Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 6 април 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0329/2010

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), в писмена форма. (ET) Днес аз гласувах в подкрепа на доклада относно европейската статистика за туризма. Мисля, че този доклад е важен предвид влиянието на туристическия сектор върху европейската икономика и дела на работните места, които той осигурява. 1,8 милиона предприятия осигуряват заетост на около 10 милиона души, което е приблизително 5,2 % от всички работни места.

Европейският съюз дава значителна подкрепа за развитието на туризма в различните региони, за да се увеличи предлагането на различни видове туризъм. Ето защо е необходимо да разполагаме с точна и адекватна статистика, както за частния, така и за обществения сектор. Европейският съюз се посещава от повече от 370 милиона чуждестранни туристи годишно, общо 40 % от туристите в световен мащаб. Същевременно това е причина да бъде още по-важно наличието на навременни и обективни статистически данни. Благодаря.

 
Правна информация - Политика за поверителност