Indeks 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 7. april 2011 - Strasbourg EUT-udgave

Sagen om Ai Weiwei i Kina
MPphoto
 

  Ana Gomes, forslagsstiller.(PT) Hr. formand! Ai Weiweis forsvinden skal ses i sammenhæng med en stadig mere desperat politisk undertrykkelse fra de kinesiske myndigheders side. Alt dette sker på grund af deres frygt for, at den arabiske verdens revolutionsånd vil smitte af på det kinesiske samfund. Men EU kan gøre en forskel. De kinesiske myndigheders krænkelse af menneskerettighederne skal konstant stå på dagsordenen for EU's politiske dialog med Kina, og denne dialog skal revurderes for at sikre, at vi får konkrete resultater, især en revidering af de domstolsafgørelser, der har holdt menneskerettighedsaktivister fængslet.

I forhandlingerne om den nye rammeaftale kan man ikke se bort fra spørgsmålet om menneskerettigheder og lade alt være underlagt kommercielle interesser. EU har i varetagelsen af sine økonomiske interesser et ansvar for at støtte aktivister som Ai Weiwei, Liu Xiaobo og Hu Jun, som modigt har kæmpet for hurtig politisk reform i Kina, mod undertrykkelse og for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Kina, der er permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd har særlige forpligtelser, når det gælder de menneskerettigheder, der er indeholdt i FN's charter, og de skal stå til ansvar for disse rettigheder ikke blot over for deres borgere, men også over for resten af verden.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik