Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2011. gada 5. aprīlis - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1. Sēdes atklāšana
 2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3. Eiropadomes 2011. gada 24. un 25. marta sanāksmē pieņemtie secinājumi (debates)
 4. Balsošanas laiks
  4.1. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Polija, Podkarpackie — mašīnbūve (A7-0059/2011, Barbara Matera) (balsošana)
  4.2. Nestabilitātes radītās migrācijas plūsmas — ārpolitikas darbības joma un nozīme (A7-0075/2011, Fiorello Provera) (balsošana)
  4.3. Sieviešu nozīme lauksaimniecībā un lauku apvidos (A7-0016/2011, Elisabeth Jeggle) (balsošana)
  4.4. Atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanai paredzētais ES finansējums jaunajās dalībvalstīs (A7-0054/2011, Marian-Jean Marinescu) (balsošana)
  4.5. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Čehijas Republika, UNILEVER (A7-0060/2011, Barbara Matera) (balsošana)
  4.6. Divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas (A7-0028/2011, Jörg Leichtfried) (balsošana)
  4.7. Valsts atbalstīti eksporta kredīti (A7-0364/2010, Yannick Jadot) (balsošana)
  4.8. ES politikas pamatvirzieni pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai (A7-0065/2011, Eva-Britt Svensson) (balsošana)
 5. Balsojumu skaidrojumi
 6. Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 8.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 9.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijas priekšsēdētājam)
 10.ES pamatsistēma romu integrācijas valsts stratēģiju koordinācijai (debates)
 11.2012. finanšu gada budžeta ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Parlaments (debates)
 12. Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība – krāpšanas apkarošana (debates)
 13. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 14. Eiropas līmeņa politiskās partijas un noteikumi par to finansēšanu (debates)
 15. Eiropas Kopienas un Komoru Salu Savienības zivsaimniecības nolīgums – Kopienas finanšu pasākumi kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesību jomā – Zivsaimniecība – pārejas posma tehniskie pasākumi – Zivsaimniecības produktu imports no Grenlandes (debates)
 16. Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 17. Sēdes slēgšana
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1249 kb)
 
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (4605 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika