Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 5 kwietnia 2011 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (24-25 marca 2011 r.) (debata)
 4.Głosowanie
  4.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Polska - Podkarpackie – Produkcja maszyn i urządzeń (A7-0059/2011, Barbara Matera) (głosowanie)
  4.2.Ruchy migracyjne wynikające z braku stabilności: zakres i rola polityki zagranicznej UE (A7-0075/2011, Fiorello Provera) (głosowanie)
  4.3.Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich (A7-0016/2011, Elisabeth Jeggle) (głosowanie)
  4.4.Efektywność i skuteczność finansowania UE w dziedzinie likwidacji elektrowni jądrowych w nowych państwach członkowskich (A7-0054/2011, Marian-Jean Marinescu) (głosowanie)
  4.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Republika Czeska - UNILEVER (A7-0060/2011, Barbara Matera) (głosowanie)
  4.6.Produkty i technologia podwójnego zastosowania (A7-0028/2011, Jörg Leichtfried) (głosowanie)
  4.7.Oficjalnie wspierane kredyty eksportowe (A7-0364/2010, Yannick Jadot) (głosowanie)
  4.8.Zarys ram nowej polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet (A7-0065/2011, Eva-Britt Svensson) (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 7.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 8.Składanie dokumentów: patrz protokół
 9.Tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej
 10.Unijne ramy koordynacji krajowych strategii integracji Romów (debata)
 11.Preliminarz wpływów i wydatków na rok budżetowy 2012 – sekcja 1 – Parlament (debata)
 12.Ochrona interesów finansowych Wspólnot – Zwalczanie nadużyć finansowych (debata)
 13.Tura pytań (do Komisji)
 14.Partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasady dotyczące ich finansowania (debata)
 15.Umowa w sektorze rybołówstwa między WE a Komorami – Wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza – Rybołówstwo – przejściowe środki techniczne – przywóz produktów rybołówstwa z Grenlandii (debata)
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 17.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (1279 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (5034 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności