Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 7. apríla 2011 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2. – Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Výročná správa EIB za rok 2009 (rozprava)
 4.Vakcinácia proti katarálnej horúčke oviec (modrému jazyku) (rozprava)
 5.Dovoz paradajok z Maroka do EÚ (petícia č. 1565/2009) (rozprava)
 6.Hlasovanie
  6.1.Vakcinácia proti katarálnej horúčke oviec (modrému jazyku) (A7-0121/2011, Janusz Wojciechowski) (hlasovanie)
  6.2.Ponaučenia v oblasti jadrovej bezpečnosti v Európe vyplývajúce z jadrovej havárie v Japonsku (B7-0236/2011) (hlasovanie)
  6.3.Situácia v Sýrii, Bahrajne a Jemene (B7-0249/2011) (hlasovanie)
  6.4.Štvrtá konferencia Organizácie Spojených národov o najmenej rozvinutých krajinách (B7-0228/2011) (hlasovanie)
  6.5.Správa o pokroku Islandu za rok 2010 (B7-0226/2011) (hlasovanie)
  6.6.Správa o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2010 (B7-0225/2011) (hlasovanie)
  6.7.Situácia na Pobreží Slonoviny (B7-0256/2011) (hlasovanie)
  6.8.Revízia európskej susedskej politiky – východný rozmer (B7-0198/2011) (hlasovanie)
  6.9.Revízia európskej susedskej politiky – južný rozmer (B7-0199/2011) (hlasovanie)
  6.10.Používanie sexuálneho násilia v konfliktoch v severnej Afrike a na Blízkom východe (B7-0244/2011) (hlasovanie)
  6.11.Výročná správa EIB za rok 2009 (A7-0073/2011, George Sabin Cutaş) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  10.1.Prípad Aj Wej-weja v Číne
  10.2.Zákaz volieb do tibetskej exilovej vlády v Nepále
  10.3.Zimbabwe
 11.Hlasovanie
  11.1.Prípad Aj Wej-weja v Číne (B7-0274/2011) (hlasovanie)
  11.2.Zákaz volieb do tibetskej exilovej vlády v Nepále (B7-0238/2011) (hlasovanie)
  11.3.Zimbabwe (B7-0239/2011) (hlasovanie)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 14.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 17.Prerušenie zasadania
 PRÍLOHA (písomné odpovede)
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (848 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (3503 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia