Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 7. apríla 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

14. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia