Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 5 april 2011 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Conclusies van de Europese Raad (24-25 maart 2011) (debat)
 4.Stemmingen
  4.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering: Polen - Podkarpackie - Machines (A7-0059/2011, Barbara Matera) (stemming)
  4.2.Migratiestromen als gevolg van instabiele omstandigheden: reikwijdte en rol van het buitenlands beleid van de EU (A7-0075/2011, Fiorello Provera) (stemming)
  4.3.De rol van vrouwen in de landbouw en in plattelandsgebieden (A7-0016/2011, Elisabeth Jeggle) (stemming)
  4.4.EU-financiering voor het ontmantelen van kerncentrales in de nieuwe lidstaten (A7-0054/2011, Marian-Jean Marinescu) (stemming)
  4.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering: Tsjechische Republiek - UNILEVER (A7-0060/2011, Barbara Matera) (stemming)
  4.6.Producten en technologie voor tweeërlei gebruik (A7-0028/2011, Jörg Leichtfried) (stemming)
  4.7.Door de overheid gesteunde exportkredieten (A7-0364/2010, Yannick Jadot) (stemming)
  4.8.Een beleidskader van de EU voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen (A7-0065/2011, Eva-Britt Svensson) (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 8.Ingekomen stukken: zie notulen
 9.Vragenuur met de voorzitter van de Commissie
 10.EU-kader voor de coördinatie van nationale strategieën voor de integratie van de Roma (debat)
 11.Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2012 - Afdeling I - Parlement (debat)
 12.Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (debat)
 13.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 14.De financiering van politieke partijen op Europees niveau (debat)
 15.Visserijovereenkomst tussen de EG en de Comoren - Communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht - Visserij - Technische overgangsmaatregelen - Invoer van visserijproducten uit Groenland (debat)
 16.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 17.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (1289 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (5437 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid