Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A7-0329/2010

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), γραπτώς. (ET) Υπερψήφισα σήμερα την υπό συζήτηση έκθεση σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή είναι σημαντική, δεδομένου ότι ο τουριστικός τομέας έχει αντίκτυπο στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξασφαλίζει υψηλό ποσοστό θέσεων εργασίας. 1,8 εκατομμύριο επιχειρήσεις απασχολούν περίπου 10 εκατομμύρια άτομα, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί περίπου στο 5,2% του συνολικού αριθμού των θέσεων εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει σημαντική στήριξη στην ανάπτυξη του τουρισμού σε διάφορες περιφέρειες, στοχεύοντας στην αύξηση της διαθεσιμότητας των διαφόρων τύπων τουρισμού. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να διαθέτουμε ακριβείς και συναφείς στατιστικές για αμφότερους τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχεται ετησίως πάνω από 370 εκατομμύρια αλλοδαπούς τουρίστες, αριθμός που αντιστοιχεί στο 40% του συνολικού αριθμού των τουριστών σε ολόκληρο τον κόσμο. Ταυτόχρονα, αυτά τα στοιχεία καθιστούν ακόμα σημαντικότερη τη συλλογή έγκαιρων και αμερόληπτων στατιστικών στοιχείων. Ευχαριστώ.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου