Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 7 april 2011 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Jaarverslag 2009 van de EIB (debat)
 4.Vaccinatie tegen bluetongue (debat)
 5.Invoer in de EU van tomaten uit Marokko (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Vaccinatie tegen bluetongue (A7-0121/2011, Janusz Wojciechowski) (stemming)
  6.2.Lering uit het kernongeval in Japan voor de veiligheid van de kernenergie in Europa (B7-0236/2011) (stemming)
  6.3.Toestand in Syrië, Bahrein en Jemen (B7-0249/2011) (stemming)
  6.4.Vierde VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen (B7-0228/2011) (stemming)
  6.5.Voortgangsverslag 2010 over IJsland (B7-0226/2011) (stemming)
  6.6.Voortgangsverslag 2010 over de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (B7-0225/2011) (stemming)
  6.7.De situatie in Ivoorkust (B7-0256/2011) (stemming)
  6.8.Herziening van het Europees nabuurschapsbeleid - de oostelijke dimensie (B7-0198/2011) (stemming)
  6.9.Herziening van het Europees nabuurschapsbeleid - de zuidelijke dimensie (B7-0199/2011) (stemming)
  6.10.Gebruik van seksueel geweld in conflicten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (B7-0244/2011) (stemming)
  6.11.Jaarverslag 2009 van de EIB (A7-0073/2011, George Sabin Cutaş) (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  10.1.Het geval van Ai Weiwei in China
  10.2.Verbod op de verkiezingen voor de Tibetaanse regering in ballingschap in Nepal
  10.3.Zimbabwe
 11.Stemmingen
  11.1.Het geval van Ai Weiwei in China (B7-0274/2011) (stemming)
  11.2.Verbod op de verkiezingen voor de Tibetaanse regering in ballingschap in Nepal (B7-0238/2011) (stemming)
  11.3.Zimbabwe (B7-0239/2011) (stemming)
 12.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 14.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement): zie notulen
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 16.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 17.Onderbreking van de zitting
 BIJLAGE (Schriftelijke antwoorden)
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (857 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (3896 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid