Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
It-Tlieta, 5 ta' April 2011 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 3.Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew (24-25 ta' Marzu 2011) (dibattitu)
 4.Ħin tal-votazzjonijiet
  4.1.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Il-Polonja - Podkarpackie - Manifattura ta’ makkinarju (A7-0059/2011, Barbara Matera) (votazzjoni)
  4.2.Il-flussi migratorji li joriġinaw mill-instabilità: ambitu u rwol tal-politika barranija tal-UE (A7-0075/2011, Fiorello Provera) (votazzjoni)
  4.3.Ir-rwol tan-nisa fl-agrikoltura u fiż-żoni rurali (A7-0016/2011, Elisabeth Jeggle) (votazzjoni)
  4.4.L-effiċjenza u l-effikaċja tal-finanzjament tal-UE fil-qasam tad-dekummissjonar tal-impjanti nukleari fl-Istati Membri l-ġodda (A7-0054/2011, Marian-Jean Marinescu) (votazzjoni)
  4.5.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Ir-Repubblika Ċeka - UNILEVER (A7-0060/2011, Barbara Matera) (votazzjoni)
  4.6.Il-kontroll tal-esportazzjonijiet ta' oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju (A7-0028/2011, Jörg Leichtfried) (votazzjoni)
  4.7.Krediti ta' esportazzjoni b'sussidju uffiċjali (A7-0364/2010, Yannick Jadot) (votazzjoni)
  4.8.Qafas politiku ġdid tal-UE għall-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa (A7-0065/2011, Eva-Britt Svensson) (votazzjoni)
 5.Spegazzjonijiet tal-vot
 6.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 7.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 8.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 9.Ħin għall-mistoqsijiet lill-President tal-Kummissjoni
 10.Il-qafas tal-UE għall-koordinament ta' strateġiji nazzjonali għall-integrazzjoni tar-Roma (dibattitu)
 11.Estimi tad-dħul u tan-nefqa għall-2012 - Taqsima I - Il-Parlament (dibattitu)
 12.Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - Ġlieda kontra l-frodi (dibattitu)
 13.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 14.Ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi f'livell Ewropew u r-regoli dwar il-finanzjament tagħhom (dibattitu)
 15.L-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-KE u l-Komoros - Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 861/2006 tat-22 ta’ Mejju 2006 li jistabbilixxi miżuri finanzjarji Komunitarji għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd u fil-qasam tal-Liġi tal-Baħar - Sajd - Miżuri tekniċi tranżitorji - L-importazzjonijiet mill-Groenlandja ta' prodotti tas-sajd, molluski bivalvi ħajjin, ekinodermi, tunikati u gasteropodi tal-baħar (dibattitu)
 16.Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 17.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1359 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (5012 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza