Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2011 m. balandžio 5 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Europos Vadovų Tarybos išvados (2011 m. kovo 24–25 d.) (diskusijos)
 4.Balsuoti skirtas laikas
  4.1.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas. Lenkija. Pakarpatė (mašinų gamyba) (A7-0059/2011, Barbara Matera) (balsavimas)
  4.2.Migracijos srautai, kuriuos lemia nestabilumas: ES užsienio reikalų politikos aprėptis ir vaidmuo (A7-0075/2011, Fiorello Provera) (balsavimas)
  4.3.Moterų vaidmuo žemės ūkyje ir kaimo vietovėse (A7-0016/2011, Elisabeth Jeggle) (balsavimas)
  4.4.ES lėšų panaudojimas branduolinių elektrinių eksploatavimui nutraukti naujose valstybėse narėse (A7-0054/2011, Marian-Jean Marinescu) (balsavimas)
  4.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas. Čekijos Respublika (UNILEVER) (A7-0060/2011, Barbara Matera) (balsavimas)
  4.6.Dvejopo naudojimo objektai ir technologijos (A7-0028/2011, Jörg Leichtfried) (balsavimas)
  4.7.Oficialiai remiami eksporto kreditai (A7-0364/2010, Yannick Jadot) (balsavimas)
  4.8.Nauja ES kovos su smurtu prieš moteris politikos programa (A7-0065/2011, Eva-Britt Svensson) (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
 6.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokolą)
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)
 8.Pateikti dokumentai (žr. protokolą)
 9.Klausimų Komisijos pirmininkui valanda
 10.ES nacionalinių romų integravimo strategijų koordinavimo programa (diskusijos)
 11.2012 m. pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Parlamentas (diskusijos)
 12.Bendrijų finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu (diskusijos)
 13.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 14.Europos politinės partijos ir šių partijų finansavimo taisyklės (diskusijos)
 15.EB ir Komorų žuvininkystės susitarimas - Bendrijos finansines priemonės, skirtos bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti - Žuvininkystė. Pereinamojo laikotarpio techninės priemonės - Žuvininkystės produktų importas iš Grenlandijos (diskusijos)
 16.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 17.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (1207 kb)
 
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (4528 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika