Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά - Μια ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους - Μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη - Δημόσια σύμβαση (συζήτηση)
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά - Μια ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους - Μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη - Δημόσια σύμβαση (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (A7-0115/2011, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (ψηφοφορία)
  8.2.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγύης της ΕΕ - Οι πλημμύρες του 2010 στην Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Κροατία και τη Ρουμανία (A7-0114/2011, Reimer Böge) (ψηφοφορία)
  8.3.Αλιευτική συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Κομορών (A7-0056/2011, Luis Manuel Capoulas Santos) (ψηφοφορία)
  8.4.Μηχανισμός επίλυσης διαφορών που εφαρμόζεται στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΚ και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας (A7-0067/2011, Emilio Menéndez del Valle) (ψηφοφορία)
  8.5.Συμφωνία ΕΕ/ Μαρόκου για τη θέσπιση μηχανισμού επίλυσης διαφορών (A7-0066/2011, George Sabin Cutaş) (ψηφοφορία)
  8.6.Μηχανισμός επίλυσης διαφορών που εφαρμόζεται στη ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΚ - Αιγύπτου (A7-0068/2011, Gianluca Susta) (ψηφοφορία)
  8.7.Συμμετοχή της Ουκρανίας στα προγράμματα της Ένωσης (A7-0063/2011, Ryszard Antoni Legutko) (ψηφοφορία)
  8.8.Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων (A7-0057/2011, Carmen Fraga Estévez) (ψηφοφορία)
  8.9.Διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της διεθνούς προστασίας (A7-0085/2011, Sylvie Guillaume) (ψηφοφορία)
  8.10.Ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού (A7-0329/2010, Brian Simpson) (ψηφοφορία)
  8.11.Κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας (A7-0017/2011, João Ferreira) (ψηφοφορία)
  8.12.Αλιεία - θέσπιση μεταβατικών τεχνικών μέτρων (A7-0024/2011, Estelle Grelier) (ψηφοφορία)
  8.13.Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το έτος 2012 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (A7-0087/2011, José Manuel Fernandes) (ψηφοφορία)
  8.14.Έγκριση και άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα και οι οποίοι αφορούν την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (B7-0227/2011) (ψηφοφορία)
  8.15.Ευρωπαϊκή πολιτική διεθνών επενδύσεων (A7-0070/2011, Kader Arif) (ψηφοφορία)
  8.16.Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης (A7-0050/2011, Cătălin Sorin Ivan) (ψηφοφορία)
  8.17.Καθεστώς και χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (A7-0062/2011, Marietta Giannakou) (ψηφοφορία)
  8.18.Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά (A7-0083/2011, Sandra Kalniete) (ψηφοφορία)
  8.19.Μια ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους (A7-0072/2011, António Fernando Correia De Campos) (ψηφοφορία)
  8.20.Μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη (A7-0071/2011, Cristian Silviu Buşoi) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διδάγματα που πρέπει να συναχθούν για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία
 13.Η κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη
 14.Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες
 15.Έκθεση προόδου 2010 για την Ισλανδία
 16.Έκθεση προόδου 2010 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
 17.Κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού
 18.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών
 20.Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης - Ανατολική διάσταση - Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας - Νότια διάσταση
 21.Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (2581 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (5423 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου