Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 7. apríla 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

10. Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
Zápisnica
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia