Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 7. apríla 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia