Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2277(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A7-0071/2011

Viták :

PV 06/04/2011 - 4
PV 06/04/2011 - 6
CRE 06/04/2011 - 4
CRE 06/04/2011 - 6

Szavazatok :

PV 06/04/2011 - 8.20
CRE 06/04/2011 - 8.20
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0146

Viták
2011. április 6., Szerda - Strasbourg HL kiadás

6. Irányítás és partnerség az egységes piacon - Az európaiakat szolgáló egységes piac - A vállalkozásokat és a növekedést szolgáló egységes piac - Közbeszerzés (a vita folytatása)
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 

  Othmar Karas, a PPE képviselőcsoport nevében.(DE) Elnök úr! Barnier úr, köszönöm a számunkra nyújtott információkat! A Lisszaboni Szerződés már két éve hatályban van, és most első alkalommal rendelkezünk az európai szociális modellül szolgáló fenntartható szociális piacgazdasággal. Így lehetővé válhat számunkra, hogy hatalmas lépést tegyünk az európai gazdasági és szociális unió felé. Az egységes piac elképzelésének ezen az elven kell alapulnia.

Az egységes piac már 20 éve létezik, de még mindig nem teljes. Van már egy Európa 2020 stratégiánk, amelyet az egységes piac támogatása nélkül nem tudunk átültetni a gyakorlatba, mi pedig a 2020-ig szóló pénzügyi tervről vitázunk, amely – hacsak nem biztosít több finanszírozást a versenyképességgel, növekedéssel, foglalkoztatással és társadalmi szolidaritással kapcsolatos politikai kezdeményezések számára – nem teszi lehetővé számunkra, hogy megvalósítsuk az Európa 2020 koncepciót és maradéktalanul elérjük annak célkitűzéseit.

Az euró az egységes piacot belföldi piaccá alakítja. Az egységes piac elengedhetetlen a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz. Az egységes piacot erősítő minden tényező egyúttal Európa versenyképességét – ennél fogva függetlenségét – is növeli. Rendkívül örülök ezért annak, hogy megragadjuk ezt a kezdeményezést, mivel ez a legfontosabb lépés, amelyet az Európai Unió megtehet. Mindez arról szól, hogy lehetővé tegyük a kis- és középvállalkozások (kkv-k) tőkéhez való hozzáférést. Biztosítanunk kell, hogy a kkv-knak nyújtott pénzügyi támogatás nem csupán a hitelek és kölcsönök előmozdításában jelenik majd meg. Más megközelítéseket is meg kell vizsgálnunk.

Fontos számunkra, hogy támogassuk a kockázati tőkealapokat, projektkötvényeket és az e-kereskedelmet, hogy hatékonyabban küzdjünk a kalózkodás ellen, létrehozzuk a közös egységesített társasági adóalapot, szabályozzuk a közbeszerzéseket és valóra váltsuk a négy szabadságot: a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását. Mindannyiunkra sok tennivaló vár. Köszönöm ezt a kezdeményezést, Barnier úr!

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, az S&D képviselőcsoport nevében.(DE) Elnök úr! Erősen remélem, hogy sikerül megmenteni a nehéz helyzetben lévő 200 embert, mivel ez igen fontos ügy. Köszönöm, hogy tájékoztatott erről bennünket.

Barnier úr, Győri asszony, hölgyeim és uraim! A Lisszaboni Szerződés szociális piacgazdaságról szóló 3. cikke új megközelítést és a jövőben új politikai feladatokat jelent. Most természetesen el kell végeznünk ezt a feladatot, amire már mindannyian vártunk az elmúlt két évben. Örülök, hogy az Európai Bizottság megtette az első lépést ebbe az irányba. Annak is igen örülök, hogy a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja kemény küzdelem után sikerrel biztosította, hogy a szociális záradék szerepeljen az Európai Parlament álláspontjában, amikor e kérdésről a mai napon szavazunk.

Ez igen fontos kérdés, mivel ez jelenti a szociális kohézió alapját és ez teszi lehetővé számunkra annak biztosítását, hogy az Európai Unió népei a szociális elemként tekintsenek az egységes piacra. Ez elengedhetetlen, ha azt szeretnék, hogy Európa polgárai visszanyerjék az Európai Unió politikai rendszerébe vetett bizalmukat. Azaz az Bizottságnak végre el kell ismernie a szociális jogok döntő jelentőségét az egységes piacon, és az európai jogalkotás szociális hatására kell összpontosítania. Ezért fontos a Parlament számára, hogy ismét emlékeztesse a Bizottságot a Lisszaboni Szerződésben foglalt szociális záradékra.

Szeretnék köszönetet mondani Barnier úrnak, amiért biztosított bennünket arról, hogy ezt figyelembe fogja venni és ezt az utat fogja járni. Barnier úr, bizalommal számíthat a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának teljes támogatására. A szociális záradék természetesen azt is jelenti, hogy a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvet ennek megfelelően felül kell vizsgálni. Ez azt jelenti, hogy a munkához és sztrájkoz való jogot és az embereket igazán aggasztó kérdéseket a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk, és e jogokat minden további feltétel, kikötés vagy korlátozás nélkül kell beemelni az Európai Unió egységes piacra vonatkozó politikájába. Ez aggaszt bennünket, mint szociáldemokratákat. Ha az egységes piac ezen az alapon fejlődik, támogatni fogjuk önt és a politikánk is a helyes irányba halad majd.

Természetesen más kérdések is fontosak e tekintetben. A szakmai képesítések elismerése, az európai készségútlevél és a nyugdíjak Európai Unión belüli teljes hordozhatósága mind olyan kérdések, amelyek az európai polgárok érdekében állnak és biztosítják, hogy az egységes piac a népeket szolgálja. Pontosan ez az, amit mi, szociáldemokraták, mindig is hangoztattunk. A gazdaság van az emberekért, nem pedig fordítva. Ha követjük ezt az utat, akkor a helyes irányba haladunk majd.

 
  
MPphoto
 

  Morten Løkkegaard, az ALDE képviselőcsoport nevében.(DA) Elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani az előadónak és a többi árnyékelőadónak az e jelentésekkel kapcsolatban folytatott kiváló együttműködésükért! Jól dolgoztunk együtt, és végül a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja beleegyezett, hogy kompromisszumos úton haladjunk tovább. Furcsának hatott volna, ha nem jutottunk volna széles körű kompromisszumra e jelentésekkel kapcsolatban.

Szeretnék megemlíteni három dolgot, amelyek véleményem szerint a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport sikerét tükrözik abban a jelentésben, amelyen én is dolgoztam, nevezetesen az egységes piacon az irányításról és partnerségről szóló jelentésben.

A jelentésben szereplő első prioritás az, hogy ezen a területen az Európai Unió állam- vagy kormányfőinek kell ellátniuk a politikai vezető szerepet. Ez teljességgel elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy eredményeket érjünk el és felállítsuk a prioritások szükséges sorrendjét.

A második prioritás annak biztosítása, hogy ezen a téren kiemelt figyelmet fordítsunk a jogszabályok megfelelő és időben történő végrehajtására. Ez jelentős problémája volt a szolgáltatásokról szóló irányelvnek, amellyel kapcsolatban nyilvánvalóan mindannyian reméljük, hogy nem ismétlődik meg a jövőben.

Végül rendelkezünk egy alternatív vitarendezési formával, amelyet uniós szintre kell emelnünk, különösen az interneten vásárló fogyasztók esetében. Az e-kereskedelemre fordított minden figyelem általánosságban és egyúttal jelentős előrelépést jelent, e tekintetben pedig meg kell említenünk, hogy nemrégiben fogadtunk el egy – szintén ebbe az irányba mutató – irányelvet a fogyasztók jogairól, amely nyilvánvalóan egy másik jelentős lépés a helyes irányba.

Végezetül határozottan annak biztosítására kérem Barnier biztos urat, hogy – lévén ez az egységes piacról szóló hatalmas csomag most tovább halad a rendszerben – mozdítsuk elő az azzal kapcsolatos kommunikációt is. Az egységes piacról szóló kommunikációval – az egységes piac a polgárokért – kapcsolatos eddigi tapasztalataink szerint van még kívánnivaló e téren. Mindannyiunk feladata – bár e tekintetben sürgetni szeretném a biztos urat –, hogy jelentős erőfeszítéseket tegyünk annak biztosítása érdekében, hogy valóban előmozdítsuk és fellendítsük a kommunikációt, hogy a polgárok és a kisvállalkozások tudatában legyenek annak a ténynek, hogy ez a nagyszerű csomag egyáltalán létezik. A helyzet az, hogy az ezzel kapcsolatos tájékozatlanság tűnik jelenleg a legnagyobb problémának. Erősen javaslom tehát, hogy lendítsünk nagyot a kommunikáción.

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.(DA) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Még az 1980-as években – amelyik évtizedben én is születtem – a Bizottság akkori elnöke, Jacques Delors azt mondta, hogy az egységes piacnak szociális dimenzióval is rendelkeznie kell. Most, több mint 20 évvel később, amikor 23 millió munkanélküli ember van az Unióban, nyomás nehezedik a bérekre, a munkafeltételekre és az állami szolgáltatásokra, közel 18 millió dolgozó szegény ember van, és egyre növekszik az egyenlőtlenség Európában. Ugyanakkor pedig munkahelyeket veszítünk el, és nem igazán tudjuk, hogy miként is kellene támogatni magunkat a jövőben.

Le kell vonjuk a következtetést, hogy még rengeteg munka vár ránk az európai szociális dimenzió létrehozásával kapcsolatban. Monti úr hozta fel ezt az ügyet mindannyiunk előtt még a tavalyi ragyogó javaslatában. Úgy vélem, hogy teljességgel kulcsfontosságú kérdésre mutatott rá, amikor azt mondta, hogy vannak bizonyos szűk keresztmetszetek, más szavakkal kritikus pontok – ezek közül néhány szociális, néhány pedig környezeti természetű –, amelyeket el kell fogadnunk, illetve amelyekkel foglalkoznunk kell, ha előrehaladást szeretnénk elérni. Valójában – véleményem szerint – a központi gondolatot kell nyomon követnünk vagy folytatnunk a közeljövőben.

Meglehetősen nehéz eljárás volt e dokumentum megvitatása a Parlamentben, azonban rendkívül elégedett vagyok, hogy mi, mint ülésező Parlament, képesek vagyunk ma megtenni az ajánlásainkat azzal kapcsolatban, hogy a Bizottságnak és Barnier úrnak hogyan kellene folytatniuk a munkájukat.

Szeretnék három, számunkra, a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja számára rendkívül fontos kérdésre rámutatni, mert teljes mértékben ezek jelentik a központi üzenetet. A mai nap első üzenete az, hogy zöld egységes piacot akarunk. Ezt többek között innovációval és beszerzési, közbeszerzési felhívások oly módon történő alkalmazásával kell elérni, hogy azok aktívan mozdítsák elő a zöld gazdaságra való átállást. Ennek eléréséhez továbbá a termékek esetében környezeti lábnyomot kell bevezetnünk és olyan finanszírozási eszközöket kell találunk, amelyek segíthetik e zöld beruházások végrehajtását – ilyenek például az eurókötvények, amelyek célja, hogy fedezzék a zöld gazdaságra történő átállással kapcsolatos hatalmas beruházási szükségleteinket. A mai nap második üzenete, hogy egy szociális egységes piacot akarunk. Ez többek között azt jelenti, hogy a jogszabályok alapvető és szociális szempontú vizsgálatát akarjuk azok benyújtása előtt, következésképpen azt is, hogy szociálpolitikai hivatkozást is akarunk – ez az elfogadott feltételünk az egységes piacra vonatkozó jogszabályban, hogy emlékeztessen bennünket az alapvető szociális jogok tekintetében a Lisszaboni Szerződés által ránk rótt kötelezettségeinkre.

A harmadik üzenetünk, hogy a fogyasztók egységes piacát többek között nagyra törő kezdeményezésekkel, piacfelügyelettel és az utasok jogaival akarjuk ellátni.

Mindezek alapján ez egy kiváló dokumentum, amelyet mi, zöldek, támogatni tudunk a mai napon. Szerettem volna, ha az üzeneteit némileg világosabban fogalmazta volna meg, és szerettem volna, hogy ez a dokumentum utat nyisson az álmaink előtt, hogy Európa a társadalmi igazságosság, az új munkahelyek és a zöld gazdaság tekintetében a világon vezető szerepet tölthessen be. E tekintetben valószínűleg még hosszú út áll előttünk, de úgy vélem, ez jó kezdetet jelent.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Hatalmas öröm számomra, hogy üdvözölhetem a három előadó által készített kiváló jelentéseket, és hogy minden képviselőnek köszönetet mondhatok – nem csak a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságban helyet foglaló képviselőknek, hanem az itt képviselt számos más bizottságban ülőknek is, akik csatlakoztak hozzánk e nagy vállalkozás során.

A politikai területének minden szegletéből érkező hozzájárulások minőségéből már láthattuk, hogy milyen fontos számunkra ez a téma. Élénk vitákat és eszmecseréket folytattunk, azonban egységesen álltunk közös célunk mellett, hogy működésbe hozzuk a versenyképes egységes piacot, a versenyképes szociális piacgazdaságot, és hogy e két tényező egymással kapcsolatban álljon. Az eddigi eredményeinkkel ezt már elértük.

E fontos projekt történetének – amelyre már sokan hivatkoztak önök közül – magvai mindenekelőtt már Monti professzor úr munkájában is megjelentek, amiért tiszteletem fejezem ki felé, valamint a bizottságom arra irányuló törekvésében – és e tekintetben szeretnék különösen köszönetet mondani minden koordinátornak az általuk nyújtott támogatásért és energiáért –, hogy elmondhassuk, erre a kérdésre a Parlamentek is válaszolnia kellett. Úgy éreztük, hogy az intelligens növekedésre, munkahelyekre és innovációra irányuló Európa 2020 stratégia elengedhetetlen alapja – azaz az egységes piac – nem igazán jelent meg politikai prioritásként. Együtt tudtunk dolgozni a biztos úrral – és itt szeretném tiszteletemet kifejezni Michel Barnier felé, aki megragadta a lehetőséget, hogy velünk dolgozzon –, hogy az egységes piaci intézkedéscsomag formájában mindezt politikai prioritásként fejezzük ki.

Ez valódi sikert jelent a Parlament számára. Leckét ad azzal kapcsolatban, hogy a bizottságok miként használhatják politikai kezdeményezési erejüket, ha együtt dolgozva törekednek előre lépni, mivel a Parlament nélkül ma nem tartanánk ott, ahol tartunk. Örömmel látom, hogy Martin Schulz – a jelen lévő egyetlen képviselőcsoport-vezető – is itt van velünk, és melegen köszöntöm őt. Bízom benne, hogy ezt a tanulságot ő is levonja a Parlamentben a jövőben talán elvégzendő munkája tekintetében.

A jelentés tartalmával kapcsolatban számos üzenet jött át. Mindenekelőtt, számos képviselőtársunk elmondta, hogy – különösen az árukhoz és szolgáltatásokhoz hasonló területeken – hatalmas munkát végeztünk, amely azonban nem eléggé ismert; az emberek nem élnek ezzel a lehetőséggel. Vannak továbbá területek, amelyeket valóban fejlesztenünk kell. Ezek közé tartozik az Európa 2020 stratégia, az innováció és a digitális hálózatok. Nem tükröződnek eléggé a zöld technológiák, bár néhány közülük nem alkalmas a feladatra.

Elégedett vagyok a közbeszerzésekkel kapcsolatban elhangzottakkal, és a kölcsönös elismerésnek is változnia kell. Dolgozni fogunk ezeken, ma azonban létrehoztuk azt a keretrendszert és azt az alapot, amelyekkel előre tudunk haladni. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani mindnyájuknak, akik az európai polgárok nevében részt vállaltak ebben a hatalmas erőfeszítésben.

(A felszólaló vállalta, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése értelmében megválaszol egy kék kártyás kérdést.)

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Elnök úr! Szeretnék feltenni egy kérdést Harbour úrnak, aki az egyesült királysági West Mindlands képviselője itt, az Európai Parlamentben. Sokat beszélt arról, hogy milyen az Európai Unióban lenni és az ezzel járó befolyásról, és valóban, ő az Európai Parlament egyik leginkább befolyásos bizottságának – a Belső Piaci Bizottságnak – az elnöke. Sőt, ő az egyetlen konzervatív európai parlamenti képviselő, aki bizottsági elnöki székben ül. A közelmúltban kisvállalkozásokat támogató írásbeli nyilatkozatot nyújtott be, azonban 200-nál éppen hogy csak több aláírást kapott. Ez lenne az ő befolyásának szintje? Vagy ő valójában csak egy jelentéktelen ECR képviselőcsoportban helyet foglaló, euróbarát ruhába öltözött eurószkeptikus, aki újra és újra megtéveszti a brit nyilvánosságot?

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (ECR). – Elnök úr! Sinclaire asszony és jómagam az Egyesült Királyság egy olyan régióját képviseljük, amelynek polgárai munkahelyük és jövőjük tekintetében az egységes piactól függenek. Folyamatosan dolgozom kisvállalkozásokkal és elmondhatom, hogy a gépjárműipari nagyvállalatokat ellátó midlands-i kisvállalkozások – amelyek mindkettőnk lakhelyétől csupán néhány sarokra találhatóak – jelenleg is megfeszítve dolgoznak, épp azon új lehetőségek miatt, amelyeket az őket szolgáló keretrendszer létrehozásával biztosítunk, hogy menjenek és hódítsanak meg egy hatalmas területet – az 500 millió fős piacot.

Egyáltalán nem kérek bocsánatot mindazon munka miatt, amit itt végeztem. Azt kívánom, hogy mások is konstruktívabbak legyenek és valódi munkát végezzenek a helyi polgáraik érdekében, ahelyett, hogy csak idejönnek és panaszkodnak.

(Taps)

 
  
MPphoto
 

  Kyriacos Triantaphyllides, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében.(EL) Elnök úr, biztos úr! Rendkívül élvezetesnek találtam a mai felszólalását. Az a véleményünk azonban, hogy a Bizottság kitart a lisszaboni stratégia mögött álló filozófia mellett, amely – a Bizottság hivatalos álláspontja szerint – sikertelenül próbálta meg elérni a célkitűzéseit.

Mindenekelőtt világossá kell tenni az egységes piaci stratégia jövőképét és újra meg kell határozni a prioritásait – mind elméleti, mind pedig gyakorlati szinten –, hogy kielégítően látható legyen a nyilvánosság számára. Hiszünk abban, hogy a piac hasznos és vannak erényei, azonban önmagában véve még nem egy szociális modell. A szociális dimenziót elsődleges prioritásként kell meghatározni, továbbá az új egységes piaci ütemtervet úgy kell összeállítani, hogy javítson a társadalmi igazságosságon. Egy szabadpiaccal rendelkező társadalomban sem lehet minden eladó! A közművekre, az egészségügyi szolgáltatásokra és a gazdasági érdekű szolgáltatásokra nem terjedhet ki a versenyjog vagy az egységes piaci jogszabályok. Létfontosságú politikai kérdés továbbá az élhető és magas minőségű közszolgáltatásokhoz való egyetemes hozzáférés is. Ugyanakkor azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül az alapvető jogokat, például a szakszervezeti tevékenységhez való jogot.

 
  
MPphoto
 

  Matteo Salvini, az EFD képviselőcsoport nevében.(IT) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Nem szeretnék egy újabb beszédet tartani az egyes pontokkal kapcsolatban. Az Európai Unió egyik alapító országa kormányában az egyik koalíciós partnert – az Északi Ligát – képviselem. Itt nem a jobb kommunikáció kérdéséről van szó – hallottam egyik képviselőtársunkat egy kommunikációs nagykövetről beszélni arra az esetre, ha az Európai Unió tevékenységeit támadás érné –, hanem a területek részvételéről.

Értékeljük ezt a három intézkedést. Pozitív szempontokkal rendelkeznek és további finomítást igénylő szempontok is vannak bennünk, amelyekhez – a képviselőcsoportok egyikeként – módosításokat is nyújtottunk be. Az alapvető tényező a részvétel, mivel Olaszország nem olyan, mint Finnország, de még Portugáliától is különbözik. Fontos, hogy ez lehetőséget, ne pedig ukázt jelentsen – ahogyan egyes irányelvek a múltban gyakran azzá váltak.

Óvatosnak kell lennünk, mielőtt bűnösnek kiáltanánk ki az útmutatásokat nem követő országokat, mivel, ha az országok képtelenek követni azokat, azt nyilvánvalóan nem csak saját szórakoztatásukra teszik, hanem valószínűleg azért, mert az adott irányelveket nem lehet a 27 országban homogén módon bevezetni.

A célunk az egységes piac. Ez azonban nem maga a célkitűzés, inkább eszköz, és éppen ezért a kis- és középvállalkozások és a fogyasztók számára az a fontos, hogy a folyamatok mindenekelőtt konkrétak legyenek; nem elvi nyilatkozatokra van szükség, hanem cselekvésre – kezdve ezzel a konkrét tizenkét ponttal; másodszor, a kormányok és területek valódi részvételére van szükség, máskülönben egy olyan újabb keretrendszer létrehozását kockáztatjuk, amelynek sem az emberek, sem a gyártók nem örülnek. Nincs az a kommunikációs nagykövet, aki meghatározhatná, hogy egy irányelv vagy az egységes piac megfelel-e a társadalmi és termelői környezetnek, amelynek el kellene fogadnia azt.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Elnök úr! Először is az ügyrendi javaslatok esetében a szabályzat előírja, hogy ha egy képviselő ügyrendi javaslatot kíván tenni, az elnöknek azt engedélyeznie kell, én pedig egy eljárási ügyrendi javaslatot kívántam beterjeszteni.

A kék kártyás kérdések lehetővé teszik a képviselőknek, hogy kérdést tegyenek fel egy másik képviselőnek. Amennyiben a kérdezett képviselő figyelmen kívül hagyja a kérdést, úgy gondolom, elnök úr, az ön feladata, hogy válaszadásra kérje a képviselőt.

A kérdésem egyszerű volt: hogyan segített Harbour úr befolyása az írásbeli nyilatkozata elfogadásában, amelyhez nem sikerült megszerezni a kívánt számú aláírást?

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Tisztelt képviselőtársunk, Harbour úr, válaszolt a kérdésre. Innentől kezdve mindenki szabadon értelmezheti a választ akár teljesként, akár hiányosként. Ön szerint lehet, hogy az kívánnivalót hagy maga után, mások viszont tekinthetik azt teljesnek. Azonban a vita itt véget ér. Nem változtathatunk egy ilyen fontos vitát egy ön és Harbour úr közötti kétoldalú párbeszéddé.

 
  
MPphoto
 

  Laurence J.A.J. Stassen (NI).(NL) Elnök úr! Hadd kezdjem a pozitív dolgokkal. Az előttünk fekvő jelentések számos jó javaslatot tartalmaznak, például a szolgáltatási irányelv előre vitelét, az európai szabadalmat és a túlzó barangolási díjak kezelését. Ezek a kérdések az egységes piac velejét fogják érinteni és segítik majd az egyes polgárokat és a vállalkozásokat az előrelépésben.

Sajnos azt is észre kell vennem azonban, hogy számos más kezdeményezés messze túlmegy az egységes piac célkitűzésén. Néhányat említek csupán: az éghajlattal és szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos célkitűzések, a társadalmi-gazdasági egyenlőség, a tisztességes munkafeltételek és természetesen a még nagyobb szolidaritás: azaz a társadalmi-gazdasági újraelosztó rendszer, amely kétség kívül szükségessé teszi, hogy még több pénzt költsünk majd rá. Minden ilyen javaslat szocialista színezettel rendelkezik, és – mint láthatjuk – ezek egyike sem tartozik Európa feladatai közé, az pedig bizonyos, hogy egyikük sem kapcsolódik semmilyen formában az egységes piachoz. Balgaság azt gondolni, hogy a különbségeket társadalmi-gazdasági beavatkozások révén fel lehetne számolni Európában. Az egységes piac létrehozásának soha nem a mindent átfogó egyenlőség megteremtése volt célja Európában.

Elnök úr! A holland Szabadságért Párt (PVV) delegációja olyan egységes piacot szeretne, amely a központi kérdésre összpontosít, vagyis a szabadság és a gazdasági együttműködés előmozdítására. Összpontosítsuk a munkákat erre a két, már hosszú ideje esedékes kérdésre, és szabaduljunk meg a fölösleges kezdeményezésektől. A PPV számára az egységes piac itt hangoztatott jövőképe túlságosan messzire mutat.

 
  
MPphoto
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). – Elnök úr! Szeretném elmondani a biztos úrnak, hogy, biztos úr, miközben az ön gazdag dokumentumán dolgoztunk, önhöz hasonlóan mi is mindenkor tudatában voltunk annak, hogy az egységes piacnak kell szolgálnia az európai polgárokat. Talán éppen ez az oka annak, hogy a szöveg végső formájával kapcsolatos vita igen nehézzé vált a különböző képviselőcsoportok között. Annyiban egyetértek velük, hogy, még ha szerelembe éppen nem is esünk az egységes piaccal, azért igen érzelmessé válhatunk azzal kapcsolatban.

Valóban helyes, hogy az Európai Parlament világos jelet küld ma a Bizottságnak és a Tanácsnak a 15 kiemelt javaslat formájában, én személy szerint pedig elégedett vagyok, hogy hangsúlyoztuk polgáraink mobilitásának fontosságát. A banki szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés; a szakmai képesítések könnyebb elismerése, a nyugdíjak teljes hordozhatósága: a polgárainknak ezeken a területeken van szükségük megoldásokra, hogy életük folyamán különböző tagállamokban tanulhassanak, dolgozhassanak és végezhessenek beruházásokat.

Az európai polgárok konkrét szükségleteikre konkrét cselekvést várnak tőlünk, nekünk pedig cselekednünk kell. Vegyük például a hang- és adatbarangolási díjakat. Legfőbb ideje kiküszöbölnünk, hogy ezek továbbra is akadályozzák az európai polgárok mobilitását a kontinensen – saját, belső határok nélküli kontinensünkön! Ezzel a kérdéssel foglalkozik az a dokumentum is, amelyről holnap fogunk szavazni.

Végül az Európai Parlament azt a gondolatot javasolja, hogy szervezzünk éves egységes piaci fórumot és ezen a platformon tegyük lehetővé a polgárokkal folytatott valódi párbeszédet. Számomra ez alapvető fontosságú módja annak, hogy az európai polgárokat bevonjuk az egységes piaci 20. évfordulóján végrehajtandó reformba, ehhez az eseményhez pedig mindnyájunknak sok sikert kívánok.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Az egységes piac problémáinak egyik oka az elégtelen irányítás. Jelenleg megbocsájthatatlanul sok irányelv vár már túlságosan hosszú ideje arra, hogy nemzeti szinten végrehajtsák azokat. Túl sokat továbbá nem kielégítő vagy helytelen módon hajtottak végre.

A tagállamoknak fel kell vállalniuk az egységes piac életképességével kapcsolatos felelősséget. A semmilyen formában be nem tartott közös szabályok valójában értéktelenek. Az egyik veszély az uniós polgárok közötti egyenlőtlenségben rejlik. Minden uniós polgárra és vállalkozásra azonos jogoknak és kötelezettségeknek kell vonatkozniuk.

Véleményem szerint Kalniete asszony jelentése nem hangsúlyozza eléggé az Európai Parlament szerepének fontosságát. A Lisszaboni Szerződés szerint a Parlament jogalkotói szerepének a Tanácséval azonos szinten kell lennie. Meggyőződésem, hogy az egységes piac újraindítása az összes uniós intézmény egyenlő részvételére és szoros együttműködésére fog támaszkodni. Kizárólag a közös cselekvés révén érhetjük el az egységes piac tekintetében eredetileg meghatározott célkitűzéseket. Ezek a következők: a versenyképesség, a szociális piacgazdaság és a fenntartható fejlődés előmozdítása.

A tegnapi plenáris ülésen tartott beszédében Schulz úr empatikusan kijelentette, hogy sem a Bizottság elnöke, sem pedig az Európai Tanács elnöke nem jogosult kisebbíteni a Parlament szerepét. Az uniós politika hihetősége és az Európai Unió jövője a hatékony demokráciától függ. A Parlament munkájának legitimitását 500 millió európai választó polgár biztosítja a közvetlen nemzeti választások révén. Ők azok, akik Európa legfontosabb befolyásos emberei, cselekvői és döntéshozói. Az egységes piac életképessége és az Európai Unió jövője is azon múlik, hogy ők miként viselkednek és milyen döntéseket hoznak.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE).(SV) Elnök úr! Az Unió bizonyosan több, mint az egységes piac, az egységes piac nélkül azonban nem létezik az Unió. Az egységes piac a legfontosabb eszköz a kezünkben, hogy az uniót kirángassuk a gazdasági válságból.

Éppen ezért nincs ellentmondás aközött, hogy mi a jó az európai polgároknak és mi a jó az európai vállalkozásoknak. Mindenki nyerni fog, ha sikerül lebontanunk a személyek, az áruk, a tőke és a szolgáltatások szabad mozgása előtt álló további akadályokat. Az egységes piac még messze nem teljes, a szolgáltatási ágazat pedig különösen átalakításra és javításra szorul. Vonatkozik ez a digitális piacra is, hogy élvezhessük a szabad mozgás dinamikus hatásaiból származó előnyöket.

Az egységes piac egyik sarokköve az euró. A közös valuta stabilitást teremt a vállalkozások számára, amelyeknek nem kell az árfolyamok miatt aggódniuk. Az euró egyszerűbbé teszi a határokon átnyúló kereskedelmet. Ha az egész Európai Unióban – így hazámban, Svédországban is – bevezetnénk az eurót, az nyilvánvalóan ösztönözné és erősebbé tenné Európát, és további erőt biztosítana az egységes piac számára is. Több munkahelyünk lenne és nagyobb virágzás várna ránk.

– Egyébként, elnök úr, teljes mértékben támogatom a Malcolm Harbour úr által tett megjegyzéseket.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Canfin (Verts/ALE).(FR) Elnök úr, biztos úr! Azt gondolom, számos képviselőtársam emlékezni fog arra, hogy az egységes piacról szóló csomag háttere a Monti-jelentésből származik, és hogy a Monti-jelentés jelentős kompromisszumra tett javaslatot a – mondhatni – még több versenyt támogatók és a szociális, környezeti és adózással kapcsolatos szempontok kiemelését támogatók között.

Úgy vélem, hogy itt, a Parlamentben sikerült megtalálnunk – és, feltéve, hogy a szövegek a szavazáskor nem sérülnek túlságosan, néhány óra múlva a plenáris ülésen is megtaláljuk – ezt a kompromisszumot, ideértve a három jelentés egészéből kiemelkedő 14 javaslatot is. Azt is tudom, hogy beszélgetéseket folytat a biztosi testületben arról, hogy melyik központi témát fogják megtartani, és világos, hogy kiemelt figyelmet kell fordítsunk arra, hogy a Parlamenten belül megtalált és a Monti úr által megkívánt egyensúlyt elfogadják és kiterjesszék az ön által említett 12 központi projekttémára.

Szeretnék kiemelni három, számomra különösen fontos szempontot, kiegészítendő azt, amit Turunen asszony mondott nemrégiben a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja nevében. Az első szempont a versenyre vonatkozik. Az egységes piac kérdése annak meghatározása, hogy hova összpontosítsuk a versenyt. Vajon az innovációra, a termékekre, vagy – a környezeti és társadalmi dömpingen keresztül – a szabályokra összpontosítsuk a versenyt? Úgy vélem, valóban sikerült egyensúlyt elérnünk itt, a Parlamentben – amelyet remélem, sikerül átvinnie a Bizottságba is –, amely szerint igent mondunk az innováción keresztül történő még több versenyre, igent mondunk a még több tőkeberuházásra, de igent mondunk a szociális záradékra és a környezetvédelmi szabványokra is annak biztosítása érdekében, hogy a verseny ne vezessen szabályozási dömpinghez. A kompromisszumunk szempontjából ezt tekintem a két kulcsfontosságú szempontnak.

A második kérdés, amelyet ki szeretnék ma emelni, az adózással kapcsolatos szempontokra vonatkozik. Amikor az egységes piaci intézkedéscsomag első változatában a multinacionális vállalatok összevont vállalati adóalapjára tett javaslatot, az nem egy opcionális felvetés volt: vagyis minden vállalatnak alkalmaznia kellett volna az összevont adóalapot. A Bizottság által mintegy 10 nappal ezelőtt elkészített javaslatban azonban ez már opcionális intézkedés: azaz az egységes piac egyik elemének létrehozása helyett a Bizottság inkább lerombol egyet. Ennek következménye egy új rendszer létrehozása lesz, egy újabb réteggel növelik a komplexitást, szabályozói arbitrázst hoznak létre az adóharmonizáció megvalósítása helyett. A Bizottság által két héttel ezelőtt benyújtott javaslat teljes mértékben szembe megy a Parlament kívánalmaival és az ön javaslatával.

Az utolsó, amit még gyorsan ki szeretnék emelni, az a kölcsönösség kérdése, éppen olyan feltételek mellett, amilyenekkel ön is tette. Az egységes piac 500 millió embert tömörít; egy gazdasági entitás, ugyanakkor azonban politikai entitás is, amelynek több befolyást kell biztosítania számunkra a globalizáció formálása során.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR).(CS) Elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak az egységes piaci intézkedéscsomagban található 12 intézkedéséért és azért, hogy Mario Monti jelentéséből merített ihletet, de szeretnék megemlíteni egy másik fontos nevet is, amivel, biztos vagyok benne, hogy mindannyian egyet fogunk érteni, akik a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságban az egységes piaci tevékenységekkel foglalkoztunk – Malcolm Harbour nevét.

Biztos vagyok benne, hogy az ő neve az egyik legfontosabb név a mai ülésen. A Biztos úr ezt nem veszi zokon, hiszen ő is velünk volt a bizottságban, amikor Malcolm Harbour felvetette az egységes piacra vonatkozó kezdeményezést; egy olyan kezdeményezést, amely újra megnyitotta az egységes piaccal kapcsolatos egész vitát, és – politikai nézetétől függetlenül, legyen szó akár szocialistáról, zöldről, liberálisról, vagy akár magukról az európai konzervatívokról és reformistákról is – mindenki, vagyis majdnem mindenki támogatta ezt az elképzelést; ezért akarom tehát megemlíteni Malcolm Harbour nevét. Véleményem szerint a gazdasági nacionalizmus ellen kell küzdenünk, az idő pedig csak az egyik ellenfelünk ebben a küzdelemben. Az idő hiányával kapcsolatban minden bizalmamat Barnier biztos úrba vetem, hogy képes lesz ezt a 12 intézkedést jogalkotási intézkedéssé formálni.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL).(SV) Elnök úr! Győri asszony azzal kezdte a felszólalását, hogy hajtóerőre van szükségünk a gazdaság számára. Ez igaz, valóban hajtóerőre van szükségünk, szeretném azonban hozzátenni, hogy a társadalmi igazságosság és a fenntartható társadalom számára is hajtóerőre van szükségünk. Soha nem engedhetjük, hogy a szociális jogok akadálynak tűnjenek. Éppen ellenkezőleg, a szociális jogok a fenntartható és szociális gazdaság, valamint a növekedés előfeltételei. Senki sem említette a hozzáadottérték-adóra vonatozó új stratégiával kapcsolatos elgondolást. Én megteszem ezt, hiszen a különböző tagállamok eltérő héa-szabályozással rendelkeznek. Svédország például a jóléti rendszere jelentős részét a héára vonatozó szabályai segítségével finanszírozza. Már most is szenvedünk az uniós jogszabályok eredményeként, mivel az EU nem engedi, hogy a nem kormányzati szervezeteket mentesítsük a héa alól. Ez érint minden önkéntes szervezetet, például a gyermekek és fiatalok számára tevékenységeket kínáló szervezeteket is. Jogunk kell legyen ahhoz, hogy ezekről a héa-szabályokról magunk dönthessünk.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD).(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Egy egységes piac létrehozása az Európai Bizottság egyik célkitűzése annak érdekében, hogy választ adjon a gazdasági válságra.

Mindhárom jelentésnek vannak pozitív és negatív vonatkozásai is. Egyetértünk az új technológiák használatával, az e-kereskedelemmel és az innovációval, hogy ösztönözzük az üzleti világ és a versenyképesség növekedését. Az európaiakat célzó piac létrehozásának ösztönzése érdekében a kereskedelemi tevékenység fokozottabb koordinációjának prioritásnak kellene lennie, hogy ellenőrizhessük a harmadik országokból érkező árukat. Egy együttműködő egységes piac létrehozása csupán lehetőséget adhat a gazdasági növekedésre, mivel megfelel az átláthatóság és a regionális valóság fokozottabb bevonása szempontjainak.

Még mindig vannak problémák, például a Bizottság elnökének szóló, az egységes piac felügyeletére vonatkozó különleges megbízás, valamint a kis- és középvállalkozások és azok munkavállalói védelmének hiánya. Ha támogatni kívánjuk az európai gazdaságot, meg kell akadályoznunk a vállalkozások áttelepítését.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az előttünk álló jelentéssel alapvetően egyet lehet érteni. A kérdés az azonban, hogy mennyire tudjuk valójában feltölteni tartalommal. Ugyanis az, hogy a személyek szabad áramlása, a tőke szabad áramlása, ezek alapvetően szép szavak, csak eddig mit láttak a magyar emberek belőle? Azt látták, hogy a nyugati tőke bejöhet Kelet-Európába, viszont Kelet-Európából csak a személyek mehetnek nyugatra, tehát a személyek áramlása szabad. Ugye milyen elképzelhetetlen lenne, hogy magyar vagy éppen cseh vagy lengyel vállalkozók felvásárolnák mondjuk a német Volkswagent gyártó céget, aztán bezárnák azért, hogy saját maguknak piacot teremtsenek? Namost a német, meg a francia, meg az angol vállalkozók ezt tették Magyarországgal, amikor megszüntették a cukoripart, az élelmiszeripart, a konzervipart, a textilipart Magyarországon. Sőt, még 2004-ben azzal kampányoltak, hogy azért lépjünk be az Unióba, mert majd a magyar vállalkozók Bécsben nyithatnak cukrászdát. Hát nemhogy Bécsben nem tudnak a magyar vállalkozók cukrászdát nyitni, hanem egy kis faluban nem tudnak cukrászdát nyitni. Tehát újra kell építeni az élelmiszeripart, a textilipart, a konzervipart Kelet-Európában is, hogy egyenjogú tagja lehessünk az Európai Uniónak, és megbecsült tagjai.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE).(DE) Elnök úr, Barnier úr, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék őszinte köszönetet mondani mindenkinek az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban, akik részt vettek ebben a közös jelentésben.

Az egységes piacot majdnem 20 évvel ezelőtt hozták létre az Egységes Európai Okmány segítségével. Kétségtelen, hogy sok mindent elértünk azóta, a folyamat azonban olyan, mint egy 100 méteres verseny. Az utolsó méterek a legnehezebbek és a leginkább kimerítőek. Ennélfogva az a tény, hogy Barnier úr – konzultálva a többi biztossal – egy hihetetlen mértékben koherens megközelítést nyújtott be elénk az egységes piac felé vezető verseny utolsó métereivel kapcsolatban, rendkívül örömteli. A múltban egyik vagy másik területen éppen azért nem értünk el megfelelő előrelépéseket, mert a különböző főigazgatóságok és a Bizottság nem ellenőrizték megfelelően a stratégiát a következetesség biztosítása céljából. Együtt kell dolgoznunk az Európai Parlament valamennyi képviselőcsoportjában és a Bizottságban annak biztosítása érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon.

Az egységes piachoz vezető verseny utolsó métereinek – a végső sprintnek, ahogy én hívom – legfontosabb eleme a szociális piacgazdaság útmutató elve, amely a munkavállalók, a vállalkozások, a polgárok és az üzleti világ minden résztvevője jogainak komolyan vételét és annak biztosítását jelenti, hogy méltányos egyensúlyt érjünk el az egyes tagállamok között és a résztvevők különböző érdekei között is. Úgy vélem, hogy a különböző képviselőcsoportok között elért kompromisszumok jól megközelítik ezt az elvet.

Barnier úr! Szeretnék azonban rámutatni, hogy az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport a Házon belül minden bizottsággal megállapodott egy prioritásjegyzékben az ön által javasolt csomagból választandó, eljövendő intézkedések tekintetében. A jegyzék négy központi elemet tartalmaz. Látni kívánjuk a végső erőfeszítést, amely az alapvető szabadságokat érvényre juttatja az egységes piacon. Az Európai Unióban a szakmai képesítések negyede például kizárólag egyetlen tagállamban létezik. Ez jól mutatja, hogy még mindig sok a tennivaló és hogy a piac a nyitottság tekintetében még mindig nem működik megfelelően.

Szeretnénk továbbá egy határokon átnyúló, digitális egységes piacot létrehozni, illetve az egységes piacon a globális szempontot is szeretnénk kialakítani. A közbeszerzési politikára irányuló javaslatok rendkívül fontosak e tekintetben, a Parlament pedig a következő ülésen elkészíti a vonatkozó állásfoglalás-tervezetét.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (S&D).(FR) Elnök úr, Győri asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! Szeretnék gratulálni azoknak az európai parlamenti képviselőknek, akik részt vettek e jelentések tervezetének elkészítésében. Úgy vélem, sikerült három kiegyensúlyozott szöveget készítenünk, amelyek a Parlament részéről határozott üzenetet küldenek a biztosok testülete felé a polgáraink, a növekedés és a vállalkozások tekintetében hatékonyan működő egységes piaccal kapcsolatos prioritásainkról.

Mint a Buşoi-jelentés árnyékelőadói, világos ütemtervet készítettünk a Bizottság számára. Először is, itt mindannyian megállapodásra jutottunk, biztos úr; ott van a közbeszerzések, a köz- és magánszféra közötti partnerségek és a szolgáltatási koncessziók jogszabályi kereteire vonatkozó javaslat, amelynek meg kell védeniük a kis üzemeltetőket, a kkv-kat és a szerződő helyi hatóságokat, és amely biztosítani fogja a kölcsönösséget az EU, az iparosodott országok és a nagyobb fejlődő országok között.

Ugyanakkor biztosítanunk kell, hogy prioritásokat határozzunk meg a közös konszolidált társaságiadó-alappal és egy világos héa-kerettel kapcsolatban. Ez elengedhetetlen, ha azt szeretnénk, hogy a kkv-ink egy egészségesen versengő környezetben virágozzanak.

Végül pedig az eurókötvények létrehozásával biztosítanunk kell az innováció finanszírozását, hogy ösztönözzük az erős és fenntartható növekedést a nagyobb európai infrastruktúraprojektek tekintetében.

Felszólalásomat annak hangsúlyozásával fejezném be, mennyire fontos számomra, hogy kielégítő kompromisszumot értünk el azzal a kulcsfontosságú kérdéssel kapcsolatban, hogy a Lisszaboni Szerződés szellemében képesek legyünk biztosítani a szociális jogokat az egységes piacra és a közérdekű szolgáltatások védelmére vonatkozó különböző jogszabályokban.

Biztos úr! Igen világos üzenetet küldünk önnek: a gazdaságnak kell szolgálnia a polgárokat, nem pedig fordítva. Szüksége van a segítségünkre. Ma segítséget nyújtunk önnek egy komoly kihívás tekintetében is: békítse össze a polgárainkat az európai projekttel. Ne hagyjon cserben tehát bennünket és adja meg számukra a szükséges bizalmat!

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE). – Elnök úr! Liberálisként üdvözlöm az egységes piaci intézkedéscsomag beindítását. A nemzeti határok lebontásának létre kell hoznia a hatékony egységes piacot – azonban valóban alkalmazandó ez minden ágazatra? Ez számomra nyilvánvalónak tűnik az energiaszektorban, különös tekintettel az erőforrások szűkösségére és a nemzetközi feszültségekre. Meggyőződésem, hogy a közös energiapiac és az ellátásbiztonság előfeltételeként Európának latba kell vetnie a súlyát és ösztönöznie kell a tagállamokat az összekapcsolásra és az infrastruktúráikba történő beruházásokra.

Ez az új brüsszeli mantra azonban csak addig szükséges, amíg erősíti a versenyképességet és csökkenti a fogyasztói árakat, ugyanakkor vannak ágazatok, ahol ez nem lehetséges. Kétlem, hogy európai távközlési óriások, az audiovizuális ágazatban a páneurópai engedélyeztetés bevezetése, vagy az online tartalmak egységes piaca hosszú távon növelné a versenyképességet vagy ösztönözné a kreativitást, a kultúrát és a növekedést. Ezért talán ideje volna leülnünk és gondolkodnunk, és nem kellene fejvesztve rohannunk a könnyű piac elképzelése felé.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin (ECR). – Elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak az erőfeszítéseikért és különösen Kalniete asszonynak a kemény munkájáért, valamint elnökünknek, Malcolm Harbournak, a vezető szerepéért.

Az Egyesült Királyság kormányának becslése szerint a valódi egységes piac értéke akár 800 milliárd euróval is növelhetné az unió GDP-jét, ami igazán lélegzetelállító számadat. Még sok tennivaló van hátra, amíg elérhetjük ezt az eredményt. Az egységes piac irányításának javítása kulcsfontosságú stratégiai prioritás kell legyen az EU számára. Létfontosságú, hogy e nehéz gazdasági körülmények idején a versenyképességünk, a növekedés, a munkahelyteremtés és az innováció fokozására törekedjünk. Elégedett vagyok a jelentés eredményével, amely hangsúlyozza a tagállamok világos elköteleződésének és szerepének fontosságát az egységes piac újraindítása tekintetében, ami létfontosságú az egységes piac sikeréhez.

Szigorú ellenőrzési eljárás alkalmazásával és az irányelvek átültetéséhez szükséges idő csökkentésével a tagállamok képesek lesznek növelni a kereskedelmet és biztosítani a jól működő egységes piacot. Erősen támogatom továbbá Correia de Campos úr jelentésében a szakmai képesítések kölcsönös elismerésével kapcsolatban kiemelt sürgős cselekvést, amelynek én leszek az előadója. Sürgősen azonosítanunk kell az irányelv végrehajtása során a tagállamok és maguk a szakemberek előtt álló akadályokat.

 
  
MPphoto
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL).(NL) Elnök úr! Miközben Louis Grech úr kiváló jelentéséről vitázunk, az a benyomás alakult ki bennem, mintha mind a Parlament, mind pedig a Bizottság tisztában lenne azzal, hogy az egységes piacot még inkább szociális központúvá kell tenni.

Mindannyian egyetértettünk abban, hogy az egységes piac részleges bukásának magyarázata abban a tényben rejlik, hogy az egységes piac elnyerte a nagyvállalatok szívét, az átlagemberekét azonban nem. Ugyanakkor mindeddig nem ment végig a szakszervezeti jogok védelmére és a kollektív szerződésekre vonatkozó szociális fejezetre irányuló javaslat. Másfelől hallottunk egyes kormányfőket és a Bizottságot különböző fizetési korlátokról beszélni, néhányan pedig egyenesen a kollektív szerződések eltörlésére szólítottak fel. Most már a szakszervezeti mozgalom puszta léte is megkérdőjeleződik.

Barnier biztos úr! Ne hagyja, hogy mindez megtörje a lendületét. Kövesse a szociális szívét és biztosítsa, hogy az egységes piac mindenki piacává váljon, ne maradjon a nagyvállalatok játékszere. Sürgetem ezért, hogy nyújtson be egy javaslatot, amely világossá teszi, hogy a szociális jogokat nem szabad a féktelen verseny elvének alárendelni.

Még egy szót szólnék képviselőtársamhoz, Sinclaire asszonyhoz. Öröm volt Malcolm Harbourral dolgozni a kkv-kkal kapcsolatos írásbeli nyilatkozaton. Nem kaptunk támogatást öntől és a nyilatkozattal kapcsolatos kritikáit teljességgel indokolatlannak tartom.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD).(SK) Elnök úr! A vállalkozásokat és a növekedést szolgáló egységes piac létrehozására irányuló kísérlet előtt számos adminisztratív akadály áll, amelyek természetes következményei annak a ténynek, hogy az üzleti környezet a különböző tagállamokban egymástól függetlenül, különböző módon alakult ki, különböző állomásokon keresztül és különböző körülmények között. A 27 tagállam üzleti környezetének összehangolására irányuló erőfeszítés számomra igen nehéz törekvésnek tűnik. Szeretnék rámutatni ezért egy alternatív megközelítés lehetőségére, amely nem igényli a tagállamok kezdetektől történő teljes együttműködését. Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 20. cikke szerinti eljárás már lehetővé tette számunkra, hogy az európai szabadalom hosszú ideje megoldhatatlan problémája tekintetében érdemi előrelépést érjünk el az úgynevezett fokozott együttműködés révén az egységes szabadalmi oltalom létrehozása tekintetében. Határozott álláspontom, hogy ha a gazdaságilag erősebb tagállamok – különösen például Franciaország és Németország – csoportja megtalálta a szándékot a számviteli szabályok egységesítésére és egy közös számviteli és adózási rendszer létrehozására, akkor az EUSZ 20. cikke szerinti fokozott együttműködés keretében lehetséges lenne kialakítani egy közös számviteli rendszer alapjait, amelyhez a többi tagállam fokozatosan csatlakozhatna. Határozott álláspontom, hogy mért, fokozatos lépések helyes megválasztásával lehetséges lenne jelentősen támogatni az uniós egységes piac működését.

 
  
MPphoto
 

  Mike Nattrass (NI). – Elnök úr! Kalniete asszony újra kívánja indítani az egységes piacot és úgy beszél erről, mint a V-2 rakétáról: rendkívül veszélyes, de soha nem talál célba. Correia de Campos úr a munkavállalók mozgása miatt aggódik. Én is.

Az EU rendkívüli munkavállalókkal árasztotta el az Egyesült Királyságot. Az Egyesült Királyság a világot tekinti piacnak. Az uniós szabályok kényszerzubbonya megfojtja az iparunkat, megállítja az innovációt, ha az a szabályozás előtt jár, és megfojtja a hagyományos ipart, ha egy termék jó, de eltér az elfogadott kontinentális változattól.

Ennek áldozatai pedig a kisvállalkozások. Az Egyesült Királyság betartja a szabályokat, de szenved ettől: például jelentős költségek árán, de betartja a sertés- és tojásipari szabályokat, amelyeket a Bizottság nem kényszerít ki, versenyképtelenné téve ezzel a termékeinket. Számos további példám is lenne, de csak egy percet kaptam, hogy megmentsem a kisvállalkozásokat.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori (PPE).(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Fontosnak tartom, hogy együttesen mondjunk köszönetet Barnier úrnak a munkájáért, csakúgy, mint Harbour úr kiváló munkájáért.

A Bizottság által benyújtott kezdeményezés több éves munka eredménye, ideértve a Barnier úr elődeiként eljáró képviselőtársaink munkáját is. A kezdeményezés megjelenésével végre jobban kiemelhetjük az egységes piac kérdését, illetve elsőbbséget biztosíthatunk e kérdésnek, amely elkerülhetetlen okok miatt nehezen érthető a nyilvánosság számára, és amely az Európa 2020 program keretében – véleményem szerint – nem kapott kellő figyelmet.

Azt gondolom, az egységes piac az Európai Unió előtt álló hatalmas kihívás. Az egységes piac egyrészt kihúzhat minket a nehéz gazdasági helyzetből, másfelől pedig még erősebbé és befolyásosabbá tehet bennünket a világ többi részében végrehajtott politikákkal kapcsolatban. Ugyanakkor azonban mindig meg kell küzdenünk a tagállamok ellenállásával, és úgy vélem, az e jelentésben adott útmutatás közös erőfeszítést tesz szükségessé mindenkitől.

Ami képviselőcsoportomat illeti, szeretnék kölcsönvenni egy fordulatot Schwab úrtól, amellyel teljes mértékben egyetértek. Schwab úr azt mondta, hogy a végső hajrában vagyunk. Itt, a végső hajrában, a dolgok sokkal izgalmasabbak, de sokkal nehezebbek is. Úgy vélem, hogy amit a Bizottságtól kérünk – amiért Barnier úrnak kell köszönetet mondanunk –, az a szakmai képesítések egységesítésére, a digitális egységes piacra és a közbeszerzések egységes piacára fordítandó figyelem és a kkv-knak szentelt különös figyelem. Mindehhez hozzá teszem a szokásos mottómat: egyszerűsítenünk, egyszerűsítenünk, egyszerűsítenünk kell.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D).(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Köszönöm az előadóknak és Barnier úrnak, hogy nagylelkűen hozzájárultak a Parlament munkájához.

Támogatjuk az olyan egységes piac gondolatát, amely képes megérteni a szociális elvárásokat és a szociális dimenzióból eredő szükséges következményeket, és képes megfelelni azoknak. Ez nem egy leányálom csupán; ez valós és modern is. Ez a jövőkép teszi erősebbé a piacot, mivel a kizárólag a gazdasági tényezőre fordított figyelem és a piac kizárólag gazdasági kérdéssé történő redukálása már bizonyította, hogy az sem a növekedés, sem pedig a kohézió problémáit nem oldja meg.

Röviden ez azt jelenti, hogy maradéktalanul valóra kell váltanunk az európai szociális piacgazdaság eszményét. A mai szöveggel éppen ezt tesszük. Elismerjük a szociális vállalkozásokat, egyesületeket és azok szerepét, valamint az európai vállalkozások 10%-át képviselő és munkahelyeink jelentős részét képező kölcsönös biztosítótársaságokat és alapítványokat. Ez a valóság, ahol a valódi üzleti világ a gazdasági pluralizmust és az üzleti pluralizmust szemlélteti. Tőkével dolgoznak, de nem a tőkéért, és munkát, jólétet, életminőséget és innovációt akarnak létrehozni, illetve meg akarják mutatni, hogy ezek az értékek az európai egységes piac részét képezhetik és részét is kell képezzék.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). – Elnök úr! Az Európai Unió legnagyobb eredménye az egységes piac létrehozása. Az áruk, szolgáltatások, tőke és a munkaerő szabad mozgása hajtja az innovációt és növeli az Európában élő 500 millió ember jólétét.

A közös piac volt az oka, hogy az országom csatlakozott az EGK-hoz, az egységes piac pedig annak az oka, hogy az EU része marad, bár az EU figyelme az elmúlt években elkalandozott az egységes piac kiteljesítéséről. Úgy vélem, ideje, hogy figyelmünket újra az egységes piacra irányítsuk. Az egységes piac terjedése és sikere létfontosságú a gazdaságaink számára. Ez azon ritka területek egyike, ahol az EU –ahelyett, hogy akadályozná – előmozdíthatja a növekedést.

Kérem a biztos urat, hogy legyen bátor. A munkahelyeket London városától elterelő még több szabályozás létrehozása helyett arra kérem, hogy fordítsa a figyelmét a versenyképes és munkahelyeket teremtő európai egységes piac létrehozására.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Händel (GUE/NGL).(DE) Elnök úr! A közbeszerzési jog és az állami szerződések odaítélése az egységes piac elengedhetetlen részét képezik. Barnier úr, az e tekintetben a szociális integráció előmozdításának szükségességével kapcsolatos észrevételeire a válaszom, hogy igen keveset hallottam a szociális jogok védelméről vagy a kollektív szerződések védelméről. Vannak alapvető szabályok, amelyeket – ahogyan mondta – nem kíván megkérdőjelezni. Ha védelmezni kívánjuk az alapvető szabályokat, a jövőben biztosítanunk kell, hogy az állami szerződések odaítélésénél fenntartsák az alapvető szociális normákat, ne ássák alá a kollektív szerződéseket és megelőzzék az olcsó munkát. Mindezek a modern közbeszerzési jog részét képezik.

Szeretném világossá tenni, hogy a továbbiakban nem helyezhetünk nagyobb hangsúlyt a gazdasági szabadságokra és a szabad versenyre, mint az alapvető szociális jogokra. Vagy egy szociális Európát akarunk, vagy pedig állandó konfliktust az emberekkel, akik elfordulnak Európától, mivel az nem védelmezi az érdekeiket.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Juvin (PPE).(FR) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! A gazdasági és szociális válságok mindig fájdalmat okoznak a polgároknak és kétséget ébresztenek a nyilvánosságban és a gazdaságban.

Már három éve figyelemre méltó bizonyítékok támasztják alá, hogy nehézségek idején a nemzetek hajlamosak befelé fordulni. Az egyik percben a filléreskedő intézkedések tömegéről hallunk, a következőben a közbeszerzési eljárások során a versennyel kapcsolatban felmerült nehézségekről, most pedig újra és újra azt halljuk a Parlamentben, hogy Európának egyáltalán van-e bármi haszna. Európára mutogatnak, mintha Európa lenne felelős a válságért.

Hölgyeim és uraim! Éppen a válság felelős a kétségekért. Az ön üzenete, biztos úr, az, hogy mondjuk meg az európai polgároknak, hogy Európa visszatért és az a feladata, hogy megvédelmezze a polgárokat.

A múltban Európa igen gyanútlan volt a külkereskedelmi ügyekben. Ennek véget kell vetni. Európát gyakran nehéz megérteni. Európának egyszerűen érthetőnek kell lennie. Mindannyian felelősek vagyunk a szabályozási szőrszálhasogatásért, amely miatt Európára úgy tekintenek, mint egy bonyolult részletkérdéseket előállító üzemre. Európának folyamatosan törekednie kell az egyszerűsítésre. Európa túlságosan gyakran 27 szabály gyűjteménye, amelyek, szintén túl gyakran, egymásnak ellentmondanak. Európának folytatnia kell a harmonizációt.

Ekkor elérkezik az idő, hogy a tagállamok közötti szociális dömpingről és adózási dömpingről beszéljünk, mivel hogyan is gondolhatjuk, hogy valaha elérhetjük az egységes piacot, ha a szabályozások továbbra is ilyen jelentős mértékben különböznek a tagállamokban. Végül Európát gyakran csupán a nehézségek forrásának tekintik. A továbbiakban úgy kell tekinteni rá, mint a képessé válás forrására.

Hölgyeim és uraim, biztos úr! Amit ön akar – és aminek örülök –, hogy az egységes piacot adjuk vissza a polgároknak. Ez eloszlatja majd a félelmeiket és új indokot ad számukra az együttélésre. Biztos úr, az egységes piac felépítése során ön politikai, nem csupán gazdasági alapokat akar. A Parlament, ebben biztos vagyok, támogatni fogja önt ebben a kérdésben.

 
  
  

ELNÖKÖL: LIBOR ROUČEK
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D).(FR) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Az egységes piac – létrehozásakor – a remény forrását jelentette az európai fogyasztók számára. Az idő multával azonban komoly kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az milyen előnyökkel járhat a hétköznapi életük során.

Különösen az e-kereskedelemre gondolok, amelyet a bizalom hiánya miatt még mindig nem használnak kielégítően. Gondolok továbbá az utazók védelmének hiányára és az e területen alkalmazandó szabályok tagállamok általi be nem tartására. Gondolok arra a tényre, hogy még mindig európai jogszabályra van szükségünk a közös vállalkozások és fogyasztói egyesületek tekintetében. Gondolok továbbá az átláthatóság teljes hiányára a pénzügyi szolgáltatási ágazatban, de biztos vagyok benne, biztos úr, hogy fáradhatatlanul dolgozik ezeken a kérdéseken.

A polgáraink bizalmának helyreállítása és végső soron az egységes piac hatékony működésének biztosítása érdekében nagyra törő és célzott intézkedéseket kell hoznunk. Ezt javasoljuk a mai vita tárgyát képező három jelentésben. Különös örömömre szolgál a horizontális szociális záradék és az általános gazdasági érdeket képező szolgáltatásokról szóló záradék felvétele, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megtegyük az első lépést egy szociálisabb Európa felé. Kötelességünk, mindannyiunk kötelessége, akik itt vagyunk, és az intézmények kötelessége – én pedig bízom önben, biztos úr –, hogy zökkenőmentesen hajtsuk végre a polgáraink érdekében működő egységes piacra irányuló javaslatainkat.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE).(CS) Elnök úr! Ha újra fel kívánunk lendíteni az európai gazdaságot és növelni szeretnénk a versenyképességet a globális környezetben, a legfontosabb célkitűzésünk – most végre, 20 év után – szükségszerűen az, hogy eltávolítsunk minden, különösen a kis- és középvállalkozások előtt álló akadályt, amelyek gátolják a vállalkozások üzleti tevékenységeinek növekedését. Be kell fejezni ezért a műszaki és számviteli szabványok harmonizációját, elő kell mozdítani az elektronikus kereskedelmet, össze kell kapcsolni az üzleti nyilvántartásokat, meg kell valósítani az online azonosítási rendszerek átjárhatóságát és a képesítések elismerését, következetesen fel kell számolni a vállalkozásokkal szemben alkalmazott, származási helyen alapuló megkülönböztetést és egyszerűsíteni kell a közbeszerzéseken való részvétel feltételeit.

Az egységes piaci intézkedéscsomagban jelenleg található 50 pont kétségbevonhatatlanul kulcsfontossággal bír, nekünk pedig életre kell keltenünk azokat. A nemzeti jogrendszerek közötti különbségek bürokratikus akadályokat teremtenek a vállalkozások számára, lassítják a beruházásokat és korlátozzák a méretgazdaságosságot és a szinergia előnyeit, ezek a különbségek pedig még az olyan területeken is megtalálhatóak, amelyeket már irányelvek révén harmonizáltunk, a tagállamok azonban ellentmondóan hajtották végre az irányelveket, ezért tehát az egységes piacon továbbra is jelen vannak az üzleti életet nehezítő korlátok. Nem lenne-e jobb, ha minden országban az egységes jogi értelmezést és egységes végrehajtást lehetővé tevő intézkedéseket fogadnánk el és korlátoznánk a nemzeti jogban eltérő megoldásokat lehetővé tevő irányelveket?

Kifejezetten örülök annak, hogy Barnier biztos úr kiemelt fontosságot tulajdonít az egységes piac kiteljesítésének, aki teljes körű támogatásunkat élvezi. Szeretnék köszönetet mondani minden európai parlamenti képviselőnek, akik részt vettek és együttműködtek ebben a célkitűzésben.

 
  
MPphoto
 

  Louis Grech (S&D). – Elnök úr! 2010 májusában a Parlament amellett szavazott, hogy az egységes piacot holisztikus, egységes projektnek tekintsék, amely egyensúlyt ér el a nyílt és kkv-barát gazdaság és a polgárok szociális és alapvető jogai között. Ezt mind bele kellene venni az egységes piacról szóló jogalkotásba, visszaszerezve a folyamat során a polgárok bizalmát.

Nehéz feladat azonban végrehajtani és elfogadni a különböző jelentésekben és magában az intézkedéscsomagban található számos kiváló javaslatot. Biztosítanunk kell, hogy valóban létrejöjjön az új életre kelt és újrafogalmazott egységes piac és ne kerüljön mellékvágányra. Végső soron az intézmények feladata, hogy politikailag támogassák az egységes piacot, és megadják számára a szükséges lendületet és irányítást, amely időnként – sajnálatos módon – hiányzik.

Ezért tehát azt javaslom, hogy az egységes piaci fórum egyik állandó feladata az legyen, hogy az egységes piac állapotának megvizsgálása érdekében éves értékelést és auditot végezzen, elsősorban azért, hogy a csomagban meghatározott célkitűzések és célok megvalósultak-e vagy sem, meggyőzve ezzel az európai polgárokat, hogy az egységes piac valóban hűen képviseli az ő érdekeiket és törekvéseiket.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE).(PL) Elnök úr! Az egységes piac vágyálomnak tűnhetett 60 évvel ezelőtt, mára azonban ténnyé és csaknem 500 millió európai polgár életének hétköznapi valóságává vált. Egyfelől természetesen büszkék lehetünk arra, hogy az Európai Unió eszméjét ilyen kiváló eredménnyel ültették át a gyakorlatba, másfelől azonban tisztában kell lennünk azzal, hogy ez a projekt valójában soha nem fog véget érni, mivel a világ halad előre, Európa továbbra is fejlődik, az Európai Unió polgárai pedig továbbra is egyre növekvő mértékben fogják igénybe venni az egységes piac által nekik kínált lehetőségeket.

A mai vitánk tárgyát képező egységes piaci intézkedéscsomag és a szociális konzultációk egyhangúlag azt mutatják, hogy az uniós piac harmonizációja nem csak a szó tág értelmében vett gazdasági folyamatokra terjed ki, hanem a jogalkotási megoldásokra is, amelyek célja az átlagpolgárok támogatása abban, hogy teljes mértékben kihasználhassák az uniós egységes piac által nyújtott lehetőségeket. Üdvözlöm ezért Barnier biztos úr javaslatait, amelyek szorosan kapcsolódnak a jogbiztonság és a nemzetközi magánjog elvei működésének javításához, mivel gyakorlati megoldásokat adnak a polgárok mobilitásából származó problémákra. Olyan kérdések ezek, amelyek első pillantásra nem kapcsolódnak közvetlenül a szabad piac működésének javításához, amelyek azonban egyre inkább problémássá válnak az átlagpolgárok és a nemzeti határokon túl tevékenykedő üzletemberek számára.

Az egységes piac hatékonyabb működése bizonyos mértékben az egész Európai Uniót az együttműködés javítására fogja kényszeríteni a polgárjog és a közigazgatási jog területein. Az európai piacnak igazodnia kell a legújabb módszerekhez, és ez folyamatosan új kihívások elé állít majd minket annak modernizációja tekintetében. Hatalmas reménnyel és lelkesedéssel várom ezért az egységes piaci intézkedéscsomagban felcsillantott elvek valóra váltását.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D).(DE) Elnök úr, Győri asszony, Barnier úr! Az egységes piac az Európai Unió szívügyét jelenti, és számos kaotikus év után új szabályozási keretet kell kialakítanunk a polgárok, a munkavállalók, a fogyasztók és a vállalkozások számára.

A varázsszó ezen intézkedések tekintetében a befogadás – a civil társadalom befogadása, a társadalmi párbeszéd és a horizontális szociális záradék aktív alkalmazása a szociális piacgazdaság elveinek megfelelően. Ami szerintem hiányzik, ami az egységes piac valódi hiányosságát jelenti, az a részvénytársaságok üzletviteli helyének határon átnyúló áthelyezésére irányuló javaslat. A jelenlegi helyzet a rendszerek közötti negatív versenyhez vezet. Ez nem jó sem a vállalkozások, sem azok munkavállalói számára.

Barnier úr, láttunk, hogy ön igen keményen dolgozik és készen áll számos javaslat benyújtására. Kérem, foglalkozzon ezzel a témával is.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE).(PT) Elnök úr! A mai vitánk tárgyát képező jelentések – és gratulálok az előadóiknak – megerősítenek egy sor kezdeményezést az egységes piac újraélesztésével kapcsolatban. Szeretném kiemelni a Bizottság – különösen Barnier biztos úr – által mutatott elköteleződést, amiért köszönetet mondok, valamint a Parlament Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságán keresztül küldött pozitív válaszát a versenyképesség és a piaci dinamizmus – az Európa 2020 stratégia alapvető pillérei – előnyben részesítésével kapcsolatban.

Az európai polgárok és vállalkozások hatékony ösztönző intézkedéseket várnak, hogy az európai gazdasági újra növekedésnek indulhasson. Magasabb foglalkoztatásban bíznak és a nagyobb jólét megteremtésére várnak. Miként arra a biztos úr is rámutatott, a piacoknak az akadályok és nehézségek felszámolása révén a vállalkozások előtt történő megnyitása igen különös könnyebbséget és példátlan lehetőséget fog kínálni számukra, hogy a gazdaságunk hajtóerejeként folytathassák a küldetésüket. A kis- és középvállalkozásokra nehezedő adminisztratív és bürokratikus terhek csökkentésére, a hitelhez és a szolgáltatási piachoz való hozzáférésük megkönnyítésére, az európai szabadalom előmozdítására és a képesítések elismerésére irányuló intézkedések elengedhetetlenek. Az e-kereskedelem fejlesztése fontos az ilyen jellegű kereskedésben résztvevő fogyasztók és vállalkozások bizalmának javításához; az innovációra való összpontosítás létfontosságú az erős és tartós növekedéshez; a szociális vállalkozásra irányuló kezdeményezés elengedhetetlen a szociális befogadásra irányuló innovatív vállalkozói projektek létrehozásához.

Ez néhány olyan intézkedés, amelyek biztosítják, hogy az egységes piacnak az európaiak érdekében történő kiteljesítésére, elmélyítésére és teljes kihasználására irányuló nagyra törő projekt sikeres legyen. Végül a tagállamok szóló egyik fontos ajánlás az, hogy kettőzzék meg erőfeszítéseiket az egységes piacra vonatkozó jogszabályok átültetésének és végrehajtásának javítása érdekében.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Castex (S&D).(FR) Elnök úr, biztos úr! Ön kétségtelenül tisztában van azzal, hogy a tisztelt Házban a közleményével kapcsolatban folytatott kimerítő vita a közszolgáltatások, a közérdekű szolgáltatások egységes piacon betöltött szerepe körül forgott, valamint hogy azok miként jelennek meg a jogalkotásban.

Sikerült kompromisszumra jutnunk, amely arra kéri önt, hogy lépjen túl a 25. javaslatán, mi pedig arra kérjük, lépjen túl a puszta közleményeken, amelyek nem felelnének meg az érintett felek, felhasználók és a közszolgáltatások kapcsán minden fél elvárásának és szükségleteinek, és amelyek nem felelnének meg a – ráadásul – ön által meghatározott célkitűzéseknek sem.

Az Európai Uniónak világos és egyhangú üzenetet kell küldenie a közszolgáltatásokkal kapcsolatban. Ehhez megfelelő jogi kereteket kell létrehoznunk, legyen szó akár rendeletről, akár irányelvről. A Lisszaboni Szerződés biztosítja számunkra az ehhez szükséges jogalapokat. Most az ön feladata, hogy ezeket jogalkotási javaslattá formálja. Biztos vagyok abban, hogy a Parlament kész követni önt ebben a kérdésben.

 
  
MPphoto
 

  Małgorzata Handzlik (PPE).(PL) Elnök úr, biztos úr! Először is szeretnék gratulálni az előadóknak a kiváló munkájukért. Mindannyian egyetértünk a kijelentéssel, hogy az Európai Uniónak egy jobban működő egységes piacra van szüksége, ezért örömmel fogadtam az annak elmélyítésére és javítására irányuló javaslatokat. Az egységes piac elmélyítésével kapcsolatban nem szeretnék egy olyan vitát, amely nem hivatkozik a legnagyobb és leginkább nagyra törő tervre – egy tervre, amely sok-sok évnyi munka ellenére még mindig nem vált valóra – a szolgáltatások egységes piacának létrehozására irányuló tervre. Az Európai Bizottság számos nagyra törő és új elképzelést nyújtott be e piac elmélyítésével kapcsolatban. Ezek értékesek és szükségesek annak hatékony működéséhez, de szeretném kérni a polgárokat és vállalkozásokat még minding nem teljes mértékben szolgáló tervek folytatását és megerősítését is.

A szolgáltatási irányelv az egyik legkorábbi lépés a szolgáltatási ágazat megnyitásában, de nem elégedhetünk meg ennyivel. Használnunk kell a szolgáltatási irányelvvel kapcsolatos munka során szerzett tapasztalatainkat, hogy további akadályokat távolítsunk el és egyszerűsítsük a meglévő szabályokat. Számos ágazat továbbra is zárt marad, a tagállamok számos gyakorlata akadályozza a szolgáltatások szabad mozgását, és a szolgáltatási irányelv kiemelt elgondolása – az egyablakos ügyintézés – még mindig nem működik teljes mértékben.

Biztos úr! Véleményem szerint az egységes piaci intézkedéscsomag számos kezdeményezése nem fogja majd meghozni az elvárt előnyöket, ha nem javítunk a szolgáltatások egységes piacán. A csomag számos kezdeményezésének hatékony végrehajtása a szolgáltatási piac hatékony működésétől függ. Elegendő megemlíteni itt a szakmai képesítések elismerését, az e-kereskedelmet és a kis- és középvállalkozások jobb körülményeit, noha a lista természetesen sokkal hosszabb. Felszólítom ezért az Európai Bizottságot, hogy következetesen járjon el a szolgáltatási ágazat megnyitása során, mivel az az egységes piaci intézkedéscsomagban található számos más kezdeményezés sikerének alapja.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D).(IT) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Mario Monti professzor, akinek liberális kultúráját értékeljük és soha nem kérdőjelezzük meg, azt írja a belső piacról szóló jelentésében, hogy egyensúlyt kell találni a piac, annak szabályai, valamint a piacon élő és dolgozó személyek jogai között. Azért mondja ezt, mert meggyőződése, hogy a szociális kohézió a verseny fontos tényezője, és mert – hozzánk hasonlóan – úgy véli, hogy az egyén méltóságát nem lehet megkérdőjelezni sem polgárként, sem pedig – természetesen – munkavállalóként.

Emiatt tehát fontos a szociális záradék. Ezt az eszközt a Parlament túlnyomó többsége támogatja, ezért kérjük önt és Barroso elnök urat, hogy vegyék azt fel az egységes piacot irányító valamennyi jogalkotási aktusba. Csakis így, az egyéni munkavállalók szerepének és hozzájárulásának fokozásával érheti el a piac a teljes potenciálját.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Elnök úr! Szeretnék gratulálni az előadóknak, különösen Campos úrnak, a munkájuk minőségéért és a két, látszólag ellentmondó célkitűzés összehangolásával kapcsolatos kihívásra adott válaszra irányuló, nagyra törő javaslatok tervezetének elkészítéséért: az egységes piac újraindítása és az európai polgárok bizalmának helyreállítása a piac megfelelő működésével kapcsolatban.

Meglátásom szerint az egységes piaci intézkedéscsomagnak egy következetes és kiegyensúlyozott intézkedéscsomagnak kell lennie, amely megfelel a Grech-jelentésnek és a Monti-jelentésnek, és amely mind a polgárok, mind pedig a vállalkozások szempontjából megteremti a hozzáadott érték Európájának alapjait.

Az egységes piac újraindítására és megerősítésére irányuló intézkedések során a polgárok aggodalmait és jogait kell a középpontba állítanunk. E tekintetben üdvözlöm az Európai Polgári Chartára irányuló javaslatot, amely több nyelven nyújt majd információt az egyes tagállamokban a letelepedéshez és munkához való joggal kapcsolatban.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Elérkeztünk most a „catch-the-eye” eljáráshoz. Sajnos mintegy 18 név szerepel a listámon, ezért nem mindenki fog szóhoz jutni, mivel nincs elég időnk. Megpróbálom azonban méltányosan és egyenlően elosztani az időt.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).(HU) Tisztelt Elnök Úr! A belső piacot számos tényező vezérli, amelyek egyformán fontosak. A problémát uniós szinten az átfogó platform hiánya okozza, ugyanakkor ez teremti meg a lehetőséget is a növekedésre. Ezeket a hiányosságokat vette számba a három jelentés és kiválóan le is határolta őket. Azonban ezek egyszerű megnevezése még nem fogja ösztönözni az érdekelt feleket. Számos módosító javaslatot nyújtottam be a jelentéstervezethez, melyek egyik területe a munkavállalók szabad mozgásához kapcsolódó egyes megoldatlan kérdéseknek a rendezése. Továbbá az egységes piac minden vállalkozás számára jelentsen ugyanolyan előnyt. Gondolok itt hangsúlyozottan a kkv-kra. Az Unió intenzívebb gazdasági növekedéséért a belső piac akadályainak leküzdésével lehet csak eredményt elérni. Vagyis egy kiterjedt, integrált piac maga is az innováció motorja lehet a jövőben. Gratulálok a jelentéstevőknek, biztos úr munkáját megköszönöm, és gratulálok a magyar elnökségnek. Köszönöm, Elnök Úr.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D).(SK) Elnök úr! Gyakran az a helyzet, hogy az egységes piac fenntartására irányuló erőfeszítést a munkaerő piacon a szociális jogok és egyes nemzeti hagyományok betartásának rovására tesszük meg. Jelenleg ráadásul az egységes piac előtt egy másik probléma is áll, mivel a gazdasági válság beárnyékolja annak további sikeres fejlődésének lehetőségeit. Szükségesnek tartom azonban a szociális elem felvételét az egységes piacra vonatkozó jogszabályokba, hogy a politikát valóban a polgárok felé irányítsuk és a szociális jogok és munkavállalói jogok betartása révén biztosítsuk a kohéziót.

Közös erőfeszítéseket kell tennünk annak biztosítása érdekében, hogy az egységes piac és annak működése mind a polgárok, mind pedig a vállalkozások előnyére váljon, és ezáltal hozzájáruljon az európai versenyképesség általános növekedéséhez. Az elfogadott jogi intézkedéseket továbbá az olyan célkitűzések elérésére kell irányítanunk, mint a stabil és felelősségteljes politika a bérekkel kapcsolatban, illetve a nők megfelelő képviselete a vezetői pozíciókban.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). – Elnök úr! Amikor az Európai Unió jelentéseivel van dolgunk, soha ne bízzunk a címkében és mindig nézzük át, hogy mi van a csomagban. Ezek a jelentések látszólag az egységes piaccal, a kereskedelemmel és a munkahelyek magasabb bért nyújtó gazdaságból alacsonyabb bérezésű gazdaságba történő áthelyezésével foglalkoznak. Az egyik előadó azonban megragadta a lehetőséget, hogy még egy ürügyet találjon a bevándorlás további kiterjesztéséhez – nem csak Európán belül, de világos jelzések szerint Európán kívülről is.

Correia de Campos jelentése magasan képzett és – rendszerint nem a kiemelkedő képesítésekről ismert – idénymunkások beáramlására hivatkozik, mintha az az európai gazdaság hasznára válna. Az embereket nem emberi lényeknek tekinti, hanem mobil termelő egységeknek. A harmadik világ képzett munkavállalóinak behozatalával olyan emberektől fosztjuk meg a szegény országokat, akik elvesztése komoly érvágást jelent majd ezen országoknak.

Hozzáteszem még, hogy a harmadik világból Európába érkező emberek bizony magukkal hozzák a harmadik világ egy részét is. Nem változtathatjuk őket hirtelen európaivá azzal, hogy egy kis kulturális csillagpórt szórunk rájuk. Az emberek nem a különböző kultúrák termékei; a különböző kultúrák a különböző emberek termékei.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE).(IT) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Egyet értek az Európai Bizottság által a tavaly májusban a Monti professzor által készített jelentésre válaszul készített fontos jelentésben meghatározott útmutatással.

Az irányítás és a partnerség a piac fellendítésének két elengedhetetlen tényezője. A piac még hatékonyabbá és versenyképesebbé válásához erős politikai irányításra és magas szintű vezetésre van szükség. Ezt az egész európai rendszer még demokratikusabbá tételével érjük el. Az általunk elfogadott álláspontok, határozatok és jogi aktusok esetében elengedhetetlen, hogy azok a különböző európai intézmények közötti, magas szinten koordinált együttműködés eredményei legyenek.

Ezenfelül a Parlament szerepe az egységes piacra vonatkozó jogszabályok elkészítése tekintetében tovább erősíthető. A Lisszaboni Szerződés már jelentősen hozzájárult ehhez; azaz új szabályokat hozott létre, hogy nagyobb hatáskört biztosítson a Parlament számára, ez azonban önmagában véve nem elegendő. Különösen azokra az ügyekre gondolok, amelyekben a Parlament kifejezte az erős és világos – azonban a Tanácsétól és a tagállamok kormányaiétól eltérő – álláspontját.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler (S&D). – Elnök úr! A vita elengedhetetlen, mivel az egységes piac működésének hatékonyabbá tételével gazdasági növekedést érhetünk el, amely alapvetően munkahelyteremtéshez vezet. Örömömre szolgál, hogy kompromisszum született a szociális záradékkal kapcsolatban. A piac és a szociális értékeink közötti egyensúly létfontosságú; ezen elv elvesztése pedig súlyos károkat okozna.

A digitális menetrenddel kapcsolatban jóllehet számos tagállam tesz előrelépést, sajnos azt sok tagállam mellőzhetőnek tartja. Ha a tagállamok nem érnek el eredményeket ezzel a menetrenddel kapcsolatban, azt az egész EU versenyképessége fogja megszenvedni. Mekkora nyomást lehet gyakorolni annak biztosítása érdekében, hogy ne legyen olyan uniós polgár – lakjon bárhol –, akit kizárnak a bennünket körülvevő digitális forradalomból?

Végezetül ami a közbeszerzést illeti, örülök a Bizottság javaslatainak. Hogyan tudnánk azonban biztosítani azt, hogy az innovatív közbeszerzés álljon menetrendünk középpontjában?

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE).(SK) Elnök úr! Számunkra alapvető az az elgondolás, hogy az európaiak számára növelni kell a foglalkoztatást vagy több munkahelyet kell teremteni. Mindenekfelett azt kell megérteni, hogy a polgároknak kell a kezdeményezés tényleges középpontjában állniuk akár a fogyasztói jogok szempontjából, akár a kommunikációs stratégiák vagy a szerzői jogok szintjén, akár a – minden gazdaság gerincét képező – kis- és középvállalkozások határokon átnyúló műveletei környezetének javítása tekintetében.

A mobilitás fellendítése érdekében fel kell gyorsítanunk a szakmai képesítések elismerésének folyamatát, ugyanakkor figyelembe kell vennünk a kollektív szerződéseket. Rendkívül nagy jelentőséget tulajdonítok továbbá annak, hogy a tagállamokban ugyanazokat a jogszabályokat hajtsák végre, valamint biztosítsák a megfelelő szociális védelmet – ismétlem: szociális védelmet –, valamint a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet.

Elnök úr! Végezetül annyit szeretnék mondani, hogy mindezen tényezőknek az európai képesítési keretbe való beépítése valódi előnyöket teremt a polgárok számára, továbbá tényleges mechanizmust jelent a munkaerő mobilitását tekintve.

 
  
MPphoto
 

  María Irigoyen Pérez (S&D).(ES) Elnök úr, biztos úr! Köszönöm szavaikat, és egyetértek önökkel abban, hogy figyelnünk kell polgárainkra és helyre kell állítanunk az európai projektbe vetett hitüket. A mai nap tehát nagyszerű nap lehet Európa és az európai társadalmi integráció számára. Mégpedig azért, mert e jelentések elfogadásával nemcsak a mostani gazdasági válság kezelésének kulcsfontosságú tényezője, az egységes piac újjáélesztése felé mozdulunk el, hanem reagálunk a polgárok igényeire is, akik egy nagyobb Európa irányába kívánnak haladni és akik meg kívánják erősíteni a szociális jogaikat.

Európának reagálnia kell az új globális kihívásokra, az európai gazdaságot rendkívül versenyképes szociális piacgazdasággá alakítva, illetve több és jobb munkahellyel az érzékelhető növekedést ösztönözve. E célnak azonban arra kell épülnie, hogy az egységes piaccal kapcsolatos valamennyi jogszabályba szociális záradékot illesztenek, aminek köszönhetően a polgárok kerülnek figyelmünk középpontjába, ők válnak prioritásunkká, ekként erősítve meg szociális jogaikat.

Végezetül arra kérném a Bizottságot, hogy e javaslatokat a minél hamarabb nyújtsa be.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Elnök úr! Nem kétséges, hogy az egységes piac igen fontos volt a tagállamok számára a gazdasági ügyeik terén elért előrehaladás során. A jövőben még fontosabb lesz ez, főként az enyémhez hasonló országok számára, amelyek a gazdasági hanyatlásból próbálnak talpra állni.

– Véleményem szerint az egységes piachoz két dologra van szükség: egyrészt annak potenciálját illetően a lakosság és különösen a kkv-k körében a tudatosság növelésére, másrészt pedig az egységes piac fejlődése előtti akadályok eltávolítására.

Először is az elektronikus kereskedelem fejlődésének elengedhetetlen előfeltétele a nagysebességű szélessáv. Másodszor, az energia mint egységes európai piac számára abszolút létfontosságú az európai szuperhálózat létrehozása, amely hosszú távú projekt. Harmadszor, az innováció területén szükségünk van a Győri asszony által említett európai szabadalomra – fokozott együttműködés mellett –, továbbá az egyetemeken működő, függetlenül értékelt kiválósági központokra.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Elnök úr! A tapasztalatok alapján nincs egyensúly a verseny és a szociális és munkavállalói jogok között. Ma az egységes piac liberalizációja jegyében a privatizáció fokozódását, az ez által keltett munkanélküliség növekedését, még bizonytalanabb munkahelyeket és sok esetben a fogyasztók számára nyújtott gyengébb minőségű szolgáltatásokat tapasztaljuk. Óriási példák vannak arra többek között nálunk, Portugáliában is, hogy a közlekedés, a postai szolgáltatások és a kommunikáció terén a liberalizáció terjedésével a szolgáltatások mára rosszabbak, kevesebb embert foglalkoztatnak, a munkahelyek pedig bizonytalanabbak. Ezért mondjuk azt, hogy fontos mindezen folyamatokban megvédeni a szociális záradékot. A legfőbb probléma, hogy ezeket nem tartják be sem a kormányok, sem maga a Bizottság vagy a Tanács, ahogy az a Tanács március 25-i tárgyalásain igen egyértelművé vált.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D).(CS) Elnök úr! Szilárdan hiszem, hogy a polgárok tudatossága és bizalma az egységes piac sikerének kulcsfontosságú tényezői. Ez természetesen többek között olyan kommunikációs eszközöket feltételez, amelyek a polgárok számára elérhetők és érthetők. Szeretném ismételten felszólítani a Bizottságot, hogy komolyan gondolja végig, miként fogja terveit kifejteni a polgárok számára. Már maga az egységes piaci intézkedéscsomaggal kapcsolatban folytatott nyilvános konzultáció is rámutatott, hogy a polgárok mit kérnek és miben látják az európai integráció gyenge pontjait. A legtöbben a 48. számú javaslatot határozták meg legfőbb prioritásként, amelyben a Bizottság kötelezettséget vállal a civil társadalommal folytatott konzultáció és párbeszéd megerősítésére. Ezután a jogszabályok kidolgozása során különös figyelmet fog fordítani a fogyasztók véleményére. Bízom abban, hogy a nyilvános konzultációk eredményeit az egyenlet részévé teszik ebben az ügyben.

Azzal szeretném zárni, hogy köszönetet mondok és gratulálok minden előadónak, önnek pedig, biztos úr, minden jót kívánok a munka folytatásához.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). – Elnök úr! Itt az ideje, hogy a reálgazdaságot állítsuk ismét az európai menetrend középpontjába és helyreállítsuk a polgárok közös piacunkba vetett bizalmát. Az egységes piac újraindítása történelmi jelentőségű esélyt jelent Európa számára arra, hogy ismét munkához lásson. Ragadjuk hát meg ezt a lehetőséget.

A szociális Európa megvalósításának legjobb módja a munkahelyteremtés, az egységes piaci intézkedéscsomag pedig éppen erről szól. Ezért próbáltam meg olyan elkötelezetten elkerülni, hogy ezt az igen fontos jogi aktust felhígítsák, valamint ezért igyekeztem fellendíteni Európa globális piaci versenyképességét és munkahelyteremtő képességét. Ellenálltam azoknak a kísérleteknek, amelyek felesleges szabályozás bevezetésére és további bürokráciára vagy a szociális záradékhoz hasonló kérdések bevezetésére irányultak. Támogattam az arra vonatkozóan elért konszenzust, hogy a Bizottság széles körű felhatalmazással rendelkezzen az előrehaladás terén.

Eljött a cselekvés ideje. Minden európai intézménynek, érdekeltnek és a Tanácsnak is ki kell vennie a részét az árucsomaghoz, a szolgáltatási irányelvhez, és az európai kisvállalkozói intézkedéscsomaghoz, valamint az elektronikus kereskedelembe vetett bizalom fellendítéséhez hasonló kérdések végrehajtásából.

Végül, de nem utolsósorban remélem, hogy az európai gazdaság tartóoszlopát képező kiskereskedelem szintén előkelő helyet fog kapni a politikai menetrendben.

 
  
MPphoto
 

  Sylvana Rapti (S&D).(EL) Elnök úr, biztos úr! Vajon látják-e, hogy Európa jövője az önök kezében van? Véleményem szerint a mai vita rendkívül fontos az Európai Unió jövője, az európai polgárok jövője, valamint az euró jövője szempontjából. Rendkívül nehéz a 27 tagállam európai polgárai számára, hogy elviseljék és megértsék a rájuk kirótt megszorító intézkedéseket akkor, ha nem értik az egységes piac értékét és jelentőségét. Úgy vélem tehát, hogy ma ez a vita fogja eldönteni azt, hogy az egységes piac jövő évi 20. évfordulója ünnep lesz-e vagy megemlékezés.

Úgy vélem, hogy a polgárok, a vállalkozások és az igazgatás egy háromszöget képeznek. E háromszögnek egyenlő szárúnak kell lennie. Jelenleg a polgári oldal igencsak gyenge. Ez csak egy horizontális szociális záradékkal hozható helyre, ezért kértük ezt, és ezért próbálunk kompromisszumra jutni. Zárásképpen Delors úr szavait idézném: „senki nem szerethet bele az egységes piacba”. Önöknek kell azt szerethetővé tenniük.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, a Bizottság tagja.(FR) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagyon hálás vagyok mindnyájuknak a vélemények széles skáláját felölelő hozzászólásaik minőségéért. Nagyon figyeltem minden mondanivalójukra, éberségük kifejeződésére, és – általánosságban, mivel nagyon is tudom, hogy erre mindnyájunknak szükségünk van – bátorításuk és megközelítésünk iránti támogatásuk kifejezésére.

Ismételten szeretnék köszönetet mondani a három előadónak, Kalniete asszonynak, Buşoi úrnak és Correia de Campos úrnak, és szeretném Kožušník úrnak elmondani, hogy helyesen hangsúlyozta Harbour úr központi szerepét ebben a vitában, hiszen nem volt elhamarkodott következtetés az, hogy a 11 bizottság – szeretnék itt köszönetet mondani a felszólaló előadóknak – képes lesz együtt dolgozni. Ezt a holisztikus vagy globális megközelítést ajánlotta Grech úr és Monti úr is, valamint ezzel párhuzamosan, hölgyeim és uraim, a Bizottság Barroso elnök úr vezetése mellett ugyanezt a munkát végezte. 12 más biztossal együtt dolgoztunk azon, hogy ezt az 50 javaslatot megfogalmazzuk, és a jövő héten végre meghatározzuk az egységes piac korszerűsítésének 12 eszközét és az ezen eszközökre vonatkozó 12 szimbolikus javaslatot.

Zwiefka úr épp az imént szólt az utópiáról, felidézve az alapítóatyákat. Eszembe ötlik valami, amit az egyik alapítóatya, Jean Monnet mondott, amikor az egységes piac felé vezető úton az egyik legelső lépést megtették, és amikor a szenet és az acélt 1950-ben először hozták össze. Azt mondta: „Nem vagyok sem pesszimista, sem optimista, csupán eltökélt vagyok.” Úgy vélem, hölgyeim és uraim, hogy jelenleg – és itt önmagamat ismétlem –, ha jól figyelnek a nyilvánosságra és meghallják dühüket, aggályaikat, ha meglátják, hogy közülük hányan szenvednek, ha észreveszik a munkahelyek és a növekedés hiányát, akkor tudják, hogy itt az ideje a megújult eltökéltségnek, különösen a gazdaság és a növekedés terén. Thun asszony éppen most utalt erre az európai eltökéltségre. Szerintem ez nagyon fontos, és az önök által a különféle bizottságokkal és különböző csoportokkal közösen végzett rendkívül konstruktív munkának köszönhetően – legalábbis remélem – rövidesen olyan szavazáshoz érkezünk, amelynek keretében kifejezhetik ezt az eltökéltséget, és amelyet a Tanácsnak és – a maga részéről – a Bizottságnak is figyelembe kell majd vennie. Mindenesetre az önök közösen végzett támogató jellegű munkája jóvoltából biztonságban érzem magam a saját eltökéltségemben, és ismét biztosítékot kaptam erre a nyilvános vita sikeréből, amelyet négy hónapon keresztül folytatottunk az egységes piaci intézkedéscsomaggal kapcsolatban, hiszen – ha jól emlékszem – 850 felszólalást hallhattunk, továbbá biztonságban érzem magam amiatt is, hogy maga az Európai Tanács is kinyilvánította, hogy támogatja megközelítésünket.

A Bizottság ekként fogja meghatározni azokat a javaslatokat, amelyek tekintetében kötelezettséget vállal arra, hogy a következő 12 hónapban dokumentumokat fog kidolgozni, és remélem, hogy mi – a Tanács, a Parlament és a Bizottság – 2011-ben és 2012-ben képesek leszünk e dokumentumok végrehajtására.

Hölgyeim és uraim! Amint látják, mi, a Bizottság, az önök jogalkotásán keresztül jó sok szabályozást állítunk elő. Reagáló és megelőző jellegűek azok a szabályozások, amelyeket jelenleg dolgozok ki a pénzügyi válságból levont tanulságok alapján. Jelenleg az egységes piaci intézkedéscsomaggal arra törekszünk, hogy proaktív és dinamikus szabályozást hozzunk létre, és cserébe – ahogyan azt Juvin úr és Auconie asszony ajánlotta – ezt az egységes piacot olyasvalamivé tegyük, aminek lennie kell: a megszorítások térsége helyett – ahogyan azt a kis- és középvállalkozások és a polgárok látják – a lehetőségek térségévé.

A polgárok fogyasztók, mi pedig azon fogunk dolgozni, hogy garantáljuk számukra az általuk fogyasztott termékek biztonságát, valamint felszámoljuk az összes megkülönböztető jellegű akadályt. A polgárok munkavállalók, mi pedig dolgozni fogunk a szakmai képesítések elismerésén és a szociális jogok tiszteletben tartásán azok tekintetében, akik másik országban dolgoznak. Jaakonsaari asszony és Gebhardt asszony ezt ajánlotta. A polgárok közszolgáltatásokat használnak. Ezen aggodalomnak többen adtak hangot, köztük különösen Triantaphyllides úr, egyébként pedig azt ajánlom, hogy az imént felszólalt Castex asszony olvassa el alaposan – amit már kétségkívül megtett – kollegám, Almunia úr javaslatát a Monti–Kroes-csomag felülvizsgálatáról. Véleményem szerint ez új és nyílt válaszokat tartalmaz a közszolgáltatások minőségét és az azokhoz való hozzáférést illetően. A polgárok emellett megtakarítók és hitelfelvevők, és épp az imént vázoltam az egységes integrált ingatlanpiaccal kapcsolatos rendelkezéseket.

A polgárokon felül természetesen ott vannak a vállalkozások, amelyek munkahelyeket teremtenek. Creutzmann úr, Karas úr, az imént pedig Corazza Bildt asszony szólt a versenyképesség szükségességéről, különösen a kis- és középvállalkozások tekintetében. Dolgoznunk kell a kedvezőbb számviteli és adózási feltételeken, az innovációval, a szabadalmakkal és a Manders úr által említett szerzői jogokkal kapcsolatos előrehaladáson, a beruházásokhoz való hozzáférésen, valamin – úgy vélem – a köz- és magánszféra közötti partnerségeken is. Szeretném megköszönni Vergnaud asszonynak a koncessziós projektünkkel kapcsolatban tanúsított támogatását.

Javítanunk kell az egységes piac irányítását. Schwab úr épp az imént mondott valami nagyon fontosat a töredezettség megszüntetésével kapcsolatban, amelyen bizottságbeli kollegáimmal igyekeztem együttműködni. A töredezettség megszüntetése a különböző irányelvek értékelésére is vonatkozik.

Mint tudják, most végzem a szolgáltatási irányelv országonkénti és szolgáltatásonkénti értékelését, amelyet Handzlik asszony és Roithová asszony is említett az imént, és egyértelmű bizonyítékot látok a tagoltságra. Olykor – a szolgáltatási irányelv, a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv és az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv alkalmazása során – harmonikahatást tapasztalunk egy adott munkavállalót vagy egy adott mérnököt vagy építészt illetően.

Schwab úr, a töredezettség szükséges megszüntetésén kívánok dolgozni.

Løkkegard úr és Grech úr a kommunikációt is említette. Mielőtt kommunikálnának, tenniük kell valamit, és amikor valamit tesznek, azt oly módon kell kifejteniük, hogy a polgárok megértsék annak a lényegét, amit tesznek. Ezért tulajdonítok óriási jelentőséget az egységes piac egész rendszerében azoknak az eszközöknek, amelyek közelebb viszik Európát a polgárokhoz. Ide tartozik a Solvit-rendszer, amely most kezd el jól működni, a belső piaci információs rendszer, az egyablakos ügyintézés, az „Ön Európája” és a Grech úr által említett fórum, amely az érdekeltek és a civil társadalom között párbeszéd javítására szolgál.

Végezetül, elnök úr, szeretnék mindenkit emlékeztetni néhány olyan meggyőződésemre, amelyek annak során vezéreltek, amikor az önök támogatásával nekem adott megbízatás során eljártam.

Hadd kezdjem legfőbb meggyőződésemmel – hiszen a gazdaságról és a foglalkoztatásról beszélünk. Hölgyeim és uraim! A világ többi része nem áll készenlétben, hogy minket bevárjon. Bizonyos területeken sokkal gyorsabban halad, mint mi. Nem szabad őgyelegnünk és csupán szemlélőinek lennünk saját jövőnknek. Nekünk, európaiaknak kell a saját jövőnk mögött meghúzódó hajtóerőnek lennünk. Ráadásul a legfőbb érv, a saját jövőnk kovácsaivá válásra ösztönző hajtóerő éppen az egységes piac. Pár napja jártam Kínában. Ott azért tisztelnek bennünket, mert 500 millió fős fogyasztóból és polgárból álló piacot képviselünk. Törekedjünk továbbra is arra, hogy egyesítsük forrásainkat, és erősítsük meg lényegünket: az egységes piacot.

Az egységes piac jelenti gazdaságunk alapkövét és platformját. Hatékony működése esetén jobban fog működni minden, amit ott a vállalkozásoknak szóló magánkezdeményezések, illetve a helyi, nemzeti és európai állami és közérdekű kezdeményezések tekintetében építünk. Miért küzdünk például a szabadalomkérdés ismételt elindításáért, amely az elmúlt 30 évben nem mozdult el a holtpontról? Azért, mert az innováció és az alkotás terén végrehajtott minden állami és magánkezdeményezés jelentősen gyengült amiatt, hogy nincs európai szabadalmunk, vagy szabadalmaink az egyesült államokbelieknél tízszer annyiba kerülnek. A platformnak tehát hatékonyan kell működnie. Ez a kérdés lényege, és amint ez megtörténik, annak alapjaira sokkal hatékonyabban rengeteg kezdeményezést építhetünk.

Második fő meggyőződésem, hogy eljött az ideje annak, hogy a megújult növekedésen dolgozzunk. Itt szeretném jelezni, hogy egyetértek Turunen asszonnyal, aki épp az előbb szólított fel egy másfajta növekedésre. A válságból kialakuló növekedésnek – ezen a ponton Turunen asszonynak igaza van – különböznie kell a korábbi növekedéstől, még jobban tisztelnie kell a természeti erőforrásokat, a természetes tereket, amelyek nem ingyenesek, de nem is kiapaszthatatlanok, ezeket a célkitűzéseket pedig be kell építenünk többek között az új közbeszerzési vagy adózási kódexbe vagy annak új szabályozásába, amelyeknek szerepet kell kapniuk egy sokkal inkább ökológiai szemléletű növekedés elérésében.

Harmadik meggyőződésem, hölgyeim és uraim, az, hogy nem létezhet fenntartható gazdasági teljesítmény innováció vagy társadalmi kohézió nélkül. Ez az a dinamikus kompromisszum, amelyet Canfin úr említett és Monti úr is ajánlott többek között az adózás terén. Canfin úr és Cofferati úr is említette ezt a témát, Toia asszony pedig az imént említett egy olyan kérdést, amely az egységes piaci intézkedéscsomagra irányuló javaslatainkat jellemezni fogja, ez pedig egy olyan szektor fejlődése, amelyben hiszek: a szociális vállalkozások szektorának fejlődése.

Negyedik meggyőződésem – és itt ismét elmondom – az, hogy ha képesek vagyunk győzelemre vinni a versenyképességért vívott harcunkat, akkor minden területünk – teljesen mindegy, mennyire gyenge vagy milyen messzire van Brüsszeltől – szerephez jut. Minden vállalkozás meg tudja nyerni a saját csatáját, még a legkisebb is, és segítenünk kell őket ebben. Végül pedig, polgáraink – még a leggyengébbek is, azok, akiket különböző akadályok révén olykor kirekesztenek – is meg tudják nyerni a versenyképességért vívott csatájukat, feltéve, hogy bátorítást és támogatást kapnak.

Ötödik meggyőződésem az – és ehhez ragaszkodom –, hogy azzal kapcsolatban, ami a világ többi részén történik, arra kell törekednünk, hogy szereplőkké, ne pedig nézőkké váljunk. Ezenfelül nemcsak annak kell örülnünk, hogy Európa fogyasztó kontinens. Európának továbbra is a termelés földrészének kell lennie, nemcsak a szolgáltatásokat illetően, hanem egy olyan térségnek kell lennie, amelyben fenntartjuk a termelés alapját – ez képezi a hosszú távú beruházásokra vonatkozóan kidolgozandó számos javaslatunk célkitűzését.

Tisztelt képviselők! Körvonalaztam önöknek, hogy mi volt kettős célom akkor, amikor biztossá váltam. Ezek nem változtak és megbízatásom végéig ugyanazok maradnak. A számunkra szükséges pénzügyi piacokat megint a reálgazdaság szolgálatába fogjuk állítani, nem pedig fordítva, ahogyan az az elmúlt 15 évben történt. Nem a vállalkozások dolga, hogy a piacokért működjenek, hanem a szabályozott, jobban irányított és felügyelt pénzügyi piacok feladata, hogy a reálgazdaságot szolgálják. Célunk, hogy a reálgazdaságot – jelesül a hatalmas egységes piacot – visszaállítsuk a növekedés és az emberi fejlődés szolgálatába. A jövő héten már meg kellene kapniuk – a talán még nem tökéletes és kétségkívül javítható – egységes piaci intézkedéscsomag-tervezetet, amelyet az Európai Bizottság az Önök vitái és a következő kettős törekvés tükrében javasolt: a piacnak a gazdaság szolgálatába való visszahelyezése, valamint a gazdaságnak a növekedés és az emberi fejlődés szolgálatába való visszahelyezése.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, a Tanács soros elnöke.(HU) Köszönöm szépen mindenkinek, aki ma hozzászólt ehhez a vitához. Ez számomra két szempontból is rendkívül fontos. Egyrészt megerősítették a magyar elnökségnek azt a meggyőződését, hogy a belső piac óriási szerepet játszik abban, hogy végre beinduljon az Európai Unióban a gazdasági növekedés, és végre újra munkahelyeket tudjunk teremteni. A másik nagy haszna ennek a vitának, hogy rengeteg olyan gondolat, ötlet hangzott el, amelyet be fogunk tudni építeni a tanácsi munkába is. A Bizottság a munka egy jó részét már elvégezte. Azért természetesen még nekik is sok teendőjük marad. Ezzel a Házzal pedig majd a konkrét jogszabályoknak az elfogadásában a Tanács rendkívül szorosan együtt kíván majd működni. Tehát köszönet mindenkinek, aki raportőrként vagy az IMCO bizottság tagjaként ezt a folyamatot eddig is segítette, és a jövőben is számítunk az Önök közreműködésére.

A magyar elnökség, és erről már sok szó esett, az erős Európát tűzte a zászlajára. Ez a magyar elnökségnek a jelmondata is. Méghozzá mindig elmondjuk, hogy egy olyan erős Európában gondolkodunk, mely a polgárt, az embereket állítja a politikáinak a középpontjába, és ez az, amit az egységes piacról való gondolkodáskor sem téveszthetünk szem elől.

Néhány kérdésre külön is kitérnék, amelyekről a legtöbb szó esett a vitában. Az első a kis-és középvállalkozásoknak a helyzete. Ők valóban a belső piac kulcsszereplői, és ennek megfelelően mindent meg kívánunk tenni az ő helyzetbe hozásuk érdekében. Jelenti ez egyrészt a kkv-k finanszírozáshoz jutásának a megkönnyítését, az adminisztratív terhek csökkentését és egyszerűsített hozzáférésüket a közbeszerzésekhez. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a kisvállalkozási törvény a „Small Business Act” felülvizsgálatának, amely szerepelni fog a májusi Versenyképességi Tanács napirendjén. Tervezzük, hogy a témában következtetéseket is elfogadunk.

A második ilyen téma, az a digitális agenda. Erről is igen sok szó esett itt a mai vitában. Ezen a területen rengeteg kiaknázatlan lehetőség van, mindannyian tudjuk. Javítanunk kell a papír nélküli ügyintézés, üzletkötés lehetőségei, feltételeit. Ezt szolgálják az e-commerce és az e-goverment kezdeményezések, de tágabb értelemben meggyőződésem, hogy a fogyasztóvédelmi irányelv célja is a határon átnyúló üzletkötések ösztönzése egységes európai szabályok alapján. Ugyanide sorolnám a szolgáltatási irányelv végrehajtását is, mely a belső piac jelentős részét érinti, s melynek egyik fő eleme az egyszerűsített elektronikus ügyintézés.

Egy harmadik pont, amire kitérnék, hogy a belső piac kiteljesítése meggyőződésem szerint elképzelhetetlen az energia és közlekedési infrastruktúra kiépítése és kiteljesítése nélkül. A magyar elnökség az első három hónapban is kiemelt figyelmet fordított az egységes energiapiac megvalósítására. Többen említették a vitában az infrastruktúra-kötvényeket is, érdeklődéssel várjuk az ezzel kapcsolatos nyilvános konzultáció eredményét. A szellemi tulajdonjogok védelme szintén olyan kérdés, amelyre eddig nagy figyelmet fordítottunk. Az európai szabadalmi rendszerről már a bevezetőmben is szóltam, és abban bízom, hogy a megerősített együttműködés beindítása után együtt ki tudjuk alakítani annak tartalmát, a végrehajtási szabályok esetében pedig a májusi versenyképességi tanácson a lehető legnagyobb előrehaladást el fogjuk tudni érni, és még abban is reménykedem, hogy esetleg már a megállapodást is tető alá tudjuk hozni.

Végezetül a szociális szempontokra is kitérnék. Ez az a kérdés, amelyik a mai vita során is a legnagyobb érdeklődést váltotta ki és a legtöbb érzelmet is kiváltotta ebben a teremben. Úgy tudom, a Bizottságban is igen élénk vita folyik erről, folyik ez ebben a Házban is, és biztos vagyok benne, hogy a Tanácsban is ez lesz a helyzet.

Erős Európa, egy emberi tényező középbe állításával – mondtam az előbb. Azt gondolom, ez jól jelzi a magyar elnökség hozzáállását ehhez a kérdéshez, ugyanakkor ezt csak kiegyensúlyozottan és minden szempont mérlegelésével tehetjük meg. Ugyanis, ha az emberi tényezőt állítjuk a középpontba, akkor igenis a munkahelyteremtés a legfontosabb feladat, hiszen ha garantáljuk, hogy mindenki aki dolgozni kíván, ezt megteheti, ennél többet szerintem polgárainknak nem nyújthatunk.

A másik pedig, hogy mindannyian tudjuk, hogy kihívás érte az európai szociális modellt, az európai szociális piacgazdaságot. Közös érdek, hogy ezt megvédjük. Természetesen nincs egységes modell mind a 27 országban, különbözőképpen valósítjuk ezt meg. És azért legyünk reálisak! Ezt a modellt kihívás érte, az Unió versenyképessége, a tagállamok versenyképessége azon múlik, hogy ezt a szociális modellt, ezt hozzá tudjuk-e igazítani a XXI. század kihívásaihoz. Tehát nem szent és sérthetetlenként kell kezelnünk, hanem olyanként, amit megvédünk közös erőfeszítéssel, de a XXI. századhoz igazítva.

Végezetül a mobilitás, amiről még sok szó esett. Azt gondolom, hogy ez a terület, ahol a legsürgősebben és legkönnyebben talán előre is tudunk lépni, és erről akkor a májusi Versenyképességi Tanácsban mindenképpen szeretnénk következtetéseket elfogadni.

Végezetül a magyar elnökség szándéka, hogy a lehető legnagyobb láthatóságot biztosítjuk az egységes piacnak, a legmagasabb szintű kötelezettségvállalásra készülünk. Ebben számítunk mind a Bizottság tagjaira, elnökére, mind az Európai Parlament elnökére és képviselőire.

 
  
MPphoto
 

  Sandra Kalniete, előadó.(LV) Elnök úr! Ezen igencsak gyümölcsöző vita lezárásaként hadd hangsúlyozzam, hogy ez a vita rámutatott arra, hogy mi, európai parlamenti képviselők elismerjük, hogy az európai emberek felé felelősséggel tartozunk azzal kapcsolatban, hogy felélesszük a gazdaságot és új munkahelyeket teremtsünk. Az egységes piac megszilárdítása legalább olyan fontos a gazdaság újjáélesztéséhez, mint a másik két kezdeményezés: a gazdasági irányítás megerősítése és az Európa 2020 stratégia. Ki kell emelnünk az egységes piac politikai arculatát. Mind a politikusoknak, mind pedig a társadalom egészének meg kell értenie ennek jelentőségét, a kommunikáció – a vállalkozásokkal folytatott kommunikáció, az európaiakkal folytatott kommunikáció és a három intézmény között folytatott kommunikáció – tehát rendkívül fontos tényezője az egységes piac újjáélesztésének. Örülök annak, hogy egységet képezünk az európai piac újjáélesztésére, egyesítésére és megerősítésére irányuló célunkban.

 
  
MPphoto
 

  António Fernando Correia De Campos , előadó.(PT) Elnök úr! Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok mindenkinek ezért a vitáért, amely igencsak eredményes volt. Most nem volt időm átolvasni beszédem utolsó részét, amely lényegében arról szólt, hogy köszönetet mondjak Barnier biztos úrnak. Annál jobban nem tudom megköszönni neki, hogy emlékeztetem beszédének első mondatára. Azt mondta, hogy itt az ideje annak, hogy Európa feljebb emelje a lécet és ne csak rossz híreket mondjon az embereknek. Nem tudnék ennél jobban egyetérteni önnel, biztos úr, és szeretném elmondani, hogy a Parlament e tekintetben megfelelő időben végezte el dolgát és kész arra, hogy az embereknek jó hírekkel szolgáljon.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi, előadó. – Elnök úr! Szeretném megköszönni mindazt, ahogyan részt vett ebben a vitában és köszönöm pozitív megjegyzéseit. Szeretnék továbbá gratulálni kollegáimnak, Kalniete asszonynak és Correia De Campos úrnak nagyszerű munkájukért.

Most három olyan jelentés van előttünk, amelyek néhány havi kemény munka eredményét tükrözik. Az általunk tapasztalt nehézségek ellenére örülök az elért eredményeknek. Meghatároztuk a megfelelő kihívásokat és meghatároztunk egy sor életképes megoldást. Ezek egyúttal az Európai Parlament egységes piac elmélyítése és megerősítése iránti elkötelezettségének egyértelmű kifejeződései.

Szilárd meggyőződésem, hogy ez a három jelentés hasznosan fogja kiegészíteni a Bizottság által megszervezett széles körű nyilvános konzultációt, amely csaknem 750 választ eredményezett. Üdvözlöm azt az érdeklődést, amelyet a vállalkozások, magánszemélyek, nem kormányzati szervezetek és hatóságok tanúsítottak az egységes piaci intézkedéscsomag iránt, hiszen létfontosságú, hogy széles körű egyetértésre jussunk a polgáraink és vállalkozásaink elvárásainak megfelelő egységes piac megformálására szolgáló intézkedéseket illetően.

Örömmel látom, hogy a Bizottság igen tevékeny, és hogy néhány kezdeményezés máris körvonalazódik. Nincs kétségem afelől, hogy a Bizottság megfelelően figyelembe fogja venni az Európai Parlament véleményét, mert végső soron a legfontosabb kérdés az, hogy az intézkedéseinkkel és erőfeszítéseinkkel érhetünk-e el változást. A válaszom: igen, de ehhez bátorságra, és nem szemérmetességre van szükségünk. Haladéktalanul intézkednünk kell, nem pedig csak néhány év múlva. Együtt kell megtennünk erőfeszítéseinket, és nem külön-külön kell tennünk néhány elszigetelt intézkedést. Eljött a cselekvés ideje.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Elnök úr! A vita során korábban kollegám, de Jong úr azt mondta, hogy nem helyénvalók az egyik kollegához intézett kérdésben tett megjegyzéseim. Szerintem nem helytelen kérdést feltenni valamely parlamenti képviselő által az intézményre gyakorolt befolyás egyensúlyáról.

Tisztelettel kérhetnék egy kis csendet, hogy beszélhessek is?

Nem tisztességes az, hogy valakit bírálhatnak azért, mert kérdést tesz fel ebben a Parlamentben. A kérdést nem válaszolták meg, pedig meg kellene. Kollegám ehelyett a West Midlands-i munkahelyekkel kapcsolatos kérdést válaszolta meg. Emlékeztethetnénk őt arra, hogy az EU hogyan támogatott munkahelyeket Coventryben a Ryton-gyárban?

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – A vitát lezárom.

Szavazás: 2011. április 6.

A közbeszerzéssel kapcsolatos bizottsági nyilatkozatra vonatkozó szavazásra a következő ülésen kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), írásban.(PT) Ez a javaslat azáltal egyszerűsíti a jogszabályokat, hogy jó néhány irányelvet tömörít. A jogszabályokat ugyanis egyértelművé teszi, a vállalkozók és fogyasztók számára pedig könnyebben érthetővé és befogadhatóvá teszi. Úgy vélem, hogy ily módon új lendületet lehet adni az egységes piacnak és remélhetőleg a méretük, távoliságuk és kevés terméktől való gazdasági függőségük miatt gyengébb gazdaságokkal rendelkező régióknak, mint amilyenek a legkülső régiók. Általánosságban intézkedésekre van szükség a kereslet határokon átnyúló vásárlásokból eredő hanyatlásának kezelésére, és fontos biztosítani, hogy ez a jogszabály kedvezzen az Azori-szigetekhez hasonló régióknak. Több elszigetelt térség érdeke az, hogy lássák termékeik kiáramlását. Vállalkozásaiknak egyértelmű jogszabályokhoz kell hozzáférniük, fogyasztóiknak pedig áruk széles skálájához kell tudniuk hozzáférni versenyképesebb árakon. Olyan helyzetekben, amikor az ezen új javaslatban szereplő, a szerződéskötést megelőző tájékoztatáshoz hasonló területeken harmonizált jogszabályok vannak, a legkülső régiókból származó termékekbe vetett bizalom fokozásának – ekként pedig az egységes piacon való rendelkezésre állásuk és fogyasztásuk növelésének – egyik módja az lesz, ha az erre irányuló különös intézkedések bevezetésével minőségtanúsításon keresztül fokozzuk a róluk alkotott képet.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), írásban.(RO) A még mindig tartó gazdasági és pénzügyi válság mindannyiunk számára bizonyította, hogy ha elmozdulunk a gazdaság elengedhetetlen célkitűzésétől – azaz a polgárok jólétének biztosításától –, az azzal a kockázattal jár, hogy az egész társadalmat az összeomlás felé hajtjuk. Ez az egységes piacra is vonatkozik. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az a feladata, hogy lehetővé tegye minden európai polgár számára, hogy az Európai Unió egészében a jólétüket biztosító, azonos gazdasági és szociális jogokat élvezzenek. Az egységes piacot el kell mélyíteni és ismét a polgárok és érdekeik szolgálatába kell állítani. Véleményem szerint a válság időszakában fontos, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk abból, ami Európa számára a legértékesebb, azaz az emberi erőforrásból. A munkaerő EU-n belüli mobilitása kulcsfontosságú tényezője a gazdaság talpra állásának és az egységes piac fejlődésének. Ösztönöznünk kell ezt a mobilitást, az első lépés pedig, amelyet érdemes megtenni, az, hogy felszámoljuk az EU-n belül a munkaerő mozgását gátló akadályokat. Az új tagállamokból származó munkavállalók tekintetében előírt korlátozások veszélyeztetik az egységes piac egészséges fejlődését, és azokat haladéktalanul meg kell szüntetni.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), írásban.(IT) Az egységes piac újjáélesztése érdekében európai politikáinknak vállalkozásbarát környezetben kell működniük, amely környezet az innováció és a növekedés ösztönzését, valamint az európai gazdaság stratégiai szerkezetátalakítását célozza. Európának erőteljes politikai vezetésre van szüksége ahhoz, hogy ilyen léptékű gazdasági prioritásokat állapítson meg és hajtson végre. A Monti-jelentés iránymutatásai által ösztönözött új európai stratégia rendelkezik azzal az érdemmel, hogy konkrét intézkedéseket határoz meg a gazdasági válság időszakából a termelékenységi és foglalkoztatási szintek helyreállítása révén való kilábalásra vonatkozóan. A Bizottság által előterjesztett 50 javaslat közül főleg a kkv-k fokozott versenyképességének, hitelhez jutásuk megkönnyítésének és nemzetközivé válásuk elősegítésének biztosítása érdekében megtett lépéseket szeretném kiemelni, mert ezáltal meg tuják ragadni a globális piac kínálta új beruházási lehetőségeket. Szeretném megragadni ezt az alkalmat arra, hogy ismét emlékeztessem önöket, hogy a kkv-k az európai gazdaság szövetének legautentikusabb képviselői és számos példával szolgálnak az ösztönzendő és támogatandó kiválóságra. A digitális menetrend, a csalás elleni küzdelem, az elektronikus kereskedelem megerősítése, valamint a közbeszerzési rendszer korszerűsítése további olyan, széles körű támogatottságot élvező prioritások, amelyek biztosítják a monetáris stabilitásnak és a kohéziónak kedvező gazdasági előnyök konkrét megvalósítását.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), írásban.(PL) Az „egységes piaci intézkedéscsomag” kifejezést hangoztatja mindenki azóta, hogy azt Mario Monti professzor leírta jelentésében. Izgatottan várom azt a 12 intézkedést, amelyet az Európai Bizottság az egységes piac jövője tekintetében létfontosságúként meg fog határozni. Ugyanakkor azt is el tudom képzelni, hogy azok mit fognak tartalmazni. Úgyhogy ma nem is annyira az európai szabadalmakhoz, szerzői jogokhoz vagy közbeszerzési szerződésekhez hasonló egyes konkrét elképzelésekre szeretnék utalni, hanem azokra az elvekre összpontosítanék, amelyeknek véleményem szerint vezérelniük kellene bennünket.

Úgy vélem, hogy az egységes piac jövőbeli szabályozásának egyrészről tükröznie kellene az egységes piacnak az évek során kialakult filozófiáját, másrészről pedig igazodnia kell a XXI. század valóságához. Példaként említem azt az elvet, amely az Európai Közösséget a kezdetek óta vezérelte: a párhuzamos kereskedelemként ismert fogalom, vagyis a hivatalos elosztási csatornákon kívüli jogszerű termékekkel folytatott kereskedelem védelme, például a Franciaországban jogszerűen vásárolt Grundig televíziók németországi értékesítése. Ma a párhuzamos kereskedelem igen gyakran az interneten, weboldalak sokaságán zajlik. Ezt a jogot az egységes internetpiac fejlődésének és általánosságban az elektronikus kereskedelem fejlődésének támogatásával, valamint a jogszerű internetes árusítóhelyeken a kulturális árukhoz való nagyobb hozzáférés biztosításával kell megóvni. Ezen a területen még sok a tennivalónk, mind a vállalkozások számára a virtuális világban való működés megkönnyítése, mind pedig az internetes ügyletekbe vetett fogyasztói bizalom fokozása tekintetében.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Göncz (S&D), írásban.(HU) Az egységes piac az Európai Unió fejlődésének legfőbb motorja, amely a versenyképesség növelése mellett keretet teremt a társadalmi befogadás, a munkahelyteremtés számára is. Az egységes piac kiteljesítésére vonatkozó javaslatoknak – legyen szó a kisvállalkozások előtt álló adminisztratív akadályok lebontásáról, vagy az elektronikus kereskedelem ösztönzéséről – a polgárok javát kell szolgálniuk. A stratégia megvalósítása nem vezethet a szociális jogok csorbításához, a jóléti vívmányok leépítéséhez. Még mindig túl sok akadály áll a munkavállalói, vásárlói, fogyasztói jogok belső határok nélküli érvényesülésének útjában. A szabad mozgásról szóló irányelv végrehajtása sem teljes, pedig a válságból való kilábalás szempontjából különösen fontos, hogy minél többen dolgozzanak, és minél jobban gazdálkodjunk az európai munkaerővel. A belső piac zökkenőmentes működését segíti a korrupció és a szervezett bűnözés elleni közös európai fellépés, a szabadság, a biztonság és a jog térségének a megteremtését célzó Stockholmi Program végrehajtása. Lépéseket kell tennünk, hogy megvalósuljon a szakmai képesítések EU-n belüli elismerése, a nyugdíjjogosultság hordozhatósága, a banki alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés. További teendőink vannak a szolgáltatások szabad áramlásának és a kiküldött munkavállalókat megillető jogok tiszteletben tartásának a biztosítása területén is.

 
  
MPphoto
 
 

  Liem Hoang Ngoc (S&D), írásban.(FR) A kérdés jelentősége és a Parlamentre vonatkozó szoros időkorlátok miatt mindannyian örülhetünk annak, amit elértünk. Általánosságban egyetértek a különböző jelentésekben meghatározott prioritásokkal, különösen a szakmai képesítések elismerésével, a nyugdíjjogosultságok hordozhatóságával, a közbeszerzési eljárások ésszerűsítésével, a kis- és középvállalkozásokra (kkv-kra) vonatkozó kezdeményezésekkel, valamint a mindenki számára biztosított bizonyos alapvető banki szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel.

Véleményem szerint természetesen más intézkedések is érdemesek arra, hogy kiemeljük őket, ilyen például a kollektív erőforrások kérdése, de nagyon is tudatában vagyok annak, hogy nehéz volt 50 javaslat közül dönteni. Annak is örülök, hogy képesek voltunk kompromisszumra jutni a szociális záradékról, amely kimondja, hogy az egységes piaccal összefüggő valamennyi jogszabályt társadalmi hatásvizsgálatnak kell alávetni, továbbá, ha a megállapítások ezt igazolják, ezeknek politikai és szociális jogokra való hivatkozást kell tartalmazniuk.

Végül egy másik ok, amely elégedettségre ad okot, az az, hogy a Parlament az általános érdekű gazdasági szolgáltatások és az általános érdekű szociális szolgáltatások terén garantált hozzáférésre, minőségre és megfizethetőségre szólít fel, és felkéri a Bizottságot, hogy tegyen ágazati jogalkotási kezdeményezéseket ezen a területen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Kozłowski (PPE), írásban.(PL) Elsőként is szeretném megköszönni az előadóknak azt a tetemes mennyiségű munkát, amelyet az egységes piacról szóló jelentések elkészítésébe fektettek, és szeretnék gratulálni nekik a végeredmény miatt. Örülök annak, hogy az egységes piac létrejöttének 20. évfordulójára előttünk lesz az az állásfoglalás, amely segíteni fog az európaiaknak abban, hogy teljes körűen kihasználhassák az egységes piacban rejlő lehetőségeket. Biztos vagyok abban, hogy annak hatálybalépése lehetővé fogja tenni az európai piacok versenyképességének megerősítését, és közelebb fog minket vinni az Európa 2020 stratégiában meghatározott célok eléréséhez. Véleményem szerint a TEN-T hálózatok fontos elemét képezik a hatékonyan működő egységes piac megvalósításának. Ennélfogva örülök annak, hogy a jelentésekben felhívták a figyelmet ezek különös jelentőségére. A TEN-T hálózatok a hatékonyan működő piacgazdaság egyik alapkövét jelentik és az egész Európai Unióban megteremtik a mérettől függő tisztességes verseny feltételeit. A TEN-T hálózatok jövőbeli formájával kapcsolatban előttünk álló döntésekkel összefüggésben szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a „régi 15” tagállamot jobban össze kell kapcsolni az új tagállamokkal, valamint arra, hogy a kibővült Európai Unió fokozott belső közlekedési kohéziója az EU versenyképességének egyik fontos tényezőjét jelenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban.(HU) Az egységes piac létfontosságú az Unió gazdaságának jövőbeli növekedése szempontjából. Külön figyelmet kell szentelni a kis- és középvállalkozásoknak, mivel bennük rejlik a legnagyobb fejlődési és munkahely-teremtési potenciál. Az egységes piacnak előnyt kell biztosítania a kisvállalkozásoknak, mivel ők biztosítják a munkahelyek döntő részét, viszont számukra nagyobb nehézséget jelent az egységes piac kínálta lehetőségek kiaknázása. Problémát jelent számukra a fejlesztés, az innováció finanszírozása. Ugyanúgy figyelmet kell szentelni a helyi vállalkozásoknak a hátrányos helyzetű, gyéren lakott területeken és a nehézségekkel szembesülő városi kerületekben. A versenypolitika alapvető eszköz annak lehetővé tételében, hogy az EU dinamikus, hatékony és innovatív belső piaccal rendelkezzen, és világviszonylatban is versenyképes lehessen. Az EU-nak fontos intézkedéseket kell hoznia annak érdekében, hogy a kkv-k viszonylatában javuljon az információhoz való hozzáférés, hogy tisztában legyenek az egységes piac kínálta lehetőségekkel és az unió által biztosított pénzügyi eszközökkel. Magam is fontosnak tartom az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek és a kisvállalkozói intézkedéscsomag elemeinek beépítését az egységes piacra vonatkozó valamennyi uniós politikába. Ez kulcsfontosságú a jelenlegi nemzeti és európai szintű akadályok leküzdéséhez.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), írásban. – Véleményem szerint az egységes piacnak az európaiak számára a minőség egységes piacát is jelentenie kell. Sajnos ez a jelentés semmilyen módon nem utal erre a kérdésre. Az Európai Unióban olykor ugyanazon márkanév alatt kínálnak bizonyos termékeket, de a termékmegjelenítés eltérő az egyes országokban. A bejelentések szerint a termékeknek ugyanaz a márkanevük, de eltérő kiszerelésben vagy mennyisében állnak rendelkezésre. Érkeztek jelentések olyan helyzetekről, amikor négy különböző minőségi kategóriába tartozó termékeket árultak ugyanazon márkanév alatt – a rendeltetési országtól függően. Következésképpen – nyilvánvalóan – ugyanaz a termék más minőséget jelent a vásárlás helye szerinti országtól függően. Mivel a márkanevet az észlelt minőséggel társítják, ez a gyakorlat a nyilvánosság megtévesztését eredményezheti. A vállalkozásoknak nem szabad megtéveszteniük a fogyasztókat az áruk márkájával kapcsolatos előnyök tekintetében. Ha a gyártók mérsékelni kívánják az általuk kínált áruk minőségét, eltérő márkanevet kellene használniuk. Azon elv alapján, amely szerint egy márka egy minőségi szintnek felel meg, polgáraink úgy hiszik, hogy a márkanevek minőségének minden piacon azonosnak kell lenniük. Mivel választópolgáraimat ez a kérdés aggasztja, szeretném, ha a tisztelt Házban folytatott vitáink során foglalkoznánk ezzel.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE), írásban.(NL) Örömömre szolgál, hogy az Európai Parlament részéről készséges választ kapott az egykori biztos, Monti úr – általánosságban méltatott – jelentése, amelyben az „erősen versenyképes szociális piacgazdaság előfeltételeként” az egységes piac további fejlesztése és kiteljesítése mellett érvel. Végül is tagadhatatlan, hogy a pénzügyi és gazdasági válság komoly csapást mért Európára. A világ legnagyobb piacának, az egységes piacnak a további fejlesztése lesz e tekintetben egyik legfontosabb javunk.

Célzott intézkedésekre van szükségünk kkv-ink irányában, amelyek az európai gazdaság középpontját alkotják: a tőkepiacokhoz való elégséges hozzáférés, az online kereskedelem megkönnyítése, valamint a közös konszolidált társasági adóalap irányába megtett első lépés. Polgáraink is előnyt kovácsolhatnak ebből, például a külföldi tanulási lehetőségek, a szigorúbb játékbiztonság és az olcsóbb barangolási díjak révén. Európai politikusokként ezt nem hangsúlyozhatjuk eléggé. Jelentős kihívások elé nézünk, és éppen ezért kell a tőlünk telhető legtöbbet megtennünk azért, hogy az online szolgáltatások egységes piaca tekintetében teljes értékű keretet hozzunk létre. Az Európai Parlament ezzel a három jelentéssel egyértelmű jelzést küld arról, hogy komolyan vesszük az egységes piac reformját. Legyünk tehát következetesek, és lássunk munkához.

 
  
MPphoto
 
 

  Niki Tzavela (EFD), írásban.(EL) Ha Európa le akarja küzdeni a mai nehéz feltételeket és versenyezni kíván a gyorsan fejlődő gazdaságokkal, akkor be kell fektetnie a számára versenyelőnyt biztosító ágazatokba. A közös piac képezi Európa legnagyobb versenyelőnyét, és azt ennek megfelelően kell kiaknázni. A gazdasági hanyatlás az uniós tagállamokat még mélyebb gazdasági egységesülés felé hajtja, ezt pedig ki kell használnunk az európai gazdaság megszilárdítására, hogy az mind hazai, mind pedig nemzetközi szinten versenyképesebb legyen. Következésképpen hivatalos dokumentumainkban azt kell megcéloznunk, hogy – különösen a szolgáltatások esetében – a közös európai piac még célra törőbb elmélyítését segítsük elő. A vállalkozások által a működő egységes piac megteremtésében játszott szerepet is el kell ismerni.

 
  
  

ELNÖKÖL: GIANNI PITTELLA
alelnök

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat