Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 6. april 2011 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A7-0067/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Med denne betænkning godkender Parlamentet indførelsen af en tvistbilæggelsesordning, der bør sikre effektive og strømlinede procedurer, som afvikles inden for faste frister, når der er behov for at bilægge tvister mellem EU og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på baggrund af handelsbestemmelserne i Euro-Middelhavsaftalen. Hidtil har bilæggelses af tvister opstået på baggrund af Euro-Middelhavsaftalerne udelukkende været baseret på en diplomatisk tilgang. Dette er ikke effektivt i praksis og har ført til situationer, hvor tvister forblev uløste, fordi de let kunne blokeres af den "krænkende" part. Disse ajourføringer af Euro-Middelhavsfrihandelsaftalerne kan bidrage til økonomisk og politisk stabilitet i denne centrale region med henblik på at konsolidere et område præget af fred, udvikling, retfærdighed, ligestilling, frihed, mangfoldighed, demokrati og respekt. En korrekt anvendelse af en sådan mekanisme kan øge sikkerheden og forudsigeligheden af vore bilaterale handelsforbindelser og udgøre et yderligere skridt i retning af etableringen af et velfungerende Euro-Middelhavsområde. Derfor stemte jeg for henstillingen.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik