-съвременна ИТ-инфраструктура, преди всичко адекватен достъп до широколентова връзка, както и разработване на електронни форми на предприемачество, като например електронна търговия, който дава възможност на хората да извършват икономическа дейност независимо от разстоянието им до големите градски центрове.

Освен това трябва да се подобри образованието на жените и осигуряването на по-лесен достъп до кредит с цел подкрепяне на предприемачеството сред жените. Политиките за социална защита, които предстои да бъдат предприети, трябва също така да отчитат условията на живот на жените имигранти, наети като сезонни селскостопански работници, особено по отношение на необходимостта от подходящо настаняване, здравно осигуряване и адекватни санитарни условия.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма. (RO) Зачитането на принципа на равенство между половете е основно изискване в рамките на стратегията „Европа 2020“ и следва да бъде насърчавано с цел да се увеличи броят на жените, участващи в икономическите и социални дейности, и по-специално равенството на правата на жените и мъжете в селскостопанския сектор. Считам, че е важно да се подчертае ролята на жените в земеделските стопанства и селските райони. Ето защо политиките на подпомагане в по-голяма степен, отколкото досега, следва да отразяват важната роля на жените, потребностите и положението в селските райони. Бих искала да насърча държавите-членки да разработят стимули в селските райони за подпомагане на жените като производители или предприемачи, както и за подкрепа на тяхното участие в политическия процес, включително и като представители на управителния съвет в институции, с цел подкрепа на равностойни роли на жените и мъжете.

Гласувах за този доклад, който помага в борбата срещу социалната изолация в селските райони. Основната цел на политиките за развитие на селските райони е да се гарантират равни права за мъжете и жените, както и равностойни условия за живот във всички региони, като по този начин се избягва едностранното развитие на гъсто населените градски райони, така че да се предотврати масово изселване от селата.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), в писмена форма. (GA) Тъй като жените съставляват 42 % от лицата, участващи в селскостопанския сектор, е ясно, че те играят важна роля в селските райони и селскостопанските предприятия. Трябва да има признание и подкрепа за жените и за приноса им към селското стопанство и селския живот, и за тази цел подкрепям този важен доклад. Трябва да има подобаващо признание на ролята на жените в бъдещите селскостопански политики на ЕС. Подкрепям това, което се казва в доклада относно отличната работа на мрежите, обединяващи жените, в активирането на селските общности и насърчаването на равенството и социалното приобщаване в селските райони. Те трябва да получат по-голяма политическа подкрепа на местно, национално и европейско равнище. В Ирландия, например, ICA е важна и влиятелна организация в селските райони, която неотдавна отпразнува 100 години от съществуването си, с около 11 000 членове, и от дълго време оказва подкрепа на жените в селските райони. Тези местни организации трябва да имат подходяща подкрепа и те трябва да бъдат взети под внимание в бъдещите селскостопански политики на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), в писмена форма. (PT) Жените играят все по-важна роля в селскостопанския сектор и селските райони. През последните няколко години подкрепата, оказвана на жените в осъществяването на техните собствени проекти, им е дала възможност да постигнат значителен напредък, което е довело до по-голямо развитие на селските общности като цяло.

Жените допринасят за развитието на традиционните за селските райони форми на живот и икономика, като същевременно допринасят за стабилизирането и модернизацията на тези форми на предприемачество и като резултат – за устойчивото развитие на селските райони. И в селските райони стремежите на жените са да реализират собствените си планове за живота, да бъдат икономически самостоятелни и да се справят с предизвикателствата на семейния живот.

Докладът, за който гласувах, препоръчва многостранните професионални познания и умения, интереси и постижения на жените да бъдат вземани предвид в по-голяма степен, така че селското стопанство да продължи да бъде привлекателно за жените като работно място. Гарантирането на добри перспективи за живот в селските райони за мъжете и жените следва да бъде основната цел на европейската политика за развитие на селските райони.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), в писмена форма. (RO) Положението на жените в селските райони е реален и актуален въпрос за Европейския съюз. Той е много сериозен и спешен въпрос за някои нови държави-членки, като например Румъния, където има много висок дял на селски райони с изключително ниско равнище на заетост. Необходимо е да се възприеме подходящ подход, които да получи финансова подкрепа в бъдещата ОСП, за да бъдат постигнати резултати в създаването на привлекателни условия на живот за жените и мъжете в тези райони. Съгласен съм с идеята, изразена от г-жа Jeggle, за европейска мрежа на жените в селските райони, подкрепена и чрез мерки по втория стълб на ОСП. Съгласен съм също така с идеята, че един от приоритетите на реформата на ОСП следва да бъде осигуряването на достъп до услуги и помощ за жените в селските райони в съответствие с нуждите на всяка държава-членка.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), в писмена форма. (IT) Разискваният днес доклад е особено важен, тъй като е насочен към основните точки, по които ще се работи за постигане на ефективен принос от страна на жените в развитието на селските райони, като едновременно с това има за цел подобряване на перспективите за заетост в контекста на Общата селскостопанска политика (ОСП).

По мое мнение, ролята на жените в селскостопанските предприятия и селските среди представлява съществен аспект от политиките за териториално развитие. Всъщност една от основните цели на европейската политика за селските райони е да се гарантират равностойни условия за живот във всички региони, така че дори и в селските райони мъжете и жените да получат възможността да изградят нещо.

По време на текущата фаза на развитие на ОСП вземането предвид на потребностите на жените в селските райони придобива основно значение, както и разгръщането на техния потенциал. Считам, че от гледна точка на една бъдеща философия, ще бъде необходимо да се положат повече усилия за устойчивото използване на селските райони, което да бъде ефективно както по отношение на енергията, така и на качеството. Освен това ще има нужда от по-голяма ангажираност на всички участници в процеса на реформа на селското стопанство.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (NI), в писмена форма. − Целта на общата селскостопанска политика е висококачествено и устойчиво развитие на селските райони. Гласувам "за" текста, тъй като смятам, че жените имат много важна роля в съвременното общество. През последните години стана ясно, че голяма част от проектите в селскостопанските райони, биха били немислими без дейното участие на жените. Считам също, че условията на живот трябва да бъдат подобрени в селските райони и това може да стане чрез увеличаване на достъпа до инфраструктурата, структурите и услугите за ежедневието. Трябва да се даде възможност на жените да балансират своя семеен и професионален живот и да се съхранят общностите в селата. Жените трябва да имат достъп до службите, институциите и структурите за подпомагане, а също така трябва да се засили тяхната роля в процеса на вземане на решения.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Като се има предвид, че рискът от социална изолация в селските райони е по-голям за жените, отколкото за мъжете, и като се има предвид значението на това, решително подкрепям настоящата резолюция, която привлича вниманието върху ролята на жените в селското стопанство и изисква отдаване на по-голямо значение на професионалната компетентност на жените в областта на селското стопанство и извън него, в икономическата дейност и стратегиите за регионално развитие, както и върху насърчаването на стимули за поощряване на участието на жените в пазара чрез премахване на всякаква дискриминация, подобряване на наличните възможности за обучение и достъпа до следдипломно обучение и специализирани курсове.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото считам, че регионалното развитие се превръща в особено уместен въпрос днес, тъй като селските райони стават все по-слабо населени поради социални промени и промени в социалните структури, стойности и нарастващата тенденция към индивидуализация. Напълно съм съгласна, че една от важните мерки, които могат да променят засилващата се тенденция към урбанизация, е създаването на подходящи условия на живот и труд в селските райони. Опитът показва, че качеството на живот и икономическа власт в селските райони са тясно свързани с жените и тяхната роля в селското стопанство. Затова е особено важно мерките, предложени в доклада, да дадат възможност на жените да реализират собствените си планове за живота, да бъдат икономически самостоятелни и да се справят с предизвикателствата на семейния живот също така успешно, както го постигат днес в градските райони. Мерките, изброени в доклада, включват продължаване и развиване на подкрепата за обучение и консултиране на жените, които са специфични за селските райони, непрекъснатост на подкрепата на ЕС за селското стопанство и предприятията в селските райони, развитието на най-съществената инфраструктура и на ИТ инфраструктурата, както и възможността за ранно пенсиониране и много други мерки.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), в писмена форма. (IT) Бих искал да поздравя моята колега и докладчик, г-жа Jeggle, за свършената от нея работа, което даде възможност на Парламента да признае публично многофункционалната роля на жените в селскостопанския сектор. Въпреки че от около 27 млн. работници в сектора 42 % са жени и почти 29 % от земеделските стопанства се управляват от жена, ролята на жените все още не е подобаващо призната.

Гласувах в подкрепа на този документ, защото съм съгласен относно необходимостта да се признае уникалната роля на жените в селското стопанство. Освен това считам, че имаме задължението да идентифицираме конкретните потребности на жените в селските райони и да гарантираме, че бъдещите стратегии, като се започне със следващата реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП), адекватно отговарят на тези изисквания. Европейският съюз не трябва да пренебрегва професионалните, семейните и социалните стремежи на жените, живеещи в селските райони. За да се осъществи това, подходящо е европейските институции да гарантират необходимите услуги за подкрепа и иновативен пакет, които не са изключително ориентирани към пазара.

И накрая, споделям предложенията, направени от докладчика г-жа Jeggle, особено по отношение на необходимостта за по-голямо представителство на жените в политическите, икономическите и социалните организации в областта на селското стопанство.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам важността, която Комисията отдава на ролята на жените в развитието на селските райони. Многофункционалната роля на жените през последните години, в икономически и в социален аспект, е реалност, към която не трябва да бъдем безразлични. Това се отнася особено за селското стопанство, сектор, в които жените са допринесли значително през последните години, не на последно място по отношение на диверсифицирането и пазарното приспособяване на предприятията. По този начин и в съответствие с целите на Oбщата селскостопанска политика за насърчаване на по-устойчиво използване на селските райони, трябва да бъдат предприети действия с оглед на задоволяване на потребностите и стремежите на жените в тези райони. При това е необходимо да се отдели специално внимание на поддържането и развитието на необходимата инфраструктура за подкрепа, като особено важно е отдаването на значимост на образованието.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), в писмена форма. (EN) Стъпките, предприети днес от Европейския парламент, за подкрепа и засилване на приноса на жените в жизненоважния селскостопански сектор на Европа са добре дошли. Докладът „Жените в селското стопанство“ беше подкрепен от значително мнозинство от членовете на ЕП и е навременна мярка. Малко хора съзнават, че 42 % от постоянно заетите в селскостопанския сектор лица са жени. Приветствам този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма. – (RO) Имайки предвид, че принципът на равенство между половете се насърчава от европейското законодателство и е едно от основните изисквания на стратегията „Европа 2020“, считам, че е подходящо този въпрос да бъде включен в бъдещата Oбща селскостопанска политика, включително чрез използване на нови инструменти за насърчаване на този принцип. Мисля, че бъдещата Oбща селскостопанска политика трябва да бъде справедлива политика, включително и за жените.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като твърди, че насърчаването на равенството между половете е основна цел на ЕС, и счита, че този принцип следва да бъде включен в Oбщата селскостопанска политика. Важно е да бъде улеснен достъпа на жените до земеделско и стопанско кредитиране. Докладът също така допринася за насърчаването на устойчив икономически растеж и развитие на селските райони.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog и Åsa Westlund (S&D), в писмена форма. (SV) Гласувахме в подкрепа на доклада относно ролята на жените в селското стопанство и селските райони, тъй като считаме, че е съществено важен за справянето с липсата на равнопоставеност в обществото. Докладът освен това илюстрира важността на налична добре функционираща инфраструктура и основното предоставяне на определени услуги, например широколентова връзка и грижи за децата, не само в градовете, но и в селските райони. Въпреки това бихме искали да подчертаем, че селското стопанство не следва да запази същия дял от бюджета в следващата многогодишна финансова рамка, а по-скоро общият дял на селското стопанство трябва да бъде значително намален.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Ако се застъпваме за сериозно ангажиране със селскостопанския сектор – както аз го правя – и възможността за труд в селските райони да е реален избор на начин на живот за семействата, от жизненоважно значение е да се гарантира, че всеки, направил този избор, има достъп до условия, подобни като тези, при които живеят хората в градовете по отношение на здравеопазване, образование и инфраструктура за подкрепа на семейството.

Развитието и социалното сближаване предполагат хармония между селските и градските райони, без първите да бъдат забравяни или системно считани за по-малко привлекателни. Такава промяна на парадигмата, естествено, може да включва активната роля на жените в селскостопанските общности. Нямам романтични и пасторални видения за „бягство към природата“: тъкмо обратното, знам, че изборът на такъв начин на живот има цена, и често пъти означава загърбване на лесния достъп до инфраструктурата, съществено важна за съвременния живот. Затова гледам благоприятно на опасенията, изложени в доклада, тъй като дават възможност за ангажимент за насърчаването на качествена инфраструктурата за подпомагане на семействата, образованието, здравеопазването и транспорта в селските райони.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Насърчаването на равенството между половете е основна цел на ЕС и неговите държави-членки. Този принцип следва да бъде включен в Oбщата селскостопанска политика с цел насърчаване на устойчив икономически растеж и развитие на селските райони: земеделските стопанства, селският туризъм, директният маркетинг и социалните услуги са важна опора в структурата на снабдяването в селските райони и следва да се поддържат устойчиво чрез ОСП. ОСП трябва да се използва за насърчаване на тези услуги с цел на жените да бъдат предоставени нови перспективи и възможности за платена работа, а така също и за улесняване в значителна степен на съвместяването на семейния с професионалния живот. Налице е необходимост от предприемане на действия срещу застаряването на населението в селските райони, като за тази цел е необходимо да бъдат създадени условия за установяването на хората, като се подчертава важността на жизнените и динамични селските райони с разнообразно население. Във връзка с това бих подчертал значението на възможностите за развитие и адекватни предизвикателства за младите жени. Налице е необходимост от подкрепа и съживяване на селските райони като диверсифицирана и обширна област за живеене и развиване на икономическа дейност, като преди всичко се използват специализираните знания и умения на жените.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Настоящата резолюция се противопоставя на въвеждането на проекта на регламент, предложен от Комисията, относно „разрешаване и отхвърляне на определени здравни претенции за храните, които се отнасят до развитието и здравето на децата“, тъй като тя е несъвместим с на целите и съдържанието на Регламента относно хранителни и здравни претенции за храните. Докозахексаенова киселина (DHA), присъстваща в кърмата, допринася за нормалното развитие на зрителните функции при деца на възраст до 12 месеца. В контекста на липсата на ясен научен консенсус относно ефекта на обогатените с DHA млека за кърмачета в биологична среда, различна от кърмата, била тя адаптирано мляко или други храни за кърмачета, считаме, че следва да се заеме превантивна и предпазна позиция.

Загрижени сме относно приемането на въпросния проект на регламент, тъй като той не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, който между другото гласи, че „претенциите следва да са научно обосновани като се взема предвид цялата научна информация“.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Всички политики на Европейския съюз и държавите-членки следва да вземат предвид насърчаването на равенството и правата на жените наред с борбата с дискриминацията на основание на полова принадлежност. Необходимо е отдаване на специално значение за положението на жените в селското стопанство и селските райони, чийто живот страда от дълбоката криза, в която настоящите политики, като например Общата селскостопанска политика и други, въвлякоха селските райони.

Жените, които представляват около 42 % от 26,7 милиона души, работещи в селското стопанство, са особено засегнати от закриването на стотиците хиляди малки и средни земеделски стопанства и от процеса на унищожаване на семейното селско стопанство, които са последица от последователните реформи на ОСП. Както и в други области на дейност, те също са жертва на безработица, несигурни работни места, ниски заплати и бедност, които са засилени от антисоциалните политики, наложени под претекст на кризата.

Вместо празни думи е необходимо да скъсаме с политиките, довели до сегашното положение. Стойност трябва да бъде приписана на ролята на жените, на техните права, равенството, както и на обществените услуги в селските райони, свързани със здравеопазването, образованието, културата и осигуряването на отдих, социалната инфраструктура...

(Обяснението на вот се съкращава съгласно член 170 от Правилника за дейността)

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), в писмена форма. (DE) Докладът заслужава пълна подкрепа, тъй като обръща внимание на особената роля на жените в селскостопанската сфера на дейност и в селските райони, като в същото време предлага решения на настоящите предизвикателства. Тези решения ще помогнат трудовият живот и ежедневието на жените в селските райони да станат по-привлекателни. Един елемент на такова решение е подкрепата на финансово достъпни и на разположение служби и институции за подпомагане като детски градини, амбулаторни клиники и така нататък, както и на необходимата инфраструктура. Има също и предложение да се използват средства на ЕС за подпомагане за подобряване качеството на живот в селските общности.

Друг съществен елемент е по-добрият достъп до училищата, висшата степен на професионално и университетско образование, и подобряването на социалните условия за жените в селските райони. Това не само ще облагодетелства жените в селските райони, но и ще обогати тези райони, допринасяйки за тяхното устойчиво развитие като интегрирано място за работа и живеене.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на този документ, защото е много важно да се подчертае ролята на жените в селскостопанските предприятия и в селските райони, като по-специално се отчита тяхната многофункционална роля. Основна задача на европейската политика за селските райони остава постигането на равностойни условия на живот във всички региони и избягването на едностранното развитие на гъсто населените градски райони, така че и в селските райони мъжете и жените да имат перспектива за оставане и успех. Ако искаме да задържим жените от всички поколения в селските райони или да ги убедим да изберат живота в тези райони, техните потребности и условия следва да бъдат отразени в политиката на подпомагане в по-голяма степен, отколкото досега. В съвременното общество това не може да бъде постигнато, без да се използват службите, институциите и структурите за подпомагане, които трябва да са финансово достъпни и на разположение в съответните региони. Една от централните европейски стратегии за подпомагане трябва да бъде поддържането на такива подпомагащи структури и доразвиването им по благоприятен за жените начин. За целта още при планирането на мерки – например строителство на детски градини, изграждане на амбулаторни пунктове или развитие на обществения транспорт – трябва да се намерят нови подходи и да бъдат включени жените от всички поколения в процеса на вземане на решения. Важна основа за качеството на живота и работата в селските райони продължава да бъде училищното, професионалното и университетското образование и допълнителната квалификация.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), в писмена форма. (FI) През последните 50 години животът на жените в селските райони се промени и стана по-разнообразен. Броят на традиционните работни места в тези райони области намаля. В същото време на тяхното място възникнаха нови условия на живот. Те значително се различават по отношение на среда на произход, образование и положение на пазара на труда на жените. Тези промени също трябва да намерят отражение в политиката на подкрепа на Съюза за по-добро съвместяване на професионалния и семейния живот на жените в селските райони.

През последните години жените със своето индивидуално образование, професионализъм и компетентност допринесоха за развитието на традиционните за селските райони форми на живот и икономика. Иновативни земеделски предприятия от всякакъв вид, насочени например към услугите и селския туризъм, значително съживиха икономическата структура в селските райони. В бъдеще трябва да има подкрепа също и за създаването и развитието на иновативни предприятия в селските райони.

Накрая искам да подчертая, че насърчаването на равенството между половете е една от основните цели на ЕС и държавите-членки. Общата селскостопанска политика на Съюза следва да включи принципа за насърчаване на равенството.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), в писмена форма. (DE) Докладът представлява стъпка от страна на Европейския парламент към подобряване на условията за живот и работа за жените в селските райони и създаване на възможности за тяхното развитие. В центъра на предложенията на доклада е по-нататъшното разширяване на инфраструктурата в селските райони с цел на жените да се предложат нови перспективи и възможности за работа. Проблемът за съвместимостта на работата и семейството също засяга хората, заети в селскостопанската сфера на дейност. Също като докладчика съм убедена, че кампанията на активна подкрепа на селските райони е единственият начин, с който може да се предотврати изселването на жените в градовете. Това изисква също структури за грижи за децата и инфраструктура, съобразена със семействата в селскостопанския сектор, както и достъп до интернет и други телекомуникационни технологии. За да сме в състояние да изпълним важните мерки в селските райони в бъдеще, ние ще изискваме достатъчно финансови средства за селското стопанство и за развитие на селските райони. Подкрепям призива в доклада да не се намалява дела на селскостопанските разходи в бюджета на ЕС в предстоящите преговори по бъдещата финансова рамка на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Решително подкрепих доклада, изготвен от моята колега, г-жа Jeggle, защото намирам, че съдържа важни принципи, които да бъдат набелязани и насърчени в бъдеще. От общо около 27 милиона редовно заети лица в селското стопанство в Европейския съюз около 42 % са жени, като според официалните статистически данни едно от всеки пет стопанства (около 29 %) се управлява от жена. Приканвам тези цифри да бъдат взети под внимание при оценката на огромния принос на жените за развитието на много местни общности, който често е съпътстван с несъразмерно слабо участие в процесите на вземане на решения. Това препятствие трябва да се преодолее чрез политика в областта на услугите, която чрез новата Обща селскостопанска политика ще улесни процесите на развитие и активност в селските райони в много области. Имам предвид по-специално инициативите за обучение, консултиране и създаване на предприятия, които в рамките на втория стълб на ОСП все още могат да бъдат разработени и които ще представляват повратна точка за значително подобряване на условията на живот за жените, а също и за мъжете, в селските райони. Считам това за изцяло стратегическо изискване, не на последно място, когато става дума за постигане на целите на стратегията „ЕС 2020“, със специална насоченост към инициативите за стимулиране на иновациите, научните изследвания и развитието.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), в писмена форма. − (PL) Днес в Страсбург гласувахме доклада относно ролята на жените в селското стопанство и селските райони. Аз лично произхождам от селски район, живея в селски район и в миналото съм се трудила в земеделското стопанство на моите родители. С пълна убеденост мога да заявя, че жените в селските райони оказват влияние не само върху развитието и модернизацията на земеделските стопанства, но често пъти и върху стимулирането на цялата селска общност, благодарение на неуморния си труд и твърда решимост. Техните дейности в селските клубове на домакините, усилията им за запазване на традициите и семейните обичаи, а също и успешното прилагане на нови решения в областта на управлението на стопанствата, показват, че те са група, която следва да бъде подкрепяна и насърчавана и чиято стойност трябва да бъде подчертана. Бих искала да благодаря на всички жени в селските райони както в Полша, така и в целия Европейски съюз, за тяхната неуморна работа и техния принос за регионалното развитие, и бих искала да се знае, че гласувах в подкрепа на доклада Jeggle. Благодаря.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Приветствам признанието, направено в доклада, на важната роля на жените в селскостопанското производство и необходимостта от приспособяване на определени политики и условия за тяхното подпомагане. Въпреки това не считам, че това трябва да се използва като извинение за хвърлянето на още повече средства за ОСП.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа, защото съм убедена, че трябва да признаем важната роля на жените в местата, където тяхната работа е от основно значение за изпълнението или възстановяването на конкретната местна икономика, което само по себе си допринася за общия растеж на нашите страни.

Ролята на жените в селскостопанския сектор значително се промени през последните десетилетия, като все повече се превръща в многофункционална роля. Поради тази причина европейските институции трябва да предприемат стъпки с цел да се избегне масовото изселване на жените от провинцията или във всеки случай към насърчаване на завръщането на жените към живота в селските райони. Подкрепата на жените и техните планове ще доведе до напредък в развитието на селските общности като цяло.

Необходимо е да се предложи на жените, заети в селскостопанския сектор, възможност да реализират собствените си планове за живота, за да бъдат икономически самостоятелни и да се справят с предизвикателствата на семейния живот. Работата в селското стопанство трябва да остане привлекателна за жените, така че да са в състояние да изпълняват своите многобройни професионални умения. В настоящия период на финансова и икономическа криза от основно значение е създаването на равностойни условия на труд в селските райони и в градовете, за да се населят отново териториите, които могат да дадат начален тласък за икономическото възстановяване в даден европейски регион.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), в писмена форма.(FR) Радикалните промени в европейските селски райони представляват предизвикателства по отношение на населението, работните места, услугите и околната среда. Трябва да подчертаем значителното въздействие на присъствието и участието на жените върху качеството на живот и икономиката в селските райони. Жените ще представляват голям потенциал за ЕС, когато той предприеме разработването и изграждането на икономиката в селските райони на Европа. Средствата на ЕС за подпомагане могат да допринесат за повишаване на качеството на живот в селските райони чрез повишаване на доходите и чрез училищното, професионалното и университетското образование и допълнителната квалификация.

Бъдещето на селскостопанския сектор зависи от способността му да се разнообразява. Потенциалът на услугите, предоставяни от земеделските предприятия в допълнение към собствената им хранителна продукция, зависи от креативността на всички участници, сред които жените вече са допринесли много. Има много възможности за създаване на местни услуги и включването на жените в тях е най-добрият начин да се гарантира успехът на подобни проекти.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Нарастването на значението на жените в селското стопанство и селските райони трябва да бъде взето под внимание от новата Обща селскостопанска политика с цел насърчаване на равенството между половете. Това е единственият начин, по който ще успеем да насърчим устойчив икономически растеж и развитие на селските райони. Необходимо е създаване на добри условия на живот в селските райони, подобни на условията в градските райони, така че жените и техните семейства да имат стимул да останат там.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Гласувах за доклада относно ролята на жените в селското стопанство и селските райони, защото считам, че тяхната роля е от решаващо значение в този сектор, в който са заети 14,6 млн. лица или 41 % от жените. Съзнавам, че вторият стълб на Общата селскостопанска политика предвижда подкрепа за проекти, свързани с условията на живот на жените в селските райони, но въпреки това мисля, че е необходим анализ на проектите в ход с цел да се идентифицират добрите практики и да се допринесе за подобряване на положението на жените, които са особено засегнати от последиците на сегашната структурна криза на капиталистическата система в селските райони. Това е особено вярно, когато вземем предвид високите нива на безработица сред жените, към която трябва да прибави факта, че много жени дори не участват в пазара на труда, което означава, че не са регистрирани като безработни и не присъстват в статистиката за безработните. Убеден съм също, че социалната защита за работещите жени в сектора на селското стопанство е задължителна за развитието на селските райони, затова гласувах за доклада, което е стъпка в тази посока.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (EN) Както беше казано, докладът има за цел да подчертае необходимостта от прилагане на принципа на равенството между половете в Общата селскостопанска политика като начин за насърчаване на устойчив икономически растеж и развитие на селските райони. Ето защо ЕС трябва да пренасочи стратегиите си за подкрепа на ЕС с цел развитие на селските райони по благоприятен за жените начин. Насърчаването на предприемаческия дух и умения на жените в селското стопанство, подобряването на достъпа и специализирано обучение за жените, оборудването на селските райони с най-съвременна ИТ инфраструктура, по-доброто признание и повече подкрепа на мрежите, обединяващи жените, подобряването на качеството и достъпността на инфраструктурните съоръжения и услуги, адекватните социално-осигурителни обезщетения за жените, работещи в селското стопанство, съвместната собственост на земеделските стопанства, специалното внимание за жените имигранти, са сред най-важните точки, около които се обединиха различните политически групи. Та кой би гласувал против тях? Колко неопределено и популистко! Както изглежда, докладчикът е показала своята добронамереност към жените, работещи в селското стопанство. Нищо конкретно не е казано по отношение на децата и здравеопазването. Липса на ефикасни здравни услуги! Липсата на ефикасни здравни услуги и предучилищно образование в селските райони е точно това, което засяга жените от Латвия, Естония и Литва. Аз гласувах „за“, но докладът е недообработен и непрофесионален.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Ролята на жените все още е второстепенна в селскостопанския сектор. Според този доклад ние трябва да се погрижим по-добре за потребностите на жените, особено в извънградските райони. Трябва да бъдат предоставени възможности за по-нататъшно образование и обучение, както и по-добър достъп до детските заведения. Жените земеделски стопани допринасят все повече и повече за диверсификацията и приспособяването на икономическата дейност, което води до значително повишаване на многофункционалността в селскостопанския сектор. За да се поддържа привлекателността на земеделието като източник на заетост и начин на живот, на жените трябва да бъде дадена възможност да влияят на решенията в комисиите и сдруженията. Също така от съществено значение е положението на жените в селското стопанство да бъде по-сигурно, за да имат стимул да останат в сектора. Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като трябва да спрем упадъка в селското стопанство с всички средства, с които разполагаме.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), в писмена форма. – (RO) Гласувах за доклада Jeggle, който приветствам като член на ЕП от Румъния, страна с голям брой хора, ангажирани със селскостопански дейности. Бих искал да подчертая обаче, че според мен докладът трябваше да има по-твърда позиция по въпроса за условията на живот в селските райони. Нуждаем се от силна финансова подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за да бъдат намалени различията между селските и градските райони. Инвестирането в модернизацията на основната физическа инфраструктура трябва да продължи да бъде основен аспект на този фонд. Освен това биха били полезни допълнителни сведения относно застаряването на населението в селските райони и значението на програмите, насочени към ранното пенсиониране на земеделските стопани и младите земеделски стопани.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) В много отношения, жените са гръбнакът на нашия земеделски сектор. Ролята на жените придобива все по-голяма важност в опитите за създаване на подходящи условия за устойчив, екологичен селскостопански отрасъл въз основа на малки стопанства. Ето защо е важно обществото да отдаде по-голямо признание и уважение на работата на жените в селскостопанския сектор. Освен това в бъдеще трябва да се направи повече за специфичните нужди на жените в селскостопанския сектор с цел привличане на по-младите поколения в отрасъла. Затова гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), в писмена форма. − (PL) Днес Европейският парламент прие предложение за резолюция относно ролята на жените в селското стопанство и селските райони. Опитът ни през последните десетилетия е доказал, че нарастващото участие на жените и техните знания, опит и професионализъм са основен фактор в развитието на всички отрасли на икономиката. Поради тази и други причини считам, че една от основните цели на Общата селскостопанска политика следва е селските райони да бъдат направени по-привлекателни с отделяне на специално внимание на потребностите и ролята на жените. Трябва да бъдат положени всички усилия, за да се помогне на жените да постигнат целите си и да съчетават професионалния със семейния живот. За да постигнем това, трябва да гарантираме достъп до услуги в широкия смисъл на думата и до инфраструктура в селските райони, а също и до възможности за обучение и личностно развитие. От съществено значение е да се предприемат мерки за подкрепа на предприемачеството сред жените и да се води борба с всички прояви на дискриминация на основание на полова принадлежност. Трябва също да насочим вниманието си към осигуряването на по-добра политическа и финансова подкрепа, например чрез по-лесен достъп до инвестиции и кредити. Сигурен съм, че всички тези мерки ще гарантират по-доброто оползотворяване на потенциала на жените за развитието на селското стопанство, на местните общности и на цели региони.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, насочена към засилването на ролята на жените в селскостопанския сектор и подобряването на тяхното положение в селските райони, предоставянето на повече социални гаранции и насърчаването на заетостта и предприемачеството. Преди всичко трябва да положим всички усилия за гарантиране на създаването на ефективно функционираща система за социална защита, която ще направи възможно ранното пенсиониране и получаването на майчински надбавки. За да се създаде благоприятна среда за насърчаване на предприемачеството, всички селски райони трябва да имат най-съвременна ИТ инфраструктура. Адекватният широколентов достъп е един от основните фактори за ръста в дейността на малките и средните предприятия в селските райони. Освен това трябва да положим максимални усилия, за да гарантираме запазването на селските общности и създаването на възможности за съвместяване на семейния и професионалния живот. Поради това е необходимо да се гарантира, че хората, живеещи в селските райони, получават висококачествено здравеопазване, образование, грижа за децата и други услуги, удовлетворяващи ежедневните им потребности, които ще създадат по-благоприятни условия за живот и ще намалят социалното изключване.

Държавите-членки, които използват средства от структурните фондове, трябва да създадат и приложат инициативи за насърчаване участието на жените на пазара на труда, намаляването на социалното неравенство и решаването на въпроси, свързани с транспортната инфраструктура. Трябва да бъде обърнато по-голямо внимание на организациите на земеделските стопани и да бъде създадена европейска мрежа на жените в селските райони за цялостното изпълнение на програмите за развитие на селските райони.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Новата Обща селскостопанска политика (ОСП) взема предвид и социални въпроси, като например ролята на жените в селските райони. Общата цел е избягването на положение, в което развитието се осъществява изключително в големите градски центрове, като по този начин се избягва дискриминацията на основание на половата принадлежност и географския произход на жителите на селските райони. Тъй като одобрявам тези принципи, гласувах в подкрепа на доклада, който подчертава важната роля на жените в селскостопанските предприятия и в селските среди и обръща внимание на значението на тази роля за политиките за териториално развитие. В доклада са посочени области, в които е необходимо да се работи за по-доброто интегриране на жените и по-пълното реализиране на техния професионален потенциал, което води до по-добри перспективи в живота чрез по-ефективно от екологична и енергийна гледна точка използване на селските райони.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на този доклад, тъй като съм съгласна с по-голямата част от предложенията в него, по-специално насърчаването на многофункционалността в селските райони, които са райони за живеене и развиване на икономическа дейност и където общностите трябва да останат и да бъдат динамични. Важно е да се признае, че селските райони са особено засегнати от застаряването на населението, от ниската гъстота на населението, а някои области от обезлюдяване, поради което Общата селскостопанска политика (ОСП) трябва да бъде насочена към отговор на тези предизвикателства. Факт е, че в исторически план работата на жените в селското стопанство е била системно подценявана и често неплатена или платена в по-нисък размер, отколкото същата работа, извършена от мъже. Ето защо е важно това да се вземе предвид като част от тази тема и преди всичко създаването на еднакви условия за равен труд. Във всеки случай считам, че в крайна сметка основното нещо е този въпрос да загуби своята актуалност чрез установяване на равенство между половете в земеделската дейност.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE) , в писмена форма. (IT) Жените са гръбнакът на селскостопанския сектор в селските райони. Затова е важно да насочим вниманието си върху тяхната роля в селскостопанските предприятия и в селските райони. За тази цел трябва да се вземат предвид техните потребности и да се използва техния потенциал, тъй като въпроси като качеството на живот и икономическите възможности са свързани, особено в селските райони, с присъствието на жените и тяхната работа на много фронтове. По този начин европейските политики за подпомагане трябва да направят повече от всякога, за да отговорят на техните потребности и условия, така че да се предотврати масовото изселване на жените от всички поколения от селските райони или във всеки случай да бъдат насърчени да се върнат към живота в селските райони. В светлината на това помощта от ЕС може да допринесе за подобряване на качеството на живот в селските райони за жените, които управляват предприятие или предоставят услуги, както и за потребителите на стоки и услуги. Тъй като жените играят жизненоважна роля по отношение на устойчивото развитие в селските райони, гласувам в подкрепа, за да бъде гарантирана конкретна подкрепа за жените в този сектор.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (EN) Жените са много важни за сектора на селското стопанство и селските райони и тяхното присъствие там изпъква все повече. Поради това е важно да се подчертае ролята на жените в селскостопанските предприятия и в селските райони, като по-специално се отчита тяхната многофункционална роля. Ако искаме да задържим жените от всички поколения в селските райони или да ги убедим да изберат живота в тези райони, техните потребности и условия следва да бъдат отразени в политиката на подпомагане в по-голяма степен, отколкото досега. Да реализират собствените си планове за живота, да бъдат икономически самостоятелни и да се справят с предизвикателствата на семейния живот – това са стремежите на жените и в селските райони.

Европейската комисия трябва да увеличи бюджетните средства за ЕСФ с цел да се предоставят адекватни ресурси за мерки за подобряване на образованието и обучението, за подобряване на достъпа до пазара на труда и борбата с безработицата и за мерките и дейностите съгласно стратегията за социално приобщаване и водещата инициатива „ЕС 2020“ за борба с бедността и социалното изключване в полза на лицата в неравностойно положение и уязвими лица, особено жените, включително и тези, които са изправени пред рискови и несигурни договори. Държавите-членки следва да допринесат по-специално за конкретното подобряване на социалното положение на жените в селското стопанство в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), в писмена форма.(FR) Какво би станало, ако жените земеделски стопани бяха бъдещето на Общата селскостопанска политика? Макар и малко спорно, твърдението до голяма степен е основателно, когато се замислим върху значението на жените в живота в селските райони или в земеделските стопанства. Според статистическите данни жените земеделски стопани в Европейския съюз съставляват 43 % от земеделските работници и 20 % от управителите на земеделски стопанства, а това не включва съпругите на мъжете земеделски стопани, чиято работа често не се взема под внимание.

Във време, когато земеделските стопанства стават все по-специализирани, творческата природа на жените е неоспоримо предимство, което в съчетание с тяхната по-голяма загриженост за устойчивостта и качеството на околната среда, заслужава да бъде призната и подкрепена на европейско равнище. Това беше днешният избор, направен от Европейския парламент, който с приемането на доклада на г-жа Jeggle подчерта важната роля на жените за развитието на селските райони в бъдеще. Както докладчикът много подходящо пише в изложението на мотивите: „Опитът показва, че особено в селските райони качеството на живот и икономическата сила са свързани с присъствието на жените и тяхната ангажираност в многобройни области“. Това е прост и модерен начин на преосмисляне на селскостопанската професия.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Жените са гръбначният стълб на селскостопанския сектор. Тяхното присъствие изпъква все повече. Поради това е важно да се подчертае ролята на жените в селскостопанските предприятия и в селските райони, като по-специално се отчита тяхната многофункционална роля. Възможности за това има чрез конкретно подпомагане на жените в селските райони. Техните многостранни професионални познания и умения, интереси и постижения трябва да бъдат взети предвид в по-голяма степен, така че селското стопанство да продължи да бъде привлекателно работно място за жените. За това е необходимо пълно участие на жените в ресурсите на селскостопанските форми на живот и икономика. Жените земеделски стопани трябва да участват в правата и задълженията в съответствие със споделяната от тях отговорност за предприятието. Към това спада представителството в земеделските органи и участието в приходите от дейността.

Адекватното социално осигуряване на всички жени, заети в селското стопанство, също така е изключително необходимо за едно съвременно и устойчиво селско стопанство. Следва да се вземе предвид натрупаният опит от съществуващите в държавите-членки осигурителни системи в селскостопанския сектор и в средносрочен план това трябва да доведе до еднозначно подобряване на социалното положение на жените в европейското селско стопанство.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Устойчивото развитие в селските райони винаги се е считало за приоритет в Европа, за да можем да гарантираме възможно най-добрите условия на живот за мъжете и жените, решили да работят в този сектор.

Понастоящем 26,7 милиона са редовно заетите лица в селскостопанския сектор в Европейския съюз. Четиридесет и два процента от тях са жени и най-малко едно от всеки пет стопанства се управлява от жена. Тези цифри дават очертанията на една коренно различна реалност от досегашната в селските райони, в които главните герои на промяната са жени с най-различен социален и икономически произход във всички държави-членки.

Подкрепям текста на този доклад, тъй като обръща внимание на необходимостта от планиране на европейски стратегии за подпомагане на селските райони, целенасочени специално към жените, с цел подобряване на социалните и условията на труд на жените в средносрочен план.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Ние нямаме друг избор, освен да гласуваме в подкрепа на доклада относно ролята на жените в селското стопанство и в селските райони, защото все още вярваме в професионалния земеделски стопанин, който живее от доходите, получени от собствената му икономическа дейност.

Ангажирани с майчинство и обичайната роля на подпомагане на другите членове на семейството, жените несъмнено са в неравностойно положение в контекста на живота в селските райони. Ежедневните селскостопански дейности не се вписват в определено работно време, а трябва да се приспособяват към сезонните изисквания, вегетационните периоди и евентуалното наличие на добитък. Има периоди, когато работните дни продължават по 12-13 часа, седем дни в седмицата, и други по-спокойни. Очевидно една жена земеделски стопанин по време на бременност например, ако се наложи, не би могла да се откаже от работата на полето, тъй като това ще я лиши от приходите за цялата година.

От тук следва, че потребностите на жените земеделски стопани са различни от тези на другите жени работници и затова е изключително важно да им бъде гарантирана адекватна и специализирана подкрепа, като се вземе предвид факта, че селскостопанските предприятия почти винаги са отдалечени от обществените услуги като обществен транспорт, помощ или социално подпомагане.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), в писмена форма. (EL) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция, защото считам, че жените играят огромна роля и осъществяват огромен принос за развитието на селските райони и селското стопанство. Подкрепата за жените и техните стопански планове в селскостопанския сектор ще помогне за значителния напредък на цялата общност. В разгара на икономическата криза и при галопираща безработица трябва да предоставим стимули, които да задържат жените от всички възрасти в селските райони, да подкрепим предприемачеството сред жените и да инвестираме в тяхното обучение с цел да се постигне развитие и иновации в сектора на селското стопанство.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), в писмена форма. (RO) Бих искала да започна, като благодаря на г-жа Jeggle за отличния доклад, който подчертава изключително важната роля на жените в селското стопанство. Съзнавам, че много от нас биха искали жените от всички възрасти да останат в селските райони или това, че искаме да ги насърчим да се преместят там, за да осигурят бъдещето на селските райони и земеделието в Европа. За да се улесни този процес обаче, трябва да се подобри достъпа на жените до образование и обучение в селскостопанския сектор и да им се даде възможност да получат по-добър достъп до директните плащания. От друга страна, трябва да гарантираме, че те имат достъп до достойни пенсии и социално осигуряване.

В Румъния например някои жени, които живеят в селските райони, не отговарят на условията за земеделски пенсии и за тях е много трудно да започнат икономическа дейност в сектора на селското стопанство. Ето защо е от първостепенно значение да насочим повече внимание върху жените, работещи в семейните земеделски стопанства, и да им гарантираме приличен живот и адекватни пенсии.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), в писмена форма. − (PL) Подкрепих доклада относно ролята на жените в селското стопанство и селските райони. По-специално, подкрепям решенията, насочени към повишаване на заетостта сред жените в селските райони. В Полша има повече безработни жени отколкото мъже, особено в селските райони. Голям процент от тези, които нямат работа в селските райони, са жени под 34 годишна възраст. В по-голямата част от случаите това са образовани жени, които не могат да намерят работа, подходяща за тяхната квалификация. Това е особено опасна тенденция, тъй като тъкмо на младите хора трябва да се дадат по-големи възможности да стъпят на пазара на труда. В дългосрочен план това води до феминизация на безработицата в селските райони и до по-високи нива на бедност сред младите жени. Много от тях решават да се преместят в градовете, за да търсят работа, което, от своя страна, води до застаряване на населението в селските райони, спад в естественият прираст и общо влошаване на условията на живот за жителите на селските райони.

Във връзка с това подкрепям предложението, с което следва да се предвиди нов регламент за ЕЗФРСР за специални мерки за подкрепа на жените през програмния период 2014-2020. Това може да има благоприятно въздействие върху заетостта на жените в селските райони. Подкрепям също осигуряването на подходящи обезщетения за жените в селските райони в рамките на системите за социална сигурност. Тези обезщетения трябва да отчитат факта, че жените имат по-малка способност за генериране на собствени приходи и че това влияе на техните пенсионни права.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), в писмена форма. − (PL) В резултат на социалното и демографско развитие, променящите се ценностни системи и по-широките възможности за избор се променя и структурата на селските райони. Ролята на жените в селските райони също се променя. Това, което сега е необходимо, за да се гарантира, че жените ще останат в селските райони или да ги насърчи да изберат живота в селските райони, е отдаване на по-голямо внимание на техните потребности и отразяване на тези потребности в нашата политика за подкрепа. Необходимо е жените в селските райони да станат по-видими, особено в икономическата и финансовата сфера, и ние следва да предоставим инструментите за осъществяването на тези задачи.

С оглед на факта, че грижата за малките деца и болните и възрастни хора все още се извършва от жени, които за тази цел напускат работа, следва да им се даде възможност да балансират своя семеен и професионален живот. Това е възможно например чрез развиване на инфраструктурата, изграждане на детски ясли и разработване на различни образователни и културни възможности. Тези цели ще бъдат постигнати главно чрез включване на жените от всички поколения в процесите на вземане на решения.

От изключителна важност също е подобряването на достъпа до медицински услуги и програмите за ранно диагностициране на ракови заболявания при жените. Освен това подкрепа и развитие заслужава селският туризъм като нискорискова форма на икономическа дейност, която създава работни места, дава възможност за съчетаване на семейните задължения с работата и насърчава електронните форми на предприемачество, като например електронна търговия, които създават възможност за извършване на икономическа дейност, независимо от разстоянието до големите градски центрове.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (S&D), в писмена форма. (EN) Членовете на Европейския парламент от Лейбъристката партия в Европейския парламент (EPLP) подкрепят целта на доклада на Elisabeth Jeggle, озаглавен „Ролята на жените в селското стопанство и селските райони“, да бъдат подчертани специфичните за сектора проблеми, пред които са изправени жените, работещи в селското стопанство, и много от предложените мерки за укрепване на тяхната позиция. Докладът е насочен към специфичните нужди на жените, работещи в селското стопанство, като предлага серия от препоръки, които вземат под внимание както условията им на живот, така и тяхната роля и принос за развитието на икономиката в селските райони. Въпреки това членовете на Европейския парламент от EPLP не са съгласни с параграф 4, насочен против по-нататъшното намаляване на дела на селскостопанските разходи от общия бюджет. Бихме искали в рамките на многогодишната финансова рамка да се отдаде значително предимство на пълното финансово подпомагане на приоритетите на стратегията „Европа 2020“ с най-голямо влияние върху повишаването на нивата на заетост и растеж.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), в писмена форма. (EN) Подкрепих настоящият доклад, който подчертава значението на равенството между половете в насърчаването на устойчив икономически растеж и развитие на селските райони. Считам, че е важно да се насърчава представителството на жените във всички политически, социални и икономически органи на селскостопанския сектор с цел да бъде гарантирано, че жените участват в тези органи на равни начала.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), в писмена форма.(FR) Доволен съм от приемането на доклада на г-жа Jeggle, за който аз самият имам принос. Социалната значимост на Общата селскостопанска политика се изразява в това, че признава основната роля на жените за запазването на бъдещите перспективи на живота в селските райони и просперитета в селските райони (като се има предвид, че 41 % от 14,6 милиона лица, заети в селското стопанство в ЕС, са жени ).

Целта по-специално е насърчаването на предприемаческият дух на жените и уменията им в земеделието, оборудването на селските райони с модерна инфраструктура, което ще даде възможност на жените да балансират своя семеен и професионален живот (чрез създаването на дневни ясли например), по-широкото представителство на жените в политическите, икономическите и социалните органи в селскостопанския сектор (като целта е постигане на пълно изравняване) и прилагането на адекватно социално осигуряване на жените, заети в селското стопанство, както и съвместна собственост на земеделските стопанства. Ако истинското равенство означава справедливост, това, което наистина има значение, е признаването на ролята на жените в селското стопанство.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), в писмена форма. − (DE) Гласувах в подкрепа на този доклад. Налице е трайна необходимост от политика на активна подкрепа в селските райони, насочена към предоставяне на по-добри перспективи и по-добри възможности за работа на жените. Квалифицираните жени земеделски стопани се нуждаят от широкообхватно обучение и трябва да бъдат в състояние да работят и да мислят по предприемачески начин. Това изисква оптимална инфраструктура в селските райони, когато става дума за образование и допълнителната квалификация, училища и детски заведения, както и неограничен достъп до съвременните информационни технологии. В допълнение трябва да се разширят мрежите, обединяващи жените, и достъпът на жените предприемачи до възможности за кредити и инвестиции.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на доклада, който призовава за подобряване на положението и признание на жените, които работят в селското стопанство, и за непрекъснато предоставяне на помощ за селските райони.

В доклада се изтъква изключителната необходимост от гарантирането на социално осигуряване на съпругите на земеделските стопани с допълнителни приходи, както и на временните работници и работниците мигранти. Това трябва да бъде очевидна стъпка не само за селскостопанска работа, но също така и в по-широкия контекст на всички самостоятелно заети професии, ако искаме да постигнем истинско равенството между половете в тези области, където отношението към жените е особено лошо.

Затова, да, насърчаването на равенството между половете също трябва да бъде включено в Общата селскостопанска политика и Съюзът трябва да приведе поставените си цели в съответствие със своите документи. Въпреки това нямам никакви илюзии относно цялостната съгласуваност между целите на Съюза и използването на европейските фондове, особено по отношение на правата на човека, неразделна част от които са правата на жените.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. (DE) Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Jeggle. Докладът подчертава огромния принос на жените през последните години за устойчивото развитие на селските райони и диверсифицирането и пазарното приспособяване на селското стопанство. Ако на жените ще се предлагат реални перспективи в селскостопанския сектор, Общата селскостопанска политика трябва да обхване и повече аспекти, ориентирани към жените, включително (както е обяснено в доклада) предоставянето на специфични форми на обучение и консултиране, както и на инфраструктурна помощ.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), в писмена форма. − (PL) Бих искал да поздравя г-жа Jeggle за документа, който прави значителен принос в дебата относно формата на Общата селскостопанска политика. Основен фактор, който оказва влияние върху нарастването на икономическия потенциал на селските райони, е участието на жените – както в политическите органи и земеделските организации, така и чрез самостоятелна заетост. Един от ключовите въпроси по отношение на създаването на работни места е популяризирането сред жените на електронните форми на предприемачество като електронна търговия, които създадат възможност за извършване на икономическа дейност дори в недостъпни райони. Трябва също да оползотворим по-добре възможностите, насочени към развитието на обществения живот в селските райони, чрез изготвяне и прилагане на програми за подкрепа на системите за обучение на организациите на жените.

Друго нещо, което е от основно значение по отношение на равните възможности, е подкрепата за въвеждането на подходяща инфраструктура за грижи за децата в селските райони, тъй като правилно функциониращите грижи за децата улесняват по-бързото връщане на жените на работа и ги правят по-конкурентоспособни на пазара на труда. Още веднъж искам да благодаря на г-жа Jeggle, че прие моите предложения по време на работата си по доклада. Нещата, които жените поискаха по време на обществените консултации, които организирах в район Ziemia Lubuska, бяха включени в документа.

 
  
  

Доклад: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно ефикасността и ефективността на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите държави-членки. Това е много важен документ за Литва, България и Словакия, тъй като те извеждат от експлоатация атомни електроцентрали. Налице е загриженост, че ключови проекти за управление на инфраструктурата за отпадъци имаха сериозни закъснения в Литва и това е пречка за усвояването на фондовете на ЕС по навременен и ефективен начин. Отбелязва се, че все още е необходимо значително финансиране за извеждане от експлоатация и че националните средства не са достатъчни за покриване на това: държавният фонд за извеждането от експлоатация на АЕЦ „Игналина“ досега е събрал малко над 100 милиона евро (като само техническите разходи по извеждането от експлоатация варират от 987 до 1 300 милиона евро). Ето защо Европейският парламент призовава държавите-членки на ЕС да предприемат подходящи мерки в това отношение. Извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали е много сложен процес. Държавите не разполагат с достатъчно опит, за да могат да предвидят цялата работа, която е необходима, и съответно да я осъществяват ефективно. Европейският парламент приема настоящата резолюция в точното време, като по този начин насърчава Литва, България, Словакия и всички държави-членки на ЕС да изпълняват извеждането от експлоатация възможно най-ефективно. Това е много важна работа, която ще продължи да получава много внимание от страна на Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на този важен документ. Когато се присъединиха към Европейския съюз, Литва, Словакия и България поеха сложния политически и икономически ангажимент за извеждане от експлоатация на атомните си електроцентрали, а Европейският съюз пое ангажимент да отпусне финансовата помощ, която се изисква за работата по извеждане от експлоатация, изграждане на хранилища за ядрени отпадъци, съхранение на такива отпадъци и развитие на енергийни проекти. Считам, че концепцията за солидарност на Европейския съюз може да допринесе ефективно за смекчаване на негативните икономически последствия за енергийния сектор от преждевременното затваряне, но множество важни въпроси остават нерешени. Въпросът за финансирането не е напълно ясен, защото вече е известно, че текущото финансиране ще бъде недостатъчно за извършване на работата по извеждането от експлоатация по своевременен и подходящ начин. Има опасност извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали да бъде забавено поради липса на финансови ресурси и това може да представлява заплаха за околната среда и човешкото здраве. Подробните планове за извеждане от експлоатация все още не са завършени, вследствие на което съществува недостатъчно информация за графиците, разходите по конкретните проекти и източниците на тяхното финансиране. Съгласен съм, че Европейската комисия трябва да играе по-голяма координираща роля сред тези три държави-членки с цел постигане на споразумение относно предоставянето на подробни планове, завършването на работата по график и обема на финансирането. Комисията трябва също да проучи начини за промяна на методите на ЕС за финансиране на операциите по извеждане от експлоатация с оглед на стратегиите, използвани в държавите-членки и техните национални административни структури, и за опростяване на правилата относно управлението на средствата, така че те да не засягат безопасността и сигурността на операциите по извеждане от експлоатация.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), в писмена форма. – (RO) Подкрепих доклада на г-н Marinescu, защото, по мое мнение, липсата на финансиране на мерките за извеждане от експлоатация ще забави процеса на предоставяне на финансова помощ на въпросните три държави-членки: Литва, Словакия и България. Едно забавяне в този процес би създало заплаха за околната среда и човешкото здраве. В бъдещите оценки, извършени от Европейската комисия и Сметната палата на Европейския съюз, трябва да бъдат изяснени следните аспекти: разпределението и използването на средствата от ЕС за осигуряване на безопасното извеждане от експлоатация, безопасното съхранение на ядрените отпадъци и координация между трите съществуващи програми. В тази връзка опитът, който е натрупан, трябва да се използва ефективно, и моделът, който се основава на проекти, подготвени и финансирани по-рано, трябва да се използва с цел да се постигне намаляване на разходите.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), в писмена форма. (RO) Подкрепих доклада на нашия колега относно предоставяне на исканата финансова помощ от Литва, Словакия и България за затваряне на атомните им електроцентрали. Напълно ясно е, че ако не предоставим подходящи ресурси, ние може да се изправим пред изключително тежки последствия за околната среда и човешкото здраве. Отпуснатите средства със сигурност трябва да се управляват по подходящ и прозрачен начин. Сериозен проблем е, че нямаме един екип на ЕС от координатори и експерти за всичките три проекта, който да следи за изготвянето на план и ясен график и правилното използване на средствата, които вече са разпределени, и да реши какво е необходимо за завършване на закриването в безопасни условия.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма.(FR) Ключовата дума в този доклад е „отговорност“. Ядрената промишленост трябва да осъзнае, че вече не може да бяга от отговорността си за извеждане от експлоатация на електроцентралите, както е правила толкова често в миналото. Извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали, които като цяло не са имали адекватни стандарти за безопасност, е точно това, което тя обеща да направи по време на различните процеси по присъединяването към ЕС. За съжаление, отпуснатите суми не са били използвани правилно. Ето защо вече е време да се извлекат всички необходими заключения. Това наблюдение може да се прилага по отношение на атомните електроцентрали в новите държави-членки, но то е валидно и за всички държави-членки на ЕС, които са избрали тази технология.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), в писмена форма. (ES) Бедствието в Япония накара всички ни да мислим за ядрената безопасност. Съдействието при затварянето на електроцентрали в Литва, Словакия и България, които са използвали остарели технологии, допринася за свеждане до минимум на последствията от извънредните разходи, които включва закриването им до 2013 г. Помощта е насочена към подобряване на околната среда и модернизация на нови електрически системи, както и към подобряване на сигурността на доставките. Подкрепих тази инициатива, защото това трябва да бъде бъдещето и за други европейски атомни електроцентрали с остаряла технология.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) С този доклад Европейският парламент прави добре, като оказва натиск върху Комисията, която да гарантира, че ще продължава да следи отблизо и да контролира начина, по който в Словакия, България и Литва са изхарчени и ще бъдат похарчени значителни суми от финансиране, от което те са се възползвали в рамките на програмата за демонтиране на своите атомни електроцентрали от съветската епоха, за да ги направят безопасни. Катастрофалният инцидент в Япония преди няколко седмици показа ясно на тези, които все още не са го разбрали, че с ядрената енергия трябва да се внимава: когато човек има нещо общо с атома, трябва да се прилагат критерии за безопасност с най-голяма грижа и затова Комисията следва да поеме отговорността за наблюдение на напредъка на програмите за демонтаж на старите електроцентрали в трите бивши комунистически страни.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Marinescu, който привлича вниманието към проблем, който в момента е много актуален. С оглед на това, което се случи в Япония, възникват въпроси за безопасността на съществуващите и работещи атомни електроцентрали в Европа.

Ангажиментът, поет от Литва, България и Словакия, по време на преговорите за присъединяване на ЕС за демонтиране на стари ядрени реактори, за които се оказа невъзможно да бъдат адаптирани към минималните изисквания на стандартите за безопасност, трябва да бъде траен и последователен ангажимент, по отношение на който Европейският съюз от доста време е установил и предоставил пакети за подкрепа и финансиране. Надявам се, че демонтажните работи се извършват бързо и по начин, който гарантира максимална безопасност на гражданите и околната среда. Надявам се също, че те ще са в състояние да наваксат с натрупаните закъснения и да завършат работата до края на договорения срок.

Накрая, искам да подчертая, като не говоря за конкретни случаи, необходимостта да се следи какви проверки се провеждат на други реактори в Европа, като институциите трябва да бъдат отговорни за осигуряване на безопасност не само на съществуващите електроцентрали, но също така и на новите, в случай че такива бъдат изградени в бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), в писмена форма. (RO) Спазването на стандартите за ядрена безопасност и защита на населението срещу ядрен риск са особено важни аспекти, които оправдават финансирането, предоставено от Европейския съюз на трите държави-членки за извеждане от експлоатация на ядрените им електроцентрали, които не могат повече да бъдат модернизирани, за да отговарят на най-високите стандарти за безопасност. Въпреки това напълно подкрепям гледната точка, изразена в настоящата резолюция, тъй като мисля, че трябва да наблюдаваме начина, по който се изразходват тези средства, така че да се гарантира, че те представляват ефективен принос за гарантиране на безопасността на процеса на извеждане от експлоатация. За съжаление на стратегиите липсва яснота, което също води до липса на всякакви тавани за финансирането от Европейския съюз на дейностите за извеждане от експлоатация. В бъдеще трябва да се избягва такъв начин на работа и е необходимо да бъде разработен цялостен план, за да се обхванат всички действия, за които ще се допуска финансиране. Изключително важно е да се демонстрира прозрачност в начина, по който се харчат тези пари, за да се гарантира ефективността на финансирането и, в крайна сметка, за да се гарантира, че парите на европейските данъкоплатци се изразходват отговорно.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Наложително е ядрените реактори в Словакия, България и Литва да бъдат изведени от експлоатация, защото не могат да бъдат осъвременени на икономически приемлива цена, за да отговарят на минималните необходими стандарти за безопасност. Това няма да бъде възможно без финансова помощ от ЕС за справяне с последствията от тяхното затваряне и извеждане от експлоатация, което естествено ще обхваща мерки за подобряване на околната среда в съответствие с достиженията на правото на ЕС, както и мерки за модернизиране на мощностите за конвенционално производство, които да заместят производствените мощности, и т.н. Финансовата помощ от Европейския съюз се предостави под формата на финансово участие в три международни фонда за подпомагане на извеждането от експлоатация, управлявани от Европейската банка за възстановяване и развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма. – (RO) Европейският съюз е загрижен относно възможните последици за безопасността от извеждането от експлоатация на старите атомни електроцентрали в новите държави-членки и от възможното неадекватно управление на радиоактивните отпадъци, които те генерират. Необходимите операции като цяло са прекомерно завишени. Ето защо е от жизненоважно значение финансовите ресурси, отпуснати от ЕС, да бъдат управлявани правилно и колкото е възможно по-прозрачно, както и да бъде предоставен адекватен външен контрол, при условие че се гарантира лоялна конкуренция на енергийния пазар. В същото време ЕС трябва постоянно да насърчава развитието на алтернативни енергийни ресурси, които имат ниски емисии и са конкурентни, с цел отстраняване на неблагоприятните икономически и социални последици, произтичащи от процеса на извеждане от експлоатация на стари атомни електроцентрали.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма.(FR) От 2007 г. три атомни електроцентрали в Литва, Словакия и България бяха изведени от експлоатация със значителна финансова подкрепа от ЕС. С оглед на закъсненията и като цяло лошото управление Парламентът призовава Комисията да състави екип за координация, който да наблюдава планирането и графика, да преразгледа използването на средствата, разпределени към днешна дата, и да реши дали помощта на ЕС ще бъде необходима след 2013 г. Парламентът също изиска Европейската сметна палата да изготви специален доклад по тези три програми за извеждане от експлоатация до края на годината, с цел да се установи дали похарчените пари наистина са помогнали за подобряване на безопасността. Сблъсквайки се с бюджетните ограничения, които засягат всички страни, Парламентът само ще се съгласи да разшири своята помощ, ако средствата на ЕС наистина са послужили за подобряване на сигурността на енергийните доставки, модернизиране на инфраструктурата и развитие на устойчиви енергийни проекти. След ядрената катастрофа в Япония ЕС съзнава степента на своята отговорност и че не може да си позволи да пренебрегва безопасността на ядрените си съоръжения.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), в писмена форма. – (CS) Докладът относно ефективността на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите държави-членки представлява обобщение на финансирането от ЕС за спирането и демонтажа на атомните електроцентрали „Игналина“ в Литва, „Бохунице“ в Словакия и „Козлодуй“ в България. В рамките на преговорите за присъединяване към ЕС Литва, Словакия и България се ангажираха да закрият и изведат от експлоатация тези атомни електроцентрали, които съгласно преговорите на Г-7 не могат да бъдат осъвременени на икономически приемлива цена, за да отговарят на минималните необходими стандарти за безопасност. ЕС се ангажира да финансира затварянето и извеждането от експлоатация и да предостави финансовата рамка. Приветствам факта, че ЕС е в състояние да подкрепи такива дейности. Извеждането от експлоатация на стари и опасни атомни електроцентрали в Европа е от съществено значение за поддържане на живота и здравето на европейските граждани.

Надявам се, че най-старите атомни електроцентрали във Франция също ще бъдат затворени и изведени от експлоатация по подобен начин. Германия реши да предприеме подобна стъпка веднага след бедствието в Япония. Ще гласувам за приемането на доклада, тъй като това е необходимо за завършване на процеса по затваряне и извеждане от експлоатация на атомните електроцентрали „Игналина“, „Бохунице“ и „Козлодуй“ с подходящо финансиране от ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно финансирането на ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали в новите държави-членки. Считам, че ЕС следва да подкрепи закриването на тези съоръжения и инвестициите в алтернативни енергийни проекти, с цел да се гарантира безопасността и опазването на здравето на европейските граждани, да се намали енергийната зависимост и да се сведат до минимум потенциалните социални разходи.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Преди присъединяването им правилата по отношение на ядрената енергия и радиоактивните отпадъци, които съществуваха в страните от Централна и Източна Европа, бяха по-малко строги от правилата, приложими по времето на ЕС. В допълнение, в някои от тези държави продължават да функционират стари, произведени в Съветския съюз реактори, които не могат да бъдат осъвременени на икономически приемлива цена, за да отговарят на минималните необходими стандарти за безопасност. Поради тази причина при присъединяването си Литва, Словакия и България се ангажираха да изведат от експлоатация реактори, за които не се счита, че отговарят на стандартите. Намесата и финансовата помощ на ЕС се изискваха за това, което следва да продължи до 2013 г. След трагичните събития в Япония считам, че има спешна нужда да се преминат всички програми за затваряне и извеждане от експлоатация на атомни електроцентрали в Централна и Източна Европа, чиито операции не са в съответствие с европейските стандарти за безопасност.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Литва, Словакия и България са изпълнили своите задължения по отношение на своевременното затваряне на съответните блокове в три атомни електроцентрали (АЕЦ). Блок 1 в АЕЦ „Игналина“ е затворен на 31 декември 2004 г., а блок 2 на 31 декември 2009 г. Блок 1 на АЕЦ „Бохунице V1“ беше затворен на 31 декември 2006 г., а блок 2 – на 31 декември 2008 г. Блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй“ бяха затворени на 31 декември 2002 г., а блокове 3 и 4 – на 31 декември 2006 г. Има правно основание за предоставянето на финансова помощ, като сумите се определят всяка година с решение на Комисията въз основа на отделните годишни комбинирани програмни документи, което дава възможност за контрол върху развитието и финансирането на одобрените проекти. Целта на помощта от ЕС е да се подпомогнат тези три държави-членки да се справят с финансовата и икономическата тежест в резултат на конкретните дати за преждевременно затваряне и да се покрият разходите за множеството важни дейности по извеждане от експлоатация, да се инвестира в енергийни проекти с цел намаляване на енергийната зависимост и да се допринесе за смекчаване на социалното въздействие на извеждането от експлоатация на електроцентралите.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Знаем, че средната възраст на реакторите, които работят в атомните електроцентрали в почти половината от държавите-членки на Европейския съюз, е сравнително висока, което е създало необходимостта от извеждане от експлоатация на някои от тези реактори от съображения за безопасност, както и на защита и опазване на общественото здраве и околната среда.

В случая на новите държави-членки, които са изправени пред изискването за извеждане от експлоатация на определен брой блокове, на нас ни изглежда съвсем правилно, че те могат да очакват подкрепата на ЕС за правилно и безопасно завършване на процесите на извеждане от експлоатация.

Тези процеси трябва да включват необходимата поддръжка и наблюдение след закриването, преработка на отпадъците, съхранение и обезвреждане на отпадъците, подобряване на околната среда на съществуващите съоръжения, както и подкрепа за подмяна на спрените производствени мощности, като се обръща специално внимание на устойчивостта на околната среда и енергийната ефективност.

Накрая, трябва да се отбележи, че социалните последствия от тези процеси също трябва да бъдат взети под внимание, като се гарантира – в допълнение към всички безопасни условия преди, по време и след извеждане от експлоатация – че работните места на работниците и други права ще бъдат защитени.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) В параграф 7 от доклада на г-н Marinescu се отбелязва, че извеждането от експлоатация на някои атомни електроцентрали в Литва, Словакия и България „следва да получи най-висок приоритет в интерес на безопасността и здравето на всички хора в Европа“. Аз съм напълно съгласен с това твърдение, но ще отида по-далеч: пълното изтегляне на ядрената енергетика във всички държави-членки би било в интерес на безопасността и здравето на нашите хора.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. (LT) Както знаете, Литва, Словакия и България експлоатираха стари съветски ядрени реактори, за които международната общност стигна до заключението, че не могат да бъдат осъвременени на икономически приемлива цена, за да отговарят на минималните необходими стандарти за безопасност. Като признание на факта, че предсрочното затваряне представлява изключителна финансова тежест, и като израз на солидарност Европейският съюз се ангажира да предостави адекватна допълнителна финансова помощ за извеждането от експлоатация на тези реактори до края на 2013 г. Въпреки това е налице загриженост, че ключови проекти за управление на инфраструктурата за отпадъци (проекти за съхраняване на отработеното гориво и хранилище за отпадъци) имаха сериозни закъснения. Наличният марж в системата е почти изчерпан и забавянията могат да започнат да оказват влияние върху критичния път за целия план за извеждане от експлоатация, с пропорционално увеличение на разходите. Комисията следва да докладва за резултатите от преоценката на графика на проектите. Голяма част от средствата бяха разпределени за енергийни проекти, но все още се изисква значително финансиране за извеждането от експлоатация и националните средства не са достатъчни за неговото покриване: държавният фонд за извеждането от експлоатация на АЕЦ „Игналина“ досега не е успял да събере достатъчно средства. Само техническите разходи по извеждането от експлоатация варират от 987 до 1 300 млн. евро. Държавите-членки на ЕС трябва да предприемат подходящи мерки в това отношение. Освен това, доколкото се отнася до ядрената безопасност, ние трябва да обсъдим новите атомни електроцентрали с ядрени реактори, които се планират по границите на ЕС, в Русия и Беларус. Това може да представлява ново предизвикателство за ЕС, което в бъдеще би могло да представлява реална заплаха за здравето на нашите хора и нашата околна среда.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), в писмена форма. (DE) Ядрените реактори в Литва, Словакия и България не могат да бъдат модернизирани на икономически приемлива цена, за да се гарантира, че отговарят на минималните необходими стандарти за безопасност. Като част от преговорите за присъединяване към ЕС тези три страни приеха да спрат и изведат от експлоатация своите ядрени реактори в рамките на договорения график. За да продължим напред с ефективното спиране, ние се нуждаем от ясна финансова рамка и контрол за правилното използване на предоставените средства. Подкрепям доклада на г-н Marinescu, защото безопасността на гражданите на Европа трябва да бъде наш основен приоритет.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Сега темата за ефикасността и ефективността на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите държави-членки е актуална повече от всякога. Последните събития в Япония имат опасения за безопасността им още по-наложително от всякога. Докладът на г-н Marinescu разглежда по-специално предоставянето на адекватни финансови ресурси, за да се гарантира извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали в Литва, Словакия и България. Наистина, при влизането им в европейското семейство, тези държави поеха отговорността за извеждане от експлоатация на атомните електроцентрали на тяхна територия. ЕС се ангажира да предоставя достатъчна финансова подкрепа, за да посрещне тези задължения. В действителност аз считам, че Европейският съюз трябва да предложи решителни действия по определени теми, които са близо до сърцата на гражданите, включително и тази относно безопасността на атомните електроцентрали.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), в писмена форма.(FR) Когато Литва, Словакия и България се присъединиха към Европейския съюз, беше изготвен план за спиране и извеждане от експлоатация за няколко от старите атомни електроцентрали, които не отговарят на европейските стандарти. Благодарение на отпускането на много съществени бюджетни кредити, които ще възлизат на 2 848 милиона евро до края на 2013 г., е било възможно да бъдат затворени всички тези електроцентрали и да се осигури частично пренасочване към други източници на енергия в тези държави-членки. Въпреки това някои от поетите ангажименти, не изглежда да са били спазени и имаме право да се чудим за какво са използвани отпуснатите средства. Ето защо гласувах в подкрепа на резолюцията на Европейския парламент. Като отбелязва почти несъществуващия напредък в извеждането от експлоатация, въпреки че това е основната причина за програмата, резолюцията призовава Комисията да прилага тази помощ по-ефективно например чрез представяне на годишен доклад за напредъка. За тази цел Комисията би могла да се основе на одита, който в момента се извършва от Европейската сметна палата. Та също така трябва да събере екип от координатори и експерти, които да покрият и трите проекта, което, любопитно е да се отбележи, тя все още не е направила.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Подкрепих настоящия доклад относно трите страни – Литва, Словакия и България, които експлоатираха стари съветски ядрени реактори, за които международната общност, в съответствие с многостранната програма за действие на Г-7, приета на срещата на високо равнище на Г-7 в Мюнхен през 1992 г., стигна до заключението, че не могат да бъдат осъвременени на икономически приемлива цена, за да отговарят на минималните необходими стандарти за безопасност. Във връзка с преговорите за присъединяване към Европейския съюз трите страни поеха ангажимент да затворят и впоследствие да изведат от експлоатация тези ядрени реактори на конкретни дати. Като признание на факта, че предсрочното затваряне представлява изключителна финансова тежест, и като израз на солидарност Европейският съюз се ангажира да предостави адекватна допълнителна финансова помощ за извеждането от експлоатация на тези реактори до края на 2013 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Настоящият доклад се отнася за финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали в новите държави-членки. Тези електроцентрали представляват опасност за общественото здраве и екосистемата не само в страната си на произход, но и в цяла Европа и по света. По отношение на предмета на доклада, гласувах в подкрепа на допринасянето за извеждане от експлоатация на тези стари електроцентрали. Въпреки това считам, че ядрената политика на ЕС трябва да отиде по-далеч. Предвид сериозните рискове, свързани с ядрената енергия, които са добре познати от дълго време, и ядрената катастрофа, която в момента се случва в Япония, аз призовавам за незабавно създаване на европейски план за изоставяне на този вид енергия. Считам също така, че ЕС следва незабавно да спре финансирането и подкрепата за нови атомни електроцентрали.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Този доклад се занимава с извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали, които са изпаднали в неизправност и представляват непосредствена заплаха за здравето на всички граждани на ЕС. Той само частично поставя под въпрос така наречения „енергиен“ компонент на финансовата помощ на ЕС, отпуснат за тази програма за извеждане от експлоатация.

Парламентът трябва ясно да осъди това финансиране на нови атомни електроцентрали. Той не прави това, нито изисква изоставянето на ядрената енергия, макар че е необходимо. След бедствието във Фукушима, което се случи само преди няколко дни, това е проява на възмутителна недалновидност. Призовавам за незабавно прилагане на европейски план за постепенно премахване на ядрената енергетика. Гласувах „за“ най-вече заради финансирането на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали, обхванати от този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Ядрената безопасност е предмет на безпокойство за всички в Европа. Неотдавнашният инцидент в Япония, подчерта рисковете, присъщи на атомните електроцентрали. Източно-европейските държави, стремящи се да станат част от ЕС, имат атомни електроцентрали, използващи съветски технологии, които са били в експлоатация в продължение на много години и достигат края на своята продължителност на живота. Като се имат предвид значителните разходи за извеждане от експлоатация на тези структури, е съвсем естествено ЕС да подкрепя тези държави в усилията им по това извеждане от експлоатация, така че да няма ядрена авария на европейска територия с последици, които за съжаление са добре известни на всички нас.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Подкрепих този доклад относно ефикасността и ефективността на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите държави-членки, защото отбелязва, че трябва да се възлага най-висок приоритет на извеждането от експлоатация на засегнатите атомни електроцентрали в интерес на безопасността и здравето на всички хора на Европа, и защото изразява страх, че липсата на финансови ресурси за мерки за извеждане от експлоатация ще забавят извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали и заплашват околната среда и човешкото здраве. Инцидентът във Фукушима е доказателство, че ядрената енергия е неконтролируема в случай на бедствие и че нейното управление не може да бъде в частни ръце. Ето защо спешно се нуждаем от мораториум, така че да не бъдат строени повече атомни електроцентрали и трябва да установим график за затваряне на 143 електроцентрали, които съществуват в момента в Европа. ЕС трябва да се движи към бъдеще без атомни електроцентрали и основаващо се на възобновяеми енергийни източници.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (EN) Резолюцията оценява планове за извеждане от експлоатация на съвременни атомни електроцентрали в трите страни от ЕС: „Игналина“ в Литва, „Бохунице“ в Словакия, „Козлодуй“ в България. Резолюцията също така оценява разходите и забавянията по възможното финансиране на енергийни проекти, които не са свързани с извеждане от експлоатация. „Възможно финансиране“ е добре казано. Необходимо е да се дефинира ясно и конкретно точно колко мощни източници на енергия ще бъдат заменени, къде и кога ще бъдат изградени нови електроцентрали от нашите финансови средства. Гласувах „за“, защото разбирам опасността от атомните електроцентрали, но какъв е смисълът да се извежда от експлоатация „Игналина“, докато други атомни електроцентрали все още не са построени в Европейския съюз? Може би е по-добре да се извършват възстановителни работи?

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Модернизацията на някои ядрени реактори в Литва, Словакия и България, за да се гарантира, че отговарят на минималните необходими стандарти за безопасност, е или невъзможна, или на икономически неизгодна цена. Съгласно условията на преговорите за присъединяване към ЕС, на тези държави от Централна и Източна Европа беше осигурено финансиране, за да бъдат подпомогнати при извеждането от експлоатация на остарели реактори. Около 1 300 млн. евро са изплатени на Литва („Игналина“), Словакия („Бохунице V1“) и България („Козлодуй“) до 2009 г. ЕС се ангажира за по-нататъшни плащания до края на 2013 г. По време на руско-украинската газова криза Словакия обмисляше реактивиране на изведената от експлоатация АЕЦ „Бохунице“, за да се компенсира енергийният дефицит, причинен от липсата на доставки на газ от Русия. Япония ни показа колко лесно една атомна електроцентрала може да излезе от контрол. Това прави още по-важно остарелите реактори да бъдат затворени, докато в същото време се изграждат алтернативни източници на енергия за предотвратяване на реактивирането през задната врата. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), в писмена форма. – (RO) Няма абсолютно никакво съмнение, че в интерес на безопасността и здравето на всички европейски граждани ЕС и държавите-членки трябва да дадат най-голям приоритет на извеждането от експлоатация на съответните атомни електроцентрали в новите държави-членки. Същевременно не по-малко внимание трябва да се съсредоточи върху премахването на опасностите в непосредствена близост до Европейския съюз. По тази точка подчертавам спешната нужда от идентифициране и мобилизиране на средствата, необходими за изграждане на нов саркофаг върху реактора на електроцентралата в Чернобил, който избухна през 1986 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), в писмена форма. (LT) Съгласих се с настоящата резолюция относно ефикасността и ефективността на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в Литва, Словакия и България. Преди всичко, трябва да се стремим да гарантираме, че цялата работа за извеждане от експлоатация ще се извърши навреме, като се изпълняват правилно всички необходими мерки за безопасност и се премахнат дори и минимални рискове за човешкото здраве и околната среда. Ако сме ангажирани с извеждането от експлоатация на „Игналина“ и други атомни електроцентрали, всички финансови ресурси, разпределени за този процес трябва да се използват по предназначение, следвайки принципа на прозрачност и ефективност. Националните органи трябва да финализират подробните планове за извеждане от експлоатация като въпрос на спешност. Считам, че резултатите от одита, извършен от Европейската сметна палата, ще разкрият целите на използването на средствата и тяхната ефективност. Трябва да положим максимални усилия, за да гарантираме, че до 2013 г. ще са започнали демонтажните дейности и управлението на отпадъците от извеждането от експлоатация. Считам, че е препоръчително да се изиска от Комисията да представи на Европейския парламент подробен план за финансиране и да определи отговорността за използването на помощта от Европейския съюз. Предвид факта, че държавните средства за извеждане от експлоатация на атомни електроцентрали не са натрупали достатъчна сума, би било препоръчително изготвените стратегии и планове да включат нови действия и съответно да се предвидят допълнителни средства от ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на текста относно финансирането от ЕС за извеждане от експлоатация на атомните електроцентрали в Литва, Словакия и България, защото с оглед на последните събития след земетресението и ядрената криза в Япония считам, че е от основно и решаващо значение Европейският съюз да приеме политика на проверки за безопасност на ядрените реактори, която да премахне каквато и да било степен на риск. Старите съветски ядрени реактори са били активни в териториите на въпросните държави и се е доказало като технически невъзможно те да бъдат модернизирани, така че да отговарят на актуалните необходими международни стандарти за безопасност. Финансирането от ЕС е в съответствие с икономическата тежест, поета от тези страни за затваряне на атомните електроцентрали.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Като част от преговорите за присъединяване към ЕС, Литва, Словакия и България договориха подкрепа за извеждането от експлоатация на стари съветски ядрени реактори, за които международната общност, в съответствие с многостранната програма за действие на Г-7, стигна до заключението, че не могат да бъдат осъвременени на икономически приемлива цена, за да отговарят на минималните необходими стандарти за безопасност. В контекста на преговорите за присъединяване към Европейския съюз трите страни поеха ангажимент да затворят и впоследствие да изведат от експлоатация тези ядрени реактори на конкретни дати. Като признание на факта, че предсрочното затваряне представлява изключителна финансова тежест, и като израз на солидарност, Европейският съюз се ангажира да предостави адекватна допълнителна финансова помощ за извеждането от експлоатация на тези реактори до края на 2013 г. Програмата за помощ подлежи на редовни одити и оценки. Европейската сметна палата (ЕСП) извършва понастоящем одити на изпълнението и на трите програми, а през есента на 2011 г. се очаква специален доклад на ЕСП. Вече може да се заключи, че е могло да бъдат създадени взаимодействия между трите проекта, за да бъдат действията на ЕС по-ефикасни и по-ефективни. Гласувах в подкрепа на доклада, в който бих искала да подчертая препоръката на Комисията за хармонизиране на правилата за финансиране на извеждането от експлоатация на ядрени реактори.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Целта на предложението за резолюция на Европейския парламент относно ефикасността и ефективността на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите държави-членки, представено на 14 март 2011 г., е да се установи какви етапи са били достигнати при демонтирането на остарели атомни електроцентрали в Литва, България и Словакия, които от 1999 г. насам се възползват от финансовата помощ от ЕС по този проект. Сигурността на енергийните доставки е един от основните приоритети в енергийната стратегия на ЕС. Според сегашните прогнози закъсненията по програмите към днешна дата няма да попречат на началото на демонтажните дейности и управлението на ядрените отпадъци, нито пък ще засегнат работите, които трябва да се извършат от персонала на електроцентралите до 2013 г. Въпреки това продължава да представлява сериозна загриженост, че плановете за извеждане от експлоатация все още не са финализирани и че ще трябва да бъдат положени усилия за подобряване на управлението на финансовите ресурси, както и за координацията между националните органи на съответните държави-членки. Поради тези причини гласувам в подкрепа на предложението за резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Трите страни – Литва, Словакия и България, експлоатираха стари съветски ядрени реактори, за които международната общност, в съответствие с многостранната програма за действие на Г7, приета на срещата на високо равнище на Г7 в Мюнхен през 1992 г., стигна до заключението, че не могат да бъдат осъвременени на икономически приемлива цена, за да отговарят на минималните необходими стандарти за безопасност. В контекста на преговорите за присъединяване към Европейския съюз трите страни поеха ангажимент да затворят и впоследствие да изведат от експлоатация тези ядрени реактори на конкретни дати. Като признание на факта, че предсрочното затваряне представлява изключителна финансова тежест, и като израз на солидарност, Европейският съюз се ангажира да предостави адекватна допълнителна финансова помощ за извеждането от експлоатация на тези реактори до края на 2013 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото считам, че за нас е от първостепенно значение да продължим да наблюдаваме отблизо фазите на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в Литва, Словакия и България, където към момента на влизането им в Европейския съюз стари съветски ядрени реактори все още са били в експлоатация, за които се оказа невъзможно да бъдат модернизирани, така че да отговарят на по-новите стандарти за безопасност на устойчива цена.

След неотдавнашната катастрофа в Япония изоставането с тези процедури вече не е възможно в името на безопасността на всички граждани в Европа и другаде, и освен това извънредната финансова тежест, свързана с процеса на извеждане от експлоатация, не може повече да бъде използвана като извинение за потенциално забавяне. Поради тази причина Европейският съюз се ангажира да предостави адекватна финансова помощ за извеждане от експлоатация на тези реактори преди края на 2013 г. В интерес на целия Европейски съюз не може да бъде толерирано по-нататъшно забавяне и евентуално такова трябва незабавно да бъде осъждано при всички най-значими поводи.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) След ядрената катастрофа, причинена от централата в Япония, която също е свързвана с неуспех да бъде адаптирана към настоящите стандарти за безопасност, можем да кажем, че направихме отличен избор, когато по време на преговорите за присъединяване бяха определени дати за окончателно затваряне на три стари съветски атомни електроцентрали в Литва, Словакия и България.

Датата за окончателно спиране и последващата безопасна поддръжка беше определена на 2013 г., като разходите на Европейския съюз възлизат на почти 3 млрд. евро. След забавянията и увеличенията на разходите, свързани с обезпечаване на трите електроцентрали, докладът приканва Комисията да упражни по-голям надзор, да установи какво е текущото състояние на процесите и очакваните срокове за приключването на различните фази на процеса на извеждането от експлоатация в съответствие с първоначалния график.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. – (NL) Литва, Словакия и България имаха стари, съветски атомни електроцентрали, за които международната общност реши, че не могат да бъдат осъвременени на икономически приемлива цена, за да отговарят на минималните необходими стандарти за безопасност. Преговорите за присъединяване целяха трите атомни електроцентрали да бъдат затворени до конкретна дата и впоследствие да бъдат демонтирани. 2,7 млрд. евро бяха заделени за това през периода 1999-2013 г. В края на 2009 г. 1,8 млрд. евро от тях вече бяха разпределени. Въпреки това има значителни закъснения в изпълнението на програмите за демонтаж. Европейският парламент се бои, че тези забавяния ще доведат до рискове за околната среда и човешкото здраве. Доволен съм от този доклад, не на последно място защото тази зала подкрепи моите изменения, които бяха внесени в комисията по бюджетен контрол, и призова средствата да бъдат управлявани, а ресурсите им да бъдат използвани при абсолютна прозрачност.

Европейският парламент също така прие моето предложение Комисията ежегодно да докладва на Парламента и да ни информира дали прогнозите й, че заделените ресурси ще бъдат усвоени през следващите три години, ще се окажат точни. Този доклад представлява основата за много близък мониторинг на този процес, а това е положително нещо от голямо разнообразие на гледни точки.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), в писмена форма. − (EN) Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като подкрепям постепенното извеждане от експлоатация на атомните електроцентрали.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), в писмена форма. − (DE) Гласувах в подкрепа на доклада. Демонтажът на електроцентралите в Игналина, Бохунице и Козлодуй трае твърде дълго и следва да се изисква по-голяма ангажираност от националните оператори. От спешна необходимост е всички държави-членки също да призоват за общи стандарти за демонтаж на електроцентралите. Трябва да бъдат определени ясни области на отговорност. В преговорите за присъединяване към ЕС трите държави, а именно Литва, Словакия и България, заявиха желанието си за премахване на тези три опасни атомни електроцентрали от мрежата.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. (LT) Трагичните събития, случили се през миналия месец в Япония, и загрижеността за безопасността на централата „Фукушима“ доведоха до много дискусии относно атомните електроцентрали. Крайно важно е такива дискусии да се провеждат – много литовци си спомнят твърде добре трагедията в Чернобил. Затварянето на АЕЦ „Игналина“ в Литва беше едно от условията за членство в ЕС, но това е много болезнено. ЕС предостави на Литва помощ от 837 млн. евро, за да се отстранят последиците от затварянето на ядрената електроцентрала през периода 2007-2013 г. Въпреки това не е достатъчно просто да се получава финансиране от ЕС, отпуснато за затваряне на реактора. Безопасното извеждане от експлоатация е дълъг път и ЕС трябва да подкрепя Литва на всяка стъпка от него. Това следва да включва цялостна подкрепа – управление на радиоактивни отпадъци и опасни отпадъци.

Както посочва докладчикът, цялостната подкрепа от страна на ЕС е важна за намаляване на икономическите и социалните последици от затварянето на АЕЦ „Игналина“. Затварянето на атомната електроцентрала остави без работа много литовци и навреди на нашата икономика. ЕС трябва да предоставя повече помощ за проекти в енергийния сектор с цел да бъдат смекчени икономическите последици от затварянето на АЕЦ „Игналина“. Това може да включва насърчаване на възобновяването на мерките за увеличаване на произведената енергия и енергийната ефективност.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. (DE) Гласувах в подкрепа на доклада относно извеждането от експлоатация на трите атомни реактора в Литва, Словакия и България. Тъй като тези ядрени реактори не отговарят дори на минималните стандарти за безопасност, тяхното демонтиране беше едно от условията, договорени с трите страни по време на преговорите за присъединяване, и Европейският съюз се ангажира да покрие част от разходите по демонтирането. В този контекст е особено добра новина да се знае, че закриването на АЕЦ „Игналина“ в Литва означава, че единствената атомна електроцентрала в страната вече не работи.

 
  
  

Доклад: Barbara Matera (A7-0060/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден през 2006 г. с цел да се оказва допълнителна помощ на работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и да ги подпомага при реинтеграцията им на пазара на труда. От 1 май 2009 г. обхватът на ЕФПГ беше разширен, за да се включи помощта за работниците, чието съкращаване е пряко следствие от световната икономическа, финансова и социална криза.

Сега, когато сме изправени пред настоящата тежка криза, чието основно последствие е повишаване на нивото на безработицата, ЕС следва да използва всички свои налични средства за реагиране, особено по отношение на подпомагане на онези, които се сблъскват с ежедневната реалност на безработицата. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно мобилизирането на ЕФПГ в полза на Чешката република, с цел да се окаже помощ на работниците, които са били съкратени от предприятието „Unilever ČR spol.s r.o“.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), в писмена форма. (ES) Помощта обхваща 460 от 664-имата работници, съкратени от дружеството „Unilever ČR“, които са били наети в сектора на търговията на дребно: 52,4 % от съкратените работници, обхванати от мерките, са жени, 13 % са на възраст над 54 години, а 9,1 % са на възраст под 24 години. Следва да се подчертае, че мерките, които ще подпомогнат обучението на съкратените работници, ще се съфинансират от дружеството, което не се отрича от отговорностите си, и ще бъдат осъществени от контрагенти или от дружества, действащи от негово име.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), в писмена форма. – (CS) Успех за Европейския парламент е, че за първи път в бюджета за 2011 г. са включени бюджетни кредити за плащания в размер на 47 608 950 евро в бюджетния ред за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и следователно заслужава целево разпределение на средства, чрез което да се избегнат трансфери от други бюджетни редове, както се случваше в миналото, което може да възпрепятства постигането на различните цели на политиките. Според мен ЕФПГ доказа полезността си и единственото ми безпокойство е свързано с факта, че новите държави-членки не го използват в достатъчна степен. В крайна сметка е възможно да се създаде впечатление, че целта на ЕФПГ е старите държави-членки да получат бюджетните средства от ЕС, които са получавали и преди в рамките например на политиката за сближаване. Според мен първото заявление, подадено от Чешката република за отпускане на безвъзмездни средства от ЕФПГ, е първата крачка, след която и други ще последват този пример, тъй като и чешката промишленост беше засегната от глобализацията и световната финансова криза, а чешките работници, които са били съкратени, заслужават подкрепата на Европа в усилията си да постигнат успех на изпълнения с предизвикателства пазар на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), в писмена форма. – (CS) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията беше създаден през 2006 г. като гъвкав инструмент за предоставяне на еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са били съкратени в резултат от глобализацията и финансовата и икономическа криза. Това отбелязва първото отпускане на средства от фонда в полза на Чешката република от началото на глобалната икономическа и финансова криза насам, и по-конкретно за смекчаване на последиците от съкращаването на 634 работници от дружеството „Unilever“, което закри свой завод в община Nelahozeves. С оглед на факта, че 52,4 % от съкратените работници са жени и повече от 13 % от съкратените работници са на възраст над 54 години, считам, че отпускането на средства в полза на Чешката република е правилно решение и ето защо гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Изразявам задоволство от работата, извършена въз основа на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), а именно подпомагането на работниците, засегнати вследствие на промените в световната търговия. По същия начин изразявам подкрепата си за решението за мобилизиране на ЕФПГ в полза на Чешката република, в полза на работниците от дружеството „Unilever“, в което са направени повече от 500 непредвидени съкращения в резултат от световната икономическа и финансова криза. Ето защо това решение е изключително важно не само за работниците и семействата им, но и за областта Melník, където се намира заводът на „Unilever“, чиято икономика е силно зависима от хранително-преработвателния сектор и от химическата и енергийната промишленост.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на доклада и изменението, призоваващо към преглед на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Това е така, защото изразявам съжаление, че в настоящия си вид ЕФПГ не изисква разглеждане на финансовото здраве, възможно укриване на данъци или положението с държавната помощ за многонационалните дружества, чието реструктуриране оправдава намесата на ЕФПГ. Считам, че този въпрос следва да бъде разгледан в рамките на предстоящия преглед на Регламента за ЕФПГ, без да се възпрепятства достъпът на съкратените работници до ЕФПГ.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt и Cecilia Wikström (ALDE), в писмена форма. (SV) Ние отново избрахме да подкрепим мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – този път, за да подкрепим общо около 1200 души, които са изгубили работните си места в Полша и Чешката република – тъй като Европа все още е под влиянието на последиците от икономическата криза и извънредното положение изисква извънредни мерки.

Ние обаче считаме, че в бъдеще следва да използваме вече съществуващи инструменти – по-конкретно Европейския социален фонд – за да повишим пригодността за заетост сред онези, които ще бъдат или са били съкратени. Вероятно няма да имаме необходимост от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през следващия бюджетен период.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Заявлението е свързано с 634 случая на съкращения в предприятието „Unilever ČR“, извършващо дейност в сектора на търговията на дребно в регион Střední Čechy. Както в случая с първото за годината искане, отправено от полския регион Podkarpackie, комисията по заетост и социални въпроси състави положителна оценка относно изпълнението на критериите за допустимост. Не бих могъл да не отбележа със съжаление нарастващия брой на съкращенията в Съюза, което показва, че трябва да се направи още много, за да излезем от цикъла на кризата, в който сме попаднали. Подкрепям предложението на Комисията за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и се надявам, че съкратените работници възможно най-бързо ще намерят нова работа.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Настоящият доклад е относно проект на решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на 323 820 евро от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за подкрепа на реинтеграцията на чешките работници, които са били съкратени в резултат от настоящата икономическа и финансова криза. Това е второто заявление, което предстои да бъде одобрено в рамките на бюджета на ЕС за 2011 г., беше представено на Комисията на 24 март 2010 г. и е свързано с 634 случая на съкращения в предприятието „Unilever ČR“ в регион Střední Čechy, извършващо дейност в сектора на търговията на дребно. Като се има предвид, че включва специфичен бюджетен инструмент и че поисканата сума е правно допустима и съответства на разпоредбите на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, а именно точка 28, гласувам в подкрепа на предложението и се надявам, че то ще допринесе за преодоляване на икономическите затруднения на жителите на региона и за достигане до нов подем на местната икономика.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Поредният случай на мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), като този път целта е подпомагане на работниците, които са били съкратени от завода, притежание на многонационалното дружество „Unilever“ в Чешката република.

Както в други случаи,гласувахме в подкрепа на предложението. Все пак, въпреки задръжките, които винаги имаме при подобни положения, има конкретни аспекти на процеса, които трябва да бъдат изтъкнати. Европейската комисия се ограничи до потвърждението, че „Unilever“ не е получил помощ от държавата или финансова помощ от европейските фондове за откриване на завода в Чешката република преди или след присъединяването й към ЕС. Комисията обаче не предостави информация, каквато беше поискана и се очакваше да предостави, относно случващото се с останалите заводи на групата, като разясни, че не е задължена да го направи според Регламента за ЕФПГ.

Освен развитието на конкретния случай в Чешката република би било интересно да се проследи и направи оценка на поведението на групата „Unilever“ на европейско равнище. Ето защо изразяваме съжаление, че липсва информация относно публичното подпомагане, предоставено на това дружество, както и на многонационалните дружества, чието преструктуриране като цяло е причината за намеса от страна на ЕФПГ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Това е още един случай на мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), което има за цел да подпомогне работници, които са били съкратени от многонационалния завод на „Unilever“ в Чешката република. Позицията на Европейската комисия по този въпрос е силно противоречива, тъй като се ограничава единствено до потвърждението, че „Unilever“ не са получили помощ от държавата или финансова помощ от европейските фондове за откриване на завода в Чешката република преди или след присъединяването й към ЕС. Комисията обаче не предостави информация, каквато беше поискана и се очакваше да предостави, относно случващото се с останалите заводи на групата, като разясни, че не е задължена да го направи според Регламента за ЕФПГ.

Ето защо обърнах внимание, по време на разискването в комисията по заетост и социални въпроси, на факта, че липсва информация относно случващото се с групата „Unilever“ на европейско равнище и предложих въпросът да бъде разгледан при прегледа на регламента, така че да се направи преглед и на финансовото положение, включително и на държавната помощ, на многонационалните дружества, чието преструктуриране е причина за намеса от страна на ЕФПГ, без да се възпрепятства достъпът на съкратените работници до фонда.

Ето защо гласувахме в подкрепа на предложенията.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на доклада относно мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на служителите в хранителната промишленост (UNILEVER) в Чешката република. Бих искала обаче да подчертая, че е необходимо, колкото е възможно по-скоро, неотложен преглед на регламента за фонда. За тази цел, по време на гласуването, съподписах и гарантирах приемането на изменение, което уточнява, че е неблагоприятно, че регламентът не изисква разглеждане на финансовото здраве, възможно укриване на данъци или положението с помощта от държавата в многонационалните дружества, които се възползват от намесата на ЕФПГ. В момент, когато Европейският съюз се опитва да финансира постигането на целите си и се ангажира да избира между редица еднакви по значение политики, бюджетът на Общността не би могъл да си позволи да финансира навлизането на пазара и стратегиите за преместване на големи многонационални дружества, чиято единствена цел е да увеличават печалбите си. Това трябва да се вземе предвид в предстоящия регламент, без да се компрометират съкратените работници, като се възпрепятства достъпът им до ЕФПГ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Havel (S&D), в писмена форма. (CS) Препоръчвам да се гласува в подкрепа на доклада на Barbara Matera относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), в рамките на който Чешката република за пръв подаде заявление за предоставяне на подкрепа. Считам, че е важно да подчертая значимостта на фонда, който беше създаден с помощта на чешкия социалдемократ и член на Комисията Владимир Шпидла. Последвалото финансово и икономическо бедствие лиши много хора от цяла Европа от работните им места. Средствата от ЕФПГ финансират само мерките, които улесняват процеса на намиране на нови работни места за хора, които са били съкратени, които са се включили в програмите за професионално обучение и са придобили умение, отговарящо на нуждите на пазара на труда, или които са се превърнали в самостоятелно заети лица. Съгласно доклада на г-жа Matera бих могъл да обобщя, че „Unilever“ отговаря на всички критерии. „Unilever ČR“ трябваше да затвори завода в Nelahozeves вследствие на икономическата криза и съкращенията засегнаха повечето работници.

Unilever предложи на съкратените участие в програма за цялостна подкрепа за намиране на ново работно място, а дружеството си сътрудничи тясно с местното бюро по труда по отношение на управлението на програмата. Следователно мога да се съглася с отпускането на средства въз основа на информацията, представена в доклада, и с предложението на Комисията да изплати на Чешката република 323 820 евро от ЕФПГ.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. (LT) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше създаден с цел да се оказва допълнителна помощ на работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и да ги подпомага при реинтеграцията им на пазара на труда. Обхватът на ЕФПГ беше разширен по отношение на подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи помощта за работниците, чието съкращаване е пряко следствие от световната финансова и икономическа криза. Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизиране на средства от ЕФПГ в рамките на годишния таван от 500 милиона евро. На 24 март 2010 г. Чешката република подаде заявление за мобилизиране на ЕФПГ, свързано с 634 случая на съкращения (всичките в целевата група за подпомагане) в предприятието „Unilever ČR spol.s r.o.“, извършващо дейност в сектора на търговията на дребно (хранителни продукти), и представи допълнителни данни за периода до 20 септември 2010 г. Заявлението отговаря на изискванията за определянето на финансовото участие. Поради това Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 323 820 евро. Ето защо изразявам съгласието си, че ЕФПГ следва да бъде мобилизиран за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Чешката република. Считам и че други държави-членки на ЕС следва да се възползват в по-голяма степен от възможностите, които предоставят фондовете на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на предложението относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), защото считам, че това е ценно средство за осигуряване на подкрепа за работници, засегнати от икономическата криза. Гласуването днес беше свързано с искане на помощ за 634 работници в предприятието „Unilever ČR“, извършващо дейност в сектора на търговията на дребно в регион Střední Čechy по NUTS II в размер на 323 820 евро, финансирана от ЕФПГ. Накрая, бих искал да подчертая значимостта на ЕФПГ, който доказа, че е полезен и ефикасен източник на начини за борба с безработицата вследствие на глобализацията и икономическата криза.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Приветствам доклада, който призовава към отпускане на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, за да се окаже подкрепа на работниците, които са били съкратени в Чешката република. Заявлението е свързано с 634 случая на съкращения вследствие на затварянето на завода на „Unilever“ в Nelahozeves в последното тримесечие на 2009 г. Четиристотин и шестдесет съкратени работници ще се възползват от индивидуални мерки, подкрепени със средства от ЕФПГ в размер на 0,32 милиона евро.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Въздържам се единствено поради загрижеността ми за чешките работници, които бяха жертвани на олтара на глобализацията. Несигурното положение, в което се намират, е просто последица от неолибералните политики на ЕС, които този фонд одобрява и подкрепя. Гласувам против, тъй като отпуснатото на жертвите подаяние е нищо в сравнение с печалбите, които се трупат другаде.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) ЕС е пространство на солидарност и Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е част от него. Тази помощ е от жизненоважно значение за оказването на подкрепа на безработните и жертвите на премествания на дружества, които се случват в глобализиран контекст. Все повече и повече дружества се преместват, възползвайки се от по-ниските трудови разходи в редица държави, особено Китай и Индия, с пагубни последици за държавите, зачитащи правата на работниците. ЕФПГ е предназначен да подпомага работниците, засегнати от преместването на дружества, и е от съществено значение за улесняване на достъпа до нови работни места. ЕФПГ е бил използван от други държави-членки на ЕС в миналото, така че сега е подходящо да се осигури помощта, за която Чешката република е подала заявление във връзка с 634 случая на съкращения, всичките в целевата група за подпомагане, в предприятието „Unilever ČR spol.s r.o.“, извършващо дейност в сектора на търговията на дребно в регион Střední Čechy по NUTS II.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Въпреки че гласувах в подкрепа на предложението за осигуряване на помощ за работниците от „Unilever“ в Чешката република, считам, че това е само болкоуспокояващо средство и половинчата мярка за последиците на капиталистическия модел и че не представлява какъвто и да е напредък в борбата с основните причини за възникването на кризата. Съгласен съм с мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на хора, които са съкратени в резултат на значими структурни промени в моделите на търговията или на преките последици от настоящата финансова и икономическа криза. Считам, че ЕФПГ би могъл да допринесе за постигането на крайната цел, а именно оказване на помощ за повторното интегриране на работниците на пазара на труда. Гласувах „за“ и защото съм убеден, че помощта допълва помощта за съкращенията, предвидена в националното законодателство и колективните споразумения. Ето защо мобилизирането на средства от ЕФПГ не би могло при каквито и да било обстоятелства да замени или избегне правните отговорности на правителствата и дружествата към съкратените служители.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел да се осигури защита на работниците, съкратени в резултат на глобалната финансова и икономическа криза. Чешката република подаде заявление за оказване на помощ във връзка с 634 случая на съкращения. Редно е да окажем индивидуална подкрепа на работниците, които са били съкратени в резултат от глобалната финансова и икономическа криза, като се подпомогне реинтегрирането им на пазара на труда. Ето защо гласувах в подкрепа на настоящото предложение.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е фонд, осигурен от Съюза, за предоставяне на икономическа помощ на определени, изпаднали в затруднение, отрасли в държавите-членки или на отрасли, които се развиват до равнището на средните критерии в Съюза. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Matera. За 2011 г. средствата по бюджетния ред за подобни плащания от фондове бяха повишени с 50 млн. евро и ето защо е по-лесно да се осигури финансиране за по-широк диапазон от отрасли. По-конкретно, това са първите заявления за мобилизиране на средства за 2011 г. от машиностроителния сектор и производствения сектор в Чешката република и Полша. Фондът (с размер от почти един милион евро) ще осигури подкрепа на работници, специализирали в търговията и производството на машини.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел да се осигурява допълнителна помощ на работниците, засегнати от последиците на големи структурни промени в моделите на световната търговия. На 15 февруари 2011 г. Комисията прие нов проект на решение относно мобилизирането на ЕФПГ в полза на Чешката република, за да се окаже подкрепа за повторното интегриране на пазара на труда на работниците, съкратени в резултат от световната финансова и икономическа криза. Това е второто заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2011 г. и се отнася до мобилизирането на обща сума в размер на 323 820 евро. Процесът е свързан с 594 случая на съкращения, всичките в целевата група за подпомагане, в предприятието „Unilever ČR spol.s r.o.“, извършващо дейност в сектора на търговията на дребно в регион Střední Čechy по NUTS II, по време на четиримесечния референтен период от 16 септември 2009 г. до 16 януари 2010 г. Оценката на Комисията констатира връзка между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия или финансовата криза и фактът, че съкращенията не са били предвидени по своя характер. Заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ, поради което гласувах в подкрепа на мобилизирането на фонда.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Заявлението на Чешката република за намеса от страна на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е свързано с 634 случая на съкращения, извършени в периода между 16 септември 2009 г. и 16 януари 2010 г. включително в предприятието „Unilever ČR spol.s r.o.“, извършващо дейност в сектора на търговията на дребно в регион Střední Čechy по NUTS II, и отговаря на всички правно предвидени критерии за допустимост. Съгласно Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и Съвета от 18 юни 2009 г., който изменя Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, обхватът на ЕФПГ беше временно разширен, за да позволи намеса при подобни положения, при които, в резултат от световната икономическа и финансова криза, има „най-малко 500 съкращения за период от девет месеца, особено в малки или средни предприятия от един раздел на NACE 2 в един регион или в два граничещи региона на ниво NUTS II“. Ето защо гласувах в подкрепа на резолюцията, изразявайки надежда, че мобилизирането на ЕФПГ би допринесло за ефикасното реинтегриране на работниците на пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE) , в писмена форма – (CS) Гласувах в подкрепа на доклада относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на Чешката република, и по-конкретно в полза на бившите работници на дружеството „Unilever“ и изразявам задоволството си, че докладът е приет. Съжалявам, че британските консерватори гласуваха против него и че чешкият председател на Европейските консерватори и реформатори не промени решението им, въпреки че това е първият път, когато Чешката република се възползва от средствата на фонда.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Както в повечето подобни доклади, ЕП:

1. Отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; оценява в този смисъл подобрената процедура, установена от Комисията вследствие на искането на ЕП за ускоряване на отпускането на безвъзмездни средства, насочена към представянето на бюджетния орган на оценката на Комисията относно допустимостта на заявленията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, заедно с предложението за мобилизиране на фонда; изразява надежда, че ще бъдат постигнати допълнителни подобрения на процедурата в рамките на предстоящите прегледи на фонда.

2. Припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемането на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са били съкратени в резултат от глобализацията и финансовата и икономическата криза; изтъква ролята, която може да играе ЕФПГ при повторното професионално интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда; призовава все пак за оценка на дългосрочното повторно интегриране на тези работници на пазара на труда като пряко следствие от мерките, финансирани от ЕФПГ.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) На 15 февруари 2011 г. Комисията прие ново предложение за решение за мобилизирането на ЕФПГ в полза на Чешката република, за да се окаже подкрепа за повторното интегриране на пазара на труда на работниците, съкратени поради световната финансова и икономическа криза. Свързано е с 634 случая на съкращения, всичките в целевата група за подпомагане, в предприятието „Unilever ČR spol.s r.o.“, извършващо дейност в сектора на търговията на дребно в регион Střední Čechy по NUTS II, по време на четиримесечния референтен период от 16 септември 2009 г. до 16 януари 2010 г. Моят вот в подкрепа на резолюцията днес повтаря положителното ми становище, вече изразено в комисията по заетост и социални въпроси.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), в писмена форма. – (CS) Отпускането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) ще осигури подкрепа за реинтеграцията на 460 работници, засегнати вследствие на закриването на предприятието Unilever в община Nelahozeves в Централна Бохемия в Чешката република. С оглед на факта, че това ще включва съществена помощ за преодоляване на затрудненията, свързани с масовите съкращения в тази малка общност, гласувах в подкрепа на приемането на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада, който ще осигури средства за прилагане на индивидуални мерки за подкрепа на работниците, съкратени в Чешката република.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е противоречив механизъм. Официално фондът позволява на Европейския съюз да финансира конкретни действия за преодоляване на последиците от кризата. Ползата е все едно да сложиш лейкопласт на дървен крак.

Този механизъм обаче се използва на ad hoc принцип и само в определени случаи. Всъщност се използва за финансиране на нечии планове за извършване на съкращения.

Днес Европейският парламент дори се задълбочи в лицемерието си да определи част от средствата от фонда за „Unilever“, което току-що закри заводите си в Чешката република и остави над 600 души без работа, а в същото време нетната печалба на предприятието е нараснала с 26 % до общия размер от 4,6 млрд. евро.

Ето защо гласувах против доклада, който повдига по-съществен въпрос от случая с „Unilever“. Как е възможно национални и европейски структури, в положението на криза в заетостта, в което се намираме, да продължават да използват обществени средства за субсидиране на многонационални дружества, които съкращават служителите си, въпреки че отбелязват печалба, и поставят интересите на акционерите си пред тези на служителите си?

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. (DE) Мога единствено да одобря изменението, внесено от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, призоваващо дружествата да се оценяват като цяло, когато се предоставят средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Многократно съм призовавала към това в комисията по бюджети. Не бих могла обаче да гласувам в подкрепа на доклада в цялостния му вид. Чешкото дружество „Unilever ČR spol.sr.o.“, извършващо дейност в сектора на търговията на дребно, извърши съкращения на 634 работници и поиска мерки за подпомагане на всички, изгубили работното си място (индивидуалните мерки са необходими единствено за оказване на помощ за повторно интегриране на пазара на труда на част от съкратената работна сила). Както се подчертава във всеки доклад, в който Парламентът одобрява отпускане на финансиране от ЕФПГ, искането за отпускане на финансиране от структурните фондове следва да не се използва вместо мерки, за които според колективните споразумения предприятията носят отговорност.

 
  
  

Доклад: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), в писмена форма. (LT) Аз гласувах в подкрепа на тази резолюция относно стоките и технологиите с двойна употреба, което означава стоки, които могат да бъдат използвани и за граждански, и за военни цели. Контролирането на износа на стоки с двойна употреба е ключ към неразпространението на оръжия, включително оръжия за масово унищожение (ОМУ). Затова е много важно да се направи така, че режимът на ЕС по отношение на стоките и технологиите с двойна употреба да стане по-демократичен и прозрачен, като същевременно се гарантира, че е достатъчно стриктен. Понастоящем изискванията, прилагани към износа на стоки и технологии с двойна употреба, са с различна строгост. Считам, че ЕС следва да се стреми да прилага най-стриктен режим за износ за всяка стока и това следва да важи за всички негови държави-членки. Комисията трябва да установи ефективна система в тази област, която да улесни събирането на надеждни данни за крайната употреба на стоки с двойна употреба, изнесени от Съюза.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Контролирането на износа на стоки с двойна употреба (за граждански и военни цели) е ключ към неразпространението на оръжия, включително оръжия за масово унищожение (ОМУ). В продължение на 15 години ЕС затяга контрола върху износа на стоки с двойна употреба, като разчита на превантивни мерки като налагане на изисквания за разрешения за износ и процедури за митническа регистрация. Предвид непрекъснатите технологични промени и нови заплахи обаче е необходимо редовно да бъдат актуализирани списъците на контролирани изделия с двойна употреба, които отразяват списъците на главните международни режими за контрол на износа. Главната задача на тези международни режими за контрол на износа е да актуализират списъците на стоки, подлежащи на контрол. Досега тези списъци бяха квази-автоматично транспонирани в законодателството на ЕС без никакво участие на Европейския парламент, но с влизането в сила на Договора от Лисабон вече се изисква одобрение от Европейския парламент. Съгласен съм с този доклад и предложенията на Европейския парламент, които се стремят да осигурят по-демократични и прозрачни режими на ЕС за контрол на стоките с двойна употреба и по-голяма роля на Комисията при оценката на прилагането на този регламент в държавите-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), в писмена форма. (RO) Аз гласувах в подкрепа на този доклад, защото контрола върху износа на изделия с двойна употреба е ключов фактор за неразпространението на оръжия, по-специално оръжия за масово унищожение. Като се има предвид големият обем на търговията по границите на Европейския съюз (ЕС), прилагането на механизми за контрол върху износа по отношение на стоки с двойна употреба разчита на превантивни мерки, като например налагането на изисквания за издаване на разрешения за износ и митнически процедури за регистрация. Контролът върху износа оказва значително въздействие върху търговската политика на ЕС, тъй като може да засегне над 10 % от целия износ на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), в писмена форма. (IT) Контролът върху износа на изделия с двойна употреба, което означава стоки, които могат да бъдат използвани и за граждански, и за военни цели, е предмет на действия на равнище на ЕС в продължение на около 15 години.

Контролът върху износа оказва значително въздействие върху търговската политика на ЕС, тъй като може да засегне над 10 % от целия износ на ЕС. Според мен влизането в сила на Договора от Лисабон и изясняването в него на правомощията на ЕС в областта на международната търговия предоставят безценна възможност за утвърждаване на ролята на Съюза и отговорността на Европейския парламент в институционалната рамка на ЕС за вземане на решения.

Основният инструмент за контрол върху износа е Регламент (ЕО) № 428/2009, който въвежда редица съществени промени в обхвата на контролите на износа на изделия с двойна употреба в Европейския съюз. Считам по-специално, че режимът на ЕС по отношение на изделията с двойна употреба следва да бъде организиран по по-прозрачен начин.

За тази цел съм съгласен с убеждението на докладчика, че от решаващо значение ще бъде пълноценното участие на Европейския парламент чрез прилагането на задълженията от Договора от Лисабон и общото му тълкуване от Парламента и Комисията в новото Рамково споразумение.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Докладът на г-н Leichtfried разглежда по положителен начин темата за контрола върху износа на ЕС на изделия с двойна употреба, което означава стоки, които могат да бъдат използвани и за граждански, и за военни цели. Контролът върху този вид износ, който засяга повече от 10 % от целия износ на ЕС, се оказва от изключително значение за неразпространението на оръжия. Аз гласувам в подкрепа на доклада, защото той се стреми да въведе по-прозрачни процедури за контрол на гореспоменатия износ.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на предложението за изменение на регламента, защото считам, че нововъведените точки ще направят режима на ЕС по отношение на изделията с двойна употреба по-прозрачен и демократичен. Това означава, че Европейският парламент ще може да участва в актуализирането на списъците на продукти, подлежащи на контрол от международните режими. Тези списъци понастоящем се транспонират почти автоматично в законодателството на ЕС без участието на Парламента. Освен това работата на координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба е да представя годишен доклад пред Парламента, за да бъде информиран последният за напредъка в контролирането на продукти и технологии, които могат да бъдат използвани и за граждански, и за военни цели.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма.(FR) Изделията с двойна употреба са продукти, които могат да бъдат използвани и за граждански, и за военни цели, като химически продукти и технически строителни материали, както и софтуер и други нови технологии. Често е трудно да се предвиди истинската цел на изнасяните продукти; затова износителите трябва да бъдат информирани за тяхната отговорност и да бъдат задължени да проверяват истинската цел на различните продукти, които продават в чужбина. Въпреки съществуването на няколко механизма за контрол и информация, ние призовахме за засилване на сигурността в тази област. Ето защо гласувахме в подкрепа на измененията, които призовават за предварително уведомяване за износ, по-стриктен контрол и по-голяма прозрачност. Това ще осигури допълнителна предпазна мярка срещу злоупотребите и разпространението на оръжия за масово унищожение.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Продукти, включително софтуер и технологии, които могат да бъдат използвани и за граждански, и за военни цели, се считат за технологични продукти с двойна употреба. Тази двойна употреба означава, че е необходимо особено внимание по отношение на износа им, за да бъде предотвратено разпространението на оръжия и преди всичко на оръжия за масово унищожение. На всеки аналитик е ясно, че е от съществено значение за международната сигурност да има контрол върху тези продукти, и че регламентите, установяващи съответните механизми за контрол, трябва да бъдат непрекъснато актуализирани в съответствие с технологичното развитие. Ясно е също така, че в държавите, спазващи принципите на правовата държава, тези контроли следва да бъдат прозрачни и демократични, каквото е намерението на Комисията.

Накрая, считам, както е заявено в становището на комисията по външни работи, че Комисията е необходимо да бъде чувствителна по отношение на факта, че някои държави-членки на ЕС имат по-ограничителни и строги правила по отношение на контрола върху износа на продукти с двойна употреба. Това е естествено и според мен трябва да се поддържа.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Настоящият доклад е относно необходимостта от контрол върху износа и разпространението на така наречените продукти с двойна употреба: т.е., онези, които имат не само гражданско, но и военно приложение. През последните няколко години Европейският съюз предприема редица мерки за предотвратяване на използването на такива материали за производство на оръжия, особено оръжия за масово унищожение. Основният инструмент на ЕС за контрол е Регламент (ЕО) № 428/2009 от 5-и май, който обхваща продажбата и транспортирането на такива материали, но който е необходимо да бъде изменен, за да бъде предотвратено възприемането на различни подходи в различните държави-членки. Затова съм съгласен с предложенията, включени в този доклад, тъй като те целят да успокоят европейската общественост по отношение на производството и разпространението на материали с двойна употреба, и да направи съществуващите разпоредби по-прозрачни и демократични.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Контролът върху износа на продукти с двойна употреба е предмет на мерки на равнището на ЕС. Основният инструмент за контрол върху износа е Регламент (ЕО) № 428/2009 от 2009 г. Настоящият регламент разширява обхвата на контрола върху продажбите и транспортирането. Въпреки че има опит в доклада за въвеждане на по-демократичен контрол и прозрачност, има някои ключови въпроси, които ни пречат да гласуваме в подкрепа на доклада.

Според неговия критерий „списъкът на износителите, брокерите и заинтересованите страни, с които се е консултирала“ е отговорност на координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба, председателствана от представител на Комисията. Тази група ще решава с кои държави може да се осъществява търговия, като премахва това правомощие на държавите-членки, с което техния суверенитет се поставя под въпрос.

Друг аспект е включването на Израел в списъка на държавите на местоназначение за продукти с двойна употреба. Нека си припомним, например, съвместните научноизследователски проекти, финансирани от Седмата рамкова програма, особено онези с участието на „Израел аероспейс индъстрийс лимитид“ („Israel Aerospace Industries Ltd.“), която произведе безпилотни самолети, използвани в нападението срещу ивицата Газа през 2008/2009 г., причинявайки смъртта на десетки хора.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Ние гласувахме в подкрепа на връщането на този доклад в съответната парламентарна комисия, за да се даде възможност да продължат преговорите със Съвета въз основа на законодателното предложение с направените изменения от Парламента.

Знаем, че по отношение на използването на граждански продукти и технологии за военни цели няма подход, който да не е обвързан с контрол върху износа на така наречените продукти с двойна употреба и сродните услуги.

Въпреки че този контрол върху износа е важен и следва да бъде осъществяван разумно, без да се засяга неблагоприятно достъпа на развиващи се страни до продукти и технологии необходими за тяхното развитие, съществува необходимост да бъде увеличена прозрачността на съответните процеси, и те да бъдат открити за демократичен подробен анализ.

Бихме подчертали също, че има нужда от последователност в тази област между другите политики на ЕС и целите на този регламент. Съвместните научноизследователски проекти, финансирани от Седмата рамкова програма за научни изследвания, особено онези с участието на Israel Aerospace Industries Ltd., производител на безпилотни самолети, използвани в нападението срещу ивицата Газа през 2008/2009 г., причинявайки смъртта на десетки хора, са добре известни.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), в писмена форма. (IT) Новите правомощия на ЕС в областта на международната търговия след влизането в сила на Договора от Лисабон са добър повод за постигането на по-голяма прозрачност на пазара на изделия с двойна употреба. Промените в този регламент, които засягат изделия и възможна и военна, и гражданска употреба, ще позволят по-строг контрол на такива изделия. Това е от решаващо значение за избягване на разпространението на оръжия. Освен това, като се вземе предвид процедурата в комисията, аз потвърждавам своята подкрепа за моя уважаван колега.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. (LT) Химически и радиоактивни материали, центрофуги, техническо оборудване, софтуер и компоненти се използват не само за граждански, но и за военни цели. В неподходящи ръце тези стоки могат да се превърнат в оборудване за изтезания или оръжия за масово унищожение. Гласувах в подкрепа на този документ, защото той предлага подобряване на режима за контрол върху износа на изделия и технологии с двойна употреба, с други думи, засилване на проверките на износа на стоки с двойна употреба. Този документ също така разширява списъка на стоки, за които трябва да се получи разрешение и да се съобщава за износа им.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), в писмена форма. (DE) Изделията и технологиите с гражданска и възможна военна употреба трябва да бъдат предмет на същите конкурентни условия във всички държави-членки. Въпросът е да бъдат намерени общи и преди всичко сигурни рамкови условия, които осигуряват безопасна употреба. Това следва да предотврати изкуствено намаляване на продажните цени за износа от Европа, като ясно подкрепи европейските малки и средни предприятия. Гласувах в подкрепа на предложеното изменение на регламента, защото прозрачността и безопасността трябва да бъдат главен приоритет за такива изделия и технологии.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Приветствам настоящия доклад. Контролът върху износа на изделия с двойна употреба, което означава стоки, които могат да бъдат използвани и за граждански, и за военни цели, е предмет на действия на равнището на ЕС от около 15 години. Осъществяването на контрол върху износа на стоки с двойна употреба играе ключова роля за неразпространението на оръжия, включително оръжия за масово унищожение. Като се има предвид големият обем на търговията по границите на Европейския съюз, прилагането на механизми на ЕС за контрол върху износа по отношение на стоки с двойна употреба разчита на превантивни мерки като налагането на изисквания за издаване на разрешения за износ и митнически процедури за регистрация.

Контролът върху износа оказва значително въздействие върху търговската политика на ЕС, тъй като може да засегне над 10 % от целия износ на ЕС. Основният инструмент на ЕС за контрол върху износа е Регламент (ЕО) № 428/2009 от 5 май 2009 г. относно изделията и технологиите с двойна употреба, който влезе в сила на 27 август 2009 г. Новият регламент въведе редица съществени промени в приложното поле на контрола върху износа на изделия с двойна употреба в Европейския съюз. Тези промени включват въвеждането на контрол върху брокерската дейност и транзита по отношение на изделията с двойна употреба. Регламентът относно двойната употреба включва редовно осъвременявани списъци на контролирани изделия с двойна употреба, отразяващи списъците на основните международни режими за контрол върху износа.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), в писмена форма. – (CS) Контролирането на търговията със стоки с двойна употреба е важна област, с аспекти на сигурността и търговията, което не би било достатъчно ефективно и приложимо без съответния поток от споделена информация или гъвкаво международно сътрудничество. Във връзка с това бих искал да подчертая също така ролята на съответните наблюдаващи органи, например митническите власти, които носят значителна отговорност за прякото наблюдение на износа или транзита на стоки с двойна употреба. Според мен ние също трябва да подпомагаме тези органи, например в областта на достъпа до съвременно оборудване, придобиването на нов опит в изпълнението на процедурите за наблюдение и не на последно място чрез подкрепа за професионалното обучение и разменни работни посещения. Една усъвършенствана политика на сигурност следва винаги да включва установяване на режим на износ на стоки с двойна употреба с висок стандарт, наред с приложението на всички международни ангажименти.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Влизането в сила на Договора от Лисабон и изясняването на правомощията на ЕС в областта на международната търговия предоставят добра възможност за утвърждаване на ролята на ЕС и ролята, правомощията и отговорността на Европейския парламент в институционалната рамка на ЕС за вземане на решения. Режимът на ЕС по отношение на изделията с двойна употреба следва да бъде организиран по по-прозрачен и демократичен начин. От решаващо значение за постигането на тази цел ще бъде пълното участие на Европейския парламент, чрез прилагането на задълженията от Договора от Лисабон и общото му тълкуване от Европейския парламент и Европейската комисия в новото Рамково споразумение.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (EN) Изделията с двойна употреба са продукти, които могат да бъдат използвани и за мирни, и за военни цели. Осъществяването на контрол върху износа на стоки с двойна употреба играе ключова роля за неразпространението на оръжия. Като се има предвид големият обем на търговията по границите на Европейския съюз, прилагането на механизми за контрол върху износа на стоки с двойна употреба се базира на превантивни мерки. Контролът върху износа оказва голямо въздействие върху търговската политика на ЕС. Би било добре, ако инструментите за контрол не се превърнат в средство за борба срещу конкурентите чрез стопански организации. За тази цел е необходимо да бъде създаден дълъг списък на изделия с двойна употреба; това обаче е тема за друг доклад. Аз гласувах „за“.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Износът на изделия и технологии с двойна употреба е регулиран много внимателно в ЕС. Този термин се отнася по-конкретно до изделия и технологии, които могат да бъдат използвани и за военни цели. За да бъдат предотвратени злоупотребите в този сектор, има четири вида разрешения за износ: Генерални разрешения за износ от Общността, Национални генерални разрешения за износ, Глобални разрешения за износ и Индивидуални разрешения за износ. Всяко от тях важи в рамките на ЕС.

Освен това има международни режими за контрол върху износа, в които ЕС участва, и в които Комисията се опитва да подобри позицията на ЕС. Те включват Австралийската група, на която Комисията е пълноправен член и в която участват всичките 27 държави-членки и САЩ, Канада, Япония, Южна Корея и Австралия, Групата на ядрените доставчици, в която Комисията има статут на наблюдател, и която включва всички 27 държави-членки на ЕС, САЩ и Русия, Васенаарската договореност, в която Комисията не участва, но която включва всички държави-членки без Кипър като пълноправни членове, и Режима за контрол върху ракетните технологии, в която Комисията не участва, но 19 държави-членки участват като пълноправни членове.

Аз гласувах съответно така, че да не съм против принципа на субсидиарността.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Murphy (GUE/NGL), в писмена форма. (EN) Аз гласувах в подкрепа на доклада, тъй като до известна степен по ограничен начин той предприема стъпка по посока за преодоляване на настоящата липса на прозрачност по отношение на кредитите за износ и огромното разминаване между заявените цели на ЕС и реалното използване на кредити за износ в ЕС. ЕС обича да се представя като сила в защита на правата на човека и опазването на околната среда. Ролята на европейските агенции за експортно кредитиране показва колко неубедително е това твърдение. Тези кредити се използват редовно за подкрепа на проекти и търговия, които са пагубни за околната среда и правата на работниците. За да бъде постигната истинска търговска справедливост в тази област, тези агенции, които подкрепят приблизително 10 % от световната търговия, трябва да станат демократична обществена собственост. Счетоводните им книги трябва да бъдат отворени, за да могат работниците и засегнатите от агенциите да видят за пръв път къде отиват парите, и трябва да се упражнява работнически контрол върху работата на тези агенции, така че техните огромни ресурси да се използват в полза на трудовия народ, дребните земеделски стопани и околната среда.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на този доклад, тъй като считам, че влизането в сила на Договора от Лисабон и изясняването на правомощията на ЕС в областта на международната търговия дават добър повод за утвърждаване на ролята на ЕС в тази област и ролята, правомощията и отговорността на Европейския парламент в институционалната рамка на ЕС за вземане на решения. Режимът на ЕС по отношение на изделията с двойна употреба следва да бъде организиран по по-прозрачен и демократичен начин. От решаващо значение за постигането на тази цел ще бъде пълното участие на Европейския парламент, чрез прилагането на задълженията от Договора от Лисабон и общото му тълкуване от Европейския парламент и Европейската комисия в новото Рамково споразумение. Това е преработка на Регламент (ЕО) № 1334/2000 в светлината на съществуващите международни рамки. Всъщност разширяването на обхвата на механизмите за контрол на износа на стоки с двойна употреба е от съществено значение, ако те трябва да включват механизми за контрол на транзита и брокерската дейност, и наказването на незаконна брокерска дейност свързана с изделия с двойна употреба предназначени например за програма за оръжия за масово унищожение.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Предложението за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1334/2000 относно установяване на режим на Общността за механизъм за контрол на износа на изделия и технологии с двойна употреба, внесено на 7 февруари 2011 г., цели да предостави на Съюза ефективен режим от превантивни мерки за предотвратяване на разпространението на оръжия, включително оръжия за масово унищожение. Действащият понастоящем в тази област Регламент (ЕО) № 428/2009 установява проверки, които позволяват на Съюза да изпълни изцяло поетите ангажименти в контекста на четири международни режима за контрол върху износа, по които ЕС е страна. При всички случаи, изясняването на правомощията на ЕС в областта на международната търговия от Договора от Лисабон дава добър повод за подобряване на профила и имиджа на Съюза в международен контекст, и за утвърждаване на ролята, правомощията и отговорността на Европейския парламент в институционалната рамка на ЕС за вземане на решения в областта на международната търговия. Това са моите основания да считам, че е уместно да се направят необходимите изменения в Регламента, за да бъдат постигнати тези цели, и затова гласувам в подкрепа на предложението.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) В комисията по външни работи/подкомисията по сигурност и отбрана (AFET/SEDE), с докладчик от Зелените в Европейския парламент, ние постигнахме голям успех. В становището на AFET/SEDE се предлага да бъде заличени генералните разрешения за износ от Общността (CGEA) за пратки с ниска стойност, защото получихме добри данни, които доказват, че няма положителна връзка между ниска цена и малък риск за сигурността, едно допускане, на което се опира цялото генерално разрешение за износ от Общността (CGEA). Напротив, някои много евтини изделия с двойна употреба могат да представляват голям риск, ако попаднат в неподходящи ръце. Успяхме също така да заличим частта относно „Информационна сигурност“ в разрешение № ЕС007, защото сред възможните местоназначения имаше някои недемократични държави. Успяхме също така да получим широка подкрепа в AFET/SEDE за силна редакция относно необходимостта да се спазват правата на човека, когато става въпрос за износ на телекомуникационно оборудване, защото технологиите за прехващане, устройствата за пренос на цифрови данни за проследяване на мобилни телефони и т.н. са част от това генерално разрешение за износ от Общността.

Що се отнася до възможните местоназначения на отделните генерални разрешения за износ от Общността, ние успяхме да изключим и Израел, и Индия, поради тяхното нежелание да се присъединят към Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО). Най-спорен и важен въпрос обаче беше въпросът дали е достатъчно да се извършва контрол, уведомяване и регистрация след осъществяване на износа или преди това.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Контролът върху износа на изделия с двойна употреба, което означава стоки, които могат да бъдат използвани и за граждански, и за военни цели, е предмет на действия на равнището на ЕС от около 15 години. Осъществяването на контрол върху износа на стоки с двойна употреба играе ключова роля за неразпространението на оръжия, включително оръжия за масово унищожение. Като се има предвид големият обем на търговията по границите на Европейския съюз, прилагането на механизми на ЕС за контрол върху износа по отношение на стоки с двойна употреба трябва да разчита на превантивни мерки като налагането на изисквания за издаване на разрешения за износ и митнически процедури за регистрация.

Одобрението на тази резолюция представлява още една стъпка в тази посока. Аз гласувах в подкрепа на този доклад, защото влизането в сила на Договора от Лисабон предлага добър повод за утвърждаване на ролята на Европа и правомощията и отговорностите на Европейския парламент в институционалната рамка за вземане на решения от този вид. Режимът трябва да бъде реорганизиран по по-прозрачен начин, чрез прилагане на задълженията от Договора и общото му тълкуване от Парламента и Комисията в новото Рамково споразумение.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. – (NL) Контролът върху износа на изделия с двойна употреба – с други думи стоки, които могат да се използват и за граждански, и за военни цели – е много важен във връзка с неразпространението на оръжия. Позицията на Европейския парламент пренася постиженията от Договора от Лисабон в законодателството на ЕС, и с право. Парламентът също утвърждава демократичния контрол и прозрачността и подобрява авторитета на ЕС по отношение на международните режими за контрол върху износа. Положително е също така, че Комисията е задължена да изготвя доклади за действието на Регламента, заедно с изчерпателна оценка на въздействието.

Най-трудният момент в спора между Съвета, Парламента и Комисията относно всичко това обаче остава въпросът кога да се осъществява контрол на уведомленията и регистрацията на износа, преди или след фактическия износ. Това е така, защото на практика контролът ex-post винаги ще ни оставя да търсим фактите след събитието. Парламентът току-що реши да избере контрол ex-post. Накрая поради тази причина аз гласувах против окончателната версия на този доклад.

 
  
  

Доклад: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно официално подкрепяните експортни кредити. Експортните кредити представляват важен инструмент за подпомагане на предприятията в ЕС. Изразявам съгласие със становището на докладчика, че подпомагането на средносрочни и дългосрочни експортни кредити е мощен инструмент, който все още не се използва пълноценно във всички държави-членки и трябва да се поощрява. Експортните кредити могат да помогнат за създаването на работни места, като обезпечат финансирането за проекти, които в противен случай биха имали много по-ограничен достъп до капитал поради непазарния си характер. Все пак следва да се отбележи, че към настоящия момент липсва достатъчно прозрачност за установяване на това какво финансират агенциите за експортно кредитиране сега и какво са финансирали в миналото. Липсата на прозрачност улеснява значителни превишения на предвидените разходи и срокове, като също така улеснява даването на подкупи и корупцията. Ето защо изразявам съгласие с предложението на докладчика за въвеждането на изискване държавите-членки на ЕС за докладват всяка година на Комисията относно дейността в тази насока на своите агенции за експортно кредитиране по отношение на изчисление на риска и за разкриване на задбалансовите инструменти и въвеждане на задължително уведомяване относно изчисленията на социалния и екологичен риск.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Повечето индустриализирани държави, включително всички държави-членки на ЕС и повечето страни с бързо развиващи се икономики, разполагат с поне една агенция за експортно кредитиране (ECA), които в своята съвкупност представляват най-големия източник, в световен мащаб, за официално финансиране на проекти от частния сектор. Съвкупният обем на гаранциите за експортни кредити, предоставени между 2004 г. и 2009 г. от агенциите за експортно кредитиране на държавите-членки на ЕС, възлиза на приблизително 468 милиарда евро. Агенциите за експортно кредитиране подпомагат законната търговия там, където частният капиталов пазар не може. Те имат много по-висок капацитет за поемане на риск от частния сектор, защото не трябва да плащат данъци и да реализират печалба и следователно разполагат с повече място за маневриране за покриване на разходи по отпуснати кредити в сравнение с частните банки. Поради същата причина обаче агенциите за експортно кредитиране могат да доведат до съществено нарушаване на търговията, ако кредитните им операции не се подчиняват на общи правила. Въпреки че агенциите за експортно кредитиране са важен инструмент за подкрепа на търговията и инвестициите на европейските дружества, е необходимо да се гарантира, че дейността им е стабилна от финансова гледна точка и че няма да се нуждаят от парите на данъкоплатците за рефинансиране на дейностите си. Съгласих се с доклада и изискването за изготвяне на ежегодни доклади, които да се представят на Европейската комисия и Европейския парламент, тъй като към настоящия момент има много малко информация относно това какво финансират агенциите за експортно кредитиране сега и какво са финансирали в миналото, а някои национални агенции за експортно кредитиране дори не отчитат редовно общия баланс на годишната си дейност, което е в разрез с установените принципи на прозрачност.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Целта на предложението на Европейската комисия е да се въведе „Споразумението относно официално подкрепяните експортни кредити“, както е договорено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) като част от европейското законодателство, за да се гарантира зачитането на нормите на ЕС и принципите на прозрачността в действията на националните агенции за експортно кредитиране. Тази мярка, която вече е, сама по себе си, положителна крачка напред, тъй като се справя с корупцията и липсата на прозрачност, улесняващи значителните превишения на предвидените разходи и срокове, е подобрена от доклада Jadot, който има за цел подобряване на прозрачността и правосъдието чрез въвеждане на Споразумението на ОИСР в законодателството на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Агенциите за експортно кредитиране (ECA) представляват най-големият източник в световен мащаб за официално финансиране на проекти от частния сектор. Те представляват правителствени агенции или полуофициални финансови институции, които предоставят експортни кредити, заеми, застраховки и инвестиционни гаранции на дружества, извършващи дейност във високорискови задгранични области, включително и в редица развиващи се страни.

Следва да се отбележи, че финансирането на толкова значими проекти в развиващите се страни надвишава няколко пъти съвкупното годишно финансиране на всички многостранни банки за развитие. Ето защо агенциите за експортно кредитиране са в потенциално благоприятна позиция да служат като инструменти на външнополитическите цели на ЕС, особено за намаляването на бедността и за противодействието на изменението на климата. Считам, че подобренията във въпросното споразумение са положителни, особено по отношение на повече прозрачност и считам, че е важно изрично да се подчертае, че агенциите за експортно кредитиране следва да вземат под внимание и да зачитат политиките и целите на ЕС, а не само ценностите, свързани с консолидирането на демокрацията, зачитането на правата на човека и съответствието с политиката на развитие. Макар, от една страна, агенциите за експортно кредитиране да подпомагат търговията, биха могли, от друга страна, да доведат до нарушаване на ясните и прозрачни критерии и правила.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE) , в писмена форма. (IT) Международната търговия е един от най-мощните политически инструменти, с който разполагаме в отношенията ни с трети държави. Поне докато не решим нещо друго, ЕС е избрал да няма своя собствена армия и да възприеме търговската политика като основно средство при преговори в международните отношения и в това отношение има успех. Освен това преките чуждестранни инвестиции в нашите предприятия представляват източник на развитие за трети държави, в които се създават работни места и със сигурност си струва да се насърчават тези връзки посредством агенциите за експортно кредитиране. Това, което не бихме могли да си позволим вече, в единен пазар с общи митнически тарифи, е инвестициите да се направляват от отделна държава-членка.

Това не представлява част от пътя, начертан от ЕС, който се опитваме да представим пред останалата част от света. Прехвърлянето на всички компетентности, свързани с международната търговия от национално равнище на равнище на Съюза е още една крачка към създаването на обща индустриална политика, с перспективи за обща икономическа политика и бъдещо засилване на полезните взаимодействия между нашите държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма.(FR) Дейността на агенциите за експортно кредитиране трябва да бъде контролирана по-добре на европейско равнище и да се извършва по по-прозрачен начин. Тези агенции ще трябва да оповестяват годишен доклад за дейността си, за да удостоверят, че проектите, за които е предоставена помощ, съответстват на целите на Европейския съюз, свързани с околната среда, социалната политика и развитието. Членовете на ЕП призоваха за премахването на субсидиите за изкопаемите горива, за да се насърчи екологичния преход, в съответствие с националната и европейска ангажираност за борба с изменението на климата. Чрез това гласуване Парламентът преутвърждава желанието си да започне системно прилагане на прозрачни финансови мерки и мерки за внедряване на въпроса за изменението на климата във всички политики на ЕС, включително и онези, свързани с търговията и инвестициите на европейските дружества.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно официално подкрепяните експортни кредити, тъй като считам, че официално подкрепяните агенции за експортно кредитиране трябва да бъдат по-прозрачни и да докладват дейността си. Важно е да се гарантира пълно съответствие с целите на член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който постановява, че основната задача на политиката на Съюза в областта на сътрудничеството за развитие е намаляването и изкореняването на бедността.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Комисията и Съветът понастоящем преразглеждат законодателната рамка (наречена „Споразумението относно официално подкрепяните експортни кредити“ и договорена в работната група за експортни кредити към ОИСР) с цел нейното превръщане в право на ЕС. Целта е да се даде допълнителна правна сигурност на агенциите за експортно кредитиране на държавите-членки. Експортните кредити са ефикасни инструменти за предоставяне на помощ на дружества от ЕС, тъй като биха могли да окажат подкрепа за създаването на работни места и за изпълнението на проекти, които в противен случай биха изпитвали затруднения относно осигуряване на финансиране. Фактът, че са получени дори по-голям брой заявления, предполага, че държавите-членки трябва да въведат възможно най-скоро Споразумението на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Съгласен съм със становището на комисията по икономически и парични въпроси, тъй като считам, че „надзор на европейско равнище над експортните кредити следва да се въвежда по изключение, когато се наблюдава нарушаване на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар. Трябва да се защитава принципът на субсидиарност“.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Настоящият доклад се отнася до предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на конкретни правила за получаване на експортни кредити от официално подкрепяни дружества. Всъщност повечето държави-членки имат агенции за експортно кредитиране, които играят съществена роля в оказването на подкрепа за инвестициите на европейската търговия и дружества, която възлиза на 468 млрд. евро за периода 2004-2009 г. Тази подкрепа е резултат от Споразумението относно субсидиите и изравнителните мерки (СИМ) – наричано и Споразумението – договорено между държавите-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), което е пример за инструмент за обществено финансиране с участие на Европейския съюз. Като се вземе под внимание, че тези агенции оказват подкрепа основно за промишлени дейности, оказващи вредно въздействие върху околната среда, не единствено поради емисиите на въглероден диоксид, и че според Световната банка те имат незначителен принос към намаляването на бедността, изразявам съгласие с позицията на докладчика, че агенциите за експортно кредитиране следва да допринасят за изпълнение на политиките и целите на ЕС, което означава, че не е необходим преглед на Споразумението на ОИСР.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Считаме, че съществува необходимост от повече надзор и контрол над агенциите за експортно кредитиране по отношение както на износа, така и на инвестициите и средствата, тъй като липсата на прозрачност нанася сериозни поражения, като насърчава даването на подкупи и корупцията.

Агенциите за експортно кредитиране са публични инструменти, които се използват, до голяма степен, от ЕС като начин за участие във финансирането за постигането на международните цели, икономическите и геостратегически интереси, които не биха могли да се отделят от целите, свързани с доминиране и контрол на региони и държави, което пък води след себе си установяването на същински неоколониални отношения. Инвестициите, финансирани от агенции за експортно кредитиране, често не носят печалби на държавите, които се предполага, че трябва да ги получат.

С изготвянето на насоки за експортните кредити се стреми постигане на обявената цел за пряко насочване на помощ в рамките на споразуменията на Световната търговска организация, която упражнява натиск над развиващите се страни да приемат и подпишат решенията от кръга преговори в Доха. Основната цел на пряката помощ или на кредитите продължава да е контрола на пазарите и природните ресурси, експлоатацията на работници, използването на продукти или инвестиции, чрез които да се установи контрол над суверенитета на държавите по местоназначение, което е възможно поради финансирането на агенциите за експортно кредитиране.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Съществува необходимост от повече надзор и контрол над агенциите за експортно кредитиране по отношение както на износа, така и на инвестициите и средствата, тъй като липсата на прозрачност нанася сериозни поражения, като насърчава даването на подкупи и корупцията.

Агенциите за експортно кредитиране са публични инструменти, които се използват, до голяма степен, от ЕС като начин за участие във финансирането на постигането на международните цели, по-конкретно по отношение на намаляването на бедността и противодействието на изменението на климата. Понякога се използват като средство за финансиране на същинския неколониализъм на ЕС в т.нар. развиващи се страни.

Изготвянето на насоки за експортните кредити е насочено към постигане на обявената цел за пряко насочване на помощ в рамките на споразуменията на Световната търговска организация, която упражнява натиск над развиващите се страни да приемат и подпишат решенията от кръга преговори в Доха и се оспорва от тях.

Основната цел на пряката помощ или на кредитите продължава да е контрола на пазарите и природните ресурси, експлоатацията на работниците, използването на продукти или инвестиции, чрез които да се установи контрол над суверенитета на държавите по местоназначение, което е възможно поради финансирането от страна на агенциите за експортно кредитиране.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма.(FR) Би било грешка, ако официално подкрепяните експортни кредити не спазват някои конкретни принципи, по-конкретно на социалната етика и в придържането към насоките относно външната политика и политиката на помощ за развитие. Ето защо прозрачността по отношение на използването на средствата следва да е задължителна. Водената от Съюза външната политика обаче служи като отправна точка и тази политика доказва, че особено през последните месеци тя не съществува, не е последователна и, най-малкото което мога да кажа е, че се отклонява от желания път. Самият Съюз не зачита принципите, които самият той е установил: кога за последно Комисията наистина е приложила клаузите, свързани със социалната сфера, правата на човека и околната среда, които включва в търговските си споразумения?

Кога е възразила на финансирането на проекти извън Европа от страна на Европейската инвестиционна банка, които създават несправедлива конкуренция за европейските стопански субекти или около които съществуват съмнения относно социални и екологични въпроси? Освен това целта на доклада е превръщането в право на ЕС на споразумение, договорено в рамките на глобалистката и ултра-либерална организация ОИСР. Всъщност това споразумение позволява европейските стопански субекти да бъдат в неравностойно положение в сравнение с конкурентите им, особено тези от Китай. Когато се стигна до гласуване „за“ или „против“, ние се въздържахме.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. (LT) Известно е, че е невъзможно да се установи какво финансират агенциите за експортно кредитиране сега и какво са финансирали в миналото. Някои национални агенции за експортно кредитиране дори не отчитат редовно общия баланс на годишната си дейност. Много други не отчитат данни за кредитирането или географското разпределение. Това става въпреки изискванията за прозрачност в споразумението на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от 2005 г., към които всички държави-членки на ЕС се придържат и които сега ще станат част от правото на ЕС. Споразумението на ОИСР не съдържа изискванията, необходими за гарантиране на справедливо определяне на размера на премиите, тъй като не предвижда разпоредби по отношение на прозрачността и минималните стандарти при прилагане на изчисления на социалния и екологичния риск. Има предложения за „подреждане“ на изискванията за прозрачност при изчисление на риска и за разкриване на задбалансовите инструменти и въвеждане на задължително уведомяване относно изчисленията на социалния и екологичен риск и въвеждането на изискване държавите-членки на ЕС за докладват всяка година на Комисията относно дейността в тази насока на своите агенции за експортно кредитиране. Ето защо гласувах в подкрепа на този документ, тъй като чрез него ще се въведе повече прозрачност и стандарти при прилагането на изчисленията на социалния и екологичния риск.

 
  
MPphoto
 
 

  Arturs Krišjānis Kariņš (PPE), в писмена форма. – (LV) Подкрепих предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на определени насоки в сферата на официално подкрепяните експортните кредити, тъй като считам, че са необходими ясни правила във всички държави-членки на Европейския съюз относно това как да оказват подкрепа на стопанските субекти, занимаващи се с износ. Гаранциите на експортен кредит са важно средство за оказване на помощ на предприемачите за достъп до нови пазари и разкриване на нови работни места. Не подкрепих обаче изменение 22, което допълнително натоварва предприемачите и прави европейските стопански субекти по-малко конкурентоспособни, отколкото в други държави-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). По време на криза държавите-членки на Европейския съюз трябва да намалят административната тежест за предприемачите, а не да ги натоварват допълнително. В тази област Европейският парламент трябва да служи за пример, а не да търси нови начини за създаване на допълнителна тежест за предприемачите.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада. Считам, че експортните кредити са важен инструмент за подпомагане на предприятията в ЕС. С оглед на увеличеното търсене на официално подкрепяни експортни кредити е изключително важно в държавите-членки да се въведе възможно най-скоро най-новата разпоредба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), свързана с този инструмент. Подпомагането на средносрочни и дългосрочни експортни кредити е мощен инструмент, който все още не се използва пълноценно във всички държави-членки и трябва да се поощрява. Експортните кредити могат да помогнат за създаването на работни места, като обезпечат финансирането за проекти, които в противен случай биха имали много по-ограничен достъп до капитал поради непазарния си характер. Изразявам съгласие с докладчика, който отбелязва, че новото законодателство в тази област трябва да избегне създаването на нови формалности или бюрократични спънки, което би повишило допълнително вече съществуващите разходи. Надзор на европейско равнище над експортните кредити следва да се въвежда по изключение, когато се наблюдава нарушаване на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар. Трябва да се защитава принципът на субсидиарност.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Докладът призовава за допълване на предоставянето на официално подкрепяни кредити и гаранции за частния сектор от „оценката за социалното и икономическо въздействие“. Призовава и към това целите за намаляване на парниковите емисии да останат незасегнати от проектите. Това е минималното искане.

Ще гласувам обаче против доклада, за да изразя огорчението си, че комисията по международна търговия не се опитва да намери начини да се придържа към истинските социални и екологични цели. Свободната конкуренция, борбата с протекционизма и пречките пред премахването на субсидиите за износа на селскостопански продукти са сред най-големите абсурди, одобрени в този текст.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Агенциите за експортно кредитиране имат нарастващо значение за предоставянето на подкрепа за всякакъв тип инвестиции, като така допринасят за намаляване на въздействието от настоящата икономическа и финансова криза чрез създаване на работни места и подпомагане на търговията и инвестициите на дружества, които в противен случай не биха получили кредити в частния сектор. Агенциите за експортно кредитиране са се превърнали в главния източник на официално финансиране за развиващите се страни. Значителна част от финансирането на проекти чрез експортно кредитиране в развиващите се страни е съсредоточено в сектори като транспорта, нефтената промишленост, природния газ и минното дело, както и в мащабни инфраструктурни проекти, като например големи язовирни съоръжения. Важно е обаче дейността на агенциите за експортно кредитиране да бъде подложена на строг надзор, за да се избегнат бъдещи затруднения.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (EN) ЕС е участник в Споразумението относно насоките за официално подкрепяните експортни кредити, сключено в рамките на ОИСР. Би било правилно, ако Европейският парламент приеме измененията на предложението на Комисията, целящи да се приложат допълнителни мерки за прозрачност и отчетност на докладите на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Публичните и официално подкрепяните агенции за експортно кредитиране са важни поддръжници на проекти от частния стопански сектор в развиващите се страни. Във време на натоварени национални бюджети те придобиват нарастващо значение като средства за инвестиране в европейските предприятия, доколкото за същите не се изисква да се рефинансират от парите на данъкоплатците. Тъй като критериите за оценка на риска за агенциите за експортно кредитиране се различават значително от критериите за кредитиране, отпускано от частни банки, конкуренцията в международната търговия би могла да се наруши, както показва примерът с Китай. Ето защо съществуват редица разпоредби като споразуменията на ОИСР и на СТО, които определят крайния срок за изплащане и минимален процент на премия. За целите на съставянето на оценка и за да се предотврати злоупотреба, както и за да се избегне рефинансиране от парите на данъкоплатците, се изискват спецификации за повече прозрачност посредством задължаване на всички държави-членки в ЕС да публикуват годишни доклади и т.н. Друг въпрос е дали предложените мерки ще доведат до повече прозрачност. Ето защо се въздържам от гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като изразявам съгласие с докладчика, че експортните кредити представляват мощен инструмент за подпомагане на предприятията в ЕС. Предвид нарастващите заявления за официално подкрепяни експортни кредити е изключително важно в държавите-членки да се въведе възможно най-скоро най-новото споразумение на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), свързано с този инструмент. Средносрочните и дългосрочните експортни кредити са ценен инструмент, който все още не се използва пълноценно във всички държави-членки и трябва да се поощрява, особено в отслабените икономики като тази в Португалия. Експортните кредити определено действат като стимул за създаването на работни места, като обезпечат финансирането за проекти, които в противен случай биха имали по-ограничен достъп до капитал. Всяко законодателство в тази област трябва да избегне създаването на всякакви нови формалности или бюрократични спънки, което би повишило допълнително вече съществуващите разходи. Надзор на европейско равнище над експортните кредити следва да се въвежда по изключение, когато се наблюдава нарушаване на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар. Трябва ревностно да се защитава принципът на субсидиарност в тази сфера.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Агенциите за експортно кредитиране представляват най-големият източник в световен мащаб за официално финансиране на проекти от частния сектор. Те обаче могат да доведат до съществено нарушаване на търговията, ако финансовите им операции не се подчиняват на общи правила. Ето защо следва да направим преглед на споразумението на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) (Споразумението относно официално подкрепяните експортни кредити), за да можем да наблюдаваме по-внимателно функционирането на европейските агенции за експортно кредитиране и да гарантираме, че решенията им са в съответствие с политиките и целите на ЕС. Трябва да изясним и изискванията за прозрачност при изчисление на риска и за разкриване на задбалансовите инструменти. Накратко, от жизненоважно значение е да се въведе изискване държавите-членки на ЕС да докладват ежегодно на Комисията относно дейността в тази насока на своите агенции за експортно кредитиране. С оглед на предходните наблюдения и предвид това, че агенциите за експортно кредитиране биха могли да бъдат полезни инструменти, които да допринасят за постигането на външните цели на Съюза (особено противодействието на изменението на климата и намаляването на бедността), гласувам в подкрепа на резолюцията, тъй като считам, че агенциите за експортно кредитиране са важен инструмент за подкрепа на търговията и инвестициите на европейските дружества.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма.(FR) Както отбеляза докладчикът, г-н Jadot, гласуването днес подсилва позицията на Европейския парламент по този въпрос и изпраща силен сигнал към прекалено плахия Европейски съвет. Агенциите за експортно кредитиране са важен инструмент за Европейския съюз по отношение на подкрепата на търговията и инвестициите на европейските дружества.

Съществува обаче неотложна необходимост да се реши въпросът с липсата на прозрачност и надзор от страна на ЕС, особено от Парламента, свързани с дейността на агенциите, особено като се вземе под внимание, че ежегодно към тях се насочват стотици милиони евро и че националните бюджети са подложени на тежки ограничения.

Аз също съм много доволен, че членовете на ЕП още веднъж заявиха подкрепата си за постепенното спиране на субсидиите за изкопаемите горива и така насърчават екологичния преход в съответствие с европейските и национални ангажименти, свързани с изменението на климата.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Повечето индустриализирани държави разполагат с агенция за експортно кредитиране. В своята съвкупност тези агенции представляват най-големият източник в световен мащаб за официално финансиране на проекти от частния сектор. Гарантирането от страна на агенциите за експортно кредитиране на едромащабни промишлени и инфраструктурни проекти в развиващите се страни надвишава няколко пъти съвкупното годишно финансиране на всички многостранни банки за развитие. Агенциите за експортно кредитиране подпомагат законната търговия там, където частният капиталов пазар не може. Те имат много по-висок капацитет за поемане на риск от частния сектор, защото не трябва да плащат данъци и да реализират печалба и следователно разполагат с повече свобода на действие за изплащане в сравнение с частните банки, дори по отношение на разширен кредит.

Поради същата причина обаче агенциите за експортно кредитиране могат да доведат до съществено нарушаване на търговията, ако финансовите им операции не се подчиняват на общи правила. Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като експортните кредити следва да подлежат на изисквания за изплащане в рамките на определен срок и че следва да се таксува минимален процент на премия за покриване на риска от неизплащане.

 
  
  

Доклад: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на важната резолюция относно новата политическа рамка на ЕС за борба с насилието срещу жени. Насилието над жени е както международен, така и европейски проблем. Въпреки че насилието срещу жените е обект на дискусии през последните няколко десетилетия, международната общественост не е успяла да сложи край на тази изключително деструктивна форма на престъпност. Ето защо е много важно да се положат всички усилия на равнище ЕС за намаляване на насилието срещу жени във възможно най-голяма степен и да се създадат условия за превенция, преследване на престъпниците и защита на жертвите. За постигането на тези цели е необходимо да се хармонизира наказателното право на равнище ЕС и да се въведе правна рамка, в която нарушителите ще бъдат ефективно наказвани и жертвите защитавани. Това е много важно и за борбата с трафика на хора. Насилственият брак е друга форма на основано на пола насилие, което представлява тежко нарушение на индивидуалното право на свобода и самоопределение. Важно е младите жени да бъдат защитавани срещу такива насилствени отношения. В този контекст насилието, свързано със защитата на честта, е ключово понятие. За да се спрат всички форми на насилие срещу жени, е необходимо да се разпространи информация относно равенството между половете и активно да се информира обществото, особено слоевете, където отношенията между жените и мъжете се основават на традиции и ритуали.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), в писмена форма. (IT) В Европа всяка четвърта жена става жертва на някаква форма на насилие през живота си. Според приблизителните оценки годишната цена на насилието срещу жени възлиза на около 33 милиарда евро – цифра, която не бива да се подценява.

Зачитането на принципа на равенство между половете е ценност, която постоянно се пренебрегва предвид многобройните нарушения на правата на жените, които увреждат тяхното физическо и психическо здраве, техните права и позицията им в обществото. Малкото налични данни не дават пълна представа за явлението, но е достатъчно да разгледаме семейната или работната среда, за да видим, че все още не успяваме да предпазим жените от насилие.

Подкрепям изразения от Комисията ангажимент да представи през 2011–2012 г. „Съобщение относно стратегия за борба с насилието над жени, домашното насилие и обрязването на женските полови органи“, което ще бъде последвано от план за действие на ЕС, но се надявам също така, че ще бъде приет всеобхватен политически подход, включващ правни, съдебни, изпълнителни и здравни действия, които могат да намалят ефективно този вид насилие и последиците, които то, за съжаление, има за 26 % от децата и младите хора, които съобщават, че са преживели физическо насилие в детството си.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма. (RO) Официалните данни за насилието срещу жени са много по-ниски в сравнение с тъжната действителност във всяка държава-членка. Официално между 2004 и 2009 г. са регистрирани около 60 000 случая на домашно насилие, в 800 от които се е стигнало до смърт на жертвата. От всички малтретирани жени 70 % се примиряват мълчаливо и едва 30 % се решават да подадат жалба в полицията.

В този контекст подкрепям улесняването на достъпа до безплатна правна помощ за жертвите на насилието срещу жени. Считам, че обявяването на Европейска година на борбата с насилието срещу жени разполага с потенциала да повиши осведомеността сред европейците по проблема, който присъства в ежедневието на значителен брой жени в Европейския съюз. Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като подкрепям значението на европейска харта, която да определи минимално равнище на услуги по предоставяне на помощ, предлагани на жертвите на насилие срещу жени, с цел намаляване на проявите на проблема във всички държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Докладът по собствена инициатива е изготвен в рамката на различните предложения, които Европейската комисия ще обяви през 2011 и 2012 г., относно борбата с насилието срещу жени. Това е особено важна тема за мен, както и за организацията „Femmes au Centre“ („Жени в центъра“), която проведе конференция по темата преди няколко седмици в Париж. Докладът предлага нов всеобхватен политически подход срещу насилието, основано на пола, който включва изготвянето на европейска харта, определяща минимално равнище на услуги по предоставяне на помощ на жертвите, и европейски инструмент на наказателното право. Гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), в писмена форма. (GA) Международната общност трябва да приложи трансграничен подход към борбата с насилието срещу жени. Няма съмнение, че насилието срещу жени нарушава техните основни права и свободи, и по-специално правото на сигурност и достойнство. Държавите-членки трябва да прилагат Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, която има за цел да гарантира правата и свободите на жените. Съгласно Договора от Лисабон ЕС може да въвежда разпоредби в областта на наказателното право и Договорът се позовава специално на трафика на хора и сексуалната експлоатация на деца и жени. Гласувах в подкрепа на доклада, защото считам, че е време ЕС да се изправи пред проблема и да даде добър пример със законодателството и подкрепата, необходима за прекратяване на насилието срещу жени. Трябва да се приеме многостранен подход, за да се гарантира ефективността на политическите, социалните и правните мерки, които се прилагат.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Насилието срещу жени в различните му форми продължава да е сериозен международен и европейски проблем. В ЕС е важно неприкосновеността на жените да бъде изцяло и последователно защитавана от закона. Някои държави все още нямат закон, който криминализира домашното насилие срещу жени. Домашното насилие не трябва да се третира като частен въпрос. Държавите-членки трябва да гарантират, че съдебните органи ще поставят приоритет на преследването на проявите на домашно насилие и на извършителите на такива нарушения.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Baudis (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на доклада, който изразява ясната позиция на Европейския парламент. Насърчаваме Комисията да се бори с насилието срещу жени. Разбира се, съществуват превантивни и репресивни правни механизми във всички държави-членки. Но Европа също трябва да се заеме с въпроса, който попада в нейната компетентност. Недопустимо е жените да бъдат подлагани на тормоз и физическо или психическо насилие.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада, защото насилието срещу жени е както глобален, така и европейски проблем. Докладът представя пакет от мерки, които са абсолютно необходими, за да се гарантира на жените в Европа достоен живот. От основно значение е неприкосновеността на жените да бъде изцяло и последователно защитавана от закона. При приемането на разпоредби на равнище ЕС е абсолютно наложително да бъдем наясно с изключителната уязвимост на жените и децата във връзка с домашното насилие. Но не е достатъчно да се въведат или одобрят поредица наказателни закони за защита на жените, а наказателното преследване трябва да бъде направено по-ефективно.

Ключова област, в която могат да се вложат повече средства, е обучението на полицейските органи в Европа. Полицията е първият правоохранителен орган, с който жените, станали жертва на насилие, влизат в контакт. Една от практическите мерки, които могат да бъдат приети, е въвеждането на номер за спешни повиквания за насилие, основано на пола, в държавите-членки. Жените, подложени на насилие, могат да се обаждат на този номер, за да получат незабавна помощ.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), в писмена форма. (IT) Равенството между половете е един от основните принципи на Европейския съюз. Въпреки че насилието срещу жените е обект на дискусии от десетилетия, международната общественост не е успяла да сложи край на тази сериозна форма на престъпност. Насилието, основано на пола, води до сериозни увреждания на физическото и психическото здраве на човека и същевременно поражда големи вреди за обществото под формата на социални проблеми и разходи за правната и здравната системи. Приблизителните изчисления показват, че общо разходите за обществото от основаваното на пола насилие под формата на разходи за здравеопазване, правна система и социални услуги за всички държави-членки на ЕС възлизат на два милиона евро на час.

По мое мнение важна област, в която физическата и психическата неприкосновеност на жените се нуждае от стабилна правна защита, е по отношение на гениталното осакатяване. Считам, че актовете, водещи до тежки последици върху здравето на жените, не могат да бъдат оправдавани с културни съображения.

Освен това е важно да познаваме по-добре обхвата на основаното на пола насилие в Европа, за да се повиши осведомеността на обществото по проблема. Затова подкрепям действията за насърчаване на държавите-членки да изготвят национални планове за действие за борба с насилието, основано на пола.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (NI), в писмена форма. Този доклад относно приоритетите и очертаването на новата политическа рамка на ЕС за борба с насилието срещу жените внася множество интересни предложения. Поради това аз го подкрепих, но според мен това не трябва да бъде в никакъв случай директива, която да задължава всяка държава членка да го транспонира в своята законодателна система. Механизмите за улесняване на достъпа до правна помощ, която да дава възможност на жертвите да отстояват правата си на територията на целия Съюз не трябва и не може да бъдат безплатни. Аз съм за създаването на правна рамка, която дава на жените имигранти право да притежават собствен паспорт и разрешително за престой, както и да създадат възможност лицето, което е отнело тези документи, да носи отговорност по смисъла на наказателното право.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Днес докладът относно насилието срещу жени следва да подчертае сериозния проблем, свързан със зачестяващото насилие над жени в мюсюлманските общности в Европа. Европейските организации, които се занимават с правата на жените и насилието, основано на пола, съобщават, че явлението продължава да се разраства. Това се случва точно под носа ни, но изглежда има известно нежелание да се назовават нещата с точните им имена. Докладът споменава например принудителните бракове и гениталното осакатяване на жени, но се подхожда към тези явления, които растат експоненциално в нашите градове, сякаш са въпроси, свързани с културата. Истината е, че те са свързани с масовото присъствие на имигранти, които внасят в Европа фундаменталистка концепция на религията, исляма, но ако днес цената се плаща от жените в тези общности, то утре засегнати могат да бъдат нашите жени и сърцето на западното общество. ЕС трябва незабавно да въведе подходящи и целенасочени политики по този въпрос, а не относно насилие, свързано с „културата“, което не означава нищо, за да можем да се преборим днес с бързо разпространяващото се явление, с което, с това темпо, ще стане невъзможно да се справим утре.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото е необходимо незабавно да спрем насилието срещу жени. Искам да обърна внимание на факта, че всяка десета жена в Европа е станала обект на насилие и това е една от най-честите причини за насилствена смърт сред жените. Въпреки че насилието срещу жените е обект на дискусии през последните няколко десетилетия, с болка виждам, че все още не можем да предпазим жените от насилие. Ето защо е много важно Европейската комисия да изготви една обща директива относно всички форми на насилие срещу жени – физическо, сексуално и психическо – и да се бори с него. Насилието, основано на пола, включва сексуално насилие, трафик на хора, насилствени бракове, генитално осакатяване и други форми на нарушения. Подобни насилствени престъпления оказват голямо влияние и нанасят непоправими щети на физическото и психическото здраве на жената и следователно държавите-членки следва да гарантират по-добри здравни грижи за жертвите на насилие. Освен това настоятелно призовавам члена на Комисията, отговарящ за вътрешните работи, Сесилия Малмстрьом, да не се намалява финансовата помощ за неправителствените организации, които се борят с насилието срещу жени. По време на икономическата и финансова криза проявите на насилие зачестяват, затова при никакви обстоятелства не можем да намалим финансирането в тази област.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) В миналото Европейският парламент прие резолюция относно насилието срещу жени, която подчерта необходимостта от цялостно законодателство за борба с всяка форма на насилие срещу жени. Комисията взе някои важни решения по принцип за постигането на тази цел, по-специално чрез изготвянето на нов план за действие за равенство между половете, който подчертава, че насилието, основавано на пола, е един от ключовите проблеми, на които трябва да се обърне внимание. Комисията също така обяви, че през 2011 г. ще представи предложение за стратегически план за борба с основаното на пола насилие. Насилието, основано на пола, води до сериозни увреждания на физическото и психическото здраве на човека. Това поражда големи вреди за обществото под формата на социални проблеми и разходи за правната и здравната система.

Вредите за обществото вследствие на основаното на пола насилие се оценяват въз основа на разходите за здравеопазване, правната система и социалните услуги. Насилието, основано на пола, представлява и сериозен проблем по отношение на демокрацията. Самият факт, че жените са обект на насилие, ограничава техните възможности да участват в социалния живот и да се трудят.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), в писмена форма. (RO) Като либерал не мога да не подкрепя доклада, тъй като държавите-членки се нуждаят от нова стратегия за борба с насилието срещу жени, което оказва сериозно въздействие върху физическата и психическата неприкосновеност на жените, считана за основно право. Насилието срещу жените има отрицателни последици както за жертвите, така и за децата, които растат в неподходяща среда за развитието им. Равенството между половете е една от основните ценности на ЕС, която е от особена важност за либералите. Съвременното общество, основаващо се на равни права и равенство пред закона, не може да толерира подобни прояви, дори когато се оправдават с културни или религиозни причини.

Считам, че ЕС и държавите-членки трябва да използват всички налични инструменти за борба с насилието, основано на пола. Подкрепям идеята за директива, която да предвиди наказателни санкции за извършителите на насилие срещу жени. Считам, че това трябва да се придружава от създаването на достатъчен брой центрове за подкрепа на жертвите и от подходящо обучение на лицата, които работят с тях, като полицаи, съдии, лекари и др.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Доволна съм от загрижеността, показана на равнище ЕС, относно насилието срещу жени. Считам, че за успеха на борбата с този европейски и международен проблем е от решаващо значение държавите-членки да поемат отговорности, естествено, с приемането на необходимото законодателство. Затова гласувам в подкрепа на новата политическа рамка на ЕС за борба с насилието срещу жени, тъй като смятам, че тя представлява напредък в борбата с нарушаването на основните права и свободи, като правото на сигурност и достойнство.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като положението в Ирландия отразява проблема, който се среща в цяла Европа. През 2005 г. Националният съвет за престъпността посочи, че всяка седма жена в Ирландия на даден етап от живота си е била подложена на тежка злоупотреба от физическо, сексуално или емоционално естество от страна на партньора си. Въздействието на домашното, физическото и сексуалното насилие не бива да се подценява, тъй като води до тежко увреждане на физическото и психическото здраве, причинявайки тежки депресии и дори самоубийства. Докладът на Парламента обаче показва още, че според оценки общо разходите за обществото от основаваното на пола насилие под формата на разходи за здравеопазване, правна система и социални услуги за всички държави-членки на ЕС възлизат на два милиона евро на час.

През 2009 г. имах привилегията да стана първият посланик на „Rape Crisis North East“ със седалище в град Дъндок. Организацията за подкрепа и консултации е една от многото в източната част на Ирландия. Тези НПО предлагат жизненоважна подкрепа за жертвите на сексуално и домашно насилие, но трябва да се борят за финансиране. Надявам се, че настоящият доклад ще помогне в борбата с домашното насилие в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Категорично осъждам всяка форма на насилие срещу мъже, жени и деца и подкрепям всяка инициатива за контролиране и борба с този бич и за защита на жертвите му. Цифрите, излезли наяве в проучвания на насилието в Европа, са неприемливи: 26 % от децата и младите хора са били обект на физическо насилие, между една пета и една четвърт от жените са преживели актове на физическо насилие поне веднъж през живота си като възрастни и повече от една десета от тях са претърпели сексуално насилие, включващо употреба на сила.

Броят на жените жертви е тревожен и огромните различия в политиките и законодателството на държавите-членки допринасят за това, което означава, че жените не се ползват от еднакво равнище на защита в Европа. Изключително важно е европейското законодателство да гарантира цялостна и последователна защита за всички жени чрез приемането на всеобхватен правен документ, позволяващ борбата с всички форми на насилие срещу жени и допълнен от серия от мерки в редица политически, социални и правни области.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner и Gunnar Hökmark (PPE), в писмена форма. – (SV) Ние, шведските консерватори, сме съгласни с представянето на проблема в доклада. В Стокхолмската програма, по отношение на която ние сме сериозна движеща сила, борбата с насилието срещу жени е приоритет. В плана за действие за изпълнение на Стокхолмската програма Комисията пое ангажимент през 2011–2012 г. да представи стратегия за борба с насилието срещу жени, домашното насилие и гениталното осакатяване. Освен това съгласно член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз ЕС полага усилия за борба с всички форми на домашно насилие и държавите-членки предприемат всички необходими мерки за наказване на тези престъпни деяния и за защита на жертвите. Тъй като наказателното право е отговорност на отделните държави-членки, ние гласувахме против параграфа, касаещ въвеждане на директива на равнище ЕС. Гласувахме в подкрепа на доклада, тъй като считаме, че държавите-членки трябва да предприемат мерки за гарантиране на безопасността на жените.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма. (RO) Считам, че държавите-членки трябва да положат допълнителни усилия на европейско равнище за по-пълна национална статистика, която да обхваща в по-голяма степен насилието срещу жени във всичките му форми – изнасилване, трафик на жени със сексуална цел, принудителни бракове, смърт, принудителна проституция, да не говорим за насилие в семейството или от бивши партньори. Целта е и да се подобри събирането на данни по проблема, за да се намерят най-подходящите решения за наказване на виновниците.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото считам, че е важен за едно общество, което се стреми да бъде по-балансирано и справедливо. Това явление присъства във всички общества, в най-различни форми, в частни, публични и публично-частни сфери, а цифрите и формите, които приема, често са неизвестни. Затова считам, както се посочва в доклада, че е необходим задълбочен анализ, заедно с подобряване на разследването, с цел по-ефективна борба в международен план. Докладът предлага нов подход към насилието, основано на пола, и укрепване на мерките между държавите-членки по отношение на превенцията и наказанията, заедно с мерки в помощ на жертвите. Също така поставя уместни въпроси относно въздействието на физическото, психическото и сексуалното насилие срещу жените върху различните сфери на обществото. Считам, че активната роля на Комисията, Парламента и държавите-членки е от решаващо значение за създаването на мерки за борба с това явление, което се отразява на редица хора и поколения.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), в писмена форма. (EN) Насилието, упражнявано от мъже срещу жени, е нарушение на правата на жените, което едновременно отразява и задълбочава неравенството между мъжете и жените. Изследвания относно насилието, основано на пола, сочат, че 20–25 % от жените в Европа са преживели актове на физическо насилие поне веднъж през живота си като възрастни. Насилието срещу жени не познава географски или възрастови граници, класови, расови или културни различия, но е невидимо и жертвите мълчат. Подкрепям доклада, който предлага нов всеобхватен политически подход срещу насилието, основано на пола, който включва: въвеждане на инструмент на наказателното право под формата на директива срещу насилието, основано на пола; обучение за служителите, за които съществува вероятност да имат досег със случаи на насилие срещу жени; изисквания за държавите-членки да положат дължимите грижи, да регистрират и да разследват всички форми на престъпленията, свързани с насилие, основано на пола; призив за финансова подкрепа за неправителствените организации, които помагат на жертвите на насилие. Тук се включват още планове за създаване на методологични насоки и предприемане на нови усилия за събиране на съпоставими статистически данни за насилието, основано на пола, с цел да се установи обхватът на проблема и да се предостави база за промяна на действията във връзка с него.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма. (FR) В Европа всяка четвърта жена става обект на акт на физическо насилие през живота си и всяка десета е жертва на сексуално насилие, включващо употреба на сила. Изправени пред такива цифри, е спешно необходимо да предприемем действия. Комисията трябва да въведе нова европейска политическа рамка за борба с насилието срещу жени. Всички форми на насилие срещу жени – изнасилване, проституция, сексуално насилие и т.н. – трябва да бъдат предмет на наказателното производство във всички държави от Европейския съюз. Всяка държава-членка е длъжна да предостави на жените жертви достъп до безплатна правна помощ и приют, което ще им позволи да изградят нов, по-добър живот за себе си и за децата си. Това признаване на европейско равнище на насилието срещу жени за престъпление е от изключителна важност.

 
  
MPphoto
 
 

  Karima Delli (Verts/ALE), в писмена форма. (FR) Днес, вторник, 5 април 2011 г., Европейският парламент прие доклад за борба с насилието срещу жени. Текстът подчертава специфичния характер на насилието, упражнявано от мъже над жени и момичета: то наистина е една от най-честите и пагубни пречки пред равенството между половете. Днешният доклад ще направи възможно прилагането на инструмент на наказателното право под формата на директива на Европейския съюз за борба с насилието, основано на пола. Въвежда се европейска харта, която ще гарантира минимално равнище на подкрепа, включително правото на безплатна правна помощ и спешна психологическа помощ. Освен това членовете на Парламента призовават Комисията да създаде европейски орган за наблюдение над насилието срещу жени. Благодарение на групата на Зелените/Европейски свободен алианс, едно прието изменение също така призовава държавите-членки да признаят изнасилването и сексуалното насилие в рамките на брака или други интимни отношения за престъпление.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), в писмена форма. (FR) Насилието срещу жени е както световен, така и европейски проблем. Домашно насилие, проституция, трафик на хора – позорно е, че все още не сме способни да защитим жените от насилие в нашите общества. Насилието, основано на пола, е нарушение на основните права и свободи, както и на правото на сигурност и достойнство. Въпросът включва както запазване на неприкосновеността на жертвите, така и грижа за колективните интереси на обществото, като свобода и демокрация. Европейският съюз трябва да поеме отговорност и да въведе законодателство, което да прекрати насилието.

Затова гласувах за въвеждането на мерки като механизъм за улесняване на достъпа до безплатна правна помощ, финансова помощ за насърчаване на независимостта на жертвите и улесняване на завръщането им към нормалния живот и работата им. Зачитането на правата на човека е основна ценност, залегнала в Договора за Европейския съюз. Така че да уважаваме правата и на жените.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt и Cecilia Wikström (ALDE), в писмена форма. – (SV) Европейският парламент гласува в подкрепа на политическата рамка на ЕС за борба с насилието срещу жени. Ние приветстваме решението и гласувахме в подкрепа на предложението като цяло. Решението е особено важно, тъй като призовава Комисията да изпълни обещанията си да внесе конкретно законодателно предложение относно борбата с насилието срещу жени.

Предложението обаче съдържа определен текст относно сурогатното майчинство, който считаме за твърде опростен в като цяло негативното си отношение към това явление и към международните осиновявания. Не сме наивни по отношение на проблемите около сурогатното майчинство, но не желаем да нападаме нещо за сметка на тези проблеми, които в някои случаи могат да бъдат положителни за засегнатите. Затова гласувахме против конкретния текст относно сурогатното майчинство – позицията, която нашата група, групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, зае и в първоначалното гласуване в комисията по правата на жените и равенството между половете.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Насилието срещу жени включва редица сериозни нарушения на основните права, като сексуално насилие, посегателства срещу физическата цялост и домашно насилие, психическо насилие, тормоз или принуда, трафик на жени и използването им за проституция, наред с много други примери за агресия, с която държавите-членки трябва да се борят решително. Осъждам всяко насилие, но най-вече използваното срещу по-уязвимите – физически, социално, икономически или емоционално – като деца и жени. Ето защо държавите-членки трябва да се стремят да премахнат всички форми на насилие срещу жени, по-специално трафика с цел сексуална експлоатация, нарушенията по отношение на сексуалното им самоопределение и посегателствата срещу физическата им цялост.

Зачитането на живота и достойнството не може да съществува редом с престъпленията, на които много европейски жени са жертви, което поражда необходимостта от твърди политики за превенция на насилието и наказване на извършителите.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Международната общност разисква случаи на насилие срещу жени от години. Въпреки това те продължават да стават жертви на насилие: една пета от жените в Европа са претърпели актове на насилие поне веднъж. Ето защо е важно Европейският съюз да приеме законодателство, с което да прекрати трагедията. Въпреки че Европейската комисия излезе с няколко инициативи за справяне с този бич, който засяга милиони жени по целия свят, не на последно място с изготвянето на нов план за действие относно равенството между половете (2010–2015 г.), истината е, че ЕС не може да стои безучастно, докато нарушенията на основните права на жените остават ненаказани, особено в следните области: сексуално насилие, генитално осакатяване на жени и принудителни бракове, трафик на хора и проституция, липса на правна защита и др. Съгласен съм, че е необходимо допълнително проучване по въпроса, за да разполагаме с най-подробни и точни данни. Но не можем да останем бездейни. Ето защо приветствам предложенията на докладчика, по-специално за създаването на убежища за жертвите, номер за спешни повиквания и Европейска година срещу насилието срещу жени.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Насилието срещу жени в многобройните му форми – домашно насилие, сексуално насилие, проституция, трафик на жени, сексуален и психологически тормоз и насилие срещу жени на работното им място – представлява сериозно нарушение на основните права и свободи, поотделно, така и колективно, с дълбоки негативни социални последствия. Предотвратяването и премахването на насилието срещу жените трябва да представляват основни стратегически цели, преследването на които е неделимо от напредъка, към който се стреми нашата цивилизация.

Според изследвания относно насилието, основано на пола, между една пета и една четвърт от жените в Европа са преживели актове на физическо насилие поне веднъж през живота си като възрастни, а около една десета са жертва на сексуално насилие. Изследванията също така показват, че около 26 % от децата и младите хора съобщават за физическо насилие през детството и юношеството, което е особено тревожно, ако вземем под внимание социалното обучение, според което жертвата днес може да бъде утрешният насилник.

Сега е важно насоките, включени в доклада, да се приложат.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Приветстваме приемането на доклада на колегата от нашата група, г-жа Svensson, която е и председател на парламентарната комисия по правата на жените и равенството между половете.

Знаем, че насилието срещу жени представлява сериозно нарушение на основните права и свободи, както поотделно, така и колективно, с огромни социални последици, като се има предвид, че насилието срещу жените обхваща широк спектър от нарушения на правата на човека, включително домашно насилие, сексуално насилие, проституция, трафик на жени, сексуален и психологически тормоз и насилие срещу жени на работното място.

Предотвратяването и премахването на насилието срещу жени са важни стратегически цели, от съществено значение за напредъка, към който се стреми нашата цивилизация.

Според изследвания относно насилието, основано на пола, между една пета и една четвърт от жените в Европа са преживели актове на физическо насилие поне веднъж през живота си като възрастни, а около една десета са жертва на сексуално насилие. Изследванията също така показват, че около 26 % от децата и младите хора съобщават за физическо насилие през детството и юношеството, което е особено тревожно, ако вземем под внимание социалното обучение…

(Обяснението на вот се съкращава съгласно член 170 от Правилника за дейността)

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), в писмена форма. (IT) Насилието срещу жени в нашето общество е зло, с което трябва да се борим на всяка цена. Не мога да подкрепя обаче прекомерното според мен внимание, което се насочва към жените имигранти. Особено сега подобно внимание от страна на ЕС и неговите правителства следва да е напълно прозрачно и не следва да се ограничава само до красиви думи в подкрепа на европейски проекти.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), в писмена форма. (FR) Моята група е разделена по въпроса. Аз гласувах в подкрепа на изменение 19 и съображение Й относно думата „проституция“, защото съм на мнение, че проституцията е наистина акт на насилие срещу жените.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), в писмена форма. (FR) Насилието срещу жени е реалност, която твърде често се пренебрегва: смята се, че между 20 и 25 % от европейските жени са подложени на физическо насилие поне веднъж в живота си като възрастни. Миналата седмица Европейският парламент прие доклад по въпроса и относно необходимостта от създаване на политическа рамка в тази област и аз лично го приветствам. Нашият доклад има за цел да насърчи всички държави-членки на ЕС да определят насилието срещу жени за престъпление и да се създаде инструмент на наказателното право за борба с насилието. Гласувах за въвеждането на механизъм за улесняване на достъпа до безплатна правна помощ и за предоставяне на безплатна спешна психологическа помощ на жертвите. Подкрепих и измененията, които признават „тежкия проблем с проституцията“ и които считат, че „насилието срещу жени“ обхваща проституцията. И накрая, подкрепих определянето на изнасилването и сексуалното насилие за престъпление, дори и в рамките на брака или всякакъв друг вид интимна връзка.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Gualtieri (S&D), в писмена форма. (IT) Европейската регулаторна рамка в областта на борбата с насилието срещу жени представлява решаваща стъпка напред в рамките на цялостна стратегия. Само комбинацията от правни, социални, икономически и превантивни действия ще успее да реши проблема, който е доста близо до нас, като се има предвид, че над една четвърт от жените в Европейския съюз са преживели насилие през живота си. Насилието срещу жени не прави разграничение по възраст, етнически или културен произход и е невидим проблем, който има много голяма човешка, социална и икономическа вреда.

Европейският съюз трябва да утвърди своята активна роля в борбата с дискриминацията срещу жени и поради това докладът Svensson подкрепя Европейската комисия в опитите й да създаде ясна и хомогенна регулаторна рамка в контекста на Стокхолмската програма.

Затова подкрепям искането за инструмент на наказателното право, който ще определи насилието срещу жени за престъпление чрез разработването на директива срещу насилието, основано на пола, заедно с обучение, превенция и повишаване на осведомеността, с цел борба с всички форми на насилие срещу жени.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на доклада, защото в XXI век е от жизненоважно значение да гарантираме, че изнасилването се счита за престъпление навсякъде в Европа и че извършителите се преследват и наказват. Недопустимо е, че понастоящем, в зависимост от това, в коя държава живеят, не всички жертви на отвратителните престъпления се ползват с едни и същи възможности да получат справедливост и обезщетение за насилието, упражнено над тях. Сега топката е в полето на Съвета и Комисията, които със сигурност няма да попречат на тази решаваща стъпка да се помогне на жените, които са жертви на насилие, да получат обезщетение за страданията.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото трябва да спрем всички нарушения на правата на жените и насилието срещу жени. Считам,