Indeks 
 Pełny tekst 
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 7 kwietnia 2011 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Przypadek Ai Weiwei w Chinach
MPphoto
 

  Ana Gomes, autorka(PT) Zniknięcie Ai Weiwei należy rozpatrywać w kontekście coraz bardziej desperackich represji politycznych, jakie stosują władze Chin. Ich przyczyną jest obawa przed przeniknięciem do chińskiego społeczeństwa ducha arabskich rewolucji. UE może jednak wiele zmienić. Problem łamania praw człowieka przez władze Chin powinien być stale obecny w ramach naszego dialogu politycznego z tym krajem; co więcej, musimy przemyśleć założenia tego dialogu i w ten sposób zagwarantować, że przyniesie on namacalne skutki – chodzi tu przede wszystkim o wyroki sądowe, na mocy których działacze na rzecz praw człowieka zostali uwięzieni.

Problem praw człowieka nie może zostać pominięty w negocjacjach dotyczących nowej umowy ramowej – nie możemy podporządkować wszystkiego interesom handlowym. Sama UE, w ramach realizowania celów gospodarczych, jest również odpowiedzialna za wspieranie działaczy, takich jak Ai Weiwei, Liu Xiaobo czy Hu Jun, którzy odważnie walczyli z opresją w imię reformy politycznej Chin, praw człowieka i podstawowych wolności. Ponieważ Chiny są stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i podlegają zobowiązaniom zawartym w Karcie Narodów Zjednoczonych, są odpowiedzialne za wywiązywanie się z nich nie tylko przed własnymi obywatelami, ale również całym światem.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności