Показалец 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 7 април 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

Случаят на Ai WeiWei в Китай (гласуване)
MPphoto
 

  Ana Gomes, автор.(PT) Изчезването на Ai Weiwei трябва да бъде разглеждано във връзка с все по-отчаяните политически репресии, които китайските органи налагат. Всичко това е провокирано от техния страх, че революционният дух на арабския свят ще зарази китайското общество. Въпреки това ЕС може да допринесе. Нарушенията на правата на човека от страна на китайските органи трябва да бъдат постоянно обсъждана тема в политическия диалог с Китай и този диалог трябва да бъде преосмислен, за да се гарантира, че има конкретни резултати, по специално по отношение на решенията на съда, които задържат активистите за правата на човека в затворите.

При преговорите относно рамковото споразумение не може да бъде пренебрегнат въпроса за правата на човека, принизявайки всичко до търговски интереси. Преследвайки своите икономически интереси, самият ЕС има отговорността да окаже подкрепа на активисти като Ai Weiwei, Liu Xiaobo и Hu Jun, които смело са се борили за неотложни политически реформи в Китай, срещу потисничеството и за правата на човека и основните свободи. Китай, като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, има определи задължения по отношение на правата на човека, съдържащи се в Хартата на ООН, и отговаря за тях не само пред своите граждани, но и пред останалата част на света.

 
Правна информация - Политика за поверителност