Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 5 aprilie 2011 - StrasbourgEdiţie JO
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțarea propunerilor de rezoluție depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Concluziile reuniunii Consiliului European din 24-25 martie 2011 (dezbatere)
 4.Votare
  4.1.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Polonia - Podkarpackie - fabricarea de mașini (A7-0059/2011, Barbara Matera) (vot)
  4.2.Fluxuri migratorii cauzate de instabilitate: domeniul și rolul politicii externe a UE (A7-0075/2011, Fiorello Provera) (vot)
  4.3.Rolul femeilor în agricultură și în zonele rurale (A7-0016/2011, Elisabeth Jeggle) (vot)
  4.4.Finanțarea UE în domeniul dezafectării centralelor nucleare din noile state membre (A7-0054/2011, Marian-Jean Marinescu) (vot)
  4.5.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Republica Cehă - UNILEVER (A7-0060/2011, Barbara Matera) (vot)
  4.6.Produse și tehnologii cu dublă utilizare (A7-0028/2011, Jörg Leichtfried) (vot)
  4.7.Creditele la export care beneficiază de sprijin public (A7-0364/2010, Yannick Jadot) (vot)
  4.8.Noul cadru al politicii UE de combatere a violenței împotriva femeilor (A7-0065/2011, Eva-Britt Svensson) (vot)
 5.Explicații privind votul
 6.Corectările voturilor și intențiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 7.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultați procesul-verbal
 8.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 9.Timpul afectat întrebărilor adresate Președintelui Comisiei
 10.Cadrul UE de coordonare a strategiilor naționale de integrare a romilor (dezbatere)
 11.Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012 - Secțiunea I - Parlamentul (dezbatere)
 12.Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - Lupta împotriva fraudei (dezbatere)
 13.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 14.Statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european (dezbatere)
 15.Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între CE și Uniunea Comorelor - Măsurile financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării - Pescuit - măsuri tehnice tranzitorii - Importurile provenite din Groenlanda de produse pescărești (dezbatere)
 16.Ordinea de zi a următoarei ședințe: a se vedea procesul-verbal
 17.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie JO (1308 kb)
 
Dezbateri
Ediţie JO (5076 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate