Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2645(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0249/2011

Keskustelut :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Äänestykset :

PV 07/04/2011 - 6.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0148

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 6. huhtikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

13. Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanne
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Esityslistalla on seuraavana keskustelu komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin julkilausumasta, joka koskee Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilannetta.

Neuvoston puheenjohtaja Zsolt Németh puhuu Catherine Ashtonin puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Zsolt Németh, komission varapuheenjohtajan/unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, olen täällä tänään esittämässä joitakin huomioita Bahrainin, Syyrian ja Jemenin tilanteesta korkean edustajan Catherine Ashtonin puolesta.

Syyrian tapahtumat saivat hiljattain dramaattisen käänteen. Jemenissä hirvittävä tilanne saattaa hyvinkin pahentua entisestään. Bahrainin tilanne on hyvin jännittynyt, mikä on hyvin huolestuttavaa, vaikka verenvuodatus on siellä ollut vähäisempää. EU on seurannut koko alueen nopeasti kehittyvää tilannetta hyvin tarkkaavaisesti, kuten lukuisat korkean tason kokoukset, viralliset julkilausumat ja neuvoston päätelmät osoittavat.

Tämän lisäksi korkea edustaja Catherine Ashton on ollut jatkuvasti yhteydessä keskeisiin kumppaneihin ja kyseisten maiden keskeisiin toimijoihin. Yhteyttä on pidetty päivittäin suoraan puhelimitse tai hänen kyseisissä maissa olevien edustajiensa välityksellä, jotta EU voisi vaikuttaa asiaintilaan aina, kun se on mahdollista ja hyödyksi. Kunkin maan tilanne on ainutlaatuinen ja edellyttää huolellisesti harkittua ja maakohtaisesti suunniteltua strategista reaktiota. Koska tilanteet muuttuvat niin nopeasti, on kuitenkin erittäin tärkeää noudattaa järkevää vakaisiin perusperiaatteisiin perustuvaa politiikkaa.

Haluan mainita kolme periaatetta. Ensinnäkin väkivallasta on pidättäydyttävä. Kansanjoukkojen mielenosoituksiin on suhtauduttava rauhanomaisesti ja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia on kunnioitettava kaikilta osin. Toiseksi vuoropuhelua on edistettävä. Erimielisyyksiä ja epäkohtia on käsiteltävä rakentavasti niin, että oikeat henkilöt ovat valmiita neuvottelemaan keskenään ilman ennakkoluuloja ja -ehtoja. Kolmanneksi perusteellisten poliittisten ja taloudellisten uudistusten on oltava lähtöisin kyseisistä maista. EU on todennut hyvin selvästi, että se on pyydettäessä valmis antamaan nopeasti apua.

Seuraavaksi käsittelen tarkemmin keskustelun kohteena olevia kolmea maata.

Bahrainin tilanne on edelleen jännittynyt, vaikka tilanne kaduilla on normalisoitunut jonkin verran. Pidätykset jatkuvat. Ihmisiä pidätetään sen vuoksi, että he ovat vain käyttäneet sananvapauttaan. EU ja korkea edustaja ovat tuominneet selkeästi väkivallan käytön Bahrainissa, kuten alueen muissakin maissa, ja kehottaneet viranomaisia ja kaikkia paikalla olevia joukkoja kunnioittamaan kaikilta osin ihmisoikeuksia ja perusvapauksia sekä kansainvälisiä humanitaarisia normeja.

Lisäksi olemme toistuvasti kehottaneet Bahrainin viranomaisia ja oppositiota käynnistämään aidon kansallisen vuoropuhelun. Korkea edustaja on puhunut ulkoministerin kanssa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Jollei ryhdytä konkreettisiin toimiin, joilla kaikki oikeat henkilöt saadaan neuvottelemaan keskenään jättämättä ketään neuvottelujen ulkopuolelle ja asettamatta ennakkoehtoja, vaarana on, että ääriainekset pääsevät voitolle. Tämä vaikuttaisi selvästi ja huolestuttavasti alueen vakauteen. Paras keino vakauden säilyttämiseksi ja edistämiseksi on yhä vuoropuhelu. Tämän viestin korkea edustaja vie mukanaan, kun hän tapaa kohta Persianlahden yhteistyöneuvoston ministerit tässä kuussa.

Syyriassa mielenosoitukset ovat levinneet useisiin kaupunkeihin maaliskuun puolivälin jälkeen. Mielenosoitukset on tukahdutettu raa'asti, mitä ei voida hyväksyä. Korkea edustaja ja Euroopan unioni ovat esittäneet Syyrian viranomaisille lukuisia kehotuksia, jotta nämä lopettaisivat väkivallan käytön, kunnioittaisivat kansalaisten oikeutta osoittaa mieltään rauhanomaisesti ja kuuntelisivat heidän oikeutettuja toiveitaan. Syyrian kansa ansaitsee kauan odotettuja poliittisia uudistuksia, etenkin sanan- ja kokoontumisvapautta sekä poliittista osallistumista ja hallintoa koskevia uudistuksia.

Presidentti al-Assad ei 30. maaliskuuta pitämässään puheessa esittänyt selkeää uudistusohjelmaa eikä aikataulua sen toteuttamiseksi. EU painostaa edelleen Syyriaa toteuttamaan uudistuksia viipymättä. Niiden on oltava todellisia ja merkittäviä – eikä vain kosmeettisia – poliittisia ja sosioekonomisia uudistuksia, jotka on toteutettava heti. Aiomme seurata hyvin tarkkaan, miten uusi, vielä muodostamatta oleva hallitus ryhtyy ajamaan uudistuksia. Toivomme, että oikeudellisen komitean perustaminen johtaa poikkeustilan lopettavan sekä ihmisoikeudet ja perusvapaudet takaavan uuden lainsäädännön laatimiseen.

Samaan aikaan EU painostaa edelleen julkisesti ja yksityisesti Syyrian johtoa pidättäytymään väkivallasta mielenosoittajia kohtaan. Yhtä tärkeää on ilmaista, että väkivallasta ja ihmishenkien menetyksistä vastuussa olevat tahot on saatava vastaamaan teoistaan ja että kaikki poliittiset vangit ja ihmisoikeuksien puolustajat on vapautettava.

Jemenin tilanne on edelleen erittäin huolestuttava. Maaliskuun 18. päivän valitettavien väkivaltaisuuksien jälkeen korkean edustajan viestit olivat päivänselviä. Myös 21. maaliskuuta annetuissa ulkoasiainneuvoston päätelmissä toistettiin, että EU tuomitsee mielenosoittajiin kohdistuvan voimankäytön. Lisäksi EU totesi yksiselitteisesti, että ihmishenkien menetyksistä vastuussa olevat tahot olisi saatava vastaamaan teoistaan oikeuden edessä.

Jemenin johdolta tämän jälkeen saadut viestit eivät ole olleet yhtä selkeitä. Tämän vuoksi korkea edustaja soitti presidentti Salehille suoraan 30. maaliskuuta ja kehotti tätä tekemään kaikkensa verenvuodatuksen lopettamiseksi. Korkea edustaja esitti näkemyksensä, jonka mukaan paras tapa varmistaa asia olisi aloittaa uskottava ja nopea poliittinen muutos viipymättä. Perustuslaillisen muutoksen olisi perustuttava oleellisiin ja johdonmukaisiin sitoumuksiin, jotka toteutetaan asianmukaisesti.

Aika käy vähiin, ja Jemenin kansa joutuu kärsimään. Tämän vuoksi EU on yhdessä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa pyrkinyt hyvin aktiivisesti lieventämään Jemenin kriisin vaikutuksia ja aikoo tehdä niin vastaisuudessakin.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies.(ES) Koska jäsen Brok istuu jäsen Salafrancan vieressä, haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja onnitella jäsen Brokia ja hänen suosikkijoukkuettaan eilisestä menestyksestä. Hänellä on Schalke 04:n huivi. Joukkue saavutti loistavan voiton, mutta apuna oli maailman parhaimpiin pelaajiin kuuluva espanjalainen Raúl. Nyt kun olemme onnitelleet jäsen Brokia, puheenvuoro on puolentoista minuutin ajan jäsen Salafrancalla, joka puhuu Euroopan kansanpuolueen ryhmän (kristillisdemokraatit) puolesta.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, PPE-ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisa puhemies, olen täysin samaa mieltä siitä, mitä juuri sanoitte.

Arvoisa neuvoston puheenjohtaja Németh, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan todeta, että olemme seuranneet jatkuvasti korkean edustajan Ashtonin toimittamia tietoja näiden maiden tapahtumista. Mielestäni meidän olisi annettava tunnustusta hänen Euroopan unionin puolesta tekemälleen työlle, jolla tuetaan demokraattisia pyrkimyksiä Bahrainissa, Jemenissä ja Syyriassa. Huomenna parlamentti antaa päätöslauselman, jota kaikki poliittiset ryhmät tukevat tässä suhteessa.

Arvoisa puhemies, haluaisin kuitenkin esittää pari kysymystä ja pyytäisin, että neuvoston puheenjohtaja Németh välittäisi ne korkealle edustajalle Ashtonille.

Ensinnäkin joissakin Euroopan unionin elimissä ja tietysti parlamentissa on sellainen tunne, että yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämisessä otetaan askel taaksepäin ja palataan poliittisen yhteistyön aikaan. Lissabonin sopimusta ei tietystikään tehty tätä varten.

Toiseksi on syntynyt ristiriita, joka koskee läsnäolomme lisäämistä kyseisissä maissa, koska ei ole mitään tietoa muutosprosessien lopputuloksista. On selvää, että meidän on oltava läsnä. On myös selvää, että korkean edustajan Ashtonin tiedonannossa esitettävä periaate, jonka mukaan ne, joiden uudistukset menevät pidemmälle ja etenevät nopeammin, saavat EU:lta enemmän tukea, on hyvin järkevä.

Arvoisa puhemies, päätän puheenvuoroni kysymykseen, jonka haluan esittää. Ovatko EU:n jäsenvaltiot halukkaita lisäämään varoja, jotta voidaan vastata kyseisten maiden kasvaviin tarpeisiin?

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, S&D-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, tiedämme hyvin korkean edustajan Ashtonin voimakkaat diplomaattiset toimet, joita hän jatkaa edelleen, sekä niihin tilanteisiin liittyvät vaikeudet, joita hän kohtaa tässä yhteydessä. Ovathan Syyria, Jemen ja Bahrain valtioita, joiden kanssa meillä on vain kauppasopimuksia. Sopimukset eivät sisällä esimerkiksi ihmisoikeuksia koskevia lausekkeita, joten käytettävissämme on vain hyvin vähän keinoja.

Tästä huolimatta haluan sanoa kolme asiaa. Ensinnäkin haluan todeta kansan innostuksesta ja kadulla tarkka-ampujien tulen alla olevista, että meidän on paitsi tuettava heitä myös varmistettava kaikin keinoin, että väkivalta loppuu. Tapasin tänään syyrialaisen toisinajattelijan. Toisinajattelijat vaativat loppujen lopuksi vain väkivallan lopettamista, jotta he voivat ilmaista mielipiteensä. Tästä asiasta haluan todeta, että vaikka meillä ei ole Syyrian kanssa sopimusta, meidän olisi käytettävä tarvittaessa pakotteidemme koko valikoimaa väkivallan lopettamiseksi.

Toiseksi haluan todeta, että nyt keskustelun kohteena olevat maat ovat yleensä maita, joita olemme aseistaneet, itse asiassa yliaseistaneet. Tämä pätee sekä Persianlahden alueen maihin että Libyaan. Mielestäni vähimmäisvaatimus olisi tarkempi asevalvonta, jotta näistä maista ja niiden hallituksista ei tule ruutitynnyreitä, jotka kääntyvät omia kansalaisiaan vastaan.

Lopuksi haluaisin tuoda esiin kaksinaismoraalia koskevan kysymyksen. Mielestäni olemme toimineet hyvin varovaisesti Bahrainin suhteen ja hyvin tiukasti muiden maiden suhteen. Tiedän, että Bahrainin tilanne on erityisen herkkä, että Saudi-Arabia on lähettänyt sinne joukkoja ja että Saudi-Arabia ja Persianlahden yhteistyöneuvosto auttavat meitä Libyan vastaisissa toimissa. Emme kuitenkaan halua maksaa öljytynnyreistä ja Libyan hallituksen vastaisesta avusta vaikenemalla šiiamuslimeista, jotka ovat parhaillaan Bahrainin hallituksen tukahduttamistoimien kohteena.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki, ALDE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, olen vihainen. Ryhmämme eilisessä kokouksessa oli kolme Human Rights Watch- ja Amnesty International -järjestöjen edustajaa, jotka olivat olleet Bahrainissa, Jemenissä ja Syyriassa. Heidän kuvauksensa olivat kauhistuttavia.

Tulin vihaiseksi. Korkealta edustajalta Ashtonilta saamamme kirje ei ole mikään strategia, vaan jälleen kerran kyseessä on ohjelma. Olisi lopetettava tyhjänpäiväisten viestien lähettäminen, jota olemme tehneet liian kauan Tunisian, Egyptin ja Libyan suhteen. On aika ryhtyä toimiin.

Ensinnäkin EU:n olisi vaadittava YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisistunnon kutsumista koolle Geneveen. YK:n olisi lähetettävä valtuuskunta näihin kolmeen maahan, jotta niiden hallinnot saadaan vastaamaan ihmisoikeusrikkomuksistaan.

Toiseksi EU:n olisi vaadittava, että aseiden vienti EU:n jäsenvaltioista näihin kolmeen maahan kielletään. On todella sietämätöntä, että EU:n jäsenvaltiot myyvät edelleen aseita näiden maiden hallinnoille.

Kolmanneksi EU:n olisi tehtävä selväksi, että jos näiden maiden poliittiset hallinnot ovat esteenä demokratisoitumiselle, niiden on aika luopua vallasta. Sillä välin meidän olisi otettava käyttöön pakotteita, kuten varojen jäädyttäminen ja matkustuskielto.

Toistan, että on aika ryhtyä toimiin.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, on hyvä asia, että kansanjoukot liikehtivät oikeuksiensa ja vapauksiensa puolesta ja saadakseen aikaan muutoksen poliittisessa hallinnossa ja lisätäkseen demokratiaa. Se on Euroopan unionin ulkopolitiikan ja koko Eurooppa-hankkeen ydin, joten se tietysti herättää meissä innostusta ja auttamisen halua.

Sen sijaan on hyvin ikävää, että nämä kansanjoukot ovat joutuneet erittäin raakojen tukahduttamistoimien kohteeksi ja vaarantavat henkensä osoittaessaan mieltä näiden arvojen ja pyrkimysten puolesta. Tätä ei voida mitenkään hyväksyä. Väestöä on suojeltava, mikä johti sotilaallisiin toimiin Libyassa. Näissä kolmessa maassa mieltään osoittavien suojelemiseksi on kuitenkin käytettävä muita keinoja.

Julkilausumat ovat mielestäni erittäin tärkeitä, samoin kansanjoukkojen oikeutetut pyrkimykset. Lisäksi tarvitaan kuitenkin toimia. On esimerkiksi varmistettava, että kansalaisiinsa kohdistetusta kohtuuttomasta voimankäytöstä vastuussa olevat johtajat eivät jää rankaisematta. Tämän vuoksi Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusneuvoston jäsenvaltioiden diplomaattisen koneiston on toimittava täydellä höyryllä, jotta saadaan valtuuskuntia, raportteja ja päätöslauselmia. Näin vastuussa olevat poliitikot saadaan vakuuttuneiksi siitä, etteivät väkivallanteot jää rankaisematta.

Mielestäni meillä on myös varmasti keinoja kiertää lehdistön pimentäminen. Niin kansallisilla kuin ulkomaisillakin toimittajilla on huomattavia vaikeuksia päästä kuvaamaan tilannetta. Tiedämme, mitä voimme tehdä. Meillä on näiden esteiden ylittämiseen välineet, joita on ehdottomasti käytettävä. Kun meillä on välineet, joiden avulla voidaan toimia, on mielestäni keksittävä keino, jolla niitä voidaan käyttää.

Nyt ei tietenkään ole oikea aika kärttää Syyrian presidentiltä, että hän allekirjoittaisi takaisinottosopimuksen. Allekirjoittaminen edellyttäisi joka tapauksessa tiettyjen ehtojen täyttämistä, kuten todellista, tehokasta ja asianmukaista ohjelmaa, uudistusten toteuttamista Syyriassa sekä kaikkien mielipidevankien ja rauhanomaisten mielenosoittajien vapauttamista paitsi Syyriassa myös kyseisissä kahdessa muussa maassa.

 
  
MPphoto
 

  Sajjad Karim, ECR-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, haluan sanoa ministerille seuraavan asian. Kun istuin tässä kuuntelemassa julkilausumaanne, kuulin sanottavanne. Se oli kuitenkin pelkkää puhetta – välillä hyvin kaunista puhetta, mutta valitettavasti yhtä kaikki tyhjänpäiväistä puhetta. Kyse oli koko ajan reagoinnista. Julkilausumanne ei sisältänyt mitään aktiivisia toimia. Kuunnellessani kirjoitin otsikoksi "Suunnitelma" paperiin, johon aioin kirjoittaa muistiin antamanne tiedot siitä, mitä EU aikoo tehdä. Edessäni on edelleen aivan tyhjä paperiarkki. Teillä ei ollut mitään annettavaa tänään.

Esittelemänne ohjelma ei sisältänyt mitään aktiivisia toimia. Kaikkialla Lähi-idässä ihmiset toivovat Euroopan astuvan esiin ja auttavan heitä saamaan oikeutensa. Teillä ei kuitenkaan ole heille muuta tarjottavaa kuin pelkkää puhetta.

Viimeksi esitetystä toimintasuunnitelmasta puuttui kokonaan ydin. Lehdistössä keskusteltiin paljon siitä, että Lähi-idän johtajat voivat edelleen ottaa rahaa kansalaisiltaan ja tuoda rahat Eurooppaan emmekä tee mitään estääksemme sen tulevaisuudessa.

Totesitte itse, että aika käy vähiin. Jos on näin, kuten uskon olevan, miksi sitten tulette tänne tänään esittämään meille vain tyhjän paperiarkin? Pyytäisin teitä kunnioittamaan enemmän tätä parlamenttia.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, GUE/NGL-ryhmän puolesta.(PT) Arvoisa puhemies, olemme Jemenin, Syyrian ja Bahrainin kansalaisten tukena, kun he vaativat vapauksia ja demokratiaa ja kun mielenosoituksia ja kansannousuja tukahdutetaan verisesti. Tämän vuoksi meidän on toimittava selkeästi. Ensinnäkin vaadin, että lopetamme aseiden myynnin näihin maihin välittömästi. Eurooppa myy edelleen aseita, joita käytetään nyt siviilien tappamiseen. Toiseksi meidän on oltava kansan puolella eikä autoritaaristen tai diktatoristen hallintojen puolella.

Lisäksi haluan todeta, että solidaarisuutta osoittaessamme emme saisi unohtaa, että noudatamme edelleen kaksinaismoraalia. Sovellamme erilaisia sääntöjä kansojen demokraattisten pyrkimysten käsittelyyn ja liiketoiminnan harjoittamiseen. Libyan pommituksissa on ylitetty YK:n valtuudet selvästi, kun taas Bahrainissa esitimme vain vastalauseen, kun Saudi-Arabian armeijan joukot tulivat maahan suojelemaan kleptokratiaa. Sillä aikaa kun nuoret tekevät kaikkensa armeijan ja poliisin vastustamiseksi koko sydämestään, me vain kirjoittelemme diplomaattisia nootteja.

Arvoisa puhemies, haluan lopuksi todeta, että on yhtä väärin ajatella, että poliittiset ongelmat voidaan ratkaista sotilaallisin keinoin, kuin luulla, etteivät arabikansat ole vielä huomanneet kaksinaamaisuuttamme.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, EFD-ryhmän puolesta.(NL) Arvoisa puhemies, hallinnon radikaali muutos, jossa islamilaiset ääriainekset ottaisivat vallan Syyriassa, Bahrainissa ja Jemenissä, merkitsisi kertakaikkista katastrofia sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Tässä odottamattomassa tilanteessa todellinen voittaja ainakin Arabian niemimaalla olisi varmasti Iranin hallitsijakaksikko Khamenei-Ahmadinejad, mikä kariuttaisi toistaiseksi Persianlahden alueen kevään jo nyt pienet mahdollisuudet. Damaskoksen, Manamahin ja Sana'an kriisit ovat muuten tarjonneet EU:lle erinomaisen tilaisuuden asettaa läheisessä yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa selkeät ehdot sille, että jatkamme näiden ahdingossa olevien hallintojen tukemista, eli vaatia poliittisia ja sosioekonomisia uudistuksia.

Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin valtuuskunta vieraili Syyriassa muutamia vuosia sitten. Vuodesta 2003 tämä alueensa ainoa sekulaarinen valtio on tarjonnut suojan sadoilletuhansille Irakin kristityille, minkä olisi toimittava varoituksena. Lännen on tehtävä kaikkensa sen varmistamiseksi, ettei Irakin erittäin verinen uskonnollisten ryhmien välinen sisällissota leviä Syyrian puolelle.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Arvoisa puhemies, Tunisiasta alkanut jasmiinivallankumous ei valitettavasti etene yhtä rauhanomaisesti Jemenissä, Syyriassa ja Bahrainissa. Hallituksen ja opposition välinen vuoropuhelu on epäilemättä paras tapa sopia yhteiskunnallisten ja taloudellisten epäkohtien aktiivisesta ratkaisusta, jota kansa vaatiikin, ja demokraattisemmasta osallistumisesta. On kokonaan toinen asia, noudatetaanko tällaisia sopimuksia. Mielenosoitusten aaltohan sai alkunsa poliittisia uudistuksia koskevien lupausten rikkomisesta. Kansaa on vaiennettu tyhjillä lupauksilla jo liian pitkään, joten nyt on toimittava. Kaksitahoinen strategia, jonka mukaan opposition mielenosoitukset tukahdutetaan väkivaltaisesti samaan aikaan kun luvataan muutamia pieniä uudistuksia, joilla ei saada aikaan mitään todellista poliittista muutosta, voi johtaa tilanteen kärjistymiseen kaikissa kolmessa maassa, kuten tiedämme.

Syyriassa jatkuvat levottomuudet antavat aihetta pelätä, että hallituksen ostamia aseita myydään eteenpäin terroristijärjestöille, kuten Hizbollahille. EU:n olisi mielestäni toimittava näissä konflikteissa puolueettomana välittäjänä.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ottelu on voitettu vasta toisen pelin jälkeen, joten meidän on odotettava vielä Inter Milanin ja Schalke 04:n välistä peliä, jotta näemme, ketkä selviytyvät seuraavalle kierrokselle. Olen kuitenkin samaa mieltä siitä, että Raúl on loistava jalkapalloilija.

Se, mitä tapahtuu Syyriassa, Jemenissä ja Bahrainissa, ei eroa siitä, mitä tapahtuu muualla maailmassa. Vaikka tällaiset mullistukset johtuvat tavallisesti taloudellisista syistä, taustalla on kaikissa tapauksissa syvä vapauksien kaipuu. Facebook ja Internet ovat murtaneet eri puolilla maailmaa vielä valitettavasti olevien monien valedemokratioiden eristyksen.

Esitaistelijat ja uusi käsitys politiikasta kuvastavat monien nuorten haaveita. Halutaan todellista kansalaisuutta, etenkin alueilla, joissa nuoret ovat tietoisempia ja koulutetumpia. Toisinajattelija Suhair al-Atassi vapautettiin joitakin päivä sitten, mikä oli osoitus, tosin vähäinen, kehityksestä ajatuksenvapauden ja poliittisen vapauden suuntaan. Samanlaista innostusta koetaan Jemenissä, jossa järjestetään presidentti Salehin vastaisia mielenosoituksia, ja tilanne on hyvin samantapainen myös Bahrainissa. Meidän on toimittava voimakkaasti väkivallan lopettamiseksi. Siirtymistä kohti demokratiaa on tuettava. Emme saa jälleen kerran vitkastella.

Välimeren alueen tapahtumia on vaikea tulkita, minkä vuoksi Euroopan unionin on korotettava äänensä ja toimittava solidaarisesti. Tällä hetkellä tämä ehkä auttaisi niitä Välimeren alueita, joihin kohdistuu kasvavia muuttovirtoja.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, olipa sitten kyse mielenosoittajiin Sana'assa Jemenissä 15. maaliskuuta kohdistuneesta koordinoidusta tarkka-ampujaiskusta, 100 000 mielenosoittajaan Deraassa Syyriassa 17. maaliskuuta kohdistuneesta iskusta tai Bahrainin Salmaniya-sairaalan kuudennesta kerroksesta, jonne naamioituneet aseistetut miehet vievät loukkaantuneet mielenosoittajat, jotka eivät koskaan palaa, ja jonne loukkaantuneiden on pakko mennä, koska siellä on maan ainoa veripankki, meidän on osoitettava, että sillä aikaa kun tiedotusvälineet voivat keskittyä vain yhteen maahan kerrallaan, tämä parlamentti puolustaa ihmisoikeuksia kaikkialla, missä ne ovat uhattuina.

Meidän on tänään kehotettava ulkoasiainneuvostoa pyrkimään siihen, että väkivallasta vastuussa olevat tahot saatetaan vastaamaan teoistaan ja että väkivallanteot tutkitaan puolueettomasti ja etteivät ne jää rankaisematta. Tämä toimisi nyt uusia väkivallantekoja ehkäisevänä perusvaroituksena.

Toiseksi, koska on raportoitu, että Bahrainin turvallisuusjoukot ovat ampuneet oletettavasti ei-tappavia ammuksia alle metrin etäisyydeltä ja tappaneet mielenosoittajia halkaisemalla heidän päänsä kirjaimellisesti kahtia, meidän on keskeytettävä kaikkien aseiden toimittaminen ja luovutus alueelle sekä tätä koskevien lupien myöntäminen.

Lopuksi toteaisin, että eteläisistä naapurimaista annetussa komission jäsenen Fülen tiedonannossa esitettyjen periaatteiden on oltava vallitsevana piirteenä lähestymistavassamme, joka koskee Syyrian kanssa tehtävän assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisprosessia. Prosessi on aloitettava vaatimalla, että kansainväliset ihmisoikeustarkkailijat pääsevät nyt paikalle esteettä. Jasmiinivallankumous on muuttanut arabimaita, joten meidän on osoitettava, että myös me olemme muuttuneet.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kevät on tullut Välimeren alueelle, mutta talvi jatkuu yhä Persianlahden alueella ja Syyriassa. Väkivallanteoista näkemämme kuvat ovat järkyttäviä. Sadat ihmiset ovat saaneet surmansa, ja Amnesty International -järjestön ja Yhdistyneiden Kansakuntien raportit ovat huolestuttavia.

Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän esittämät vaatimukset ovat selkeitä. Haluamme, että YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisistunto kutsutaan koolle Geneveen mahdollisimman pian. Euroopan neuvoston ja niiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden, jotka ovat edustettuina YK:n ihmisoikeusneuvostossa, olisi yhdyttävä tähän vaatimukseen. Ihmisoikeusneuvosto toimii aina hyvin nopeasti, kun on otettava kantaa Lähi-idän konfliktiin. Nyt YK:n on otettava vastaan näiden vakavien ihmisoikeusloukkausten aiheuttama todellinen haaste. Tarvitaan uudistuksia, siirtymistä kohti demokratiaa ja aseidenvientikieltoa. Nämä kaikki on jo mainittu täällä.

Katsoin suoran televisiolähetyksen Syyrian presidentin al-Assadin puheesta. Kyse on keskiaikaisen tyyppisestä diktatuurista, joka käyttää länsimaisia PR-toimistoja esitelläkseen edustajiaan näennäisinä uudistajina hienoissa lehdissä. Toimistojen ja lehtien olisi syytä miettiä, toimivatko ne todellakin oikein.

Seuraavaksi puhun Jemenistä. Mielestäni siellä piilee suurin vaara: maan etelä- ja pohjoisosien erkaantumisen, al-Qaidan aktiivisen solun ja valtion hajoamisen vaara. Olemme jo nähneet valtion rakenteiden romahtavan Somaliassa, ja Atalanta-operaatio on parhaillaan käynnissä Adeninlahdella. Alueella on välitöntä merkitystä EU:lle, joten haluamme kuulla enemmän kuin neuvoston edustaja kertoi meille tänään.

 
  
MPphoto
 

  Frieda Brepoels (Verts/ALE).(NL) Arvoisa puhemies, toden sanoakseni minun on myönnettävä, että hämmästyin, kun kuulin ministerin esittämät kolme periaatetta: väkivallasta pidättäytyminen, vuoropuhelun edistäminen erimielisyyksien ja epäkohtien sovittelemiseksi sekä tarvittavat poliittiset uudistukset.

Tällä hetkellä pelkällä vuoropuhelun vaatimisella ei todellakaan ole mitään vaikutusta, eikä se ole oikein uskottavaakaan. Mielestäni Euroopan unionin olisi todella ryhdyttävä paljon voimakkaampiin toimiin demokraattisten uudistusten saavuttamiseksi. Meille kerrottiin, että korkealla edustajalla on lukuisia virallisia yhteyksiä, mutta mitä hän tekee pitääkseen yhteyttä kansalaisyhteiskunnan kanssa? Millä tavoin hän kuuntelee sen edustajia?

Edelliset puhujat totesivat jo, että Euroopan unionin on välittömästi lopetettava aseiden toimittaminen alueelle. Esimerkiksi viime vuonna peräti kahdeksan Euroopan unionin jäsenvaltiota toimitti pelkästään Jemeniin yhteensä yli 100 miljoonan euron arvosta aseita, joten onkohan aseiden vientiä koskevalla Euroopan unionin yhteisellä kannalla oikeastaan mitään merkitystä? Eikö tässä asiassa olisi tarpeen toteuttaa kiireellisiä toimia?

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera (EFD).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan puhua Bahrainista. Tällä pienellä maalla on merkittävä asema Persianlahden alueen tasapainon sekä energian saannin ja jakelun kannalta. Kuten tunnettua, maassa on merkittävä Saudi-Arabian raakaöljyn jalostamo.

Haluaisin tuoda esiin yhden tähän tilanteeseen liittyvän näkökohdan, joka on mielestäni erityisen huolestuttava. Luotettavien lähteiden mukaan on havaittavissa Iranin vaikutusta Bahrainin šiiaväestöön, siis niiden oikeutettujen pyrkimysten lisäksi, joilla pyritään maan hallinnon huomattaviin uudistuksiin. On vaikea määritellä, kuinka paljon merkitystä ulkopuolisella vaikutuksella on ollut Bahrainin viimeaikaisiin tapahtumiin, mutta vaarana on alueen epävakaus, joka voisi levitä Saudi-Arabian itäosiin, jossa asuu toinen suuri šiialaisten ryhmä. Iran rahoittaa Hamasia, tukee Hizbollahia Libanonissa ja vaikuttaa sisäpolitiikkaan Irakissa, jossa šiiamuslimit muodostavat merkittävän osan hallituksesta. Jos epävakaus leviää Persianlahden alueelle, sillä olisi selviä vaikutuksia alueella ja ehkä myös maailmanlaajuisia seurauksia.

Lähi-idän tilannetta on arvioitava hyvin tarkkaan ja kansan oikeutetut demokraattiset pyrkimykset on erotettava ulkoisesta vaikutuksesta, jolla on strategisia tavoitteita alueella.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE).(NL) Arvoisa puhemies, keskustelemme tänään kolmesta hyvin erilaisesta maasta, joista kullakin on omat paikalliset olosuhteensa. Jemenissä kansannousu on saavuttanut valtavat mittasuhteet poliisin ja armeijan raa'asta väkivallan käytöstä huolimatta. Bahrainissa suurena vaarana on koko alueen epävakaus Saudi-Arabian ja Iranin vaikutuksen vuoksi. Syyriassa oppositiolla ei ole käytännöllisesti katsoen ollenkaan liikkumavaraa ja hallinto näyttää olevan valmis mihin tahansa mielenosoitusten tukahduttamiseksi.

Koska olosuhteet ovat erilaiset, EU:n olisi mielestäni pidettävä yllä kahdenvälisiä suhteita näihin maihin. Tällöin on noudatettava muutamia periaatteita. Tietysti jokaisella kansalaisella on oikeus osoittaa mieltään ja ilmaista mielipiteensä vapaasti. Mitä olisi kuitenkin tehtävä rauhanomaisten mielenosoitusten suhteen, kun kansalaisista tulee samanaikaisesti vainon uhreja poliisin ja armeijan väliintulon vuoksi? Aiommeko suorittaa asiasta kansainvälisen tutkinnan? Miten EU edistää tutkintaa?

Toiseksi hallitusten velvollisuus on käydä vuoropuhelua opposition ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa, koska väkivalta ja sorto eivät ole koskaan oikea ratkaisu. Miten EU tarkalleen ottaen edistää vuoropuhelua? Jos Syyrian, Bahrainin ja Jemenin hallinnot eivät vielä tämän jälkeenkään pysty kuuntelemaan tai halua kuunnella kansalaisiaan, mitä seurauksia sillä on EU:n ja näiden maiden välisten suhteiden kannalta?

Arvoisa puhemies, meidän on tarjottava konkreettista apua, kuten jo monesti on todettu, mutta sillä on oltava myös todellista merkitystä. Miten aiomme saavuttaa tämän tavoitteen? Olisin halunnut tänään kuulla suunnitelman siitä, miten aiomme toimia.

Haluan esittää komission jäsenelle huomion. Mielestäni Syyrian ja myös Turkin tapauksessa olisi käytettävä muiden keinojen ohella painostusta osana niitä toimia, joista ilmeisesti aiotaan laatia suunnitelma lähiaikoina.

Lopuksi huomauttaisin vielä, että suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskuntamme voisi mielestäni olla suureksi avuksi tässä asiassa ja meidän olisi tehtävä kaikkemme valtuuskunnan työn edistämiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D).(PT) Arvoisa puhemies, EU:n on oltava Jemenin, Syyrian, Bahrainin ja muiden arabimaiden kansannousuja koskevissa julkilausumissaan ja toimissaan johdonmukainen. Kyse on muustakin kuin EU:n uskottavuudesta eli sen viestin tehokkuudesta, jonka EU lähettää mielenosoitusten kohteena oleville diktatuureille sekä naisille ja miehille, jotka vaarantavat henkensä vaatiessaan kaduilla ihmisoikeuksia, oikeudenmukaisuutta ja demokratiaa.

EU on ollut tyrmistyttävän epäselvä etenkin Bahrainin suhteen. Tämä on osoitus ristiriitaisuuksista kaksinaismoraalia käyttävässä ulkopolitiikassa, jossa ollaan kiinnostuneita öljystä ja jäsenvaltioiden asetoimituksista paitsi Bahrainiin myös Saudi-Arabiaan, vaikka ne ovat puolustustarvikkeiden vientiä koskevan yhteisen kannan vastaisia.

Parlamentti vaatii, että aseiden myynti lopetetaan välittömästi. Korkea edustaja vaatii selkeästi, että Bahrainin viranomaiset on asetettava vastuuseen rauhanomaisissa mielenosoituksissa surmatuista tai kadonneista ja että tiedotusvälineiden pimentäminen on lopetettava välittömästi.

 
  
MPphoto
 

  Edward McMillan-Scott (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, autoin eilen illalla järjestämään alueen asiantuntijoiden kuulemistilaisuuden. Asiantuntijat kertoivat, että tähän mennessä turvallisuusjoukkojen toiminnan vuoksi on saanut surmansa ainakin 23 ihmistä Bahrainissa, 132 Syyriassa ja ainakin 63 Jemenissä. Voidaankin kysyä, mitä EU voi tehdä. Huomenna annettavassa päätöslauselmassamme esitetään muutamia ehdotuksia.

Minun on kuitenkin todettava, että kun edeltävien kuukausien aikana Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselmia Tunisiasta, Egyptistä ja Libyasta, avustajani ovat vertailleet päätöslauselmia ja komission toimia eli suunnitelmaa muutoksen toteuttamiseksi. Vertailun tulokset eivät ole kovinkaan rohkaisevia. Sanamme menevät hukkaan, jolleivät komissio ja neuvosto kuuntele meitä.

Julkaisen vertailun verkkosivustollani. Mielestäni Lissabonin sopimuksessa Euroopan parlamentille annettiin lisää tehtäviä. Muiden Euroopan unionin ulkopolitiikasta vastaavien tahojen on otettava meidät vakavasti. Meidän on tehtävä yhteistyötä erityisesti nyt, kun arabimaissa tapahtuu huomattavia muutoksia.

 
  
MPphoto
 

  Pino Arlacchi (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, Syyria, Bahrain ja Jemen ovat kolme tyranniaa, joita niiden omat kansalaiset ovat asettuneet vastustamaan. He ansaitsevat ehdottoman tukemme. Tähän asti EU:n toimet alueen demokratisoitumisaaltoon nähden ovat olleet epävarmoja eivätkä riittävän voimakkaita ja uskottavia. Jos haluamme lisätä sekä voimakkuutta että uskottavuutta, meidän on aivan ensimmäiseksi lopetettava kaksinaismoraalin käyttö.

Tuimme näitä autokratioita monin tavoin. Eurooppalaiset sekä Venäjä ja Yhdysvallat myivät niille lähes minkälaisia aseita tahansa. Nyt voivottelemme Persianlahden alueen autokratioiden kanssa käymämme asekaupan seurauksia: kuolonuhreja eli myymiemme aseiden viattomia uhreja.

Jotta olisimme uskottavia, meidän olisi purettava kaikki näiden maiden ja Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa tehdyt aseiden myyntiä koskevat sopimukset ja vaadittava aseiden vientikieltoa, joka koskisi koko Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän aluetta. Maiden puolustusbudjetin vähennyksestä saadut varat voitaisiin sijoittaa demokratiaan siirtymistä varten perustettavaan rahastoon.

 
  
MPphoto
 

  María Muñiz De Urquiza (S&D).(ES) Arvoisa puhemies, arabimaiden historiallinen ja peruuttamaton siirtyminen demokratiaan ei päättynyt vielä hauraisiin siirtymisiin Egyptissä ja Tunisiassa eikä kansainvälisen yhteisön myöskin historialliseen tukeen periaatteelle, jonka mukaan velvollisuutemme on suojella Libyan väestöä.

Arvoisa komission jäsen Füle, muutos on nyt käynnissä Syyriassa, Jemenissä ja Bahrainissa. Euroopan unionin on osallistuttava prosessiin, otettava oppia aiemmista tapahtumista ja johdettava kansainvälistä toimintaa. On käytettävä laajoja toimia, kuten hyvin määriteltyä Euroopan naapuruuspolitiikkaa, sekä konkreettisia ja välittömiä toimia, jotta näiden maiden ja EU:n kansalaiset tietävät, ettei Euroopan unionin sitoutumisessa vapauteen, ihmisarvoon, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin ole yhtään säröä.

Syyrian, Jemenin ja Bahrainin viranomaisten olisi muistettava, että valtion omiin kansalaisiinsa kohdistamalla väkivallalla on välittömiä seurauksia. Heidän olisi myös ymmärrettävä, että pinnallisten muutosten tekeminen itsevaltaiseen hallitukseen ei riitä. Sen sijaan viranomaisten on käynnistettävä välittömästi vuoropuhelu oppositioliikkeiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, vapautettava heti poliittiset vangit ja ihmisoikeuksien puolustajat sekä kumottava poikkeustila välittömästi.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, emme saa ummistaa silmiämme näissä kolmessa maassa tapahtuvilta ihmisoikeusloukkauksilta.

Syyrian tilanne on hyvin vakava, ja panokset ovat siellä korkeimmat. Syyriassa hyökkäykset kohdistuvat opettajiin, oppositioaktivisteihin, toimittajiin ja bloggaajiin. Monet ovat saaneet surmansa, monia on pidätetty, ulkomaisia toimittajia on ajettu pois maasta, tiedonkulkua estetään eikä maassa ole ollenkaan riippumatonta lehdistöä. Olisikin harkittava Syyrian vastaisia pakotteita.

Lisäksi olisi harkittava Jemeniä ja Bahrainia koskevia toimia. Jemenin kanssa meillä on aseiden vientiä koskeva sopimus, jonka keskeyttämistä olisi harkittava.

Kun keskustelemme näiden kolmen maan tilanteesta, meidän on ensinnäkin vaadittava vastuuseen asettamista, toiseksi on kutsuttava koolle Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusneuvoston erityisistunto Geneveen…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Rosario Crocetta (S&D).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, asuin Bahrainissa kolme vuotta vuosina 1987–1990. Maata pidettiin silloin yhtenä Persianlahden alueen demokraattisimmista maista, jona sitä on pidetty myös viime vuosina. Ajatelkaa siis, mitä tapahtuu muissa maissa, kun otetaan huomioon, että Saudi-Arabiassa suoritetaan vuosittain satoja teloituksia, Iranissa tehdään kauheita surmatöitä ja kaikkialla Persianlahden alueella murhat ovat yleisiä ja lehdistöltä on evätty kaikki oikeudet.

Hyväksyimme tänään Syyriaa, Jemeniä ja Bahrainia koskevan päätöslauselman, mutta koska laadimme päätöslauselman Saudi-Arabiasta, Algeriasta, Kiinasta tai maailman muista maista, joissa loukataan ihmisoikeuksia? Ongelmana on, että täällä länsimaissa olen havainnut oudon asian. Toisaalta…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez (ALDE).(FR) Arvoisa puhemies, mikä rooli Euroopan unionin olisi otettava maissa, joiden hallintoja niiden kansalaiset ovat asettuneet vastustamaan, mutta joiden johtajat ovat edelleen kuuroja heidän toistuville vaatimuksilleen, jotka koskevat demokratiaa, todellisia rakenteellisia uudistuksia ja oikeudenmukaisempaa kehitystä? Tämä kysymys meidän olisi ratkaistava.

Mielestäni aluksi olisi toteutettava seuraava toimi kiireellisesti. Euroopan unionin on näytettävä voimansa käyttämällä pakotteidensa koko valikoimaa tukahduttamistoimien lopettamiseksi sekä poliittisten vankien ja toimittajien vapauttamiseksi välittömästi. On tuettava riippumattoman elimen perustamista tapausten tutkimiseksi ja vaadittava ihmisoikeusneuvoston erityisistunnon koolle kutsumista.

Keskipitkällä aikavälillä on mielestäni tarkasteltava perusteellisesti suhteitamme näihin maihin. Euroopan unionin on tästä lähtien osoitettava, että se on tiukasti yleisen mielipiteen ja kansalaisten puolella eikä vallanpitäjien puolella.

Tämän vuoksi Euroopan unionin on käynnistettävä pysyvä vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kaikkien voimien, kaikkien demokratian tukijoiden ja oppositioliikkeiden johtajien kanssa ja pidettävä sitä yllä. Kyse on siis huomattavasta muutoksesta...

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE).(EN) Arvoisa puhemies, kuten olemme kuulleet, Euroopan parlamentti suhtautuu nyt hyvin vakavasti näissä kolmessa maassa eli Bahrainissa, Jemenissä ja Syyriassa esiintyneiden ihmisoikeusloukkausten käsittelyyn. Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission on kerrottava meille, miten Euroopan unioni voi osoittaa, ettei se noudata enää toimissaan kaksinaismoraalia.

Meille on kerrottu hyvin monista konkreettisista toimista. Haluamme kuulla, miten YK:n ihmisoikeusneuvoston toimet edistyvät. Vaatiiko Euroopan unioni yksimielisesti Syyriaa, Bahrainia ja Jemeniä koskevan erityisistunnon koolle kutsumista?

Olemme kuulleet, että on aika lopettaa aseiden vienti näihin maihin.

Emme voi enää odottaa, joten mitä Euroopan ulkosuhdehallinto ja komissio aikovat nyt tehdä?

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, Syyriassa turvallisuusjoukot ovat vastanneet raa'asti tappavalla voimalla epäkohtien vastaisiin oikeutettuihin mielenosoituksiin. Presidentti al-Assadin hyökkäävyys ja hänen puheensa liittolaisellemme Israelille, hänen tukensa terroristeille, kuten Hizbollahille, ja hänen ystävyytensä Iranin kanssa ovat mielestäni kaikki osoituksia siitä, että hän on vaarallinen itsevaltias.

Sitä vastoin Bahrain on suhteellisen nykyaikainen ja edistyksellinen perustuslaillinen monarkia. Valitettavasti šiiamuslimien ääriryhmät Iranin innoittamina ja tukemina lietsovat edelleen uskonnollisten ryhmien välisiä jännitteitä ja tekevät hallituksen ja kuninkaan vastaista propagandaa. Kuningas on pyrkinyt kärsivällisesti kuuntelemaan mielenosoittajien huolenaiheita ja aloittamaan vuoropuhelun, mutta meidän on tietysti tuomittava kaikki aseettomien mielenosoittajien kuolemat.

Lopuksi toteaisin, että näyttää siltä, että Jemenin presidentti Saleh on kohtuuttomalla voimankäytöllään vieraannuttanut tärkeimmät tukijansa, myös Yhdysvallat, huolimatta monivuotisista lujista toimistaan al-Qaidan terroristien hävittämiseksi. EU:n hänelle myöntämän tuen lakkauttaminen nyt tietämättä, mitä on tulossa, olisi hyvin riskialtis strategia.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Arvoisa puhemies, voisimme kysyä, mitä meidän olisi tehtävä näiden maiden poliittisen umpikujan ja kansalaisten kärsimysten lieventämiseksi, mutta se edellyttää kolmea asiaa. Ensinnäkin sitä, että voimme tehdä jotakin, toiseksi sitä, että meidän on asianmukaista tehdä jotakin, ja kolmanneksi sitä, ettei nykyinen tilanne johdu millään tavalla meidän toiminnastamme.

Yhdistyneen kuningaskunnan tolkuton hallitus jakaa parhaillaan sotilashenkilöstölle irtisanomisilmoituksia – usein palvelusaikana. Olisi järjetöntä odottaa, että jäljelle jäävät sotilaat riittäisivät uusiin uhkayrityksiin osallistumiseen.

Valtiot tekevät juhlavan, mutta tavallisesti kirjoittamattoman sopimuksen joukkojensa kanssa lähettääkseen ne taisteluun ja vaarantamaan henkensä, mutta vain kun on kyse kansakunnan tai kansalaisten elintärkeistä eduista. Näissä valtioissa meillä ei ole elintärkeitä etuja. Lisäksi on täysi syy uskoa, että Yhdysvaltoihin ja sen liittolaisiin liittyneet ulkopuoliset voimat hyötyvät Syyrian vakauden horjumisesta. En kannata Baath-hallintoa…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, uskon, että monet näissä maissa asuvat nuoret kaipaavat demokratiaa, nykyaikaistamista ja vapautta. Se seikka meidän on otettava huomioon. Meidän on pyrittävä saamaan ystäviä näistä maista, emmekä saa tuomita kaikkia. Sen sijaan meidän on tunnistettava ne yksilöt, jotka eivät noudata nykyaikaisen yhteiskunnan sääntöjä. Tämän vuoksi olisi pyrittävä järjestämään vaihto-ohjelmia pk-yrityksille, opettajille, yliopistojen professoreille ja toimittajille. Tehtävämme on ystävystyä näiden maiden kanssa. Toivottavasti ryhdymme pian tällaisiin toimiin.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI).(EN) Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri, kuten monet muut täällä parlamentissa tänään, minäkin olen kauhistunut siitä väkivallasta ja niistä ihmisoikeusloukkauksista, joita koko alueella on esiintynyt. Arvoisa ministeri, en voi nyt kuitenkaan olla toteamatta erityisesti teille, että tänään unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta esittämänne julkilausuma osoittaa erittäin hyvin ja ehkä paremmin kuin kukaan meistä täällä koskaan pystyisi osoittamaan kyseisen tehtävän ja siihen tuhlaamiemme miljoonien eurojen järjettömyyden.

Tämänpäiväinen viestinne on aivan oikea: väkivallasta on pidättäydyttävä, vuoropuhelua on edistettävä ja uudistusten on lähdettävä kyseisistä maista. Suoraan sanoen näissä tilanteissa nämä ovat kuitenkin kaikki periaatteita, joista vain harva on eri mieltä. Tarvitsemme paljon, paljon enemmän kuin satunnaisia puheluja tai julkilausumia, joissa vaaditaan yhtä sun toista. Uskon, että Lähi-idän kansat…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Zsolt Németh, komission varapuheenjohtajan/unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.(HU) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, paljon kiitoksia puheenvuoroista. (Puhuja jatkoi englanniksi.)

(EN) Arvoisa puhemies, haluan ensimmäiseksi vastata erikseen muutamaan Bahrainia koskevaan kysymykseen.

Keskustelussa tuotiin esiin Iranin puuttuminen Bahrainin sisäisiin asioihin. Toistaiseksi ei ole kiistattomia todisteita siitä, että Iran olisi puuttunut Bahrainin tilanteeseen yllyttämällä radikalismiin. Se on tietysti vaarana ja yksi hyvä syy lisää käynnistää kansallinen vuoropuhelu Bahrainissa mahdollisimman nopeasti sellaisen mahdollisuuden välttämiseksi.

Saudi-Arabian joukkojen tunkeutumisesta Bahrainiin haluan korostaa, että Persianlahden yhteistyöneuvoston kuudella valtiolla on keskenään yhteinen turvallisuussopimus. Saudi-Arabian ja Persianlahden yhteistyöneuvoston muita joukkoja pyydettiin maahan sopimuksen mukaisesti, ja ne ovat lähtöisin useammasta kuin yhdestä Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenvaltiosta. Kyse ei ole pelkästään oikeudellisesta kysymyksestä. Alueen tapahtumia arvioitaessa on suhtauduttava vakavasti myös alueelliseen ulottuvuuteen.

Jemenistä toteaisin, että Euroopan unioni on keskeyttänyt joitakin Jemenille myöntämiään tukia, esimerkiksi siviileille osana terrorismin torjuntaa myönnettävän tuen. Olimme sitä mieltä, että lähestymistapaamme oli tarpeen eriyttää tässä suhteessa.

Vastaan seuraavaksi unkariksi joihinkin esitettyihin kysymyksiin.

(HU) Jäsen Salafranca kysyi, mihin muutos johtaa. Tältä osin haluan korostaa, ettemme vielä tiedä, mihin "arabimaiden kevät" johtaa. Kukaan ei tiedä sitä. Vielä muutama kuukausi sitten emme edes tienneet, että tällainen dominovaikutus voisi olla mahdollinen. Uskon kuitenkin, ettei "arabimaiden kevään" lopputulos ole toistaiseksi vielä määräytynyt pysyvästi. Tämän vuoksi voimme mielestäni vaikuttaa lopputulokseen vielä hyvin paljon. Vastaisinkin jäsen Salafrancalle, että myös me voimme vaikuttaa vielä hyvin paljon "arabimaiden kevään" lopputulokseen.

Mielestäni täällä esitetyt ehdotukset ovat hyvin hyödyllisiä. Uskon, että sekä läsnä olevat komission edustajat että neuvoston ja Euroopan ulkosuhdehallinnon edustajat ottavat hyvin mielellään kaikki ehdotukset vastaan. Tarkastelemme parhaillaan uudelleen naapuruuspolitiikkaamme. Kaikki täällä esitetyt ehdotukset otetaan huomioon uudelleentarkastelussa. Tämän vuoksi on mielestäni sikäli oikein hyvä asia, ettei itäistä kumppanuutta koskevaa, muutaman viikon kuluttua pidettäväksi suunniteltua Budapestin huippukokousta järjestetä. Näin meillä on aikaa ottaa täällä esitetyt ehdotukset mukaan naapuruuspolitiikan uudelleentarkasteluun.

Minusta on hyvin tärkeää, että naapuruuspolitiikka on yhtenäinen. Sen on katettava itäinen ulottuvuus samalla tavoin kuin eteläinen ulottuvuus. Vain jos pystymme luomaan täällä Euroopan unionissa yhtenäisen, johdonmukaisen ja hyvin harkitun naapuruuspolitiikan, voimme olla uskottavia eteläisten naapurimaidemme mielestä. Niissä seurataan tarkkaan kaikkea, mitä sanomme. Naapuruuspolitiikkaan liittyvissä täällä esitetyissä ehdotuksissa, kuten viimeksi puhuneiden jäsen Doddsin ja jäsen Rübigin ehdotuksissa, painotettiin suhteita siviiliväestöön. Suhteet siviiliväestöön, kansalaisiin ja erityisesti nuoriin asetetaan etusijalle naapuruuspolitiikkaa kehitettäessä.

Aivan uusien rahastojen ja tarvittaessa aivan uutta suuruusluokkaa edustavien rahastojen perustaminen on myös keskeinen osa uudelleentarkastelua. Samalla on kuitenkin muistettava, että jokainen asia edellyttää yksilöllistä lähestymistapaa. Joidenkin maiden osalta pakotteiden tai aseidenvientikieltojen käyttöönotto tai joissakin tapauksissa sotilaalliset operaatiot ovat jo olleet väistämättömiä. Kuten tiedätte, Libya ei ole ainoa eteläinen naapurimaamme, jossa on käynnissä aseellinen väliintulo, vaan sellainen on ollut meneillään myös Norsunluurannikossa jo muutaman päivän ajan. Asia on omana aiheenaan esityslistalla, joten keskustelemme siitä vielä tänä iltana.

Olen kuitenkin sitä mieltä, että näitä maita, joissa sotilaallinen väliintulo on tullut sisällissodan vuoksi välttämättömäksi, ei saa sekoittaa nyt keskustelun kohteena olevien maiden kanssa, vaikka myös näissä sortoa harjoittavissa maissa, näissä autoritaarisissa, sortoa harjoittavissa maissa leikitellään väkivallan käytöllä. Korkea edustaja on mielestäni kuitenkin lähettänyt näille maille hyvin voimakkaan viestin suhtautumisestaan väkivaltaan. Myös Libyassa ja Norsunluurannikossa käynnissä olevat sotilaalliset toimet ovat varmasti hyvin voimakas viesti keskustelun kohteena oleville maille, jokaiselle näistä kolmesta maasta. Viime viikkojen aikana EU ja kansainvälinen yhteisö ovat pystyneet muodostamaan hyvin selkeän ajattelutavan.

"Oikeus suojella" ja "velvollisuus suojella" ovat uusia periaatteita, joita kansainvälinen yhteisö on soveltanut viime aikoina ja joiden olisi toimittava myös varoituksena Jemenille, Bahrainille ja kaikille muille, kaikille alueen autoritaarisille hallinnoille. Nyt käynnissä olevat sotilaalliset väliintulot eivät ole vastaavia kuin Irakissa, vaan pikemminkin samankaltaisia kuin Ruandassa tai Kosovossa, joissa kansainvälisen yhteisön oli puututtava asiaan kansalaisten suojelemiseksi. Mielestäni kansainvälinen yhteisö lähettää näin hyvin voimakkaan viestin maille, jotka kohdistavat väkivaltaa omiin kansalaisiinsa.

Hyvät parlamentin jäsenet, arvoisa Euroopan parlamentti, haluan vastata vielä lyhyesti joihinkin ehdotuksiin. Välitän korkealle edustajalle hyvin yksimielisen ja yleisen ehdotuksenne YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisistunnon koolle kutsumisesta. Tämä ehdotus on epäilemättä ollut hyvin tärkeä osa täällä käytyä keskustelua, joten ehdotusta on harkittava. Samoin välitän korkealle edustajalle aseiden vientiä koskevan yhtä selkeän yhteisen mielipiteenne, jonka ilmaisitte täällä. Mielestäni on luotava sopiva tasapaino näiden kolmen maaryhmän kanssa tehtävän yhteistyön ja niihin sovellettavien pakotteiden välille.

Se on varmasti hyvin vaativa tehtävä, kun pakotteiden soveltamisen ja sotilaallisen väliintulon sijaan halutaan tehdä yhteistyötä ja vain tarvittaessa soveltaa hieman pakotteita johonkin maaryhmään. Myös jäsen Oomen-Ruijtenin toteamus, että Euroopan unionin on voitava luottaa varmasti Turkkiin aluetta koskevaa politiikkaa muotoillessaan, on mielestäni tärkeä. Paljon kiitoksia keskustelusta sekä huomioistanne, puheenvuoroistanne ja kysymyksistä.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Olen vastaanottanut kuusi työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettyä päätöslauselmaehdotusta(1).

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna klo 12.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Baudis (PPE), kirjallinen.(FR) Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilannetta koskevassa päätöslauselmassa tuomitaan oikeutetusti raa'at ja kauheat tukahduttamistoimet, joiden uhreja mielenosoittajat ovat Syyriassa sekä Jemenissä ja Bahrainissa. Näiden kolmen maan johtajat käskevät tulittaa omia kansalaisiaan, jotka vaativat oikeutetusti poliittista vapautta, ihmisarvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Tällä päätöslauselmalla Euroopan parlamentti ilmaisee voimakkaasti solidaarisuutensa Syyrian, Bahrainin ja Jemenin kansalaisia kohtaan. He osoittavat suurta rohkeutta ilmaistessaan pyrkimyksensä, vaikka hallituksen joukot tulittavat aseettomia siviilejä.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen.(DE) Islamin lisäksi Syyrialla, Bahrainilla ja Jemenillä on toinenkin yhteinen piirre: autoritaarinen hallitus, olipa hallitsija sitten kuningas, presidentti tai al-Assadin perhe. Länsimaisen mittapuun mukaan maat ovat epäilemättä epädemokraattisia järjestelmiä. Lisääntyvät vallankumoukselliset pyrkimykset, jotka ovat samankaltaisia kuin Egyptissä ja Tunisiassa, tukahdutetaan heti alkuunsa eikä demokratiasta ja ihmisoikeuksista välitetä. Esimerkiksi Jemenissä 37 prosenttia alaikäisistä tytöistä elää pakkoavioliitossa. Jemen on tilastoissa toisena, sen edellä on vain Somalia. Näiden kolmen maan hallitusten on osoitettava, että ne toimivat kansalaistensa puolesta eivätkä näitä vastaan. EU on tukenut ja liehitellyt tällaisia maita vuosikymmeniä, koska se on ollut EU:n taloudellisten ja geopoliittisten etujen mukaista. EU:n olisi taisteltava voimakkaammin demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta ja torjuttava islamin radikalisoitumista näissä maissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), kirjallinen.(EN) Vaikka Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilannetta olisi käsiteltävä kiireellisesti, haluaisin kuitenkin tuoda esiin Libanonin huolestuttavan tilanteen. Siellä pidetään vangittuina seitsemää virolaista EU:n kansalaista. Haluan kiittää korkeaa edustajaa Ashtonia nopeasta vastauksesta ja kahden viikon takaisesta vakuutuksesta, jonka mukaan asiaa käsitellään EU:ssa mahdollisimman korkealla tasolla. Olemme nyt saaneet tiedon, että sieppaajat, jotka väittävät kuuluvansa "renessanssi ja reformi -liikkeeseen", ovat esittäneet epämääräisen lunnasvaatimuksen, jossa todetaan, että he ilmoittavat lisävaatimuksensa myöhemmin. Kyseisten seitsemän Viron kansalaisen kerrotaan olevan elossa. Haluan pyytää korkeaa edustajaa Ashtonia osallistumaan panttivankikriisin ratkaisuun komission varapuheenjohtajana ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana. Näiden EU:n kansalaisten henki on vaarassa, mikä edellyttää kiireellisesti Euroopan ulkosuhdehallinnon välitöntä huomiota. Korkealla edustajalla Ashtonilla on nyt hyvä tilaisuus osoittaa kykynsä.

 
  

(1)Ks. pöytäkirja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö