Index 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 7 april 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

Fallet Ai Weiwei i Kina
MPphoto
 

  Ana Gomes, författare. – (PT) Ai Weiweis försvinnande måste förstås inom ramen för det alltmer desperata politiska förtryck som utövas av de kinesiska myndigheterna. Allt detta sker för att de är rädda att det kinesiska samhället ska smittas av den revolutionära andan i arabvärlden. Men EU kan åstadkomma förändring. Brott mot mänskliga rättigheter som begås av de kinesiska myndigheterna måste hela tiden tas upp i den politiska dialogen med Kina, och denna dialog bör omprövas för att garantera konkreta resultat, framför allt granskningen av domstolsutslag som har inneburit att människorättsaktivister har hållits kvar i fängelse.

Vid förhandlingar om nya ramavtal får vi inte bortse från frågan om mänskliga rättigheter, så att allt underordnas kommersiella intressen. När EU driver sina ekonomiska intressen har det samtidigt ett ansvar att stödja aktivister som Ai Weiwei, Liu Xiaobo och Hu Jun, som har kämpat modigt för en brådskande politisk reform i Kina, mot förtryck och för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Kina är en permanent medlem i FN:s säkerhetsråd och har särskilda skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter som fastställs i Förenta nationernas stadga, och landet måste ställas till svars för dessa skyldigheter, inte bara gentemot sina medborgare, utan också gentemot resten av världen.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy