Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 5. huhtikuuta 2011 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Eurooppa-neuvoston (24.–25. maaliskuuta 2011) päätelmät (keskustelu)
 4.Äänestykset
  4.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Puola – Podkarpackie – koneiden ja laitteiden valmistus (A7-0059/2011, Barbara Matera) (äänestys)
  4.2.Epävakauden aiheuttamat muuttovirrat: EU:n ulkopolitiikan soveltamisala ja tehtävä (A7-0075/2011, Fiorello Provera) (äänestys)
  4.3.Naisten asema maataloudessa ja maaseudulla (A7-0016/2011, Elisabeth Jeggle) (äänestys)
  4.4.EU:n rahoitus ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisen alalla uusissa jäsenvaltioissa (A7-0054/2011, Marian-Jean Marinescu) (äänestys)
  4.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Tšekki – UNILEVER (A7-0060/2011, Barbara Matera) (äänestys)
  4.6.Kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskeva valvontajärjestelmä (A7-0028/2011, Jörg Leichtfried) (äänestys)
  4.7.Julkisesti tuetut vientiluotot (A7-0364/2010, Yannick Jadot) (äänestys)
  4.8.Naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskeva EU:n politiikka (A7-0065/2011, Eva-Britt Svensson) (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 8.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 9.Kyselytunti (komission puheenjohtaja)
 10.Romanien osallistamista koskevien kansallisten strategioiden koordinointia koskevat EU:n puitteet (keskustelu)
 11.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2012 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti (keskustelu)
 12.Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen – petostentorjunta (keskustelu)
 13.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 14.Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevat säännöt (keskustelu)
 15.EY:n ja Komorien välinen kalastuskumppanuussopimus – Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevat yhteisön rahoitustoimenpiteet – Kalastus – tekniset siirtymätoimenpiteet – Kalastustuotteiden tuonti Grönlannista (keskustelu)
 16.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 17.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1262 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (4793 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö