Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 7 април 2011 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи: вж. протокола
 3.Годишен доклад на ЕИБ за 2009 г. (разискване)
 4.Ваксинация против болестта син език (разискване)
 5.Внос в ЕС на домати от Мароко (петиция 1565/2009) (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.Ваксинация против болестта син език (A7-0121/2011, Janusz Wojciechowski) (гласуване)
  6.2.Поуки, които могат да се извлекат по отношение на ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония (B7-0236/2011) (гласуване)
  6.3.Положението в Сирия, Бахрейн и Йемен (B7-0249/2011) (гласуване)
  6.4.Четвърта конференция на ООН относно най-слабо развитите страни (B7-0228/2011) (гласуване)
  6.5.Доклад относно напредъка, осъществен от Исландия през 2010 г. (B7-0226/2011) (гласуване)
  6.6.Доклад относно осъществения напредък от страна на бивша югославска република Македония през 2010 г. (B7-0225/2011) (гласуване)
  6.7.Положението в Кот д'Ивоар (B7-0256/2011) (гласуване)
  6.8.Преглед на Европейската политика за съседство – Източно измерение (B7-0198/2011) (гласуване)
  6.9.Преглед на европейската политика за съседство – Южно измерение (B7-0199/2011) (гласуване)
  6.10.Използване на сексуалното насилие в конфликтите в Северна Африка и Близкия изток (B7-0244/2011) (гласуване)
  6.11.Годишен доклад на ЕИБ за 2009 г. (A7-0073/2011, George Sabin Cutaş) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  10.1.Случаят на Ai WeiWei в Китай (гласуване)
  10.2.Забрана на изборите за тибетското правителство в изгнание в Непал
  10.3.Зимбабве
 11.Време за гласуване
  11.1.Случаят на Ai Weiwei в Китай (B7-0274/2011) (гласуване)
  11.2.Забрана на изборите за тибетското правителство в изгнание в Непал (B7-0238/2011) (гласуване)
  11.3.Зимбабве (B7-0239/2011) (гласуване)
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 13.Решения относно някои документи: вж. протокола
 14.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123): вж. протокола
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 16.График на следващите заседания: вж. протокола
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори)
Разисквания
Версия ОВ (1333 kb)
 
Разисквания
Версия ОВ (3221 kb)
Правна информация - Политика за поверителност