Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2658(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0265/2011

Rozpravy :

PV 07/04/2011 - 10.3
CRE 07/04/2011 - 10.3

Hlasování :

PV 07/04/2011 - 11.3
CRE 07/04/2011 - 11.3

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0159

Rozpravy
Čtvrtek, 7. dubna 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

10.3. Zimbabwe
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je rozprava o šesti návrzích usnesení o Zimbabwe(1).

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška , autor. – (SK) Pane předsedající, způsob vlády Roberta Mugabeho a jeho strany zde neřešíme poprvé. Už v červenci roku 2008 Evropský parlament přijal usnesení, kterým proti Robertu Mugabemu a jeho skupině zavedl sankce. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo stejně jako dnes vážné porušování lidských práv ze strany vládnoucí moci.

Nové případy zastrašování, zatýkání, ale i nevyšetřených zmizení politických soupeřů vládnoucí strany nám potvrzují, že Robert Mugabe a jeho politická strana si uvědomují, že spravedlivá a transparentní politika by je připravila o moc a vystavila riziku sankcí za mnohaleté terorizování obyvatelstva a drancování bohatství jejich země.

Jistě se všichni shodneme na přijetí připravovaného usnesení v naději, že opatření iniciovaná Evropskou unií mohou přispět k tomu, aby vládou terorizovaný lid Zimbabwe, s pomocí občanských a opozičních vůdců, dokázal pokud možno pokojnou cestou zvrátit stávající těžkou situaci v Zimbabwe. Přijetí velvyslankyně Roberta Mugabeho v Evropské unii by za této situace byla očividná urážka slušných lidí. A proto se, vážení, snažme pomoci důležitým demokratickým změnám v jižní Africe alespoň naším politickým chováním.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden, autor. – Pane předsedající, jsem členem tohoto Parlamentu už nějakých dvanáct let a celou tu dobu se snažíme pomoci obyvatelům Zimbabwe k lepšímu životu a lepším vyhlídkám do budoucnosti.

Shodneme se na dvou věcech. Zaprvé, že s Robertem Mugabem u moci, chráněným malou, přímo jím řízenou jednotkou Zanu-PF a bezpečnostními složkami a vykořisťujícím bohatsví národa pro vlastní obohacení, nebylo možné očekávat zásadní změnu. Zadruhé, že o nutnou změnu se zasloužil lid Zimbabwe s podporou svých afrických sousedů – a zde tedy pochopitelně jmenuji Jihoafrickou republiku.

Možná, ale doopravdy jen možná se situace alespoň trochu lepší. Mugabeho strach poznáte: propadá panice. Jeho policie a milice napadají každého, kdo se zdá být protivníkem. Součástí vládnoucí koalice by měla být i MDC, ale v posledních dnech byli ministři a poslanci MDC, spolu s aktivisty za lidská práva, napadáni a zatýkáni.

Ze dvou důvodů předpokládám, že je Mugabe stále nervóznější. Viděl, jak dopadl jeho přítel a podporovatel Kaddáfí; a zrovna před týdnem, 31. března, Rozvojové společenství jižní Afriky, jehož členy jsou i Jihoafrická republika a všichni sousedi Zimbabwe, alespoň vyjádřilo své znepokojení z opětovného propuknutí násilí v Zimbabwe. Vyzvalo k ukončení těchto násilností a k provedení všech součástí globálních politických dohod. Byl ustanoven tým, jehož úkolem je vytvoření plánu, jenž dovede Zimbabwe ke klidným, svobodným a spravedlivým volbám; tento tým je nyní v Harare.

Vyzýváme všechny evropské vlády a EU k posílení jejich zapojení a k využití veškerého politického vlivu na Jihoafrickou republiku, aby tak napomohly v Zimbabwe k urychlené změně k lepšímu a připravily cestu na pořádání dostatečně kontrolovaných voleb ve svobodném duchu.

Dokud v této oblasti nevidíme náznaky skutečné změny, omezující opatření, zaměřená konkrétně na Mugabeho a jeho spojence, musí zůstat zachována. Z tohoto důvodu je nemožné, aby EU uznala Mugabeho jednostranně vyslaného zástupce jako velvyslance. Jsem přesvědčen o tom, že jakmile bude znovu dosažena svoboda pro obyvatele Zimbabwe a ustanovena pravá demokracie a právní stát, bude mezinárodní společenství včetně EU připraveno nabídnout štědrou pomoc.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, autorka.(NL) Pane předsedající, vzhledem k mému zaměření se situací v Zimbabwe zabývám přes deset let. Pracovala jsem pro rozvojovou organizaci v Amsterdamu a občas jsme do Nizozemska, do Evropy přijeli se zimbabwskými lidskoprávními aktivisty a zajistili jim tak životní prostor. Mohli tak nejen poznat jiné aktivisty a vyměňovat si zkušenosti, ale také se na chvíli dostali ze Zimbabwe.

V té době jsem mimo jiné potkala Abela Chikoma, o němž také v tomto usnesení hovořím. Je to aktivista za lidská práva, který za celá léta nikdy neztratil své nadšení a motivaci pro svou věc. Naše usnesení přijímáme kvůli lidem, jako je on, protože abych byla upřímná, nemyslím si, že se to pana Mugabeho vůbec nějak dotýká. V těchto usneseních jde vpravdě nakonec o to, aby on a jeho spolupracovníci z MDC měli nový stimul, aby ve své práci pokračovali. Čeho jiného než prosazování sankcí bychom těmito usneseními mohli dosáhnout?

Proto trvám na zpřísnění Kimberleyského procesu na obchodování s diamanty až do té míry, že by zimbabwské diamanty byly úplně neobchodovatelné – protože kvůli nim vláda porušuje lidská práva, utlačuje lid, zaměstnává děti a podobně. Náš zájem o Zimbabwe je známý, ale stejně bychom o něm měli znova a znova hovořit, už kvůli lidem, jako je Abel Chikomo.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland , autorka. – Pane předsedající, zhoršení situace v Zimbabwe v oblasti lidských práv, především v posledních měsících, je důvodem k vážným obavám, a ty souvisejí se svévolnými obstrukcemi, které Zanu-PF záměrně staví do cesty zimbabwské vládě národní jednoty.

Evropský parlament musí trvat na okamžitém ukončení útlaku politických protivníků Zanu-PF, vězněných a mučených občanských aktivistů a nevládních organizací, které byly roztříštěny a jejich členové byli svévolně zadrženi. EU by měla svá omezující opatření vůči jednotlivcům a subjektům s vazbou na Mugabeho režim zachovat až do chvíle, kdy se objeví skutečné důkazy změny k lepšímu v Zimbabwe.

Zimbabwský lid by měl získat možnost svobodného vyjadřování bez strachu z násilné represe, svévolného zadržení nebo mučení a strůjce systematického politického teroru je třeba potrestat.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes, autorka.(PT) Vlna útlaku, která se rozlévá přes celé území Zimbabwe, je jasným signálem nepokojů spojených s nadcházejícími volbami. Mezinárodní společenství a obzvláště političtí hráči v regionu, například Rozvojové společenství jižní Afriky, nemohou dále přihlížet násilí a svévolnému zatýkání, kterými Zanu-PF a bezpečnostní síly útočí na občanské aktivisty a členy a sympatizanty MDC, a musí požadovat účinnější dodržování lidských práv ještě před konáním voleb.

Policejní zátahy na kanceláře lidskoprávních organizací, například zimbabwského fóra o lidských právech a dalších, konané pod záminkou hledání podvratných materiálů, a zatčení několika zaměstnanců nevládních organizací a členů samotného MDC, studentů a mladých aktivistů, jejichž četnost a intenzita od února stoupá, jsou prostředkem nepřijatelné vlny zastrašování. Vůdci Zanu-PF by se spíš měli poučit z událostí arabského jara a umožnit konání skutečně svobodných voleb a nikoli rozpoutávat tažení teroru proti těm, kteří odmítají podepsat petici na obranu proti omezujícím opatřením, která EU uvalila na vůdce napojené na Mugabeho.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly , zastupující autora. – Pane předsedající, na úvod bych chtěl říci, že hovořím jménem mého kolegy Alaina Cadeca, který zde měl dnes odpoledne vystoupit. Jak již zmínili mluvčí přede mnou, ze tří dnes projednávaných témat je toto to nejvážnější a pravděpodobně nejtáhlejší. Robert Mugabe se na světě rozpíná už dost dlouho a vůči svému lidu, a obzvlášť vůči svým vnitrostátním oponentům, se chová nanejvýš diktátorsky a brutálně.

Vláda národní jednoty, vytvořená v roce 2009 s nadějí na demokracii, podle všeho nepracuje – a je to kvůli Mugabeho úsilí. Útlak, svévolné zatýkání a mizení – což je pravděpodobně jen forma výstražných poprav – protivníků jsou neúnosné, především v posledních měsících. Nebyly ušetřeny ani nevládní organizace: jejich kanceláře se staly terčem razií a zaměstnanci byli zadrženi, takže je vcelku samozřejmé, že je nezbytné proti tomuto diktátorovi podniknout kroky.

Jak řekl pan Van Orden, jistá forma opozice proti němu se začíná tvořit alespoň v rámci Africké unie, tím pádem máme jako Evropská unie příležitost ke sjednocení postupů a podpoře všemi diplomatickými prostředky, které máme v tomto případě k dispozici, a dosáhnout tak jednak zastavení zatýkání a poprav z rozkazu pana Mugabeho, ale také přijetí ústavy v zájmu svobody zimbabwského lidu, což povede ke svobodným volbám a vytvoření skutečně demokratické vlády v Zimbabwe.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, autor.(PT) Pane předsedající, všichni víme o dohodě uzavřené v roce 2008 a vstoupivší v platnost v roce 2009, týkající se rozdělení moci mezi Roberta Mugabeho a Morgana Tsvangiraie, tedy mezi Zanu-PF a MDC, že ačkoli to nebyla ideální dohoda a ani to nebyla dohoda, která by směřovala k ideální situaci, tak to byla jediná možná dohoda, kterou bylo možno uzavřít ve snaze o zlepšení situace na poli lidských práv a demokracie v Zimbabwe. Skutečnost je taková, že pan Mugabe a jeho spojenci se snažili seč mohli, aby ta dohoda nefungovala. Aby uzemnili snahy opozice, která nyní drží v dolní sněmovně většinu, používali nátlak i zastrašování. Zrovna před několika minutami přišly zprávy, že lidé, kteří se shromáždili u pomníku bojovníků MDC, se stali terčem útoků a násilí.

Je doopravdy zásadní, aby EU nepřehlížela dění v Zimbabwe, aby panu Mugabemu neskočila na jeho poslední trik a nepřijala velvyslance, který byl jmenován bez dodržení ústavních postupů země, a také aby se postarala o to, aby pan Mugabe ani jeho spojenci neměli zisky z prodeje diamantů.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, jménem skupiny PPE-DE.(PL) Pane předsedající, ne všechny v Zimbabwe potěší tato rozprava, protože tato země již za několik dní, 18. dubna, oslaví den nezávislosti. Oslavy si v zemi rozhodně neužijí ti, kteří se chovají špatně.

Dohody o dělení moci jsou často problematické. Je tomu tak už kvůli skutečnosti, že obecně nevychází z demokratické vůle národa, ale jsou kompromisem vynuceným okolnostmi. Přesně to se stalo i v Zimbabwe. Přesto lze na tyto dohody přistoupit a mohou mít na společnost kladný vliv, avšak je třeba splnit několik podmínek. Jednou z nich je zlepšení situace lidských práv. Přesně proto řešíme lidská práva v této zemi. Je proto otázkou například to, zda jsou omezující opatření nezbytným a užitečným nástrojem. Přesto nesmíme dopustit, aby byli biti a utiskováni lidé, kteří odmítají podepsat petici za zrušení takových opatření. Proto musíme chránit obhájce lidských práv.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis, jménem skupiny S&D.(EL) Pane předsedající, jak zde již bylo zmíněno, je Mugabeho strana v současnosti se svými způsoby hrozbou, která mučí a utlačuje každého, kdo bojuje za demokracii, demokratické svobody a proměnu Zimbabwe v klidný demokratický stát.

Za dění v Africe jsme zodpovědní. V mnoha chvílích jsme zasahovali do dějin demokracie tohoto světadílu, především v začátcích, při budování nových států, a když demokratické principy ohrožovaly naše zájmy, brzdili jsme je. Tím spíš je naší povinností pomoci Zimbabwe při vytváření demokraticky zvolené vlády.

Emotivně je tato otázka pro Řeky mimořádně důležitá. Mezi lety 1967 a 1974 jsme zažili tvrdou diktaturu a v té době získávali občané, bojující za Řecko, naději pokaždé, když režim odsoudila Rada Evropy nebo jiná mezinárodní organizace.

Proto nesmíme navázat vztahy s jakýmkoli nelegálně jmenovaným vyslancem Zimbabwe a spojenců Mugabeho režimu a Evropská unie musí ve spolupráci s dalšími zeměmi této oblasti zaručit přechod Zimbabwe k demokracii a uplatňování Kimberleyského procesu.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, jménem skupiny ECR. – Pane předsedající, EU podporuje Kimberleyský proces, jehož cílem je vytěsnit sporné africké diamanty – či tzv. krvavé diamanty – ze světového trhu. Poslední vývoj událostí v Zimbabwe je přesto znepokojující. Předseda Kimberleyského procesu, pan Mathieu Yamba z Demokratické republiky Kongo, se sám a bez porady rozhodl povolit obchodování s diamanty ze zimbabwského dolu Marange. O tomto dolu jsme zde hovořili minulý rok, byl zabrán Robertem Mugabem a jeho blízkými. Domovy stovek lidí byly vyvlastněny a máme důvěryhodné zprávy, že došlo k mučení, znásilňování a dokonce i vraždám místních obyvatel jeho bezpečnostními silami.

Prodej diamantů z dolu Marange pomůže Mugabemu při dalším utvrzování jeho tyranie nad Zimbabwe a zajisté se na něm přiživí i vrazi ze Zabu-PF. Proto naléhám na Evropskou unii, člena Kimberleyského procesu, aby tento skandál řešila na nejvyšší úrovni a trvala na návratu k rozhodování na základě konsenzu ve věcech Kimberleyského procesu. V širším měřítku již delší dobu vyzývám k sestavení obdobného systému, který by certifikoval i další přírodní suroviny vytěžené v Africe a zabránil tak praxi, kdy brutální vlády či guerillové skupiny z prodeje nerostů platí své náklady na armádu. Je mi ctí v této snaze spolupracovat s mezinárodně proslulou londýnskou nevládní organizací pro lidská práva Global Witness, přičemž vedoucí úlohu zde hraje administrativa Spojených států při prosazování Dodd-Frankova zákona.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Pane předsedající, dovolte mi začít metaforou, že kdykoli vidím Roberta Mugabeho, připomíná mi rumunského diktátora Nicolae Ceauşesca. Je také pravda, že v osmdesátých letech byl Mugabe, spolu s Kaddáfím, Ceauşescův častý host. Za připomenutí této souvislosti mezi Mugabem a Kaddáfím jsem panu Van Ordenovi vděčný.

Jsem přesvědčen, že Mugabe od Ceauşesca něco pochytil – například nenávist pro občanské aktivisty. Bezpečnostní síly v Zimbabwe zadržely 19. února 46 zástupců občanské společnosti a ti jsou nyní obviněni za zradu. Nyní je riziko, že budou odsouzeni k smrti. Takový je trest. Jejich jediným zločinem jsou rozhovory o událostech v Egyptě a Tunisku.

Jediným řešením Mugabeho režimu je konání spravedlivých a svobodných voleb. Doufejme, že to tentokrát bude možné.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE).(FI) Pane předsedající, v únoru přijala Rada EU pro zahraniční věci závěry v záležitosti situace v Zimbabwe. Vzhledem k tomu, že vnitřní reformy v zemi nezaznamenaly žádnou patrnou změnu, měly by sankce EU pokračovat.

Před uvolněním omezení bude nutné dosáhnout zjevného pokroku v dodržování dohody o dělení moci z roku 2008. I přes tak jasnou dohodu Mugabeho bezpečnostní síly pokračovaly v útlaku protivníků a ti jsou, včetně ministrů, právě teď zatýkáni, mučeni a zabíjeni.

Sankce EU však nejsou zacíleny na obyčejné obyvatele Zimbabwe a proto je Evropská unie největším poskytovatelem pomoci v zemi, přičemž většina jí směřuje do zemědělství a výroby potravin. EU musí i nadále vyvíjet nátlak na Mugabeho a při případném konání voleb by se EU měla účastnit jako pozorovatel.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D).(PL) Pane předsedající, o Zimbabwe jsme hovořili naposledy v říjnu loňského roku a od té doby se situace v této jihoafrické zemi nezměnila. Nezaměstnanost dosáhla 90 %, průměrná délka života je 44 let a obyvatelům této země není poskytovaná základní zdravotní péče. Je zřejmé, že dva roky stará politická dohoda mezi prezidentem Mugabem a předsedou vlády Tsvangiraiem se minula očekávaným účinkem a je třeba najít nové, naprosto demokratické řešení. Za posledního půl roku se sice nezměnila situace v Zimbabwe samotném, zato se změnila v zahraničí. Dnes o této zemi mluvíme na pozadí afrického „národního jara“ a přestože je Harare od Tunisu 6 000 kilometrů daleko, poslední události z Pobřeží slonoviny dokazují, že demokracie občas nezná překážky. Evropský parlament proto naléhá na vládu Zimbabwe, aby si uvědomila mezinárodní vývoj událostí a významné změny v domácí politice a hlavně aby přestala utlačovat politickou opozici, aby propustila na svobodu její představitele a umožnila jim účast ve volbách.

Před šesti měsíci jsem zde říkala, že tak chudá země, jako je Zimbabwe, si už nemůže dovolit žádné další problémy. Dnes si myslím, že africké „národní jaro“ politický dluh prezidenta Mugabeho ještě o kus prohloubilo.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE) . – (RO) Pane předsedající, jako člen delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem jsem silně přesvědčen, že by se Evropská unie, a hlavně baronka Ashtonová, měla silně ohradit proti krokům Mugabeho vlády – například proti zastrašování aktivistů za lidská práva a jejich útlaku, a podpořit dodržování občanských práv a svobod, včetně práva na svobodu slova a na shromažďování, k jejichž respektování se Zimbabwe oficiálně zavázalo na mezinárodní úrovni. Zimbabwe musí plnit své mezinárodní závazky, například Africkou chartu pro lidská práva a práva národů, především úpravou svých vnitrostátních zákonů, které nejsou v souladu s mezinárodními dokumenty na ochranu lidských práv.

Upřímně věřím, že by se do procesu mohly zapojit i další země v oblasti, především Jihoafrická republika, a podporovat návrat k demokracii a dodržování lidských práv v Zimbabwe.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Pane předsedající, aktuální dění v Zimbabwe je pro lidská práva v Africe varovným signálem. V očekávání červnových voleb rozběhl prezident Mugabe zastrašovací kampaň proti svým protivníkům. Stovky vládních úředníků, aktivistů za lidská práva a zástupců opozice byly v posledních dvou měsících zatčeny. To je nepřijatelné.

Mugabe navíc odložil přípravu demokratické ústavy až na příští rok. Tento nový základní právní řád by pro volby zaručil transparentní podmínky.

Je třeba podotknout, že hospodářská situace země je hluboce zasažena. Prezident podporuje vyvlastnění důlního odvětví, které je základem zimbabwského hospodářství. To ovšem není dobrý krok, protože stabilitu této země před hospodářskou krizí udržely zahraniční investice právě do těžebního průmyslu.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Pane předsedající, prezident Mugabe a Zanu-PF nezvládli v Zimbabwe dodržet podmínky globální politické dohody, uzavřené v roce 2009. Zimbabwe není schopno pokročit vstříc demokracii. V posledních několika měsících naopak pozorujeme jasný nárůst zastrašování politických odpůrců a mnoho svévolných zatčení a zmizení. Snahy o stabilizaci se v takových politických podmínkách míjí úspěchem.

V zemi, jako je Zimbabwe, můžete být stále ještě zneužit nebo mučen za své politické názory. Tento právní systém, který utlačuje svobodnou a otevřenou žurnalistiku, upírá právo na svobodu slova. Novináři jsou pronásledováni. Na podporu pokroku země směrem k demokracii a hospodářskému rozvoji je třeba podniknout vše, co je možné.

Je naprosto správné a přiměřené, že v únoru tohoto roku Evropská rada rozhodla rozšířit omezující opatření vůči osobám a organizacím s vazbou na Mugabeho administrativu a vést černou listinu. Jsem také přesvědčen, že v takových opatřeních je třeba vytrvat až do doby, kdy v Zimbabwe uvidíme důkazy skutečné změny. Terčem těchto opatření by však měla zůstat zimbabwská korupční vláda a naopak lid Zimbabwe musí být ušetřen.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE).(DE) Pane předsedající, v dětství jsem dostával dopisy z tehdejší Rhodezie. Tři sestry mého dědečka byly katolickými jeptiškami v Rhodezii a pak v Jihoafrické republice. Nikdy se nezmínily o tom, že by obyvatelé Rhodezie trpěli hladem. To, co ze země slyšíme dnes, je prostě neúnosné. Rhodezie, dnešní Zimbabwe, byla sýpkou jižní Afriky. Pan Mugabe – komunisticko-socialistický diktátor – zvládnul do této sýpky přivést hladomor.

Chtěl bych poděkovat všem kolegům poslancům, kteří toto téma opět zařadili na pořad jednání. Je neúnosné, že diktátor Mugabe mohl tak dlouho terorizovat zimbabwský lid. Jsem přesvědčen, že klíč k řešení je v jižní Africe. Říkám to nerad, ale o tohoto diktátora se musí postarat Jihoafrická republika, jinak bude svůj lid terorizovat i nadále.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, místopředseda Komise. – Pane předsedající, všichni se myslím shodneme na tom, že Zimbabwe a jeho porušování lidských práv řešíme až moc dlouho. Jakýkoli náznak pozitivního vývoje okamžitě roztříští vlna politického útlaku a násilí. Přesně to se stalo i před několika měsíci. Evropská unie se proto v únoru letošního roku již poosmé rozhodla prodloužit svá omezující opatření.

Tímto jasným krokem zdůrazňujeme zásadní význam dohody mezi parlamentními stranami ohledně nezbytných opatření, předcházejících tamním volbám. V souvislosti s tím je však EU ochotná své rozhodnutí změnit, pokud budou předloženy další jasné pokroky.

EU je silně znepokojena náhlým vzestupem politického násilí, který v posledních měsících v Zimbabwe pozorujeme. 11. března vydala EU, spolu s 21 ambasádami a zastupitelstvími, prohlášení, ve kterém vyjadřuje své obavy z nárůstu zřejmě politicky motivovaného zastrašování a násilí.

V souvislosti s tím EU vítá závěry nedávného setkání SADC, které se konalo 31. března 2011. Komuniké SADC vyzývá k okamžitému ukončení násilností, zastrašování, urážek a pronásledování, a vyzývá vládu Zimbabwe k podniknutí všech kroků nezbytných pro konání voleb. Nabízí svou pomoc, aby volby mohly být organizovány v souladu se zásadami a doporučeními SADC pro pořádání demokratických voleb. K tomu účelu jmenuje SADC úředníky, kteří se připojí k podpůrnému týmu Jihoafrické republiky a budou spolupracovat se společným výborem pro monitorování a provádění.

EU věří, že prohloubení úsilí SADC a Jihoafrické republiky o podporu a zprostředkování jsou pro zamezení budoucí nestabilitě v Zimbebwe klíčové. EU vítá ochotu subjektů v regionu k účasti při řešení zimbabwské krize.

Jihoafrická republika, vzhledem ke svým možnostem jako facilitátora, a SADC jako garant globální politické dohody se rozhodly zplnomocnit zimbabwského velvyslance. V tomto okamžiku je zásadní mít formální kanál pro oficiální komunikaci se Zimbabwe a udržovat s jeho vládou dialog, navíc bychom neměli ohrozit našeho velvyslance EU v Harare. EU bude jednat a postupovat v úzké spolupráci se všemi členskými státy EU.

EU je pro Zimbabwe i nadále největším poskytovatelem rozvojové pomoci. Chceme, aby bylo i dál jasné, že jsme tvrdí k režimu, ale chceme pomáhat lidem. S přibližně 365 miliony vydanými od uzavření globální politické dohody jsme, jak jsem již řekl, největším dárcem.

Tyto prostředky nesměřují jen skrze orgány OSN a specializované nevládní organizace. Od roku 2009 EU podpořila i reformy veřejné správy, jak je stanoveno v globální politické dohodě, včetně procesu ústavní reformy. EU financuje také programy se zaměřením na lidská práva, včetně programů obránců lidských práv. Musíme doufat, že veškeré mezinárodní snahy konečně vyústí ve svobodné a spravedlivé zimbabwské volby a postupnému zklidnění velice komplikované situace v zemi.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je skončena.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písemně.(FR) Za posledních několik měsíců bylo svévolně uvězněno mnoho protivníků Mugabeho režimu i představitelů nevládních organizací. Strana pana Mugabeho úmyslně bránila zimbabwské vládě národní jednoty, vzniklé v roce 2009, aby vytvářela cestu pro přechod k demokracii a důvěryhodným volbám. Veškeré politické násilí, jež provádějí stoupenci pana Mugabeho, musí být okamžitě ukončeno. Evropská unie a její členské státy musí aktivně spolupracovat s Africkou unií a Rozvojovým společenstvím jižní Afriky a zaručit, že nadcházející volby se budou konat v atmosféře bez zastrašování a násilí. Těší mne, že usnesení Evropského parlamentu vyzývá všechny politické strany Zimbabwe, aby spolupracovaly při přípravě nové demokratické ústavy, která by byla přijatelná pro všechen lid Zimbabwe, a aby tak učinily ještě před volbami.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), písemně.(RO) Znovu můžeme pozorovat, jak Mugabe proti svým politickým odpůrcům a občanské společnosti používá zastrašování, zatýkání, násilí i mučení. Síly věrné Mugabemu zastrašovaly ve vládě národní jednoty opoziční ministry. Pronásledovaly vůdce lidskoprávních organizací a zatkly 46 představitelů občanské společnosti s obviněním ze zrady a někteří byli ve vazbě biti nebo dokonce mučeni. Na strachu a teroru, v rozporu s občanskými a politickými svobodami nelze vybudovat udržitelný systém.

Vyzývám vysokou představitelku Evropské unie, aby podpořila snahy o svobodné zimbabwské volby bez násilí a zastrašování. Je nezbytné, aby právoplatná vláda dodržovala základní práva a svobody, aby respektovala lidské bytosti. Jedním z opatření musí být zpřísnění omezení Evropské unie vůči Mugabeho lidem.

 
  

(1) Viz zápis.

Právní upozornění - Ochrana soukromí