Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 6. apríla 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A7-0067/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Touto správou Európsky parlament súhlasí s vytvorením štandardného mechanizmu urovnávania sporov, ktorý zabezpečí zjednodušené a účinné opravné konanie v rámci pevných lehôt, keď treba urovnať spory medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, ktoré vyplývajú z obchodných ustanovení Euro-stredomorskej dohody. Doposiaľ sa spory v súvislosti s euro-stredomorskými dohodami riešili výlučne diplomatickou cestou. Ukázalo sa, že táto cesta je v praxi neúčinná a že viedla k situáciám, v ktorých zostali niektoré spory nevyriešené, keďže ich mohla ľahko zablokovať strana, ktorá dohodu porušila. Tieto doplnenia euro-stredomorských dohôd o voľnom obchode môžu prispieť k hospodárskej a politickej stabilite v tomto kľúčovom regióne, a to vytvorením jednotnej oblasti mieru, rozvoja, spravodlivosti, rovnosti, slobody, plurality, demokracie a vzájomného rešpektu. Náležité uplatňovanie takéhoto mechanizmu by mohlo posilniť bezpečnosť a predvídateľnosť našich dvojstranných obchodných vzťahov a predstavovať ďalší krok k vytvoreniu a riadnemu fungovaniu zóny voľného obchodu euro-stredozemských krajín. Každá táto skutočnosť ma motivovala k hlasovaniu za.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia