Hakemisto 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 7. huhtikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

Ai Weiwein tapaus Kiinassa
MPphoto
 

  Ana Gomes, laatija.(PT) Arvoisa puhemies, Ai Weiwein katoaminen on ymmärrettävä Kiinan viranomaisten toteuttaman jatkuvasti epätoivoisemman poliittisen sorron puitteissa. Tämä kaikki tapahtuu siksi, että viranomaiset pelkäävät arabimaailman vallankumouksen hengen tarttuvan Kiinan yhteiskuntaan. EU voi kuitenkin vaikuttaa asiaan. Kiinan viranomaisten toteuttamien ihmisoikeusloukkausten on oltava jatkuvasti esillä sen poliittisessa vuoropuhelussa Kiinan kanssa, ja tätä vuoropuhelua olisi ajateltava uudelleen, jotta voidaan varmistaa, että siitä saadaan konkreettisia tuloksia, erityisesti sellaisten tuomioistuinten päätösten tarkistamiseksi, joiden nojalla ihmisoikeusaktivisteja pidetään vangittuina.

Uutta puitesopimusta koskevissa neuvotteluissa ihmisoikeuskysymyksiä ei voida jättää sivuun eikä kaikkea voida alistaa kaupallisille eduille. EU:lla itsellään on kaupallisia etujaan ajaessaan vastuu tukea Ai Weiwein, Liu Xiaobon ja Hu Junin kaltaisia aktivisteja, jotka ovat taistelleet urheasti Kiinan nopean poliittisen uudistamisen puolesta sortoa vastaan ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien puolesta. Kiinalla on Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä erityisiä, YK:n peruskirjaan sisältyviä velvollisuuksia ihmisoikeuksien osalta, ja sen on oltava niistä vastuussa kansalaistensa lisäksi muulle maailmalle.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö