Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 7 kwietnia 2011 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Sprawozdanie EBI za rok 2009 (debata)
 4.Szczepienia przeciw chorobie niebieskiego języka (debata)
 5.Przywóz pomidorów z Maroka do UE (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Szczepienia przeciw chorobie niebieskiego języka (A7-0121/2011, Janusz Wojciechowski) (głosowanie)
  6.2.Wnioski, jakie należy wyciągnąć z wypadku jądrowego w Japonii dla bezpieczeństwa jądrowego w Europie (B7-0236/2011) (głosowanie)
  6.3.Sytuacja w Syrii, Bahrajnie i Jemenie (B7-0249/2011) (głosowanie)
  6.4.Czwarta konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat krajów najsłabiej rozwiniętych (B7-0228/2011) (głosowanie)
  6.5.Sprawozdanie z postępów Islandii w roku 2010 (B7-0226/2011) (głosowanie)
  6.6.Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2010 r. (B7-0225/2011) (głosowanie)
  6.7.Sytuacja na Wybrzeżu Kości Słoniowej (B7-0256/2011) (głosowanie)
  6.8.Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa - wymiar wschodni (B7-0198/2011) (głosowanie)
  6.9.Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa – wymiar południowy (B7-0199/2011) (głosowanie)
  6.10.Stosowanie przemocy seksualnej w konfliktach w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie (B7-0244/2011) (głosowanie)
  6.11.Sprawozdanie EBI za rok 2009 (A7-0073/2011, George Sabin Cutaş) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokół
 10.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  10.1.Przypadek Ai Weiwei w Chinach
  10.2.Zakaz udziału w wyborach do tybetańskiego rządu na uchodźstwie w Nepalu
  10.3.Zimbabwe
 11.Głosowanie
  11.1.Przypadek Ai Weiwei w Chinach (B7-0274/2011) (głosowanie)
  11.2.Zakaz udziału w wyborach do tybetańskiego rządu na uchodźstwie w Nepalu (B7-0238/2011) (głosowanie)
  11.3.Zimbabwe (B7-0239/2011) (głosowanie)
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 13.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 14.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu): patrz protokół
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia: patrz protokół
 16.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 17.Przerwa w obradach
 ZAŁĄCZNIK (Odpowiedzi pisemne)
Debaty
Wydanie Dz.U. (836 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (3608 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności