Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2664(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0274/2011

Rozpravy :

PV 07/04/2011 - 10.1
CRE 07/04/2011 - 10.1

Hlasovanie :

PV 07/04/2011 - 11.1

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0157

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 7. apríla 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

10.1. Prípad Aj Wej-weja v Číne
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je rozprava o šiestich návrhoch uznesenia o prípade Aj Wej-weja v Číne(1).

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, autor. – Toto je prvýkrát, čo sa zúčastňujem rozpravy vo štvrtok popoludní, myslím si teda, že by som na Konferencii predsedov mohol dať nejaký návrh v súvislosti s tým, ako dosiahnuť, aby boli plenárne schôdze zaujímavejšie.

Som rád, že tento bod sa dostal do programu dnešného rokovania, pretože prípad pána Aj Wej-weja je dosť dramatický, keďže podľa posledných informácií, ktoré o ňom máme, nemajú čínske orgány vôbec v úmysle ho prepustiť. Najlepšie, čo môžeme urobiť, je schváliť naliehavé uznesenie, na ktorom sme sa dohodli spoločne so všetkými skupinami, aby sme tak mohli zvýšiť tlak na čínske orgány.

Musím však povedať, že pochybujem o tom, že toto uznesenie zmení niečo v postoji Komunistickej strany Číny a čínskych orgánov. V skutočnosti to, čo robíme v otázke ľudských práv, je, že hráme s Číňanmi hru. Hovoríme o ľudských právach, oni hovoria, že začnú viesť dialóg, a my si myslíme, že veci sa zmenia. Nič sa nezmení. Taká je skutočnosť. Máme nositeľa Nobelovej ceny, ktorý sa nemohol zúčastniť na stretnutí v Osle. Teraz máme pána Aj Wej-weja, ktorý je známym umelcom a bol jedným z posledných disidentov, ktorí mali možnosť niečo povedať.

Jediné, čo môžeme povedať, je odsúdiť to, čo sa deje, v naliehavom uznesení. V každom prípade som dúfal, že by sme sa mohli opýtať, prečo by sme sa mali naďalej zúčastňovať na fórach, ktoré organizuje Komunistická strana Číny s našimi politickými stranami. Je mi ľúto, že sme nemali dostatočnú podporu ostatných skupín, aby sme sa na tom dohodli. Mohli sme sa dohodnúť aspoň na tom, že sa nebudeme zúčastňovať na fórach s Komunistickou stranou Číny, pokiaľ nebudú pán Wej-wej a ďalší disidenti prepustení. Prinajmenšom z tohto dôvodu som dúfal, že svoju podporu poskytnú všetky skupiny. Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložili zelení, aj keď najlepšia časť z neho bola odstránená. Áno, je to tak, predložili fantastický pozmeňujúci a doplňujúci návrh a potom odstránili najlepšiu časť! Nebola to teda ich chyba, ale zjavne chyba iných.

(prerušenie predsedajúcim)

Možno som hovoril o minútu viac než zvyčajne, ale pre pána Aj Wej-weja to bude zrejme trvať o desať rokov viac. Ak môžeme hovoriť v prospech niekoho, kto má stráviť vo väzení možno celé roky, jedna minúta navyše nie je príliš veľa, pán predsedajúci!

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Neviem, ako často sem pán Verhofstadt chodieva. Chcel som sa ho opýtať, či by možno nemal chodiť častejšie, pretože potom by zistil, že schôdze sú tu v Parlamente vždy veľmi zaujímavé. Ide len o to, že, žiaľ, niektorí ľudia sem nechodia, ale to je niečo, čo sa dá zmeniť. Schôdze sú mimoriadne zaujímavé.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, autor.(PT) Živo si pamätám, ako som prvýkrát uvidel prácu čínskeho umelca Aj Wej-weja. V tom čase, asi v roku 2000, som prednášal históriu umenia v Lisabone a tam bol v rámci antológie moderného umenia vystavený jeho obrovský luster vo veľkosti izby, prevrátený a zlomený. Bol nesmierne krásny a zároveň tak trochu dojímavý a smutný. Tento obraz akosi odráža aj obraz Číny, ktorá sa vie ukazovať ako prepychová, bohatá, rozvinutá krajina schopná prezentovať sa pred svetom, ako napríklad na otváracom ceremoniáli olympijských hier. Je to dokonalá Čína, lenže vnútri má niečo vážne narušené. To niečo je vôľa, sloboda slova a duch samotného čínskeho národa.

Dnes sme sa tu zišli, aby sme diskutovali o prípade umelca Aj Wej-weja a požiadali čínske orgány, aby ho prepustili, aby mu umožnili hovoriť s jeho právnikom a s manželkou a aby naňho podali obvinenia, ak nejaké skutočne existujú a nie sú len vykonštruované. Predovšetkým sme sa tu zišli preto, aby sme povedali, že duch tvorivosti, predstavivosti a humoru tohto umelca určite bude žiť dlhšie než duch tých, ktorí ho uväznili.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, autor. – Znovu vedieme rozpravu o Číne a o netolerancii jej vlády voči disentu. Ako vieme z našej rozpravy o vandalizme komunistického režimu páchanom na starobylom meste Kašgar, ktorá sa konala minulý mesiac, Čína sa snaží ostro potláčať kultúrne prejavy, ktoré nie sú v súlade s tým, čo komunistickí vládcovia považujú za vhodné.

Aj Wej-wej je dedičom úžasných a starobylých umeleckých tradícií Číny. Využíva tiež svoje umelecké nadanie na to, aby upozornil na žalostný stav v oblasti ľudských práv a nedostatok politickej slobody v Číne. Nepochybne je tam tiež nedostatok slobody prejavu. Ako ináč môže režim vysvetliť zatknutie pána Aj Wej-weja, ktorého obviňuje z ekonomickej trestnej činnosti a z toho, že pri ceste do Taiwanu nevyplnil správne tlačivá? To je len obyčajné zastieranie. Skutočný dôvod bol neskôr objasnený vo výhražnom úvodníku štátom vydávaného denníka Global Times, ktorý uviedol, že pán Aj bude pykať za svoj odpor.

Sme zhrození z toho, ako hanebne sa čínska vláda správa k tomuto významnému umelcovi. My ako Parlament vyzývame na jeho okamžité prepustenie a opakovane vyjadrujeme poľutovanie nad tým, že Čína zasahuje až takýmto extrémnym spôsobom proti tým, ktorí sa odvážia obhajovať svoje základné ľudské práva.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, autor.(RO) Pred vyše rokom sme v tejto rokovacej sále hovorili o Liou Siao-poovi, ktorý bol odsúdený na trest odňatia slobody. Teraz tu diskutujeme o druhom signatárovi Charty 08, ktorého zadržali čínske orgány.

Ako už bolo povedané, Aj Wej-wej nie je len veľmi známym umelcom, ale je aj jedným z najväčších kritikov komunistického režimu. Bol zatknutý v nedeľu a nie je žiadna nádej na jeho prepustenie. Okrem toho sme dnes videli, že čínske orgány trvajú na tom, že jeho zatknutie bolo uskutočnené na základe ekonomických a nie politických dôvodov, čo je evidentne nehorázna lož.

Ako je známe, Aj Wej-wejovi nedovolili zúčastniť sa na slávnostnom odovzdávaní Nobelovej ceny. Jeho zatknutie je súčasťou rozsiahlejšieho trendu tvrdého zasahovania proti aktivistom v oblasti ľudských práv. Do nášho uznesenia sme zahrnuli celý zoznam ľudí, o ktorých podľa môjho názoru musí pani Ashtonová pri každej príležitosti hovoriť. Som presvedčený, že by sme mali všeobecne prehodnotiť náš dialóg o ľudských právach.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, autorka. – Nie je žiadnou náhodou, že k nárastu represívnych opatrení voči čínskym novinárom, disidentom, aktivistom v oblasti ľudských práv a právnikom dochádza práve počas nepokojov spôsobených revolúciami v severnej Afrike. Slovo „jazmín“ bolo nedávno v rámci čínskeho internetu zakázané.

Dnešné správy, ktoré zdôraznil pán Preda, sú veľmi významné, pretože teraz vidíme, ako diktátori od seba odpisujú a vymieňajú si návody. Vidíme, že metódy, ktoré použilo Rusko proti Chodorkovskému a Lebedevovi, používa Venezuela a Kazachstan proti obchodníkom, ktorí sa dostanú príliš blízko k politickému vplyvu, ktorí chcú zakladať opozičné strany: všetci sú potrestaní v mene ekonomickej trestnej činnosti. Potrestanie ekonomickej trestnej činnosti – tak nazývajú politický útlak. Musíme si uvedomiť, že doteraz k tomu v Číne veľmi nedochádzalo: toto je zlom, ktorý neveští nič dobré.

Je dôležité, aby poslanci Európskeho parlamentu pripomínali mená prenasledovaných aktivistov, keď cestujú do Číny a keď sa stretávajú so svojimi čínskymi kolegami, a aby trvali na návšteve väzenia. Vieme, že mnohí z prenasledovaných sú v čínskych väzeniach vystavovaní hroznému mučeniu. Niekedy sa to odohráva v takzvaných „čiernych väzniciach“, čo sú úplne neidentifikované miesta.

Pripomínam teda všetkým delegáciám Európskeho parlamentu, že všetky majú právo a povinnosť vykonávať svoju prácu v súlade s dodržiavaním ľudských práv, keď navštevujú rôzne krajiny. Vyzývame na okamžité prepustenie Aj Wej-weja.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes, autorka.(PT) Zmiznutie Aj Wej-weja treba chápať v kontexte čoraz zúfalejšieho politického útlaku, ktorého sa dopúšťajú čínske orgány. To všetko sa deje preto, lebo majú strach z toho, že revolučný duch v arabskom svete nakazí čínsku spoločnosť. EÚ to však môže zmeniť. V rámci jej politického dialógu s Čínou musí byť porušovanie ľudských práv čínskymi orgánmi stálou témou a tento dialóg by sa mal prehodnotiť s cieľom dosiahnuť konkrétne výsledky, najmä revíziu súdnych rozhodnutí, na základe ktorých boli uväznení aktivisti v oblasti ľudských práv.

V rámci rokovaní o novej rámcovej dohode nemôžeme ponechať bokom otázku ľudských práv a podriadiť všetko obchodným záujmom. Pri obhajovaní svojich hospodárskych záujmov je samotná EÚ povinná podporovať aktivistov, ako sú Aj Wej-wej, Liou Siao-po a Chu Ťün, ktorí odvážne bojujú za naliehavú politickú reformu v Číne, proti útlaku a za ľudské práva a základné slobody. Čína má ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN osobitné povinnosti v súvislosti s ľudskými právami, ktoré sú obsiahnuté v Charte OSN, a v súvislosti s nimi sa musí zodpovedať nielen vlastným občanom, ale aj zvyšku sveta.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah, v mene poslaneckého klubu PPE.(FI) Som veľmi rada, že sme v Európskom parlamente tak rýchlo dokázali pridať aktuálny prípad porušenia ľudských práv do zoznamu naliehavých petícií.

Ako vieme, prípad Aj Wej-weja napokon nie je jediným vážnym prípadom porušovania ľudských práv, ktorých sa Komunistická strana Číny neustále dopúšťa, ale ako tu už pred chvíľou spomenula pani Hautalová, demokratické hnutie v Číne dostalo vďaka povstaniam v severnej Afrike nový impulz.

V priebehu posledných pár týždňov orgány zvýšili dohľad nad kritikmi vlády a mnohí disidenti, aktivisti a právnici obhajujúci ľudské práva boli buď zatvorení do domáceho väzenia, alebo vzatí do policajnej väzby. Ako uviedla organizácia Amnesty International, zatknutie Aj Wej-weja je alarmujúcim vývojom udalostí v súvislosti s narastajúcim výskytom zásahov čínskych orgánov proti disidentom. Nesmieme dovoliť, aby teraz hospodárske záujmy prekryli otázku ľudských práv a zabránili nám vyzývať na okamžité prepustenie väzňov svedomia.

 
  
MPphoto
 

  Rosario Crocetta, v mene skupiny S&D.(IT) To, ako Peking vysvetľuje zatknutie umelca Aj Wej-weja spáchaním ekonomickej trestnej činnosti, nie je presvedčivé a tiež nie je nutné zaobchádzať so slobodným umelcom a disidentom tak tvrdo. Nie je to presvedčivé, pretože toto zatknutie je jedným zo stoviek zatknutí oponentov a je súčasťou systematického potláčania akýchkoľvek prejavov nesúhlasu.

V čase, keď v arabskom svete prepukajú povstania, si spomíname na obrazy krutého násilia na námestí Tchien-an-men proti mladým Číňanom, ktorí tak ako dnešní účastníci jazmínovej revolúcie žiadali slobodu a demokraciu.

Čína sa v hospodárskej oblasti otvorila Západu, lenže bez toho, aby spojila výrobu s ochranou životného prostredia a dodržiavaním bezpečnosti na pracovisku, a nedokáže prijať demokraciu a pluralizmus v akejkoľvek forme. Nejde o zasahovanie do vnútorných vecí Číny z našej strany, ako tvrdí Peking, ale o výzvu mužov a žien, hnutí a strán, ktorých cieľom je budovať na každom kontinente svet bez neznášanlivosti.

Pekinská vláda by mala sledovať, čo sa deje vo svete, aby pochopila, že ak sa nezmení, tak potom to budú historické udalosti a čínski občania, ktorí zmenia Čínu.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland, v mene skupiny ALDE. – Správy o znepokojujúcej situácii v oblasti ľudských práv v Čínskej ľudovej republike sú čoraz častejšie. Takmer na každej schôdzi nášho Parlamentu máme na programe túto otázku. Nedávne rázne opatrenia, tak ako zvyčajné cykly represií, už nejaký čas trvajú, čo môže signalizovať mocenský boj medzi reformátormi a zástancami tvrdej línie v komunistickej strane.

Čínska vláda sťažila prístup na zahraničné internetové stránky, zablokovala šifrovací softvér používaný na preskočenie toho, čo sa hovorovo nazýva „veľký čínsky firewall“, zablokovala prístup k službe Googlemail a zintenzívnila zatýkanie vrátane zatknutia medzinárodne uznávaného umelca a kritika režimu Aj Wej-weja. Je potrebné prijať rázne opatrenia. Vyzývam teda vysokú predstaviteľku barónku Ashtonovú, aby Pekingu zaslala oficiálny demarš. Aj Wej-weja musia ihneď prepustiť.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Aj Wej-wej bol – a to je veľmi smutná pravda – jedným z posledných zostávajúcich odvážnych kritikov čínskeho vedenia. Jeho zatknutie bolo bezpochyby nielen vyvrcholením celej vlny zatýkania kritikov, ale tiež odkazom pre všetkých ostatných, že dokonca ani medzinárodne významné postavenie nemôže poskytnúť ochranu pred uväznením čínskymi orgánmi alebo dokonca pred úplným zmiznutím. Zároveň sú naši zástupcovia pravidelne ignorovaní v rámci dialógu o ľudských právach, ktorý vedie Európska únia so zástupcami Číny na všetkých úrovniach – síce s priateľským úsmevom, ale predsa len ignorovaní a odmietaní.

Vyvoláva to otázku, akú stratégiu by sme v reakcii na to mohli použiť. Som presvedčená, že musíme reagovať vytvorením našej vlastnej delegácie pre Čínu a na našej najbližšej návšteve Číny dať jasne najavo, že sa chceme stretnúť aj s týmito kritikmi, že ich chceme navštíviť – pretože inak nemá zmysel pokračovať v našom dialógu o ľudských právach. Nemáme záujem ďalej hovoriť so stenou.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy, v mene skupiny GUE/NGL. – Odsudzujem zatknutie Aj Wej-weja a vyzývam na jeho okamžité prepustenie. Jeho zadržanie je súčasťou najtvrdších policajných zásahov v Číne za posledné desaťročia. Od roku 2008 neuveriteľne vzrástol rozpočet Číny na vnútornú bezpečnosť a je teraz vyšší než výdavky na armádu. Teraz predstavuje neuveriteľných 95 miliárd USD. Z toho sa platí obrovský štátny aparát využívaný na represie vrátane vyše 40 000 policajtov, ktorých jedinou prácou je vyhľadávať prejavy nesúhlasu na internete.

Táto represia narastá, pretože režim sa obáva šírenia revolúcie z Blízkeho východu a zo severnej Afriky. Jeho obavy sú oprávnené. Tamojšie revolúcie ukazujú, že búriaca sa pracujúca trieda a búriaci sa chudobní sú silnejší než tie najbrutálnejšie represívne metódy a tie najrepresívnejšie režimy.

Boj más je potrebný, najmä vytvorenie nezávislých, demokratických masových organizácií pracujúcej triedy. Boj proti diktatúre musí byť spojený s bojom za skutočnú socialistickú zmenu v Číne, v rámci ktorej sa obrovské bohatstvo a zdroje Číny presunú do demokratického verejného vlastníctva a hospodárstvo sa bude demokraticky plánovať s cieľom zvýšiť životnú úroveň obyčajných ľudí.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Aj Wej-wej dal ako umelec tváre detským obetiam zemetrasenia v Sečuane. Ako aktivista za občianske práva je tvárou Charty 08. Teraz dáva tvár všetkým tým ľuďom, ktorí zmizli v žalároch a väzniciach Číny, pričom tisíce z nich sú anonymní. Stovku z nich poznáme a tu v Parlamente musíme nechať zaznieť hlas týchto ľudí, ktorí sa postavili za ľudské práva, no boli dočasne umlčaní.

Hovorím preto celkom jasne, že tieto rozpravy o ľudských právach a dialóg sú, samozrejme, potrebné. Chápem tých, ktorí hovoria, že nemajú záujem stále hovoriť so stenou. Ak však prestaneme hovoriť s touto stenou, potom diktátori dosiahnu to, čo chceli.

Kedysi tu bol veľký reformátor Čou En-laj. Čou En-laj nebol žiadnym demokratom, bol však čínskym vlastencom a otvoril svoju krajinu. Teraz potrebujeme demokratického Čou En-laja, ktorý zabezpečí demokratické otvorenie svojej krajiny. Ak táto krajina nezavedie demokratické reformy, skončí v podobnom druhu krízy, ako bola tá v 30. rokoch 20. storočia.

Je v záujme Číny, aby pomohla dosiahnuť výrazný obrat v oblasti ľudských práv, a my preto tiež musíme tieto iniciatívy podporovať.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Umelec Aj Wej-wej, ktorý si získal medzinárodné uznanie, je osobnosť, ktorá obohatila čínsku kultúru a umenie. Namiesto toho, aby ho Čína odmenila a správala sa k nemu s úctou, zatvorila ho do väzenia.

Ľudské práva nie sú iba európskou koncepciou: sú to univerzálne princípy, ktoré sú základom ľudskej dôstojnosti. Predstavitelia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a delegácie EÚ pre Čínu musia prípad Aj Wej-weja zdôrazniť na stretnutiach na najvyššej diplomatickej úrovni s čínskymi orgánmi.

Dialóg o ľudských právach s Čínou však nesmieme jednoducho ponechať na úrovni diplomatických prejavov. Vzhľadom na opakované porušovanie ľudských práv a zhoršenie situácie v oblasti ľudských práv musí z toho Európska únia vyvodiť závery a prehodnotiť svoje vzťahy s Čínou. Dialóg o ľudských právach nesmie byť iba prázdnymi slovami: musia sa urobiť pozitívne kroky a musia nasledovať ďalšie opatrenia a obojsmerná diskusia.

Navyše kultúra a umenie sú zdrojom, ktorý obohacuje spoločnosť a posúva ju vpred, a to rovnako tu na západe, ako aj na východe, na juhu a na severe.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Čína je záhadou. Na jednej strane sa zmodernizovala a prebrala mnoho západných postupov, ako sme videli na olympijských hrách, na ktorých som mal možnosť sa zúčastniť a ktoré boli naozaj veľkým úspechom. Hoci je však v mnohých ohľadoch bližšia Západu, v iných otázkach je archaická, a to najmä vo vzťahu k základným právam, predovšetkým k slobode názoru. Skvelým príkladom toho je prípad Aj Wej-weja. Ide o svetoznámeho umelca, ktorý bol 3. apríla bez zjavného dôvodu zatknutý. Nikto o ňom odvtedy nepočul a to je, samozrejme, totálne a absolútne neprijateľné. Dnes teda vyzývame, aby mu umožnili vrátiť sa k jeho manželke, priateľom a pomocníkom. Pretože jedna vec je istá – a Číňania by si to mali uvedomiť – Aj Wej-wej bude známy a bude sa naňho spomínať dlho po tom, čo tí, ktorí boli zodpovední za jeho zatknutie, upadnú do zabudnutia.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Myslím si, že to, čo robia Číňania, je zámernou politickou provokáciou alebo, povedané inak, politickým testom. Ich zámerom je otestovať silu, odhodlanie a dôveryhodnosť demokratických krajín. Je to útok na ľudské práva. Je pravda, že dialóg musí pokračovať, ale práve preto musíme Čínskej ľudovej republike jasne povedať, že ďalšia hospodárska spolupráca musí ísť ruka v ruke s ďalšou demokratizáciou ich krajiny. Žiadame preto prepustenie Aj Wej-weja.

Mimochodom, vždy keď diktátori chcú predísť tomu, aby boli obviňovaní z politických procesov, hrajú kartou daňových únikov a ekonomických trestných činov. To bol prípad bývalej Nemeckej demokratickej republiky, to je prípad Ruska a, žiaľ, to je aj prípad Čínskej ľudovej republiky. Z týchto dôvodov dôrazne podporujem toto uznesenie.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Najskôr by som chcela vyjadriť súhlas s pánom Verhofstadtom. Je naozaj zahanbujúce, že tieto rozpravy, ktoré sú skutočne pre nás Európanov, ktorí veríme v hodnoty, veľmi dôležité, sa vždy konajú vo štvrtok popoludní, keď už väčšina ľudí odišla. Chcela by som, aby sa to ešte raz uviedlo do záznamu. Je to niečo, čo musíme zmeniť.

Práve teraz však hovoríme o Číne a v tomto prípade sme viac či menej bezmocní, ako už bolo povedané. Pani Lichtenbergerová hovorila o stene. Mimochodom, pán Posselt, nemyslím si, že je to skutočne v záujme Číny, aby – ako ste povedali – pomohla dosiahnuť výrazný obrat v oblasti ľudských práv. Zjavne to nie je v záujme čínskej vlády, hoci to je nepochybne v záujme čínskeho ľudu.

Dnes hovoríme o mnohých ľuďoch: boli už spomenutí Aj Wej-wej a Liou Siao-po. V minulosti sme často viedli rozpravy o tom, ako by sme mohli dosiahnuť výrazný obrat v oblasti ľudských práv. Nie je to len otázka inštrukcií pre barónku Ashtonovú, aby pri každej príležitosti odsudzovala porušovanie ľudských práv v Číne. Musia to robiť všetci naši ministri zahraničných vecí a zástupcovia a musíme držať spolu. Myslím si, že to je jediný spôsob, ako môžeme aspoň trochu vplývať na Čínu. V opačnom prípade nás Čína ako silná hospodárska veľmoc poštve navzájom proti sebe a nepodarí sa nám dosiahnuť vôbec nič. To by bola veľká škoda najmä pre ľudí, ktorých sa to týka.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie. – Zadržanie významného čínskeho umelca Aj Wej-weja, ku ktorému došlo 3. apríla na pekinskom letisku pri jeho pokuse odcestovať do Hongkongu, celkom oprávnene vzbudilo obavy medzinárodného spoločenstva. Delegácia Európskej únie pre Čínu vo svojom verejnom vyhlásení okamžite odsúdila čoraz častejšie používanie svojvoľného zadržiavania obhajcov ľudských práv, právnikov a aktivistov v Číne a zdôrazňuje znepokojenie EÚ v súvislosti s Aj Wej-wejom.

V súčasnosti nemáme žiadne informácie o mieste pobytu pán Aj Wej-weja a chcel by som dnes zdôrazniť, že stanovisko EÚ v súvislosti so svojvoľným zadržiavaním a zmiznutím osôb je, že to predstavuje vážne porušovanie ľudských práv a je to za každých okolností neprijateľné. Vyzývame na okamžité prepustenie Aj Wej-weja.

Okrem toho, ako sa jasne uvádza v uznesení predloženom tu v Parlamente, zadržiavanie Aj Wej-weja je len jedným z mnohých nedávnych prípadov svojvoľného zadržiavania a zmiznutia osôb v Číne. Niekoľko prominentných čínskych právnikov, ktorí často zastupujú obžalovaných v prípadoch porušenia ľudských práv, bolo od februára údajne zatknutých policajtmi a odvtedy ich nikto nevidel.

Znepokojenie nad ich osudom iba zintenzívňuje pokračujúce zmiznutie právnika Kao Č’-šenga, o ktorom okrem toho, že sa nakrátko znovu objavil v apríli 2010, nie sú žiadne správy už dva roky. Vysoká predstaviteľka je znepokojená správami založenými na rozhovoroch s pánom Kao Č’-šengom v apríli 2010 o tom, že počas prvého obdobia jeho zmiznutia ho zadržiavali s možnosťou komunikovať len s vymedzenými ľuďmi na rôznych neoficiálnych miestach zadržiavania a bol podrobený nevhodnému zaobchádzaniu.

Okrem toho máme správy, že za posledné týždne bolo veľké množstvo blogerov a politických aktivistov buď obvinených zo spáchania trestných činov, ako je rozvracanie štátnej moci, alebo boli zadržaní bez toho, aby proti nim bolo podané obvinenie.

Môžem Parlament uistiť, že podpredsedníčka a vysoká predstaviteľka pani Catherine Ashtonová veľmi pozorne sleduje vývoj udalostí a pri najbližšej možnej príležitosti tieto otázky pripomenie čínskym orgánom a že EÚ takisto vyjadrí svoje znepokojenie čínskym orgánom v budúcom kole dialógu o ľudských právach EÚ a Číny, ktorého termín sme navrhli na máj. Dovoľte mi, aby som podporil vyhlásenie pani Meissnerovej, že to, čo naozaj potrebujeme, je jednotné vystupovanie, spoločný odkaz, ktorý nepríde len od inštitúcií EÚ, ale od všetkých členských štátov EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v krátkom čase.

 
  

(1)Pozri zápisnicu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia