Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 5. april 2011 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Sklepi Evropskega sveta (24.-25. 3. 2011) (razprava)
 4.Čas glasovanja
  4.1.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Poljska - Podkarpackie - Proizvodnja strojev (A7-0059/2011, Barbara Matera) (glasovanje)
  4.2.Migracijski tokovi, ki nastajajo zaradi nestabilnosti: obseg in vloga zunanje politike EU (A7-0075/2011, Fiorello Provera) (glasovanje)
  4.3.Vloga žensk v kmetijstvu in na podeželju (A7-0016/2011, Elisabeth Jeggle) (glasovanje)
  4.4.Financiranje EU na področju razgradnje jedrskih elektrarn v novih državah članicah (A7-0054/2011, Marian-Jean Marinescu) (glasovanje)
  4.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Češka republika - UNILEVER (A7-0060/2011, Barbara Matera) (glasovanje)
  4.6.Blago in tehnologija z dvojno rabo (A7-0028/2011, Jörg Leichtfried) (glasovanje)
  4.7.Uradno podprti izvozni krediti (A7-0364/2010, Yannick Jadot) (glasovanje)
  4.8.Politični okvir EU za boj proti nasilju nad ženskami (A7-0065/2011, Eva-Britt Svensson) (glasovanje)
 5.Obrazložitev glasovanja
 6.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 8.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 9.Čas za vprašanja predsedniku Komisije
 10.Okvir EU za usklajevanje nacionalnih strategij vključevanja Romov (razprava)
 11.Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2012 – Oddelek I – Parlament (razprava)
 12.Zaščita finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (razprava)
 13.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 14.Politične stranke na evropski ravni in pravila glede njihovega financiranja (razprava)
 15.Sporazum med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o ribolovu - Finančni ukrepi Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava - Ribištvo - prehodni tehnični ukrepi - Uvoz ribiških proizvodov iz Grenlandije (razprava)
 16.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 17.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (1152 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (4730 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov