Index 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 7 april 2011 - Straatsburg Uitgave PB

Het geval van Ai Weiwei in China
MPphoto
 

  Ana Gomes , auteur. – (PT) De verdwijning van Ai Weiwei moet worden begrepen in de context van een steeds wanhopigere politieke repressie door de Chinese autoriteiten. Dit gebeurt allemaal vanwege hun angst dat de geest van revolutie uit de Arabische wereld overwaait naar de Chinese samenleving. Toch kan de EU hier een verschil maken. Schendingen van mensenrechten door de Chinese autoriteiten moeten voortdurend aan de orde gesteld worden in de politieke dialoog met China en deze dialoog moet worden heroverwogen om te verzekeren dat hij leidt tot concrete resultaten, in het bijzonder tot de herziening van vonnissen waardoor mensenrechtenactivisten zijn vastgezet.

Tijdens onderhandelingen over de nieuwe kaderovereenkomst kan het thema van de mensenrechten niet onbesproken blijven omdat alles wordt onderworpen aan commerciële belangen. Bij het nastreven van haar economische belangen heeft de EU zelf een verantwoordelijkheid om activisten als Ai Weiwei, Lu Xiabo en Hu Jun te ondersteunen. Dit zijn mannen die dapper hebben gestreden voor dringend noodzakelijke politieke hervormingen in China, tegen onderdrukking en vóór mensenrechten en fundamentele vrijheden. China heeft als permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties speciale verplichtingen op het gebied van mensenrechten, zoals deze zijn opgenomen in het Handvest van de Verenigde Naties, en China moet hiervoor niet alleen tegenover zijn eigen volk maar tegenover de rest van de wereld verantwoording afleggen.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid