Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2018(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0087/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0087/2011

Συζήτηση :

PV 05/04/2011 - 11
CRE 05/04/2011 - 11

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2011 - 8.13
CRE 06/04/2011 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0140

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 5 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

11. Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το έτος 2012 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-0087/2011) του κ. José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2012 - τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (2011/2018(BUD)).

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes, εισηγητής.(PT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους όσοι συμμετείχαν στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης, ιδιαίτερες δε ευχαριστίες απευθύνω στους σκιώδεις εισηγητές όλων των πολιτικών Ομάδων.

Πρόκειται για μια έκθεση που θα επιτρέψει να είναι ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου για το 2012 ένας προϋπολογισμός λιτότητας, ένας προϋπολογισμός συγκράτησης των δαπανών και ένας αυστηρός προϋπολογισμός. Στην πραγματικότητα, όντως περικόψαμε περί τα 49 εκατομμύρια ευρώ από την αρχική πρόταση. Σε ό,τι αφορά τη θέση που λάβαμε, η οποία ψηφίστηκε και υποστηρίχθηκε από ευρεία πλειοψηφία εδώ στο Σώμα, προχωρήσαμε περισσότερο από ό,τι είχαμε δεσμευτεί να κάνουμε. Είχαμε πει ότι η αναπροσαρμογή θα κυμαινόταν κοντά στο ποσοστό πληθωρισμού. Απέχουμε πολύ ακόμα από το ποσοστό πληθωρισμού, πράγμα που σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 2012 στην πραγματικότητα θα συνιστά μείωση: ένας προϋπολογισμός που θα είναι λιγότερο από 20% του τομέα 5, του τομέα δηλαδή όπου εγγράφονται τα κονδύλια για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν επιτύχαμε αυτόν τον στόχο και περνούσαμε το όριο του 20% επί αρκετά χρόνια.

Υπενθυμίζω επίσης ότι η Διάσκεψη των Προέδρων έχει θέσει στόχο για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου το 20-22%, στο δε τρέχον έτος βρισκόμαστε κάτω από αυτό το όριο. Ωστόσο, επίσης στο πλαίσιο της εφαρμογής του προϋπολογισμού του 2012, θα επιδιώξουμε εξοικονόμηση πόρων χρησιμοποιώντας τις αρχές της καλής διαχείρισης, της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Θέλουμε όλες οι δαπάνες να τεκμηριώνονται με σχετικό υλικό και θέλουμε όλα τα μεταβλητά έξοδα να υπόκεινται σε ανάλυση κόστους-οφέλους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα επιτύχουμε επίσης πρόσθετη εξοικονόμηση πόρων κατά την εφαρμογή.

Όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια όσον αφορά τις εξοικονομήσεις και να υπάρξει πρόνοια για το περιθώριο του τομέα 5, το οποίο περιλαμβάνει τις διοικητικές δαπάνες όλων των θεσμικών οργάνων, για να έχουμε ένα πλεόνασμα της τάξης των 380 εκατομμυρίων ευρώ το 2012. Κατόπιν, προτείνουμε 100 εκατομμύρια που προορίζονται για διοικητικές δαπάνες να μεταφερθούν στον τομέα της νεολαίας. Για ποιόν λόγο για τη νεολαία; Διότι είναι η γενιά που βιώνει τις μεγαλύτερες δυσχέρειες όσον αφορά την πρόσβαση στις θέσεις εργασίας, με ένα ποσοστό ανεργίας που είναι διπλάσιο σε σύγκριση με το ποσοστό άλλων γενιών. Ωστόσο, υπάρχουν και πρόσθετοι λόγοι και στόχοι που επιλέγουμε τη «νεολαία» ως προτεραιότητα για το 2012. Ήταν προτεραιότητα και το 2011, η δε «νεολαία» είναι επίσης παρούσα και στους πέντε στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», γεγονός που δίνει κατεύθυνση στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, αλλά δίνει επίσης κατεύθυνση στον προϋπολογισμό της κ. Balzani για το 2012. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου και την εκπαίδευση της γενιάς ηλικίας 30-34, το 40% αυτής της γενιάς έχει πτυχίο πανεπιστημίου, γεγονός που καθιστά αποκλειστικούς δύο από τους στόχους. Ελπίζω ότι οι όποιες τροπολογίες που αντιβαίνουν σε αυτήν την πρόταση θα επανεξεταστούν, καθώς πιστεύω ότι η προτεραιότητα «νεολαία» θα πρέπει να διατηρηθεί ως προτεραιότητα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε εισηγητή, κυρίες και κύριοι, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο προϋπολογισμός του Σώματος για το 2012 διαμορφώνεται στο πλαίσιο μιας δυσχερούς οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ θετική εξέλιξη το γεγονός ότι συμφωνήσαμε στις βασικές κατευθύνσεις πως ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου θα πρέπει να καταρτιστεί προσεκτικά στο πλαίσιο μικρών μόνο αυξήσεων και ότι οι προσαρμογές δεν θα πρέπει να υπερβούν το ποσοστό πληθωρισμού. Πιστεύω ότι ο στόχος που ανέφερε ο κ. Fernandes σε σχέση με την απασχόληση των νέων είναι πολύ σημαντικός, διότι στον τελευταίο μας προϋπολογισμό μας απασχόλησε ιδιαίτερα το ότι θα πρέπει να προβλεφθούν περισσότερα χρήματα για τη νεολαία σε σύγκριση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, εφόσον οι νέοι ιδιαίτερα είναι εκείνοι που πλήττονται από την ανεργία ή που χρήζουν ειδικής στήριξης, μεταξύ άλλων, από την Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι τα πρόσθετα 100 εκατομμύρια ευρώ είναι μια πολύ θετική προσέγγιση.

Ως εισηγήτρια για την κτιριακή υποδομή, θα ήθελα να επισημάνω ότι πιστεύω πως είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας σε σχέση με τη χρηματοδότηση των κτιριακών μας υποδομών και να παρακολουθούμε την οικονομική κατάσταση με προσοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω πως είναι σωστό οι χρηματοδοτικοί πόροι που δεν θα δαπανηθούν τελικά στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου στη διάρκεια του έτους να χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο συνετά προς αποφυγή πληρωμής τόκων. Σε σχέση με αυτό είναι επίσης αναγκαίο να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα δεν θα δαπανηθούν βεβιασμένα στο τέλος του έτους, αλλά ότι θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή της κτιριακής υποδομής ταχύτερα και πιο οικονομικά. Σε ό,τι αφορά το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, θα διασφαλίσουμε ότι το σχέδιο λειτουργίας θα επανεξεταστεί προσεκτικά και ότι το κόστος κατασκευής θα παρακολουθείται αυστηρά, ούτως ώστε, γεγονός κρίσιμης σημασίας, να μπορεί να κατατεθεί ένας ισοσκελισμένος προϋπολογισμός μετά την περάτωση του κτιρίου μετά από κοινοποίηση βάσει του άρθρου 179, παρ. 3.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να επαινέσω τον εισηγητή για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε αυτόν τον προϋπολογισμό και για το γεγονός ότι αναγνώρισε πως το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφύγει μεγάλες αυξήσεις στις δαπάνες του για το 2012. Αυτό είναι κατεξοχήν ενδεδειγμένο, καθώς γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο προτίθεται να περικόψει τον προϋπολογισμό του κατά 4%, η Επιτροπή προτίθεται να αυξήσει τον προϋπολογισμό της μόλις κατά 1%, η Επιτροπή Περιφερειών περίπου κατά 2,9% και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κατά ακόμη μικρότερο ποσοστό.

Πιστεύω ότι η αρχική πρόταση για ποσοστό 5,2% που κατέθεσε το Προεδρείο ήταν υπερβολικά υψηλή. Συνεπώς, η μείωση της αύξησης στο 2,3% συνιστά πρόοδο. Μάλιστα, σημαίνει περικοπή περίπου 0,5% σε πραγματικές τιμές. Προσωπικά, θα προτιμούσα να είχε γίνει ακόμα μικρότερη αύξηση. Στο μέλλον, πιστεύω ότι θα πρέπει να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο για να προσδιορίσουμε τα σημεία όπου θα πετύχουμε εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου.

Ωστόσο, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπήρξε εξοικονόμηση. Επικροτώ την εξοικονόμηση που επιτεύχθηκε σε σχέση με τη Μονάδα Εκτίμησης της Προστιθέμενης Αξίας –με την οποία θα εξοικονομήσουμε περί το 1,3 εκατομμύρια ευρώ– την εξοικονόμηση από τις ενημερωτικές εκστρατείες, την πολιτική για την κτιριακή υποδομή και τις μόνιμες εγκαταστάσεις, καθώς και σε σχέση με την πρόταση για μείωση του αποθεματικού για απρόβλεπτα κατά περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά ισούνται με πραγματική εξοικονόμηση της τάξης των 13,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιπλέον των αναβληθεισών δαπανών για τη Λισαβόνα και τη διεύρυνση. Όπως είπα, πιστεύω ότι θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων, τουλάχιστον όμως βρήκαμε τουλάχιστον μερικές πηγές εξοικονόμησης.

Τέλος, μου επιτρέπετε να εγείρω επίσης δύο σημαντικά εκκρεμή ζητήματα; Πρώτον, σε σχέση με την πρόταση να πάνε 100 εκατομμύρια ευρώ από τα αδιάθετα περιθώρια του τομέα 5 στην πολιτική για τη νεολαία, όπως περιέγραψε ο εισηγητής: από κοινού με άλλες Ομάδες, είπαμε στην τροπολογία αριθ. 7 ότι αυτή η μεταφορά θα μπορούσε να εξεταστεί, μόνο όμως σε συμφωνία με τις προτεραιότητες του γενικού προϋπολογισμού για το 2012. Κατά συνέπεια, θα απαιτηθεί συζήτηση προτού καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης αναφορικά με το εάν θα πρέπει να γίνει αυτό και με το πού θα πρέπει να πάνε τα χρήματα –με άλλα λόγια, για τι θα δαπανούνταν τα χρήματα, αν πραγματοποιηθεί αυτή η μεταφορά. Είναι υπερβολικά πρώιμο να δεσμευτούμε επ’ αυτού.

Δεύτερον, υπάρχει το ζήτημα του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Θα ήταν μια καλή ιδέα αν είχαμε πολλά χρήματα, αλλά τώρα πιστεύω ότι δεν είναι η κατάλληλη ώρα. Χρειαζόμαστε ένα κατάλληλο επιχειρηματικό σχέδιο και πρέπει να εξεταστεί μέσω της δέουσας κοινοβουλευτικής διαδικασίας, ενδεχομένως μέσω της κανονικής διαδικασίας του προϋπολογισμού αργότερα εντός του έτους, ούτως ώστε οι βουλευτές του ΕΚ να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους και να πουν τις απόψεις τους σε σχέση με αυτό το έργο. Γι’ αυτό το ζήτημα, θεωρώ σημαντικό πως θα πρέπει να φανεί ότι το Κοινοβούλιο, όπως και για άλλα ζητήματα, λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις σε σχέση με τον δικό μας προϋπολογισμό. Ο δικός μας προϋπολογισμός είναι σημαντικός και πρέπει να φανεί ότι διασφαλίζουμε πως λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις για τους πολίτες.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ ότι το έργο του εισηγητή και των συναδέλφων βουλευτών του ΕΚ όντως απέδωσε καρπούς. Είναι προφανές ότι τα χρήματα δεν είναι το παν, ότι τίποτε όμως δεν φαίνεται να λειτουργεί χωρίς χρήματα. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά τις εξοικονομήσεις∙ όλοι θέλουν να διατηρούν ό,τι έχουν και είναι απρόθυμοι να παραχωρήσουν οτιδήποτε ενδέχεται δυνητικά να οδηγήσει σε μεγαλύτερες εξοικονομήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για το εάν το ποσοστό πληθωρισμού είναι 2,3%, 2,5% ή 2,7% σε τελική ανάλυση δεν συνιστά παρά σκιαμαχία. Καθήκον μας είναι να κοιτάξουμε πού μπορούμε πραγματικά να κάνουμε εξοικονομήσεις.

Το αποφασιστικό ζήτημα εν προκειμένω –και είναι σημαντικό η Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να το πάρει σοβαρά αυτό– είναι να δοθούν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών όλα τα καίριας σημασίας έγγραφα, ώστε να μπορέσει να δει πού μπορεί να γίνουν εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντί απλά να επισφραγίζει τις προτάσεις που της υποβάλλει ο Γενικός Γραμματέας όσον αφορά την εξοικονόμηση πόρων. Ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνίσταται σε περισσότερα από αυτές μόνο τις τροποποιήσεις.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Fernandes, επισημάναμε πόρους προς εξοικονόμηση 49 εκατομμυρίων ευρώ. Εκείνο που δεν αποκάλυψε, όμως, είναι ότι τα δύο τρίτα αυτών των πόρων προς εξοικονόμηση απλά μεταφέρθηκαν στα οικονομικά έτη 2013 ή 2012, συνεπώς, θα πρέπει να αποφασίσουμε τι να κάνουμε με αυτά τα χρήματα του χρόνου. Σε σχέση με την αρχική εξοικονόμηση πόρων, χαίρομαι που διαπιστώνω ότι οι λεγόμενες μικρότερες Ομάδες, μεταξύ αυτών η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, κατάφεραν να συμφωνήσουν ώστε να πείσουν τις δύο μεγαλύτερες Ομάδες για την ανάγκη αυτής της εξοικονόμησης στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής, σε απλά θέματα όπως ο καθαρισμός ή οι πληρωμές σε πολιτικά κόμματα και ιδρύματα, με άλλα λόγια, ότι συμφωνούμε θεωρητικά τουλάχιστον πού μπορούν να εξοικονομηθούν κονδύλια.

Η συζήτηση που ξεκίνησε τώρα για τη δαπάνη 100 εκατομμυρίων ευρώ για τη νεολαία είναι φυσικά κάτι στο οποίο κανείς δεν θα μπορούσε να αντιταχθεί. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να προσέξουμε να μην παρεκκλίνουμε, διότι αυτό το ζήτημα δεν έχει καμία σχέση με την έκθεση. Πρέπει να εξεταστεί σε άλλες εκθέσεις. Δεν πρέπει να αφήσουμε να αποσπαστεί η προσοχή μας από άλλα σημαντικά ζητήματα. Παρά ταύτα, κάναμε μια καλή αρχή και είναι προφανές ότι δεν χρειαζόμαστε κατ’ ανάγκη περισσότερα χρήματα, αλλά μάλλον μεγαλύτερη πειθαρχία στον τρόπο που τα δαπανούμε. Πιστεύω ότι μπορούμε να αναμένουμε μια εποικοδομητική συνεργασία με όλες τις Ομάδες.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτές τις δύσκολες από οικονομική σκοπιά ώρες είναι πολύ σωστό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαδραματίσει τον ρόλο που του αναλογεί και θα πρέπει να είναι έτοιμο να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και αυτοπειθαρχία, μολονότι εξακολουθούμε να καταπιανόμαστε με την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού μας οργάνου και μας έχουν ανατεθεί νέες ευθύνες βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας. Συμφωνώ με τον προηγούμενο ομιλητή ότι καλά πράξαμε και διαπραγματευτήκαμε μείωση των δημοσιονομικών προτάσεων του Προεδρείου, που αρχικά αφορούσαν ένα υπερβολικό ποσοστό αύξησης 5,2%, σε μικρότερη αύξηση 2,3%. Ωστόσο, μια αύξηση είναι πάντα αύξηση, έστω και αν πιθανόν είναι χαμηλότερη από το ποσοστό πληθωρισμού. Επομένως, δεν προβαίνουμε πραγματικά σε εξοικονόμηση πόρων, αλλά απλά μειώνουμε το ποσοστό αύξησης. Θα πρέπει πραγματικά να είμαστε αρκετά ειλικρινείς ώστε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, επιτρέψτε μου να πω το εξής: καταρχήν, η πλειονότητα της Ομάδας μου τάσσεται υπέρ της ιδέας μιας υπηρεσίας για τους πολίτες της Ευρώπης, που θα τους ενημερώνει για την ιστορία μας από το 1945 και μετά. Ωστόσο, αυτό απαιτεί επίσης να εκπονηθεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο και να εκπληρωθούν όλοι οι όροι που διατυπώνονται επί του παρόντος ενόψει της αυριανής ψηφοφορίας με τη λήψη απόφασης με πλειοψηφία. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να ακολουθήσουμε δημοσιονομικές πολιτικές που είναι υπεύθυνες, ειλικρινείς και διαφανείς. Αυτό σημαίνει επίσης ότι αν υπάρχει μια πραγματική επιθυμία για την αλλαγή αυτή στις προτεραιότητες, η οποία θα συνεπάγεται μια επένδυση 60 εκατομμυρίων ευρώ τα ερχόμενα χρόνια, τότε, κατά την άποψη της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, θα πρέπει επίσης να προβούμε σε εξοικονομήσεις σε άλλους τομείς, αντί απλά να περιορίσουμε τις αυξήσεις. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των πτήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν διάρκεια μικρότερη από τέσσερις ώρες, πιστεύουμε πως δεν υπάρχει λόγος να πετά κάποιος στη διακεκριμένη θέση. Με αυτό θα εξοικονομούσαμε μεγάλο ποσό χρημάτων. Αντ’ αυτού, θα μπορούσαν να παρασχεθούν περισσότερα ποδήλατα για τους εργαζόμενους και τους βουλευτές του Κοινοβουλίου εδώ στο Στρασβούργο.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω με ένα σχόλιο σχετικά με την πολιτική λαθροχειρία ανακατανομής της χρηματοδότησης υπέρ της απασχόλησης των νέων. Βεβαίως και οι Πράσινοι θέλουν επίσης αύξηση των δαπανών για την απασχόληση των νέων. Ωστόσο, αυτό είναι σκέλος του προϋπολογισμού της Επιτροπής. Αν αυτά τα χρήματα αφαιρεθούν από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τότε, θα περικόψουμε τα διαθέσιμα κονδύλια για το νέο χρηματοπιστωτικό εποπτικό όργανο ή για την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, λόγου χάρη. Είναι αυτό εκείνο που πραγματικά θέλουμε; Είναι αυτό το μήνυμα που θέλει να δώσει το Σώμα στους πολίτες μας; Όχι, αυτή είναι η λάθος απόφαση. Πρέπει να ενισχύσουμε αυτά τα ρυθμιστικά όργανα, καθιστώντας τα ικανά για την επιτέλεση της αποστολής τους, συνεπώς, η χρηματοδότηση μηχανισμών για την απασχόληση των νέων πρέπει να προέλθει από τον προϋπολογισμό της Επιτροπής. Αυτό είναι σωστό να κάνουμε από πολιτική άποψη.

 
  
MPphoto
 

  Lajos Bokros, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. (EN) Κυρία Πρόεδρε, οι ηγέτες της ΕΕ ζουν σε έναν κόσμο ψευδαισθήσεων και αυταπάτης. Το καλύτερο παράδειγμα που το επιβεβαιώνει αυτό συνέβη σήμερα το πρωί. Επικεφαλής θεσμικών οργάνων της ΕΕ έλεγαν ότι η χρηματοπιστωτική κρίση κατά βάση έχει παρέλθει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο ανακριβές. Όπως έγραψε χθες ο Wolfgang Munchau στους Financial Times, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια ανελαστική επιλογή μεταξύ χρεοκοπίας και διάσωσης. Αμφότερα σημαίνουν την απορρόφηση τεράστιων ζημιών. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο είναι στον τρόπο που θα επιμεριστούν οι ζημίες. Στην περίπτωση χρεοκοπίας, θα πληγούν οι γερμανικές, γαλλικές, βρετανικές, ιταλικές και ισπανικές τράπεζες, οι δε φορολογούμενοι αυτών των χωρών θα επωμιστούν το κόστος από κοινού με τους έλληνες, τους ιρλανδούς και τους πορτογάλους φορολογούμενους. Σε περίπτωση διάσωσης, το συνολικό βάρος θα το επωμιστούν οι έλληνες, οι ιρλανδοί και – σύντομα – οι πορτογάλοι πολίτες.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο λέω ότι η πρόταση για αύξηση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου κατά 2,3% παραμένει υπερβολικά υψηλή και απαράδεκτη. Ας επανέλθουμε στον πίνακα και να τον μειώσουμε στο 1%, όπως πρότεινε ο Επίτροπος Lewandowski. Αν δείξουμε μια αύξηση αισθητά χαμηλότερη του πληθωρισμού θα κερδίσουμε κάποια νομιμοποίηση, που την χρειαζόμαστε οπωσδήποτε στα μάτια των ευρωπαίων πολιτών. Μπορεί να τροποποιηθεί όχι μόνο η αύξηση, αλλά και η διάρθρωση.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εξοικονομήσουμε χρήματα για τον ευρωπαίο φορολογούμενο. Όπως προανέφερε η Helga Trüpel, δεν χρειάζεται να πετάμε σε διακεκριμένη θέση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τροπολογία που κατέθεσαν από κοινού οι Πράσινοι, η Ενωμένη Αριστερά και οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές προτείνει τη σημαντική μείωση των οδοιπορικών εξόδων μέσω της χρήσης των ευέλικτων εισιτηρίων οικονομικής θέσης για πτήσεις που διαρκούν λιγότερο από τέσσερις ώρες. Δεν χρειαζόμαστε έναν καλογυαλισμένο, απαστράπτοντα στόλο μαύρων Mercedes-Benz εδώ στο Στρασβούργο. Χρησιμοποιείστε το τραμ. Δεν χρειαζόμαστε το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, καθώς η Ευρώπη χάνει σε ανταγωνιστικότητα και γεωπολιτικό βάρος. Ούτως ή άλλως θα γίνει μουσείο.

Υπάρχει τεράστιο περιθώριο εξοικονόμησης στις ενεργειακές δαπάνες. Τα γραφεία μας δεν διαθέτουν έλεγχο θερμοκρασίας, ούτε αυτόνομη θέρμανση και κλιματισμό. Σπαταλάμε τεράστια ποσά για ενέργεια κάθε χρόνο. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο εξοικονόμησης στον τομέα της ασφάλειας και των υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής. Και στις δύο περιπτώσεις, χρειαζόμαστε πολύ καλύτερες υπηρεσίες με πολύ λιγότερα χρήματα. Θα πρέπει να επανεξετάσουμε και να αναθεωρήσουμε επίσης τις δαπάνες υγειονομικής ασφάλισης. Δεν χρειάζεται να έχουμε πρόσβαση σε ένα τέτοιο εξαιρετικά γενναιόδωρο εύρος υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού αφορά τον καθορισμό προτεραιοτήτων, τόσο θετικών όσο και αρνητικών. Δεν υπάρχει καμία έλλειψη θετικών προτεραιοτήτων, αλλά μια υπεύθυνη και συνετή κατάρτιση προϋπολογισμού απαιτεί και τα δύο, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(PT) Εμείς οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε τη δύναμη να λαμβάνουμε αποφάσεις όσον αφορά τους δικούς μας μισθούς. Αποφασίζουμε επίσης για τα χρήματα που δίνονται για την απασχόληση ανθρώπων. Ανάμεσα στο 2010 και το 2011 ψηφίσαμε για λογαριασμό μας συμπληρωματικό ποσό 3.000 ευρώ μηνιαίως. Εμείς οι ίδιοι επίσης ψηφίσαμε το όριο δαπανών για τα γραφεία μας, συνδρομή για δαπάνες, επιδόματα, ακόμα και για τα μέσα με τα οποία ταξιδεύουμε. Έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα σε αυτούς τους τομείς και, επομένως, αναρωτιέμαι και σας ερωτώ: χρησιμοποιούμε ή καταχρώμαστε αυτή μας την εξουσία, επιδεικνύουμε σύνεση και φρόνηση, ή αντίθετα δεν καταφέραμε να αντισταθούμε στην έλξη που ασκεί αυτή η εξουσία σε μας; Δυστυχώς, δεν το καταφέραμε και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή η συζήτηση δεν αφορά αριθμητικά στοιχεία, αυτή η συζήτηση αφορά την ηθική και την πολιτική και είναι μια συζήτηση που μας νομιμοποιεί ή μας απονομιμοποιεί στα μάτια εκείνων που μας καλούν να λογοδοτήσουμε.

Δεν είμαι καθόλου λαϊκιστής που καταφέρεται εναντίον των κομμάτων, ούτε πιστεύω πως οι βουλευτές θα πρέπει να εργάζονται στο φως των κεριών. Ωστόσο, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτού του είδους η δημαγωγία στις χώρες μας πρέπει να είμαστε εξαιρετικά αυστηροί όταν συζητάμε για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τα χρήματα και τις παροχές που λαμβάνουμε. Λυπούμαι, αλλά δεν είναι φυσικό οι βουλευτές που ανέκαθεν ταξίδευαν σε οικονομική θέση να αλλάζουν σε διακεκριμένη θέση, τώρα που οι πτήσεις άρχισαν να εξοφλούνται με το εισιτήριο και όχι με το χιλιόμετρο. Το ίδιο κριτήρια ισχύει για τους μισθούς και τις δαπάνες μας. Κατά τη γνώμη μου, είναι υπερβολικές, σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις είναι προκλητικά ακραίες, δεν είναι όμως αυτό το ζήτημα εν προκειμένω: το ζήτημα είναι να μάθουμε αν έχουμε το θάρρος να ψηφίσουμε τουλάχιστον το πάγωμα αυτών των δαπανών.

Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να υπάρχουν βουλευτές του ΕΚ εδώ, που δεν διστάζουν να συνηγορούν υπέρ των πολιτικών λιτότητας και της μείωσης των μισθών και των συντάξεων στις χώρες τους, όταν όμως έρχεται η ώρα να λάβουν αποφάσεις για τα δικά τους χρήματα, η λιτότητα εξαφανίζεται. Αυτό, φίλοι μου, δεν είναι απλά σοβαρό, αυτό είναι αναξιοπρεπές και πολύ θλιβερό.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. (EN) Κυρία Πρόεδρε, η αύξηση του 2,3% στον προϋπολογισμό, την οποία ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέτει εν αμφιβόλω το αίσθημα ευθύνης του. Ανατρέχοντας στις διάφορες δαπάνες του προϋπολογισμού, μπορείτε να διαπιστώσετε ότι πολλές αυξάνουν 50% έως 100% χωρίς καμία λογική εξήγηση.

Στην έναρξη αυτής της συνεδρίασης της Ολομέλειας, ζήτησα από το Κοινοβούλιο να αναβάλει την ψηφοφορία επί της έκθεσης Fernandes εξαιτίας της έλλειψης επακριβούς ενημέρωσης σχετικά με τις δαπάνες για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, το αίτημά μου όμως καταψηφίστηκε. Ήδη καταβλήθηκε ποσό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς επαρκή ενημέρωση. Φαίνεται ότι οι βουλευτές του ΕΚ προτίθενται να λειτουργήσουν αδιαφανώς και απλά να δώσουν τα χρήματα των φορολογουμένων χωρίς να θέσουν τις κατάλληλες ερωτήσεις. Δεν μπορώ παρά να ζητήσω από τον βρετανό πρωθυπουργό να μη δεχθεί παρά μόνο μια σημαντική μείωση ολόκληρου του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2012, ελπίζω δε ότι το Κοινοβούλιο θα είναι εκείνο που θα υποστεί τη μεγαλύτερη περικοπή.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI).(NL) Τι μπορεί να καλύψει κανείς μέσα σε ένα λεπτό αναφορικά με τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2012; Η απάντηση είναι, όχι πολλά, αλλά πάντως αρκετά.

Αυτή η έκθεση δεν προσφέρει κανένα όραμα. Αντίθετα, είναι μια συλλογή λέξεων κενών νοήματος, που υπογραμμίζουν για μια ακόμη φορά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνεισφέρει την παραμικρή προστιθέμενη αξία. Μπορεί κανείς να διαπιστώσει σπατάλες στον προϋπολογισμό του 2012, ιδιαίτερα σε σχέση με ένα έργο τόσο γελοίο όσο το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Οι εκτιμήσεις του κόστους ξεφεύγουν εκτός ελέγχου, ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, που πρέπει να λάβει την απόφαση για τη χρηματοδότηση, είναι επίσης προτεινόμενο μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κανένα άλλο Κοινοβούλιο δεν θα δεχόταν μια τέτοια σύγκρουση συμφερόντων, αλλά βέβαια αυτό το Σώμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το δέχεται. Είναι πολύ παράλογο για να περιγραφεί με λόγια!

Ο κ. Lamassoure είπε χθες ότι είχε την πρόθεση να παραιτηθεί. Το ολλανδικό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) θα εργαστεί μέχρι τέλους για να συμβεί αυτό. Ελπίζω η σπατάλη χρημάτων για το επόμενο έτος να παραμείνει σε ένα όριο και ουσιαστικά να σταματήσει. Στο μεταξύ, θα συνεχίσω να παρακολουθώ και να αναφέρω εξ ονόματος των πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρέπει καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κ. Fernandes, για το σχέδιο προϋπολογισμού για το Κοινοβούλιο, για το γεγονός ότι κατάφερε να εξισορροπήσει τα αιτήματα του Γενικού Γραμματέα και τις προτάσεις του Επιτρόπου Lewandowski σε σχέση με τη συγκράτηση των διοικητικών δαπανών των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να στείλει ένα μήνυμα ευθύνης, ανταποκρινόμενο στα αιτήματα για αύξηση των χορηγήσεων σε ποσοστό χαμηλότερο του πληθωρισμού σε μια δύσκολη στιγμή για τα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών.

Ελπίζω ότι το Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογήσει την πρόταση του εισηγητή για τη μείωση του ανώτατου ορίου του τομέα 5 προκειμένου να χρηματοδοτηθούν πολιτικές για τη στήριξη των νέων, θα παράσχει την υποστήριξή του.

Πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας να βρούμε πρόσθετους πόρους για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, ούτως ώστε να πατήσουμε γκάζι καθώς κινούμαστε για την επίτευξη των βασικών στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και την αναζωογόνηση της οικονομικής ανάπτυξης, που βασίζεται στους νέους μας και στη δυνατότητά τους να έχουν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm (S&D).(SV) Κυρία Πρόεδρε, το γεγονός ότι εκείνοι οι συνάδελφοι βουλευτές που τάσσονται συνολικά εναντίον της ιδέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να περικόψουν τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενδεχομένως να μην είναι και τόσο παράδοξο, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι κρύβονται λαϊκιστικά κίνητρα πίσω από αυτό. Εκείνο που είναι πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι εκείνοι από εμάς που τάσσονται υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης πιστεύουν ότι ήλθε ο καιρός να προβούμε σε μια επανεξέταση όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες.

Για πρώτη φορά, λαμβάνουμε την απόφαση σε αυτήν την έκθεση να μην αποδεχθούμε μια εξέλιξη που θα συνεπάγεται αύξηση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου σε μια φάση που οι προϋπολογισμοί των κρατών μελών συναντούν δυσχέρειες και όταν πολλοί απλοί πολίτες πλήττονται από τις συνέπειες των μέτρων λιτότητας. Πρέπει τώρα να αρχίσουμε να προσεγγίζουμε με σοβαρότητα αυτό το θέμα. Για πρώτη φορά από τότε που είμαι βουλευτής του ΕΚ περικόπτουμε τώρα τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Συμφωνώ με τον εισηγητή και με αρκετούς προηγούμενους ομιλητές ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια πιο στρατηγική προσέγγιση σε αυτό. Κατά συνέπεια, η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε μια τροπολογία όσον αφορά μια μακροπρόθεσμη, στρατηγική αναθεώρηση των διοικητικών δαπανών του Κοινοβουλίου. Πρέπει τώρα να δείξουμε ότι μπορούμε να αναλάβουμε αυτήν την αποστολή με σοβαρότητα και ότι δεν πρόκειται μόνο για λόγια. Πρέπει να αρχίσουμε να εργαζόμαστε για αυτήν την αναθεώρηση.

Το δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Πολλοί άνθρωποι αμφισβήτησαν το κατά πόσο αποτελεί αποστολή ενός κοινοβουλίου να διαχειρίζεται ένα μουσείο ευρωπαϊκής ιστορίας. Αυτό είναι αμφισβητήσιμο, πιστεύω όμως πως το έργο έχει κάποιο νόημα, συγκεκριμένα ότι κανένας άλλος δεν ξεκίνησε ένα τέτοιο μουσείο. Ίσως ήλθε η ώρα κάποιος να το πράξει. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με διαφανείς αρχές, με πλήρη υπευθυνότητα για τις δαπάνες και αναλαμβάνοντας πραγματική ευθύνη για τη δραστηριότητα. Επομένως, είμαι πολύ ικανοποιημένος που καταφέραμε τώρα να καταλήξουμε σε συμφωνία η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία και η Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, καθώς και ο εισηγητής, για να υπερψηφίσουμε τα πλέον σημαντικά τμήματα της τροπολογίας μας, όπερ σημαίνει ότι θα έχουμε τώρα μια πραγματικά διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ό,τι αφορά το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Αυτό με χαροποιεί.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να θέσω μια ερώτηση στον αξιότιμο συνάδελφο. Τι το κακό έχει ο λαϊκισμός, βλέποντας ότι οι βουλευτές είναι η φωνή του populus, του λαού;

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm (S&D).(SV) Κύριε Hartong, ο λαϊκισμός συνήθως σημαίνει ότι κάποιος δεν παίρνει κάτι πραγματικά στα σοβαρά, ότι απλά αντιδρά ενστικτωδώς χωρίς να επεξεργάζεται μια κατάλληλη στρατηγική απάντηση. Εκείνο που είναι το πλέον σημαντικό σε σχέση με αυτό που κάνουμε τώρα, είναι βέβαια το γεγονός ότι όσοι από εμάς όντως πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουν επίσης να εξασφαλίσουμε ότι θα αναλάβουμε την ευθύνη έναντι των φορολογουμένων και θα προβούμε σε μια σωστή επανεξέταση της διοίκησης της ΕΕ. Είναι πολύ πιο εύκολο για εκείνους που δεν θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ο κ. Hartong, διότι θα ήθελε να δώσει ένα τέλος σε όλα αυτά. Ωστόσο, αυτό δεν συνιστά ανάληψη ευθύνης∙ αυτό συνιστά λαϊκισμό.

(Ο ομιλητής απαντάει στην ερώτηση και συμφωνεί να απαντήσει σε μία ακόμα ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas (GUE/NGL).(PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Farm, έχω την εξής ερώτηση: Από την αρχική πρόταση του Προεδρείου του Κοινοβουλίου φαίνεται ότι αυτή η έκθεση πετυχαίνει κάποιες εξοικονομήσεις, αν όμως τη συγκρίνουμε με τον προϋπολογισμό που εφαρμόστηκε το 2010, εκείνο που προτείνεται για το 2012 είναι μια αύξηση 11%, ή 175 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι δύσκολο να δει κάποιος εκείνο που είναι το ουσιώδες: 43 εκατομμύρια ευρώ για έπιπλα, 33 εκατομμύρια ευρώ για τους βοηθούς βουλευτών, 18 εκατομμύρια για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και 7 εκατομμύρια ευρώ για ενημερωτικές εκστρατείες. Δεν πιστεύω πως χρειάζεται να συνεχίσω.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm (S&D). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, ο κ. Portas δεν χρειάζεται να συνεχίσει. Βασικά συμφωνώ μαζί του. Και εγώ ήθελα να προχωρήσουμε παραπέρα. Δεν είμαι ευτυχής που καταλήξαμε σε μια αύξηση 2,3%. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε προχωρήσει παραπέρα, αλλά ήταν ένας συμβιβασμός ανάμεσα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στο Προεδρείο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο καταθέσαμε μια τροπολογία που ζητεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική επισκόπηση των δαπανών του Κοινοβουλίου. Με μια πιο σύγχρονη διαχείριση και με μια πραγματική προσπάθεια για εξοικονόμηση πόρων σε μακροπρόθεσμη βάση, νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες, σε σχέση δε με αυτό θα ακούσουμε βέβαια μερικές από τις προτάσεις που έκανε ο κ. Portas.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund (ALDE).(SV) Κυρία Πρόεδρε, μερικά από τα πράγματα που συζητάμε τώρα σε ένα μάλλον σκληρό ύφος είναι ζητήματα που συζητήσαμε και πέρυσι. Τότε, έλειπε η βούληση να αναθεωρήσουμε ορισμένα πράγματα. Χαίρομαι που ακούω τον αξιότιμο συνάδελφο της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λέει τώρα δα ότι, για παράδειγμα, υπάρχει βούληση να εξετάσουμε το τι μπορούμε να κάνουμε σε μακροπρόθεσμη βάση. Αυτός είναι ενδεχομένως ο πλέον λογικός τρόπος για να το προσεγγίσουμε αυτό.

Τούτη η συζήτηση δείχνει επίσης ότι είναι εύκολο να εκτρέψουμε μια διοικητικού χαρακτήρα συζήτηση σε ανταγωνισμό για να καθοριστεί ποιος καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον κατάλογο του λαϊκισμού. Δυστυχώς, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτήν την αίθουσα που ανταγωνίζονται για το πρώτο βραβείο. Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τις δαπάνες μας και ο μόνος λογικός τρόπος για να το πράξουμε αυτό είναι να υιοθετήσουμε μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη πρότεινε την εξοικονόμηση μερικών πόρων και πέρυσι και φέτος. Συγκαταλεγόμασταν μεταξύ εκείνων που ήταν ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι καταφέραμε να μειώσουμε την αύξηση που είχε προτείνει αρχικά το Προεδρείο. Σε σχέση με αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Alvaro για το άριστο έργο του.

Σε σχέση με την πρόταση για ένα Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, οφείλω να πω ότι δεν θεωρώ ιδιαίτερα ελκυστική την ιδέα, ταυτόχρονα όμως πιστεύω ότι καλό είναι να θυμόμαστε ότι πρόκειται για μια μακρά διαδικασία που ξεκίνησε κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Τώρα πρέπει να εξετάσουμε με ποιόν τρόπο μπορούμε να λάβουμε μια απόφαση για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να τεθεί το ζήτημα σε ψηφοφορία, παρέχοντας μια πραγματική ευκαιρία σε εκείνους που δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση ένα μουσείο να πουν «όχι». Είναι αρκετά πιθανό σε μια τέτοια περίπτωση να είμαι ένας από αυτούς.

Ωστόσο, δεν πιστεύω πως θα κερδίσουμε το παραμικρό με το να ανταγωνιζόμαστε ποιος θα είναι πρώτος στον κατάλογο του λαϊκισμού σε σχέση με αυτό. Καλύτερο είναι να σκεφτούμε προσεκτικά πού μπορούμε να κάνουμε περικοπές.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Στο τρέχον οικονομικό κλίμα θεωρώ αυτονόητο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει έναν προϋπολογισμό λιτότητας. Ο εισηγητής έχει απόλυτο δίκιο που επιλέγει τη συγκράτηση, δυστυχώς όμως δεν πηγαίνει αρκετά μακριά ως προς αυτό.

Οι σημερινές προτάσεις προβλέπουν να έχουμε έναν προϋπολογισμό αυξημένο κατά 2,3% σε σύγκριση με τώρα. Αυτό δεν συνάδει με την άποψη της Επιτροπής, που προτείνει αύξηση 1%, και σίγουρα δεν συνάδει με τις επιδιώξεις του Συμβουλίου, το οποίο εξετάζει ακόμα και μείωση κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες. Μάλιστα, η τελευταία από αυτές τις προτάσεις είναι εκείνη με την οποία πρέπει να συμφωνήσουμε. Πρέπει να προβούμε σε μεγαλύτερες εξοικονομήσεις και είναι εφικτό να το πράξουμε. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε περισσότερους πόρους. Μπορεί να αποφασίστηκε νωρίτερα να δημιουργήσουμε το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, είναι όμως ακόμα δυνατό να άρουμε αυτήν την απόφαση. Ας το πράξουμε, λοιπόν, κατά προτεραιότητα. Ας θέσουμε τέρμα σε αυτό το σχέδιο –στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας– στο οποίο θα κατασπαταληθούν εκατομμύρια.

Έρχομαι τώρα σε μας, στους βουλευτές αυτού του Σώματος. Εξακολουθούμε να λαμβάνουμε πολλές χιλιάδες ευρώ υπό τη μορφή μηνιαίου επιδόματος για την κάλυψη γενικών εξόδων χωρίς να υφίσταται καμία απαίτηση λογοδοσίας σε σχέση με το εν λόγω ποσό. Αν αποφασίζαμε τώρα να το ελέγξουμε και να το διερευνήσουμε, θα βλέπαμε ότι μπορούν να εξοικονομηθούν πολλά χρήματα και σε αυτόν τον τομέα. Ας επικεντρώσουμε, λοιπόν, τις προσπάθειές μας σε αυτήν την ιδέα –ας προβούμε σε μεγαλύτερες εξοικονομήσεις!

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Κυρία Πρόεδρε υπήρξε εκτεταμένη συζήτηση σε σχέση με αυτήν την έκθεση, αναφορικά με τους μισθούς και τα επιδόματα των βουλευτών. Θέλω να επαναλάβω ότι σε αντίθεση με την πλειονότητα των βουλευτών, αντιταχθήκαμε και καταψηφίσαμε το τρέχον οικονομικό καθεστώς για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι, μεταξύ άλλων, συνεπαγόταν ουσιαστικά τον διπλασιασμό του εισοδήματος των βουλευτών στην περίπτωση ορισμένων χωρών, κυρίως, όμως, διότι παραβίασε μια αρχή που είναι ουσιώδης κατά την άποψή μας: την ύπαρξη συνάρτησης ανάμεσα στο μέσο μισθολογικό επίπεδο των πολιτών μιας χώρας και στο μισθολογικό επίπεδο των αντιπροσώπων της. Η παραβίαση αυτής της συνάρτησης είναι ένα ακόμη σύμπτωμα της υποβάθμισης της δημοκρατίας, του χάσματος μεταξύ των αντιπροσώπων και εκείνων τους οποίους αντιπροσωπεύουν, της ηθικής παρακμής και ενός συστήματος που επιβάλλει αντικοινωνικές πολιτικές στον πληθυσμό μέσω γενικευμένων περικοπών, ενώ προστατεύει εκείνους που τις υλοποιούν, από τις επιπτώσεις τους. Μήπως άραγε ήλθε η ώρα να αναθεωρήσουμε αυτό το οικονομικό καθεστώς;

Θα ήθελα να τελειώσω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι είναι επίσης σημαντικό να καταστεί σαφές ότι δεν θα πρέπει τα σχέδια τροπολογιών επ’ αυτής της έκθεσης, ενώ προωθούν την εξοικονόμηση πόρων στο Κοινοβούλιο, να επιδιώξουν τη δημιουργία εξαιρέσεων που ευνοούν περισσότερο τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2012 υπογραμμίζει ορθά την επιτακτική ανάγκη συγκράτησης των δαπανών. Ο συμβιβασμός αύξησης των δαπανών κατά 2,30% φαίνεται αποδεκτός, αφού αυτό το ποσοστό στην πράξη είναι χαμηλότερο από τον εκτιμώμενο πληθωρισμό και θεωρητικά συνεπάγεται την εξοικονόμηση κονδυλίων.

Ωστόσο, απέχουμε πολύ από την εκπλήρωση των αιτημάτων που διατύπωσε ο Επίτροπος Δημοσιονομικού Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού, ο οποίος ήλπιζε ότι τα θεσμικά όργανα θα συγκρατούσαν τις ανάγκες τους σε ποσοστιαία αύξηση μίας μονάδας, πράγμα που μερικά θεσμικά όργανα, όπως το Συμβούλιο, κατάφεραν να επιτύχουν. Θα αφήσω κατά μέρος τα ζητήματα που περιστρέφονται γύρω από την αύξηση αυτή, η οποία πιθανόν δικαιολογείται από τον μεγαλύτερο αριθμό αρμοδιοτήτων μετά τη Λισαβόνα, και θα πω αντ’ αυτού δυο κουβέντες για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

Κυκλοφορούσαν παράλογα νούμερα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών όσον αφορά το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, τόσο σε σχέση με τη δημιουργία του, όσο και σε σχέση με τη διαχείρισή του. Φαίνεται πραγματικά παράλογο, εντελώς άτοπο και εντελώς άκαιρο ακόμη και να σκεφτόμαστε να επενδύσουμε δεκάδες επί δεκάδων εκατομμύρια ευρώ σε ένα έργο εξαιρετικά αμφίβολης χρησιμότητας σε μια ώρα όπως αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης διαρθρωτικής κρίσης στα κράτη μέλη μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετεί μια προσεκτική προσέγγιση στα δημοσιονομικά του σχέδια για το 2012. Τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν όλα τα θεσμικά όργανα αυξάνονται συνεχώς λόγω της επέκτασης της ΕΕ, της Συνθήκης της Λισαβόνας και νέων δραστηριοτήτων, οι δε δαπάνες αυξάνονται ανάλογα. Εντούτοις, ο χρυσός κανόνας είναι η σχέση κόστους-αποδοτικότητας.

Κατά συνέπεια, είναι απολύτως λογικό το Κοινοβούλιο να ακολουθεί μια στρατηγική εξυγίανσης στον τομέα του προσωπικού, μειώνοντας τις δαπάνες της καθημερινής λειτουργίας του Σώματος, των αποστολών και των υπηρεσιακών ταξιδιών. Υποστηρίζω ιδιαίτερα την πρόταση του Γενικού Γραμματέα ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η περιβαλλοντική πολιτική του Σώματος. Θέλω να υπογραμμίσω ότι σε αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της συνεχούς, αδιάλειπτης παροχής πληροφοριών στους πολίτες της Ευρώπης.

Η ιδέα για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας υποστηρίζεται από πολλές πλευρές. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να επικροτήσουμε το γεγονός ότι η δημοσιονομική αρχή ενημερώθηκε τώρα για το έργο. Εν προκειμένω θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι οι δαπάνες θα πρέπει να μειωθούν αισθητά και ότι απαιτείται πλήρης διαφάνεια για όλες τις πτυχές.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι ο προϋπολογισμός αποτελεί για μας μια πρόκληση κάθε χρόνο, καθώς απαιτεί από εμάς αφενός να είμαστε φειδωλοί με τους πόρους, αφετέρου δε, να χρησιμοποιούμε αυτούς τους πόρους αποδοτικά. Νομίζω πως εμείς σε αυτό το Σώμα μπορούμε σίγουρα να επιτύχουμε πολλά από την άποψη της αποδοτικότητας. Θα ήταν ένα πολύ θετικό βήμα να ορίσουμε δικά μας σημεία, όπου οι βουλευτές του ΕΚ και το προσωπικό θα μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους για βελτιώσεις, προωθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αποδοτικότητα στο Κοινοβούλιο.

Από την άλλη πλευρά, μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, είχαμε υπουργούς με συγκεκριμένες εντολές, οι οποίοι έχουν επαρκείς πόρους στα κράτη μέλη τους, το δικό τους εξειδικευμένο προσωπικό, γραφεία και οικονομικούς πόρους, τους οποίους θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιήσει για να συμβάλουν στο να εξηγήσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια την ευρωπαϊκή πολιτική στους πολίτες μας. Από την πλευρά μας, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε υπεύθυνοι να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες για τις καθημερινές αποφάσεις που λαμβάνονται προς το συμφέρον των πολιτών της Ευρώπης.

Θα πρέπει επίσης να δοθούν επαρκείς πόροι στο Κοινοβούλιο για τις νέες του αρμοδιότητες στους τομείς της ενέργειας, του παγκόσμιου εμπορίου και της εξωτερικής πολιτικής, καθώς και στους τομείς του ανταγωνισμού, του περιβάλλοντος και των κοινωνικών υποθέσεων, που μας επηρεάζουν όλους.

Τάσσομαι επίσης υπέρ της δημοσιονομικής εξυγίανσης, καθώς αυτό θα μας επιτρέψει φυσικά να επιτύχουμε τις αναγκαίες εξοικονομήσεις. Όποιος πιστεύει ότι η οικονομική θέση είναι κατάλληλη για τις ανάγκες του στις πτήσεις μικρής διάρκειας θα πρέπει φυσικά να πετάει στην οικονομική θέση. Δεν χωρεί καμία αμφιβολία επ’ αυτού. Ή, για παράδειγμα, αν κάποιος δεν χρησιμοποιεί και το τελευταίο λεπτό του ευρώ της αποζημίωσης γραμματείας, και αυτό είναι εντάξει. Εναπόκειται στον καθέναν από εμάς να αποφασίσει πόσο έργο έχουμε και σε ποιόν βαθμό θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες της Ευρώπης. Αυτό θα πρέπει να παραμείνει κάτι που οι βουλευτές του Σώματος θα πρέπει να αποφασίσουν αυτοβούλως, διότι είναι φυσικά επίσης άκρως σημαντικό να μπορούμε να εξηγήσουμε τα οφέλη αποτελεσματικά.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ΡΟΔΗΣ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όταν ακούω τη συζήτηση για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, μου φαίνεται ότι υπάρχουν μόνο δύο είδη βουλευτών σε αυτήν την αίθουσα: οι ειδικοί επί του προϋπολογισμού, που συμμετέχουν σε αυτήν τη συζήτηση και που είναι σε μεγάλο βαθμό επικριτικοί σε ό,τι αφορά αυτό το σχέδιο, και όλοι οι υπόλοιποι, που φαίνεται να θεωρούν ότι όλα είναι ωραία και καλά με το όλο θέμα. Το χειρότερο εδώ είναι ότι όταν ανακύπτει το ζήτημα του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, υπάρχουν τόσες πτυχές, ώστε οι άνθρωποι στην πραγματικότητα δεν βλέπουν πια το νόημα του όλου εγχειρήματος. Έτσι, η εφημερίδα Daily Telegraph ανέφερε σήμερα ότι περιήλθαν στην κατοχή της έγγραφα που δείχνουν ότι οι δαπάνες αυτού του έργου έχουν ανέλθει στο αστρονομικό ποσό των 137 λιρών Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν μπορώ παρά να καλέσω την Daily Telegraph να διαβιβάσει αυτά τα έγγραφα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και να μας αφήσει να δούμε από αυτά μέρος της διαφάνειας που ο Τύπος απαιτεί από τους βουλευτές του Σώματος. Θεωρώ καλοδεχούμενη κάθε ευκαιρία για εξέταση των αποδείξεων.

Έχει νόημα αυτό το έργο; Φυσικά και έχει νόημα να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση αναφορικά με τη σημασία που είχαν για τις ζωές των ανθρώπων η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θα πρέπει ένα κοινοβούλιο να διαχειρίζεται ένα μουσείο; Όχι, αναμφίβολα όχι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολούθησε δύο καθοδηγητικές αρχές σε αυτό το έργο. Η πρώτη είναι: απαιτούμε το έργο να διαθέτει επιχειρηματικό σχέδιο. Το δεύτερο είναι: θέλουμε σαφήνεια όσον αφορά τις επακόλουθες δαπάνες, στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο καθώς θα προχωρεί. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μια τρίτη αρχή: θα πρέπει να αποφύγουμε κάθε αναπαραγωγή και αλληλεπικάλυψη ανάμεσα στο Κέντρο Πληροφόρησης και στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen (ALDE).(DA) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να πω κάτι για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Σαφώς και πρόθεση δεν είναι να διαχειρίζεται το Κοινοβούλιο ένα μουσείο, νομίζω όμως πως είναι καλή ιδέα να έχουμε καλύτερες εγκαταστάσεις για τους επισκέπτες στο Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και νομίζω ότι το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας είναι ένα σημαντικό στοιχείο σε σχέση με αυτό.

Θα ήθελα επίσης να πω ότι η πλειοψηφία της Ομάδας μου τάσσεται υπέρ του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Ωστόσο, μας βρίσκουν πολύ σύμφωνους οι απόψεις που κατέθεσε η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με τις οικονομικές πτυχές αυτού του έργου και με τον τρόπο που θα γίνεται η διαχείρισή του στο μέλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω όμως πράγματι ότι πρόκειται για μια καλή ιδέα και σίγουρα την υποστηρίζω. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, όντως πρέπει να μάθουμε ποιες οικονομικές υποχρεώσεις αναλαμβάνουμε μακροπρόθεσμα.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, σε αυτήν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή οι προϋπολογισμοί τείνουν να είναι αμφιλεγόμενοι, ιδιαίτερα μάλιστα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να πούμε ότι όλοι έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους εδώ και είναι καλό που ακούμε όλες τις απόψεις που εκφράζονται. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: όλοι μπορούν να έλθουν, να πουν την άποψή τους, να επισημάνουν κάτι και να ακουστούν.

Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό αυτόν καθεαυτόν, προφανώς βρισκόμαστε σε δυσχερή οικονομική κατάσταση και οποιαδήποτε αύξηση ενδεχομένως να παρερμηνευτεί, ίσως δικαιολογημένα ως έναν βαθμό. Ωστόσο, το βασικό εδώ είναι ότι υπάρχει μια αύξηση 2,3%, όταν ο πληθωρισμός αναμένεται να είναι 2,8%.

Το άλλο σημείο που θα πρέπει να αναφερθεί είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταπιαστεί με κάτι λαμβάνοντας υπόψη το γενικό πλαίσιο των 27 χωρών, ενώ μερικές χώρες, ιδιαίτερα η δική μου χώρα, υφίστανται μεγάλο πλήγμα επί του παρόντος. Μόλις επιστρέψαμε από μια συνάντηση, πάλι καλά, με τον Επίτροπο Rehn, ο οποίος ήταν πολύ εξυπηρετικός απέναντί μας. Προφανώς σε αυτήν την κατάσταση οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατανοήσουν την παραμικρή αύξηση, έστω και αν είναι μικρότερη από τον πληθωρισμό. Όπως και να έχει, νομίζω ότι θα πρέπει να προβούμε σε συνολικές αποφάσεις, πρέπει να αναλάβουμε υποχρεώσεις για διάφορα πράγματα που πρέπει να κάνουμε, πρόκειται να αυξηθούμε αριθμητικά καθώς θα έχουμε πρόσθετους βουλευτές στο ΕΚ συνεπεία της Συνθήκης της Λισαβόνας, καθώς και όταν γίνει, με το καλό, η ένταξη της Κροατίας.

Ένα πράγμα που θέλω να σημειώσω προτού ολοκληρώσω είναι ότι όλα αυτά φέρνουν στο νου εκείνο που επισημαίνει πολύ συχνά ο Πρόεδρος Barroso: πρέπει πραγματικά να έχουμε μια ολοκληρωμένη και ειλικρινή συζήτηση για τους ιδίους πόρους, ίσως δε ειδικά για τα ομόλογα έργων, διότι όσο πιο ανεξάρτητη χρηματοδότηση μπορεί να εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο λιγότερο αμφιλεγόμενοι προϋπολογισμοί θα υπάρχουν και τόσο λιγότερο θα ζητάμε από τα κράτη μέλη. Εν τέλει, νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη γραμμή του Προέδρου Barroso.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).(NL) Κυρία Πρόεδρε, σε αυτό το Σώμα εκπροσωπώ το πλέον φιλοευρωπαϊκό κόμμα στο κράτος μέλος μου, στις Κάτω Χώρες. Ακριβώς επειδή πιστεύω ακράδαντα στην Ευρώπη ασκώ έντονη κριτική σε αυτήν και στον προϋπολογισμό του δικού μας θεσμικού οργάνου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συνεπώς, πιστεύω ότι σε αυτήν τη δυσχερή οικονομικά περίοδο, πρέπει να έχουμε πολύ λιτό προϋπολογισμό. Κατά συνέπεια, δεν είμαι υπέρ αυτής της αύξησης του προϋπολογισμού. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, με εξέπληξε ο αρχικός προϋπολογισμός που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας, που πρότεινε αύξηση άνω του 5%, όπως με εξέπληξε επίσης πολύ το γεγονός ότι δεν είναι παρών σήμερα εδώ. Θα ήθελα να τον έχουμε σήμερα εδώ, καθώς θα ήθελα να του υπενθυμίσω την παράγραφο 6 του ψηφίσματος, με την οποία ζητάμε από τις υπηρεσίες να εξετάσουν εξονυχιστικά τον προϋπολογισμό προκειμένου να επισημάνουν δυνητικά πεδία εξοικονόμησης πόρων. Θέλω να του ζητήσω να το πράξει αυτό πριν την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε απτούς πόρους προς εξοικονόμηση.

Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους βουλευτές του ΕΚ που είναι φιλοευρωπαίοι, να μη δώσουν σε εκείνους που θέλουν να καταστρέψουν την Ευρώπη κανένα όπλο με το οποίο εκείνοι θα προωθήσουν την επιδίωξή τους. Τα συμφέροντα του λαού για τον οποίο πάντα μιλάνε εξυπηρετούνται καλύτερα από μια ευημερούσα και ακμαία Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Salvador Garriga Polledo (PPE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κ. Fernandes, θέλω δε να ευχαριστήσω και τον κ. Gerbrandy για όσα είπε μόλις τώρα, τα οποία τα θεωρώ πολύ ενδεδειγμένα.

Πρόκειται για έναν πολύ λιτό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα όσα ζήτησαν η Επιτροπή και το Συμβούλιο. Διατηρείται εντός του ορίου του 20%, τηρώντας με αυτόν τον τρόπο τη «συμφωνία κυρίων», παρόλο που αυτή δεν υφίσταται. Όλοι μιλάμε περί εξοικονόμησης πόρων, μερικοί από μας με μικροκομματικές προθέσεις, όλοι όμως έχουμε μερικές κοινές προτεραιότητες: για παράδειγμα, εμείς οι βουλευτές επιδιώκουμε τη βελτίωση της νομοθετικής παραγωγής∙ καλούμαστε να ανταποκριθούμε στις νέες προτεραιότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας∙ καλούμαστε να εργαστούμε πιο επαγγελματικά στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης∙ μας ζητούν περισσότερες αίθουσες συνεδριάσεων, περισσότερη εσωτερική ασφάλεια, περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά την πολιτική επικοινωνίας, καλύτερα δίκτυα τεχνολογιών πληροφορικής και ούτω καθεξής. Δεν θα πρέπει να πληρώσουμε για όλα αυτά;

Πρέπει να συμμορφωθούμε με όλες τις συμφωνίες που συνάφθηκαν όσον αφορά την ακίνητη περιουσία. Λέγεται ότι θα μπορούσαμε να σταματήσουμε να τη χρηματοδοτούμε, γνωρίζουμε όμως ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι. Αν είμαστε υπεύθυνοι, θα πρέπει να το αποδεχθούμε αυτό, έτσι δεν είναι;

Η νεολαία ουδέποτε αποτελούσε αμφιλεγόμενο πεδίο: η νεολαία αποτελεί αναγκαιότητα. Για παράδειγμα, η χώρα μου έχει 50% ανεργία στους νέους. Αυτά τα προβλήματα δεν επιλύονται με 100 εκατομμύρια ευρώ στην πολιτική για τη νεολαία, αυτό όμως όντως ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Γνωρίζω ότι η μεταφορά αυτών των χρημάτων από τον τομέα 5 στον τομέα 1 είναι επίμαχη και θα μπορούσε κάποιος μάλιστα –και όντως συνέβη– να επιχειρηματολογήσει ότι αντιβαίνει στη διαδικασία του προϋπολογισμού, είμαστε όμως ένα ζωντανό θεσμικό όργανο και πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες της στιγμής.

Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι πιο επείγον από την επίλυση του ζητήματος της ανεργίας των νέων. Είμαι βέβαιος ότι αυτό αποτελεί προτεραιότητα όλων σας.

Τέλος, θα ψηφίσω υπέρ του κοινού Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner (ALDE). - (FI) Κυρία Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κ. Fernandes, για το έξοχο έργο του. Αυτή η αύξηση του 2,3% είναι σαφώς πολύ πιο εύκολο να γίνει αποδεκτή και να δικαιολογηθεί σε σύγκριση με το 5,2% που πρότεινε το Προεδρείο. Το Κοινοβούλιο πρέπει να ασκεί μεγάλη αυτοκριτική σε αυτήν τη δημοσιονομική διαδικασία. Αυτό ισχύει για την έκθεση, τούτο το έργο όμως θα πρέπει να συνεχιστεί με πολύ εντατικούς ρυθμούς.

Νομίζω ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι επιδιώχθηκε εξοικονόμηση πόρων και στα μικρά πράγματα και σε διαφορετικά πεδία. Βέβαια, το να εξοικονομεί κανείς από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, για παράδειγμα, είναι μια λύση, ενδεχομένως όμως να χρειαζόμαστε πιο φιλόδοξους στόχους από το να κάνουμε απλά οικονομία στο σαπούνι. Φέτος το Κοινοβούλιο ψήφισε να αλλάξουμε μια διπλή περίοδο συνόδου το φθινόπωρο και να την κάνουμε μια εβδομαδιαία συνεδρίαση στο Στρασβούργο. Αν δώσουμε ένα τέλος σε αυτό το μηνιαίο ράλυ της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, τούτο θα συνεπαγόταν σημαντική εξοικονόμηση και αυτό θα αποτυπωνόταν και στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). - (PL) Κυρία Πρόεδρε, όταν εξετάζουμε τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, καθίσταται προφανές ότι τα μεταφορικά αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των δαπανών και αυτό θα ισχύει και στο μέλλον, καθώς πρέπει να ταξιδεύουμε από 27 κράτη μέλη σε συνεδριάσεις στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Υπολόγισα ότι η συνολική ταξιδιωτική δαπάνη για τους βουλευτές του ΕΚ και τους αξιωματούχους υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Νομίζω ότι εν προκειμένω θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε μεγαλύτερες εξοικονομήσεις. Ταξιδεύουμε πολύ συχνά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πληρώνουμε το ίδιο για αεροπορικά εισιτήρια όσο πληρώνουν και άνθρωποι που ταξιδεύουν αεροπορικώς αραιά και που. Συνεπώς, παρακινώ τους επικεφαλής του Κοινοβουλίου να κάνουν συνομιλίες με τις αεροπορικές εταιρείες. Πιστεύω ότι είναι πιθανό να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε σημαντικές εκπτώσεις. Αυτό αποτελεί πάγια πρακτική σε κάθε χώρα∙ οι κυβερνήσεις και τα υπουργεία δικαιούνται εκπτώσεις της τάξης του 20-30%. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση για τα εκτιμώμενα έσοδα και δαπάνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά το δημοσιονομικό έτος 2012 αναφέρεται στα σημεία 17 και 18 στο συνεχιζόμενο έργο για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, προτείνει δε τη δημιουργία δημοσιονομικού αποθεματικού για να καλυφθούν τα περαιτέρω κόστη που συνδέονται με την υλοποίηση αυτού του έργου, μεταξύ άλλων, σε ένα σημείο του κεφαλαίου 10.1 – Αποθεματικό για απρόβλεπτα. Δεν γνωρίζω αν η συνέχιση των εργασιών για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας μπορεί να θεωρηθεί ως απρόβλεπτη δαπάνη, άκουσα όμως προσεκτικά τη Marta Andreasen, που μας επεσήμανε, όταν εγκρίθηκε το πρόγραμμα, ότι οι δαπάνες που αναφέρονται στην έκθεση για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας είναι αισθητά υποκοστολογημένες.

Δεν γνωρίζω τα κίνητρα των ανθρώπων που με τόση ξεροκεφαλιά προωθούν την υλοποίηση του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας σε μια περίοδο συνεχιζόμενων χρηματοδοτικών και οικονομικών προβλημάτων στην ΕΕ. Γνωρίζω, όμως, σίγουρα ότι το ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό το θεωρεί αυτό μια εξοργιστική κατασπατάληση των χρημάτων των φορολογουμένων. Κυρίες και κύριοι, θέλω συνεπώς να σας ζητήσω με κάθε σοβαρότητα να επανεξετάσετε τη συνέχιση της χρηματοδότησης αυτού του αμφιλεγόμενου σχεδίου της τάξης των 60 εκατομμυρίων ευρώ.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να εστιάσω σε μία πολύ σημαντική πτυχή της έκθεσης: τη φιλοδοξία να παρακολουθούμε πιο προσεκτικά την αποδοτικότητα και το λιτό πνεύμα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης, όταν πολλοί πολίτες της ΕΕ έχουν χάσει τις δουλειές τους, η διαχείριση θεσμικών οργάνων που χρηματοδοτούνται από τους φόρους τους είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα και πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι απολύτως δικαιολογημένο. Συνεπώς, είναι σημαντικό να κατοχυρωθεί στον προϋπολογισμό η υποχρέωση για αυστηρή διαχείριση.

Υπάρχει μια ανάγκη να εστιάσουμε σε αρκετά ζητήματα, προκειμένου να αποφύγουμε τη χωρίς λόγο κατασπατάληση δημόσιου χρήματος. Είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε και να εφαρμόσουμε μια στρατηγική για την ηλεκτρονική διοίκηση. Η χρήση της τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να ενθαρρύνεται στις συνεδριάσεις, όπως επίσης η χρήση νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Για να εξοικονομήσουμε φυσικούς πόρους και ιδιαίτερα χαρτί πρέπει να θέσουμε σε λειτουργία το ασύρματο δίκτυο σε όλους τους χώρους εργασίας μας. Ωστόσο, η εξοικονόμηση πόρων δεν πρέπει, από την άλλη πλευρά, να οδηγήσει στην απώλεια ποιότητας στο έργο που επιτελούμε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θεωρώ σημαντικό, για παράδειγμα, στις συνεδριάσεις των επιτροπών να μην υπάρχει έλλειψη διερμηνέων, θα ήθελα δε να αδράξω αυτήν την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους διερμηνείς, άνδρες και γυναίκες, για το έργο που επιτελούν.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via (PPE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον κ. Fernandes για το έξοχο έργο του και για το κλίμα θετικής συνεργασίας μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, το οποίο μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε συμφωνία αναφορικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2012.

Όπως κατέστη σαφές στη διάρκεια της συζήτησης, ξεκινώντας από μια πρόταση που βασιζόταν σε προτεινόμενο ποσοστό αύξησης 5,2% σε σύγκριση με το 2011, καταλήξαμε σε ένα γενικό επίπεδο για το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό αύξησης 2,3%.

Επιπλέον, πιστεύω ότι η πρόβλεψη για μεταφορά ποσού 100 εκατομμυρίων ευρώ σε προγράμματα για τη νεολαία είναι σημαντική, αφού το Κοινοβούλιο αναγνώρισε αυτήν την πολιτική ως μία από τις προτεραιότητές του για το 2011, αυτοί δε οι πόροι θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση της κινητικότητας, της εκπαίδευσης και των σχεδίων απασχόλησης για όλους τους νέους της Ευρώπης.

Ελπίζω, τέλος, ότι στη διαδικασία προϋπολογισμού για το 2012, θα είναι εφικτό, με την αποφασιστική σύμπραξη όλων των θεσμικών οργάνων, να βελτιστοποιηθεί η διαχείριση των κονδυλίων.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka (S&D) . – (SK) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτήν την πραγματικά πολύ καλή έκθεση. Τόσο αυτός όσο και όλοι όσοι μίλησαν σήμερα επεσήμαναν τις ελλείψεις, ενώ παράλληλα βρήκαν πραγματικές δυνητικές λύσεις. Ωστόσο, η μόνη πραγματική λύση είναι να εξετάσουμε ολόκληρο το ζήτημα με έναν πραγματικά αντικειμενικό τρόπο, αντί ο καθένας μας να ψάχνει μεμονωμένα κάτι που μπορεί ή δεν μπορεί να βρεθεί. Η μόνη αντικειμενική άποψη θα ήταν να βγάλουμε μια ακτινογραφία του Κοινοβουλίου από έξω. Αυτό είναι βέβαια εκείνο που έπραξε κάποτε το Ελεγκτικό Συνέδριο και είδαμε ότι η εξοικονόμηση των διοικητικών δαπανών ακολούθησε κατά πόδας τον εξωτερικό λογιστικό έλεγχο.

Αυτό σημαίνει, και χαίρομαι που το λέω, ότι οι βουλευτές στην επιτροπή μας υποστήριξαν επίσης την πρόταση τροπολογίας μου να εξετάσει το Κοινοβούλιο ορισμένα από τα πεδία του με σοβαρότητα από την οπτική ενός εξωτερικού παρατηρητή, ούτως ώστε ενδεχομένως να ανακαλύψουμε όλα όσα συζητούσατε και ίσως ακόμη περισσότερα. Το επόμενο βήμα, όπως ανέφερε ο Göran Färm, είναι, έπειτα, να παρακολουθήσουμε αυτήν τη δαπάνη στο μέλλον. Αυτή είναι η μόνη λύση.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). - (LT) Κυρία Πρόεδρε, δεδομένης της τρέχουσας δυσχερούς χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης την οποία αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαχείριση των δημοσιονομικών πόρων του Κοινοβουλίου θα πρέπει να γίνεται με αυστηρότητα και αποδοτικότητα. Προτείνεται ο συνολικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2012 να αυξηθεί κατά 2,3%, ποσοστό που είναι χαμηλότερο από το τρέχον ποσοστό πληθωρισμού. Αυτό είναι πραγματικά θετικό, στο μέλλον όμως το Κοινοβούλιο πρέπει να εξοικονομήσει περισσότερους πόρους και να καταστήσει αυστηρότερες τις διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης. Συμφωνώ με την πρόταση του εισηγητή για μια μακροπρόθεσμη αναθεώρηση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να μειωθούν τα κόστη. Οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό της διοίκησης, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τις εξωτερικές υπηρεσίες και εφαρμόζοντας αυστηρή διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Πιστεύω ότι αυτά τα μέτρα θα επιτρέψουν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο αποδοτικά, εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο χρήματα των φορολογουμένων και μειώνοντας το τρέχον επίπεδο δαπάνης του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes, εισηγητής.(PT) Κυρία Πρόεδρε, πρώτον, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ένα νούμερο: οι διοικητικές δαπάνες όλων των ευρωπαϊκών οργάνων ανέρχονται περίπου στο 6%. Δεν υπάρχει κανένας προϋπολογισμός θεσμικού οργάνου, σε κανένα κράτος μέλος, που να έχει τόσο ισχνό ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Κοινοβούλιο έχει νέες εξουσίες. Υπάρχουν 27 κράτη μέλη, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας θα προστεθούν άλλοι 18 βουλευτές του ΕΚ, όταν αυτή τεθεί σε ισχύ, έχει δρομολογηθεί διεύρυνση που θα περιλάβει την Κροατία και είναι σαφές ότι όλα αυτά συνεπάγονται κόστη. Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως υπήρξε μια πραγματική μείωση σε αυτόν τον προϋπολογισμό σαφώς κάτω από το ποσοστό του πληθωρισμού.

Μία ακόμη λέξη για το ζήτημα της νεολαίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η πρωτοβουλία προήλθε από την Επιτροπή και ότι το Συμβούλιο πρέπει να την υιοθετήσει ομόφωνα, γνωρίζουμε όμως επίσης ότι ήταν σημαντικό να δώσουμε ένα μήνυμα και η κατανομή στην οποία αναφερόμαστε είναι ο τομέας 5 από το σύνολο της διοικητικής δαπάνης, όπου υπολογίζονται περί τα 380 εκατομμύρια ευρώ και εμείς προτείνουμε 100 εκατομμύρια ευρώ.

Στο ζήτημα των μισθών των βουλευτών του ΕΚ, δεν είναι ευθύνη του Κοινοβουλίου να αναπροσαρμόζει τους μισθούς. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, καθορίζει τους μισθούς. Η τρέχουσα πρόταση της Επιτροπής για την αναπροσαρμογή των μισθών είναι 0,9%. Οι μισθοί περιλαμβάνονται επίσης σε κάτι που ονομάζεται «Καθεστώς των Βουλευτών» και αναπροσαρμόζονται με βάση τον μισθό ενός δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Το Κοινοβούλιο από μόνο του δεν μπορεί να τροποποιήσει το καθεστώς των βουλευτών. Απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Μερικοί βουλευτές πρέπει να διαβάσουν τους κανονισμούς και πρέπει επίσης να διαβάσουν τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ειδικότερα το άρθρο 223.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas (GUE/NGL).(PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Fernandes, όσον αφορά τους μισθούς, μου φαίνεται σαφές ότι το Κοινοβούλιο είναι απολύτως ικανό να αναλάβει την πρωτοβουλία να προτείνει την αναθεώρηση του καθεστώτος των βουλευτών. Οι κανονισμοί εγκρίθηκαν σε αυτό το Σώμα και δύνανται να αλλάξουν σε αυτό το Σώμα, ακόμη και αν απαιτείται να γίνουν θεσμικές ενέργειες. Μάλιστα, μόνο οι μισθοί αναπροσαρμόζονται με αυξήσεις που αποφασίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: από τις κυβερνήσεις. Μόνο οι μισθοί: κανένα άλλο μείζον σκέλος δαπανών, που υπόκεινται αυστηρά στον έλεγχο αυτού του Σώματος και κανενός άλλου.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes, εισηγητής.(PT) Όπως λέει ο ίδιος ο κ. Portas, δεν είναι ευθύνη του Κοινοβουλίου η αναπροσαρμογή των μισθών. Συνεπώς, δεν έχει το παραμικρό νόημα να μιλάμε για πάγωμα των μισθών σε έναν προϋπολογισμό αυτού του είδους. Ωστόσο, θα είχε νόημα να κατατεθεί πρόταση τροποποίησης του καθεστώτος των βουλευτών, για παράδειγμα. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 31 θα μπορούσε επίσης να τροποποιηθεί, ιδιαίτερα το άρθρο 64. Εκείνο που σίγουρα δεν έχει νόημα είναι να προσπαθήσουμε να δώσουμε στους βουλευτές αυτού του Σώματος τη δυνατότητα να καθορίζουν τις δικές τους αυξήσεις, όταν αυτό δεν μπορεί να γίνει βάσει του νόμου, καθώς αυτό θα αποτελούσε έναν τρόπο να επιδιωχθεί η εξαπάτηση εκείνων που μας ακούνε και να επιδοθούμε σε δημαγωγία.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία επί της έκθεσης του κ José Manuel Fernandes (A7-0087/2011) θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 12.00.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου