Index 
 Teljes szöveg 
Viták
2011. április 6., Szerda - Strasbourg HL kiadás

A szavazáshoz fűzött indokolások
MPphoto
 
 

Előterjesztett szöveg : A7-0067/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), írásban.(PT) Ezzel a jelentéssel az Európai Parlament egyetért a szabályos vitarendezési mechanizmus létrehozásával, amely gördülékeny és hatékony – szigorú határidők között zajló – rendezési eljárásokat biztosít, amennyiben az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság között az euromediterrán megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó viták rendezésére van szükség. Az euromediterrán megállapodások kapcsán felmerülő vitás kérdésekre mindeddig kizárólag diplomáciai eszközökkel lehetett megoldást találni. A gyakorlatban ez nem bizonyult hatékonynak és olyan helyzeteket eredményezett, amelyekben a vitás kérdések megoldatlanul maradtak, mivel a „sértő” fél könnyen megakadályozhatta a rendezésüket. Az euromediterrán szabadkereskedelmi megállapodások ezzel magasabb fokra jutottak, és ez a javulás hozzájárul e kulcsfontosságú régió gazdasági és politikai stabilitásához, valamint egy olyan övezet megszilárdulásához, amelyet a béke, a fejlődés, a jog érvényesülése, az egyenlőség, a szabadság, a pluralizmus, a demokrácia és egymás tisztelete jellemez. Egy ilyen mechanizmus megfelelő alkalmazása révén növekedhet kétoldalú kereskedelmi kapcsolataink biztonsága és tervezhetősége, és a mechanizmus további lépést jelenthet az euromediterrán szabadkereskedelmi övezet kialakítása és megfelelő működése felé. Támogató szavazatomat mindezek az okok indokolták.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat