Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 6 april 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A7-0329/2010

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), skriftlig. (ET) Jag har i dag röstat för betänkandet som diskuteras om europeisk statistik om turism. Jag anser att detta betänkande är viktigt med tanke på turistsektorns inflytande på EU:s ekonomi och den andel av sysselsättningen som erbjuds genom denna sektor. De 1,8 miljoner företagen sysselsätter ca 10 miljoner människor, vilket motsvarar ca 5,2 procent av alla arbetstillfällen.

EU stöder i stor utsträckning utvecklandet av turismen i de olika regionerna för att öka tillgängligheten av olika former av turism. Det är därför nödvändigt att vi har korrekt och relevant statistik, både för den privata och den offentliga sektorn. EU besöks varje år av över 370 miljoner utländska turister, totalt 40 procent av turisterna i hela världen. Samtidigt är det därför ännu viktigare att vi har lägliga och opartiska statistiska uppgifter. Tack så mycket.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy