Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 3330k
Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Ετήσια έκθεση της ΕΤΕ για το 2009 (συζήτηση)
 4. Εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (συζήτηση)
 5. Κοινοτικές εισαγωγές τομάτας από το Μαρόκο (συζήτηση)
 6. Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1. Εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (A7-0121/2011, Janusz Wojciechowski) (ψηφοφορία)
  6.2. Διδάγματα που πρέπει να συναχθούν για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία (B7-0236/2011) (ψηφοφορία)
  6.3. Η κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη (B7-0249/2011) (ψηφοφορία)
  6.4. Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (B7-0228/2011) (ψηφοφορία)
  6.5. Έκθεση προόδου 2010 για την Ισλανδία (B7-0226/2011) (ψηφοφορία)
  6.6. Έκθεση προόδου 2010 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (B7-0225/2011) (ψηφοφορία)
  6.7. Κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού (B7-0256/2011) (ψηφοφορία)
  6.8. Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης - Ανατολική διάσταση (B7-0198/2011) (ψηφοφορία)
  6.9. Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας - Νότια διάσταση (B7-0199/2011) (ψηφοφορία)
  6.10. Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή (B7-0244/2011) (ψηφοφορία)
  6.11. Ετήσια έκθεση της ΕΤΕ για το 2009 (A7-0073/2011, George Sabin Cutaş) (ψηφοφορία)
 7. Αιτιολογήσεις ψήφου
 8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  10.1. Η περίπτωση Ai WeiWei στην Κίνα
  10.2. Απαγόρευση των εκλογών για την ανάδειξη της εξόριστης στο Νεπάλ θιβετιανής κυβέρνησης
  10.3. Ζιμπάμπουε
 11. Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1. Η περίπτωση Ai WeiWei στην Κίνα (B7-0274/2011) (ψηφοφορία)
  11.2. Απαγόρευση των εκλογών για την ανάδειξη της εξόριστης στο Νεπάλ θιβετιανής κυβέρνησης (B7-0238/2011) (ψηφοφορία)
  11.3. Ζιμπάμπουε (B7-0239/2011) (ψηφοφορία)
 12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17. Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. LIBOR ROUČEK
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.00)

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Ετήσια έκθεση της ΕΤΕ για το 2009 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-0073/2011) του κ. Cutaş, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, σχετικά με την ετήσια έκθεση 2009 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2010/2248/INI).

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş, εισηγητής.(RO) Κύριε Πρόεδρε, η παρουσίαση της έκθεσης αυτής σχετικά με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αποτελεί μέρος μιας ετήσιας δημοκρατικής διαδικασίας η οποία εμπίπτει στις υποχρεώσεις της Τράπεζας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Παρότι η διαδικασία αυτή διενεργείται σε τακτική βάση, δεν πρέπει να υποβαθμίζεται καθώς περιλαμβάνει συστάσεις για σημαντικά θέματα σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μετατράπηκε σε ένα μέσο για τη στήριξη των εξωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα ενεργεί ως σημαντικός εταίρος για την προώθηση της οικονομίας της Ένωσης.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου βουλευτές για τις βελτιώσεις που πραγματοποίησαν στην έκθεση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό της τράπεζας για την εξαιρετική του συνεργασία, ιδίως τον Πρόεδρο, κ. Maystadt and τον Αντιπρόεδρο, κ. Kolatz-Ahnen.

Όλοι αναζητούμε μια μέθοδο για να συνδυάσουμε τα αυξανόμενα χρέη και ελλείμματα των κρατών μελών με τους στόχους για οικονομική ανάπτυξη που ορίζονται, για παράδειγμα, στη στρατηγική ΕΕ 2020, και απαιτούν σημαντικές επενδύσεις στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη βιώσιμη ενέργεια και τις υποδομές. Θεωρώ ότι η λύση στο πρόβλημα αυτό είναι ευρωπαϊκή, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παρούσα κατάσταση.

Θα παρουσιάσω στο σημείο αυτό δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει δώσει και θα συνεχίσει να δίνει ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία. Πρώτον, υπάρχουν τα δάνεια προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και δεύτερον τα ομόλογα έργου. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι επενδύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ένα μέσο σημαντικής συνεισφοράς στις δραστηριότητες καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης που λαμβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσέφερε στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδότηση μεγαλύτερη του ετήσιου στόχου της των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά το 2009 και το 2010.

Επίσης, το 2010 δημιουργήθηκε ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων, συγκεντρώνοντας πόρους της τάξεως των 200 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίοι διατέθηκαν σε όσους χρειάζονταν μικροπιστώσεις. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι εξακολουθούν να υφίστανται δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση των επιχειρηματιών στα κονδύλια.

Πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη διαφάνεια των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών της Τράπεζας και για τη χορήγηση δανείων σε αυτούς. Αποτελεί επίσης καθήκον της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να παρέχει τεχνική βοήθεια και συγχρηματοδότηση στις περιφέρειες σύγκλισης, προκειμένου να τους παρέχεται η δυνατότητα να απορροφούν τα κονδύλια που τους διατίθενται σε μεγαλύτερο βαθμό.

Ένα άλλο θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι τα ομόλογα έργου. Έχουμε το δικαίωμα να εναποθέσουμε τόσο υψηλές ελπίδες σε αυτό το χρηματοδοτικό μέσο; Πιστεύω πως ναι. Σκοπός του είναι η αύξηση των πιστοληπτικών διαβαθμίσεων των ομολόγων που εκδίδονται από επιχειρήσεις, προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις ούτως ώστε να συμπληρωθούν οι τοπικές επενδύσεις και αυτές που πραγματοποιούνται μέσω του Ταμείου Συνοχής. Χάρη στο πολλαπλασιαστικό αυτό αποτέλεσμα, οι εταιρείες θα λαμβάνουν περισσότερα χρήματα για την υλοποίηση έργων υποδομής στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, της πληροφορικής και της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι σημαντικό να εστιαστούμε σε ορισμένα βασικά έργα, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, οι οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές και η σύνδεση των λιμένων με τις ευρωπαϊκές αγορές, και σε υποδομές οι οποίες θα επιτρέπουν την ενεργειακή ανεξαρτησία, όπως ο αγωγός φυσικού αερίου Nabucco και το έργο ITGI.

Εφόσον η σημερινή συζήτηση αφορά πιθανές λύσεις για έξοδο από τη δημοσιονομική κρίση, μας οδηγεί στο θέμα της διαφάνειας και των φορολογικών παραδείσων. Η έλλειψη διαφάνειας από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς έχει λάβει τη συγκεκριμένη μορφή της φοροδιαφυγής και της απάτης και έχει συμβάλει στη δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος.

Αποτελεί καθήκον της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ως ευρωπαϊκής τράπεζας, να μην αναμειχθεί σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται μέσω μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας, όπως ορίζονται σήμερα από ποικίλους διεθνείς φορείς. Παράλληλα, οι κατάλογοι αυτοί εξακολουθούν να μην επαρκούν. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να συνεισφέρει στον τομέα αυτόν διενεργώντας κατάλληλες αξιολογήσεις και δημοσιεύοντας τα αποτελέσματά τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στον ρόλο που διαδραματίζει η Τράπεζα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρες που βρίσκονται στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ και σε εκείνες που εμπίπτουν στο πεδίο των πολιτικών συνεργασίας και ανάπτυξης. Στις χώρες αυτές, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτόν πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να αυξήσουμε τόσο το εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα αυτόν όσο και το επίπεδο συμμετοχής των τοπικών φορέων στο έργο.

Ευχαρίστως θα ακούσω τις απόψεις όσων από εσάς παρίστανται στο Κοινοβούλιο και θα λάβω πάλι τον λόγο στο τέλος.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Maystadt, Πρόεδρος της ΕΤΕ. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να λάβω ακόμα μία φορά μέρος στη συζήτηση για την έκθεσή σας σχετικά με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – τούτο έχει αρχίσει να αποτελεί παράδοση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον εισηγητή σας, τον κ. Cutaş. Είχε την προνοητικότητα να μην περιοριστεί σε μια αναδρομική εξέταση του ζητήματος, αλλά να παράσχει και κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον. Και, εάν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σας μιλήσω κυρίως γι’ αυτό το θέμα. Αναφέρετε ότι το Διοικητικό μας Συμβούλιο έχει επινοήσει μια τριπλή προσέγγιση στο έργο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τα επόμενα έτη. Θα αναπτύξουμε το έργο μας σε τρεις τομείς: στην εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην υποστήριξη της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

Απέναντι στη χρηματοπιστωτική και κατόπιν οικονομική κρίση, η οποία ξέσπασε το 2008, τα κράτη μέλη είχαν μια βραχυπρόθεσμη αντίδραση, ήτοι τα ποικίλα εθνικά σχέδια, τα οποία είχαν ως στόχο αρχικά την επιβίωση των τραπεζών και έπειτα την προώθηση της ανάκαμψης της οικονομίας. Τα εθνικά αυτά σχέδια, όπως γνωρίζετε, είχαν τη στήριξη του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2008. Η ΕΤΕπ διαδραμάτισε τον ρόλο της αυξάνοντας τον όγκο της δανειοδότησής της από 48 δισεκατομμύρια ευρώ το 2007 σε 79 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009, και διοχετεύοντας αυτήν την εισροή κονδυλίων στην πραγματική οικονομία σε τομείς οι οποίοι περιγράφονται ως τομείς προτεραιότητας από το Συμβούλιο, ειδικότερα στην ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως προ ολίγου επεσήμανε ο εισηγητής σας.

Ωστόσο, μετά τη βραχυπρόθεσμη αυτή αντίδραση, με την οποία κατορθώσαμε να αποφύγουμε τα χειρότερα, απαιτείται σήμερα μία πιο μακροπρόθεσμη. Πρόκειται για τη στρατηγική Ευρώπη 2020, και το βασικό στοιχείο της στρατηγικής αυτής είναι η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης και παραγωγικότητας, η οποία πρέπει να βασίζεται σε αυτό που συχνά αποκαλούμε τρίγωνο της γνώσης: κατάρτιση, έρευνα και καινοτομία. Η ΕΤΕπ είναι πρόθυμη να συνεισφέρει σημαντικά στην εφαρμογή της στρατηγικής αυτής. Ήδη από το 2010, έχει παράσχει περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση στον τομέα της εκπαίδευσης και περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια ευρώ για έργα ΕΑΚ – έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Η ΕΤΕπ προτίθεται να αυξήσει τη χρηματοδότησή της στους τομείς αυτούς και, για τον σκοπό αυτόν, προτίθεται να συνεχίσει να εφαρμόζει, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κοινά μέσα χρηματοδότησης κατά το πρότυπο της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης καταμερισμού του κινδύνου (RSFF) για την έρευνα, καθώς παρόμοια μέσα παρέχουν μόχλευση στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μπορεί, με το ίδιο μέγεθος πόρων, να στηρίξει έναν πολύ μεγαλύτερο όγκο επενδύσεων και, ταυτόχρονα, τα κοινά αυτά μέσα μειώνουν τον κεφαλαιακό περιορισμό της ΕΤΕπ. Τούτο σημαίνει ότι, με το ίδιο μέγεθος κεφαλαίων, η ΕΤΕπ μπορεί να αυξήσει τον όγκο της δανειοδότησής της.

Ανέφερα την RSFF, τη χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του κινδύνου για την έρευνα. Πρόκειται για ένα καλό παράδειγμα. Στο τέλος του 2010, με μια εισφορά στον προϋπολογισμό της τάξεως των 390 εκατομμυρίων ευρώ και μια διάθεση κεφαλαίων της ΕΤΕπ της τάξεως των 700 εκατομμυρίων ευρώ, είχαμε στην πραγματικότητα τη δυνατότητα να δανείσουμε περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία χρηματοδότησαν επενδύσεις στην έρευνα ύψους άνω των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μπορείτε, συνεπώς, να δείτε τα δύο είδη μόχλευσης τα οποία παρέχει ένα τέτοιο μέσο και, κατά συνέπεια, μας είναι σαφές ότι η συνεισφορά της ΕΤΕπ στη στρατηγική Ευρώπη 2020 θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική, καθώς θα έχουμε τη δυνατότητα να βασιζόμαστε σε πρακτική συνεργασία με την Επιτροπή και, επίσης, με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ο δεύτερος τομέας: η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και οι ενίοτε τραγικές της συνέπειες. Το θέμα αυτό έχει καταστεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ως εκ τούτου και για την ΕΤΕπ. Το πυρηνικό δυστύχημα της Fukushima και τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν εξ αυτού ενισχύουν περαιτέρω την ανάγκη για μαζικές επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας, στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και στις νέες ενεργειακές τεχνολογίες.

Το 2010, τα δάνεια της ΕΤΕπ για έργα τα οποία συνεισφέρουν άμεσα στη μείωση του όγκου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αυξήθηκαν σε περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ, ή στο 30% περίπου του συνολικού ποσού δανειοδότησης. Τα δάνεια για έργα σχετικά με ανανεώσιμες μορφές ενέργειας αποτέλεσαν τα 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ του συνολικού ποσού δανειοδότησής μας, και χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Τα δάνεια για έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης αυξήθηκαν σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010. Θα αυξηθούν περαιτέρω τα προσεχή έτη, καθώς υπάρχει τεράστιο δυναμικό για εξοικονόμηση ενέργειας, ιδίως στα δημόσια κτήρια και τις κατοικίες πολλών ευρωπαϊκών πόλεων και κωμοπόλεων. Όσον αφορά τις επενδύσεις για την ανάπτυξη των αστικών μεταφορών, και κατ’ επέκταση για τη μείωση της μόλυνσης από τα ατομικά μέσα μεταφοράς, η ΕΤΕπ παρείχε 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια το 2010.

Κατά συνέπεια, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και, επιπλέον, προωθούμε την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας –αναπόφευκτα περίπλοκης, δεδομένων των τεχνικών δυσκολιών– για μια πιο ακριβή εκτίμηση του αποτυπώματος άνθρακα όλων των έργων που χρηματοδοτούμε. Η συγκεκριμένη αυτή προσπάθεια μαρτυρεί τη βούλησή μας να μετατρέψουμε την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε βασική προτεραιότητα.

Τέλος, για να ολοκληρώσω, ο τρίτος τομέας: καμία δύναμη δεν μπορεί να πιστεύει ότι ασκεί εξωτερική πολιτική χωρίς χρηματοοικονομική ενίσχυση. Η Κίνα το διδάχτηκε αυτό. Παρεμβαίνει οικονομικά σε ολόκληρο τον κόσμο για να στηρίξει τους στόχους της εξωτερικής της πολιτικής. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά επιθυμεί να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική η οποία θα επηρεάζει σε ορισμένο βαθμό τον κόσμο, τότε πρέπει και εκείνη να διαθέτει ένα οικονομικό σκέλος. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση το επιθυμεί, η ΕΚΤ μπορεί να αποτελέσει το σκέλος αυτό. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα της έκθεσης Camdussus σχετικά με την εξωτερική εντολή της ΕΤΕπ. Μένει να δούμε αν τα κράτη μέλη, τα οποία είναι επίσης μέτοχοι της ΕΤΕπ, θα προβούν σε ενέργειες βάσει της σύστασης αυτής και αν θα λάβουν μια σαφή απόφαση κατά την κατάρτιση των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2014-2020.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας παρουσίασα μια γενική εικόνα της τριπλής προσέγγισης της ΕΤΕπ για τα προσεχή έτη.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κ. Cutaş, για την πολύ καλή έκθεσή του. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω τον κ. Maystadt σε αυτήν την Ολομέλεια, καθώς είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η Επιτροπή να συγχαρεί τόσο τον ίδιο όσον και την ΕΤΕπ για τη συνεχή δυναμική τους απάντηση στις επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Η συνδρομή της ΕΤΕπ υπήρξε ουσιαστική. Η ΕΤΕπ μάς παρείχε βοήθεια για την αντιμετώπιση της έλλειψης πιστώσεων στην αγορά, γεγονός καίριας σημασίας όχι μόνο για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, αλλά και για τους εταίρους μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ΕΤΕπ μπόρεσε να αυξήσει σημαντικά τη δανειοδοτική της δραστηριότητα και, ταυτοχρόνως, να κατευθύνει την αύξηση στους βασικούς τομείς που ενισχύουν την ανάπτυξη.

Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη του Κοινοβουλίου ότι η ενίσχυση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, καθώς και η μετάβαση σε οικονομίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αποτελούν βασικούς στόχους της ΕΤΕπ. Συνεπώς, η Επιτροπή ένωσε τις δυνάμεις της με τον όμιλο της ΕΤΕπ για την ενίσχυση των καθεστώτων σύγκλισης με τα κοινά χρηματοδοτικά μέσα τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά –JASPERS, JEREMIE, και τη νέα έκδοση, ELENA– για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, επικροτούμε την αύξηση του όγκου δανειοδότησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συμφωνούμε με το αίτημά σας για περισσότερο ποιοτικά μέτρα όσον αφορά την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της διαφάνειας της παρέμβασης του ομίλου της ΕΤΕπ στον τομέα αυτόν.

Στο πλαίσιο αυτό, μια αξιολόγηση του βέλτιστου επιμερισμού των εργασιών μεταξύ της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ φαίνεται πως είναι απαραίτητη. Οι τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλε η ΕΤΕπ αναδεικνύουν τη σημασία που έχει η βελτιστοποίηση της χρήσης του κεφαλαίου της. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ μεγαλύτερων όγκων και δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου, οι οποίες απορροφούν περισσότερα κεφάλαια αλλά προσθέτουν μεγαλύτερη αξία στην παρέμβαση του ομίλου της ΕΤΕπ.

Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τα χρηματοδοτικά μέσα. Πιστεύουμε ότι η χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, σε συνδυασμό με τα βασικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η ΕΤΕπ, θα πρέπει να επεκταθεί. Τα μέσα που χρησιμοποιούν στιγμιαία δάνεια, ίδια κεφάλαια και εγγυήσεις βοηθούν στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού της ΕΕ προσελκύοντας επιπλέον πόρους από τρίτες χώρες. Επιπλέον, η αυξημένη χρήση των κοινών χρηματοδοτικών μέσων και ο καταμερισμός του κινδύνου με τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση των κεφαλαίων και θα επέτρεπαν την αύξηση της μόχλευσης των πόρων της ΕΤΕπ και την ενίσχυση του εύρους της. Εντέλει, τούτο συνεπάγεται περισσότερα έργα για τη στήριξη μιας στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 και καλύτερη στήριξη των στόχων και των σκοπών της.

Η πρωτοβουλία για τα ομόλογα έργου Ευρώπη 2020, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος υπό δημόσια διαβούλευση, αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Η στρατηγική ΕΕ 2020 απαιτεί μεγάλης κλίμακας διασυνοριακές επενδύσεις για τη στήριξη των εμβληματικών δράσεων της στρατηγικής ΕΕ 2020 και για την ανάπτυξη έξυπνων, αναβαθμισμένων και πλήρως διασυνδεδεμένων υποδομών. Η πρωτοβουλία για τα ομόλογα έργου θα στηρίξει τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων στον τομέα των υποδομών για τις μεταφορές, την ενέργεια και τις επικοινωνίες, και ενδεχομένως και σε άλλους τομείς οι οποίοι βοηθούν να τεθούν τα θεμέλια για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στο μέλλον. Χαίρομαι για τη στήριξή που εκφράζετε στην έκθεσή σας για την πρωτοβουλία αυτή.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης των προτάσεων της Επιτροπής για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Επιτροπή διενεργεί μια στρατηγική εξέταση και ανάλυση για να διασφαλισθεί η βελτιωμένη χρήση των νέων μέσων, πραγματοποιώντας διάλογο με την ΕΤΕπ και με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να επωφεληθεί από την εξειδικευμένη γνώση τους σε χρηματοπιστωτικά θέματα και από την εμπειρία τους στην αγορά.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τις εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ εκτός ΕΕ, η Επιτροπή στηρίζει την αύξηση των ανώτατων ορίων που προτείνονται από το Κοινοβούλιο βάσει της ενδιάμεσης επανεξέτασης της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ, και συγκεκριμένα την αύξηση κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την περιοχή της Μεσογείου. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό σήμερα. Είναι απαραίτητο προκειμένου η ΕΤΕπ να συνεχίσει την παρέμβασή της σε βιώσιμο επίπεδο και να στηρίξει τον δημοκρατικό μετασχηματισμό των χωρών εταίρων μας. Ομοίως, επαναλαμβάνουμε επίσης τη σημασία της επαναχρησιμοποίησης από την ΕΤΕπ κεφαλαίων από προηγούμενες επενδύσεις στην περιοχή της Μεσογείου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στην περιοχή. Επιπλέον, στηρίζουμε την προοδευτική ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας της ΕΤΕπ, καθώς οι πρόσθετες αυτές ανάγκες θα απαιτήσουν μια σταδιακή αύξηση των πόρων προσωπικού που είναι εξειδικευμένο σε αναπτυξιακές πτυχές.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής μετά την ενδιάμεση επανεξέταση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ, η Επιτροπή θα συστήσει μια ομάδα εργασίας για τη μελέτη της πιθανής δημιουργίας μιας πλατφόρμας συνεργασίας και ανάπτυξης της ΕΕ. Ο στόχος είναι η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των μηχανισμών, ο συνδυασμός των επιχορηγήσεων και των δανείων στα οποία συμμετέχουν η Επιτροπή, η ΕΤΕπ και άλλα πολυμερή και διμερή ιδρύματα. Η δημιουργία μιας τέτοιας πλατφόρμας θα συνδράμει στην ανάπτυξη συνεργειών και θα προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να αναφέρω ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Επιτροπής, της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ υπογράφηκε στις αρχές Μαρτίου.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να επικροτήσω την προσοχή που δίνετε στους βουλευτές, κύριε Maystadt, καθώς, ως Πρόεδρος μιας διακυβερνητικής τράπεζας δεν είστε υποχρεωμένος να το πράξετε. Το εκτιμούμε. Η ομιλία μου αναφέρεται στην ασφάλεια και στην κοινοτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Στο θέμα της ασφάλειας, κύριε Maystadt, είπατε ότι επιθυμείτε να αποτελέσετε την υποστηρικτική δύναμη και το χρηματοδοτικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αλλά με μία αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας τριπλού Α. Επιπλέον, εμείς στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού λέμε εδώ και χρόνια ότι θα πρέπει να υποβάλλεστε σε προληπτικό κανονιστικό έλεγχο. Προτείνουμε ο έλεγχος αυτός να διεξάγεται είτε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είτε, βάσει μιας εθελοντικής προσέγγισης από την ΕΤΕπ, από τη νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, με ή χωρίς τη συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων ρυθμιστικών αρχών, και καλούμε εσάς, κύριε Επίτροπε, να καταθέσετε προτάσεις.

Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, αναφερόμενος στην πρότασή μας να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ούτως ώστε το διακυβερνητικό αυτό όργανο να μπορέσει σταδιακά να μετατραπεί σε κοινοτικό όργανο.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να αναφερθώ, όπως ο κ. Maystadt, στο μέλλον και θα ήθελα να θέσω τρία ζητήματα. Πρώτον, η ανάπτυξη και η ανασυγκρότηση είναι αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη, και τούτο συνεπάγεται επενδύσεις και χρηματοδότηση των επενδύσεων.

Το εύλογο ερώτημα σήμερα είναι από πού μπορεί να προέλθει αυτή η χρηματοδότηση. Το σημαντικό στοιχείο της απάντησης στο ερώτημα αυτό βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στα συγγενή της ιδρύματα. Θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντικό να ενθυμούμαστε ότι, τα προσεχή έτη, θα υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός για χρηματοδότηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα υπάρξουν εθνικοί προϋπολογισμοί με διάθεση για περαιτέρω περικοπές. Θα έχουμε επίσης έναν τραπεζικό τομέα με πολλές αβεβαιότητες, όταν θα αναλάβει εκ νέου κανονικές χρηματοδοτικές δραστηριότητες, και, ασφαλώς, θα έχουμε έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ο οποίος θα παραμείνει, ως συνήθως, πολύ περιορισμένος ώστε να είναι αποτελεσματικός και ώστε να επιλύει τα προβλήματά μας. Συνεπώς, η ΕΤΕπ θα είναι απολύτως απαραίτητη.

 
  
MPphoto
 

  Thijs Berman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(NL) Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω τον συνάδελφό μου, τον κ. Cutaş, για την εξαιρετική έκθεσή του σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΤΕπ για το 2009. Τον συγχαίρω επίσης για τη γενική εικόνα που μας παρουσίασε εδώ.

Ωστόσο, θα ήθελα να σχολιάσω μία συγκεκριμένη πτυχή, δηλαδή τη σχέση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί συννομοθέτη για την εξωτερική εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για όλες τις δραστηριότητες της τράπεζας εκτός ΕΕ, στις γείτονες χώρες και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το Συμβούλιο, ωστόσο, φαίνεται να θεωρεί εξαιρετικά δύσκολο το να λάβει σοβαρά υπόψη του τις προτάσεις αυτού του Κοινοβουλίου σχετικά με την επανεξέταση της εξωτερικής εντολής. Προς έκπληξή μου, το Συμβούλιο έχει αποκτήσει τη συνήθεια να απορρίπτει με άνεση όλων των ειδών τις νέες προτάσεις τις οποίες υποβάλλει το Κοινοβούλιο ως «μη αποδεκτές».

Αναφέρομαι συγκεκριμένα στις προτάσεις για την ανάληψη ενεργού ρόλου από την ΕΤΕπ όσον αφορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για έναν μεγαλύτερο ρόλο για την ΕΤΕπ όσον αφορά τη μικροχρηματοδότηση. Είναι οι προτάσεις αυτές «μη αποδεκτές»; Είναι αρμοδιότητα του Συμβουλίου ο καθορισμός του φάσματος των θεμάτων τα οποία επιτρέπεται να συζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Όχι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι συννομοθέτες επί ίσοις όροις και, μαζί και σε στενή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει από κοινού να καθορίζουν τους κανόνες που διέπουν τις εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Τούτο απαιτεί διαβουλεύσεις, κοινές συζητήσεις, συμβιβασμούς, μια ανοιχτή στάση από την πλευρά και των δύο νομοθετών. Συνεπώς, είναι παράλογο και έχει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα το να χρησιμοποιείται η φράση «μη αποδεκτές» για τον χαρακτηρισμό προτάσεων τις οποίες η μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρεί σημαντικές. Αντιθέτως, αυτή η αποστασιοποιημένη συμπεριφορά εκ μέρους του Συμβουλίου είναι απαράδεκτη, κατά την άποψή μου. Το γεγονός ότι κανείς από το Συμβούλιο δεν παρίσταται εδώ σήμερα είναι παράλογο και αντικατοπτρίζει το πόσο αποστασιοποιημένοι είναι.

Η ΕΤΕπ αποτελεί ουσιώδες εργαλείο για τις εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια δημόσια τράπεζα, μια τράπεζα η οποία μπορεί να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη και στη βελτίωση των υποδομών με δανειοδότηση, είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των γειτονικών μας χωρών. Το ίδιο ισχύει και για τις σχέσεις μας με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και εκεί, επίσης, η ύπαρξη μιας δημόσιας τράπεζας είναι ουσιαστικής σημασίας. Μια τέτοια τράπεζα οφείλει να τηρεί τη Συνθήκη της Λισαβόνας και τους στόχους της. Η μείωση της φτώχειας είναι ένας από τους στόχους αυτούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να ορίσει σαφώς τον ρόλο της Τράπεζας στην εξωτερική της εντολή. Αναμένω μια ανοικτή και εποικοδομητική στάση από την πλευρά του Συμβουλίου, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να το διασαφηνίσουμε αυτό από κοινού.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Maystadt, ήθελα να επισημάνω ένα σημείο.

Όταν ξεκινήσαμε τις εργασίες για την έκθεση αυτή, υπήρχε ήδη σαφής ανάγκη για μακροπρόθεσμες επενδύσεις εξαιτίας των γεγονότων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κρίση κατέδειξε ότι υπήρξαμε κοντόφθαλμοι στο έργο μας, όπως θα έλεγε ο Tommaso Padoa-Schioppa. Πραγματικά χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμες επενδύσεις, και το ίδρυμά σας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.

Όλα τα πρόσφατα γεγονότα –αναφέρομαι κυρίως σε αυτά της νότιας Μεσογείου και στη συνειδητοποίηση, ίσως, ορισμένων δυσκολιών όσον αφορά τις ενεργειακές μας επιλογές– αποτελούν έναν επιπλέον λόγο να ενθαρρύνουμε το έργο σας και να σας στηρίξουμε. Θα υπάρχουν πάντα βουλευτές στο Κοινοβούλιο αυτό οι οποίοι θα στηρίζουν το έργο που επιτελείτε. Συμφωνώ, ωστόσο, με τα λόγια του κ. Audy: είναι επίσης πολύ σημαντικό να κινηθούμε προς την κατεύθυνση του αυξημένου ελέγχου, όπως έχουμε πράξει για πολλά ιδρύματα.

Εννοώ ότι, παρότι προσωπικά είμαι υπέρ των ομολόγων έργου και πολλών από τις ιδέες που κυκλοφορούν επί του παρόντος, αγωνιώ να διασφαλιστεί ότι δεν θα σπεύσουμε στη λύση των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα χωρίς να εξετάσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια τον τρόπο σύστασής τους και το τελικό κόστος τους για τους φορολογούμενους και για όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτές. Πιστεύω ότι μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αλλά υπάρχουν επίσης πόροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη επί του παρόντος –αναφέρομαι στο ταμείο Marguerite και στο έργο των Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων τα οποία έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες εκτός συνόρων– και ήθελα συνεπώς να επιχειρηματολογήσω υπέρ των μεγαλύτερων μακροπρόθεσμων επενδύσεων και των ελέγχων για την καταλληλότητά τους όσον αφορά τους στόχους τους οποίους προσπαθούμε να επιτύχουμε από κοινού. Πιστεύω ότι είναι το ελάχιστο που θα έπρεπε να αναμένουμε.

Εν πάση περιπτώσει, σας στηρίζουμε και θα θέλαμε να δούμε όλα τα πρόσφατα γεγονότα που έλαβαν χώρα να ενθαρρύνουν μια πιο εκτεταμένη και ευρεία συζήτηση.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Canfin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Maystadt, κύριε Επίτροπε, όπως γνωρίζετε, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία δίνει κατά παράδοση ιδιαίτερη σημασία στην ΕΤΕπ. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό μέσο δημόσιας πολιτικής και λόγω του ότι δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτήν, έχουμε και πολύ μεγάλες απαιτήσεις από αυτήν – αυτά τα δύο συμβαδίζουν.

Η άποψή μας για την ΕΤΕπ είναι ότι, εντέλει, πρόκειται για μια αυτόνομη τράπεζα και, ως τέτοια, υπόκειται σε τραπεζικούς περιορισμούς, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ορισμένοι από τους συναδέλφους μου βουλευτές ορθώς ανέφεραν ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει πιθανώς να λαμβάνει υπόψη τους νέους περιορισμούς που συνδέονται με τον τραπεζικό τομέα. Ταυτοχρόνως, πρόκειται για μια πραγματικά ξεχωριστή τράπεζα, επειδή όντως χρηματοδοτείται από τα χρήματα των φορολογουμένων. Και επιπλέον, υφίσταται για να πράττει όσα οι άλλες τράπεζες δεν πράττουν και για να θεσπίζει κανόνες οι οποίοι υπερβαίνουν τις δυνατότητες του ιδιωτικού τομέα.

Θα ήθελα να επισημάνω ένα ή δύο σημεία στα οποία θεωρώ ότι η ΕΤΕπ θα μπορούσε να βελτιώσει την επίδοσή της, παρόλο που έχει σημειωθεί πρόοδος τους τελευταίους μήνες. Το πρώτο σημείο αφορά το θέμα των φορολογικών παραδείσων. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά σημαντικό αγώνα, όχι μόνο για εμάς, αλλά πιστεύω και για την πολύ μεγάλη πλειονότητα των συναδέλφων μου βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κρίση κατέδειξε ότι οι φορολογικοί παράδεισοι θολώνουν, υπονομεύουν και αποδυναμώνουν ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την παγκόσμια οικονομία.

Συνεπώς, στην έκθεση αυτή, η πλειονότητα των βουλευτών υποστηρίζει την ιδέα ότι θα πρέπει να διασφαλίσετε έναν μεγαλύτερο βαθμό διαφάνειας όσον αφορά τα δάνεια τα οποία χορηγείτε στις επιχειρήσεις και τα οποία διέρχονται από φορολογικούς παραδείσους. Πιστεύω ότι η πρακτική αυτή πρέπει να σταματήσει. Γνωρίζω πολύ καλά ότι αντιμετωπίζετε επιχειρησιακούς περιορισμούς σε αυτές τις χώρες, αλλά τίθεται ένα πολιτικό ζήτημα εδώ, το οποίο είναι ότι, εάν αποτελείτε την υποστηρικτική δύναμη της Ευρώπης, οφείλετε να δίνετε μάχες. Εάν δίνετε μάχες, τότε πιστεύω ότι η μάχη κατά των φορολογικών παραδείσων θα πρέπει να είναι μία από αυτές.

Εμείς, από την πλευρά μας, θα επιθυμούσαμε ασφαλώς να προχωρήσετε περαιτέρω, ήτοι θα θέλαμε να θέσετε όρους για την έγκριση δανείων της ΕΤΕπ προς τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο της αλυσίδας αξίας στους φορολογικούς παραδείσους και οι οποίες βρίσκονται τουλάχιστον στη μαύρη λίστα του ΟΟΣΑ που είναι επί του παρόντος υπό αναθεώρηση.

Το δεύτερο ζήτημα για το οποίο θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας είναι το θέμα του ελέγχου και της διαχείρισης. Η κ. Goulard αναφέρθηκε σε αυτό προ ολίγου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να διευρύνουμε την επιλογή, ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τον βαθμό κοινής ευθύνης, ούτως ώστε η επιλογή των έργων όπου χρησιμοποιούνται τα χρήματα των φορολογουμένων να πραγματοποιείται με όσο το δυνατόν περισσότερο δημοκρατικό και διαφανή τρόπο.

Το τρίτο ζήτημα σχετίζεται με τον υπολογισμό των οφελών της δράσης σας, τα οποία υπολογίζετε επίσης με δημοσιονομικούς όρους, ασφαλώς. Όπως ανέφερα προηγουμένως, αποτελείτε μια αυτόνομη τράπεζα, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να ανταποκριθείτε σε προκλήσεις σχετικά με την αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής. Ωστόσο, στόχος σας είναι να παρέχετε και πρόσθετα οφέλη, και γι’ αυτόν τον λόγο χρησιμοποιείται δημόσιο χρήμα. Στόχος σας είναι να παρέχετε οφέλη όσον αφορά την κοινωνική συνοχή, όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Πιστεύω ότι θα μπορούσατε να σημειώσετε ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο στην υποβολή εκθέσεων, στον υπολογισμό αυτών των μη δημοσιονομικών οφελών, τα οποία αποτελούν κεντρικό στοιχείο της δράσης και της νομιμότητάς σας. Πιστεύω ότι, αντί να αντιπαραθέτετε τα δημοσιονομικά οφέλη προς τα μη δημοσιονομικά οφέλη, θα πρέπει να διεξαγάγετε μια όσον το δυνατόν ευρύτερη αξιολόγηση, και να μην την περιορίσετε αποκλειστικά σε νομισματικά και δημοσιονομικά ζητήματα.

Τέλος, το τελευταίο σημείο της ομιλίας μου σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή. Η έκθεση αναφέρει συγκεκριμένα ότι πρέπει να επιδιώξετε όλους τους στόχους της ΕΕ. Ένας από τους επίσημους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να διασφαλισθεί η μείωση κατά 80% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Τούτο δεν θα καταστεί εφικτό εάν εξακολουθήσουμε να χρηματοδοτούμε σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, οι οποίοι έχουν διάρκεια ζωής 40 ετών και εκπέμπουν τεράστιες ποσότητες CO2.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD).(EN) Κύριε Πρόεδρε, έχει λάβει υπόψη του ο κ. Canfin ότι η χρήση της ΕΤΕπ ως δημόσιου μέσου πολιτικής, την οποία υποστηρίζουν ο ίδιος και το κόμμα του, θα επιβαρύνει άμεσα οικονομικά τους φορολογούμενους της ΕΕ, και συγκεκριμένα τους βρετανούς φορολογούμενους; Το έχει λάβει αυτό καθόλου υπόψη του;

 
  
MPphoto
 

  Pascal Canfin (Verts/ALE).(FR) Η απάντησή μου σε αυτό είναι πολύ απλή. Πιστεύω ότι η ΕΤΕπ έχει στοιχίσει πολύ λιγότερα χρήματα στους βρετανούς φορολογούμενους σε σχέση με όσα τους στοιχίζουν οι αμιγώς ιδιωτικές βρετανικές τράπεζες και πιστεύω ότι το γενικό συμφέρον, όπως και αυτό των βρετανών φορολογουμένων, εξυπηρετείται πολύ καλύτερα από την ΕΤΕπ παρά από άλλες τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου τις οποίες ο φορολογούμενος υποχρεώθηκε να διασώσει.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. (EN) Κύριε Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο έχει διαθέσει πολλές ώρες στην Αίθουσα αυτή για τη συζήτηση σχετικά με το πώς θα καταστούν οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για τις χρηματοπιστωτικές μας υπηρεσίες οι πλέον διαφανείς και υπεύθυνοι οργανισμοί. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, οι οποίες ελέγχονται πλήρως από το Κοινοβούλιο αυτό. Ωστόσο, στη νέα αυτή εποχή λογοδοσίας μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση και υπό το πρίσμα των αλλαγών που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας, πρέπει να ορίσουμε συγκρίσιμα επίπεδα εποπτείας και ελέγχου των υφιστάμενων οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΕπ.

Λαμβάνοντας υπόψη τον κεντρικό ρόλο τον οποίο έχει αναλάβει η ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση των στρατηγικών των κρατών μελών της ΕΕ και των εξωτερικών δραστηριοτήτων της ΕΕ, είναι πλέον καιρός να βελτιωθεί το επίπεδο υποχρέωσης λογοδοσίας των δραστηριοτήτων της προς το Κοινοβούλιο αυτό. Το χαρτοφυλάκιο δανείων και οι γενικότερες τραπεζικές και δανειοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ θα πρέπει να αξιολογούνται κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται οι εμπορικές μας τράπεζες. Πρέπει να υποβάλλονται σε αυστηρές δοκιμασίες προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και όλες οι χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες θα πρέπει να παραμένουν στον ισολογισμό. Όταν χρησιμοποιείται μόχλευση ή κίνδυνος, θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις στα όρια κινδύνου, εφόσον, εντέλει, τυχόν αθέτηση σημαίνει ότι ο φορολογούμενος θα πρέπει και πάλι να πληρώσει. Είναι πλέον καιρός το Κοινοβούλιο αυτό να επιδιώξει έναν πιο στενό ρόλο όσον αφορά τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, κυρίως εφόσον ο ρόλος της Τράπεζας αυξάνεται με την ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών μέσων.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Maystadt, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το βασικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η προώθηση των στόχων της ΕΕ μέσω της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης βιώσιμων επενδύσεων. Τούτο συνεπάγεται επίσης ότι η ΕΤΕπ δεσμεύεται από τις αξίες της ΕΕ, με άλλα λόγια, από τα κοινωνικά πρότυπα, τη διαφάνεια, τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα, την ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ωστόσο, πληροφορούμαστε από τις ΜΚΟ που συμμετέχουν στην τοπική υλοποίηση των έργων τα οποία χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ ότι σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζεται με συνέπεια η τήρηση των προτύπων αυτών. Αυτό αναφέρθηκε ήδη και από άλλους ομιλητές. Οι ΜΚΟ επικρίνουν την έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται τα δάνεια στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλονται εκθέσεις από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της ΕΤΕπ. Κατά πόσον γνωρίζει η ΕΤΕπ τις επικρίσεις αυτές και κατά πόσον όντως διερευνά τις επικρίσεις αυτές; Αυτό θα θέλαμε να πληροφορηθούμε.

Κατά την άποψή μας, ορισμένα τουλάχιστον από τα αιτήματα των ΜΚΟ προς την ΕΤΕπ είναι αρκετά εύλογα: μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη χορήγηση πιστώσεων από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και δημιουργία σαφέστερων χρηματοδοτικών όρων για τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, καθώς και κριτηρίων αποτελεσματικότητας για τη χορήγηση δανείων. Για τη βελτίωση της διαφάνειας, οι ΜΚΟ προτείνουν επιπλέον οι περιβαλλοντικές και χρηματοδοτικές πληροφορίες για τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΤΕπ έργα να δημοσιοποιούνται πριν από την έγκρισή τους. Συγκεκριμένα, τα έργα της ΕΤΕπ σε τρίτες χώρες θα πρέπει να υποβάλλονται σε ανεξάρτητες αξιολογήσεις βιωσιμότητας, προκειμένου να προσδιορίζονται οι οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές επιπτώσεις του εκάστοτε έργου.

Ωστόσο, φαίνεται ότι υφίστανται και άλλα προβλήματα πέραν της διαφάνειας. Ο έλεγχος της συμμόρφωσης προς τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, καθώς και προς τα πρότυπα για τις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ, έχει επίσης δεχθεί την κριτική των ΜΚΟ. Ο αυστηρός έλεγχος της συμμόρφωσης προς τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να αποτελεί μέρος της διαδικασίας σε όλες τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Τα έργα που δεν συμμορφώνονται προς τα πρότυπα αυτά δεν θα πρέπει να λαμβάνουν ενίσχυση.

Τέλος, θα ήθελα να σχολιάσω το θέμα της ενεργειακής πολιτικής. Είναι ικανοποιητικό το γεγονός ότι η προώθηση ενός βιώσιμου και ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί ήδη έναν από τους τρέχοντες στόχους της ΕΤΕπ. Λαμβάνοντας υπόψη την καταστροφή αναφορικά με τον αντιδραστήρα της Fukushima, η προώθηση μιας μελλοντοστραφούς, ανανεώσιμης και μη πυρηνικής παραγωγής ενέργειας χωρίς χρήση άνθρακα, καθώς και η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς στους οποίους επενδύει η ΕΤΕπ, πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανέφερε ότι, στην εικόνα που οραματίζεται για το μέλλον, η ΕΤΕπ θα μπορούσε να μετατραπεί σε κινητήρια δύναμη στις αναπτυσσόμενες χώρες μαζί με την Κίνα. Εσείς τώρα εκφράσατε ορισμένες επικρίσεις σχετικά με την αναπτυξιακή αυτή συνεργασία. Θα μπορούσατε να γίνετε λίγο σαφέστερος ως προς αυτό, και πώς αξιολογείτε την κεντρική ιδέα ότι η ΕΤΕπ θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει το κατάλληλο μέσο για την αντιστάθμιση ή τη συμπλήρωση της δράσης των Κινέζων στις αναπτυσσόμενες χώρες;

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute (GUE/NGL). (DE) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι δύσκολο να αναφερθώ διεξοδικά στο θέμα αυτό αυτήν τη στιγμή, δεδομένου του χρόνου που έχω στη διάθεσή μου. Ωστόσο, έχω στη διάθεσή μου πολλές εκθέσεις από ΜΚΟ τις οποίες ευχαρίστως θα σας διαθέσω. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ενήμερη γι’ αυτές. Οι εκθέσεις αυτές εξηγούν πώς η αναπτυξιακή βοήθεια υποστηρίζεται τοπικά από την ΕΤΕπ σε αφρικανικές και ασιατικές χώρες και εκφράζουν επίσης ορισμένες επικρίσεις για το θέμα αυτό. Ευχαρίστως θα σας διαθέσω τις εκθέσεις αυτές, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση αυτή λεπτομερώς αυτήν τη στιγμή.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. (EN) Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνω τον λόγο σε αυτό το Κοινοβούλιο σήμερα για να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις οι οποίες ίσως φανούν χρήσιμες. Διετέλεσα επί 35 έτη τραπεζικός επενδυτής, διαχειριστής επενδύσεων, σύμβουλος επενδύσεων και υπεύθυνος χάραξης οικονομικής στρατηγικής και δεν αγόρασα ποτέ ούτε μία αποτυχημένη τράπεζα στη ζωή μου. Δεν αγόρασα ποτέ μια αποτυχημένη τράπεζα για τους πελάτες μου, αλλά τα τελευταία χρόνια οι πολιτικοί και οι γραφειοκράτες με απειλούν, ως φορολογούμενο, και με εξαναγκάζουν να αγοράζω αμέτρητες αποτυχημένες τράπεζες. Και δεν πρόκειται καν για βρετανικές αποτυχημένες τράπεζες, αλλά για ξένες αποτυχημένες τράπεζες, και πληροφορούμαι σήμερα ότι ο βρετανός φορολογούμενος καλείται να πληρώσει για την Πορτογαλία.

Εάν επιθυμώ να επενδύσω στο εξωτερικό, θα αγοράσω χαρτοφυλάκιο αναπτυσσόμενων αγορών. Δεν επιθυμώ ένα είδος κρατικοποιημένης τράπεζας καρικατούρας, η οποία θα επενδύει τα χρήματά μου ή αυτά των πολιτών της εκλογικής μου περιφέρειας εξαναγκαστικά. Και την αποκαλώ «τράπεζα καρικατούρα», κύριε Maystadt, επειδή έως τώρα το μόνο που άκουσα από εσάς είναι πώς θα επενδύσετε χρήματα για να αλλάξετε τον καιρό. Δεν έχω ξανακούσει τόσες ανοησίες στη ζωή μου. Δεν γνωρίζω ποιον συμβουλεύεστε, αλλά, στην πραγματικότητα, βάσει στατιστικών, ο καιρός δεν έχει αλλάξει εδώ και 15 ή 16 χρόνια· επομένως πού θα διοχετεύσετε όλα αυτά τα χρήματα;

Δεν επιθυμώ να επενδύσω στην τράπεζά σας ούτε εγώ ούτε ο βρετανικός λαός. Θα σας συμβούλευα, εάν επιθυμείτε να διατηρήσετε την αξιολόγησή σας ΑΑΑ, να αγνοήσετε τις εκκλήσεις του Κοινοβουλίου αυτού –το οποίο βρίθει από εκκεντρικά άτομα, οικολόγους και βαριεστημένες νοικοκυρές– και ειδικότερα όσες αναφέρονται στην παράγραφο 48 της έκθεσης. Οι ηλιακοί συλλέκτες στη γη των γκνου, των καμηλοπαρδάλεων και των τυμπάνων θα σας κάνει να χάσετε σε χρόνο μηδέν την αξιολόγηση ΑΑΑ που έχετε.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, αισθάνεται κανείς ότι χάνει την επαφή με την πραγματικότητα όταν ακούει τα σχόλια που μόλις έκανε ο βρετανός ομιλητής και έπειτα διαπιστώνει τις πραγματικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στις τράπεζες, στις οποίες υποτίθεται ότι πρέπει να έχουμε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη.

Για να επιστρέψω στα βασικά μου επιχειρήματα: η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αποτελεί ένα σημαντικό μέσο σε τρεις τομείς. Πιστεύω ότι αυτό που αναφέρει ο κ. Klute θα πρέπει να αποτελέσει μέρος της στρατηγικής στον έξω κόσμο. Είναι αποκρουστικό το θέαμα των κινέζων επενδυτών, των κρατικών επενδυτών, οι οποίοι υπονομεύουν όλο και περισσότερο τα πολιτικά συστήματα με την αιτιολογία ότι συμμετέχουν σε ορισμένα τοπικά έργα κατασκευής γεφυρών. Εάν αναζητήσει κανείς τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα βρει ουσιαστικά τίποτα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ακολουθήσετε αυτήν την πορεία.

Το δεύτερο επιχείρημά μου αναφέρεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες παραμελούνται αναίτια από τις παραδοσιακές τράπεζες που προσανατολίζονται αποκλειστικά προς τη μεγιστοποίηση των κερδών.

Τρίτον, παρατηρείται μια αλλαγή στην ενεργειακή πολιτική. Ενώ η καταστροφή που σχετίζεται με τον ιαπωνικό αντιδραστήρα αποτελεί όντως τραγωδία, θα μπορούσε να δώσει περαιτέρω ώθηση ώστε να προβείτε σε σχετικές με το θέμα αυτό ενέργειες εδώ στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Maystadt, κύριε Επίτροπε, μετά τα σχόλια που άκουσα προ ολίγου, τα οποία είναι ανάξια του Κοινοβουλίου αυτού, θα ήθελα να σας πω ότι η πλειονότητά μας πιστεύει πως η δράση της ΕΤΕπ είναι πολύ θετική. Οι βελτιώσεις που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχουν νέα περιθώρια δράσης, τα οποία αναμένεται να βοηθήσουν την ΕΤΕπ να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητά της και να παράσχει συναφείς λύσεις στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Όπως τονίσατε, η ΕΤΕπ παρέχει πραγματική στήριξη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και συνεισφέρει σημαντικά στον στόχο σύγκλισης της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Οι δράσεις αυτές πρέπει να συνεχιστούν και, ει δυνατόν, να αυξηθούν.

Η ΕΤΕπ πρέπει να προβεί σε περισσότερες ενέργειες για να προωθήσει τις στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη και, συνεπώς, θα ήθελα να σας καλέσω να στηρίξετε εκείνους οι οποίοι έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων και, ειιδκότερα, τα Ταμεία Παρακαταθηκών και Δανείων −caisse des dépôts και cassa dei depositi− και την «KfW». Πιστεύω ότι θα πρέπει να τους παρασχεθεί στήριξη, καθώς οι τραπεζικοί κανονισμοί και οι λογιστικοί κανονισμοί που υφίστανται σήμερα δεν μας παροτρύνουν προς τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και τιμωρούν εκείνους που τις επιλέγουν. Επιπλέον, αντίθετα με όσα λέγονται συχνά, χρειαζόμαστε αλλαγές και όχι απλώς προσαρμογές. Η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση είναι, όπως είπατε κι εσείς, απαραίτητη για να χαραχτεί ένας νέος ορίζοντας για την Ευρώπη.

Ορθώς αναφέρατε ότι, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕπ πρέπει να ενεργεί ως κινητήρια δύναμη και, ως εκ τούτου, πρέπει να προτείνει πρωτοβουλίες, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μεσογειακών χωρών. Στις παρούσες συνθήκες αναβρασμού οι οποίες επηρεάζουν πολλές από τις χώρες αυτές, η ΕΤΕπ μπορεί, μέσω στοχοθετημένων χρηματοδοτήσεων, να συνεισφέρει με χρήσιμο τρόπο στην οικονομική ανάπτυξη μέσα στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο και, κατ’ επέκταση, να συνεισφέρει στην εδραίωση του δημοκρατικού πολιτισμού των χωρών αυτών, το μέλλον των οποίων παραμένει αβέβαιο.

Σημείωσα την πρόθεσή σας να συνεισφέρετε κατ’ αυτόν τον τρόπο εάν σας ζητηθεί από την Ένωση, και ελπίζω ότι η Ένωση θα το ζητήσει.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D). (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Maystadt, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Cutaş για την εξαιρετική του έκθεση.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να αποφέρει περισσότερα, καλύτερα και ταχύτερα αποτελέσματα. Η σημασία του ρόλου της στη χρηματοδότηση έργων σε όλους τους τομείς της οικονομίας προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί περαιτέρω λόγω της οικονομικής κρίσης.

Η κρίση δυσχέρανε την πρόσβαση στην πίστωση και ανέδειξε επίσης την ανάγκη για μια συνολική επανεξέταση του οικονομικού μας μοντέλου. Η ΕΤΕπ οφείλει να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο. Προκειμένου να εκπληρώσει τον ρόλο αυτόν, πρέπει να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο ρευστότητας και μια επαρκώς ισχυρή οικονομική θέση, ώστε να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση στις κεφαλαιακές αγορές με ευνοϊκούς όρους. Πρέπει επίσης να διαθέτει μέσα τα οποία θα επιτρέπουν την ανάληψη των απαραίτητων έργων, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση δεν θα λάμβαναν χρηματοδοτική στήριξη από τις εμπορικές τράπεζες και τα οποία θα ήταν ιδιαιτέρως δύσκολο να εξασφαλίσουν από αλλού χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους.

Η ΕΤΕπ παρήγαγε ορισμένα θετικά αποτελέσματα το 2009, όταν η δραστηριότητά της αυξήθηκε κατά 40%, η χρηματοδότησή της για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 55%, η χρηματοδότησή της για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές αυξήθηκε κατά 36% και η χρηματοδότησή της με στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης αυξήθηκε κατά 73%.

Ωστόσο, πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά και η επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να απαιτεί βιώσιμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Η διαθεσιμότητα αυτού του είδους της χρηματοδότησης έχει μειωθεί λόγω της κρίσης.

Κατά συνέπεια, απαιτείται η προώθηση των ευρωομολόγων. Πρέπει να εισαγάγουμε νέα μέσα και νέες εξελίξεις στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνικής και πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε μια κοινή πλατφόρμα, στην οποία θα συμπεριληφθούν άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τούτο πρέπει να συνοδευτεί επίσης από βελτίωση στη διαχείριση της ίδιας της ΕΤΕπ και από επανεξέταση της εσωτερικής της εντολής. Εν ολίγοις, η ΕΤΕπ θα πρέπει να αποτελέσει μια γέφυρα η οποία θα συνδέει αποτελεσματικά τις επενδύσεις με τις ανάγκες της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  James Elles (ECR). (EN) Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνω τον λόγο ως βρετανός αντιπρόσωπος ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να την αλλάζουμε. Ο κ. Bloom, εξ ονόματος του Κόμματος της Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν εκπροσωπεί τον βρετανικό λαό. Το κόμμα του δεν έχει αντιπροσώπους στη Βουλή των Κοινοτήτων και δεν έχει καμία ελπίδα να αποκτήσει τυχόν βουλευτές εκεί στο άμεσο μέλλον.

(Χειροκροτήματα)

Πιστεύω ότι, στη συγκεκριμένη αυτή συζήτηση, ασχολούμαστε με τη ρεαλιστική πολιτική και αναζητούμε τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους-οφέλους για τους ευρωπαίους πολίτες έναντι ανεπαρκών πόρων. Συγχαίρω τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το έργο το οποίο έχει επιτελέσει όλα αυτά τα έτη για την οικοδόμηση της αξιοπιστίας του ιδρύματος αυτού. Τα ερωτήματά μου σχετίζονται με το ζήτημα των ομολόγων έργου.

Όταν θα κατατεθεί το έγγραφο τον Ιούνιο, θα υποβάλετε χωριστό κείμενο από εκείνο της Επιτροπής, ώστε να έχουμε τις απόψεις σας όταν θα καταρτίζουμε την πολυετή δημοσιονομική προοπτική, ή θα υποβληθούν όλα μαζί;

Θα αποτελέσουν ενδεχομένως τα κονδύλια αυτά ομόλογα έργου για στόχους εκτός της Ένωσης ή θα πρόκειται απλώς για ομόλογα έργου για τις μεταφορές και για άλλους τομείς στους οποίους αναφέρθηκε ο Επίτροπος;

Τελευταίο ερώτημα, και ενδεχομένως το πιο σημαντικό, θα έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εξοικονόμησης στα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, δεδομένου ότι παρέχετε πρόσθετη χρηματοδότηση για υποδομές, επειδή αυτό θα αποτελέσει βασικό ερώτημα εφόσον αντιμετωπίζουμε πιθανό πάγωμα της δημοσιονομικής προοπτικής έως το 2020;

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση σχετικά με τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) επισημαίνει ορισμένα σημαντικά και ευπρόσδεκτα σημεία. Το πρώτο εξ αυτών είναι η ανάγκη να επικεντρώσουμε όλο και περισσότερο τις προσπάθειές μας στη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις πιστώσεις. Επιπλέον, επικροτώ την αναφορά στην πρωτοβουλία για τα ομόλογα έργου, τα οποία θεωρώ ότι αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη και την εξέλιξη σε έναν τομέα ιδιαιτέρως στρατηγικό, όπως είναι οι υποδομές.

Ωστόσο, με προβληματίζει κάπως η αναφορά στις εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, για τις οποίες ζητούνται περισσότεροι χρηματοοικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι. Η έκθεση της ΕΤΕπ για το 2009 αναφέρει τις χώρες που επωφελούνται από τέτοια δάνεια, και παρατηρώ με απογοήτευση ότι η Τουρκία λαμβάνει τη μερίδα του λέοντος, με περίπου το ένα τρίτο του συνολικού ποσού που χορηγείται σε όλα τα κράτη εκτός ΕΕ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί επίσης σε σχεδόν περισσότερο από το ένα τέταρτο του ποσού που χορηγείται στην Ιταλία, έναν από τους κύριους μετόχους της ΕΤΕπ. Η ίδια η Ιταλία έχει επίσης ανάγκη από σημαντικά δάνεια και επιχορηγήσεις. Θεωρώ, συνεπώς, ότι πρόκειται για μια παράλογη ανισορροπία. Πιστεύω ότι είναι απαράδεκτο να χορηγούνται τεράστιοι πόροι σε μια χώρα όπως η Τουρκία, η οποία βρίσκεται εκτός ΕΕ και, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να παραμείνει εκτός για πάντα.

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να πω ότι μια τόσο σύντομη, ακριβής και σαφής έκθεση σχετικά με το εν λόγω ζήτημα είναι σπάνια σε αυτό το Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαδραματίζει αναμφισβήτητα θεμελιώδη και πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Ωστόσο, θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις σχετικά με την έκθεση και με τα όσα ειπώθηκαν στην Αίθουσα αυτή.

Καταρχάς, υποστηρίζω, από μια εσωτερική οπτική, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό για την Ευρώπη από την κλιματική αλλαγή. Η τράπεζα πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της σε αυτόν τον τομέα και όχι τόσο στην ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών. Εντούτοις, και αυτός ο τομέας θα αναπτυχθεί εάν ενισχυθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Πέραν αυτού, από μια εσωτερική οπτική, συμφωνώ επίσης με την άποψη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με τον ενδεχόμενο έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η οποία συνιστά τον νέο αρμόδιο φορέα για την ανάληψη τέτοιων δράσεων.

Τέλος, τα στοιχεία τα οποία μόλις ανέφερε ο κ. Morganti είναι ιδιατέρως ανησυχητικά. Συμφωνώ επίσης με την άποψη που εκφράστηκε ότι, ιδίως στην περίπτωση των ξένων επενδύσεων, θα πρέπει επίσης να υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος, επειδή είναι απαράδεκτο οι χώρες εκτός ΕΕ να λαμβάνουν περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια από όσα λαμβάνουν οι ίδιες οι ευρωπαϊκές χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Pallone (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συμφωνώ απολύτως με τον κ. Gauzès. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) διαδραμάτιζε πάντα σημαντικό και κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος και η δραστηριότητά της είναι ακόμα πιο σημαντικά σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή.

Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην οικονομική διακυβέρνηση, που συνδέονται με τις επιπτώσεις της κρίσης, ενδέχεται να οδηγήσουν στη μείωση της χρηματοδότησης από τα κράτη μέλη για σημαντικά έργα όπως η υλοποίηση υποδομών στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της Ένωσης στο σύνολό της. Ένα παράδειγμα αποτελεί το έργο σιδηροδρομικών μεταφορών ΔΕΔ-Μ.

Συμφωνώ με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ομόλογα έργου. Τα ομόλογα έργου αποτελούν μια εξαιρετική λύση για την εξεύρεση χρηματοδότησης και την ενίσχυση των υποδομών που χρειάζεται η Ευρώπη για να εκσυγχρονίσει και να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς. Ο ρόλος της ΕΤΕπ στην έκδοση και τη διαχείριση των ομολόγων αυτών είναι, κατά συνέπεια, καίριας σημασίας.

Η έκθεση ασκεί πιέσεις για την αύξηση της χρηματοδότησης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και συμφωνώ ότι η δραστηριότητα της ΕΤΕπ πρέπει να είναι επικεντρωμένη και προσανατολισμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω ότι ορισμένα σημαντικά θέματα έχουν ανακύψει σε σχέση με τη δραστηριότητα της Τράπεζας. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να επισημάνω ότι πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν συχνά τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται, καθώς τα έργα τα οποία λαμβάνουν χρηματοδότηση απαιτούν τεράστιες επενδύσεις και οργάνωση, πράγμα που αποτελεί ουσιαστικά εμπόδιο για τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ο χρόνος που απαιτείται για τις διαδικασίες αποτελεί ένα ακόμα πρόβλημα. Οι διαδικασίες αυτές είναι συχνά περίπλοκες και γραφειοκρατικές και δεν συμβαδίζουν με τις δραστηριότητες και τις απαιτήσεις του εν λόγω κλάδου. Δεν θέλω να επαναλάβω τη σημασία των επιχειρήσεων αυτών για τον κοινωνικοοικονομικό μας ιστό και, συνεπώς, ελπίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει ένας διάλογος με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ο οποίος θα βοηθήσει στην επίσπευση των διαδικασιών και την εξάλειψη όσο το δυνατόν περισσότερο της γραφειοκρατίας.

Η ΕΤΕπ μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των πρόσφατων γεγονότων στη Μεσόγειο. Η Ευρώπη θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εξελίξεις πέραν της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και να εφαρμόσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση και οι επενδύσεις πραγματοποιούνται επιτόπου, βάσει κοινών αποφάσεων, για την προώθηση της δημοκρατίας και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αγοράς.

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson (S&D).(SV) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω δύο βασικά σημεία στην έκθεση αυτή. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Τούτο σχετίζεται ειδικότερα με τις επενδύσεις στις πράσινες υποδομές. Προκειμένου να καταστεί δυνατόν η ευρωπαϊκή οικονομία να είναι ισχυρή και βιώσιμη, απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις στους σιδηροδρόμους και στους λιμένες. Αυτές πρέπει επίσης να συνδέονται με τα οδικά δίκτυα σε αποτελεσματικούς κόμβους μεταφορών. Οι υποδομές πρέπει να μετατραπούν σε ένα εύρυθμα λειτουργικό σύνολο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να είναι ακόμα πιο δραστήρια στους βασικούς αυτούς τομείς. Τούτο απαιτεί έναν νέο τρόπο σκέψης όσον αφορά τις ευέλικτες χρηματοδοτικές λύσεις. Τα ευρωπαϊκά ομόλογα έργου αποτελούν ένα εξαιρετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να συμπληρώνονται με περισσότερες νέες χρηματοδοτικές επιλογές. Πάνω απ’ όλα, βλέπω μια ευκαιρία ανάπτυξης ενός μοντέλου στο οποίο θα υπάρχει πιο παραγωγική συνεργασία σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ. Υπάρχουν ασφαλώς περιθώρια βελτίωσης στον τομέα αυτόν. Οι δραστηριότητες της Τράπεζας θα πρέπει να γίνουν πιο διαφανείς, να λαμβάνουν χώρα περισσότερο σε τοπικό επίπεδο και να είναι σαφώς εστιασμένες στους βασικούς στόχους του αναπτυξιακού έργου της Ένωσης. Οι περιβαλλοντικές, οι σχετικές με τη φτώχεια και οι αναπτυξιακές πτυχές πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η ΕΤΕπ παρέχει έως και 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την κατασκευή ανεμογεννητριών και για άλλα έργα σχετικά με τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρότι αυτό συνάδει απόλυτα με τη στρατηγική για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με ανησυχεί το γεγονός ότι τα τρέχοντα κριτήρια που διέπουν τη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ στερούνται διαφάνειας και υπευθυνότητας όσον αφορά την εξέταση και τη δέουσα επιμέλεια των έργων αυτών. Έξι δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων σε ολόκληρη την ΕΕ, σύμφωνα με τον κ. Maystadt, αλλά η ΕΤΕπ απλώς αποδέχεται τις αιτήσεις χρηματοδότησης από τις εκάστοτε κυβερνήσεις χωρίς έλεγχο. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι επαρκές.

Οι εταιρείες ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο ισχυρίζονται ότι οι ανεμογεννήτριές τους έχουν συντελεστή φορτίου 30%. Στην πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια ολόκληρου του περασμένου έτους, ο συντελεστής φορτίου τους ήταν μόλις 21%. Δεν λειτουργούν όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές και κορυφώνεται η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια. Δεν είναι οικονομικά βιώσιμες και θα διπλασιάσουν ή θα τριπλασιάσουν τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές ενώ, επίσης, δεν μειώνουν τις εκπομπές CO2. Πρόκειται για ένα εκτυλισσόμενο οικονομικό σκάνδαλο και η ΕΤΕπ θα πρέπει να πάψει να χρηματοδοτεί την αιολική ενέργεια.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον James Elles για τις παρατηρήσεις του σχετικά με τα σχόλια που έγιναν από τον κ. Bloom και να πω στους συναδέλφους μου του Κόμματος της Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασίλειου ότι, εάν επιθυμούν να εκφράσουν μια άποψη ή να διαφωνήσουν με συναδέλφους, δεν χρειάζεται να μας προσβάλουν για να εκφράσουν τη γνώμη τους. Ο κ. Bloom χαρακτήρισε τους βουλευτές ως εκκεντρικά άτομα, οικολόγους και βαριεστημένες νοικοκυρές· θα πρότεινα να μας ενημερώσει σε ποια κατηγορία ανήκει ο ίδιος.

Τώρα ας περάσω στο ουσιαστικό μέρος της ομιλίας μου που αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η Ιρλανδία επωφελήθηκε, μέσω της χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά ο Πρόεδρος θα ήθελε ενδεχομένως να σχολιάσει –ή άλλοι μπορούν να σχολιάσουν– τη δυνατότητα πρόσβασης στην εν λόγω χρηματοδότηση, επειδή γίνονται ανακοινώσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενθουσιάζονται από τις ανακοινώσεις αυτές, αλλά όταν αναζητούν τη γραμμή πίστωσης, η πρόσβασή τους σε αυτή μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δυσχερής. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα θέμα πρακτικής σημασίας για τον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα ήθελα μια απάντηση για το ζήτημα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ιδρύθηκε με στόχο τη στήριξη των στόχων και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο εντός του πλαισίου της Ένωσης όσο και εκτός. Η ίδια η Τράπεζα χρηματοδοτείται μέσω ομολόγων των οποίων εγγυητές είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο εισηγητής, ο κ. Cutaş, μας επεσήμανε ότι οι εγγυήσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ για τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ ανέρχονταν σε περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη του 2009, σημαντικό ποσό ακόμα και για την ΕΕ, και, κατά συνέπεια, το Κοινοβούλιο δικαιούται, κατά την άποψή μου, να απαιτήσει την επεξήγηση των κινδύνων που συνδέονται με την υποχρέωση αυτήν. Επίσης, θα επιθυμούσα να λάβω περισσότερη ενημέρωση σχετικά με το πώς προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν οι τόκοι από τα δάνεια που παρέχονται, καθώς και σχετικά με τα διοικητικά τέλη που εξασφαλίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η ΕΤΕπ λογοδοτεί στα κράτη μέλη της ΕΕ, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην OLAF. Θεωρώ καλή ιδέα την πρόταση για την καθιέρωση ενδεχόμενου κανονιστικού ελέγχου, ο οποίος θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση της ποιότητας των οικονομικών, της οικονομικής κατάστασης, την ακριβή μέτρηση των αποτελεσμάτων και τη συμμόρφωση προς τους κανόνες των βέλτιστων πρακτικών που περιλαμβάνονται στην έκθεση του κ. Cutaş και θα ήθελα, ως εκ τούτου, να προτείνω στην Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη της το ενδεχόμενο δημιουργίας του με σκοπό τη μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να συγχαρώ τον κ. Cutaş για τη σύνταξη αυτής της πολύ καλά δομημένης έκθεσης.

Οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων πρέπει να είναι καλύτερα στοχοθετημένες, επιλεκτικές και προσανατολισμένες στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Η τράπεζα πρέπει να συμπράξει με υπεύθυνους και διαφανείς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Οι στρατηγικής σημασίας μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην Ευρώπη πρέπει να αυξηθούν. Πρέπει να επικεντρωθούμε στις υποδομές και τη συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επικροτώ την εστίαση της Τράπεζας στους τομείς που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση: τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις περιφέρειες σύγκλισης και τις δράσεις για το κλίμα.

Όσον αφορά τα δάνεια που χορηγήθηκαν, η ΕΤΕπ οφείλει να ακολουθεί μια ενεργό πολιτική παροχής πληροφόρησης μέσω του ιστοτόπου της. Πρέπει να δίνεται έμφαση στα εκταμιευόμενα ποσά, στον αριθμό των δανείων που εγκρίθηκαν και στις περιφέρειες που επωφελήθηκαν από τα κονδύλια αυτά.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Cancian (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, απέναντι στην οικονομική κρίση, στην κρίση στη Μεσόγειο και στην ενεργειακή κρίση −με την περίπτωση της Ιαπωνίας όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια− πιστεύω ότι, με την ιδιότητά της ως επιχειρησιακού σκέλους της πολιτικής αυτής, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) οφείλει να διαδραματίσει ρόλο ζωτικής σημασίας. Πιστεύω ότι η ΕΤΕπ πρέπει να δρα τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης. Σήμερα, έχουμε στη διάθεσή μας τη Μεσόγειο σε ένα σημαντικό νέο σχέδιο το οποίο πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν.

Με ποιον τρόπο θα συμβεί αυτό; Μέσω των νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών όπως τα ομόλογα έργου, όπως έχουμε επαναλάβει πολλές φορές. Κύριε Επίτροπε, σας παρακαλώ να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρονικό πλαίσιο και την υλοποίηση των ομολόγων έργου.

Θα ήθελα να ρωτήσω τον Πρόεδρο της ΕΤΕπ τι συνέβη εντέλει με το ταμείο που δημιουργήθηκε από τα υπολείμματα του σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, το οποίο δρομολογήθηκε πριν από λίγους μήνες. Καθώς ο χρόνος είναι σημαντικός σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίοδο, θα ήθελα να αναφερθείτε σε αυτήν την αρχή, καθώς και στο ταμείο Marguerite, την εξέλιξη του οποίου δεν γνωρίζω. Για τα ταμεία αυτά, τα οποία θα πρέπει να τονώσουν και να δώσουν ώθηση στην οικονομία, τη δεδομένη χρονική στιγμή ο βασικός παράγοντας είναι το χρονικό πλαίσιο της εφαρμογής.

 
  
MPphoto
 

  Alfreds Rubiks (GUE/NGL) . – (LV) Κύριε Πρόεδρε, κατά τη γνώμη μου, η ετήσια έκθεση της Τράπεζας για το 2009 πρέπει να επικροτηθεί και να εγκριθεί. Όσον αφορά το μέλλον, συμφωνώ με πολλούς από τους ομιλητές. Κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι θα άξιζε να διενεργηθεί μια στρατηγική επανεξέταση και ανάλυση της χρηματοδότησης των επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων), της επιστροφής των κεφαλαιακών συνεισφορών των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), των δανείων, των καινοτόμων μέσων, του δημοσιονομικού προγραμματισμού και της διαχείρισης με στόχο μακροπρόθεσμα έργα που δεν παράγουν άμεσα αποτελέσματα και να βελτιωθούν τα συστήματα εγγυήσεων, να δημιουργηθεί ένα τμήμα επενδύσεων στον προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και χρηματοδοτικές κοινοπραξίες μεταξύ ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών ιδρυμάτων, πολιτικές και δημόσιες συμπράξεις και άλλες ενδεχόμενες προτάσεις. Αυτά θα αυξήσουν την ποιότητα των δραστηριοτήτων της τράπεζας ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, η εστίαση των επενδύσεων της ΕΤΕπ στις περιφέρειες σύγκλισης, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις δράσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αποτελούν απάντηση στις επιπτώσεις της κρίσης στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από αυτήν.

Οι περιφέρειες σύγκλισης λαμβάνουν σημαντική στήριξη από την ΕΤΕπ. Ο ρόλος των δανείων για τα διαρθρωτικά προγράμματα περιλαμβάνει την αύξηση του επιπέδου απορρόφησης και την αποτελεσματικότερη χρήση και αύξηση της λειτουργίας μόχλευσης των ευρωπαϊκών πόρων χρηματοδοτικής ενίσχυσης, ιδίως σε περιοχές που αντιμετωπίζουν χαμηλά ποσοστά πρόσβασης σε πόρους. Οι κοινές πρωτοβουλίες από την ΕΤΕπ και την Επιτροπή για τη στήριξη της σύγκλισης επιδίωξαν να ενθαρρύνουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, να αναπτύξουν μικροπιστώσεις με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς και να παράσχουν ενίσχυση για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές. Τα χρηματοδοτικά μέσα JESSICA, JEREMIE και JASPERS έχουν αποφέρει πραγματικά οφέλη. Δεδομένης της επιτυχημένης χρήσης τους, προτείνω τη διεύρυνση του φάσματός τους και τον προσδιορισμό καινοτόμων χρηματοδοτικών προϊόντων στο μέλλον.

Συγχαίρω τον κ. Cutaş για την εξαιρετική έκθεση την οποία παρουσίασε.

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Maystadt, η συζήτηση αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τις οικονομίες των κρατών μελών μας. Κατέδειξε ότι οι χώρες εκείνες που διατηρούν μια υγιή ισορροπία ανάμεσα σε μεγάλα προβλήματα και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν εξέλθει από την κρίση αυτή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εξετάζοντας την περίπτωση της Γερμανίας, παρατηρούμε μια κατάσταση όπου το 70% της οικονομίας αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε τον κατάλληλο αριθμό θέσεων απασχόλησης και κατάρτισης.

Πρέπει να μεταφέρουμε το μήνυμα στις διάφορες τράπεζες στα κράτη μέλη ότι με τον τρόπο αυτόν είναι ευκολότερο να πραγματοποιηθούν επενδύσεις, ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να επεκταθούν και ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχει ενίσχυση για τον σκοπό αυτόν. Τούτο είναι πολύ σημαντικό εάν επιθυμούμε να επιστρέψουν οι οικονομίες μας στην ανάπτυξη και να είναι ανταγωνιστικές έναντι της Αμερικής και της νοτιοανατολικής Ασίας στις αγορές. Θεωρώ, ως εκ τούτου, την πρωτοβουλία αυτήν της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ιδιαιτέρως σημαντική. Ωστόσο, πρέπει να είναι επίσης αποτελεσματική επιφέροντας ανάπτυξη, ώστε να μας οδηγήσει στην έξοδο από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, πολλοί αξιότιμοι βουλευτές αναφέρθηκαν στο θέμα του κατάλληλου κανονιστικού ελέγχου. Θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή εξετάζει προσεκτικά το ζήτημα του κανονιστικού ελέγχου της ΕΤΕπ. Όντως, υπάρχει ανάγκη για ένα κατάλληλο εποπτικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί ότι η εξαιρετική πιστωτική επάρκεια της ΕΤΕπ θα μπορέσει να διατηρηθεί σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, η υπερεθνική φύση της ΕΤΕπ και οι νομοθετικές διατάξεις της ΕΤΕπ, οι οποίες αποτελούν μέρος της Συνθήκης, θα πρέπει να λαμβάνονται προσεκτικά υπόψη.

Η ΕΤΕπ έλαβε προσφάτως συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ειδικότερα μέσω της ενίσχυσης της ελεγκτικής της επιτροπής, η οποία έχει σημαντική εμπειρία τραπεζικού ελέγχου. Επιπλέον, εφόσον η ΕΤΕπ έχει λάβει αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ, τηρεί επίσης τις απαραίτητες υποχρεώσεις λογοδοσίας προς την ΕΚΤ.

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και η ΕΚΤ δεν μπορούν να διασφαλίσουν τον κανονιστικό έλεγχο της ΕΤΕπ, αλλά, ασφαλώς, δεν θα αποκλείσουμε το ενδεχόμενο η ΕΤΕπ να χρηματοδοτεί άλλου είδους συμφωνίες βάσει μιας εθελοντικής προσέγγισης από την ΕΤΕπ προς τρίτους φορείς.

Όσον αφορά τη συνεργασία και τον ρόλο της Επιτροπής σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, στο σημείο αυτό, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Επιτροπή διαδραματίζει ήδη σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της ΕΤΕπ εφόσον παρέχει γνωμοδότηση για όλα τα δάνεια της ΕΤΕπ και για τους ίδιους πόρους και εφόσον εκπρόσωποί της είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΕπ. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η συνεργασία αυτή μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ είναι παραδειγματική και άριστη.

Όσον αφορά την εποπτεία των εξωτερικών προγραμμάτων της ΕΕ και τις σχετικές διαδικασίες απαλλαγής, πέραν των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης –και αναφέρομαι κυρίως στο επενδυτικό μέσο ΑΚΕ– οι οποίες διεξάγονται βάσει του συγκεκριμένου δημοσιονομικού κανονισμού του ΕΤΑ, δεν γνωρίζουμε τυχόν άλλη δραστηριότητα του προϋπολογισμού της ΕΕ που να διενεργείται σε συνδυασμό με πόρους της ΕΤΕπ οι οποίοι δεν υπόκεινται στη συνήθη διαδικασία απαλλαγής.

Για να απαντήσω στην κ. Hübner, ασφαλώς συμφωνούμε απολύτως με τα αιτήματα για μεγιστοποίηση του δυναμικού της ΕΤΕπ ανοίγοντας νέες μοχλεύσεις με σκοπό την αύξηση της δυνατότητας προσφοράς πιστώσεων και ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως σε αυτήν τη χρονική περίοδο μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση και με την πίεση που ασκείται στις πιστώσεις. Κατά συνέπεια, αναζητούμε κι εμείς καινοτόμες προσεγγίσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί αυτό. Θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω στο Κοινοβούλιο ότι ο Δημοσιονομικός Κανονισμός της ΕΕ τροποποιήθηκε προσφάτως για να αναγνωριστεί συγκεκριμένα το αίτημα αυτό για καινοτόμα μέσα. Ήδη τον χρησιμοποιούμε, ιδίως στα προγράμματα που προσανατολίζονται προς τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας. Είμαι βέβαιος ότι με την εμπειρία που θα αποκομίσουμε από το έργο αυτό, τα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλους τομείς.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Maystadt, Πρόεδρος της ΕΤΕ. (FR) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τις παρατηρήσεις τους, παρόλο που θεωρώ ότι μία από αυτές ήταν απολύτως λανθασμένη. Ασφαλώς, στον χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, δεν μπορώ να απαντήσω λεπτομερώς σε όλα τα ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα ζητήματα τα οποία τέθηκαν. Πιστεύω ότι ορισμένα από αυτά θα έπρεπε να εξετασθούν περισσότερο εις βάθος στην επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ένα πολύ σημαντικό θέμα τέθηκε από την κ. Hübner. Εάν επιθυμείτε η ΕΤΕπ να είναι όντως σε θέση να συνεισφέρει σημαντικά στην εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ειδικότερα με την ανάπτυξη μέσων από κοινού με την Επιτροπή, τότε το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει ασφαλώς να επιτρέπει κάτι τέτοιο. Ενώ επί του παρόντος συζητάτε το νέο σχέδιο δημοσιονομικών κανόνων, θεωρώ ότι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί για να διασφαλίσετε ότι όντως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα είναι σε θέση να συνεισφέρει κατ’ αυτόν τον τρόπο. Η πρόταση που κατέθεσε η Επιτροπή μάς φαίνεται, από αυτήν την άποψη, καθ’ όλα κατάλληλη. Ωστόσο, πρέπει ακόμα να την αποδεχθούν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου, πρέπει να συμμετάσχετε στην αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων.

Πιστεύω ότι θα άξιζε να πραγματοποιηθεί μία περισσότερο εις βάθος εξέταση σχετικά με τα άλλα ζητήματα τα οποία τέθηκαν: το ζήτημα των φορολογικών παραδείσων, το οποίο έθεσε ο κ. Canfin. Μπορώ να τον διαβεβαιώσω ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι αυστηρότερη από εκείνη των άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με το θέμα αυτό, πράγμα που εξηγεί επίσης τον λόγο για τον οποίο υποχρεωθήκαμε προσφάτως να αρνηθούμε να συγχρηματοδοτήσουμε ορισμένα έργα από κοινού με την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης: δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια που θέτουμε ως προς αυτό.

Ωστόσο, μπορώ να διαβεβαιώσω τον κ. Canfin ότι εμείς σε καμία περίπτωση δεν θα χρηματοδοτούσαμε έναν ανάδοχο ο οποίος θα είχε την έδρα του σε μια χώρα που βρίσκεται στη μαύρη λίστα του ΟΟΣΑ, αλλά είμαι διατεθειμένος να εξετάσω το ζήτημα πιο λεπτομερώς, καθώς και τα ζητήματα τα οποία έθεσε ο κ. Klute και συμπεριλαμβάνουν τα δάνεια σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τη διαφάνεια στον τομέα αυτόν. Δεν πιστεύω ότι υφίστανται πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι πρόθυμα να παρέχουν τόσες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση δανείων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και θα ήθελα να επισημάνω ότι έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση του αριθμού των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν επωφεληθεί από δάνεια τα οποία χορηγήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε ενδιάμεσες τράπεζες. Περισσότερες από 60.000 μικρές επιχειρήσεις επωφελήθηκαν από αυτά το 2010.

Θα ήθελα να επισημάνω τρία χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ένα αρκετά ξεχωριστό ίδρυμα. Το πρώτο είναι ότι, σε αντίθεση με τα όσα ειπώθηκαν, δεν χρησιμοποιούμε τα χρήματα των φορολογουμένων.

(EN) Για να είμαι σαφής, δεν ζητούμε από τον βρετανό φορολογούμενο ούτε ένα σεντ.

(FR) Δεν χρησιμοποιούμε τα χρήματα των φορολογουμένων· χρησιμοποιούμε τους πόρους που συγκεντρώνουμε καθημερινά στις παγκόσμιες χρηματαγορές. Όντως, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε την αξιολόγηση τριπλού Α. Δανειζόμαστε στην Ασία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και με τους πόρους που συγκεντρώνουμε έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτούμε έργα με ευνοϊκούς όρους. Η μόνη επίπτωση στον προϋπολογισμό είναι η εγγύηση που παρέχεται για τον πολιτικό κίνδυνο κατά την εφαρμογή της εξωτερικής εντολής που μας δόθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Εν προκειμένω, υπάρχει, πράγματι, μια εγγύηση η οποία έχει ένα προσωρινό κόστος για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, καθώς παρακρατούμε το 9% όλων των δανείων που εγκρίνονται βάσει της εξωτερικής εντολής –η παρακράτηση γίνεται δύο έτη μετά την πρώτη εκταμίευση– και, ασφαλώς, το ποσό αυτό μειώνεται με την αποπληρωμή των δανείων. Συνεπώς, εφόσον ουσιαστικά δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε την εγγύηση αυτή, δεν υφίσταται εντέλει ουδέν κόστος για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ουδέν! Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι ασφαλώς δεν αποτελούμε ίδρυμα το οποίο στοιχίζει χρήματα στους φορολογουμένους.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι: αποτελούμε το μοναδικό αμιγώς ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα· μέτοχοί μας είναι όλα τα κράτη μέλη, και είναι αποκλειστικά τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελούμε το μοναδικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο υποχρεούται νομικά, βάσει της Συνθήκης, να στηρίζει οικονομικά τους πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, αποτελούμε το μοναδικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα έργο εάν αυτό δεν έχει ήδη λάβει τη θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωμοδοτεί μετά από αξιολόγηση από όλες τις υπηρεσίες, όλες τις Γενικές Διευθύνσεις, από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού έως τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Είμαστε, συνεπώς, υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε αυστηρά τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Υποβαλλόμαστε σε ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο στον βαθμό που απαιτείται από την τριμερή συμφωνία. Συνεργαζόμαστε αδιαλείπτως με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), και θα ήθελα να προσθέσω ότι πρόκειται να συμφωνήσουμε στον έλεγχο από τη νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα ήμασταν απολύτως ικανοποιημένοι αν υποβαλλόμασταν σε μια επίσημη μορφή τραπεζικού ελέγχου. Υποβαλλόμαστε σε έμμεσο έλεγχο, για παράδειγμα από άτομα με εμπειρία στον τραπεζικό έλεγχο τα οποία συμμετέχουν στην ελεγκτική μας επιτροπή. Ωστόσο, θα ήθελα να επιβεβαιώσω για μία ακόμα φορά ότι είμαστε απολύτως δεκτικοί σε κατάλληλο έλεγχο από τη νέα αυτή ευρωπαϊκή αρχή.

Τέλος, το τρίτο χαρακτηριστικό το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι μοναδική χάρη στο είδος της εξειδικευμένης γνώσης που έχει αναπτύξει. Αποτελούμε ένα ίδρυμα το οποίο απασχολεί σε μόνιμη βάση περισσότερους από 100 μηχανικούς, καθώς και έναν αριθμό ειδικών συμβούλων, πράγμα σπάνιο για μια τράπεζα.

Επιπλέον, διαθέτουμε αναγνωρισμένη πείρα και εμπειρογνωμοσύνη σε ορισμένους τομείς. Για παράδειγμα, μας καλούν να παράσχουμε τεχνικές συμβουλές για έργα τα οποία δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε επειδή βρίσκονται σε περιοχή εκτός της εντολής μας. Θεωρώ, συνεπώς, ότι θα ήταν κρίμα να μην χρησιμοποιηθεί αυτή η εμπειρογνωμοσύνη. Σε ορισμένους τομείς, όπως οι αστικές μεταφορές, η ενεργειακή απόδοση, ο κύκλος του ύδατος και η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ΕΤΕπ έχει σαφώς αναπτύξει εμπειρογνωμοσύνη η οποία είναι μοναδική. Θα ολοκληρώσω, συνεπώς, λέγοντας ότι θα ήταν κρίμα να μην αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό αυτό, μέσω μιας πιο συστηματικής και διαρθρωμένης συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τέθηκαν μερικά πολύ εύλογα ερωτήματα. Χρηματοδοτούμε περισσότερο την Τουρκία απλώς επειδή αυτή είναι η εντολή μας, η οποία αποφασίστηκε από κοινού από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Μας ανέθεσε το καθήκον να χρηματοδοτούμε περισσότερο τις υποψήφιες χώρες, πράγμα που συνεπάγεται ότι χρηματοδοτούμε αναλογικά περισσότερο την Τουρκία και την Κροατία σε σύγκριση με άλλες χώρες. Το έργο μας είναι να εφαρμόζουμε τις εντολές που μας δίνονται από τις ευρωπαϊκές αρχές, ειδικότερα από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Πιστεύω, συνεπώς, ότι αυτό αιτιολογεί, πιθανώς, τη συστηματική και πιο διαρθρωμένη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş, εισηγητής.(RO) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για την εποικοδομητική αυτή συζήτηση. Οφείλω να παραδεχθώ, κύριε Maystadt, ότι, παρά τα λίγα επικριτικά σχόλια, όλοι οι συνάδελφοί μου βουλευτές οι οποίοι έλαβαν τον λόγο αναγνώρισαν τον σημαντικό ρόλο τον οποίο μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση.

Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε επενδύσεις και βιώσιμα αναπτυξιακά έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον λόγο αυτόν πιστεύω ότι πρέπει να εφαρμόσουμε και να εξετάσουμε φιλόδοξες ιδέες και να μην φοβούμαστε να συλλαμβάνουμε και να προτείνουμε παρόμοιες ιδέες.

Τέλος, θέλω να επισημάνω το ακόλουθο σημαντικό στοίχειο, εν είδει συμπεράσματος: μην ξεχνάτε τη διαφάνεια και την καλύτερη επικοινωνία με όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Τέλος, κύριε Maystadt, πιστεύω πως μπορώ να πω, εξ ονόματος των συναδέλφων μου βουλευτών, ότι μπορείτε να βασίζεστε στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 12.00 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Γνωρίζουμε τη σημασία που μπορεί να έχει ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο, δεδομένων των χαμηλών επιτοκίων της και των μεγάλων προθεσμιών αποπληρωμής.

Ωστόσο, οι επιλογές που προσφέρει δεν είναι ούτε διαφανείς ούτε επαρκώς σαφείς, ούτε οι χώρες και οι περιοχές οι οποίες επωφελούνται περισσότερο από τα δάνεια της είναι οι χώρες με τις μεγαλύτερες ανάγκες δανεισμού. Η έκθεση αυτή, την οποία στηρίζουμε, περιέχει, ως εκ τούτου, ορισμένες επικρίσεις, εισηγήσεις και προτάσεις.

Ωστόσο, διαφωνούμε με τη μετατροπή της ΕΤΕπ σε απλό εργαλείο για την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, καθώς και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και κοινωνικής ανάπτυξης, πράγμα που θα πρέπει να προβλέπεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ και στα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ. Προφανώς, η ΕΤΕπ μπορεί να ελέγχει και να βελτιώνει τις προσπάθειες αυτές, αλλά δεν μπορεί να υποκαθιστά τις δημοσιονομικές πολιτικές της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (S&D), γραπτώς.(HU) Οι πιο σημαντικές απαιτήσεις είναι οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να διέπονται από μεγαλύτερη διαφάνεια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία εκταμιεύονται από αυτήν να χρησιμοποιούνται με τον πιο στοχοθετημένο τρόπο. Συστήνουμε να εξετασθεί η πρόταση καθιέρωσης προληπτικού ελέγχου για το ίδρυμα αυτό, τόσο για την ακριβή μέτρηση της ποιότητας της οικονομικής κατάστασης της ΕΤΕπ και των αποτελεσμάτων της όσο και για τη συμμόρφωση προς αποτελεσματικές και επιτυχημένες επιχειρησιακές πρακτικές. Θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν υποβάλλουμε αυτήν την πρόταση επειδή διατηρούμε αμφιβολίες σχετικά με την κανονικότητα της δραστηριότητας της ΕΤΕπ αλλά, επειδή, κατά την άποψή μας, κατά κανόνα, όπως διατυπώθηκε σαφώς πριν από δύο έτη στη δήλωση του Λονδίνου της G20, «όλα τα συστημικώς σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι αγορές και τα μέσα θα πρέπει να υπόκεινται στον κατάλληλο βαθμό ρύθμισης και εποπτείας». Προτείνουμε να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη νομική ανάλυση των επιλογών για τον προληπτικό έλεγχο της ΕΤΕπ έως τις 30 Νοεμβρίου 2011, καθώς, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, κανένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο δεν έχει το δικαίωμα να εποπτεύει την ΕΤΕπ. Ωστόσο, δεδομένου του αυξημένου ρόλου της ΕΤΕπ, και επίσης λόγω της επέκτασης των εγγυήσεων της ΕΕ προς αυτήν, απαιτείται η άμεση τροποποίησή της. Θα ήταν δικαιολογημένη η ανάπτυξη αυξημένου επαγγελματικού και κοινωνικού ελέγχου, παρόμοιου με την πρακτική που έχει αναπτυχθεί προσφάτως σε άλλα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η δανειοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ πρέπει να γίνει πιο επιλεκτική, πιο αποτελεσματική και περισσότερο προσανατολισμένη προς την επίτευξη αποτελεσμάτων, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτόν, οι πληροφορίες σχετικά με τα δάνεια που χορηγούνται πρέπει επίσης να συγκεντρώνονται και να δημοσιεύονται με πιο συστηματικό τρόπο.

 

4. Εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-0121/2011) του κ. Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/75/ΕΚ όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων (COM(2010)0666 – 05499/2011 – C7-0032/2011 – 2010/0326(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, εισηγητής.(PL) Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη ικανοποίηση παρουσιάζω στο Κοινοβούλιο την έκθεσή μου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων, μιας ασθένειας που συνιστά τεράστιο κίνδυνο για την εκτροφή βοοειδών και αιγοπροβάτων σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που, πριν από τρία χρόνια σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης θητείας, είχα το προνόμιο να παρουσιάσω μια έκθεση σχετικά με μια νέα στρατηγική για την υγεία των ζώων βάσει της αρχής «η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία». Η σημερινή τροποποίηση της οδηγίας όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων είναι μια πρακτική συνειδητοποίηση αυτής ακριβώς της αρχής. Βελτιώνουμε την προστασία έναντι αυτής της ασθένειας και συμβάλλουμε στη βελτίωση της υγείας των ζώων. Το κόστος της θεραπείας τους θα είναι χαμηλότερο και η όλη διαδικασία εμβολιασμού θα είναι καλύτερα οργανωμένη.

Η τροποποίηση σχετίζεται με το γεγονός ότι η ισχύουσα από το 2000 οδηγία προσαρμόστηκε στις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την εποχή και, ειδικότερα, στα εμβόλια που ήταν τότε διαθέσιμα στην αγορά. Οι εμβολιασμοί αυτοί ήταν αναγκαίο να πραγματοποιηθούν τόσο τότε όσο και σήμερα, αλλά με κάποιους περιορισμούς λόγω του ότι υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς του ιού από τα εμβολιασμένα ζώα στα ζώα που δεν έχουν εμβολιαστεί. Αυτό σημαίνει ότι διάφοροι περιορισμοί είναι απαραίτητοι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εμβολιασμού, για παράδειγμα οι εμβολιασμοί να πραγματοποιούνται σε καθορισμένες περιοχές και να εφαρμόζονται περιορισμοί στη μετακίνηση των ζώων. Αυτό επιβαρύνει τους κτηνοτρόφους και έχει ως αποτέλεσμα την περιορισμένη αποτελεσματικότητα αυτών των εμβολιασμών. Η επιστήμη έχει κάνει ένα βήμα προόδου. Έχουμε μια δεύτερη γενιά εμβολίων που έχουν δοκιμαστεί και μπορούν τώρα να χορηγηθούν χωρίς τον φόβο μετάδοσης ιών σε μη εμβολιασμένα ζώα. Ως αποτέλεσμα, μπορούν να χορηγηθούν χωρίς την εφαρμογή των σημερινών περιορισμών. Ως εκ τούτου, η χορήγηση αυτών των εμβολιασμών θα είναι ευεργετική για τους κτηνοτρόφους, καθώς θα αποτελούν μικρότερη επιβάρυνση και θα είναι ασφαλώς πιο αποτελεσματικοί. Θα είναι δυνατόν να χορηγηθούν σε πολύ μεγαλύτερη έκταση.

Οι διαδικασίες κινούνται πολύ γρήγορα όσον αφορά το εν λόγω θέμα. Η Επιτροπή Γεωργίας διεξήγαγε τις εργασίες της σε σύντομο χρονικό διάστημα αφότου έλαβε τη νομοθετική πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τώρα την υποβάλει στο Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε ότι θα καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθούν μαζικοί εμβολιασμοί με τη χρήση του νέου εμβολίου κατά τη διάρκεια της φετινής θερινής περιόδου. Αυτός είναι ο λόγος που καθιστά απαραίτητη την τροποποίηση και ο λόγος για τον οποίο το Κοινοβούλιο, στις τροπολογίες του επί της έκθεσης που υπέβαλα, έχει συμπεριλάβει χρονοδιαγράμματα εντός των οποίων η νομοθεσία των κρατών μελών θα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της οδηγίας, έτσι ώστε οι εμβολιασμοί να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν φέτος και να μην χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι την επόμενη περίοδο.

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την αντιπαράθεση που έχει δημιουργηθεί γύρω από την έκθεση και τις τροπολογίες της οδηγίας όσον αφορά τους πίνακες αντιστοιχίας που προτείνει η Επιτροπή. Στην έκθεσή μου, συμφωνούμε με την εισαγωγή της υποχρέωσης συμπερίληψης πινάκων αντιστοιχίας που περιέχουν πληροφορίες αναφορικά με τη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία και με το ποιες συγκεκριμένες διατάξεις μεταφέρουν διατάξεις της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. Αυτό θεωρείται ότι αποτελεί γραφειοκρατική απαίτηση των διοικήσεων ορισμένων κρατών μελών, αλλά θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Χάρη στην εισαγωγή αυτής της απαίτησης, το ευρωπαϊκό δίκαιο θα καταστεί πιο διαφανές. Θα είναι ευκολότερο για τους πολίτες να ελέγξουν αν μια οδηγία έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία και με ποιον τρόπο. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια καλή πρακτική. Απ’ όσο γνωρίζω, αυτή είναι η πρώτη ή μία από τις πρώτες οδηγίες που πρόκειται να εγκριθούν και η οποία εισάγει αυτήν την απαίτηση, και θεωρώ ότι το κάνει με τον σωστό τρόπο. Αυτό θα πρέπει να γίνει συνήθης πρακτική για τη νομοθεσία μας.

Θα ήθελα για μία ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε τη δυνατότητα να παρουσιάσω την έκθεση και φρονώ ότι βελτιώνουμε την τύχη των κτηνοτρόφων περιορίζοντας παράλληλα την ταλαιπωρία των ζώων στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή είναι ευγνώμων στο Κοινοβούλιο για τη στήριξή του προς την πρόταση σχετικά με την περαιτέρω διευκόλυνση του εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και τη σύστασή του σε σχέση με αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Ειδικότερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Wojciechowski, για τη δέσμευσή του όσον αφορά αυτό το θέμα.

Ο καταρροϊκός πυρετός των προβάτων αποτέλεσε πηγή σοβαρής ανησυχίας για όλους τους κτηνοτρόφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τη δεκαετία του 1990, ο καταρροϊκός πυρετός των προβάτων εθεωρείτο εξωτική ασθένεια για την ΕΕ, με σποραδική μόνο εμφάνιση κρουσμάτων στη Νότια Ευρώπη. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ξέσπασαν αρκετά επιδημικά κύματα της ασθένειας, τα οποία επηρέασαν πολλά κράτη μέλη, μεταξύ άλλων στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στην κτηνοτροφική παραγωγή και διαταράσσοντας το εμπόριο ζώντων ζώων.

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά τον καταρροϊκό πυρετό των προβάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, κυρίως χάρη στις εκστρατείες μαζικού εμβολιασμού που συγχρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ πρόσφερε συγχρηματοδότηση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ το 2008, και διέθεσε 120 εκατομμύρια ευρώ το 2009 και 100 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τους τρέχοντες κανόνες, ο εμβολιασμός επιτρέπεται μόνο σε περιοχές που υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς εξαιτίας της παρουσίας της ασθένειας του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων. Οι προτεινόμενες τροπολογίες της οδηγίας εισάγουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης αδρανοποιημένων εμβολίων παντού στην ΕΕ. Η τροποποίηση θα επέτρεπε την ευρύτερη χρήση προληπτικού εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και αυτό θα διασφαλίσει καλύτερο έλεγχο της ασθένειας και θα μειώσει το βάρος που δημιουργεί η ασθένεια αυτή στον αγροτικό τομέα.

Η έκθεση του Κοινοβουλίου είναι εξαιρετικά επίκαιρη και σημαντική για την κατάσταση της υγείας των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση ορθώς αναγνωρίζει την ανάγκη για ανάληψη επείγουσας δράσης, προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη επαρκής χρόνος να εμβολιάσουν τα ζώα πριν ξεκινήσει η επόμενη περίοδος του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι, αν και η κατάσταση όσον αφορά τον καταρροϊκό πυρετό των προβάτων έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, η ασθένεια δεν έχει εξαλειφθεί. Η ΕΕ εξακολουθεί να απειλείται από την εμφάνιση νέων επιδημικών κυμάτων καταρροϊκού πυρετού των προβάτων στο μέλλον και είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να έχουν την ευκαιρία να προστατεύσουν τα ζώα από τον ιό έναντι ενός τέτοιου κινδύνου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να βελτιστοποιούν τα προγράμματα εμβολιασμού τους με στόχο τη μείωση του αντίκτυπου των μελλοντικών επιδημικών εκρήξεων καταρροϊκού πυρετού των προβάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι, ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία τους να εφαρμόσουν αυτό το μέτρο το ταχύτερο δυνατό.

Ο εισηγητής αναφέρεται στο πραγματικά πολύ δύσκολο ζήτημα των πινάκων αντιστοιχίας, που είναι πολύ σημαντικοί για την παρακολούθηση της ορθής, ενδεδειγμένης μεταφοράς της νομοθεσίας της ΕΕ στα εθνικά νομικά συστήματα. Πρόκειται για ένα χρόνιο ζήτημα και πραγματοποιήσαμε πολλές συζητήσεις σε αυτό το Σώμα σχετικά με τον τρόπο ελέγχου και παρακολούθησης της ορθής μεταφοράς του δικαίου της ΕΕ στα εθνικά νομικά συστήματα. Μπορούμε να δούμε ότι οι πίνακες αντιστοιχίας είναι το καλύτερο εργαλείο γι’ αυτόν τον σκοπό, για την παρακολούθηση και την εξασφάλιση της ορθής μεταφοράς του δικαίου της ΕΕ.

Παράλληλα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, ιδίως με τέτοια επείγοντα ζητήματα όπως αυτό που συζητούμε σήμερα, πρέπει να εργαστούμε πολύ σκληρά για να βρούμε μια λύση μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι άσκοπες παρεμποδίσεις. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα επιδείξει επαρκή ευελιξία, έτσι ώστε η νομοθεσία αυτή να μπορέσει να εγκριθεί εγκαίρως πριν από την έναρξη της περιόδου κατά την οποία μπορεί να ξεσπάσει ο καταρροϊκός πυρετός των προβάτων.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η πρόταση οδηγίας για τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την εξάλειψη αυτής της επικίνδυνης ασθένειας των ζώων. Πρόκειται για μία ασθένεια που πλήττει τα μηρυκαστικά όπως τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα και μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο των ζώων. Τα νέα αδρανοποιημένα εμβόλια δίνουν τη δυνατότητα να αποκλειστεί ο κίνδυνος μόλυνσης, έτσι ώστε αυτό το εμβόλιο να μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε περιοχές όπου η ασθένεια δεν έχει ακόμη εμφανιστεί.

Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τους εμβολιασμούς πιο αποτελεσματικά, μειώνοντας σημαντικά το βάρος που δημιουργεί η ασθένεια αυτή στον γεωργικό τομέα. Τα νέα εμβόλια δίνουν τη δυνατότητα της οριστικής καταπολέμησης της ασθένειας σε ένα πραγματικά ευρύ μέτωπο, και ελπίζω ότι τα κράτη μέλη και οι κτηνοτρόφοι θα εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία. Παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και συνιστά αναμφισβήτητα σημαντική βελτίωση για την υγεία των ζώων.

Όσο περισσότερο περιορίζουμε την εξάπλωση του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων με τη χρησιμοποίηση των νέων εμβολίων τόσο καλύτερες θα είναι οι ευκαιρίες εξαγωγής ζώων εκτροφής προς όφελος της οικονομίας.

Προκειμένου να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ η οδηγία και τα νέα εμβόλια να καταστούν διαθέσιμα, είναι, πράγματι, σημαντικό να λάβουμε γρήγορα μια απόφαση. Τη Δευτέρα, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου έστειλε ένα σαφές μήνυμα εγκρίνοντας ομόφωνα την έκθεση, και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) θα ακολουθήσει το παράδειγμά της στη σημερινή ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Υποστηρίζω την έκκληση του εισηγητή να παραμείνουν στην έκθεση οι πίνακες αντιστοιχίας. Άλλωστε, δεν μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις στην Ευρώπη αν τα κράτη μέλη δεν παρέχουν πληροφορίες για το πώς αυτές εφαρμόζονται. Χρειαζόμαστε επίσης αυτήν τη διαφάνεια –και το λέω αυτό με μεγάλη σαφήνεια στο Συμβούλιο– προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία της ΕΕ.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το ικανοποιητικό του έργο και την εποικοδομητική συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ! Η έκθεση θα λάβει τη στήριξή μας.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω μια επισήμανση και όχι ερώτηση. Η ψήφος δεν ήταν ομόφωνη, επειδή εγώ δεν ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gutiérrez Prieto, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(ES) Κύριε Πρόεδρε, ο καταρροϊκός πυρετός των προβάτων αποτελεί σταθερή απειλή για τα ζώα μας και, ως εκ τούτου, για τη δημόσια υγεία.

Μέχρι στιγμής, χρησιμοποιούσαμε ενεργά εμβόλια για να καταπολεμήσουμε αυτήν την ασθένεια, η χρήση των οποίων συνεπάγεται την ανάγκη περιορισμού της μετακίνησης των ζώων σε ορισμένες ζώνες, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση του ιού στα μη μολυσμένα ζώα.

Η χρήση του εμβολίου, η χρήση του εμβολιασμού, ήταν συνεπώς περιορισμένη σε ζώνες όπου είχαν εντοπιστεί στο παρελθόν μολυσμένα ζώα. Αυτό ήταν επιζήμιο για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν, οι οποίοι υπέφεραν για δύο λόγους: πρώτον, εξαιτίας της ασθένειας, και δεύτερον, εξαιτίας των περιορισμών.

Όλα αυτά τα προβλήματα μπορούν προφανώς να αποφευχθούν μέσω της χρήσης ενός νέου αδρανοποιημένου εμβολίου, το οποίο, πέραν του ότι θα αποτρέψει δυνητικές αναταραχές στην εσωτερική κτηνοτροφική αγορά, θα επιτρέψει επίσης την ανάπτυξη νέων, πιο εκτεταμένων –και αυτό είναι που έχει όντως σημασία– στρατηγικών πρόληψης για την καταπολέμηση αυτής της ασθένειας.

Είναι, συνεπώς, ζωτικής σημασίας για τον κτηνοτροφικό κλάδο να τροποποιήσουμε την οδηγία, έτσι ώστε να επιτραπεί η χρήση αυτού του εμβολίου, και να το κάνουμε το συντομότερο δυνατόν.

Κυρίες και κύριοι, η τήρηση των Συνθηκών μας, ιδίως όσον αφορά τους πίνακες αντιστοιχίας, δεν θα πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για να μην τεθεί σε ισχύ αυτή η ρύθμιση πριν από το καλοκαίρι. Μια τέτοια καθυστέρηση θα προκαλούσε μόνο περαιτέρω ζημιά στους κτηνοτρόφους.

 
  
MPphoto
 

  Marit Paulsen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(SV) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Wojciechowski για την εξαιρετική και αποδοτική εργασία του. Οι προηγούμενοι ομιλητές ανέφεραν ήδη περί τίνος πρόκειται: πρόκειται για ένα νέο αποτελεσματικό εμβόλιο. Θα ήθελα, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιήσω τα λίγα δευτερόλεπτα που έχω στη διάθεσή μου για να επισημάνω ότι πρόκειται ίσως για την πρώτη απτή απόδειξη του τι θα συμβεί στη γεωργία μας όταν το κλίμα αλλάξει δραματικά. Στη χώρα μου, τη Σουηδία, η ιδέα ότι θα είχαμε μια ασθένεια όπως ο καταρροϊκός πυρετός των προβάτων στα μηρυκαστικά θα φαινόταν εντελώς παράλογη πριν από τέσσερα-πέντε χρόνια. Ήταν μια σποραδική ασθένεια στη Νότια Ευρώπη. Σήμερα όμως αποτελεί πραγματικότητα και αντιμετωπίσαμε ήδη την πρώτη μας επιδημία. Είναι, συνεπώς, πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε τώρα με τον εμβολιασμό, αλλά είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό, όταν μιλάμε για το κλίμα, το περιβάλλον και το μέλλον, να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι μόνο η ξηρασία και η κατακρήμνιση που θα αλλάξουν. Μια μεγάλη αλλαγή στο κλίμα θα συνοδευτεί και από κάτι αρκετά διαφορετικό: επιδημίες ασθενειών και επιζωοτίες τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα. Πρέπει να το συμπεριλάβουμε και αυτό στην εξίσωση όταν συζητούμε τη στρατηγική Ευρώπη 2020, για παράδειγμα. Ποια κατεύθυνση σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε; Αυτό είναι επίσης σημαντικό να το κατανοήσουμε εμείς, ως νομοθέτες. Μπορούμε να λάβουμε αποφάσεις μόνο βάσει των γνώσεων που έχουμε σήμερα, αλλά πρέπει να έχουμε την ευελιξία να μπορούμε να λαμβάνουμε νέες αποφάσεις όταν αποκτούμε νέες γνώσεις και –στην προκειμένη περίπτωση– νέα εμβόλια.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Wojciechowski για την ταχύτητα με την οποία κατόρθωσε να φέρει αυτήν την έκθεση προς συζήτηση στο Σώμα. Εργάστηκε εξαιρετικά σκληρά για το θέμα αυτό. Θέλω να επανέλθω στο ζήτημα των πινάκων αντιστοιχίας. Ο Επίτροπος είπε ότι ήλπιζε πως θα ήταν αρκετά καλοί, αλλά πρέπει να του πω ότι η «ελπίδα» δεν αρκεί. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή ασθένεια την οποία πρέπει να θέσουμε υπό έλεγχο αυτό το καλοκαίρι. Φορέας της ασθένειας είναι μικρές μύγες, οι λεγόμενες κηκιδόμυγες, και πρέπει να την θέσουμε υπό έλεγχο αυτό το καλοκαίρι.

Ο κ. Wojciechowski έκανε το χρέος του και δεν μπορεί να κατηγορηθεί για οιαδήποτε καθυστέρηση. Θα ήταν κρίμα αν οι εσωτερικές διαμάχες στις Βρυξέλλες ή η υπερβολική γραφειοκρατία είχαν ως αποτέλεσμα κάποια καθυστέρηση. Σίγουρα χρειάζεται να αναλάβουμε δράση, επειδή η ασθένεια ταξιδεύει με εξαιρετική ταχύτητα και πρέπει να μπορέσουμε να προβούμε σε εμβολιασμούς εκτός των ζωνών που έχουν πληγεί. Πρέπει να υπενθυμίσω στο Κοινοβούλιο ότι σε πολλές περιπτώσεις, όπως είπαν ο κ. Wojciechowski και άλλοι, η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, και θέλω η Επιτροπή να μας διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξει περιττή γραφειοκρατία.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. EDWARD McMILLAN-SCOTT
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(EN) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για μια ασθένεια για την οποία οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις, βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών τους. Ως βρετανός κτηνοτρόφος, θα εμπιστευτώ μια κτηνιατρική σύσταση και όχι την άποψη γραφειοκρατών σε άλλες χώρες. Εκτιμώ τη στήριξη του βρετανού φορολογούμενου που χρηματοδοτεί τα εμβόλια μου και είμαι απογοητευμένος που η ΕΕ πρέπει να παρέμβει και εδώ. Εσείς μας μεταδώσατε αυτήν την ασθένεια. Σας παρακαλώ μην επιδεινώνετε τα πράγματα.

Συζητούμε τώρα αυτό το ζήτημα παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν αποτέλεσε θεμελιώδη αλλαγή. Αν είναι έτσι, τότε γιατί τόσο πολλά μέτρα, μεγάλα και μικρά, όπως το συγκεκριμένο, πρέπει να αναδιατυπωθούν προκειμένου να συμμορφωθούν με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Δεν γνωρίζουμε πώς πρόκειται να επιλυθεί το ζήτημα των πινάκων αντιστοιχίας, και αυτό το θέμα καταδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σύγχυση στην οποία μπορεί να οδηγήσει η λεγόμενη συναπόφαση. Ενώ η βρετανική κυβέρνηση θα προβεί στις απαραίτητες δαπάνες για να συμμορφωθεί με τις ιδέες σας, άλλα κράτη μέλη μπορεί να βλέπουν τα πράγματα πολύ διαφορετικά.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή γι’ αυτήν την έκθεση. Ενώ είμαι γενικά υπέρ της αρχής την οποία πρεσβεύει αυτή η έκθεση, θα ήθελα να προσθέσω ότι το εμβόλιο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν η αρμόδια αρχή εντοπίσει σοβαρό κίνδυνο για τον πληθυσμό των ζώων. Στη Βόρεια Ιρλανδία, τόσο οι κτηνοτρόφοι όσο και το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν εργαστεί εξαιρετικά σκληρά για να κρατήσουν τη Βόρεια Ιρλανδία απαλλαγμένη από τη νόσο.

Είναι σημαντικό η Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναγνωρίσουν καθεστώς ζώνης απαλλαγμένης από νόσους εντός της ΕΕ και να θεσπίσουν διασφαλίσεις γι’ αυτές τις ζώνες. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικός κίνδυνος εντός της Ευρώπης η ασθένεια αυτή να εξαπλωθεί και, ως αποτέλεσμα, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο η Βόρεια Ιρλανδία να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα εμβόλια. Είναι επιτακτική ανάγκη η αρμόδια αρχή να παρακολουθεί τις μετακινήσεις και να επιβάλλει εμπορικούς αποκλεισμούς όπου είναι απαραίτητο, προκειμένου να σταματά η εξάπλωση του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και να υιοθετούνται οι ορθές πρακτικές από όλους τους παράγοντες.

Είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να εργαστούν εποικοδομητικά από κοινού για να μειωθεί ο κίνδυνος της εξάπλωσης αυτής της ασθένειας και να προστατευθεί ο κλάδος από μια μείζονα επιδημική έκρηξη. Η επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής είναι ζωτικό στοιχείο της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδημικών εκρήξεων της ασθένειας. Θα ενθαρρύνω αυτήν την προσπάθεια.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, οι επιδημίες, όπως ο καταρροϊκός πυρετός των προβάτων, έχουν σοβαρό αντίκτυπο όχι μόνο στους κτηνοτρόφους, αλλά και στους καταναλωτές και στην ευρωπαϊκή οικονομία γενικά, ως αποτέλεσμα του ότι προκαλούν θνησιμότητα των ζώων και διακοπή στο εμπόριο.

Οι περιορισμοί στη μετακίνηση των ζώων πλήττουν σοβαρά τους οικονομικούς πόρους των τοποθεσιών ή των περιοχών στις οποίες επιβάλλονται. Με μια εκστρατεία προληπτικού εμβολιασμού, για παράδειγμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μια ζώνη περιορισμού πρέπει να διατηρηθεί ακόμη και αν δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα καταρροϊκού πυρετού των προβάτων. Για τον λόγο αυτόν, το μέτρο που προτείνει η Επιτροπή είναι δίκαιο και οικονομικά επωφελές για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, το μέτρο συνάδει με την αρχή της χρησιμοποίησης κάθε επιστημονικής προόδου στη γεωργία.

Θα πρέπει επίσης να αναφέρω τη μέχρι στιγμής σημαντική συμβολή των ευρωπαϊκών ταμείων στη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την επιδημία του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων. Η Ένωση έχει συγχρηματοδοτήσει μεγάλες εκστρατείες εμβολιασμού, που ανήλθαν σε 370 εκατομμύρια ευρώ τα τρία τελευταία χρόνια, όπως ανέφερε επίσης ο Επίτροπος. Πιστεύω ότι η συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων εμβολιασμού θα πρέπει επίσης να συνεχιστεί τα ερχόμενα χρόνια, δεδομένης της αποτελεσματικότητάς τους και του νέου, πολύ απλούστερου νομοθετικού πλαισίου το οποίο συζητάμε σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro (S&D).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Wojciechowski και όλους τους σκιώδεις εισηγητές για το έργο που επιτέλεσαν όσον αφορά αυτήν την έκθεση, η οποία έχει ως στόχο να καταστήσει πιο ευέλικτους τους κανόνες για τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων. Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εγκρίνει επειγόντως το κείμενο, προκειμένου η εκστρατεία εμβολιασμού να μπορέσει να πραγματοποιηθεί πριν από το καλοκαίρι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια πρόταση που δεν λάμβανε υπόψη την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Με άλλα λόγια, άφηνε την εξουσία λήψης αποφάσεων αποκλειστικά στο Συμβούλιο, αποκλείοντας εντελώς το Κοινοβούλιο. Μετά από έντονες συζητήσεις, για τις οποίες θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου και τη γραμματεία της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, κατορθώσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία σχετικά με την αλλαγή της νομικής βάσης, σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφος 2 της Συνθήκης· με άλλα λόγια, εντός του πλαισίου της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Τώρα αναμένουμε από το Συμβούλιο να είναι εξίσου αποτελεσματικό όσον αφορά την αποδοχή της θέσης μας και τη συμπερίληψη των πινάκων αντιστοιχίας, προκειμένου να δοθεί μια άμεση απάντηση στους ευρωπαίους κτηνοτρόφους.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, χάρη στον συνδυασμό εμβολίων και περιορισμών στη μετακίνηση των ζώων, ο αριθμός των κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού των προβάτων έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η ασθένεια προκαλεί έντονο πόνο και τον θάνατο των μολυσμένων ζώων και έχει σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην αγροτική οικονομία και την αγροτική κοινότητα. Επικροτώ τα μέτρα που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν αδρανοποιημένα εμβόλια κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων σε ζώνες που δεν έχουν πληγεί από την ασθένεια, και ευχαριστώ τον εισηγητή για την εργασία του σε αυτό το ζήτημα.

Θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η ευελιξία να είναι προορατικά και να αξιοποιούν τις τεχνολογικές προόδους στην παραγωγή εμβολίων, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το βάρος που δημιουργεί η ασθένεια αυτή στον γεωργικό κλάδο και προλαμβάνοντας την εμφάνιση κρουσμάτων χωρίς να στερήσουμε από τα κράτη μέλη το καθεστώς της απαλλαγμένης από νόσους ζώνης, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Ο εμβολιασμός αποτελεί ένα αποτελεσματικό κτηνιατρικό μέτρο αντιμετώπισης του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων το οποίο, όταν συνοδευτεί από περαιτέρω μέτρα όπως η επιτήρηση, καθιστά την εξάλειψη της ασθένειας στην Ευρώπη μια πραγματική πιθανότητα.

Ο εμβολιασμός με σκοπό τον έλεγχο και τελικά την εξάλειψη της ασθένειας θα οδηγήσει σε μειωμένες οικονομικές ζημίες και θα ωφελούσε την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η νομοθεσία θα δώσει στους αγρότες ευελιξία, επιλογή και ελπίδα, και αυτό με χαροποιεί.

Εδώ και πάρα πολύ καιρό, η στρατηγική εμβολιασμού μας παρεμποδίζεται από το γεγονός ότι δεν έχουμε αναπτύξει αρκετά εξελιγμένα προϊόντα που να επιτρέπουν τον εμβολιασμό των ζώων έξω από τις ζώνες αποκλεισμού. Το γεγονός ότι ένας αγρότης βρίσκεται σε μια ζώνη αποκλεισμού μπορεί να είναι καταστροφικό για τους πόρους διαβίωσης του. Μπορεί να είναι επίσης καταστροφικό το να μην προστατεύει κανείς τα ζώα του από την ασθένεια, ιδίως μια ασθένεια τόσο επιβλαβή και μολυσματική όσο ο καταρροϊκός πυρετός των προβάτων. Η ανάπτυξη νέων εμβολίων και οι αλλαγές των κανόνων που ελπίζω ότι θα εγκρίνει σήμερα το Κοινοβούλιο θα επιτρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο να αποκτήσει το καθεστώς ζώνης απαλλαγμένης από τον καταρροϊκό πυρετό των προβάτων. Θα επιτρέψει την περισσότερο ελεύθερη μετακίνηση των ζώων και θα εξοικονομήσει πόρους στις αγροτικές περιοχές.

Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας οι κανόνες αυτοί να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν. Οι αγρότες στα δυτικά της χώρας πρέπει να μπορέσουν να προβούν σε εμβολιασμούς πριν από το τέλος Μαΐου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ζώα είναι πλήρως προστατευμένα. Όλοι εμείς εδώ κατανοούμε το υπόβαθρο της μάχης που έχει ξεσπάσει μεταξύ των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τους πίνακες αντιστοιχίας, όμως μπορώ να σας πω ότι οι αγρότες που εκπροσωπώ δεν το κατανοούν και στηρίζονται σε εμάς, στους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, που οφείλουμε να διευθετήσουμε το ζήτημα εκ μέρους τους. Πρόκειται για ένα επείγον ζήτημα και η κοινή λογική πρέπει να πρυτανεύσει. Ας προχωρήσουμε με αυτό τώρα, ας συμφωνήσουμε σε μια ταχεία διαδικασία για τέτοιου είδους επείγοντα ζητήματα και ας προχωρήσουμε στον εμβολιασμό των ζώων μας.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, ο καταρροϊκός πυρετός των προβάτων είναι μια επιδημία των ζώων που πλήττει τα μηρυκαστικά και έχει ήδη προκαλέσει σοβαρή ζημιά σε ολόκληρο τον κλάδο της κτηνοτροφίας και της παραγωγής. Από το ξέσπασμα της επιδημίας σε ορισμένα κράτη μέλη το 2000 έχει προκληθεί σημαντική οικονομική ζημιά. Όπως πάντα, όταν σημειώνονται οικονομικές απώλειες, η χρηματοοικονομική ζημία πλήττει περισσότερο εκείνους που βρίσκονται στη βάση της παραγωγικής αλυσίδας. Συγκεκριμένα, το ακμάζον εμπόριο βοοειδών εκτροφής κατέρρευσε. Παρά τον εμβολιασμό, οι εξαγωγές παρέλυσαν εντελώς σε ορισμένες χώρες. Ακόμη και στην Αυστρία, όπου η εκτροφή βοοειδών έχει μακρά παράδοση, πολλοί αγρότες είδαν τους πόρους διαβίωσής τους να απειλούνται.

Πρέπει τώρα να αφιερώσουμε χρόνο στην ανάληψη προληπτικής δράσης. Η ασθένεια δεν έχει εξαλειφθεί και θα μπορούσε να επανεμφανιστεί ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να διδαχθούμε από την εμπειρία και να μπορέσουμε να προσφέρουμε βοήθεια γρήγορα. Ό,τι ίσχυε πριν από δέκα χρόνια δεν ισχύει πλέον. Η παλιά οδηγία του 2000 για τα μέτρα καταπολέμησης του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων πρέπει να βελτιωθεί και να επικαιροποιηθεί.

Οι κανόνες για τον εμβολιασμό που ίσχυαν εκείνη την περίοδο πρέπει να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα ο καταρροϊκός πυρετός των προβάτων και να μειωθεί το βάρος για τους αγρότες. Οι κανόνες εκείνης της περιόδου είχαν σχεδιαστεί για τη χρησιμοποίηση ζώντων εξασθενημένων εμβολίων, που ήταν και τα μόνα διαθέσιμα όταν εγκρίθηκε η οδηγία πριν από μία δεκαετία. Τα σημερινά εμβόλια είναι πιο προηγμένα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το γεγονός.

Επικροτώ την ταχεία ανάληψη δράσης από πλευράς της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου και υποστηρίζω την ταχεία εφαρμογή της νέας οδηγίας. Ως αντιπρόσωπος της γεωργικής κοινότητας, γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνουμε υπόψη τον ετήσιο κύκλο. Η γρήγορη λήψη μιας απόφασης θα μας επιτρέψει να έχουμε έναν χρήσιμο και ενιαίο κανόνα μέχρι το φθινόπωρο, πράγμα που είναι προς το συμφέρον των κρατών μελών και, πάνω απ’ όλα, των κτηνοτρόφων και των αγροτών. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, δεν έχω καμία ουσιαστική αντίρρηση στις προτάσεις αυτού του νομοθετικού ψηφίσματος, και θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή γι’ αυτήν την πρωτοβουλία, η οποία αποσκοπεί στο να αναγνωρίσει επιστημονικές εξελίξεις και να επιτρέψει τη χρήση εμβολίων κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων εκτός των ζωνών που υπόκεινται σε περιορισμούς μετακίνησης των ζώων, καθώς αυτό το είδος εμβολίου δεν παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο ως προς την ανεπιθύμητη κυκλοφορία του ιού.

Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για το έργο που πραγματοποίησε ο εισηγητής για την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, ο κ. Wojciechowski, και ο πρόεδρός της, ο κ. De Castro, το οποίο επέτρεψε στο Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταλήξουν σε άμεση συμφωνία όσον αφορά τη νομική βάση αυτής της πρότασης. Ως εκ τούτου, σε αντίθεση με ό,τι είχε προταθεί αρχικά, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μοιράζονται από κοινού τις νομοθετικές εξουσίες σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία που θεσπίστηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου συζήτησε και ενέκρινε την έκθεσή της σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να επιτρέψει τη διεξαγωγή της σημερινής ψηφοφορίας, έτσι ώστε το επόμενο βήμα προς την κατεύθυνση της συμφωνίας με το Συμβούλιο να μπορέσει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό και οι νέες διατάξεις αυτής της οδηγίας να τεθούν σε ισχύ. Θα ήθελα, ως εκ τούτου, να καλέσω το Συμβούλιο να καταλήξει σε συμβιβασμό με τη θέση της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα εγκριθεί σήμερα εδώ με μεγάλη πλειοψηφία.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η προσαρμογή των κανόνων για τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων συνάδει με τη νέα πολιτική της ΕΕ για τον εμβολιασμό όπως εκφράζεται στη στρατηγική για την υγεία των ζώων 2007-2013, που έχει ως σύνθημα: «Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία».

Μια πιο ευέλικτη διαδικασία για τον εμβολιασμό των ζώων είναι απαραίτητη αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε επιδημίες όπως ο καταρροϊκός πυρετός των προβάτων πιο αποτελεσματικά και να μειώσουμε τον αντίκτυπό τους στην κτηνοτροφία. Η μεγαλύτερη ευελιξία και πρόληψη θα ήταν αναμφίβολα επιθυμητές για ορισμένες επιδημίες ζώων.

Μια αυστηρή πολιτική μη εμβολιασμού όπως αυτή που ακολουθούσαμε επί μακρόν στην ΕΕ δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης. Κατά συνέπεια, είμαι της γνώμης ότι κάνουμε ένα σωστό βήμα εδώ. Θα ήθελα επίσης να υποστηρίξω την κ. Paulsen, η οποία είπε ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε και άλλες επιδημίες ζώων στο εγγύς μέλλον ως αποτέλεσμα της αλλαγής του κλίματος. Αυτό, με τη σειρά του, υποδεικνύει ότι χρειαζόμαστε μια σαφή στρατηγική, και εδώ φυσικά μπορούμε να την εφαρμόσουμε σωστά στην πράξη. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα επίσης να επαναλάβω ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία περαιτέρω συζήτηση περί σφαγής στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων, επωφεληθήκαμε φυσικά από το γεγονός ότι υποστηρίξαμε την έρευνα και έχουμε τώρα ένα αδρανοποιημένο εμβόλιο και είμαστε σε θέση να διεξαγάγουμε εκτενή εμβολιασμό, ο οποίος στο παρελθόν ήταν πολύ επικίνδυνος και πολύ δύσκολος. Βρισκόμαστε, συνεπώς, μπροστά σε μια νέα κατάσταση.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το γεγονός ότι εργάστηκε τόσο γρήγορα. Όπως μας έχει διδάξει η εμπειρία, θα πρέπει να αναμένουμε τα πρώτα κρούσματα στο τέλος του καλοκαιριού και αρχές του φθινοπώρου. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν στρατηγικές εμβολιασμού και να τις εφαρμόσουν.

Στον κ. Agnew, θα ήθελα να πω ότι αν έχετε έναν καλό κτηνίατρο, τότε θα συστήσει εμβολιασμό, επειδή αυτό θέλουν οι κτηνίατροι που γνωρίζω προσωπικά και αυτό έχω ακούσει επανειλημμένα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων.

Φυσικά, δεν είναι αυτό το τέλος. Η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει εκτελεστικούς κανονισμούς και να τους προσαρμόσει στη νέα διαδικασία, και αυτό πρέπει να γίνει τόσο γρήγορα όσο εξελίχθηκαν τα πράγματα εδώ στο Κοινοβούλιο. Καλώ, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εργαστεί γρήγορα για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε στην πράξη αυτήν την επιστημονική πρόοδο πριν από το τέλος του έτους.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, είμαι ευγνώμων στον συνάδελφό μας, κ. Wojciechowski, για την έκθεσή του, η οποία μας υπενθυμίζει τη σημασία της κατάλληλης νομοθεσίας σε αυτό το θέμα.

Ωστόσο, ανεξαρτήτως του αν το εμβόλιο είναι ζωντανό εξασθενημένο ή αδρανοποιημένο, με τις γνώσεις που έχουμε σήμερα, οι αιματολογικές εξετάσεις δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο παθογόνος οργανισμός εισήλθε στο αίμα του ζώου – με άλλα λόγια αν προήλθε από ένα εμβόλιο ή από τη φύση. Ως εκ τούτου, εάν δεν αναπτυχθεί ένα χαρακτηρισμένο αδρανοποιημένο εμβόλιο –δηλαδή ένα εμβόλιο ο παθογόνος οργανισμός του οποίου προέρχεται από εμβόλιο– θα είναι αδύνατον να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ ενός εμβολιασμένου ζώου και ενός ζώου που έχει μολυνθεί από τον ιό. Ωστόσο, αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ανακηρυχθεί μια περιοχή ή μια χώρα ασφαλής από οιαδήποτε μόλυνση. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, ως εκ τούτου, χώρες που είναι προστατευμένες από οποιαδήποτε μόλυνση να θέσουν εμπορικούς φραγμούς μεταξύ αυτών και χωρών που χρησιμοποιούν αυτό το αδρανοποιημένο εμβόλιο.

Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθήκον να ενθαρρύνει τη συνεχιζόμενη έρευνα για ένα χαρακτηρισμένο αδρανοποιημένο εμβόλιο, προκειμένου να διασφαλίσει μεγαλύτερη βιοπροστασία εντός της Ένωσης, πράγμα που θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνδυάσουμε τις προσεγγίσεις μας για την υγεία και το εμπόριο πιο αποτελεσματικά.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, αξίζει να σημειωθεί το σχόλιο του Επιτρόπου ότι τα κρούσματα του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων μειώνονται: 48.000 κρούσματα το 2008 και 120 το 2010. Ωστόσο, δεν είμαστε ακόμη βέβαιοι ποια θα είναι η τάση στο μέλλον, επομένως η ανάπτυξη αυτού του αδρανοποιημένου εμβολίου και η συζήτηση για τις τεχνικές λεπτομέρειες αναφορικά με τη χρήση του είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες.

Θα ήταν χρήσιμο αν το Συμβούλιο βρισκόταν στην Αίθουσα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε το ζήτημα του κατά πόσον επιθυμεί πραγματικά να παράσχει τους πίνακες αντιστοιχίας τους οποίους το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θεωρούν ουσιώδεις – και ίσως αυτό είναι κάτι για το οποίο το Συμβούλιο θα μπορούσε να μας απαντήσει πολύ σύντομα. Η πρόληψη όλων των ασθενειών, και της συγκεκριμένης ιδιαίτερα, επικεντρώνεται στην κτηνοτροφία, στον περιορισμό της μετακίνησης των ζώων, στην προστασία από φορείς και στο ζήτημα που συζητείται σήμερα – ήτοι τον εμβολιασμό.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR). (CS) Κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα με τη χρήση αδρανοποιημένου εμβολίου για εμβολιασμούς εκτός της κλειστής ζώνης είναι ότι τα ζώα θα δείξουν θετικά αποτελέσματα στην ορολογική ανάλυση και προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ζώα έχουν εμβολιαστεί ή είναι πραγματικά άρρωστα θα είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια ιολογική εξέταση, η οποία είναι πιο ακριβή. Αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά το εμπόριο και τις μεταφορές ζώων. Λόγω του ότι το θέμα αυτό αφορά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, θα είναι επίσης δύσκολο, για διαδικαστικούς λόγους, να τηρηθεί η προθεσμία της 30ής Ιουνίου 2011. Προσωπικά, διαφωνώ επίσης με την αλλαγή της ημερομηνίας θέσης σε ισχύ της οδηγίας από την 20ή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην επομένη της δημοσίευσής της. Θα πρέπει επίσης να κατανοήσουμε ότι η κατάρτιση πινάκων αντιστοιχίας θα αυξήσει περισσότερο τον διοικητικό φόρτο.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι κάνουμε ένα βήμα προόδου, καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πρόκειται για πρόβλημα που συνδέεται με ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, με τη Νότια Ευρώπη ή τη Βόρεια Αφρική. Ωστόσο, η άποψη που έχω για το μέτρο είναι θετική.

Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Tarabella αν ο ίδιος ή η Επιτροπή πιστεύουν ότι το πρόβλημα της εφαρμογής στις κτηνιατρικές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί άμεσα, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει ένα μέτρο που θα καθιστούσε δυνατή την εξάλειψη του προβλήματος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η βελτίωση των συνθηκών εμβολιασμού για τον καταρροϊκό πυρετό των προβάτων είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Τα νέα αδρανοποιημένα εμβόλια επιτρέπουν στους παραγωγούς, για πρώτη φορά, να αποκλείσουν τον κίνδυνο μόλυνσης με αυτήν τη δυνητικά εξαιρετικά επικίνδυνη ασθένεια, διότι τα εμβόλια μπορούν τώρα επίσης να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές στις οποίες ο καταρροϊκός πυρετός των προβάτων δεν έχει εντοπιστεί στο παρελθόν. Υπό το πρίσμα αυτό, πρέπει να τονίζουμε επανειλημμένα ότι η γεωργία –συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών ζώων αναπαραγωγής– είναι ένας σημαντικός παράγοντας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Οι αγρότες, ως εκ τούτου, πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν από τις πλέον πρόσφατες γνώσεις στον τομέα της υγείας των ζώων, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για να αναπτυχθούν αυτά τα εμβόλια.

Υπάρχουν δύο πράγματα που χρειαζόμαστε τώρα ιδιαιτέρως. Πρώτον, χρειαζόμαστε μια ταχεία λύση όσον αφορά την πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, κατά την άποψή μου, χρειαζόμαστε εξίσου επειγόντως μια υποχρέωση κοινοποίησης των μέτρων που θα εισαχθούν στα κράτη μέλη· με άλλα λόγια, μια υποχρέωση των κρατών μελών να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω το Σώμα για τη σθεναρή του υποστήριξη γι’ αυτήν την πρόταση, καθώς επίσης και για την αναγνώριση του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος και για τις πολύ ταχείες διαδικασίες.

Αρκετοί από εσάς αναφερθήκατε στο πρόβλημα των πινάκων αντιστοιχίας. Θα ήθελα απλώς να σας υπενθυμίσω ότι η Διάσκεψη των Προέδρων έδωσε νέα ώθηση όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, και του προσέδωσε μεγαλύτερη σημασία, ιδίως αναγνωρίζοντας το πρόβλημα της μεταφοράς της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο.

Θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι πραγματικά τόσο δύσκολο για τα κράτη μέλη να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τη νομική βάση επί της οποίας μετέφεραν τον κοινοτικό κανονισμό στην εθνική έννομη τάξη τους. Είναι πραγματικά τόσο δύσκολο; Είμαι βέβαιος ότι όταν εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να μεταφέρουν νομοθεσία, πρέπει να κάνουν κάποια προετοιμασία και να αποφασίζουν πώς σκοπεύουν να προβούν στη μεταφορά της νομοθεσίας.

Νομίζω πως όλοι αναγνωρίζουμε –και είχαμε αρκετές συζητήσεις επ’ αυτού– ότι πλήττεται η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν η μεταφορά της νομοθεσίας της δεν είναι ομοιόμορφη. Συγκεκριμένα, σε ένα ζήτημα τόσο σημαντικό όπως αυτό που συζητούμε σήμερα, η εσφαλμένη μεταφορά θα μπορούσε να έχει επιζήμιες συνέπειες.

Ταυτόχρονα, όπως είπα στις εισαγωγικές παρατηρήσεις μου, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Επιτροπή τάσσεται σαφώς κατά των άσκοπων παρεμποδίσεων. Έχουμε απόλυτη επίγνωση του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος. Ως εκ τούτου, ελπίζω ότι, μέσω της αυξημένης ευελιξίας και των εντατικών διαπραγματεύσεων, μπορούμε να βρούμε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Η Επιτροπή θα προσπαθήσει να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, προκειμένου να μπορέσουμε να εγκρίνουμε αυτήν τη νομοθεσία πριν από την έναρξη της περιόδου κατά την οποία μπορεί να ξεσπάσει μια επιδημία καταρροϊκού πυρετού των προβάτων.

Όσον αφορά την ετοιμότητα της Επιτροπής να εφαρμόσει αυτό το μέτρο, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον κ. Schnellhardt και τον κ. Uggias ότι η Επιτροπή επιτέλεσε το χρέος της. Τα εκτελεστικά μας μέτρα είναι σχεδόν ολοκληρωμένα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι έγκριση αυτής της πρότασης από τον νομοθέτη. Μόλις συμβεί αυτό, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα.

Θα ήθελα για μία ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας και να ευχαριστήσω το Σώμα για την σθεναρή υποστήριξη αυτού του μέτρου.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, εισηγητής.(PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές που συμμετείχαν στη συζήτηση και εξέφρασαν τη στήριξή τους στην έκθεσή μου. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας, χάρη στους οποίους μπορέσαμε να προχωρήσουμε τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά με την έκθεση. Δεν συμβαίνει συχνά να υπάρχει τέτοια ομοφωνία όσον αφορά την έγκριση ενός χρήσιμου εγγράφου, το οποίο προφανώς αποσκοπεί στη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης.

Όσον αφορά τους πίνακες αντιστοιχίας που αναφέρθηκαν στη συζήτηση ως μια πιθανή πηγή προβλημάτων, νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο εδώ να συμμεριστούμε τις ανησυχίες των διοικητικών οργάνων ή των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Η δημιουργία των πινάκων και η αποστολή τους στην Επιτροπή δεν θα αποτελέσει στην πραγματικότητα τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι οι πολίτες που επιθυμούν να ελέγξουν αν η νομοθεσία των κρατών μελών τους εναρμονίζεται με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν μεγαλύτερα προβλήματα. Θα πρέπει οι ίδιοι να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια και να επιδοθούν στην έρευνα αν δεν υπάρχουν πίνακες, όπως συμβαίνει σήμερα. Είναι πολύ συχνά δύσκολο να μπορέσει κανείς να βρει άκρη με τη νομοθεσία της ΕΕ. Πιστεύω και ελπίζω ότι αυτό το μέσο θα είναι διαθέσιμο σε όλους όσοι ενδιαφέρονται, όχι μόνο στην Επιτροπή, και ότι θα είναι ένα εύκολα προσβάσιμο έγγραφο που θα είναι διαθέσιμο όταν χρειάζεται. Θα είναι επίσης ένα πολύ χρήσιμο έγγραφο.

Καλώ το Συμβούλιο να μην διαφωνήσει με τους πίνακες αντιστοιχίας και, αν πρέπει να το κάνει, τουλάχιστον όχι στην προκειμένη περίπτωση, ούτως ώστε οι νέοι εμβολιασμοί να μπορέσουν να τεθούν σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όπως αναμένεται. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε καμία καθυστέρηση, διότι αυτό θα αναιρούσε το γρήγορο και αποτελεσματικό μας έργο. Σας ευχαριστώ όλους για μία ακόμη φορά για τη συνεργασία σας σε αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σύντομα.

 

5. Κοινοτικές εισαγωγές τομάτας από το Μαρόκο (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της προφορικής ερώτησης (O-000040/2011) της κ. Erminia Mazzoni, εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών, προς την Επιτροπή (Αναφορά 1565/2009 του José Maria Pozancos, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις κοινοτικές εισαγωγές τομάτας από το Μαρόκο) (B7-0211/2011).

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni, συντάκτρια. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ερώτηση που καταθέσαμε ως Επιτροπή Αναφορών δείχνει ότι η επιτροπή μας δεν ήταν ικανοποιημένη με την απάντηση που έδωσε η Επιτροπή στο ζήτημα το οποίο έθεσε η ισπανική ομοσπονδία παραγωγών και εξαγωγέων οπωροκηπευτικών, λουλουδιών και ζώντων φυτών.

Στην πραγματικότητα, η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στην ευθύνη των κρατών μελών όσον αφορά τον καθορισμό των τιμών, χωρίς να εξετάσει το συγκεκριμένο θέμα που έθιγε η αναφορά, ήτοι την καταγγελία των αντικανονικών εισαγωγών τομάτας και άλλων οπωροκηπευτικών από το Μαρόκο.

Αυτές οι υποτιθέμενες παρατυπίες έχουν ήδη διαπιστωθεί, στην πραγματικότητα, από τη ρυθμιστική αρχή OLAF, η οποία έχει επισημάνει την καταχρηστική εφαρμογή της μεθόδου αφαίρεσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94, βάσει του οποίου καθορίζονται τρεις διαφορετικές μέθοδοι υπολογισμού. Οι συνέπειες της κατάστασης αυτής είναι η απώλεια εσόδων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η παραβίαση των κανόνων της αγοράς, καθώς και η σταδιακή εξαθλίωση των ευρωπαίων παραγωγών και εξαγωγέων, με εξαιρετικά ανησυχητικές καταστάσεις να καταγράφονται, ειδικότερα, στην Ισπανία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Γαλλία και την Ιταλία.

Η Επιτροπή διαπραγματεύεται μια νέα διμερή συμφωνία με το Μαρόκο, και για μία ακόμη φορά η συμφωνία αυτή φαίνεται να μην λαμβάνει υπόψη αυτά τα ανησυχητικά γεγονότα, αλλά να συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση μιας ροής εξαγωγών από το Μαρόκο στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είναι εντελώς άναρχη και δεν συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Είναι ένα θέμα που αφορά και αγγίζει ένα ευαίσθητο επί του παρόντος νεύρο, τις μεταναστευτικές ροές. Στην πραγματικότητα, αυτή η μεγάλη μάζα ανθρώπων που φθάνουν από τις χώρες κατά μήκος της ακτής της Βόρειας Αφρικής, συμπεριλαμβανομένου του Μαρόκου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει συχνά απασχολούμενους στον αγροτικό τομέα, όπως δείχνουν τα πρόσφατα γεγονότα στο Rosarno.

Καταβάλλουμε τεράστιες προσπάθειες για να τους υποδεχθούμε. Πρωτίστως, πασχίζουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδιαίτερα ως Ιταλία, να τους προσφέρουμε μέσα διαβίωσης. Η περαιτέρω μείωση του δυναμικού για γεωργική παραγωγή στις χώρες μας, και ως εκ τούτου στη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αυτήν τη στιγμή, θα προκαλούσε πολλές ζημίες. Θα ήθελα να μάθω τι σκοπεύει να κάνει η Επιτροπή γι’ αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αρκετά ζητήματα που τέθηκαν σε αυτήν την αναφορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Mazzoni που κατέθεσε αυτήν την ερώτηση και έτσι μπορούμε να διευκρινίσουμε τη θέση μας επί του θέματος αυτού.

Καταρχάς, θα ήθελα να διαβεβαιώσω το Σώμα ότι η Επιτροπή παρακολουθεί στενά και προσεκτικά την ποσότητα των τοματών που εισάγονται από το Μαρόκο με τη χρήση ενός συστήματος διασταυρωμένων ελέγχων βάσει του προσδιορισμού των ποσοτήτων που εισάγονται από μαροκινές επιχειρήσεις και των ημερήσιων εγγραφών εισαγωγών που τηρούν οι εθνικές τελωνειακές αρχές. Η Επιτροπή, μέχρι σήμερα, δεν διαθέτει καμία απόδειξη συστημικής απάτης ή συστημικής αποτυχίας του συστήματος που εφαρμόζεται. Έχουμε πληροφορίες όσον αφορά μία περίπτωση στην οποία θα επανέλθω λίγο αργότερα. Αυτό αφορά το έτος 2007, όταν η OLAF πράγματι υπογράμμισε ότι το σύστημα, με τη μορφή που έχει σήμερα, θα μπορούσε να καταλήξει σε καιροσκοπική συμπεριφορά αλλά όχι κατ’ ανάγκη παράτυπη συμπεριφορά.

Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή του συστήματος τιμής εισόδου και η επιβολή πιθανών εισαγωγικών δασμών σε σχέση με αυτόν τον μηχανισμό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών.

Μία άλλη πτυχή αυτού του ζητήματος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι το διεθνές πλαίσιο αυτού του θέματος, όπου κυριαρχεί πραγματικά ο Γύρος της Ντόχα, ο οποίος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Οποιαδήποτε αλλαγή στο σύστημα τιμής εισόδου και στον τρέχοντα μηχανισμό εφαρμογής του θα μπορούσε να έχει επιζήμιο αντίκτυπο στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Η νέα διμερής συμφωνία με το Μαρόκο διαφυλάσσει τα συμφέροντα των ευρωπαίων παραγωγών διατηρώντας το σύστημα των μηνιαίων δασμολογικών ποσοστώσεων της τομάτας και τον αυστηρό έλεγχο των εισαγόμενων ποσοτήτων.

Επιπλέον, η έκθεση προβλέπει βελτιωμένη συνεργασία και μεγαλύτερη διαφάνεια από την άποψη των δεδομένων της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Η ποσοτική αύξηση στην ποσόστωση της τομάτας έχει περιοριστεί στους 52.000 τόνους, ένα επίπεδο που είναι πολύ χαμηλότερο από τα παραδοσιακά εμπορικά επίπεδα, και η αύξηση είναι προοδευτική και κλιμακώνεται στη διάρκεια τεσσάρων περιόδων εμπορίας, διαφυλάσσοντας ως εκ τούτου τα σημερινά μερίδια της αγοράς και τον παραδοσιακό εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή θεωρεί, συνεπώς, ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο τρέχον σύστημα τιμής εισόδου πρέπει να σέβεται τους όρους των σχετικών διεθνών συμφωνιών.

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται ορθά και, ως εκ τούτου, έχει διεξαγάγει την έρευνα μέσω της OLAF. Αυτή είναι πιθανότατα η περίπτωση στην οποία αναφέρεται η κ. Mazzoni· κατά πόσον υπάρχουν παρατυπίες ως αποτέλεσμα της λανθασμένης ερμηνείας του εκτελεστικού κανονισμού. Ωστόσο, αποτελεί ευθύνη των εθνικών τελωνειακών αρχών να δώσουν συνέχεια στα αποτελέσματα της έρευνας. Η ανάκτηση διαφυγόντων εσόδων είναι σε εξέλιξη, αλλά η δημοσίευση των δεδομένων είναι αυστηρά ευθύνη των αρμόδιων τελωνειακών αρχών.

Όσον αφορά τη διοργάνωση της εποπτείας, αυτό ήταν ένα από τα σημεία που έθιξε η κ. Mazzoni. Στο σημείο αυτό πρέπει να πω ότι η Επιτροπή, όπως προείπα, παρακολουθεί τις εισαγωγές τομάτας από το Μαρόκο με τη χρήση ενός συστήματος διασταυρωμένων ελέγχων. Οι ποσότητες που εισάγονται και αναφέρονται από τις μαροκινές αρχές σε εβδομαδιαία βάση παρακολουθούνται. Τα δεδομένα συγκρίνονται στη συνέχεια με τα δεδομένα που παρέχουν οι εθνικές τελωνειακές αρχές, οι οποίες επιτηρούν το σύστημα, καθώς και η Eurostat. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλές και ακριβείς πληροφορίες και αν υπήρχε κάποια συστηματική απάτη και συστηματικές παρατυπίες, σίγουρα θα τις εντοπίζαμε και θα αναλαμβάναμε δράση.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην Επιτροπή Αναφορών για την επίπονη εργασία της κατόπιν της καταγγελίας που υπέβαλε η ισπανική ομοσπονδία παραγωγών και εξαγωγέων οπωροκηπευτικών, λουλουδιών και ζώντων φυτών βάσει της έκθεσης που δημοσιεύτηκε από την OLAF, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, το 2007. Πιστεύω ότι τα συμπεράσματα αυτής της έκθεσης είναι εξαιρετικά σαφή και δικαιολογούν απόλυτα την ανάληψη δράσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –η οποία θα έπρεπε να έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό πριν από πολύ καιρό– προκειμένου να αποσαφηνιστεί η λειτουργία του συστήματος τιμής εισόδου, τουλάχιστον σε σχέση με τον κλάδο της τομάτας.

Ωστόσο, η Επιτροπή όχι μόνο δεν ανέλαβε καμία δράση για να αποτρέψει τις διάφορες μορφές απάτης που καθιστά δυνατές ο τρέχων κανονισμός τιμής εισόδου, αλλά έχει διαπραγματευτεί μια νέα γεωργική συμφωνία με το Μαρόκο χωρίς να έχει πρώτα επιλύσει τις ελλείψεις του ισχύοντος καθεστώτος εισαγωγής.

Κυρίες και κύριοι, είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει με σοβαρότητα τις ευθύνες της, να αρχίσει να ερευνά το πού και πώς διαπράττεται απάτη και, ενδεχομένως, να απαιτήσει την καταβολή τυχόν μη καταβληθέντων δασμών. Πιστεύω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επικυρωθεί μια νέα συμφωνία με το Μαρόκο αν δεν επιλυθούν πρώτα όλες οι λεπτομέρειες που έχουμε προσδιορίσει.

Στόχος μας δεν είναι να παρακωλύσουμε νέες διεθνείς συμφωνίες, αλλά να διασφαλίσουμε ότι οι συμφωνίες αυτές δεν θα πλήξουν σοβαρά τα συμφέροντα των ευρωπαίων παραγωγών και ότι οι κανόνες που θεσπίζονται σε αυτές τις συμφωνίες θα τηρηθούν.

Όσον αφορά τη νέα συμφωνία με το Μαρόκο, το μόνο που ζητάει ο ευρωπαϊκός τομέας οπωροκηπευτικών είναι μια εγγύηση ότι θα τηρηθούν οι συμφωνηθέντες όροι. Αυτό θα καταστεί δυνατό μόνο με τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος τιμής εισόδου. Δεν μπορούμε να έχουμε μια νέα συμφωνία με το Μαρόκο αν δεν έχουμε ένα νέο σύστημα για τις τιμές εισόδου. Δεν θα μπορέσουμε να επικυρώσουμε τη νέα συμφωνία που έχει ήδη συνάψει η Επιτροπή.

Επιπλέον, αν αυτόν τον εποπτικό ρόλο πρόκειται να τον διαδραματίσουν τα κράτη μέλη, θα πρέπει να απαιτηθεί από αυτά να προβούν σε μια σημαντική οικονομική συνεισφορά. Ωστόσο, είναι επίσης αλήθεια ότι εδώ και καιρό ζητάμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα συνόρων και τελωνείων παρόμοιο με αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(PL) Σύμφωνα με τους ισπανούς αγρότες που υπέβαλαν αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι υποτιμολογημένες εισαγόμενες τομάτες από το Μαρόκο συνιστούν απειλή για τους ευρωπαίους παραγωγούς τροφίμων. Οι αγρότες αναφέρονται στον υποτιμολογημένο ελάχιστο συντελεστή που καθορίστηκε στα 46 ευρώ περίπου ανά 100 κιλά σε μια προτιμησιακή συμφωνία εισαγωγών-εξαγωγών μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου. Σύμφωνα με την EUROSTAT, το Μαρόκο εξήγαγε πάνω από 70.000 τόνους τομάτας τον Δεκέμβριο του 2010, ποσότητα υπερδιπλάσια της ποσόστωσης που προβλέπεται στη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου. Αυτό έχει προκαλέσει μεγάλες απώλειες στους ευρωπαίους παραγωγούς, χώρια τις απώλειες από τις πληρωμές των δασμών. Η OLAF έχει ήδη σχολιάσει το θέμα αυτό, δηλώνοντας στην έκθεσή της του 2007 ότι ενδέχεται να υπάρξουν παρατυπίες στην εισαγωγή τομάτας από το Μαρόκο αναφορικά με την υποτιμολόγηση σε σύγκριση με την αρχική τιμή που συμφωνήθηκε από την ΕΕ, η οποία, στην πραγματικότητα, επιτρέπει τη μη καταβολή επιπρόσθετων δασμών. Συντασσόμενη με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Αναφορών θα ήθελα, ωστόσο, να ρωτήσω αν η Επιτροπή έχει την πρόθεση να αναθεωρήσει αυτού του είδους τους κανόνες και να ανακτήσει ενδεχομένως τους μη καταβληθέντες δασμούς.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, τον περασμένο Οκτώβριο, κατέθεσα μια γραπτή ερώτηση στην Επιτροπή όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ των αριθμητικών στοιχείων που δίνουν οι διάφορες υπηρεσίες της ΕΕ όσον αφορά τις εισαγωγές τομάτας από το Μαρόκο στην ΕΕ.

Το 2008, η διαφορά μεταξύ της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης και της Eurostat ήταν περίπου 100.000 τόνοι. Η Επιτροπή απάντησε ότι είχε διαπιστώσει το πρόβλημα και θα επιλαμβανόταν της επίλυσής του, αλλά δεν μου είναι ξεκάθαρο αν η Επιτροπή θα καταφέρει να κάνει αυτό που πρέπει για τους ευρωπαίους πολίτες και τους ευρωπαίους παραγωγούς.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισάγουμε τομάτες όχι μόνο από το Μαρόκο αλλά και από άλλες τρίτες χώρες. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε οι διαπραγματεύσεις να είναι πολύ δίκαιες για όλους και να μην αποβαίνουν εις βάρος του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα. Θα πρέπει επίσης να βρούμε έναν τρόπο να ελέγξουμε τι εισάγουμε από άλλες χώρες εκτός της ΕΕ, ιδίως σε ορισμένους λιμένες της Νότιας Ευρώπης. Χωρίς αποτελεσματικούς συνοριακούς ελέγχους, το μέλλον του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα προοιωνίζεται ζοφερό.

Αν η ευρωπαϊκή παραγωγή τομάτας καταστραφεί από τη συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου, θα είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει η παραγωγή στο έδαφος της ΕΕ. Οι κανόνες και οι υποχρεώσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους, πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρχει θεμιτός ανταγωνισμός. Αυτό που δεν μπορούμε να δεχθούμε είναι η εφαρμογή διαφορετικών κανόνων και υποχρεώσεων σε έναν ευρωπαίο παραγωγό και έναν παραγωγό γεωργικών προϊόντων εκτός ΕΕ. Η αποδοχή αυτού σημαίνει αποδοχή της απώλειας της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα μας και τεράστιες επιπτώσεις στο εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη. Είμαι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου, αλλά υπό συμμετρικές συνθήκες παραγωγής και πληροφόρησης. Αν αυτές δεν υπάρχουν, το ελεύθερο εμπόριο δεν είναι δίκαιο εμπόριο και ο ανταγωνισμός δεν είναι θεμιτός ανταγωνισμός.

Τέλος, δεν πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επικυρώσει τη συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου χωρίς τη συμπερίληψη ρητρών που αφορούν την αγορά εργασίας, την κοινωνική διάσταση και το περιβάλλον στο Μαρόκο. Αν αυτό δεν συμβεί, μπορεί να χάσουμε την ευρωπαϊκή γεωργική μας δραστηριότητα και τη βιομηχανία τροφίμων μας.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(PT) Κύριε Πρόεδρε, εκφράσαμε αρκετές προειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις εμπορικές συμφωνίες σχετικά με τη γεωργική παραγωγή μεταξύ του Μαρόκο και άλλων μεσογειακών χωρών, όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ. Προειδοποιήσαμε ότι αν αυτές οι συμφωνίες συνάπτονταν, θα αύξαναν περαιτέρω την πίεση που ασκείται στους αγρότες της ΕΕ να μειώσουν τις τιμές παραγωγής τους, ιδίως σε χώρες όπως η Πορτογαλία, και θα επιδείνωναν τις πρόσθετες δυσκολίες στη διάθεση των προϊόντων τους. Καταδικάζουμε την ελευθέρωση του εμπορίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών, τα οποία είναι χαρακτηριστικά μεσογειακά προϊόντα, καθώς αυτό θα οδηγούσε σε μεγάλες υπεραγορές που έχουν αποθέματα από προϊόντα με χαμηλές τιμές, για τα οποία συχνά δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και τα ίδια πρότυπα με αυτά που επιβάλλονται στους αγρότες στην ΕΕ. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η ελευθέρωση του εμπορίου για τα γεωργικά προϊόντα προωθεί μοντέλα εντατικής παραγωγής για εξαγωγή τα οποία ευνοούν τις μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις εις βάρος των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και του εφοδιασμού των τοπικών και περιφερειακών αγορών. Όλα αυτά έχουν αρνητικές συνέπειες στην επισιτιστική κυριαρχία, ασφάλεια και ποιότητα, καθώς και στο περιβάλλον.

Η κατάσταση αυτή ήταν η αιτία για τις προειδοποιήσεις που απευθύναμε, τις οποίες δυστυχώς η Επιτροπή αγνόησε, και εξακολουθεί να το κάνει. Έχει αγνοήσει την ανάγκη προάσπισης των συμφερόντων των παραγωγών της ΕΕ, διασφαλίζοντας δίκαιες τιμές για την παραγωγή και τη συνέχεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Επιπλέον, γνωρίζουμε τώρα ότι η Επιτροπή αγνόησε επίσης την έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η οποία κατήγγειλε τις παρατυπίες κατά την εισαγωγή τομάτας από το Μαρόκο, σε μια έκθεση που αναγνώριζε τον αντίκτυπο αυτών των εισαγωγών στη μείωση των τιμών της τομάτας στην αγορά της ΕΕ. Η Επιτροπή δεν αρκέστηκε σε αυτό και, στο νέο γεωργικό κεφάλαιο στη συμφωνία σύνδεσης με το Μαρόκο, αποφάσισε να αυξήσει περαιτέρω τις εισαγωγές τομάτας στην ΕΕ.

Πότε θα κατασταλεί επιτέλους αυτός ο φιλελεύθερος φονταμενταλισμός που θυσιάζει τα πάντα στα συμφέροντα λίγων μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών και πολυεθνικών εξαγωγέων; Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να δείξει την έμπρακτη μεταμέλειά της στους ευρωπαίους παραγωγούς για τη ζημία που τους έχει σαφέστατα προκαλέσει; Θα σας αφήσουμε με αυτά τα ερωτήματα.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, οι τοματοπαραγωγοί των Κανάριων Νήσων, της Μούρθια, της Ανδαλουσίας και της Κοινότητας της Βαλένθια, που είναι όλοι τους παραγωγοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτούν από την Επιτροπή να αναλάβει δυναμική δράση όσον αφορά μια άδικη κατάσταση που τους προκαλεί σοβαρή ζημία. Διαπράττεται απάτη, και το γνωρίζετε.

Χάρη στη συμφωνία του με την ΕΕ, το Μαρόκο επωφελείται από μια τιμή εισόδου με την οποία δεν συμμορφώνεται. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να κοιτάμε μόνο το 2007, αλλά και το 2010. Η Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά ότι οι ισπανοί τοματοπαραγωγοί πρέπει να ανταγωνιστούν τους μαροκινούς παραγωγούς υπό αθέμιτες συνθήκες, δεδομένου ότι έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ υψηλότερα κόστη παραγωγής λόγω των αυστηρών ευρωπαϊκών προτύπων για την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, καθώς και λόγω των περιορισμών στα φυτοφάρμακα που δεν ισχύουν για τις τρίτες χώρες.

Ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες, οι παραγωγοί μας, με μεγάλες προσπάθειες και προσήλωση στην ποιότητα, εξακολουθούν να εργάζονται σκληρά για να σώσουν τις καλλιέργειές τους. Συνεπώς, είναι απαράδεκτο να αγνοεί η Επιτροπή τη δυσλειτουργία του καθεστώτος τιμής εισόδου, η πολυπλοκότητα του οποίου ενθαρρύνει την απάτη, όπως κάνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, και να αποστρέφει το βλέμμα όταν οι συμφωνηθείσες ποσοστώσεις τομάτας με το Μαρόκο καταστρατηγούνται.

Δεν αρκεί να μας λέει η Επιτροπή ότι η εποπτεία είναι ευθύνη των κρατών μελών. Αν δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, η Επιτροπή πρέπει να δράσει. Είναι απαράδεκτο να παραβιάζονται οι κανονισμοί για τις μαροκινές ποσοστώσεις εισαγωγής και να μην καταβάλλονται οι ισχύοντες δασμοί, ενώ η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία δράση.

Η Επιτροπή θέλει να εγκρίνουμε μια νέα συμφωνία με το Μαρόκο. Αν δεν μας δώσουν διαβεβαιώσεις ότι το σύστημα τιμών θα τροποποιηθεί ώστε να αποτραπεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των μαροκινών και ισπανών παραγωγών, είναι βέβαιο ότι δεν θα υποστηρίξουμε αυτήν την πρωτοβουλία.

Είναι υποχρέωσή σας να διασφαλίσετε την τήρηση των συμφωνιών, αλλά είναι επίσης υποχρέωσή σας να υπερασπιστείτε τα συμφέροντα των παραγωγών στα Κανάρια Νησιά, τη Μούρθια, τη Βαλένθια και την Ανδαλουσία. Κάντε το πριν να είναι πολύ αργά.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D).(ES) Κύριε Πρόεδρε, οι εκκλήσεις για την τροποποίηση του κανονισμού για την τιμή εισόδου άρχισαν το 2003. Το έχουμε ζητήσει όλοι: το Κοινοβούλιο αυτό, τα κράτη μέλη, η Ισπανία και η Γαλλία, με την υποστήριξη της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Πορτογαλίας.

Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται δεόντως, ενώ ορισμένοι δασμοί δεν καταβάλλονται και χρησιμοποιείται μια μεροληπτική μέθοδος υπολογισμού. Κατά συνέπεια, ο κλάδος υποφέρει, έχουμε αθέμιτο ανταγωνισμό, και τα κράτη μέλη έχουν απώλεια εσόδων από τους μη καταβληθέντες δασμούς.

Το ειδικό σώμα ελεγκτών στον τομέα των οπωροκηπευτικών το έχει επιβεβαιώσει, επισημαίνοντας ότι το άρθρο 5 του κανονισμού επιτρέπει τη μεροληπτική εφαρμογή και, όπως ειπώθηκε νωρίτερα στο Σώμα, η OLAF, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, έχει δηλώσει ότι η μέθοδος υπολογισμού που χρησιμοποιείται επιτρέπει τη μη καταβολή των πρόσθετων δασμών.

Εναπόκειται στην Επιτροπή να επιλύσει αυτό το ζήτημα. Πρέπει να βρούμε μια λύση για το σύστημα παραγωγής και για τα κράτη μέλη. Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται εδώ και 16 χρόνια.

Ο κλάδος υποφέρει. Ο ευρωπαϊκός τομέας οπωροκηπευτικών, μαζί με τον ισπανικό τομέα οπωροκηπευτικών στη Βαλένθια, τη Μούρθια και την Ανδαλουσία, έχουν πληγεί και είναι απαραίτητο να βρεθεί μια λύση. Οι καταναλωτές πλήττονται επίσης από αυτήν την κατάσταση.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro (S&D). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η αναφορά για την οποία συζητούμε σήμερα υποβλήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Κοινοβουλίου συζητούν το νέο κεφάλαιο για τη γεωργία στη συμφωνία με το Μαρόκο.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) επιβεβαιώνει ότι υπήρξαν παρατυπίες στον υπολογισμό των δασμών για την εισαγωγή τομάτας και ότι το γεγονός αυτό είχε καταστροφικές συνέπειες για τους ευρωπαίους παραγωγούς, τους ίδιους παραγωγούς που εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με την αναμενόμενη αύξηση των εισαγωγών τομάτας και οπωροκηπευτικών γενικά, η οποία θα προκύψει αν υπογραφεί η συμφωνία.

Είμαστε προφανώς ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά τις ανησυχίες που προκαλούν οι διμερείς συμφωνίες στις οποίες το στοιχείο της γεωργίας θυσιάζεται συχνά χάριν των ευρύτερων βιομηχανικών συμφερόντων. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτήν την πορεία, και θα συνεχίσουμε να το επαναλαμβάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω ότι η τρέχουσα οικονομική και πολιτική κρίση σε ολόκληρη την περιοχή του Μαγκρέμπ θα πρέπει να μας οδηγήσει να εξετάσουμε αυτήν τη συμφωνία με προσοχή και μεγαλύτερη αλληλεγγύη.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D).(ES) Κύριε Πρόεδρε, όπως ζήτησαν οι αναφέροντες από την ισπανική ομοσπονδία παραγωγών και εξαγωγέων οπωροκηπευτικών, λουλουδιών και ζώντων φυτών, η Επιτροπή πρέπει να τροποποιήσει –και εν προκειμένω επαναλαμβάνω το αίτημα της Ισπανίας και άλλων κρατών μελών– κάποια από τα άρθρα του κανονισμού στον οποίο αναφερόμαστε.

Η εστίαση στη μέθοδο υπολογισμού για τον καθορισμό των τιμών εισόδου, μίας εκ των τριών μεθόδων που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος, πρέπει να αφαιρεθεί, ιδίως η μέθοδος που είναι γνωστή ως μέθοδος αφαίρεσης. Αυτή είναι η πλέον απαραίτητη αλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγωγείς επιλέγουν τη μέθοδο που τους επιτρέπει ανά πάσα στιγμή να αποφύγουν την καταβολή πρόσθετων δασμών.

Τώρα που η έγκριση της νέας συμφωνίας με το Μαρόκο από το Κοινοβούλιο εκκρεμεί προκειμένου αυτή να τεθεί σε ισχύ, η Επιτροπή θα αποδείκνυε ασφαλώς την αξία της διορθώνοντας το σύστημα μια για πάντα. Για μία ακόμη φορά σήμερα απευθύνουμε έκκληση γι’ αυτό, καθώς οι λειτουργικές τιμές εισόδου είναι η ανταμοιβή που οι παραγωγοί μας μπορούν λογικά να περιμένουν όταν εγκριθεί η θέση σε ισχύ της συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η σημερινή συζήτηση σχετικά με την αναφορά που υποβλήθηκε από την ισπανική ομοσπονδία παραγωγών και εξαγωγέων οπωροκηπευτικών, λουλουδιών και ζώντων φυτών είναι εύστοχη και επίκαιρη, λόγω του ότι η εμπορική συμφωνία με το Μαρόκο συζητείται ταυτόχρονα στο Κοινοβούλιο.

Είναι σαφές ότι η αναφορά εγείρει ένα ζήτημα στο οποίο η Επιτροπή δεν φαίνεται ακόμη να έχει παράσχει απάντηση. Το Σώμα αυτό ζητεί μετ’ επιτάσεως να δοθεί η απάντηση πριν υπογραφεί η νέα συμφωνία, διότι δεν είναι αποδεκτό οι ευρωπαίοι αγρότες να συνεχίζουν να πληρώνουν το τίμημα αυτής της επιθυμίας για το ελεύθερο εμπόριο που διαπνέει την Ευρώπη.

Πρέπει να υπερασπιστούμε και να προστατεύσουμε τους αγρότες μας, όχι μόνο σε σχέση με την παραγωγή τομάτας, αλλά και σε σχέση με την παραγωγή όλων των οπωροκηπευτικών, η οποία θα πληττόταν σοβαρά από αυτό το γενικευμένο άνοιγμα της αγοράς.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η κριτική που ακούσαμε εδώ σήμερα το πρωί σε σχέση με την αναφορά που υποβλήθηκε είναι κατανοητή. Πιστεύω ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας προτού μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι μια πιθανή γενική συμφωνία για τα γεωργικά προϊόντα με το Μαρόκο θα εγκριθεί με συναίνεση. Από τη μία πλευρά, η συμφωνία πρέπει να σέβεται την ανάγκη εξισορρόπησης και να μην προκαλεί σοβαρές δυσκολίες για τους ευρωπαίους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων. Από την άλλη, πρέπει να σέβεται την ανάγκη για σαφείς και διαφανείς κανόνες ανταγωνισμού στις γεωργικές αγορές. Αυτή είναι η τακτική που πρέπει να ακολουθήσουμε, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαρόκου θα είναι εποικοδομητική.

Καλώ, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναζητήσει κατάλληλες λύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των παραγωγών, αλλά επίσης θα λαμβάνουν υπόψη μια ανανεωμένη πολιτική γενναιοδωρίας προς το Μαρόκο, ιδίως υπό το πρίσμα των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στο Μαγκρέμπ.

Θα ήταν πολύ χρήσιμο να κατανοήσουμε την κατάσταση, και δεν θέλω να φτάσουμε στο σημείο να εισαγάγουμε ουσιαστικά συλλεκτικές μηχανές τομάτας αντί για γεωργικά προϊόντα και τομάτες. Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό να διεξαγάγουμε μια διεξοδική έρευνα προκειμένου να καταρτίσουμε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η πολιτική της συνήθους τακτικής (business as usual) υπήρξε ήδη η αιτία πολλών δεινών για εμάς στο παρελθόν. Ως εκ τούτου, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ιδίως σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση στη Βόρεια Αφρική. Ακριβώς εξαιτίας αυτού, θα ήθελα να συνταχθώ με όσους είπαν ότι, υπό τις παρούσες περιστάσεις, δεν είναι ενδεδειγμένο να προχωρήσουμε σε μια εμπορική συμφωνία με το Μαρόκο.

Ως συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Αλιείας, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε λεπτομερή διασαφήνιση της προόδου που έχει σημειωθεί στο τρέχον πλαίσιο. Πρέπει επίσης να απαιτήσουμε ξεκάθαρα η τομάτα –ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν– να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τις ίδιες συνθήκες που πρέπει να πληρούν οι εγχώριοι παραγωγοί. Ελλείψει μιας τέτοιας διαβεβαίωσης, οφείλουμε –ουσιαστικά πρέπει– να επανεξετάσουμε το όλο πλαίσιο, και αυτό ελπίζω να κάνει επίσης το παρόν Σώμα.

Αντί να ακολουθούμε μια προστατευτική πολιτική, πιστεύω ότι απαιτείται μια σθεναρή δέσμευση για το δίκαιο εμπόριο. Πρέπει επίσης να απαλλαγούμε από οιαδήποτε αμφιβολία ως προς το ποιο είναι το πλαίσιο, έτσι ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε και να ενεργούμε με όσο το δυνατόν πιο υπεύθυνο τρόπο.

 
  
MPphoto
 

  Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου που κατανόησαν το πρόβλημα της περιοχής της Μεσογείου, την ισπανική αντιπροσωπεία, και όλους εκείνους που κατανοούν ότι εμείς, στα Κανάρια Νησιά, τη Μούρθια, τη Βαλένθια και την Αλμερία, πέραν του ότι είμαστε απογοητευμένοι λόγω της αδυναμίας της Επιτροπής να τιμήσει τις συμφωνίες της και του ότι είδαμε πολλές εταιρείες να διακόπτουν τις δραστηριότητές τους, παραμένουμε το σημείο εισόδου για τους μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική, το σημείο εισόδου για τους μαροκινούς μετανάστες, και ένας παράγοντας μετριασμού της κρίσης. Αυτό συμβαίνει επειδή υποστηρίζουμε σήμερα, σε μια εποχή οικονομικής εξαθλίωσης, τους ανθρώπους που έρχονται να εργαστούν για να μπορέσουν να στείλουν χρήματα στις πατρίδες και στις οικογένειές τους.

Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει επίσης να συμπεριφέρεται υπεύθυνα σε σχέση με τις αρμοδιότητες που της εκχωρούν οι Συνθήκες. Πιστεύω ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει στα σοβαρά υπόψη την ανάγκη υπεράσπισης των συμφερόντων των πολιτών ή την ανάγκη αποτροπής μιας γενικευμένης πολιτικής η οποία, επιπλέον, θα μας κάνει να εισάγουμε προϊόντα που έχουν παραχθεί σε εξαιρετικά αμφίβολες φυτοϋγειονομικές συνθήκες.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, ένας από τους λόγους δημιουργίας της εσωτερικής αγοράς ήταν να παράσχει καλύτερη προστασία στους ευρωπαίους καταναλωτές. Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να μπορούν να αγοράζουν υγιεινά προϊόντα που παράγονται με έντιμο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το άνοιγμα της αγοράς –με άλλα λόγια, μια ελεγχόμενη ποσόστωση εισαγωγής– πρέπει, συνεπώς, να υπόκειται στην εκπλήρωση τουλάχιστον τριών απαιτήσεων. Πρώτον, πρέπει να υπάρχει σαφής έλεγχος της ποσότητας των επιτρεπόμενων εισαγωγών. Αυτό αφορά κυρίως την ποσοτική πτυχή. Δεύτερον, η ποιότητα των προϊόντων πρέπει επίσης να ελέγχεται. Τρίτον, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος στους αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιχειρήσεις που βλάπτουν τρίτα μέρη –και εν προκειμένω αυτό γενικά σημαίνει επιχειρήσεις που ευνοούν τη βιομηχανία εις βάρος της γεωργίας– πρέπει να αποτρέπονται.

Ζητώ, συνεπώς, από την Επιτροπή να υποβάλει τη συμφωνία με το Μαρόκο σε περαιτέρω προσεκτικό έλεγχο και να μην την υπογράψει αν δεν υποβληθεί σε περαιτέρω επανεξέταση.

 
  
MPphoto
 

  Michel Dantin (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ισπανούς παραγωγούς που μας υπέβαλαν αυτήν την επίκαιρη αναφορά.

Πράγματι, εδώ και μήνες, εμείς στο Κοινοβούλιο προειδοποιούσαμε την Επιτροπή για τον κίνδυνο που συνιστούν διάφορες διμερείς συμφωνίες για την εσωτερική μας αγορά. Σαφέστατα, είμαστε ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά το ζήτημα της ανάπτυξης του Μαρόκου. Σαφέστατα, γνωρίζουμε ότι η δημιουργία σταθερότητας για τον πληθυσμό του Μαρόκου στη χώρα τους είναι η καλύτερη δυνατή λύση και ότι θα μας απαλλάξει από την αντιμετώπιση πολυάριθμων μεταναστευτικών προβλημάτων στο μέλλον. Ωστόσο, όταν η Επιτροπή μάς λέει ότι μια νέα συμφωνία θα επικυρώσει απλώς μια κατάσταση, μπορούμε ξεκάθαρα να διαπιστώσουμε, μέσω των εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, ότι η κατάσταση στην οποία αναφέρεται η Επιτροπή δεν είναι η πραγματική λύση.

Επίσης, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής σε ένα ακόμη σημείο. Ακούσαμε ότι οι υπό διαπραγμάτευση –οι υπό επαναδιαπραγμάτευση– συμφωνίες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε τους μαροκινούς παραγωγούς. Για ποιους παραγωγούς μιλάμε, ωστόσο; Οι εξαγωγείς είναι κατά κύριο λόγο μεγάλες εταιρείες γεωργικών τροφίμων που έχουν δημιουργήσει τεράστιες φάρμες στο Μαρόκο. Οι μικροί μαροκινοί παραγωγοί δεν είναι αυτοί που επωφελούνται από τις συμφωνίες μας, καθώς δεν έχουν την ικανότητα να παράγουν σε συνθήκες αποδεκτές από την ευρωπαϊκή αγορά. Ας μην περιπλέκουμε το ζήτημα, αλλά ούτε να αποπροσανατολίζουμε τους βουλευτές του ΕΚ: αυτό είναι το αίτημά μου προς την Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, θα ξεκινήσω με ορισμένα αριθμητικά στοιχεία, επειδή αναφέρθηκαν από αρκετούς ομιλητές στις παρεμβάσεις τους. Θα χρησιμοποιήσω τα δεδομένα Comext για τον σκοπό αυτόν.

Οι εισαγωγές τομάτας από το Μαρόκο στην ΕΕ αυξήθηκαν από 185.000 τόνους την περίοδο 1999-2000 σε 295.000 τόνους την περίοδο 2009-2010, ακολουθώντας τη συνήθη πορεία των εισαγωγών οπωροκηπευτικών από ολόκληρο τον κόσμο. Ταυτόχρονα, οι συνολικές επιπρόσθετες εισαγωγές τομάτας στην ΕΕ αυξήθηκαν από 242.000 τόνους σε 493.000 τόνους. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι το μερίδιο του Μαρόκου στις συνολικές εισαγωγές της ΕΕ μειώθηκε στην πραγματικότητα από 76% σε 59%. Η παραγωγή τομάτας στην ΕΕ κυμαίνεται μεταξύ 16 και 18 εκατομμυρίων τόνων ετησίως, εκ των οποίων 6,5 με 7,5 εκατομμύρια τόνοι προορίζονται για την αγορά νωπών προϊόντων. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό να έχουμε υπόψη αυτά τα αριθμητικά μεγέθη, ώστε να μπορούμε να κρατούμε τη συζήτηση αυτή και το μέγεθος του προβλήματος στις σωστές του διαστάσεις.

Όσον αφορά τη νέα συμφωνία με το Μαρόκο, εμείς στην Επιτροπή πιστεύουμε ότι είναι μετριοπαθής και ισορροπημένη. Αν εγκριθεί, η Επιτροπή θα διασφαλίσει φυσικά ότι όλοι οι όροι και οι κανόνες της γίνονται απολύτως σεβαστοί. Οι επιπρόσθετες ποσότητες βάσει της δασμολογικής ποσόστωσης θα διατηρηθούν κάτω από τον παραδοσιακό μέσο όρο των προμηθειών στην ΕΕ. Το τρέχον μέσο ετήσιο επίπεδο είναι 300.000 τόνοι. Με 52.000 τόνους επιπλέον, θα υπάρξουν 285.000 τόνοι εντός της δασμολογικής ποσόστωσης, έτσι θα υπάρχει ακόμη περιθώριο για 15.000 τόνους εισαγωγών σύμφωνα με το σύνηθες καθεστώς erga omnes.

Στρεφόμενος σε ένα άλλο πρόβλημα που θίχτηκε, ήτοι τον ισχυρισμό ότι δεν δράσαμε, δεν μπορώ πραγματικά να το δεχτώ αυτό, επειδή δεν βρήκαμε καμία συστημική αδυναμία στο σύστημα. Υπήρξε μία περίπτωση που παρουσιάστηκε εδώ σήμερα στην οποία η OLAF διερεύνησε το πρόβλημα και διαβίβασε τον φάκελο με τα πορίσματα στο γαλλικό δικαστήριο, το οποίο δεν στήριξε τα πορίσματα της OLAF στο σύνολό τους, αλλά εντούτοις έχει ξεκινήσει η μερική ανάκτηση των μη καταβληθέντων δασμών.

Θα ήθελα επίσης να διαβεβαιώσω το Σώμα αυτό ότι, όσον αφορά τον έλεγχο των φυτοϋγειονομικών προτύπων, η Επιτροπή εξασφαλίζει τον καλύτερο δυνατό έλεγχο και το ύψιστο δυνατό επίπεδο προτύπων για κάθε εισαγωγή φρέσκων οπωροκηπευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, πρέπει να πω ότι κατανοώ την επαγρύπνηση βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την επαγρύπνηση του γεωργικού τομέα γι’ αυτά τα πολύ συναφή ζητήματα. Θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω ότι, αν οι οργανώσεις έχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία απάτης, καλούνται να τα καταθέσουν στην Επιτροπή, η οποία θα τα αναλύσει προσεκτικά και θα αναλάβει κατάλληλη δράση, αν κριθεί αναγκαίο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.35 και επαναλαμβάνεται στις 12.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. DIANA WALLIS
Αντιπροέδρου

 

6. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

****

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage (EFD).(EN) Κυρία Πρόεδρε, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Κανονισμού μας, η Επιτροπή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει άδεια για να κάνει δήλωση σχετικά με ένα επείγον ζήτημα. Στη διάρκεια της νύχτας, λάβαμε την ολέθρια από οικονομικής απόψεως, αλλά όχι αναπάντεχη, είδηση ότι άλλη μία χώρα κατέρρευσε και ότι η Πορτογαλία θα χρειαστεί να προσφύγει στον μηχανισμό στήριξης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε λάβει αίτημα από την Επιτροπή να προβεί σε δήλωση για την Πορτογαλία σήμερα. Αν όχι, μπορεί ο Επίτροπος να μας πει το γιατί; Θεωρεί άραγε ότι η διάσωση της Πορτογαλίας δεν είναι αρκετά σημαντικό θέμα για να το συζητήσει το Κοινοβούλιο ή απλώς εθελοτυφλεί;

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Farage, γίνατε κατανοητός και είμαι βέβαιη ότι ο Επίτροπος Šefčovič σας άκουσε. Είναι δικαίωμα κάθε θεσμικού οργάνου να αντιδρά. Σας ακούσαμε και θα δούμε τι θα συμβεί.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage (EFD).(EN) Κυρία Πρόεδρε, ερωτώ: η απάντηση είναι ναι ή όχι; Έχετε λάβει αίτημα από την Επιτροπή να κάνει επείγουσα δήλωση για την κατάσταση της Πορτογαλίας ή όχι;

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Farage, αυτό αποτελεί δικαίωμα της Επιτροπής και είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε. Θα προχωρήσουμε τώρα στην ψηφοφορία μας.

 

6.1. Εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (A7-0121/2011, Janusz Wojciechowski) (ψηφοφορία)
  

Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω δυο λόγια για να υπογραμμίσω απλώς τη σημασία της έκθεσης Wojciechowski σχετικά με τον καταρροϊκό πυρετό των προβάτων για ένα θεσμικό ζήτημα που μας αφορά όλους.

Όσον αφορά το περιεχόμενο, δεν υπάρχει διαμάχη μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ωστόσο, η συμπερίληψη των πινάκων αντιστοιχίας στο κείμενο παραμένει ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο ήταν εντελώς αντίθετο σε αυτό, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου αποφάσισε να ψηφίσει υπέρ ενός κειμένου που περιλαμβάνει τους πίνακες αντιστοιχίας, οι οποίοι υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας.

Εναπόκειται τώρα στο Συμβούλιο να αποφασίσει αν θα δεχτεί τους πίνακες αντιστοιχίας και θα συνάψει τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση ή θα λογοδοτήσει στους ευρωπαίους αγρότες επειδή, προκειμένου να μην υποχωρήσει σε αυτό το σημείο, γίνεται η αιτία να χαθεί η εκστρατεία εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων αυτό το έτος.

Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως προηγούμενο στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι όταν ζητούμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια από τα κράτη μέλη και όταν προασπιζόμαστε την πλήρη συμμόρφωση προς το δίκαιο της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Πιστεύω ότι ο εισηγητής θα ήθελε να λάβει επίσης τον λόγο.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, εισηγητής.(PL) Κυρία Πρόεδρε, καταρχήν, ο κ. De Castro είπε όσα ήθελα να πω. Θα συνταχθώ κι εγώ με την έκκληση προς το Συμβούλιο να μην εγείρει εμπόδια στην ταχεία εφαρμογή της νέας οδηγίας. Οι πίνακες αντιστοιχίας είναι μια αρχή και ένα προηγούμενο το οποίο, κατά την άποψή μου, θα δημιουργήσει τις βέλτιστες πρακτικές για το μέλλον και θα βοηθήσει στην καλύτερη παρακολούθηση της συμμόρφωσης του ευρωπαϊκού δικαίου προς το εθνικό δίκαιο.

 

6.2. Διδάγματα που πρέπει να συναχθούν για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία (B7-0236/2011) (ψηφοφορία)

6.3. Η κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη (B7-0249/2011) (ψηφοφορία)

6.4. Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (B7-0228/2011) (ψηφοφορία)
  

Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 16:

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα μετά τη φράση «εκτίμηση του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής» να προστεθούν οι λέξεις «που δεν ζημιώνει το εμπόριο».

 
  
 

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

 

6.5. Έκθεση προόδου 2010 για την Ισλανδία (B7-0226/2011) (ψηφοφορία)
  

Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 2:

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αντικατασταθεί η φράση:

(EN) «προτρέπει το λαό της Ισλανδίας να υποστηρίξει αυτή τη συμφωνία» με τη φράση «ενθαρρύνει το λαό της Ισλανδίας να υποστηρίξει αυτή τη συμφωνία».

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Preda, με συγχωρείτε, αλλά νομίζω ότι διαβάσατε λάθος προφορική τροπολογία. Έχετε δύο τροπολογίες, θα μπορούσατε να διαβάσετε την άλλη; Θα μας βοηθούσατε πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα στην τροπολογία 2 να αντικατασταθεί το εξής:

(EN) «να προχωρήσει σε εποικοδομητικές συνομιλίες» με τη φράση «να συνεχίσει τις εποικοδομητικές συνομιλίες».

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD).(EN) Κυρία Πρόεδρε, καλώ όλους τους βουλευτές να μην εγκρίνουν την τροπολογία, και προτρέπω την Ισλανδία να προστατεύσει τα ιχθυαποθέματά της…

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

(Διαμαρτυρίες)

 
  
 

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

6.6. Έκθεση προόδου 2010 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (B7-0225/2011) (ψηφοφορία)
  

Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD). - Κυρία Πρόεδρε, υποβάλω σύμφωνα με το άρθρο 177 αίτημα αναβολής της συζητήσεως, διότι ο κ. Zoran Thaler, ο οποίος είναι ο εισηγητής της παρούσης εκθέσεως, δεν είναι πια μαζί μας μετά τις γνωστές, σοβαρές καταγγελίες της Sunday Times. Κατ' εμέ, απολαμβάνει του τεκμηρίου αθωότητας, υπό το πρίσμα όμως των καταγγελιών εναντίον του, η παρούσα έκθεση για την FYROM δεν απολαμβάνει του τεκμηρίου της αξιοπιστίας. Σε κάθε περίπτωση η έκθεση αυτή θα έχει ένα σπέρμα αμφιβολίας. Ζητώ λοιπόν ν' αναβληθεί η συζήτηση, να ορισθεί νέος εισηγητής και μετά τρίμηνο να επανέλθει, για να διατηρήσουμε το κύρος του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έχουμε πράγματι έναν νέο εισηγητή που έχει αναλάβει την έκθεση. Κύριε Vigenin, αν θέλετε να κάνετε ένα σύντομο σχόλιο, σας δίνω τον λόγο.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin (S&D).(EN) Κυρία Πρόεδρε, δεν θα πρέπει να εισέλθουμε σε αυτήν τη διαδικασία προπαγάνδας. Η έκθεση αυτή έχει συζητηθεί.

(Χειροκροτήματα)

Υπήρξε ευρεία συμφωνία μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων σχετικά με αυτήν την έκθεση. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων με συντριπτική πλειοψηφία. Είχαμε μια καλή συζήτηση εχθές, και θα ήθελα να σας ζητήσω να προχωρήσουμε τώρα στην ψηφοφορία.

 
  
 

(Το αίτημα αναβολής της ψηφοφορίας απορρίπτεται)

Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 1:

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να προτείνω η τελική ψηφοφορία επί αυτού του ψηφίσματος να γίνει με ονομαστική κλήση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Ας περιμένουμε μέχρι να φτάσουμε στην τελική ψηφοφορία και θα δούμε αν το Σώμα επιθυμεί την ψηφοφορία με ονομαστική κλήση.

 
  
 

Πριν από την τελική ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD).(EN) Κυρία Πρόεδρε, ο Κανονισμός λέει ότι η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση μπορεί να πραγματοποιηθεί με προειδοποίηση 24 ωρών. Αν υπάρχει κάποιος άλλος κανονισμός που κατισχύει της διατάξεως αυτής και λέει ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίζει για την ονομαστική ψηφοφορία, σας παρακαλώ να μας πείτε για ποιο άρθρο πρόκειται. Διαφορετικά, θα μπορούσαμε όλοι μας να ζητούμε ονομαστικές ψηφοφορίες κατά βούληση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Εγώ έχω την εξουσία ως Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου που προεδρεύει της σημερινής συνεδρίασης να αποφασίσω αν θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή όχι. Το άρθρο 20 του Κανονισμού μού δίνει αυτήν την εξουσία, αλλά θα ρωτήσω το Σώμα παρ’ όλα ταύτα. Ας αποφασίσουμε με ανάταση χειρός. Επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί ονομαστική ψηφοφορία; Είναι σαφές ότι το Σώμα επιθυμεί να ψηφίσει με ονομαστική κλήση σύμφωνα και με τη δική μου επιθυμία, επομένως κηρύσσω την έναρξη της ψηφοφορίας για την τελική πρόταση ψηφίσματος.

(Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση)

 

6.7. Κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού (B7-0256/2011) (ψηφοφορία)

6.8. Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης - Ανατολική διάσταση (B7-0198/2011) (ψηφοφορία)

6.9. Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας - Νότια διάσταση (B7-0199/2011) (ψηφοφορία)
 

Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 7:

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR). (PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να γίνει μια μικρή διόρθωση στην τροπολογία που κατέθεσα. Αυτή η διόρθωση είναι διατυπωμένη, στην πραγματικότητα, στο τέλος της κατάστασης ψηφοφορίας. Η ουσία της είναι ότι δεν θα πρέπει να αναφερόμαστε μόνο στα γεγονότα στη Λιβύη, προκειμένου να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι αυτή η διόρθωση, ότι το έργο μας, έχει μόνο μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Θα πρέπει να αναφερθούμε επίσης σε όλα τα γεγονότα στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή και να τονίσουμε τη σημασία του γεγονότος ότι τα δύο τρίτα της χρηματοδότησης (με διαίρεση των δύο τρίτων στο ένα τρίτο) έχουν διατεθεί ως κίνηση καλής θέλησης και ως έκφραση του ότι η Νότια Διάσταση είναι σημαντική για εμάς.

 
  
 

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

 

6.10. Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή (B7-0244/2011) (ψηφοφορία)

6.11. Ετήσια έκθεση της ΕΤΕ για το 2009 (A7-0073/2011, George Sabin Cutaş) (ψηφοφορία)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ψηφοφορία έληξε.

 

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ψηφίσαμε υπέρ αυτής της έκθεσης με ξεκάθαρη πλειοψηφία. Αυτό ακριβώς είναι το έργο που πρέπει να επιτελεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτό το σύστημα.

Τότε γιατί ήθελα να εγείρω ξανά αυτό το ζήτημα, τώρα που η ψηφοφορία έχει τελειώσει; Όπως ο εισηγητής, θα ήθελα να τονίσω ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα, ιδίως για τις σχέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων, και αυτοί οι πίνακες αντιστοιχίας είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Ελπίζω ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν ομαλά μέχρι τέλους, χωρίς διενέξεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων, έτσι ώστε η οδηγία αυτή να μπορέσει να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

 
  
MPphoto
 
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο για τον αγροτικό κόσμο. Ωστόσο, πρέπει να δοθεί άμεση συνέχεια στο μέτρο με μια δέσμευση του Συμβουλίου και των εθνικών κυβερνήσεων ότι θα το εγκρίνουν αμέσως, πριν από το τέλος της περιόδου, προκειμένου να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα που δεν επηρεάζει μόνο τη Νότια Ευρώπη, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη, όπως έδειξε η σημερινή ψηφοφορία.

Ο καταρροϊκός πυρετός των προβάτων επηρεάζει τα βοοειδή και τα πρόβατα στα αγροκτήματά μας. Ως εκ τούτου, η ανάληψη δράσης για την πλήρη εξάλειψη της ασθένειας είναι ένας στόχος της πολιτικής υγείας, στον οποίο οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να συμβάλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσω αυτού του μέτρου με το να είναι ευέλικτες. Πρέπει επίσης να υιοθετηθεί άμεσα μέσω της μεταφοράς της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0236/2011 (Διδάγματα που πρέπει να συναχθούν για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία)

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα για συζήτηση, και θεωρώ ότι θα ήταν σημαντικό να είχε στείλει το Κοινοβούλιο ένα σαφές μήνυμα ότι ανησυχούμε ιδιαίτερα για όσα συνέβησαν. Θέλουμε να δείξουμε στους πολίτες ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταστήσουμε τα πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο όσο το δυνατόν πιο ασφαλή. Ωστόσο, θέλουμε επίσης να δείξουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με την πυρηνική ενέργεια όταν θα υπάρχει μεγαλύτερη βεβαιότητα σε σχέση με το θέμα αυτό. Είναι κρίμα, ωστόσο, που η πλειοψηφία εδώ καταψήφισε το ψήφισμα και ότι, ως εκ τούτου, το σαφές αυτό μήνυμα δεν εστάλη σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange (S&D).(DE) Κυρία Πρόεδρε, είμαι κάπως απογοητευμένος που το Κοινοβούλιο δεν μπόρεσε να εγκρίνει σήμερα με πλειοψηφία το ψήφισμα αυτό, προκειμένου να αντλήσουμε χρήσιμα διδάγματα από την καταστροφή του αντιδραστήρα στην Ιαπωνία. Θεωρώ αναμφισβήτητο το ότι αυτό πρέπει να σημάνει τη σαφή απομάκρυνση της ενεργειακής πολιτικής από την πυρηνική ενέργεια –με άλλα λόγια, την έναρξη της σταδιακής κατάργησής της– σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερον, θα πρέπει να καταστεί επίσης σαφής η απαίτηση ότι, αν πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, όποιο πυρηνικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής αποτύχει σε αυτές τις προσομοιώσεις θα πρέπει να απομακρυνθεί από το δίκτυο.

Καμία από αυτές τις προτάσεις δεν έλαβε πλειοψηφία στην ψηφοφορία. Δεν μπόρεσα, συνεπώς, να υποστηρίξω το ψήφισμα. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε σύντομα να χαράξουμε μια ομοιόμορφη ενεργειακή πολιτική που θα μας παρέχει ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια στο μέλλον, πράγμα που συνεπάγεται στροφή προς την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE). (SK) Κυρία Πρόεδρε, σίγουρα κανείς δεν αμφισβητεί ότι το ατύχημα στη Fukushima κατέδειξε την ανάγκη για αυστηρότερες αξιολογήσεις της λειτουργίας των υφιστάμενων πυρηνικών εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής και της κατασκευής νέων εργοστασίων. Θα είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί και να προσαρμοστεί η νομοθεσία, καθώς και οι παράμετροι των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων για τα ευρωπαϊκά πυρηνικά εργοστάσια, βάσει κοινών κριτηρίων που θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο πρόβλημα που δεν γνωρίζει σύνορα, θα μπορούσε να υπάρξει ακόμη και μια διηπειρωτική συμφωνία η οποία θα καλύπτεται από παγκόσμιες αρχές.

Ωστόσο, δεν πρέπει να κάνουμε βεβιασμένες κινήσεις ως προς αυτό, επειδή μπορεί μαζί με ξερά να κάψουμε και τα χλωρά. Πρέπει να επιλύσουμε καθαρά επαγγελματικά προβλήματα, η πολιτικοποίηση των οποίων μόνο κακό μπορεί να κάνει. Κάθε μέρα στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και εδώ στο Κοινοβούλιο, γινόμαστε δέκτες πολλών δημαγωγικών ισχυρισμών που δεν έχουν καμία απολύτως επαγγελματική βάση.

Δεδομένου ότι τα συμπεράσματα της συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντικατοπτρίζουν πλήρως τη σύγκρουση των απόψεων, απείχα από την τελική ψηφοφορία επί της θέσης της Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Κυρία Πρόεδρε, ούτε κι εγώ μπόρεσα να υπερψηφίσω αυτό το ψήφισμα, τουλάχιστον όχι με την παρούσα μορφή, όταν κληθήκαμε να ψηφίσουμε γι’ αυτό.

Στην Ευρώπη, οι πολίτες μας φοβούνται για την ασφάλειά τους, και δικαιολογημένα. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για εμάς σήμερα. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα για να αυξήσουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Το ψήφισμα αυτό δίχασε τις γνώμες στο Κοινοβούλιο. Δεν πρέπει να τίθεται το ζήτημα κατά πόσον είμαστε υπέρ ή κατά της πυρηνικής ενέργειας: επιμένουμε στις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας για το σύνολο της Ευρώπης. Οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων που προτείνει η Επιτροπή δεν θα είναι αρκετές από μόνες τους για να καθησυχάσουν τους πολίτες. Η Επιτροπή θα πρέπει να αναζητήσει εναλλακτικές ενεργειακές λύσεις για το μέλλον, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις διαφορετικές ενεργειακές ανάγκες των κρατών μελών της ΕΕ. Κατά την άποψή μου, η επένδυση στην πυρηνική ενέργεια δεν πρέπει να σημαίνει ότι υπάρχει λιγότερη έρευνα ή ανάπτυξη προϊόντων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Κυρία Πρόεδρε, η καταστροφή στη Fukushima προκάλεσε δικαιολογημένους φόβους στους πολίτες σχετικά με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, και επιβάλλεται ως εκ τούτου να εξετάσουμε την τρέχουσα κατάσταση στην ΕΕ και να προβούμε σε αποφασιστικά βήματα για να βελτιώσουμε την ασφάλεια, πράγμα με το οποίο συμφωνώ, καθώς και τη διαφάνεια στη λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων και την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Στην παρούσα κατάσταση, δεν είναι δυνατόν, με όλη την καλή θέληση, να φανταστούμε μια λειτουργική, ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τη συμβολή της πυρηνικής ενέργειας σε ένα ισορροπημένο ενεργειακό μίγμα, είτε αυτό μας αρέσει είτε όχι.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν καθήκον να δημιουργήσουν μια ενεργειακή πολιτική που θα διασφαλίζει την κυριαρχία, την πολιτική ανεξαρτησία και την οικονομική ασφάλεια κάθε κράτους. Τα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου περιλαμβάνουν ένα κατάλληλο ενεργειακό μίγμα, ένα επαρκές επίπεδο παραγωγικής ικανότητας, την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, τις μειώσεις στην ενεργειακή ένταση της οικονομίας κ.λπ.

Δεν φοβάμαι να υπογραμμίσω ότι η πυρηνική ενέργεια είναι ένας σημαντικός πόρος για τη δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας, διότι συμβάλει στη μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια, ιδίως για κράτη με περιορισμένα αποθέματα στερεών καυσίμων. Απείχα από την τελική ψηφοφορία, διότι περιελάμβανε μια πρόταση επιβολής μορατόριουμ σε νέους αντιδραστήρες. Ασφαλώς διαφωνώ με αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL).(EN) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της τροπολογίας που επιμένει σε ένα μέλλον απαλλαγμένο από πυρηνικά για την Ευρώπη. Η τραγωδία της Fukushima υπογραμμίζει τον τεράστιο κίνδυνο που συνιστά η πυρηνική ενέργεια για την ανθρωπότητα και για το περιβάλλον. Η πιθανότητα μιας μαζικής καταστροφής και η έλλειψη ασφαλούς τρόπου διάθεσης των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων συνεπάγεται ότι η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί ασφαλές μέσο για την ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας.

Η τραγωδία υπογραμμίζει επίσης ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε σε ιδιώτες κερδοσκόπους το ζωτικής σημασίας έργο της παραγωγής και της διανομής ενέργειας. Εντέλει, η καπιταλιστική επιδίωξη του κέρδους, αδιαφορώντας για την ανθρώπινη ζωή, την ανθρώπινη ασφάλεια ή το περιβάλλον, ευθύνεται γι’ αυτήν την κρίση.

Ζητώ την εθνικοποίηση του ενεργειακού τομέα στο πλαίσιο δημοκρατικού ελέγχου και διαχείρισης από τους εργαζόμενους. Σε αυτήν τη βάση, θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε ένα ορθολογικό και βιώσιμο σχέδιο για την παραγωγή, τη διανομή και τη χρήση της ενέργειας, να παράσχουμε φθηνή και ασφαλή ενέργεια για όλους, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Κεντρικό στοιχείο αυτού του σχεδίου θα είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το οποίο θα οδηγήσει στη σταδιακή αντικατάσταση των μονάδων παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακα και πυρηνική ενέργεια.

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μετά την τραγωδία της Fukushima, πρέπει όλοι να προβληματιστούμε. Η πυρηνική ενέργεια είναι για μία ακόμη φορά στο προσκήνιο, και πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε πάνω απ’ όλα το μέλλον, το μέλλον των παιδιών μας. Είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε ενέργεια, αλλά χρειαζόμαστε καθαρή ενέργεια και ασφαλή ενέργεια. Η ασφάλεια είναι πάρα πολύ καλή, αλλά δεν είναι αρκετή. Ένα μορατόριουμ δεν είναι αρκετό· πρέπει να προχωρήσουμε πέρα απ’ αυτό.

Η τραγωδία της Fukushima αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει πυρηνικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής με μηδενικό κίνδυνο. Πάνω απ’ όλα, μας δείχνει ότι πρέπει να οργανώσουμε την ταχεία εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας και να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ανανεώσιμες, εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα ενεργειακή πολιτική, προκειμένου να σταματήσει την κατασκευή νέων πυρηνικών εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής, εξαιτίας του τρομερού αντίκτυπου που θα μπορούσαν να έχουν αυτά τα εργοστάσια στην ασφάλεια, το περιβάλλον, το κλίμα και τις μελλοντικές γενιές. Μια ριζική αλλαγή προοπτικής είναι απαραίτητη για ένα ασφαλές μέλλον βασισμένο στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πόρων.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE). (PL) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έγκρισης του ψηφίσματος. Το ψήφισμα συντάχθηκε με σκοπό να αποτελέσει έκφραση αλληλεγγύης προς τα θύματα της φυσικής καταστροφής και του πυρηνικού ατυχήματος που ακολούθησε, καθώς και έκφραση ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης προς όλους εκείνους που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να αποτρέψουν μία ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή. Θαυμάζω κι εγώ ιδιαιτέρως την αλληλεγγύη, το θάρρος και την αποφασιστικότητα με την οποία ο λαός της Ιαπωνίας αντιδράει σε αυτήν την καταστροφή.

Συμφωνώ με το συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επανεξετάσει συνολικά την προσέγγισή της στο θέμα της πυρηνικής ασφάλειας, αλλά δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τα κράτη μέλη να εγκαταλείψουν δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της δικής τους ενεργειακής ασφάλειας, επομένως είμαι ευχαριστημένος που απορρίψαμε τις μη ρεαλιστικές επικίνδυνες διατάξεις στο ψήφισμά μας.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ιταλική αντιπροσωπεία του Italia dei Valori καταψήφισε το κείμενο του ψηφίσματος για την πυρηνική ενέργεια, επειδή δεν ήταν αρκετά σαφές ότι έλεγε ένα σαφές «όχι» στην πυρηνική ενέργεια.

Δυστυχώς, απορρίφθηκαν όλες οι τροπολογίες που θα μπορούσαν να έχουν βελτιώσει το κείμενο και θα προέκριναν μια Ευρώπη απαλλαγμένη από πυρηνική ενέργεια, άμεσα απαλλαγμένη από τα υφιστάμενα πυρηνικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και χωρίς κανένα μελλοντικό πυρηνικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής. Μια Ευρώπη απαλλαγμένη από πυρηνική ενέργεια είναι η μόνη δυνατή οδός αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας και οι μελλοντικές γενιές θα έχουν ένα μέλλον προστατευμένο από την επανάληψη καταστροφών όπως της Fukushima και του Chernobyl.

Τα διδάγματα αυτά μας λένε ότι δεν υπάρχει η έννοια της θεωρητικής ασφάλειας. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να πούμε ένα ξεκάθαρο όχι στην επιλογή της πυρηνικής ενέργειας και να επενδύσουμε στην έρευνα και την καινοτομία σε άλλες πηγές που είναι πραγματικά πράσινες, ανανεώσιμες και καθαρές.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος και θεωρώ εξαιρετικά θλιβερό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν κατόρθωσε να καταλήξει σε μια ενιαία θέση σήμερα. Το σχόλιο αυτό το απευθύνω ιδιαίτερα στους βουλευτές εκείνους που ζητούσαν περισσότερα. Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να ψηφίσουμε υπέρ του συμβιβασμού, διότι γνωρίζω ότι στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις σχετικά με το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας.

Ακριβώς επειδή οι περιβαλλοντικές συνέπειες και ο αντίκτυπος των καταστροφών δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα, θεωρώ σημαντικό να εγκριθούν και να γίνουν αποδεκτές οι ελάχιστες απαιτήσεις. Καταρχάς, χρειαζόμαστε ενιαίες προδιαγραφές ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, πρέπει να κάνουμε προβλέψεις για τυχόν μελλοντικά συμβάντα ή καταστροφές· με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης από καταστροφές. Τρίτον, δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να αδιαφορούμε για την έρευνα στον τομέα των ανανεώσιμων ενεργειών, καθώς επίσης στον τομέα της πυρηνικής σύντηξης και για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης και την ανακύκλωση καυσίμων με περιεκτικότητα σε άνθρακα.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, είμαι κι εγώ απογοητευμένη που το Σώμα αυτό δεν μπόρεσε να αποστείλει ένα ισορροπημένο και λογικό μήνυμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ζημιά που προκλήθηκε στο πυρηνικό εργοστάσιο της Fukushima αποτελεί καταστροφή, αλλά ο τελικός αριθμός των θυμάτων δεν θα μετρηθεί σε χιλιάδες ή εκατοντάδες, και ίσως ούτε καν σε δεκάδες.

Ως αποτέλεσμα του σοβαρότερου σεισμού που καταγράφηκε ποτέ σε αυτήν την περιοχή, εκτιμάται ότι ο αριθμός των θυμάτων θα ανέλθει σε 30.000-40.000 εξαιτίας των δρόμων, των γεφυρών, των σιδηροδρομικών γραμμών και των κτιρίων που κατέρρευσαν. Θα πρέπει τώρα να κατεδαφίσουμε όλες τις παρόμοιες δομές στην ΕΕ από τον φόβο ενός ανάλογου συμβάντος στο μέλλον; Αυτή είναι η ερώτησή μου.

Δεν φταίει η πυρηνική ενέργεια γι’ αυτό που συνέβη στην Ιαπωνία· φταίει η τοποθεσία. Μια αντίδραση πανικού στην Ευρώπη, συνεπώς, δεν είναι μόνο γελοία αλλά θα μπορούσε επίσης να καταστρέψει το περιβάλλον, επειδή δεν υπάρχει αξιόπιστος εφοδιασμός με ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα ως εναλλακτική για την πυρηνική ενέργεια, και τα ορυκτά καύσιμα θα γνωρίσουν άνθηση. Το θέλουμε πραγματικά αυτό;

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, όλοι στην Ευρώπη πρέπει να ανησυχούν για την ασφάλεια, και αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να δημιουργήσουμε συστήματα που είναι ασφαλή.

Φυσικά, πρέπει να πούμε ότι υπήρξε μια κάπως υπερβολική αντίδραση μετά το ατύχημα στη Fukushima. Από την άλλη πλευρά, αυτό είναι απολύτως φυσικό. Θυμάμαι τι είχε συμβεί τότε που βυθίστηκε το Estonia: κάποιοι ήταν της άποψης ότι όλα τα πλοία θα πρέπει να απαγορευθούν επειδή είναι επικίνδυνα. Πολλές φορές οι άνθρωποι κάνουν τέτοιες σκέψεις. Τώρα, ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι μόνο ένα από τα 54 πυρηνικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής δεν πέρασε τη δοκιμασία στην οποία τα υπέβαλαν το τσουνάμι και ο σεισμός.

Παρ’ όλα αυτά, ωστόσο, πρέπει τώρα να εξετάσουμε τα πράγματα με ηρεμία και να θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε να γενικεύουμε με βάση μια μεμονωμένη περίπτωση. Στην πραγματικότητα, 300.000 Ευρωπαίοι πεθαίνουν κάθε χρόνο από τις επιπτώσεις των εκπομπών ορυκτών καυσίμων, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διερευνήσουμε πρώτα απ’ όλα. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η πυρηνική τεχνολογία είναι ασφαλής, και γνωρίζω ότι στην Ευρώπη θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στην κατασκευή ασφαλών εργοστασίων στο μέλλον. Εντούτοις, δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος για αδικαιολόγητη υστερία αυτής της κλίμακας.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω ότι απείχα από τις ψηφοφορίες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό δεν οφείλεται στο ότι δεν ανησυχώ για το θέμα, επειδή πραγματικά ανησυχώ, αλλά συνειδητοποιώ ότι πρέπει να δούμε τις λεπτές αποχρώσεις και ότι δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις.

Ζω στην Ιρλανδία, εκπροσωπώ το Δουβλίνο, που βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Ιρλανδίας. Κατά μήκος της δυτικής ακτής της Βρετανίας υπάρχουν πέντε ενεργά πυρηνικά εργοστάσια· δεν έχω καμία αντίρρηση ως προς αυτά. Ωστόσο, θεωρώ ότι στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και χάριν της καλής γειτονίας, θα ήταν καλή ιδέα να έχουμε κάποια μορφή βρετανοϊρλανδικής –και όταν λέω ιρλανδική, εννοώ τη Βόρεια και τη Νότια Ιρλανδία– επισκόπησης της ασφάλειας της λειτουργίας αυτών των εργοστασίων έτσι ώστε να ενημερωνόμαστε για τους τυχόν κινδύνους. Επίσης, στην περίπτωση ατυχήματος, θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε σε ενδεχόμενη εκκένωση που μπορεί να χρειαστεί για τον πληθυσμό στην Ουαλία ή την Αγγλία, και έτσι θα μπορούσαμε να διαδραματίσουμε τον ρόλο μας ως καλοί γείτονες.

Εντός των κρατών μελών, όπου υπάρχουν γειτονικά κράτη μέλη με τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία στο πλαίσιο της γειτονίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήθελα να κάνω αυτήν την αιτιολόγηση.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0249/2011 (Η κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη)

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Κυρία Πρόεδρε, στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη, οι άνθρωποι προσπάθησαν να προασπίσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη διαφάνεια, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το δικαίωμα στη δημοκρατία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δείξει ότι είναι πρόθυμη και ικανή να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό της Λιβύης και να υποστηρίξει τη δημοκρατική επανάσταση. Πρέπει να αποφύγουμε να εφαρμόζουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά και να δείξουμε ότι θα ενεργήσουμε στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις αξίες μας.

Η κατάσταση στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή είναι μια πραγματική αποφασιστική δοκιμασία για τη νέα Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρώπης. Μια βιώσιμη, δίκαιη κοινωνία χρειάζεται αληθινό διάλογο και αλληλεπίδραση μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των αρμόδιων για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Ο λαός πρέπει να εισακούγεται, και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να υπενθυμίσουμε στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη. Δεν υποδαυλίζουμε την επανάσταση.

Η ικανοποίηση, η ασφάλεια και η ευημερία των πολιτών είναι η προτεραιότητα ενός κράτους που σέβεται τη δικαιοσύνη. Με αυτό το ψήφισμα, δείχνουμε ότι η Ευρώπη, στην εξωτερική πολιτική της, προασπίζει τις αξίες για τις οποίες δημιουργήθηκε και η ίδια.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL).(EN) Κυρία Πρόεδρε, απείχα από την ψηφοφορία για την κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη. Τα επαναστατικά κινήματα που ξεκίνησαν στην Τυνησία ενέπνευσαν και ενθάρρυναν εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή να συμμετάσχουν σε λαϊκές εξεγέρσεις εναντίον των βίαιων καθεστώτων που κυβερνούσαν με δικτατορικό τρόπο τις χώρες αυτές για δεκαετίες.

Οι εξεγέρσεις αυτές απέδειξαν για μία ακόμη φορά τη δυναμική της εργατικής τάξης και των φτωχών να ορθώνουν το ανάστημα τους και να ανατρέπουν τους δυνάστες τους. Καταγγέλλω την υποκρισία των ηγετών της ΕΕ και των άλλων δυτικών χωρών οι οποίοι καταδικάζουν τη βίαιη καταστολή που χρησιμοποιούν αυτοί οι δικτάτορες, αλλά οι οποίοι χθες υποστήριζαν και παρείχαν σανίδα σωτηρίας στα καθεστώτα τους.

Είναι τώρα ζωτικής σημασίας να ενωθούν οι μάζες από όλα τα εθνοτικά και θρησκευτικά μέτωπα και να εκκαθαρίσουν τις διεφθαρμένες ελίτ και να οικοδομήσουν γνήσιες δημοκρατικές κοινωνίες που να μπορούν να παράσχουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, αξιοπρεπή εκπαίδευση και να θέσουν τέλος στη φτώχεια. Για να επιτευχθεί αυτό, η εργατική τάξη και οι φτωχοί πρέπει να πάρουν τον έλεγχο της οικονομίας και του πλούτου που υπάρχει στην περιοχή και να τον χρησιμοποιήσουν προς όφελος της πλειοψηφίας.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). (PL) Κυρία Πρόεδρε, πρόσφατα γίναμε μάρτυρες μαζικών διαδηλώσεων σε χώρες όπως η Συρία, το Μπαχρέιν και η Υεμένη. Οι διαδηλωτές απαιτούν δημοκρατία στον δημόσιο βίο, την παραίτηση των δικτατόρων και επίσης, ιδίως στη Συρία, την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, οι αρχές σε αυτές τις χώρες χρησιμοποιούν ωμή βία κατά των διαδηλωτών, σκοτώνοντας πολλούς ανθρώπους. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το ότι απειλείται ολόκληρη η περιοχή. Η χρήση βίας κατά των πολιτών της χώρας σου αποτελεί παραβίαση κάθε νόμου. Η χρήση ενεργών πυρομαχικών είναι αδικαιολόγητη και απαιτεί απερίφραστη καταδίκη. Απευθύνω έκκληση στις κυβερνήσεις αυτών των χωρών να σταματήσουν την καταστολή, στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ειρηνική διαμαρτυρία και στην ελευθερία έκφρασης. Καλώ τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς να θέσουν σε εφαρμογή διπλωματικά μέτρα, προκειμένου να προστατεύουν τους διαδηλωτές. Ελπίζω ότι, εγκρίνοντας το σημερινό ψήφισμα, θα συμβάλουμε επίσης στην προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτές τις χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει προφανώς ότι οφείλει να εφαρμόσει τις δικές της θεμελιώδεις αξίες στην πολιτική της. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένας τομέας-κλειδί· πρέπει να εξαχθούν στη Μέση Ανατολή. Πρέπει πραγματικά να παρουσιάσουμε μια ιδέα και μια αντίληψη για το τι σημαίνουν ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό δεν είναι εύκολο, επειδή η κουλτούρα της Μέσης Ανατολής βασίζεται σε διαφορετικές αξίες. Εμείς, στην Ευρώπη, ανατραφήκαμε σε έναν κόσμο ιουδαιοχριστιανικών αξιών, ενώ οι δικές τους αξίες προέρχονται από την ισλαμική σκέψη. Και στις δύο θρησκείες, ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται διαφορετικά και η έννοια της ανθρώπινης ύπαρξης είναι διαφορετική.

Εν πάση περιπτώσει, η Συρία βρίσκεται υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης από το 1963. Αυτό επέτρεψε την εκτέλεση ανθρώπων χωρίς δίκη. Σήμερα, η εξέγερση αυτή μας δείχνει ότι εμείς, στην Ευρώπη, πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας και να δούμε ότι η μόνη συνταγή επιτυχίας στη Μέση Ανατολή είναι το μοναδικό δημοκρατικό κράτος της: το Ισραήλ, όπου υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία της γνώμης και δημοκρατία.

Θα πρέπει τώρα να ασκήσουμε περισσότερη επιρροή τέτοιου είδους στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη, έτσι ώστε να μπορέσουν να δεχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους και, επιπλέον, τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών, επιλέγοντας ίσως κατ’ αυτόν τον τρόπο το μονοπάτι της δημοκρατίας. Δεν είμαι αφελής, ωστόσο, και ξέρω ότι στον ισλαμικό κόσμο είναι δύσκολο να προωθηθούν αυτές οι αξίες. Εντούτοις, ως Ευρωπαίοι, θα πρέπει να προσπαθούμε να τις εξάγουμε και να τις προάγουμε.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0226/2011 (Έκθεση προόδου 2010 για την Ισλανδία)

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL).(EN) Κυρία Πρόεδρε, απείχα από την ψηφοφορία σχετικά με την έκθεση του 2010 για την Ισλανδία. Ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η Ισλανδία βρέθηκε από την 5η θέση στην κατάταξη των πλουσιότερων χωρών στο να είναι μια χώρα κατεστραμμένη από την κρίση, με την κατάρρευση του τραπεζικού της συστήματος, όπου το 40% των νοικοκυριών δεν μπορούσαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και οι συνταξιούχοι έχασαν τις οικονομίες μιας ζωής.

Πέρυσι, το 93% του ισλανδικού πληθυσμού απέρριψε σε δημοψήφισμα την ιδέα να πληρώσει περισσότερα από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στις κυβερνήσεις της Βρετανίας και των Κάτω Χωρών. Παρά κάποιες τροποποιήσεις, θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ίδια ουσιαστικά συμφωνία στο δημοψήφισμα που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Απριλίου. Δεν θα πρέπει να εξαναγκαστούν με απειλές να δεχτούν αυτήν τη συμφωνία· η συμφωνία θα πρέπει να απορριφθεί. Δεν είναι ευθύνη του ισλανδικού πληθυσμού να πληρώσει για την κρίση. Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι φτωχοί δεν δημιούργησαν αυτήν την κρίση για να πρέπει τώρα να πληρώσουν γι’ αυτήν· ούτε στην Ισλανδία, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Πορτογαλία, ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Ιρλανδία ούτε αλλού. Αυτοί οι διεθνείς κερδοσκόποι που αποκόμισαν τεράστια κέρδη από την απορρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών πρέπει να πληρώσουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, με χαροποιεί πάντα η ένταξη νέων μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού. Ωστόσο, θα ήθελα να δω όλα τα ζητήματα να τοποθετούνται σαφώς επί τάπητος κατά τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και να συζητούνται και να εξετάζονται προκαταβολικά. Τα προβλήματα που δεν εξετάζονται για λόγους φιλίας δεν εξαφανίζονται. Είναι συχνά δυσκολότερη και πιο παρατεταμένη η διαδικασία επίλυσης τους μεταγενέστερα και το αποτέλεσμα είναι η αμοιβαία απογοήτευση. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω: με χαροποιεί πάντα η ένταξη ενός νέου μέλους στην ΕΕ, όμως κάθε μέλος δεν έχει μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0225/2011 (Έκθεση προόδου 2010 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας)

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Κυρία Πρόεδρε, ζητώ συγνώμη για το συμβάν πριν από την ψηφοφορία. Είχατε δίκιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποσχεθεί στις χώρες της Βαλτικής μια ευκαιρία για διεύρυνση. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί τη μόνη εγγύηση ειρήνης εκεί, όπως είπε επίσης ο Martti Ahtisaari πριν από μένα.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Επιτροπή συστήνει την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών όσον αφορά την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τη διένεξη για το όνομα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην πορεία της προς την ένταξη. Οι επίσημες προϋποθέσεις για την ένταξη πρέπει φυσικά να πληρούνται και πρέπει να πραγματοποιηθούν μεταρρυθμίσεις.

Η διένεξη σχετικά με το όνομα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν θα είναι η πρώτη φορά που ένα νέο κράτος μέλος φέρνει μαζί του άλυτα προβλήματα. Θα πρέπει όλοι να ρίξουμε μια ματιά στον καθρέπτη. Γιατί θα πρέπει να μεταχειριζόμαστε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας διαφορετικά; Η πρόοδος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας εξαρτάται, πρώτα απ’ όλα, από την ίδια τη χώρα, αλλά η ΕΕ δεν θα πρέπει να της κλείσει την πόρτα για πολιτικούς λόγους όπως η διένεξη σχετικά με το όνομα.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Kastler (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα κι εγώ υπέρ αυτής της έκθεσης και του ψηφίσματος – υπέρ της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ωστόσο, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει μια λεπτομέρεια που πρέπει να αναφερθεί. Δεν μπορούμε να λέμε στους ανθρώπους και στις εθνοτικές ομάδες σε άλλες χώρες να μετονομάσουν τη γλώσσα τους επειδή δεν αρέσει σε άλλες χώρες η ονομασία. Αυτό ορίζεται στο διεθνές δίκαιο, και ως Ευρωπαίοι πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα παραμείνουμε ειλικρινείς ως προς αυτό.

Κατά συνέπεια, με ενόχλησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι δυστυχώς εγκρίθηκε μια τροπολογία την οποία καταψήφισα, η οποία δήλωνε ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους Μακεδόνες να λέγονται Μακεδόνες. Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι μια χώρα με μεγάλες προοπτικές στην Ευρώπη κυρίως διότι έχει επίσης σπουδαίες οικονομικές προοπτικές στα Βαλκάνια, μια περιοχή που αντιμετωπίζει πραγματικές δυσκολίες, ευημερεί οικονομικά και διεξάγει τις διαπραγματεύσεις με ενθουσιασμό – κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα θετικό.

Υπό το πρίσμα αυτής της θετικής στάσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές που υπερψήφισαν το ψήφισμα αυτό, καθώς και όλους όσοι συνεργάστηκαν με το εθνικό κοινοβούλιο στο πλαίσιο της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να καταστήσουμε αυτές τις προοπτικές σαφείς στους ανθρώπους της περιοχής οι οποίοι θέλουν να αποτελούν μέρος της Ευρώπης. Ας εργαστούμε μαζί προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0256/2011 (Κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR). (PL) Κυρία Πρόεδρε, η βίαιη μάχη για την εξουσία μεταξύ του απερχόμενου και του νεοεκλεγέντα προέδρου της Ακτής Ελεφαντοστού, η οποία μαίνεται πάνω από τέσσερις μήνες, παραβιάζει κάθε αρχή βάσει της οποίας λειτουργεί ο σύγχρονος κόσμος. Οι αιματηρές μάχες οδήγησαν στον θάνατο αρκετών εκατοντάδων ανθρώπων που ζουν στη χώρα. Πάνω από ένα εκατομμύριο κάτοικοι της Ακτής Ελεφαντοστού αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και πολλοί πρόσφυγες αναζητούν ακόμη καταφύγιο σε γειτονικές χώρες. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να οδηγηθούν ενώπιον ης δικαιοσύνης οι ένοχοι για εγκλήματα. Πάνω απ’ όλα, θα πρέπει να διερευνηθεί αν η γενοκτονία και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας έλαβαν όντως χώρα. Η διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας των πολιτών θέτοντας τέλος σε όλες τις μορφές βίας καθίσταται επίσης απολύτως ζωτικής σημασίας. Ο εκφοβισμός του τοπικού πληθυσμού και των ξένων παρατηρητών δεν μπορεί να επιτρέπεται. Τα αποτελέσματα των δημοκρατικών εκλογών πρέπει να γίνονται σεβαστά. Ως αποτέλεσμα, οι ενέργειες του πρώην προέδρου που αντίκεινται στη βούληση του έθνους θα πρέπει να καταδικαστούν. Ο σφετερισμός της εξουσίας, η υποκίνηση βίας και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαιτούν την κρίση των αρμόδιων διεθνών αρχών.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0198/2011 (Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης - Ανατολική διάσταση)

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα μετά χαράς υπέρ αυτού του ψηφίσματος. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, συγκεκριμένα, να υιοθετήσουμε μια σαφή και αυστηρή θέση για τη Λευκορωσία, η οποία είναι προφανώς ένα μελανό σημείο στον χάρτη της Ευρώπης. Πρέπει να εφαρμόσουμε μέτρα που θα επιτρέψουν στη Λευκορωσία να βρει ένα μονοπάτι προς τη δημοκρατία.

Ειδικότερα, ωστόσο, και σε σχέση με την ψηφοφορία, θα ήθελα να εξετάσουμε την τροπολογία 1 στο σημείο 10, που κατατέθηκε από την Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία δήλωναν ότι οι χώρες εταίροι της ΕΕ έχουν τη μακροπρόθεσμη δυνατότητα να ενταχθούν στην ΕΕ. Την καταψήφισα, διότι δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνεται αυτόματα ή να φλερτάρουμε με την ιδέα ότι οποιοδήποτε κράτος μπορεί να γίνει μέλος της ΕΕ αρκεί να είναι εταίρος. Γνωρίζουμε την άποψη των πολιτών για τις εσπευσμένες διευρύνσεις και, για τον λόγο αυτόν, τέτοιου είδους προτάσεις δεν πρέπει να εγκρίνονται. Γι’ αυτό ψήφισα κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR). (PL) Κυρία Πρόεδρε, η ανατολική διάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας είναι ένα στρατηγικό στοιχείο των διεθνών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω διεύρυνση θα λάβει χώρα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αυξήσουμε τις δαπάνες, προκειμένου να αναπτυχθούν οι δημοκρατικές δομές αυτών των χωρών. Η στήριξη για πρωτοβουλίες όπως ο σταθμός Bielsat έχει μεγάλη σημασία για την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ταυτόχρονα με την ανάκληση της βοήθειας για τα κρατικά ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης. Θα απευθύνω έκκληση για να δοθεί ενεργή στήριξη στις τοπικές δημοκρατικές αρχές σε αυτές τις χώρες μέσω των προγραμμάτων εταιρικής σχέσης. Οι συμφωνίες σύνδεσης παραμένουν ένα σημαντικό εργαλείο για την τόνωση των μεταρρυθμίσεων, και όσο περισσότερη χρηματοδότηση και τεχνική στήριξη μπορούν να παράσχουν τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα. Η διεύρυνση της πνευματικής βάσης μέσω προγραμμάτων υποτροφιών απαιτεί επίσης πρόσθετα κονδύλια. Απευθύνω έκκληση για αύξηση της χρηματοδότησης για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανάπτυξη των κοινωνιών των πολιτών. Η εμβάθυνση της κοινωνικής ένταξης θα συμβάλει στον επηρεασμό της κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής και αποτελεί μια ζωτικής σημασίας επένδυση για το μέλλον. Ως εκ τούτου, υποστηρίζω το ψήφισμα.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0199/2011 (Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας - Νότια διάσταση)

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, 21 παραπομπές σε έγγραφα, 21 επεξηγηματικά σχόλια, και 63 σημεία που συνοψίζουν τα αιτήματα του Κοινοβουλίου στην πρόταση ψηφίσματος, αποτελούν συνολικά 105 σημεία. Ο αριθμός αυτός φαίνεται υπερβολικά μεγάλος για να είναι αποτελεσματικός. Ως προς αυτό το ζήτημα, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία πρόταση για το πώς η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη σταθερότητας, καθώς και ηρεμίας και ειρήνης στις περιοχές της Νότιας Μεσογείου.

Το διεθνές εμπόριο έχει γίνει μια μορφή νέας εξωτερικής πολιτικής και θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε ολόκληρη την περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να περιφρονεί τίποτα που θα μπορούσε να ευνοήσει την ανάπτυξη κατάλληλων εμπορικών σχέσεων, τονώνοντας την παραγωγή στους διάφορους κλάδους. Οποιαδήποτε πρόοδος στον τομέα αυτόν θα βοηθήσει στην προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφυλάσσοντας την αξιοπρέπεια των γυναικών, αυξάνοντας την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την ευημερία και μια δίκαιη κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου, και αποφεύγοντας την τραγωδία χιλιάδων ανθρώπων που τρέπονται σε φυγή λόγω της πείνας και μεταναστεύουν χωρίς καμία πραγματική ελπίδα.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Τάσσομαι υπέρ της έκθεσης αυτής, η οποία τροποποιεί την οδηγία 2000/75/ΕΚ. Τόσο το Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο συμφωνούν στην αλλαγή της νομικής βάσης λόγω του ότι η πρόταση της Επιτροπής είχε υποβληθεί πριν από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Κατά την άποψή μου, οι τροπολογίες αυτές είναι δικαιολογημένες λόγω της εξάπλωσης της ασθένειας και επειδή η επιστημονική ανακάλυψη ενός εμβολίου δεν ενέχει τους κινδύνους που είχε το προηγούμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Wojciechowski, η οποία, με ορισμένες ενδιαφέρουσες τροπολογίες στο κείμενο της Επιτροπής, επιδιώκει να επικαιροποιήσει και να κάνει πιο ευέλικτο ένα απαρχαιωμένο νομοθέτημα που δεν συμβαδίζει πλέον με τις σύγχρονες ανάγκες. Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να κάνουν αποτελεσματικότερη χρήση του εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα κρούσματα της ασθένειας στον γεωργικό τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Είμαι ικανοποιημένη με τις τροπολογίες που διατυπώνονται σε αυτήν την οδηγία, η οποία καθιστά πιο ευέλικτους τους κανόνες που αφορούν τον εμβολιασμό. Χάρη στη νέα τεχνολογία, «αδρανοποιημένα εμβόλια» κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων είναι διαθέσιμα, και δεν ενέχουν κανέναν κίνδυνο για τα μη εμβολιασμένα ζώα. Όλοι πλέον συμφωνούν ότι ο εμβολιασμός με αδρανοποιημένα εμβόλια είναι το καλύτερο εργαλείο για τον έλεγχο του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και την πρόληψη της κλινικής ασθένειας στην ΕΕ. Η εξαπλωμένη χρήση αυτών των εμβολίων κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εμβολιασμού το 2008 και το 2009 είχε ως αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση στην κατάσταση της υγείας. Θα ήθελα να ζητήσω την τροποποίηση των υφιστάμενων κανόνων για τον εμβολιασμό που θεσπίζονται στην οδηγία 2000/75/ΕΚ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τελευταίες τεχνολογικές πρόοδοι στην παραγωγή εμβολίων, να διασφαλιστεί ότι η εξάπλωση του ιού του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων ελέγχεται καλύτερα και να μειωθούν τα βάρη που δημιουργεί η ασθένεια αυτή στον γεωργικό τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής. Ωστόσο, μολονότι πιστεύω στην αρχή του να επιτρέψουμε στην αρμόδια αρχή, ήτοι τα κράτη μέλη, να προβαίνουν σε εμβολιασμούς κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων, είμαι αντίθετη προς την αρχή της συμπερίληψης στη νομοθεσία της απαίτησης παροχής πινάκων αντιστοιχίας για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Στο παρελθόν, ο εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων διεξαγόταν με τη χρησιμοποίηση ζώντων εξασθενημένων εμβολίων, για τα οποία χρειαζόταν η επιβολή μιας σειράς περιορισμών για τον εμβολιασμό, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού σε μη εμβολιασμένα ζώα. Ωστόσο, οι επιστημονικές ανακαλύψεις επέτρεψαν τη δημιουργία νέων αδρανοποιημένων εμβολίων. Αντίθετα με τα «ζώντα εξασθενημένα εμβόλια», αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια και χωρίς κανέναν περιορισμό, καθώς δεν ενέχουν κίνδυνο κυκλοφορίας ενεργού ιού. Δεδομένων των σοβαρών συνεπειών του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων για την κτηνοτροφία, όλα τα μέτρα που καθιστούν τον εμβολιασμό ευκολότερο και αποτελεσματικότερο θα πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να προστατευθούν οι αγρότες από την απώλεια ζώων και, εντέλει, προκειμένου να προστατευθεί η ασφάλεια των τροφίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Ο καταρροϊκός πυρετός των προβάτων είναι μια ασθένεια που πλήττει κατά κύριο λόγο τα μηρυκαστικά, όπως τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα, και μπορεί να λάβει τη μορφή επιδημίας αν οι περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες είναι ευνοϊκές γι’ αυτό, ιδίως στο τέλος του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου. Αν και δεν έχει καταγραφεί περίπτωση μόλυνσης ανθρώπου, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίσουμε αυτήν την ασθένεια και να αναζητήσουμε μέτρα που θα την εξαλείψουν. Σε επίπεδο ΕΕ, η ασθένεια αυτή εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Νότια, και μετά στην Κεντρική και στη Βόρεια Ευρώπη. Χάρη στις διαδοχικές εκστρατείες εμβολιασμού που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, η χρήση ορισμένων εμβολίων μπορεί να μην εξαλείψει την ασθένεια αλλά να της επιτρέψει να συνεχίσει να κυκλοφορεί. Συνεπώς, αναπτύχθηκε ένα είδος εμβολίου που διασφαλίζει τον έλεγχο και την πρόληψη της ασθένειας αυτής στην ΕΕ, αλλά η χρήση του οποίου είναι περιορισμένη σύμφωνα με τους τρέχοντες κανόνες. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη μια αλλαγή στην ισχύουσα οδηγία. Δεδομένου ότι η πρόταση αυτή τροποποίησης της οδηγίας 2000/75/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συνάδει με τη στρατηγική για την υγεία των ζώων (2007-2013) και στοχεύει σε μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στο σύστημα εμβολιασμού, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στον βελτιωμένο έλεγχο των σοβαρών ασθενειών των ζώων, ψηφίζω υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η έκθεση αυτή στοχεύει στην επικαιροποίηση της οδηγίας 2000/75/ΕΚ, η οποία υιοθετεί ορισμένες διατάξεις αναφορικά με μέτρα για την καταπολέμηση και την εξάλειψη του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων. Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν εξελίξεις στον τομέα του εμβολιασμού ζώων. Ο κίνδυνος από τα λεγόμενα «ζώντα εξασθενημένα εμβόλια» δεν συνιστά πλέον απειλή, καθώς νέα αδρανοποιημένα εμβόλια είναι διαθέσιμα σήμερα. Αυτά τα αδρανοποιημένα εμβόλια, σε αντίθεση με τα «ζώντα εξασθενημένα εμβόλια», δεν ενέχουν τον κίνδυνο ανεπιθύμητης κυκλοφορίας του ιού από το εμβόλιο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια εκτός ζωνών που υπόκεινται σε περιορισμούς. Αυτό αναφέρεται στην έκθεση.

Πιστεύουμε ότι η μεγαλύτερη ευελιξία στον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις στην παραγωγή εμβολίων, θα συμβάλει στον καλύτερο έλεγχο της ασθένειας και θα μειώσει τα βάρη που δημιουργεί στον αγροτικό τομέα. Πιστεύουμε επίσης ότι οι τροπολογίες σε αυτήν την οδηγία πρέπει να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να επωφεληθεί ο αγροτικός τομέας.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, επειδή ο καταρροϊκός πυρετός των προβάτων είναι μία ασθένεια που πλήττει τα μηρυκαστικά (όπως τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα). Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 αρκετά κύματα επιδημιών εμφανίστηκαν σε πολλά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων κρατών στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη, προκαλώντας σημαντικές απώλειες εξαιτίας της νοσηρότητας, της θνησιμότητας και της διακοπής στο εμπόριο ζώντων ζώων. Μέχρι στιγμής, οι διατάξεις για τον έλεγχο και την εξάλειψη του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων βασίζονται στην εμπειρία με τα αποκαλούμενα «ζώντα εξασθενημένα εμβόλια» που ήταν και τα μόνα διαθέσιμα. Τα εμβόλια αυτά μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ανεπιθύμητη κυκλοφορία του ιού του εμβολίου σε μη εμβολιασμένα ζώα. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια, νέα αδρανοποιημένα εμβόλια έχουν καταστεί διαθέσιμα. Σε αντίθεση με τα «ζώντα εξασθενημένα εμβόλια», αυτά τα αδρανοποιημένα εμβόλια δεν συνιστούν κίνδυνο ανεπιθύμητης κυκλοφορίας του ιού του εμβολίου και μπορούν, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς εκτός των ζωνών που υπόκεινται σε περιορισμούς μετακίνησης των ζώων. Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να χαλαρώσουν ορισμένοι περιορισμοί, οι οποίοι δεν είναι πλέον απαραίτητοι μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην παραγωγή των εμβολίων. Οι νέοι κανόνες μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τον εμβολιασμό για τον έλεγχο του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και να μειώσουν το βάρος που η ασθένεια αυτή δημιουργεί στον γεωργικό τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς.(PL) Ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής καινοτομίας, νέα εμβόλια κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων εμφανίστηκαν στην αγορά, τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα όταν η Επιτροπή εκπονούσε την οδηγία της. Γι’ αυτόν τον λόγο υποστηρίζω την άποψη του εισηγητή ότι οι κανονισμοί που διέπουν τους εμβολιασμούς θα πρέπει να επικαιροποιηθούν, πράγμα που θα διευκολύνει τους κτηνοτρόφους να παράγουν υγιή ζώα. Η αύξηση της ευελιξίας των κανονισμών και η ελευθέρωσή τους θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη εκτροφή και, πάνω απ’ όλα, θα καταστήσει αποτελεσματικότερη την προστασία των ζώων από ανεπιθύμητες και επικίνδυνες ασθένειες. Υποστηρίζω επίσης πλήρως αυτήν την πρωτοβουλία όσον αφορά τη φύση της, καθώς, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερο το νομικό σύστημα, θα πρέπει να το απλουστεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και να το κάνουμε πιο ευέλικτο. Η παρούσα έκθεση εκπληρώνει αυτόν τον σκοπό.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς. (DE) Ο καταρροϊκός πυρετός των προβάτων είναι μία τρομερή επιδημία των ζώων που πλήττει τα μηρυκαστικά και έχει προξενήσει μεγάλες ζημιές σε ολόκληρο τον κτηνοτροφικό τομέα. Η οικονομική ζημιά και οι απώλειες που προέκυψαν από τη διακοπή του εμπορίου πλήττουν σοβαρά τον αγροτικό τομέα. Ακόμη και στην Αυστρία, όπου η εκτροφή βοοειδών έχει μακρά παράδοση, πολλοί αγρότες είδαν τους πόρους διαβίωσής τους να απειλούνται. Είναι σημαντικό να εφαρμοστούν υποστηρικτικά μέτρα και να αναθεωρηθεί ο παλαιός κανονισμός πριν ξεσπάσει η επόμενη επιδημική κρίση. Οι κανόνες για τον εμβολιασμό που ίσχυαν εκείνη την περίοδο πρέπει να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα ο καταρροϊκός πυρετός των προβάτων και να μειωθεί το βάρος για τους αγρότες. Επικροτώ την ταχεία ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ και υποστηρίζω την ταχεία εφαρμογή της νέας οδηγίας. Ως αντιπρόσωπος της γεωργικής κοινότητας, γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνουμε υπόψη τον ετήσιο κύκλο. Η γρήγορη λήψη μιας απόφασης θα μας επιτρέψει να έχουμε έναν χρήσιμο και ενιαίο κανόνα μέχρι το φθινόπωρο, πράγμα που είναι προς το συμφέρον των κρατών μελών και, πάνω απ’ όλα, των κτηνοτρόφων.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Ο καταρροϊκός πυρετός των προβάτων είναι μία ασθένεια που πλήττει τα μηρυκαστικά. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έχει προκαλέσει σημαντικές απώλειες ζώων που έχουν πληγεί από την ασθένεια. Η Ευρώπη παρενέβη με την οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μέσω διατάξεων που ρύθμιζαν τη χρήση των «εξασθενημένων εμβολίων», προκειμένου να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι συνέπειες του φαινομένου. Τα εμβόλια που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι σήμερα, που ήταν εκείνα για τα οποία ίσχυε η προαναφερθείσα οδηγία, οδήγησαν στον κίνδυνο μετάδοσης του ιού σε μη εμβολιασμένα ζώα, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο εμβολιασμός επιτρεπόταν μόνο σε ειδικά καθορισμένες ζώνες. Σε αντίθεση με τα εμβόλια που κυκλοφορούσαν στην αγορά την εποχή κατά την οποία εγκρίθηκε η οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου, τα νέα εμβόλια που διατίθενται είναι «αδρανοποιημένα εμβόλια» και δεν ενέχουν αυτού του είδους τον κίνδυνο. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, επειδή οι νέες διατάξεις θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να ελέγξουν το φαινόμενο, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον αρνητικό αντίκτυπο αυτής της ασθένειας σε έναν μεγάλο αριθμό ευρωπαίων κτηνοτρόφων. Ελπίζω ότι αυτό θα βοηθήσει στην έγκριση επειγόντων μέτρων το συντομότερο δυνατό εντός των επόμενων μηνών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος. Υποστηρίζω την ουσία της πρότασης της Επιτροπής, που έχει ως στόχο να χαλαρώσουν ορισμένοι περιορισμοί, οι οποίοι δεν είναι πλέον απαραίτητοι μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην παραγωγή των εμβολίων. Οι νέοι κανόνες μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τον εμβολιασμό για τον έλεγχο του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και να μειώσουν το βάρος που η ασθένεια αυτή δημιουργεί στον γεωργικό τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Ο εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων διεξαγόταν με τη χρησιμοποίηση ζώντων εξασθενημένων εμβολίων, για τα οποία χρειαζόταν η επιβολή μιας σειράς περιορισμών για τον εμβολιασμό, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού σε μη εμβολιασμένα ζώα. Ωστόσο, οι πρόσφατες τεχνολογικές πρόοδοι οδήγησαν στην ανακάλυψη νέων εμβολίων χωρίς τον ζωντανό ιό. Τα νέα αυτά εμβόλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια και χωρίς κανέναν περιορισμό, καθώς δεν ενέχουν πλέον κίνδυνο κυκλοφορίας ενεργού ιού. Δεδομένων των σοβαρών συνεπειών του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων για την κτηνοτροφία, θα πρέπει να εγκριθούν όλα τα μέτρα που διευκολύνουν την ορθή πρακτική στον εμβολιασμό, προκειμένου να προστατευθούν οι κτηνοτρόφοι από την απώλεια ζώων, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιά που συχνά αποδεικνύεται ολέθρια για τέτοιου είδους εκμεταλλεύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Οι επιδημίες ζώων μπορούν ακόνη να καταστρέψουν τα μέσα διαβίωσης των αγροτών. Μία από αυτές είναι ο καταρροϊκός πυρετός των προβάτων που έχει προκαλέσει επαναλαμβανόμενες επιδημίες στη Βόρεια Ευρώπη από το 2000 και μπορεί να προξενήσει ιδιαίτερα σοβαρή ζημιά. Τα βοοειδή και τα πρόβατα πλήττονται εξαιρετικά σοβαρά από την ασθένεια, η οποία προκαλείται από έναν ιό που μεταδίδεται από τη σκνίπα, έναν τύπο μυγίτσας. Μια ασθένεια έχει παρατηρηθεί και στις αίγες, αλλά η πορεία της είναι λιγότερο δραματική απ’ ό,τι είναι για τα άλλα είδη. Η δυνατότητα εμβολιασμού επιτράπηκε για πρώτη φορά το 2000, αλλά υπόκειτο σε αυστηρούς κανόνες, καθώς τα ζώα που δεν είχαν λάβει θεραπευτική αγωγή θα μπορούσαν επίσης να μολυνθούν από τους ιούς μέσω του εμβολίου.

Ωστόσο, σήμερα υπάρχει μια νέα μέθοδος εμβολιασμού που δεν ενέχει αυτόν τον κίνδυνο, επιτρέποντας την εφαρμογή πιο ευέλικτων μορφών εμβολιασμού. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης, διότι θεωρώ σωστό και πρέπον να προστατεύσουμε τα ζώα μας από τις επιδημικές ασθένειες. Η ευελιξία που απαιτείται θα επιτρέψει στους αγρότες να προστατεύσουν τα ζώα τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Εδώ και αρκετά χρόνια, υπήρχαν επαναλαμβανόμενες εμφανίσεις της ασθένειας του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων, ιδίως στη Βόρεια Ευρώπη. Πρόκειται για μια επιδημία των ζώων που πλήττει τα μηρυκαστικά, όπως τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα. Οι συνέπειες ήταν σοβαρές, τόσο για τα ζώα όσο και για τους αγρότες. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, διότι υποστηρίζει την εισαγωγή ενός καινοτόμου εμβολίου το οποίο, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, δεν ενέχει τον κίνδυνο μόλυνσης των υγιών ζώων ως αποτέλεσμα του εμβολιασμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η πρόταση της Επιτροπής για τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων, η οποία είναι βελτιωμένη σε αυτήν την έκθεση, έχει ως στόχο να καταστήσει πιο ευέλικτους τους κανόνες για τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων, συγκεκριμένα επιτρέποντας τη χρήση αδρανοποιημένων εμβολίων εκτός των ζωνών που υπόκεινται σε περιορισμούς μετακίνησης των ζώων. Οι νέοι κανόνες μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τον εμβολιασμό για τον έλεγχο του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και να μειώσουν το βάρος που η ασθένεια αυτή δημιουργεί στον γεωργικό τομέα. Πράγματι, από το 2004, τα μέτρα για τον περιορισμό της κινητικότητας και της εμπορευσιμότητας των ζώων υπαγόρευσαν σημαντικούς περιορισμούς όσον αφορά τα επηρεαζόμενα προϊόντα, πλήττοντας τους συνήθεις εμπορικούς διαύλους εντός της περιοχής που υπόκειτο σε περιορισμούς και οδηγώντας σε αυξημένα κόστη για τους παραγωγούς. Για τον λόγο αυτόν, ψήφισα υπέρ της έκθεσης για τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ. Ο καταρροϊκός πυρετός των προβάτων είναι μια ασθένεια που πλήττει τα μηρυκαστικά, όπως τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 αρκετά κύματα επιδημιών εμφανίστηκαν σε πολλά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων κρατών στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, προκαλώντας σημαντικές απώλειες εξαιτίας της νοσηρότητας, της θνησιμότητας και της διακοπής στο εμπόριο ζώντων ζώων. Η οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2000, θεσπίζει συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με τον έλεγχο και την εξάλειψη του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τον εμβολιασμό. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στην εμπειρία με τα αποκαλούμενα «ζώντα εξασθενημένα εμβόλια» που ήταν και τα μόνα διαθέσιμα όταν εκδόθηκε η οδηγία πριν από μία δεκαετία. Τα εμβόλια αυτά μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ανεπιθύμητη κυκλοφορία του ιού του εμβολίου σε μη εμβολιασμένα ζώα. Για τον λόγο αυτόν, η οδηγία 2000/75/ΕΚ επιτρέπει τον εμβολιασμό μόνο σε ειδικές ζώνες, όπου έχει εμφανισθεί η νόσος και οι οποίες συνεπώς υπόκειντο σε περιορισμούς μετακίνησης των ζώων. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια, νέα αδρανοποιημένα εμβόλια κατέστησαν διαθέσιμα. Αντίθετα με τα «ζώντα εξασθενημένα εμβόλια», αυτά τα αδρανοποιημένα εμβόλια δεν συνιστούν κίνδυνο ανεπιθύμητης κυκλοφορίας του ιού του εμβολίου, και μπορούν, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς εκτός των ζωνών που υπόκεινται σε περιορισμούς μετακίνησης των ζώων.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Προκειμένου να διασφαλιστεί η πιο αποτελεσματική καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και να μειωθεί το βάρος που δημιουργεί αυτή η ασθένεια στον γεωργικό τομέα, οι ισχύοντες κανόνες για τον εμβολιασμό πρέπει να επικαιροποιηθούν. Η έκθεση επί της οποίας ψηφίσαμε σήμερα έχει ως στόχο να καταστούν οι ισχύοντες κανόνες περισσότερο ευέλικτοι, καθώς τώρα έχουν καταστεί διαθέσιμα αδρανοποιημένα εμβόλια. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς εκτός των ζωνών που υπόκεινται σε περιορισμούς μετακίνησης των ζώων. Η πρόταση συνάδει με τη νέα στρατηγική για την υγεία των ζώων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2007-2013) «Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία», καθώς περιλαμβάνει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στον εμβολιασμό και βελτίωση των σημερινών μέτρων για την καταπολέμηση των βασικών ασθενειών των ζώων.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (S&D), γραπτώς. (EN) Οι ευρωβουλευτές του Εργατικού Κόμματος υποστηρίζουν ολόψυχα την έκθεση για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/75/ΕΚ με σκοπό να επιτραπεί η χρήση αδρανοποιημένων εμβολίων κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων εκτός των ζωνών που υπόκεινται σε περιορισμούς μετακίνησης των ζώων. Ο νέος νόμος εισάγει τη χρήση ενός νέου εμβολίου για τον καταρροϊκό πυρετό των προβάτων για πρώτη φορά, το οποίο βασίζεται στις επιστημονικές προόδους που σημειώθηκαν από τότε που τέθηκαν σε ισχύ οι προηγούμενοι κανόνες. Το νέο εμβόλιο θα είναι μια ένεση «αδρανοποιημένου» ιού και θα καθησυχάσει τους φόβους των αγροτών σε σχέση με τα παραδοσιακά «ζώντα» εμβόλια. Οι ευρωβουλευτές του Εργατικού Κόμματος είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η ΕΕ εισήγαγε αυτόν τον νέο νόμο, ο οποίος έχει πραγματικά οφέλη για τους αγρότες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καθησυχάζει τις ανησυχίες των αγροτών για τη θανατηφόρα ασθένεια και τον υπάρχοντα εμβολιασμό, καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία και πλησιάζει η περίοδος του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων. Οι αγρότες θα έχουν τώρα στη διάθεσή τους ένα νέο και ασφαλέστερο εμβόλιο και θα έχουν μεγαλύτερες αρμοδιότητες όσον αφορά τα προγράμματα εμβολιασμού τους. Μέχρι τώρα, οι αγρότες έχαναν το δικαίωμα να εμβολιάζουν τα ζώα τους αν το Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτηριζόταν ζώνη εντελώς απαλλαγμένη από τον καταρροϊκό πυρετό των προβάτων. Αλλά με τον νέο νόμο, δίνεται στους αγρότες η αρμοδιότητα να συνεχίσουν να εμβολιάζουν για την ψυχική τους ηρεμία, ενώ θα επωφελούνται από ευκολότερες εξαγωγές.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης που θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της ασθένειας του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της αλλαγής των κανόνων σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων, προκειμένου να επιτραπεί η χρήση πιο αποτελεσματικών εμβολίων και να μειωθεί η γραφειοκρατία για τους αγρότες. Ο νέος νόμος θα έχει πραγματικά οφέλη για τους αγρότες σε όλη την Ευρώπη και ιδίως στην Ουαλία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο θα χορηγηθεί καθεστώς ζώνης απαλλαγμένης από τον καταρροϊκό πυρετό των προβάτων, αλλά οι αγρότες θα μπορούν ακόμη να εμβολιάσουν τα ζώα τους κατά της θανατηφόρας ασθένειας. Η εκχώρηση μεγαλύτερων αρμοδιοτήτων στους αγρότες για να λαμβάνουν μόνοι τους τις αποφάσεις σχετικά με τον εμβολιασμό είναι μια καλοδεχούμενη τόνωση για την αγροτική κοινότητα στην Ουαλία και θα διασφαλίσει ότι τα ζώα μπορούν να εξαχθούν χωρίς τους τρέχοντες περιορισμούς.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0236/2011 (Διδάγματα που πρέπει να συναχθούν για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία )

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Επικροτώ το ψήφισμα αυτό, διότι ο κύριος στόχος του είναι να διασφαλίσει το ύψιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για τους πληθυσμούς μετά από καταστροφές όπως αυτή που συνέβη πρόσφατα στην Ιαπωνία. Οι τεχνικές πτυχές της ασφαλούς δέσμευσης ενέργειας θα πρέπει να εξεταστούν πολύ προσεκτικά, επειδή μια κατάσταση όπως αυτή που βλέπουμε τώρα μπορεί να έχει ακόμη σοβαρότερες συνέπειες τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για το περιβάλλον, πέρα από τον υλικό αντίκτυπό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), γραπτώς. (LT) Καταψήφισα το ψήφισμα σχετικά με τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν στην Ευρώπη από το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία. Καταψήφισα το ψήφισμα, διότι κατά την ψηφοφορία για την πέμπτη παράγραφο η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε το δεύτερο τμήμα της, το οποίο ζητεί να επιβληθεί μορατόριουμ στην ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας και την κατασκευή νέων πυρηνικών αντιδραστήρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διάταξη εγκρίθηκε, αν και η Ομάδα μου –η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)– την καταψήφισε. Έχοντας χάσει την ψηφοφορία γι’ αυτό το σημαντικό ζήτημα, δεν μπορούσα να ψηφίσω υπέρ του ψηφίσματος. Ως εκ τούτου, το καταψήφισα, διαφορετικά θα ήταν σαν να καταψήφιζα την ενεργειακή στρατηγική της χώρας μου, της Λιθουανίας, κύριος στόχος της οποίας είναι η ενεργειακή ανεξαρτησία. Εδώ και κάποια χρόνια, η Λιθουανία σχεδιάζει την κατασκευή ενός νέου πυρηνικού εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής, και οι προετοιμασίες λαμβάνουν χώρα εδώ και αρκετά χρόνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), γραπτώς. (IT) Η πυρηνική καταστροφή της Fukushima είχε μια σειρά από επιπτώσεις στον πολιτικό βίο της Ευρώπης. Το πρώτο δίδαγμα που άντλησε η ΕΕ από την ιαπωνική καταστροφή ήταν ότι πρέπει να λάβει άμεση δράση ώστε να καταστούν αυστηρότεροι οι έλεγχοι ασφαλείας στις εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας μέσω των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων. Κάθε εγκατάσταση πυρηνικής ενέργειας, είτε εντός είτε εκτός Ευρώπης, μπορεί δυνητικά να γίνει όπλο καταστροφής. Πιστεύω ότι κανείς από εμάς δεν θα ήθελε να ξαναζήσουμε την καταστροφή του Chernobyl της 26ης Απριλίου 1986.

Το δεύτερο δίδαγμα είναι ότι η επιστήμη και η τεχνολογία μπορούν να κάνουν γιγαντιαία άλματα προόδου σε όλους τους τομείς, αλλά πρέπει πάντα να λαμβάνουν υπόψη έναν σοβαρό περιορισμό, που είναι η φύση και η έλλειψη προβλεψιμότητας που την χαρακτηρίζουν. Ακριβώς εξαιτίας γεγονότων που βρίσκονται πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις ενεργειακές πηγές μας, μεταξύ άλλων μέσω της κινητοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουμε στη διάθεσή μας.

Ωστόσο, αν επιλέγαμε την πυρηνική ενέργεια ως πηγή ενέργειας, οι άνθρωποι θα έπρεπε πρώτα να ενημερώνονταν για τα κόστη, τα οφέλη και τις συνέπειες μιας τέτοιας επιλογής. Είναι σημαντικό να μην λησμονούμε ότι αυτή η επιλογή τεχνολογίας πρέπει να επιδοκιμαστεί με λαϊκή συναίνεση και ότι η γνώμη των πολιτών πρέπει να ακούγεται και να γίνεται σεβαστή.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), γραπτώς. (EN) Καταψήφισα αυτήν την έκθεση εξαιτίας αρκετών αδυναμιών, αρχής γενομένης από την προσέγγισή της στο ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας. Μετά την ιαπωνική τραγωδία, δεν είναι πλέον δυνατό να αντιμετωπίζουμε τη συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια αποκλειστικά από την άποψη της ασφάλειας. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «σχετικά με τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία, για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη», όμως δεν υπάρχει κανένα ειδικό δίδαγμα που μπορεί να αντληθεί πέρα από την επιβεβαίωση του ότι είναι πρακτικά αδύνατο να ελέγξει κανείς τόσο τους κινδύνους όσο και τις συνέπειας ενός μεγάλου πυρηνικού ατυχήματος. Ένα ψήφισμα για το θέμα αυτό δεν μπορεί να επικεντρώνεται στο ζήτημα της πυρηνικής ασφάλειας χωρίς να αντιμετωπίζει τη σημαντικότερη πυρηνική διασφάλιση, η οποία είναι μια στρατηγική εξόδου από την ίδια την πυρηνική ενέργεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Πρέπει να αντιδράσουμε στο πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να συναγάγουμε βιαστικά συμπεράσματα. Πρέπει να διεξαγάγουμε ψύχραιμες, αντικειμενικές συζητήσεις σχετικά με την κατάσταση της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη και σχετικά με τα μέσα για τη διασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας. Συνεπώς, υποστηρίζω την πρόθεση να υποβληθούν οι ευρωπαϊκοί πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής σε εκτεταμένες προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, όπως προτείνει το ψήφισμα. Όσον αφορά το γενικότερο ζήτημα των ενεργειακών πόρων στην Ευρώπη, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να έχουμε κατά νου τον στόχο της μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 20% μέχρι το 2020, καθώς και την προστασία της ενεργειακής ανεξαρτησίας της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού, αν και δεν εγκρίθηκαν όλες οι τροπολογίες που κατέθεσε η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Το κείμενο του ψηφίσματος περιέχει ιδιαίτερα σημαντικές διατάξεις για τους πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που σχεδιάζεται να κατασκευαστούν στην περιοχή του Kaliningrad και τη Λευκορωσία. Το ψήφισμα επισημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τις ανωτέρω κατασκευές όσον αφορά τα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις. Τα προβλήματα αυτά δεν αφορούν μόνο τη Λιθουανία, η οποία συνορεύει με τη Λευκορωσία και την περιοχή του Kaliningrad, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Το έγγραφο περιέχει επίσης σημαντικές προτάσεις για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές πυρηνικής ασφάλειας και για την πραγματοποίηση εκτεταμένων προσομοιώσεων στα πυρηνικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν ήδη στην ΕΕ, έτσι ώστε να είναι δυνατό να αξιολογηθεί η πραγματική κατάσταση ασφάλειας αυτών των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), γραπτώς. (NL) Η αντίδραση της ΕΕ στην καταστροφή στην Ιαπωνία ήταν η σωστή: αντιδράσαμε γρήγορα και χωρίς πανικό. Δημιουργήσαμε αμέσως τις συνθήκες για μια εκτενή έρευνα υπό ευρωπαϊκή εποπτεία. Είναι κρίσιμο 1. οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων να πραγματοποιηθούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και 2. τα αποτελέσματα αυτών των προσομοιώσεων να αξιοποιηθούν στο έπακρο. Αυτό σημαίνει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα, που εξακολουθούν να αποτυγχάνουν στις δοκιμασίες, θα πρέπει να διακόπτουν τη λειτουργία τους. Ασφαλώς, τα πυρηνικά εργοστάσια σε άλλα μέρη της Ευρώπης, εκτός της ΕΕ, θα πρέπει να υποβληθούν στις ίδιες ανεξάρτητες προσομοιώσεις, υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Κάθε κράτος που αρνείται να συμμετάσχει σε αυτό θα μετατρέπεται σε διεθνή παρία, ακόμη και όσον αφορά το διεθνές εμπόριο. Η πυρηνική ενέργεια ήταν, και παραμένει, μια μεταβατική τεχνολογία, μια τεχνολογία την οποία, δυστυχώς, θα πρέπει να κρατήσουμε και για τις επόμενες δεκαετίες. Θα πρέπει ακόμη και να κάνουμε νέες επενδύσεις για να ανταποκριθούμε στις ενεργειακές μας ανάγκες και, ταυτόχρονα, να ενισχύσουμε τις φιλοδοξίες μας για το κλίμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώσουμε τον κίνδυνο των ατυχημάτων σε σχεδόν μηδενικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς.(FR) Τα φιλοπυρηνικά λόμπι έχουν ακόμη ένα λαμπρό μέλλον μπροστά τους! Δεν υπάρχει λόγος να αναφερθούμε ξανά στο περιεχόμενο του ψηφίσματος, ήταν απολύτως σαφές. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει θέση για την πυρηνική ενέργεια. Αυτό είναι πραγματικά κρίμα. Αρκετά συγκεκριμένα θέματα τέθηκαν επί τάπητος: το θέμα του μορατόριουμ στην κατασκευή νέων πυρηνικών εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής, η διεξαγωγή ανεξάρτητων προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, η ανάπτυξη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και οι προσπάθειες στον καίριο τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Ωστόσο, οι αρχικές καλές προθέσεις ενός κοινού ψηφίσματος γρήγορα εξανεμίστηκαν: εφόσον κάθε κοινοβουλευτική ομάδα τοποθετήθηκε υπέρ ή κατά, κατέστη αδύνατο, στο τέλος, να υπερψηφιστεί αυτό το σχέδιο, που δεν έχει κανένα πολιτικό μήνυμα. Ας είμαστε σαφείς: περίμενα πολύ περισσότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σαφές ότι τα φιλοπυρηνικά λόμπι εξακολουθούν να έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά τους και, ταυτόχρονα, ότι πολλοί βουλευτές του ΕΚ δεν κατανοούν τις σκέψεις και τα αισθήματα των πολιτών σχετικά με αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), γραπτώς. (CS) Με ανησυχεί το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπόρεσε σήμερα να εγκρίνει τη συμβιβαστική μορφή του ψηφίσματος για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη, μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία. Θεωρώ επονείδιστο το γεγονός ότι το ΕΚ είναι ανίκανο να προσφέρει στο ευρωπαϊκό κοινό τη γνώμη του για την πυρηνική ενέργεια. Ως αποτέλεσμα αυτού του διχασμού, αυτό που μπορεί να συμβεί, στις προσεχείς συνομιλίες μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων σχετικά με τη μορφή των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων για τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, είναι να αγνοηθεί το ΕΚ. Οι Πράσινοι και οι Σοσιαλιστές δεν μπόρεσαν προφανώς να αποδεχτούν το γεγονός ότι οι προτάσεις τους για την παύση χρησιμοποίησης της πυρηνικής ενέργειας ή το κλείσιμο των πυρηνικών εργοστασίων που κτίστηκαν πριν από το 1980 δεν εγκρίθηκαν.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), γραπτώς.(FR) Καταψήφισα αυτήν την κοινή πρόταση ψηφίσματος. Το συμβιβαστικό ψήφισμα ήταν ένα καλό σημείο εκκίνησης, και υποστήριξα τις τροπολογίες υπέρ μιας προσεκτικά σχεδιασμένης και προετοιμασμένης σταδιακής κατάργησης της πυρηνικής ενέργειας, η οποία θα αντικατοπτρίζει τον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ψήφισα επίσης υπέρ των τροπολογιών που ζητούν επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, προκειμένου να προαχθεί η εξοικονόμηση ενέργειας και να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Ωστόσο, η έκβαση της ψηφοφορίας –της ασυνάρτητης ψηφοφορίας– με ανάγκασε να ψηφίσω κατά του τροποποιηθέντος ψηφίσματος. Είναι τώρα ζωτικής σημασίας να διεξαχθεί μια εις βάθος συζήτηση για όλα αυτά τα ζητήματα και να πραγματοποιηθεί μια ενεργειακή μετάβαση με πνεύμα αλληλεγγύης, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση σε όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), γραπτώς. (EN) Είμαι απογοητευμένη από την ψηφοφορία επί αυτού του ψηφίσματος. Συζητάμε για τα διδάγματα για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη που προκύπτουν από την κρίση στην Ιαπωνία. Ωστόσο, πιστεύω ακράδαντα ότι δεν υπάρχει η έννοια της ασφαλούς πυρηνικής ασφάλειας και ότι οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων που θα πραγματοποιηθούν φέτος αποτελούν περισπασμό από το πραγματικό ζήτημα – τη μετάβαση σε μια Ευρώπη κινούμενη με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με τις πρόσφατες μελέτες, είναι σαφές ότι είναι τεχνικά δυνατό το 95% του ενεργειακού εφοδιασμού μας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική, η παλιρροιακή, η κυματική, η ηλιακή και η βιομάζα έως το 2050. Με αυτόν τον στόχο κατά νου, και καθώς τώρα κάνουμε μακροπρόθεσμες ενεργειακές επιλογές, θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να καταργήσουμε σταδιακά τα πυρηνικά εργοστάσια σε όλη την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Με λυπεί το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν άντλησε κανένα δίδαγμα από όσα συνέβησαν στην Ιαπωνία. Η συνέχιση της άρνησης των σοβαρών κινδύνων από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας δεν είναι ο καλύτερος τρόπος εξυπηρέτησης των συμφερόντων των πολιτών. Η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου δεν μπόρεσε να εγκρίνει ένα ψήφισμα, με το διόλου εποικοδομητικό θέαμα των ομάδων να αναιρούν η μία την άλλη και να απορρίπτει η μία τις προτάσεις της άλλης χωρίς να είναι σε θέση να εγκρίνουν τίποτα από κοινού. Ο διακρατικός χαρακτήρας των κινδύνων και των συνεπειών αυτών των καταστροφών, καθώς και η ασφάλεια των ανθρώπων, θα έπρεπε να είχαν τονιστεί περισσότερο. Τα προφανή συμπεράσματα θα έπρεπε να είναι η ενίσχυση της πυρηνικής ασφάλειας, οι αδυναμίες των προσομοιώσεων, το πάγωμα των σχεδίων επέκτασης της πυρηνικής ενέργειας στην ΕΕ και η αποτελεσματικότερη επένδυση σε καθαρή ενέργεια και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Το να εθελοτυφλούμε έναντι των όσων συνέβησαν στην Ιαπωνία και να προσποιούμαστε ότι δεν έχει γίνει τίποτα είναι επικίνδυνο και δείγμα αναισθησίας. Το Chernobyl και η Fukushima επέτειναν απλώς την έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια και περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τους κινδύνους και τις καταστροφές.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (ALDE), γραπτώς. (EN) Θέλω να καταγραφεί το γεγονός ότι δεν συμμετείχα στην ψηφοφορία για τις επιμέρους παραγράφους και τροπολογίες του κοινού ψηφίσματος. Παρά το γεγονός ότι ήμουν ανέκαθεν αντίθετος στην πυρηνική ενέργεια, έχω την αίσθηση ότι η συζήτηση χρησιμοποιήθηκε από τις ακραίες απόψεις και των δύο πλευρών της διένεξης για τα πυρηνικά και αυτό διασφάλισε ότι δεν θα μπορούσαν να βρεθούν κοινές θέσεις στο Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες οι εγκαταστάσεις θα ελέγχονται, ώστε να είναι δυνατή η μέγιστη προστασία των εγκαταστάσεων και, το σημαντικότερο, η ασφάλεια και η προστασία των πληθυσμών στα μέρη όπου διαμένουν. Προφανώς, πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια με βιώσιμο τρόπο και έχουμε μια ευκαιρία να αναζητήσουμε εναλλακτικές πηγές ενέργειας τις οποίες μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ενώ, την ίδια στιγμή, βοηθάμε το περιβάλλον. Αυτή η ιδεολογική συζήτηση, ωστόσο, δεν πρέπει να μας αποσπάει από το άμεσο μέλημα να βοηθήσουμε τον λαό της Ιαπωνίας με κάθε δυνατό τρόπο να ανακάμψει από αυτήν την καταστροφή. Για τον λόγο αυτόν απείχα από την τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), γραπτώς.(FR) Λυπούμαι ιδιαίτερα για την εκμετάλλευση της καταστροφής που έπληξε την Ιαπωνία για κομματικούς σκοπούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχασε μια ευκαιρία να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στα κράτη μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των πυρηνικών εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη και στις γειτονικές χώρες, ειδικότερα μέσω προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων. Διότι αυτό θα πρέπει να είναι το επίκεντρο της σημερινής συζήτησης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε, για λογαριασμό των πολιτών, ότι μια μορφή ενέργειας που εξακολουθεί να είναι το κύριο συστατικό στοιχείο του ενεργειακού μίγματος στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες –και θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια έως ότου μια βιώσιμη, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με μηδενικές εκπομπές CO2 μπορέσει να την αντικαταστήσει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες της κοινωνία μας για ηλεκτρική ενέργεια– είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς.(PT) Στις 11 Μαρτίου η Ιαπωνία επλήγη από έναν πολύ μεγάλο σεισμό, ακολουθούμενο από τσουνάμι, που προκάλεσε τη μεγαλύτερη πυρηνική κρίση στην ιστορία της χώρας, με το πυρηνικό εργοστάσιο της Fukushima να έχει υποστεί σοβαρές δομικές ζημιές και να υπάρχει από εκείνη τη στιγμή επαπειλούμενος κίνδυνος πρόκλησης μιας πυρηνικής καταστροφής μεγάλων διαστάσεων. Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν σε ένα κύμα αντιδράσεων στην Ευρώπη, με τον Επίτροπο Oettinger να ζητά τη σύγκληση μιας έκτακτης συνεδρίασης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, τη γερμανίδα Καγκελάριο να αποφασίζει να αναστείλει την απόφαση παράτασης της διάρκειας ζωής των πυρηνικών εργοστασίων στη χώρα της κατά τρεις μήνες και τον αυστριακό υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Berlakivich, να ζητεί τη διεξαγωγή προσομοιώσεων σε ευρωπαϊκά εργοστάσια. Είναι ζωτικής σημασίας να αντλήσουμε όλα τα πιθανά διδάγματα από την καταστροφή της Fukushima, ιδίως σε ό,τι αφορά τους κανόνες ασφαλείας που επιβλήθηκαν στα πυρηνικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους και, εντέλει, η ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών. Σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή, θα ήθελα ξανά να επωφεληθώ της ευκαιρίας για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη μου προς εκείνους που επλήγησαν από την καταστροφή στην Ιαπωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Τα προβλήματα που προέκυψαν στο πυρηνικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής της Fukushima έθεσαν τη συζήτηση για την ενέργεια από την πυρηνική σύντηξη στην ημερήσια διάταξη, καθώς το 30% της ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ είναι τέτοιας προέλευσης, και υπάρχουν χώρες όπου η εγχώρια παραγωγή είναι 80%, όπως η Γαλλία, καθώς και χώρες χωρίς κανένα πυρηνικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής, όπως η Πορτογαλία και η Αυστρία. Είναι, ως εκ τούτου, επιτακτικό να προωθήσει η ΕΕ ένα πρόγραμμα για τον έλεγχο της ασφάλειας στα πυρηνικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής της, ιδίως διεξάγοντας τις λεγόμενες «προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων». Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να βασίζονται σε ένα μοντέλο αυστηρής και εναρμονισμένης εκτίμησης, που θα καλύπτει όλους τους τύπους πιθανών κινδύνων σε ένα ρεαλιστικό σενάριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο· θα πρέπει να διεξαχθούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, με ανεξάρτητο και συντονισμένο τρόπο, και θα αφορούν όλες τις υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες πυρηνικές εγκαταστάσεις στην ΕΕ. Σήμερα, η πυρηνική ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση του εφοδιασμού με ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα στην Ευρώπη. Ωστόσο, πρέπει να στραφούμε στη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και στην αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των ευρωπαϊκών υποδομών στον τομέα της ενέργειας, καθώς και στη διασύνδεση των δικτύων, προκειμένου να εγγυηθούν έναν αξιόπιστο ενεργειακό εφοδιασμό.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η διασφάλιση της ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων και η πρόληψη του κινδύνου ατυχημάτων με κάθε δυνατό τρόπο είναι σημαντικά ζητήματα που θίγονται σε αυτό το ψήφισμα, το οποίο επίσης καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν ένα «μορατόριουμ στην ανάπτυξη και ανάθεση κατασκευής νέων πυρηνικών αντιδραστήρων, τουλάχιστον για την περίοδο κατά την οποία διεξάγονται και αξιολογούνται οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων». Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η τραγωδία που συνέβη στην Ιαπωνία δεν θα αποτελέσει ευκαιρία για την εξέλιξη των λόμπι ή για την επίτευξη προόδου σήμερα η οποία θα ανατραπεί στο μέλλον. Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τα διδάγματα και πρέπει να διδαχθούμε από αυτήν την εμπειρία, προκειμένου να διαγνώσουμε τις ελλείψεις και τις ατέλειες στον σχεδιασμό και στους όρους λειτουργίας, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ατυχήματα σε άλλες εγκαταστάσεις. Η εμπειρία αυτή πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο των μελλοντικών εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας.

Εμπειρογνώμονες από ειδικούς φορείς εντός των κρατών μελών και από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτήν την αξιολόγηση, διατηρώντας παράλληλα τον ρόλο, το κύρος, την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους. Οι συστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό πρέπει να διατυπωθούν από τον ΔΟΑΕ, ως τεχνικό, αυτόνομο και ανεξάρτητο όργανο, με την κατάλληλη στήριξη από την ΕΕ, και όχι το αντίστροφο. Είναι θλιβερό που το ψήφισμα αυτό χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη διαφύλαξη της λεγόμενης κοινής ενεργειακής πολιτικής και των στόχων της που σχετίζονται με την ελευθέρωση του ενεργειακού τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Αυτή η πρόταση ψηφίσματος δεν ήταν η καλύτερη που θα μπορούσαμε να είχαμε. Γι’ αυτό απορρίφθηκε, αν και είχε κάποιες θετικές πτυχές, και γι’ αυτό απείχαμε από την ψηφοφορία.

Η διασφάλιση της ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων και η πρόληψη του κινδύνου ατυχημάτων με κάθε δυνατό τρόπο είναι σημαντικά ζητήματα που θίγονται σε αυτό το ψήφισμα, το οποίο επίσης καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν ένα «μορατόριουμ στην ανάπτυξη και ανάθεση κατασκευής νέων πυρηνικών αντιδραστήρων, τουλάχιστον για την περίοδο κατά την οποία διεξάγονται και αξιολογούνται οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων».

Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η τραγωδία που συνέβη στην Ιαπωνία δεν θα αποτελέσει εφαλτήριο για τις ομάδες οικονομικών συμφερόντων, προκειμένου να ανοίξουν νέους διαύλους εις βάρος των συμφερόντων και της ασφάλειας των πολιτών.

Αντίθετα, είναι σημαντικό να διαγνώσουμε τις ελλείψεις και τις ατέλειες στον σχεδιασμό και στους όρους λειτουργίας, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ατυχήματα σε άλλες εγκαταστάσεις. Εμπειρογνώμονες από ειδικούς φορείς εντός των κρατών μελών και από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτήν την αξιολόγηση, διατηρώντας παράλληλα τον ρόλο, το κύρος, την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους. Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τα διδάγματα, και τα αποτελέσματα μιας ανάλυσης αυτής της εμπειρίας πρέπει να ενσωματωθούν στις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας. Δεν συμφωνούμε με την ανάμειξη στις ενεργειακές πολιτικές των κρατών μελών ή τρίτων χωρών: οι συστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό πρέπει να διατυπωθούν από τον ΔΟΑΕ, ως τεχνικό, αυτόνομο και ανεξάρτητο όργανο, με την κατάλληλη στήριξη από την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. (SK) Η Ιαπωνία είναι αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη καταστροφή της μεταπολεμικά. Οι ηγέτες της χώρας περιέγραψαν τον καταστροφικό σεισμό, σε συνδυασμό με τα γιγάντια κύματα του τσουνάμι και την επακόλουθη πυρηνική απειλή ως τη χειρότερη κρίση από τότε που ο αμερικανικός στρατός έριξε τις ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Η φύση προκάλεσε τεράστιες και αναντικατάστατες απώλειες, ιδίως όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία. Ωστόσο, η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Fukushima εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Σε μια προσπάθεια να αποσοβηθούν παρόμοιες απειλές στο μέλλον, θα ήταν σωστό να εξετάσουμε το ενδεχόμενο διεξαγωγής των λεγόμενων προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων στα πυρηνικά εργοστάσια των κρατών μελών της ΕΕ. Αυτές θα πρέπει να δείξουν την έκταση στην οποία τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής είναι ικανά να αντέξουν παρόμοιες καταστροφές. Μια παρόμοια κατάσταση με αυτή της Ιαπωνίας θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε στην Ευρώπη. Είναι, συνεπώς, επίσης επιθυμητό να έχουμε αυστηρότερη παρακολούθηση των συστημάτων ασφαλείας στα πυρηνικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, ενισχύοντας τις αδύναμες πλευρές τους και εξαλείφοντας οποιαδήποτε ατέλεια. Είναι προς το συμφέρον των επιμέρους χωρών, καθώς και των δυνατοτήτων τους, να αναζητήσουν μια λύση στο πυρηνικό ζήτημα – είτε μέσω βελτιώσεων της ασφάλειας είτε μέσω του πλήρους παροπλισμού. Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο, είναι ουσιώδης. Αν και η Ευρώπη δεν απειλείται από γιγάντια κύματα τσουνάμι, υπάρχει τον 21ο αιώνα η απειλή, για παράδειγμα, από τρομοκρατικές επιθέσεις, από επιθέσεις χάκερ στα συστήματα των πυρηνικών εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής και ούτω καθεξής. Από την άποψη της ασφάλειας, ο βαθμός στον οποίο τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής μπορούν να αντιδράσουν σε τέτοιες πιθανές απειλές προσφέρεται για πολλή συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), γραπτώς.(PL) Δεν υποστήριξα το ψήφισμα, καταρχάς διότι δεν έχει τίποτα θετικό να συνεισφέρει πέρα από απαγορεύσεις, περιορισμούς και μια γενική αποστροφή για την πυρηνική τεχνολογία. Δεύτερον, δεν προτείνει κανέναν τρόπο εξόδου από μια τελείως νέα κατάσταση για το σύνολο της ενεργειακής πολιτικής. Για παράδειγμα, τα σημεία 19, 20 και 21 θα μπορούσαν να είχαν εισαγάγει νέες ιδέες και προσανατολισμούς όσον αφορά την ολοκληρωμένη σκέψη σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, ιδίως την απόδοση σε σχέση με την ενέργεια από πρωτογενείς πηγές, από τις οποίες έχουμε μεγάλα αποθέματα, κυρίως ορυκτά καύσιμα. Τρίτον, οι ριζοσπαστικές προτάσεις που περιέχει απαιτούν εθνικό δημοψήφισμα, το οποίο, στη χώρα μου, θα διεξαχθεί με πρωτοβουλία των κομμάτων της Αριστεράς. Ίσως ένα τέτοιο δημοψήφισμα να πρέπει να διεξαχθεί σε επίπεδο ΕΕ. Τέταρτον, η χώρα μου, ως αποτέλεσμα των άστοχων κανονισμών της ΕΕ μέχρι σήμερα, αναγκάστηκε να σταματήσει απαραίτητες επενδύσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα, και τώρα το ίδιο λόμπι λέει ότι πρέπει να διακόψουμε τις επενδύσεις στην πυρηνική τεχνολογία. Επομένως, τι έμεινε; Το ψήφισμα υποδεικνύει μόνο την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Στη χώρα μου, η συνολική δυνατότητα αυτών των πόρων θα κάλυπτε ποσοστό 13% με 20% κατ’ ανώτατο όριο των βασικών αναγκών. Ίσως στη Σουηδία η κατάσταση να είναι διαφορετική, καθώς έχει μεγάλα αποθέματα υδροηλεκτρικής ενέργειας, όχι όμως στην Πολωνία. Η περίπτωση της Fukushima επιβάλλει την επανεξέταση του συνόλου της τρέχουσας ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς.(FR) Ο ενθουσιασμός που κατέλαβε ορισμένες πολιτικές ομάδες μετά το πυρηνικό ατύχημα της Fukushima, καθώς ήλπιζαν να αποκομίσουν πολιτικό όφελος από αυτό, είναι απαράδεκτος. Δεν θυμάμαι τους κομμουνιστές να είναι τόσο λυσσαλέοι μετά την καταστροφή του Chernobyl το 1986. Είναι αλήθεια, επομένως: δεν υπάρχει η έννοια του «μηδενικού κινδύνου» σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια. Δεν υπάρχει μηδενικός κίνδυνος γενικά στη ζωή. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελαχιστοποιήσουμε αυτόν τον κίνδυνο. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχουμε καμία αξιόπιστη εναλλακτική. Ο εξαναγκασμός των κρατών μελών να εγκαταλείψουν επειγόντως αυτήν την ενεργειακή πηγή, να σταματήσουν να κτίζουν νέες μονάδες και να κλείσουν τις άλλες έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κατηγορηματική απόρριψη της ορυκτής ενέργειας, με το πρόσχημα ότι η χρήση της θα συνέβαλε στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Πυρηνική ενέργεια ή ορυκτή ενέργεια: μπορεί να τάσσεστε υπέρ της μίας ή της άλλης, αλλά δεν μπορείτε να τις αποκλείσετε και τις δύο. Ούτε η υδροηλεκτρική ενέργεια ούτε οι σημερινές εναλλακτικές πηγές ενέργειας είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του εφοδιασμού μας. Οι χώρες που έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια –αλλά δεν κάνουν κήρυγμα σε άλλες– είναι, στην πραγματικότητα, πολύ ευτυχισμένες που οι γείτονές τους, από τους οποίους εφοδιάζονται με ενέργεια, δεν έχουν κάνει τις ίδιες επιλογές με εκείνους! Σταματήστε την υποκρισία.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), γραπτώς. (FR) Το κοινοβουλευτικό ψήφισμα για τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία περιείχε ορισμένα πολύ θετικά σημεία σε σχέση με την ασφάλεια των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής, συστήνοντας, για παράδειγμα, τη διεξαγωγή «προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων» με συντονισμένο τρόπο σε επίπεδο ΕΕ από ανεξάρτητους φορείς που εργάζονται με τα πλέον απαιτητικά πρότυπα και με απόλυτη διαφάνεια. Επίσης, όπως όλα τα άλλα μέλη της γαλλικής σοσιαλιστικής αντιπροσωπείας, υποστήριξα τις τροπολογίες για μια προσεκτικά σχεδιασμένη και προετοιμασμένη σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας, που θα αντικατοπτρίζει τον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αυτή η σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας θα πρέπει να συνοδεύεται από αυξημένες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, προκειμένου να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτησή μας και να αυξηθεί ο αριθμός των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα των κρατών μελών της ΕΕ. Καταψήφισα, ωστόσο, το σύνολο του ψηφίσματος, επειδή ήταν απλώς μια αντιπαράθεση απόψεων που σχημάτιζαν ένα ασυνάρτητο ψήφισμα. Μετά από ένα τόσο καταστροφικό συμβάν όπως αυτό στη Fukushima, το μέλλον ενός ευαίσθητου τομέα όπως η πυρηνική ενέργεια απαιτεί κάτι περισσότερο από ένα ψήφισμα που συντάχθηκε βιαστικά. Θα πρέπει τώρα να αφιερώσουμε χρόνο για τη διοργάνωση μιας πραγματικά εποικοδομητικής συζήτησης, όπου θα εξεταστούν όλα τα συναφή ζητήματα και θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους να εκφράσουν τις απόψεις τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), γραπτώς. (DE) Αυτό το ψήφισμα δεν μπορεί να καλύπτει λεπτομερώς κάθε πτυχή της συζήτησης για την πυρηνική ενέργεια.

Ωστόσο, παραμένω πεπεισμένος ότι σκοπός μας πρέπει να είναι η προοδευτική κατάργηση αυτού του ενεργειακού πόρου και η χρησιμοποίηση της ανανεώσιμης ενέργειας σε μεγαλύτερο βαθμό.

Η τροπολογία 10 πρότεινε επίσης ότι, στην περίπτωση πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε συνοριακές περιοχές, τα τοπικά και περιφερειακά όργανα πρέπει να συμμετέχουν στις αποφάσεις που λαμβάνονται και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Η τροπολογία αυτή δεν εγκρίθηκε. Ενώ κάποιες πτυχές του ψηφίσματος είναι πράγματι θετικές, η τροπολογία 10 διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο για μένα. Γι’ αυτό αποφάσισα να μην υποστηρίξω πλέον το ψήφισμα και να απόσχω από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), γραπτώς.(FR) Είμαι ικανοποιημένη που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε αυτό το ψήφισμα.

Τα διδάγματα που πρέπει να αντλήσουμε μετά τη Fukushima περιλαμβάνουν τη σύσταση για την εισαγωγή προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, τη θέσπιση νέων κοινών προτύπων ασφαλείας στην ΕΕ και την προστασία μας από κάθε πιθανό σενάριο.

Ωστόσο, η θέσπιση μορατόριουμ σε νέα πυρηνικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής για την περίοδο κατά την οποία διεξάγονται προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων στην ΕΕ είναι απαράδεκτη. Θα παρακωλύσει την ανάπτυξη πολύ ασφαλέστερων εργοστασίων νέας γενιάς.

Ο σκοπός εδώ δεν είναι να διαπιστώσουμε αν θα πρέπει να αμφισβητηθεί η αξία αυτής της ενεργειακής πηγής, ούτε είναι να ενδώσουμε στις ιδεαλιστικές, σκοταδιστικές αξίες εκείνων που θα ήθελαν να την απαγορεύσουν.

Η εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας ισοδυναμεί με τη διασφάλιση της προώθησης εργοστασίων που λειτουργούν με άνθρακα και είναι εξαιρετικά ρυπογόνα· ισοδυναμεί με την παράδοσή μας στα χέρια των πετρελαϊκών εταιρειών, με αβέβαιες τιμές πετρελαίου και τον τεράστιο κίνδυνο μιας αποδυναμωμένης οικονομίας· ως εκ τούτου, ισοδυναμεί με την υπογραφή του τέλους της ενεργειακής ανεξαρτησίας μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), γραπτώς. (IT) Ψήφισα κατά του κοινού ψηφίσματος λόγω της απόρριψης από το Σώμα των δύο βασικών τροπολογιών που κατέθεσε η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών με σκοπό την προοδευτική κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας και τον καθορισμό δεσμευτικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η καταψήφιση ολόκληρου του ψηφίσματος από το Σώμα υπογραμμίζει ότι το πυρηνικό ζήτημα δεν είναι πλέον μόνο θέμα μεγαλύτερης ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας τώρα να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σοβαρά σχετικά με το ενεργειακό ζήτημα και τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η τραγική εμπειρία της Ιαπωνίας μάς έδειξε πόσο απαραίτητο είναι να συζητηθεί η πυρηνική ενέργεια εις βάθος. Στο πλαίσιο αυτό, η ψήφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή κατεύθυνσης στις επιλογές της ενεργειακής πολιτικής τόσο σε ευρωπαϊκή όσο και σε διεθνή κλίμακα.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Haglund, Marit Paulsen, Olle Schmidt και Cecilia Wikström (ALDE), γραπτώς. (SV) Η καταστροφή στην Ιαπωνία αφύπνισε τις ανησυχίες των ανθρώπων για την πυρηνική ασφάλεια. Στο ψήφισμα της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, τονίσαμε ότι θέλαμε να καταστήσουμε τις προτεινόμενες προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων υποχρεωτικές για τα κράτη μέλη και να επιτρέψουμε σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες να διαχειρίζονται την υλοποίηση των προσομοιώσεων, και ότι αυτές πρέπει να είναι διαφανείς.

Απείχαμε από την ψηφοφορία επί του κοινού ψηφίσματος, καθώς περιείχε επίσης μια πρόταση για την επιβολή μορατόριουμ στην ανάπτυξη νέων πυρηνικών αντιδραστήρων για την περίοδο κατά την οποία διεξάγονται οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων.

Τα προβλήματα συνδέονται κατά κύριο λόγο με παλαιότερους αντιδραστήρες με παλαιότερη τεχνολογία, όχι με τους νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες με νέα τεχνολογία. Δεν επιθυμούμε να απαγορευτεί η ανάπτυξη νέας τεχνολογίας που θα συμβάλει στον στόχο της ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές της διοξειδίου του άνθρακα.

Είμαστε αντίθετοι σε μια απαγόρευση της ιδέας της πυρηνικής ενέργειας γενικά. Μετά την καταστροφή στο Chernobyl το 1986, η Σουηδία θέσπισε κανόνες που καθιστούσαν παράνομη την προετοιμασία για την κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής.

Πιστεύουμε επίσης ότι η Φινλανδία και η Σουηδία θα πρέπει να επενδύσουν στην έρευνα για την πυρηνική ενέργεια και να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της μελλοντικής γενιάς πυρηνικών αντιδραστήρων.

Το συμπέρασμα που μπορεί να αντληθεί από την καταστροφή στην Ιαπωνία είναι ότι δεν θα πρέπει να λειτουργούμε τα πυρηνικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής για τόσα πολλά χρόνια. Η καταστροφή μπορεί να εκληφθεί περισσότερο ως έμπνευση για την κατασκευή νέων πυρηνικών αντιδραστήρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), γραπτώς. (LV) Ψήφισα υπέρ της έγκρισης αυτού του ψηφίσματος και λυπούμαι που το Κοινοβούλιο δεν μπόρεσε να συμφωνήσει σε μια ενιαία πρόταση ψηφίσματος γι’ αυτό το επίκαιρο θέμα. Θεωρώ ότι η πυρηνική ενέργεια πρέπει να παραμείνει σημαντική και ασφαλής πηγή ευρωπαϊκής ενέργειας. Υποστηρίζω το αίτημα για εκτεταμένες προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, οι οποίες πρέπει να διεξαχθούν τόσο σε όλα τα υφιστάμενα όσο και σε όλα τα προγραμματιζόμενα πυρηνικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, και τα ικανοποιητικά αποτελέσματα στις δοκιμασίες αυτές πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση για να παραμείνουν σε λειτουργία. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες που εκφράζονται σε αυτήν την πρόταση ψηφίσματος ότι η ανάπτυξη νέων πυρηνικών σχεδίων στη Λευκορωσία και τη Ρωσία (περιφέρεια του Kaliningrad) προκαλεί σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις προδιαγραφές πυρηνικής ασφάλειας και τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που περιέχονται σε διεθνείς συμβάσεις και ότι οι Ευρωπαίοι, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανησυχίες με πνεύμα αλληλεγγύης. Για τον λόγο αυτόν η Ένωσή μας πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτές οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων και οι προδιαγραφές πυρηνικής ασφάλειας που θα προκύψουν από αυτές θα εφαρμοστούν όχι μόνο στην ΕΕ, αλλά και στους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας που έχουν ήδη κτιστεί ή είναι ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού στις γειτονικές χώρες της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος. Ως συνέπεια του πυρηνικού ατυχήματος στην Ιαπωνία, χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν και εξαφανίστηκαν χωρίς ίχνος. Σημειώθηκαν επίσης σοβαρές υλικές ζημιές και οι συνέπειες θα έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για την υγεία των ανθρώπων. Ακόμη και σήμερα οι συνέπειες του Chernobyl είναι αισθητές και, ως εκ τούτου, σήμερα πρέπει να αξιολογήσουμε εκ νέου την προσέγγισή μας στην πυρηνική ασφάλεια στην ΕΕ και τον υπόλοιπο κόσμο. Όσον αφορά τη βελτίωση των πυρηνικών σχεδίων, στη Λευκορωσία και το Kaliningrad υπάρχουν τεράστια προβλήματα σε σχέση με τις προδιαγραφές πυρηνικής ασφάλειας και με τη συμμόρφωση προς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις, διότι τα προβλήματα αυτά δεν αφορούν μόνο τα κράτη μέλη που έχουν κοινά σύνορα με αυτές τις περιοχές, αλλά το σύνολο της Ευρώπης, και οι φορείς της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβουν από κοινού δράση, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Το ψήφισμα σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής και τον ρόλο των μακροπεριφερειών στη μελλοντική πολιτική συνοχής αναφέρει ότι, δεδομένης της προγραμματισμένης ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή της Βαλτικής, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται προς τα αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί και να ελέγχει αν οι όμορες χώρες στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ ακολουθούν την ίδια προσέγγιση και τις διεθνείς συμβάσεις. Τα υπό κατασκευή πυρηνικά εργοστάσια κοντά στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται προς τα διεθνή πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Σήμερα, η ενεργειακή απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας, οι ανανεώσιμες και βιώσιμες πηγές ενέργειας, και η εισαγωγή πανευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτροδότησης έχουν καταστεί ιδιαίτερα σημαντικές. Επίσης, είναι σημαντικό να έχουμε ένα ευφυές δίκτυο ενέργειας ικανό να λειτουργεί παίρνοντας ενέργεια από αποκεντρωμένες γεννήτριες ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Το σοβαρότατο πυρηνικό ατύχημα στο πυρηνικό εργοστάσιο Fukushima Daiichi, το οποίο συνέβη μετά τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι που ακολούθησε στις 11 Μαρτίου 2011, οδήγησε σε ζημίες και μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία μέσω της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Ακολουθώντας τις προειδοποιήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας σχετικά με την κατάσταση των απαρχαιωμένων πλέον πυρηνικών εγκαταστάσεων, θα φαινόταν απαραίτητο να καθοριστούν μέτρα για την αξιολόγηση των επιπέδων ασφαλείας στις εγκαταστάσεις. Η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς οι κρίσεις αυτού του είδους έχουν επιπτώσεις όχι μόνο για τις χώρες στις οποίες βρίσκονται οι εγκαταστάσεις, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο. Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα δείχνουν ότι, προκειμένου να αποτραπούν καταστροφές αυτής της κλίμακας, η Ευρώπη πρέπει να εφαρμόσει μια σειρά πολύ αυστηρών μέτρων, προκειμένου να αξιολογηθούν τα υφιστάμενα επίπεδα ασφαλείας. Η ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων πυρηνικής ενέργειας στη Λευκορωσία και τη Ρωσία απαιτεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράση ανοίγοντας διάλογο με αυτές τις χώρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όχι μόνο των γειτονικών τους χωρών, αλλά της Ευρώπης συνολικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (S&D), γραπτώς. (DE) Καταρχήν, υποστηρίζω αυτό το ψήφισμα, επειδή απευθύνει έκκληση για ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της σταδιακής κατάργησης της πυρηνικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την ουσία του ψηφίσματος, ωστόσο, θα ήθελα να σχολιάσω ότι –όπως συμβαίνει συχνά με τέτοιου είδους ψηφίσματα– έχουμε μια περίπτωση όπου γίνονται πάρα πολύ λίγα και πάρα πολύ αργά. Στο τέλος επικρατεί η αρχή του ελάχιστου κοινού παρανομαστή, η οποία σίγουρα δεν μπορεί να είναι ικανοποιητική μακροπρόθεσμα. Η μόνη λύση θα ήταν να καταργηθεί σταδιακά η πυρηνική ενέργεια εντελώς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να το κάνουμε το συντομότερο δυνατό. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να εργαστώ προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), γραπτώς.(PL) Τον Απρίλιο ψηφίσαμε επί του κοινού ψηφίσματος για τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη. Καταψήφισα το ψήφισμα, επειδή πέρα από τις απαγορεύσεις και το μορατόριουμ στην ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας και την πρόταση βαθμιαίας απόσυρσης από την πυρηνική ενέργεια (που είναι μη ρεαλιστική), δεν προσθέτει τίποτα θετικό, ούτε παρέχει καμία λύση για το μέλλον του ενεργειακού κλάδου γενικά. Η κατάσταση μετά την τραγωδία στη Fukushima έχει αλλάξει εντελώς τη φιλοσοφία της προσέγγισης στο μέλλον της ενεργειακής παραγωγής στην Ευρώπη και την Πολωνία. Στη χώρα μας, η βιομηχανία ενέργειας, το 95% της οποίας βασίζεται στον άνθρακα, έχει ήδη πληγεί από την έγκριση της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια. Οι επενδύσεις που έγιναν για να κτιστούν δύο πυρηνικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής έχουν επίσης σταματήσει. Το ψήφισμα τονίζει απλώς τη σημασία της ενέργειας που δημιουργείται από ανανεώσιμες πηγές, η οποία στην Πολωνία αντιπροσωπεύει μόλις το 13%, και το 20% κατ’ ανώτατο όριο, των αναγκών μας. Επίσης, ένα δημοψήφισμα για τη βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας, το οποίο προτάθηκε από την Αριστερά, αναμένεται να διεξαχθεί στην Πολωνία και, ως εκ τούτου, τα συμπεράσματα που συνάγονται από αυτό ακριβώς το ψήφισμα είναι πρώιμα. Επικροτώ το γεγονός ότι η πλειοψηφία καταψήφισε το ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Νομίζω ότι πρέπει να αποφύγουμε τη λήψη άμεσων, μεγαλόπνοων πολιτικών αποφάσεων σχετικά με τον ρόλο της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Είναι σημαντικό να έχουμε μια σαφή εικόνα βάσει ακριβών δεδομένων σχετικά με το τι συνέβη στο πυρηνικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στη Fukushima. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε τα οφέλη της πυρηνικής ενέργειας, η οποία παράγει χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, συνεπάγεται σχετικά χαμηλότερα κόστη και διασφαλίζει ενεργειακή ανεξαρτησία. Μέχρι σήμερα, η πυρηνική ενέργεια ήταν η ασφαλέστερη μορφή ενέργειας, από στατιστικής απόψεως, με τον χαμηλότερο αριθμό θυμάτων από ατυχήματα, σε σύγκριση με άλλες πηγές ενέργειας (για παράδειγμα το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο). Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να σεβόμαστε τις αποφάσεις των κρατών μελών όσον αφορά τον καθορισμό της σύνθεσης του δικού τους ενεργειακού μίγματος. Η πυρηνική ενέργεια έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και στην ενεργειακή στρατηγική για την τρέχουσα δεκαετία.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), γραπτώς. (RO) Καταψήφισα το ψήφισμα για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία. Ο λόγος για την αρνητική μου ψήφο είναι η έκκληση του ψηφίσματος για την επιβολή μορατόριουμ στην ανάπτυξη νέων πυρηνικών εργοστασίων. Νομίζω ότι η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας σε ασφαλείς συνθήκες έχει ύψιστη σημασία. Συμφωνώ με τη διεξαγωγή προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων. Ωστόσο, πιστεύω ότι η επιβολή μορατόριουμ για απροσδιόριστη περίοδο δεν είναι ενδεδειγμένη. Η περίοδος αυτή μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντική για τα υπό κατασκευή πυρηνικά εργοστάσια, ιδίως από την προοπτική της χρηματοδότησης. Η σύνθεση του ενεργειακού μίγματος είναι ευθύνη των κρατών μελών. Για τον λόγο αυτόν, δεν πιστεύω ότι μια τέτοια απόφαση μπορεί να επιβληθεί σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Καταψήφισα το εν λόγω ψήφισμα, επειδή οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα ένα κείμενο το οποίο δεν δίνει επαρκή προσοχή στα ζητήματα της πυρηνικής ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η καταστροφή της Fukushima υπενθύμισε στον πλανήτη ότι η έννοια του μηδενικού κινδύνου για την πυρηνική ενέργεια δεν υφίσταται. Ο κίνδυνος που συνιστά η πυρηνική ενέργεια για την ανθρωπότητα είναι απολύτως μη βιώσιμος, όπως και τα υψηλά επίπεδα κινδύνου από τα παραγόμενα απόβλητα. Πρέπει, ως εκ τούτου, να προχωρήσουμε περισσότερο στη διασφάλιση της ασφάλειας και στη βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας. Αυτά τα δύο κριτήρια θα ήταν ελάχιστη προϋπόθεση για την επίτευξη συμφωνίας.

Δεν έχει διασφαλιστεί στρατηγική εξόδου με απώτερο στόχο πραγματικές αλλαγές στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, η οποία πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση εξεύρεσης εναλλακτικών, και η σταδιακή κατάργηση θα επιτρέψει την προοδευτική εγκατάλειψη της πυρηνικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Καταψήφισα αυτό το ψήφισμα, καθώς πιστεύω ότι καμία από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις δεν είναι διασφαλισμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Η καταστροφή της Fukushima υπενθυμίζει στον κόσμο ότι δεν υφίσταται η έννοια του μηδενικού κινδύνου όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια. Η πυρηνική ενέργεια ενέχει απαράδεκτο κίνδυνο για την ανθρωπότητα. Πρέπει, ως εκ τούτου, να προχωρήσουμε πέρα από την αύξηση της ασφάλειας και τους ελέγχους ασφαλείας. Πρέπει να καταρτίσουμε αμέσως ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας. Η σταδιακή κατάργηση της πυρηνική ενέργειας απαιτεί χρόνο. Αν δεν αρχίσουμε τώρα να προετοιμαζόμαστε γι’ αυτήν, θα πρόκειται για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Δεν θα υποστηρίξω αυτό το ψήφισμα αν απορριφθούν οι τροπολογίες που ζητούν τη σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Αυτή η πρόταση ψηφίσματος για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη ήταν περισσότερο από αναγκαία. Εξετάζει όλους τους κινδύνους που ενέχει η πυρηνική ενέργεια και ελπίζω ότι θα παράσχει ώθηση για μια εκτενή επανεξέταση όσον αφορά τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη. Οι πολυάριθμες τροπολογίες που κατέθεσε η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία ήταν απαραίτητες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το ευρύ φάσμα των κινδύνων που υπάρχουν και να ζητηθεί η ταχεία κατάργηση της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας.

Καθώς είμαι πεπεισμένος ότι ο άνθρωπος δεν θα καταφέρει ποτέ να θέσει εντελώς υπό τον έλεγχό του τους κινδύνους που συνιστούν τα πυρηνικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, υποστηρίζω αυτήν την ταχεία σταδιακή κατάργηση και υποστήριξα τις τροπολογίες που αφορούσαν το θέμα αυτό. Δεδομένου ότι η πρόταση ψηφίσματος είναι τελικά ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira (S&D), γραπτώς. (PT) Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας μετά το ατύχημα της Fukushima, καταψήφισα το σχέδιο τροπολογίας όσον αφορά τους στόχους μείωσης του CO2 για τρεις λόγους: α) το ζήτημα δεν αφορά το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας· β) οι στόχοι που καθορίζονται δίνουν δυσανάλογη έμφαση στον ρόλο της ΕΕ στη μονομερή μείωση του CO2· γ) μια τέτοια φιλόδοξη –και στην πραγματικότητα, μη ρεαλιστική– μείωση του CO2 θα ήταν αποδεκτή μόνο αν συνδυαζόταν με έναν φόρο CO2 επί των εισαγωγών, πράγμα που θα μπορούσε να βλάψει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να οδηγήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να μετεγκαταστήσουν την παραγωγή τους σε χώρες χωρίς περιορισμούς για το CO2, με σοβαρές επιπτώσεις για την οικονομία και την απασχόληση στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), γραπτώς. (RO) Καταψήφισα την κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη, για τους ακόλουθους λόγους: τουλάχιστον επτά από τις κατατεθείσες τροπολογίες είναι επιστημονικά μη ρεαλιστικές· πολλά μέρη του κειμένου είναι απλώς αποσπασματικές δηλώσεις χωρίς καμία ουσία, και εκείνοι που τάσσονται κατά της πυρηνικής ενέργειας δεν παρουσιάζουν εναλλακτικές λύσεις για τη χρησιμοποίησή της. Τέλος, πρέπει να επισημάνω ότι με λυπεί το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ενέκρινε μια θέση επί του ζητήματος αυτού. Ωστόσο, η όποια θέση υιοθετηθεί πρέπει να είναι ισορροπημένη, ρεαλιστική και να βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία και σε ρεαλιστικές λύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Είναι επιτέλους καιρός για μια επανεξέταση όσον αφορά τη χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη. Πρέπει τώρα να αρχίσουμε να αναλαμβάνουμε δράση, να κλείσουμε τους επικίνδυνους αντιδραστήρες και, μεσοπρόθεσμα, να βρούμε έναν τρόπο να καταργήσουμε εντελώς την πυρηνική ενέργεια σταδιακά. Πρέπει να απορρίψουμε μια για πάντα την εσφαλμένη πεποίθηση ότι ο άνθρωπος έχει υπό έλεγχο τους κινδύνους που ενέχει η πυρηνική ενέργεια. Ψήφισα, ως εκ τούτου, υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για την πυρηνική ασφάλεια διότι, μετά τα πρόσφατα γεγονότα στην Ιαπωνία, δεν έχουμε το περιθώριο να μην αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με υπευθυνότητα και με αντικειμενικά κριτήρια. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό η Ευρώπη να αναθεωρήσει τους κανόνες της για την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας, προκειμένου να διασφαλίζονται απόλυτα επίπεδα ασφαλείας, τα οποία μπορούν να προσδιοριστούν μέσω προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που θα καταδείξουν τους κινδύνους και τα όρια στη χρήση πυρηνικής ενέργειας. Το ψήφισμα αυτό καθαυτό έχει ως στόχο να δείξει ότι, παρά ταύτα, είναι δυνατόν να αντλήσουμε διδάγματα από τις καταστροφές και να αντιδράσουμε με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβούν ξανά. Υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως οι ανανεώσιμες ενέργειες, ενώ η πυρηνική ενέργεια θα παραμείνει μια απολύτως απαραίτητη πηγή ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (S&D), γραπτώς.(FR) Καταψήφισα το ψήφισμα σχετικά με τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη, διότι δεν πιστεύω ότι το ζήτημα του μέλλοντος της πυρηνικής ενέργειας –ένα ζήτημα κρίσιμο για τους συμπολίτες μας– μπορεί να επιλυθεί από αυτό το Σώμα σε λίγες ώρες μέσω τροπολογιών που εγκρίνονται χωρίς ουσιαστική συζήτηση. Όλα τα ζητήματα πρέπει να τεθούν επί τάπητος και καμία επιλογή δεν πρέπει να αποκλειστεί, και γι’ αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε χρόνο. Διακυβεύονται η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου μας και η ευημερία των συμπολιτών μας, οι οποίοι δεν θα κατανοούσαν –και δικαίως– γιατί θέλουμε να τους δεσμεύσουμε σε μακροχρόνιες δράσεις που δεν συζητήσαμε ήρεμα και διεξοδικά εκ των προτέρων, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες εθνικές καταστάσεις και τους περιορισμούς του κοινού μας αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Τέλος, θα ήθελα να πω πόσο πολύ λυπάμαι που, εξαιτίας των εξτρεμιστών όλων των πλευρών, το Κοινοβούλιο δεν κατάφερε να εγκρίνει αυτήν τη φορά την άμεση αύξηση της ασφάλειας των πυρηνικών εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής, παρόλο που εμείς, στην Ομάδα μας, καταλήξαμε σε συναίνεση ζητώντας όσο το δυνατόν πιο σοβαρούς, διαφανείς και ανεξάρτητους ελέγχους.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς.(FR) Είμαι εξοργισμένη που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε σήμερα το ψήφισμα για ένα τόσο καίριο ζήτημα όπως τα διδάγματα που πρέπει να αντλήσουμε από την πυρηνική καταστροφή της Fukushima. Όσον αφορά το θεσμικό μας όργανο, επομένως, δεν υπάρχει πριν και μετά την 11η Μαρτίου 2011. Ωστόσο, τα ξεκάθαρα σημάδια ήταν εδώ! Εντέλει, δεν ήταν δύσκολο να συμφωνήσουμε σε κάποιες απλές αρχές:

– στην αρχή της υποστήριξης της Επιτροπής, έτσι ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει αυτές τις «προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων» με τα κράτη μέλη όσον αφορά τους 143 πυρηνικούς αντιδραστήρες που λειτουργούν στην Ευρώπη·

– στην αρχή της υποβολής μέχρι τις 15 Απριλίου ενός ακριβούς χρονοδιαγράμματος για τα κριτήρια που εγκρίθηκαν: ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, χορήγηση προτεραιότητας στην ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων που είναι ουσιαστικά πιο επικίνδυνες λόγω του ότι βρίσκονται σε σεισμογενείς ή παράκτιες περιοχές, και εκθέσεις περί ασφάλειας για το κοινό·

– στην αρχή του άμεσου κλεισίματος εργοστασίων που αποτυγχάνουν στις «προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων».

Το ευρωπαϊκό κοινό αναμένει από το θεσμικό μας όργανο να είναι υπεύθυνο και λογικό, ιδίως όσον αφορά ένα τόσο επίμαχο ζήτημα όπως η ατομική ενέργεια. Τελικά, ίσως δεν είναι κακό η επιλογή ενέργειας, και ως εκ τούτου η επιλογή της εγκατάλειψης ή όχι της πυρηνικής ενέργειας, να παραμείνει αποκλειστικά εθνική αρμοδιότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Καταψήφισα το ψήφισμα. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που, στο τέλος, το φιλοπυρηνικό λόμπι απέτυχε. Είναι εντελώς ακατανόητο το γεγονός ότι η Ομάδα PPE και άλλοι ψήφισαν κατά λέγοντας ότι δεν υφίσταται μηδενικός κίνδυνος, κατά μιας προοδευτικής κατάργησης που θα αρχίσει τώρα, κατά του στόχου μιας σχεδόν 100% ενεργειακά αποδοτικής οικονομίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2050, κατά ενός μέλλοντος απαλλαγμένου από τα πυρηνικά για την Ευρώπη, και ούτω καθεξής. Το τελικό κείμενο ήταν εντελώς απαράδεκτο, και χαίρομαι που η πλειοψηφία του Σώματος υποστήριξε εμάς, τους Πράσινους, στην απόρριψη του κοινού ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Το σοβαρό πυρηνικό ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό Fukushima Daiichi στις 11 Μαρτίου προκάλεσε τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, καθώς και ασύλληπτες υλικές ζημιές σε ολόκληρη την ιαπωνική οικονομία.

Αυτός ο βαρύς φόρος αίματος αναγκάζει κάθε χώρα στον κόσμο να επανεξετάσει τη θέση της σε σχέση με τη χρήση τεχνολογιών ατομικής ενέργειας. Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι επιλογές επιταχύνονται ως αποτέλεσμα των πρόσφατων τραγικών γεγονότων, και υπάρχουν εκκλήσεις από πολλές πλευρές για τον πλήρη και άμεσο παροπλισμό των εγκαταστάσεων πυρηνικής ενέργειας.

Η ΕΕ επανεξετάζει την προσέγγισή της συνολικά στην πυρηνική ασφάλεια για πρώτη φορά, αλλά είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι η τεχνολογία αυτή θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος του ενεργειακού μίγματος διαφόρων κρατών μελών για πολλά ακόμη χρόνια. Στο μέλλον, μπορεί να καταστεί δυνατό να ικανοποιηθούν οι ενεργειακές μας ανάγκες με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά αυτό δεν είναι ακόμη δυνατό, ούτε θα είναι δυνατό για πολύ καιρό.

Τάσσομαι υπέρ πιο περιοριστικών μέτρων ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας, παρόμοιων με εκείνα που ισχύουν για τις εγκαταστάσεις τελευταίας γενιάς. Ωστόσο, πιστεύω ότι η επιλογή της διακοπής της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας από τη μια μέρα στην άλλη είναι τόσο κοντόφθαλμη όσο και άσκοπη. Υπαγορεύεται από το συναίσθημα παρά από την αληθινή ανάγκη και θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις οικονομίες των μεγαλύτερων βιομηχανικών κρατών στον κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς.(IT) Μετά την πυρηνική καταστροφή που έπληξε την Ιαπωνία, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να επανεξετάσουμε το ευρωπαϊκό σχέδιο ενέργειας. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή τόσο στους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας που ήδη λειτουργούν όσο και σε εκείνους που βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη προβλέψει τη διεξαγωγή προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων για όλα τα εργοστάσια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε γειτονικά κράτη και έχουν ήδη σχέσεις με την Ένωση.

Το ψήφισμα αυτό προβλέπει επίσης ένα μορατόριουμ στην κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών, το οποίο θα επιτρέψει την κατάλληλη αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τις επόμενες δεκαετίες πολλές χώρες θα εξαρτώνται ακόμη από την πυρηνική ενέργεια αλλά, την ίδια στιγμή, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υπάρχουν στην Ευρώπη εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που συνιστούν κίνδυνο για τον πληθυσμό. Οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας που χρονολογούνται πριν από το 1980 πρέπει να παροπλιστούν.

Σε ορισμένες χώρες, όπως η Ιταλία, διεξάγονται αξιολογήσεις για να αποφασιστεί αν θα εγκαταλειφθεί η πυρηνική ενέργεια ή όχι, και είναι σημαντικό επίσης να εφαρμοστούν κοινές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κατάφερε να αποφανθεί για ένα ζήτημα όπως αυτό που εξετάζουμε σήμερα, το οποίο είναι σημαντικό και προκαλεί έντονη ανησυχία στους πολίτες. Στην πραγματικότητα, όλα τα ψηφίσματα απορρίφθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του κοινού ψηφίσματος, το οποίο προσυπογράψαμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Scurria (PPE), γραπτώς.(IT) Μιλώντας πριν από λίγες ημέρες σε μια διάσκεψη βιομηχάνων, ο υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας, κ. Tremonti, χρησιμοποίησε έναν νεολογισμό – τον όρο «πυρηνικό χρέος». Τα κράτη μέλη που έχουν επενδύσει στην πυρηνική ενέργεια είναι εκείνα με τα υψηλότερα επίπεδα δημόσιου χρέους. Πόσο κοστίζει το κλείσιμο των σταθμών παραγωγής πρώτης και δεύτερης γενιάς; Πόσο κοστίζουν οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, περί των οποίων συζητούμε τόσο διεξοδικά; Όταν ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας φαίνεται να είναι «καταπονημένος» πόσο κοστίζει η διαδικασία αναστροφής αυτής της κατάστασης; Επιπλέον, πόσο κοστίζει η διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων; Κανείς δεν μας απάντησε σε αυτά.

Ως Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικές επιλογές για να προτείνουμε στα κράτη μέλη. Επίσης, δεδομένου ότι η Επιτροπή θα πρέπει να μας παράσχει έναν οδικό χάρτη, γιατί να μην αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για πραγματικές επενδύσεις σε πυρηνική ενέργεια τέταρτης γενιάς –καθαρή ενέργεια ή σύντηξη– ή ακόμη να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ένα συνολικό ενεργειακό σχέδιο; Αναμένουμε από την Επιτροπή μια ανακοίνωση που θα περιγράφει έναν οδικό χάρτη για το θέμα αυτό και θα επιχειρεί να δώσει επιτέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια σαφή κατεύθυνση σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), γραπτώς.(IT) Το πυρηνικό ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Fukushima προκάλεσε τεράστια καταστροφή, με τη ραδιενεργό μόλυνση να επηρεάζει επίσης πολλούς ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στον πυρηνικό σταθμό και οι οποίοι τραυματίστηκαν. Πολλά νοσοκομεία αρνούνται να τους δεχτούν και να τους περιθάλψουν εξαιτίας του κινδύνου μόλυνσης.

Παρόλο που ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι ο σταθμός παραγωγής ενέργειας της Fukushima θα παροπλιστεί, η κατάσταση παραμένει άλυτη: το σύστημα ψύξης για έναν από τους αντιδραστήρες είναι σε αχρηστία και σημαντική ποσότητα ραδιενέργειας αποδεσμεύεται στο περιβάλλον. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα παρασχεθεί όλη η απαραίτητη ανθρωπιστική και χρηματοδοτική βοήθεια και να θεσπιστούν διεθνείς κανόνες ασφαλείας όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστοι, προκειμένου να αποτραπούν στο μέλλον άλλες καταστροφές όπως αυτή στην Ιαπωνία.

Για τον λόγο αυτόν, καταψήφισα το ψήφισμα, διότι δεν περιελάμβανε τις τροπολογίες που ζητούσαν από τα κράτη μέλη να χαράξουν πιθανές στρατηγικές για την εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας και να ενημερώσουν αμέσως τις περιφερειακές και τοπικές διασυνοριακές αρχές για τα εθνικά προγράμματά τους αν η εφαρμογή τους θα μπορούσε να έχει διασυνοριακό αντίκτυπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (S&D), γραπτώς. (EN) Αν και διανύουμε μια ευαίσθητη περίοδο λόγω των τεράστιων προβλημάτων με την πυρηνική ασφάλεια στην Ιαπωνία, η πυρηνική ενέργεια παραμένει μείζων συντελεστής του ενεργειακού εφοδιασμού στην ΕΕ και παγκοσμίως. Οι απόψεις που εκφράστηκαν από τους βουλευτές του Σώματος οι οποίοι επιδιώκουν το εξαναγκαστικό άμεσο κλείσιμο και την εγκατάλειψη της πολιτικής σε αυτό το θέμα κατέστησαν την ψηφοφορία για στοιχεία αυτής της έκθεσης πολύ δύσκολη για πρακτικούς λόγους παρά λόγω μιας ιδιαίτερα φιλοπυρηνικής ή αντιπυρηνικής προσέγγισης. Δεν μπόρεσα να υποστηρίξω «επιθετικές» τροπολογίες που θα μπορούσαν να είχαν καταστρέψει την πολιτική ενεργειακού εφοδιασμού μιας «μεικτής» προσέγγισης οδηγώντας σε μειωμένες εκπομπές CO2 και στην ενδεχόμενη αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Δεν καταλήξαμε σε καμία συμφωνία σήμερα επί του ψηφίσματος αυτού, το οποίο αποσκοπεί στην άντληση διδαγμάτων από την πυρηνική καταστροφή στη Fukushima. Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία υποστηρίζει, επί σειρά ετών, τη σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας, επειδή οι κίνδυνοι για τον άνθρωπο και το περιβάλλον είναι απαράδεκτα υψηλοί και επειδή υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές. Η Fukushima, συγκεκριμένα, το απέδειξε. Είναι λυπηρό που η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη συνεχίζουν να πιστεύουν στα πυρηνικά όνειρά τους, παρόλο που, όπως έχει καταστεί πλέον σαφές από την Ιαπωνία και το Chernobyl, τα όνειρα αυτά καταλήγουν σε εφιάλτες. Παρά ταύτα, υπάρχουν ακόμη πολλοί άνθρωποι που είναι απρόθυμοι να ξυπνήσουν από τον πυρηνικό εφιάλτη τους.

Η μόνη πραγματικά ασφαλής πυρηνική ενέργεια είναι η απουσία πυρηνικής ενέργειας. Η τροπολογία που ζητούσε τη σταδιακή κατάργηση των πυρηνικών σταθμών καταψηφίστηκε. Η πλειοψηφία του Σώματος φαίνεται να μην κατανοεί ότι είναι απολύτως εφικτό από τεχνικής και οικονομικής απόψεως, σε μια περίοδο σαράντα ετών, να παράγουμε την ηλεκτρική μας ενέργεια με τελείως βιώσιμο τρόπο μέσω μέτρων όπως η ενεργειακή απόδοση και η εξάρτηση από τον ήλιο, τον άνεμο, τη γεωθερμική ενέργεια, το νερό και τη βιομάζα. Επί του παρόντος, το λόμπι υπέρ της πυρηνικής ενέργειας δείχνει να κερδίζει έδαφος. Ως εκ τούτου, ψήφισα κατά στην τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα κατά του ψηφίσματος στην τελική ψηφοφορία, καθώς πιστεύω ότι πρέπει να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της γενικής ενεργειακής στρατηγικής της ΕΕ, όχι στο πλαίσιο της πυρηνικής τραγωδίας στην Ιαπωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), γραπτώς. (FR) Το πυρηνικό ατύχημα που εκτυλίσσεται επί του παρόντος στην Ιαπωνία πρέπει να δώσει το έναυσμα για μια εις βάθος συζήτηση σχετικά με τα εργοστάσια που βρίσκονται στη Γαλλία και την Ευρώπη. Προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων πρέπει να διεξαχθούν σε όλα τα εν ενεργεία πυρηνικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, ειδικά σε εκείνα που βρίσκονται σε σεισμογενείς ζώνες. Αναφέρομαι, συγκεκριμένα, στο πυρηνικό εργοστάσιο Fessenheim στον Άνω Ρήνο. Επίσης, πιστεύω ότι η επιβολή μορατόριουμ χωρίς χρονικό όριο στην ανάπτυξη και την ανάθεση κατασκευής νέων πυρηνικών αντιδραστήρων δεν είναι μια οικονομικά βιώσιμη λύση και μπορεί να απειλήσει πολλές θέσεις εργασίας, αποδυναμώνοντας παράλληλα επικίνδυνα την παραγωγή ενέργειάς μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία, για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη, καθώς έχει ως στόχο την αύξηση της πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ και όχι την απαγόρευση της παραγωγής και της χρήσης πυρηνικής ενέργειας. Για τον λόγο αυτόν καταψήφισα όλες τις τροπολογίες που αποσκοπούσαν στην αφαίρεση της πυρηνικής ενέργειας από το ενεργειακό μίγμα της Ευρώπης. Μολονότι δεν ψήφισα υπέρ της επιβολής μορατόριουμ στην κατασκευή νέων πυρηνικών αντιδραστήρων, πιστεύω ότι, αν επιβαλλόταν ένα τέτοιο μορατόριουμ, θα έπρεπε να περιοριστεί μόνο στην περίοδο των «προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων» στις οποίες θα υποβληθούν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες στην ΕΕ. Αυτό θα επέτρεπε την κατασκευή νέων αντιδραστήρων που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τα συμπεράσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, διασφαλίζοντας ότι η πυρηνική ασφάλεια θα αυξηθεί.

Επί του παρόντος, η πυρηνική ενέργεια αντιπροσωπεύει το 30% του ενεργειακού μίγματος της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από το ενεργειακό μίγμα των κρατών μελών για να εκπληρώσει τον στόχο «20-20-20». Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε να απαλλαγούμε από την πυρηνική ενέργεια χωρίς να έχουμε προσδιορίσει ποιοι βιώσιμοι ενεργειακοί πόροι θα είναι διαθέσιμοι οι οποίοι να μπορούν να ικανοποιήσουν τις ενεργειακές ανάγκες της ΕΕ τα επόμενα χρόνια, σε τιμές προσιτές στους πολίτες. Η ΕΕ πρέπει να επενδύσει σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης, ιδίως σε κτίρια και μεταφορές, καθώς και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), γραπτώς. (EN) Η πυρηνική κρίση στην Ιαπωνία έφερε στο προσκήνιο μια σειρά από ιδέες που ισοδυναμούν με ένα τσουνάμι παραλογισμού. Η πυρηνική ενέργεια δαιμονοποιείται τώρα και υπάρχει αυξανόμενη πίεση για την πλήρη μετάβαση από την πυρηνική ενέργεια στις λεγόμενες εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Όμως αυτή η σχολή σκέψης αγγίζει τα όρια της καθαρής προκατάληψης. Ο πυρηνικός αντιδραστήρας της Fukushima επλήγη από έναν άνευ προηγούμενου συνδυασμό καταστροφών. Αυτό αποδεικνύει ότι η φύση είναι απρόβλεπτη και ότι τα τσουνάμι δεν μπορούν να απαγορευθούν, αλλά δεν αποδεικνύει ότι η πυρηνική ενέργεια είναι αυτό που φταίει. Η πυρηνική ενέργεια έχει πολύ πιο ασφαλείς επιδόσεις από οποιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας. Ενώ το πετρέλαιο δημιουργεί ευλόγως εκμετάλλευση, εξάρτηση, πολέμους και δικτατορίες, η πυρηνική ενέργεια είναι ιστορικά πολύ ασφαλέστερη. Το κύριο μέλημά μας όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια θα πρέπει πράγματι να είναι η αξιολόγηση του κινδύνου και οι ενιαίες διαδικασίες ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν αυτά τα κριτήρια εκπληρωθούν και τηρηθούν, η πυρηνική ενέργεια θα μπορούσε να θέσει τέλος στις πολιτικές σκοπιμότητες της ενεργειακής εξάρτησης ή να τις περιορίσει σημαντικά. Και ενώ οι φυσικές καταστροφές δεν μπορούν να προληφθούν, η πυρηνική ενέργεια αυτή καθαυτή δεν συνιστά σοβαρό κίνδυνο. Ο πραγματικός κίνδυνος δεν προέρχεται από καλοσυντηρημένους πυρηνικούς αντιδραστήρες, αλλά από πυρηνικούς αντιδραστήρες που τελούν υπό λανθασμένο πολιτικό έλεγχο. Με άλλα λόγια, κοιτάξτε το Ιράν, όχι την Ιαπωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. (EN) Πιστεύω ότι αυτό το ψήφισμα ήταν μια αντανακλαστική αντίδραση στην τραγική κατάσταση στην Ιαπωνία και δεν άφησε αρκετό χρόνο για συζήτηση των ζητημάτων που συνδέονται με την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην ΕΕ. Η πυρηνική ενέργεια είναι μια ζωτική πηγή ενέργειας στην Ευρώπη, με ορισμένα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν το 75% της ηλεκτρικής τους ενέργειας από την πυρηνική ενέργεια, και η επανεξέταση της ασφάλειας των πυρηνικών εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένων των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων για τις υφιστάμενες μονάδες. Αυτό δεν θα πρέπει, ωστόσο, να οδηγήσει στο κλείσιμο των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής ενέργειας για τις οποίες δεν υπάρχει καμία ανησυχία ως προς την ασφάλεια ή να αποτρέψει το άνοιγμα νέων πυρηνικών εγκαταστάσεων που θα αντικαταστήσουν τις απαρχαιωμένες μονάδες. Χρειαζόμαστε μια ώριμη συζήτηση γι’ αυτά τα ζητήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει ένα ισορροπημένο μίγμα ανανεώσιμων και άλλων πηγών ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα το οποίο θα εξασφαλίσει ότι τα φώτα θα μείνουν ανοιχτά σε όλη την Ευρώπη.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0237/2011 (Διδάγματα που πρέπει να συναχθούν για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Μετά την απόρριψη της κοινής πρότασης ψηφίσματος, υπερψήφισα αυτό το κείμενο το οποίο, αν και δεν είναι τέλειο, επιτυγχάνει μια καλή ισορροπία μεταξύ της πυρηνικής ασφάλειας και μιας ρεαλιστικής προσέγγισης στο ζήτημα.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0242/2011 (Διδάγματα που πρέπει να συναχθούν για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, διότι όλα τα άλλα ψηφίσματα για το θέμα αυτό κατέπεσαν. Το υποστήριξα για να δείξω τη στήριξή μου στις συστάσεις ασφαλείας, αλλά ενοχλήθηκα από τα πιο ακραία αντιπυρηνικά αισθήματα που ενστερνίστηκε.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0243/2011 (Διδάγματα που πρέπει να συναχθούν για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα κατά του εν λόγω ψηφίσματος, το οποίο θεωρώ ότι τάσσεται σχεδόν αφελώς υπέρ των πυρηνικών.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0249/2011 (Η κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ του εν λόγω ψηφίσματος. Οι διαδηλωτές στο Μπαχρέιν, τη Συρία και την Υεμένη εκφράζουν θεμιτές δημοκρατικές προσδοκίες και μια ισχυρή λαϊκή απαίτηση για πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική δημοκρατία, να καταπολεμηθεί η διαφθορά, να διασφαλιστεί ο σεβασμός του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες και να δημιουργηθούν καλύτερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών απάντησαν στις θεμιτές προσδοκίες των λαών με βίαιη καταστολή, αυθαίρετες συλλήψεις και βασανιστήρια, με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες ζωών, τραυματισμούς και φυλακίσεις. Η βία που χρησιμοποιήθηκε από τις κυβερνήσεις αυτών των χωρών σε βάρος των ίδιων των λαών τους πρέπει να έχει άμεσες επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ μπορεί, και πρέπει, να χρησιμοποιήσει πολυάριθμα μέσα για την αποτροπή τέτοιων δράσεων, όπως πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις κ.λπ. Η ΕΕ πρέπει να αναθεωρήσει τις πολιτικές της έναντι αυτών των χωρών και να κάνει πλήρη και αποτελεσματική χρήση της υφιστάμενης στήριξης που παρέχεται μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης, του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Μέσου Σταθερότητας, προκειμένου να παρασχεθεί επείγουσα βοήθεια στις χώρες και τις κοινωνίες των πολιτών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου κατά τη μετάβασή τους στη δημοκρατία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς. (FR) Η Τυνησία, η Αίγυπτος και η Λιβύη ήταν τα φλέγοντα θέματα των ειδήσεων στις αρχές του 2011. Ωστόσο, αυτά τα κράτη δεν είναι τα μόνα που έχουν δημοκρατικές προσδοκίες. Κινήματα ευρείας κλίμακας έχουν επίσης δημιουργηθεί στο Μπαχρέιν, την Υεμένη και τη Συρία. Και εκεί, δυστυχώς, οι αρχές που κυβερνούν απάντησαν μέσα από το πρίσμα της καταστολής και της βίας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ένα κράτος δεν μπορεί να χρησιμοποιεί βία σε βάρος του ίδιου του λαού του και να μην τιμωρείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των διμερών σχέσεών της. Μέσω αυτού του ψηφίσματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την προσδοκία του λαού της Συρίας να άρει πραγματικά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που υφίσταται από το 1963, εκφράζει την αλληλεγγύη της προς όλους τους λαούς των εν λόγω χωρών και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της ανάλογα με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα των μεταρρυθμίσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), γραπτώς. (RO) Φρονώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθήσει τις δημοκρατικές αξίες περισσότερο από ποτέ και να επιδείξει αλληλεγγύη προς τους λαούς των χωρών της νότιας Μεσογείου όσον αφορά την προσδοκία τους για μια δημοκρατική κοινωνία.

Η κατάσταση στις αραβικές χώρες μού θυμίζει την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Και εμείς επίσης ζήσαμε παρόμοια γεγονότα και μπορούμε να κατανοήσουμε τις απαιτήσεις αυτών των λαών, πράγμα που καθιστά ηθικό καθήκον μας να επιδείξουμε την αλληλεγγύη μας προς αυτούς.

Οι διαμαρτυρίες που σημειώνονται σε αυτές τις χώρες τις τελευταίες εβδομάδες αποτελούν σαφή απόδειξη ότι τα μη δημοκρατικά καθεστώτα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του λαού και δεν μπορούν να προσφέρουν σε αυτές τις κοινωνίες πολιτική σταθερότητα και ευημερία.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος και η Επιτροπή θα πρέπει να αντιταχθούν σθεναρά στη χρήση βίας σε βάρος διαδηλωτών και να ασκήσουν πιέσεις στις αρχές της Συρίας, της Υεμένης και του Μπαχρέιν, προκειμένου αυτές να δεσμευτούν για τη διεξαγωγή εποικοδομητικού πολιτικού διαλόγου με στόχο την επίλυση της κατάστασης.

Επιπλέον, φρονώ ότι η σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Συρίας θα πρέπει να εξαρτηθεί από την προθυμία των συριακών αρχών να πραγματοποιήσουν μεταρρυθμίσεις με στόχο την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας. Η Ένωση διαθέτει αυτό το μέσο και πιστεύω ότι θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, προκειμένου να στηρίξει την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στις αραβικές χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Οι πρόσφατες διαμαρτυρίες σε αρκετές αραβικές χώρες αποδεικνύουν ότι τα μη δημοκρατικά και απολυταρχικά καθεστώτα δεν μπορούν να διασφαλίσουν αξιόπιστη σταθερότητα και ότι οι δημοκρατικές αξίες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στις οικονομικές και πολιτικές εταιρικές σχέσεις. Καλώ τις αρχές του Μπαχρέιν, της Συρίας και της Υεμένης να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Είναι σημαντικό να δρομολογήσουν μια ανοιχτή και σημαντική διαδικασία πολιτικού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων και της κοινωνίας των πολιτών όσο το δυνατόν συντομότερα, ούτως ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την πραγματική δημοκρατία, για την άρση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και για την εφαρμογή πραγματικών, φιλόδοξων και σημαντικών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Το Μπαχρέιν κινδυνεύει να γίνει τόπος αντιπαράθεσης μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας. Σε αυτήν την κατάσταση, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το θρησκευτικό στοιχείο στις εξελίξεις στην περιοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία η αντιπολίτευση των Σιιτών έχει τη στήριξη του Ιράν, ενώ η δυναστεία των Σουνιτών απολαύει της στήριξης των μοναρχιών της περιοχής. Επιπλέον, οι στενοί δεσμοί μεταξύ του Ιράν, της Συρίας, της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, καθώς και οι θρησκευτικές εντάσεις μεταξύ των Σουνιτών και των Αλαουιτών στη Συρία, θα πρέπει να μας κάνουν να είμαστε προσεκτικοί, διότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος αυτή η κλιμάκωση της βίας να οδηγήσει επίσης τη Συρία σε εμφύλιο πόλεμο, με εξωτερική παρέμβαση. Η σφαγή της Χάμα το 1982, στα θύματα της οποίας συμπεριλαμβάνονταν 20.000 Σύριοι, είναι μια τραγική προειδοποίηση σε αυτό το πλαίσιο, όπως είναι και οι αποτυχίες στη Σομαλία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Δύση πρέπει να ενεργήσει σε μια περιοχή της οποίας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δεν μπορούν να αγνοηθούν. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη διπλωματία και λιγότερες ένοπλες δυνάμεις, μεγαλύτερη ανησυχία για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία των αμάχων και λιγότερη ανησυχία για την εκλογική δυνατότητα εξωτερικής παρέμβασης, καθώς και μεγαλύτερη προσοχή για τη φτώχεια και τη διαφθορά με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες αυτές οι κοινωνίες, ιδιαίτερα στην Υεμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του εν λόγω ψηφίσματος, καθώς καταδικάζω τη βίαιη καταστολή των ειρηνικών διαμαρτυριών η οποία πραγματοποιήθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας στο Μπαχρέιν, τη Συρία και την Υεμένη. Θα ήθελα να εκφράσω τη στήριξη και την αλληλεγγύη μου προς τον λαό αυτών των χωρών, ο οποίος, υποκινούμενος από θεμιτές δημοκρατικές προσδοκίες, επιδεικνύει μεγάλο θάρρος και αποφασιστικότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η Συρία, το Μπαχρέιν και η Υεμένη σείονται από διαμαρτυρίες, οι οποίες καταστέλλονται άγρια. Καλώ τις κυβερνήσεις τους να δρομολογήσουν έναν γόνιμο διάλογο με τους διαδηλωτές. Η βία που υπέστησαν αυτοί οι λαοί δεν θα τους κάνει να σταματήσουν επ’ αόριστον να διεκδικούν όσα πιστεύουν ότι δικαίως τους ανήκουν. Απλώς θα τους καθυστερήσει από το να κερδίσουν αυτά τα δικαιώματα, θα καταστήσει τις θέσεις τους πιο ακραίες και θα ενθαρρύνει πιο απαιτητικές αντιδράσεις στο μέλλον. Ο ίδιος ο Μακιαβέλι, ο οποίος ανέπτυξε μια εκτενή θεωρία σχετικά με το ότι είναι προτιμότερο να σε φοβάται κανείς παρά να σε αγαπάει, προειδοποίησε τους ηγεμόνες του κόσμου ότι ήταν περιττό και επιζήμιο το να γίνονται μισητοί. Θα ήταν καλύτερο οι αρχές αυτών των κρατών να αναλάβουν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και να επιτρέψουν στους υπηκόους τους να διαθέτουν πρότυπα δημοκρατίας, ελευθερίας και δικαιοσύνης παρόμοια με τα καλύτερα του κόσμου.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Το παράδειγμα που έθεσε καθ’ όλη την ύπαρξή της αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ιστορικό καθήκον να αντιδρά ενάντια σε όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αγωνίζεται για το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση, τόσο μέσω της στηλίτευσης όσο και μέσω της αναπτυξιακής βοήθειας. Η σημερινή κατάσταση στο Μπαχρέιν –η οποία έχει στρατηγική σημασία όσον αφορά την ισορροπία στον Κόλπο– κάτω από τον μανδύα της ομαλότητας, είναι πολύ τεταμένη, με τις συνεχείς κρατήσεις ανθρώπων που κατηγορούνται απλώς και μόνο για καταστρατήγηση του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης. Στη Συρία, οι διαμαρτυρίες σε διάφορες χώρες καταστέλλονται βιαίως παρά τις εκκλήσεις της ΕΕ για σεβασμό του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι. Τέλος, στην Υεμένη, η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική και έχει ήδη καταδικαστεί από την ΕΕ, λόγω της καταστολής των διαμαρτυριών, απέναντι στην οποία δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι. Ως εκ τούτου, συμφωνώ με τα μέτρα που προτείνονται στο εν λόγω ψήφισμα, κυρίως με την καταδίκη όσων ευθύνονται για τις σφαγές σε αυτές τις χώρες, και ελπίζω ότι θα επιφέρουν αποτελέσματα όσο το δυνατόν συντομότερα, προκειμένου να μπορέσει να σταματήσει ο εξευτελισμός του λαού τους. Επικροτώ επίσης την πρωτοβουλία να κληθεί η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών να καταδικάσει αυτές τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Είμαστε αντιμέτωποι με άλλο ένα παράδειγμα υποκρισίας της πλειονότητας αυτού του Κοινοβουλίου. Καταρχάς, διότι ομαδοποιούν διαφορετικές καταστάσεις και χώρες στο ίδιο ψήφισμα. Το κάνουν αυτό σκόπιμα, προτείνοντας έναν μεταβατικό «διάλογο» που θα βοηθήσει τους συμμάχους τους (το Μπαχρέιν και την Υεμένη) και πιέζοντας όσους δεν υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους (τη Συρία). Υπάρχουν χαρακτηριστικές διαφορές με όσα συνέβησαν στη Λιβύη, όπου ο διάλογος αντικαταστήθηκε από στρατιωτικές επιθέσεις, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε δυνατότητα ειρηνικής επίλυσης της διαμάχης. Οι στόχοι είναι σαφείς: να συγκαλυφθεί η μετακίνηση στρατευμάτων από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο Μπαχρέιν, προκειμένου να βοηθηθεί το ολιγαρχικό καθεστώς αυτής της χώρας, με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών –μιας χώρας που διατηρεί στο Μπαχρέιν το κύριο τμήμα του στόλου της που βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο– και να κατασταλεί ο αγώνας του λαού του Μπαχρέιν για κοινωνική αλλαγή και δημοκρατία. Το ίδιο συμβαίνει και στην Υεμένη, όπου υπερασπίζονται ένα καθεστώς το οποίο καταστέλλει βιαίως τον λαό του και τον αγώνα του για δημοκρατική αλλαγή και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, προκειμένου να προστατευθεί ένας σύμμαχος στον λεγόμενο «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας».

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το εν λόγω ψήφισμα αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα της υποκρισίας της πλειονότητας του Κοινοβουλίου. Καταρχάς, διότι ομαδοποιούν διαφορετικές καταστάσεις και χώρες στο ίδιο ψήφισμα. Το κάνουν αυτό σκόπιμα, προτείνοντας έναν μεταβατικό «διάλογο» που θα βοηθήσει τους συμμάχους τους (το Μπαχρέιν και την Υεμένη) και πιέζοντας όσους δεν υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους (τη Συρία). Υπάρχει περίπτωση να αναρωτηθεί κανείς γιατί δεν τάχθηκαν υπέρ του «διαλόγου» στη Λιβύη αντί υπέρ των βομβαρδισμών;

Οι στόχοι είναι σαφείς: να συγκαλυφθεί η μετακίνηση στρατευμάτων από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο Μπαχρέιν, προκειμένου να βοηθηθεί το ολιγαρχικό καθεστώς αυτής της χώρας, με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών –μιας χώρας που διατηρεί στο Μπαχρέιν το κύριο τμήμα του στόλου της που βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο– και να κατασταλεί ο αγώνας του λαού του Μπαχρέιν για κοινωνική αλλαγή και δημοκρατία.

Το ίδιο συμβαίνει και στην Υεμένη, όπου υπερασπίζονται ένα καθεστώς το οποίο καταστέλλει βιαίως τον λαό του και τον αγώνα του για δημοκρατική αλλαγή και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, προκειμένου να προστατευθεί ένας σύμμαχος στον λεγόμενο «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας»

Γίνεται τώρα μια προσπάθεια συγκάλυψης της εξωτερικής παρέμβασης στη Συρία, μέσω της χρηματοδότησης και του εξοπλισμού αυτών που αποκαλούνται «ειρηνικές διαμαρτυρίες» σε μια χώρα που έχει κρατήσει μια αντιιμπεριαλιστική στάση, καταδικάζοντας την πολιτική του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην περιοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ του εν λόγω εγγράφου, διότι μετά τις παρόμοιες εξελίξεις σε άλλες αραβικές χώρες, οι διαδηλωτές στο Μπαχρέιν, τη Συρία και την Υεμένη εκφράζουν θεμιτές δημοκρατικές προσδοκίες και μια ισχυρή λαϊκή απαίτηση για πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική δημοκρατία, να καταπολεμηθεί η διαφθορά και ο νεποτισμός, να διασφαλιστεί ο σεβασμός του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες και να δημιουργηθούν καλύτερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να στηρίξουν τις ειρηνικές δημοκρατικές προσδοκίες του λαού του Μπαχρέιν, της Συρίας και της Υεμένης, και οι κυβερνήσεις των εν λόγω χωρών δεν πρέπει να αντιδρούν αυξάνοντας τη βίαιη καταστολή. Είναι αδύνατον να δικαιολογηθούν σοβαρά εγκλήματα όπως εξώδικες δολοφονίες, απαγωγές και εξαφανίσεις, αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια και άδικες δίκες.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ του εν λόγω ψηφίσματος. Πιστεύω ότι η ΕΕ πρέπει να επαναξιολογήσει τις διμερείς σχέσεις της με τη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη υπό το πρίσμα της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων, και πρέπει να ανασταλούν οι συνομιλίες σχετικά με μια μελλοντική συμφωνία σύνδεσης με τη Συρία. Επίσης, μου προκαλεί ανησυχία η παρουσία διεθνών στρατευμάτων στο Μπαχρέιν και ζητώ να διερευνηθεί ο θάνατος 54 διαδηλωτών στην Υεμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Δύο μέτρα και δύο σταθμά εξακολουθούν να διέπουν την εξωτερική πολιτική της πλειονότητας όσων διοικούν την ΕΕ. Το εν λόγω ψήφισμα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού. Ορθώς επικρίνει τον Ali Abdullah Saleh και τον Bashar al-Assad, δεν επικρίνει όμως τον βασιλιά του Μπαχρέιν. Αναφέρονται οι νεκροί και οι τραυματίες της καταστολής που επέβαλαν οι κυβερνήσεις της Υεμένης και της Συρίας, αλλά όχι και αυτοί του Μπαχρέιν. Αυτός ο σεβασμός δεν είναι δικαιολογημένος. Αρνούμαι να στηρίξω αυτό το υποκριτικό κείμενο το οποίο, με το πρόσχημα ότι καταδικάζει ορισμένους, συγχωρεί τους υπόλοιπους.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η Συρία, το Μπαχρέιν και η Υεμένη βρίσκονται στη δίνη μιας σειράς λαϊκών εξεγέρσεων που καταστέλλονται διά της βίας. Κατά τη γνώμη μου, αυτός δεν είναι ο καλύτερος τρόπος χειρισμού της κατάστασης, καθώς η βία απλώς προκαλεί μεγαλύτερη βία. Οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών πρέπει να αναζητήσουν μέσα διαλόγου με τους ηγέτες των διαδηλώσεων, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα να προχωρήσουν σε συνεννόηση ως έναν βαθμό η οποία θα εμποδίσει θανάτους και αιματοχυσίες. Οι αρχές αυτών των κρατών θα πρέπει να ασχοληθούν με την ανάληψη συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων που θα επιτρέψουν στους πολίτες τους να έχουν πρόσβαση στη δημοκρατία, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του εν λόγω ψηφίσματος, καθώς πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να προσπαθήσει, μέσω της διπλωματίας, να προωθήσει μια διαδικασία δημοκρατικής και ειρηνικής αλλαγής στο Μπαχρέιν, την Υεμένη και τη Συρία. Τάσσομαι στο πλευρό των λαών αυτών των χωρών, που επιθυμούν, όπως όλοι μας, καλύτερες οικονομικές συνθήκες, μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, καταπολέμηση της διαφθοράς και του νεποτισμού, εφαρμογή δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και διασφάλιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Τάσσομαι υπέρ. Στηρίζω αυτήν τη δήλωση του ΕΚ που καταδικάζει σθεναρά τη βίαιη καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας των ειρηνικών διαδηλώσεων στο Μπαχρέιν, τη Συρία και την Υεμένη, και εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων· εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον λαό αυτών των χωρών, επιδοκιμάζει το θάρρος και την αποφασιστικότητά του, και στηρίζει σθεναρά τις θεμιτές δημοκρατικές προσδοκίες του. Καλεί επίσης μετ’ επιτάσεως τις αρχές του Μπαχρέιν, της Συρίας και της Υεμένης να αποφύγουν τη χρήση βίας κατά των διαδηλωτών και να σεβαστούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και στην ελευθερία της έκφρασης· καταδικάζει την παρέμβαση των αρχών του Μπαχρέιν και της Υεμένης στην παροχή ιατρικής φροντίδας, καθώς επίσης την άρνηση και τον περιορισμό της πρόσβασης σε υγειονομικές μονάδες· τονίζει ότι όσοι ευθύνονται για την απώλεια ζωών και για τους τραυματισμούς που προκλήθηκαν θα πρέπει να λογοδοτήσουν και να έρθουν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη· και καλεί τις αρχές να απελευθερώσουν άμεσα όλους τους πολιτικούς κρατουμένους, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους, καθώς και όλους όσοι κρατούνται λόγω των ειρηνικών δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο των διαμαρτυριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς.(IT) Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα σε αρκετές αφρικανικές χώρες, και επίσης στο Μπαχρέιν, τη Συρία και την Υεμένη, είναι το αποτέλεσμα των θεμιτών προσδοκιών του λαού για πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την επίτευξη μιας πραγματικής δημοκρατίας. Είναι γνωστό ότι σε αυτές τις χώρες πάντα ίσχυαν κατασταλτικοί νόμοι που περιόριζαν τους πολίτες όσον αφορά την έκφραση των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων τους. Κατά συνέπεια, υπάρχει μια ισχυρή επιθυμία των πολιτών για πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.

Δυστυχώς, οι κυβερνήσεις αντιδρούν σε αυτές τις νόμιμες απαιτήσεις με βίαιη καταστολή και με την εφαρμογή αντιτρομοκρατικών νόμων με στόχο τη νομιμοποίηση εξωδικαστικών εκτελέσεων, βασανιστηρίων, απαγωγών και εξαφανίσεων πολλών διαδηλωτών. Σήμερα, ο αριθμός των θανάτων, των θυμάτων και των συλλήψεων στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη είναι εξαιρετικά υψηλός. Η υπερβολική χρήση βίας από τις κυβερνήσεις κατά των διαδηλωτών παραβιάζει όλες τις διεθνείς συμβάσεις για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα.

Συμφωνώ με τον εισηγητή ως προς την καταδίκη της βίαιης καταστολής ειρηνικών διαδηλώσεων από τις δυνάμεις ασφαλείας αυτών των χωρών, οι οποίες συνέτριψαν τις νόμιμες δημοκρατικές προσδοκίες τους. Πρέπει να εκφράσουμε την απόλυτη αλληλεγγύη μας και να στηρίξουμε το θάρρος και την αποφασιστικότητα που επιδεικνύουν αυτοί οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), γραπτώς. (EN) Η κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη είναι μια απρόβλεπτη συνεχής διαδικασία και όχι μια αιματηρή αλλά ανεμπόδιστη πορεία προς τη δημοκρατία. Το πολιτικό υπόβαθρο στη Συρία και την Υεμένη είναι, εδώ και καιρό, απολυταρχικό και απερίφραστα δικτατορικό. Ωστόσο, αυτό δεν καθιστά την αντιπολίτευση μια απόλυτα δημοκρατική εναλλακτική λύση. Ιδιαίτερα στην Υεμένη, μια άνομη, κατακερματισμένη πολιτεία, οι δυνάμεις που συγκεντρώνονται κάτω από την ομπρέλα της αντιπολίτευσης περιλαμβάνουν στις τάξεις τους τρομοκρατικές ή ριζοσπαστικές αντιδημοκρατικές δυνάμεις ή θα μπορούσαν να δώσουν περιθώριο δράσης σε αυτές. Κατά το παρελθόν, η «σταθερότητα» της εξωτερικής πολιτικής για τη Μέση Ανατολή ήταν το υποκατάστατο της αδράνειας ή του status quo. Ήταν σίγουρα μια υπερεκτιμημένη έννοια. Το ευρωπαϊκό και, γενικά, το δημοκρατικό συμφέρον θα εξυπηρετούνταν καλύτερα μέσω μιας λογικής, μη συναισθηματικής προσέγγισης. Η ανάγκη για δημοκρατία στις χώρες με μακρύ ιστορικό πολιτικής καταπίεσης δεν θα πρέπει να προκαλέσει την καταστροφή μελλοντικών δημοκρατικών διαδικασιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να στηριχθούν τα καθεστώτα Assad ή Saleh, αλλά σημαίνει ότι η λύση θα πρέπει να είναι μια στρατηγική εξόδου που θα προκύψει από διαπραγματεύσεις και όχι μια βίαιη και ανεξέλεγκτη αλλαγή καθεστώτος. Οι προσεκτικές και νηφάλιες πολιτικές είναι πολύ πιο κατάλληλες σε χώρες και περιοχές που θα μπορούσαν να μεταβούν από ένα σύστημα καταπίεσης σε ένα άλλο σύστημα καταπίεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα ένα ψήφισμα που ζητά την επαναξιολόγηση των σχέσεων της ΕΕ με τη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι λαϊκές εξεγέρσεις σε αυτές τις χώρες. Εάν πίστευα ότι αυτή ήταν πράγματι η πρόθεση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, θα είχε την πλήρη στήριξή μου. Το βασικό στοιχείο του εν λόγω ψηφίσματος είναι ότι ζητά «τη διακοπή των περαιτέρω διαπραγματεύσεων σχετικά με την υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Συρίας που εξακολουθεί να εκκρεμεί» και το ότι «η σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας πρέπει να εξαρτηθεί από την ικανότητα των συριακών αρχών να πραγματοποιήσουν όντως τις αναμενόμενες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις». Είναι ένα σημείο που επισημαίνεται δεόντως. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνω, και το ίδιο το ψήφισμα το παραδέχεται, ότι «η υπογραφή της συμφωνίας αυτής καθυστέρησε κατόπιν αιτήματος της συριακής πλευράς από τον Οκτώβριο του 2009». Συνεπώς, αναρωτιέται κανείς τι επιπτώσεις θα έχει στην πραγματικότητα αυτή η δήλωση. Συνεπώς, απείχα από την ψηφοφορία επί του εν λόγω κειμένου.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), γραπτώς.(FR) Αυτή η ψηφοφορία από το Κοινοβούλιό μας, η οποία έπεται αρκετών ψηφισμάτων μετά την Επανάσταση του Γιασεμιού στην Τυνησία, αποτελεί την απόδειξη ότι τα γεγονότα στον αραβικό κόσμο είναι ένα κύμα, το μέγεθος και τη διάρκεια του οποίου δεν μπορεί κανείς να προβλέψει. Ομολογουμένως, η κατάσταση διαφέρει σε κάθε μία από τις χώρες, αλλά τελικά αυτά τα λαϊκά κινήματα είναι η έκφραση μιας ακλόνητης επιθυμίας για δημοκρατία, ελευθερία και δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να επιτρέψει την καταστολή των νόμιμων και ειρηνικά εκπεφρασμένων απαιτήσεων του λαού μέσω της χρήσης βίας, η οποία δυστυχώς φαίνεται να είναι η μόνη απάντηση των καθεστώτων που βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο. Η Ευρώπη πρέπει να εκφράσει σθεναρά τη γνώμη της, ιδιαίτερα μέσω της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής, προκειμένου να επιβεβαιώσει τη στήριξή της στις λαϊκές διαδηλώσεις, οι οποίες ζητούν τον σεβασμό σε αυτές τις χώρες των θεμελιωδών αξιών που προωθεί και υπερασπίζεται η Ένωση. Το Κοινοβούλιό μας, το οποίο θεωρείται ναός της δημοκρατίας, πρέπει να επαναλάβει την αλληλεγγύη του προς αυτούς τους λαούς και πρέπει να τους στηρίξει στη διαδικασία της μετάβασής τους στη δημοκρατία. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αναθεωρήσουμε τις σχέσεις μας με τις χώρες στη Βόρεια Αφρική, την Εγγύς Ανατολή και τη Μέση Ανατολή προκειμένου, από κοινού, να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε με επιτυχία έναν χώρο αλληλεγγύης, ειρήνης και ευημερίας.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0228/2011 (Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω υπέρ της εν λόγω πρότασης ψηφίσματος. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας και ότι είναι αναγκαία μια συνεπής πολιτική στήριξης σε τομείς όπως το εμπόριο και η αναπτυξιακή συνεργασία, η κλιματική αλλαγή, η γεωργία κ.λπ. Η ΕΕ πρέπει να ακολουθήσει μια κοινή θέση ως προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) και δεν θα πρέπει να επιτρέψει σε οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις να θέσουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη των εταιρικών σχέσεων με τις ΛΑΧ. Είναι σημαντικό να επιβεβαιωθεί κατά τη διάρκεια αυτής της διάσκεψης η παγκόσμια δέσμευση για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των ΛΑΧ, όσον αφορά την αειφορία της ανάπτυξης σε όλες τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της, καθώς και τη στήριξή τους στην προσπάθειά τους για μείωση της φτώχειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), γραπτώς.(IT) Ενόψει της διάσκεψης της Κωνσταντινούπολης τον Μάιο, η ΕΕ διακήρυξε εκ νέου τη στήριξή της για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, και επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά τη δέσμευσή της για παροχή ειδικών προγραμμάτων βοήθειας. Μολονότι έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος σε ορισμένες χώρες και περιοχές, ο στόχος της μείωσης της φτώχειας στον κόσμο κατά το ήμισυ εξακολουθεί να απέχει πολύ από την επίτευξή του. Έντεκα εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να πεθαίνουν κάθε χρόνο από θεραπεύσιμες ασθένειες, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων είναι ηλικίας κάτω των πέντε ετών· ένα στα τέσσερα άτομα δεν έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό· 114 εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση· περίπου 600 εκατομμύρια γυναίκες εξακολουθούν να είναι αναλφάβητες· και άλλοι τόσοι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στην πρόοδο.

Η μη επίτευξη των στόχων που ορίστηκαν το 2001 δεν θα ενθαρρύνει τα βιομηχανικά κράτη, τα οποία, αντιθέτως, θα συνεχίσουν να εξασφαλίζουν ότι οι χώρες που χρειάζονται βοήθεια θα βρίσκονται στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας, προωθώντας την παροχή νέων στοχευμένων χρηματοδοτικών πόρων και τη δημιουργία προγραμμάτων συνεργασίας. Η παροχή βοήθειας σε αυτές τις χώρες ώστε να στηριχθούν και πάλι στα πόδια τους και το να δοθεί ένα μέλλον σε χιλιάδες ανθρώπους απαιτεί δέσμευση, μεγάλη πολιτική αποφασιστικότητα και συνεπή κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων, προϋποθέσεις τις οποίες πληροί όλες η ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα κατά της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την τέταρτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, διότι η πρόταση δεν επικεντρώνεται αρκετά στο πρόβλημα της αναποτελεσματικότητας της διεθνούς βοήθειας. Η πρόταση και η δήλωση της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης αγνοούν τη σημερινή κρίσιμη συζήτηση σχετικά με τα τελευταία 50 έτη διεθνούς βοήθειας στις χώρες του Νότου, και αγνοούν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις περασμένες αποτυχίες και επιτυχίες. Πού οφείλεται η μνημειώδης αποτυχία της βοήθειας προς την Αφρική; Πού οφείλεται η μνημειώδης αποτυχία των πολιτικών της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με την ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας; Πού οφείλεται το τεράστιο σκάνδαλο της παροχής ξένης βοήθειας στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών; Πού οφείλεται η τεράστια επιτυχία των πολιτικών μείωσης της φτώχειας στην Κίνα, το Βιετνάμ και τη Βραζιλία; Εάν δεν μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτά τα δύσκολα ερωτήματα, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να χρησιμοποιήσουμε τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ αναπτυξιακής βοήθειας προς όφελος των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Συμφώνησα με αυτό το ψήφισμα. Η τέταρτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να εστιάζεται στην εσωτερική συνοχή πολιτικής για την ανάπτυξη, διότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη μείωση της φτώχειας. Πέρα από τις υφιστάμενες προκλήσεις, η κατάσταση στις ΛΑΧ έχει επιδεινωθεί από την πρόσφατη παγκόσμια χρηματοπιστωτική, επισιτιστική, κλιματική και ενεργειακή κρίση. Συνεπώς, αυτή η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, με βάση σαφείς δείκτες και με βάση τον στόχο της μείωσης του αριθμού των ΛΑΧ κατά το ήμισυ έως το 2020, σε συνδυασμό με αποτελεσματικούς και διαφανείς μηχανισμούς παρακολούθησης και εξασφάλισης συνέχειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι 48 χώρες ταξινομούνται επί του παρόντος ως ΛΑΧ και ότι το 75% των 800 εκατομμυρίων κατοίκων αυτών των χωρών ζουν με λιγότερο από 2 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα. Ο μακροπρόθεσμος στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας θα πρέπει να είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και η δίκαιη ανακατανομή του πλούτου. Η ειρήνη και η ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής, και η ΕΕ θα πρέπει να συντονίσει καλύτερα την προσέγγισή της, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων σταθερότητας στις ΛΑΧ και τη στήριξη των προσπαθειών για την ανάπτυξη των ικανοτήτων που απαιτούνται για την οικοδόμηση ειρηνικών, δημοκρατικών και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς κρατών. Είναι επίσης σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην επισιτιστική ασφάλεια, τον αγροτικό τομέα, τις υποδομές, την ανάπτυξη ικανοτήτων και, ιδιαίτερα, την οικονομική ανάπτυξη και τη δυνατότητα πρόσβασης στην τεχνολογία και την ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη στις ΛΑΧ.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Καθώς οι προηγούμενες διασκέψεις επικεντρώθηκαν στις αρχές, ελπίζω ότι η τέταρτη διάσκεψη για τις ΛΑΧ πρέπει να είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, με βάσει σαφείς δείκτες και με στόχο τη μείωση του αριθμού των ΛΑΧ κατά το ήμισυ έως το 2020. Από τις 51 υπανάπτυκτες χώρες, όπου το 78% του πληθυσμού ζει με λιγότερο από 1,25 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα, μόνο τρεις έπαψαν να περιλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία τα τελευταία χρόνια. Η κατάσταση είναι ανησυχητική, καθώς αυτές οι χώρες είναι οι πιο ευάλωτες σε δοκιμασίες όπως οι χρηματοπιστωτικές και επισιτιστικές κρίσεις και η κλιματική αλλαγή, ενώ αντιμετωπίζουν επίσης ακραία φτώχεια, έλλειψη υποδομών και αύξηση της ανεργίας.

Αυτή η πραγματικότητα τονίζει ότι, δυστυχώς, η διεθνής κοινότητα δεν έχει εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που ορίζονται στο πρόγραμμα δράσης των Βρυξελλών. Ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, όπου θα εκπροσωπήσω την Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα επικεντρωθούμε στην επίτευξη συνέπειας όσον αφορά τις αναπτυξιακές πολιτικές και μεθόδους για την εφαρμογή καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών, με στόχο την παροχή πιο αποτελεσματικής βοήθειας στις χώρες που χρειάζονται ενθάρρυνση για την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του εν λόγω ψηφίσματος, διότι πιστεύω ότι η τέταρτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες πρέπει να προτείνει μέτρα προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση αυτών των χωρών στην παγκόσμια οικονομία και να βελτιωθεί η πρόσβασή τους στις αγορές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης της βοήθειας προς αυτές τις χώρες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος που προκύπτει από την ελευθέρωση των αγορών τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Παρά την τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια που έχει παρασχεθεί με την πάροδο των ετών στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι αυτές οι χώρες δεν έχουν ξεφύγει επιτυχώς από αυτό το καθεστώς και εξακολουθούν να έχουν μόνιμες αδυναμίες και ανάγκες. Θα ήταν ορθό να αναφερθούμε στις εξαιρετικές συνθήκες που επικρατούν στο Πράσινο Ακρωτήριο, όπως κάνει το ψήφισμα που εγκρίθηκε, καθώς αυτή η χώρα έχει επιτύχει, παρά την έλλειψη πόρων, να ξεπεράσει ορισμένες από τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού της. Ως εκ τούτου, συγχαίρω τον λαό του Πράσινου Ακρωτηρίου, την κυβέρνηση και τα πολιτικά του κόμματα γι’ αυτό, καθώς κατάφεραν να αναλάβουν δράση με υπεύθυνο και αξιοσέβαστο τρόπο: αυτή η χώρα που μιλά πορτογαλικά αποτελεί σήμερα ένα παράδειγμα προς μίμηση για τις ΛΑΧ. Παρά τους περιορισμούς στο εμπόριο και τα προβλήματα που αφορούν την κατάρτιση και την πρόσβαση σε πληροφορίες, πόρους και μονάδες παραγωγής, η υπανάπτυξη των ΛΑΧ οφείλεται κατά μείζονα λόγο στην έλλειψη δεξιοτήτων όσων λαμβάνουν τις αποφάσεις και στην αναποτελεσματικότητα των θεσμικών οργάνων των χωρών αυτών, καθώς ο λαός τους είναι πολύ άξιος όσον αφορά άλλους τομείς.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η τέταρτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ-IV) θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, στις 9-13 Μαΐου του τρέχοντος έτους. Η ΕΕ, η οποία υπήρξε πάντα πρωτοπόρος όσον αφορά τη στήριξη αναπτυσσόμενων χωρών μέσω προγραμμάτων για την εξάλειψη της φτώχειας –των οποίων η χρηματοδότηση έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια– συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση αυτής της διάσκεψης. Το Κοινοβούλιο θα εκπροσωπηθεί επίσης από μια αντιπροσωπεία η οποία θα παρουσιάσει μελετημένες προτάσεις, παρόλο που το καθεστώς παρατηρητή το οποίο έχει δεν θα του επιτρέψει να έχει μεγάλη προβολή, και ελπίζω ότι αυτό αποτελεί μια σημαντική ώθηση προκειμένου να κερδηθεί η «μάχη» της αειφόρου ανάπτυξης και της δίκαιης μεγέθυνσης αυτών των χωρών. Δεδομένου ότι όλες οι χώρες είναι υπεύθυνες για τη στήριξη των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ), προκειμένου να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας, συμφωνώ με τις προτάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την κοινή πρόταση ψηφίσματος, και θα ήθελα να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης του αριθμού των ΛΑΧ κατά το ήμισυ έως το 2020. Η ΛΑΧ-IV πρέπει να στηρίξει συγκεκριμένα μέτρα που θα βοηθήσουν στην εξεύρεση λύσεων για τις αναπτυξιακές ανάγκες των ΛΑΧ, στην καταπολέμηση της φτώχειας και στη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς εισοδήματος και μέσων διαβίωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Στο πλαίσιο της τέταρτης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, είναι σκόπιμο να εξετάσουμε τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2000 και να αξιολογήσουμε την εφαρμογή τους, και συγκεκριμένα: την εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας· την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών· την αύξηση και τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης μητέρας/βρέφους, την καταπολέμηση του ιού HIV/AIDS, την ανάπτυξη περιβαλλοντικής αειφορίας, και την επίτευξη καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όσον αφορά την αναπτυξιακή πολιτική, η διαφορά μεταξύ των λόγων και των έργων της ΕΕ είναι ξεκάθαρη. Διαθέτουμε τους πόρους για την εξάλειψη της φτώχειας. Αυτοί αυξάνονται ακόμη περισσότερο από τα οφέλη της επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης. Εντούτοις, διαπιστώνουμε αύξηση της φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό οφείλεται στο σύστημα που κυριαρχεί στον κόσμο: τον καπιταλισμό, ο οποίος είναι εκ φύσεως άδικος και άνισος. Τονίζουμε τη σημασία του εναλλακτικού ψηφίσματος που κατέθεσε η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, καθώς και τις τροπολογίες που κατατέθηκαν επί του κοινού ψηφίσματος –και δυστυχώς απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία– που εστιάζονται, μεταξύ άλλων, σε θέματα όπως η επισιτιστική κυριαρχία, η αγροτική ανάπτυξη και η ανάγκη να δοθεί τέλος στον εκβιασμό εκ μέρους της ΕΕ ορισμένων αναπτυσσόμενων χωρών βάσει των λεγόμενων συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Είναι σημαντικό να στηρίξουμε τις πιο φτωχές και ευάλωτες χώρες του πλανήτη, στις οποίες περιλαμβάνονται σχεδόν 50 χώρες, οι λαοί των οποίων υφίστανται τις επιπτώσεις των διαδοχικών αποτυχιών εφαρμογής των συμπερασμάτων διαδοχικών διασκέψεων των Ηνωμένων Εθνών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή η κατάσταση οφείλεται στην αποικιοκρατία και στην εκμετάλλευση του πλούτου και του λαού τους. Οι χώρες αυτές δεν είναι φτωχές λόγω του αναπόφευκτου της μοίρας ή λόγω αναπόφευκτων φυσικών περιορισμών ή φραγμών. Το αντίθετο μάλιστα: αρκετές από αυτές είναι πλούσιες, πολύ πλούσιες, σε φυσικούς πόρους.

Σε άλλες περιπτώσεις, η συνέχιση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, με την αδικία και την απανθρωπιά του συστήματος –που είναι ο κυρίαρχος τρόπος οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης του κόσμου– διατηρείται από ετεροβαρείς σχέσεις, οι οποίες δημιουργούν και διατηρούν ανισότητες.

Είναι αποτέλεσμα του ελεύθερου εμπορίου, της χρηματοπιστωτικής απορρύθμισης, της αθέμιτης αλλά επιτρεπτής διαρροής κεφαλαίων σε φορολογικούς παραδείσους, και των πολέμων και συγκρούσεων που υποδαυλίζονται από διαμάχες για τους φυσικούς πόρους.

Η δυνατότητα χειραφέτησης αυτών των λαών και η ανάπτυξη αυτών των χωρών θα επιτευχθούν με την κατάρρευση των θεμελίων αυτού του συστήματος και με μια πραγματική και αλληλέγγυα πολιτική συνεργασίας και αναπτυξιακής βοήθειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. (SK) Περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου ανήκουν στην κατηγορία των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Επιδοκιμάζω την προσπάθεια της ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών, και αναμένω συγκεκριμένες δεσμεύσεις από αυτήν. Κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών, στις πιο φτωχές χώρες καταγράφηκε μεγαλύτερη πρόοδος σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Παρ’ όλα αυτά, ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα: όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση από εισαγόμενα προϊόντα, φτώχεια, χαμηλό επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου και τρωτότητα απέναντι στις κλιματικές αλλαγές και τις φυσικές καταστροφές. Αυτά τα προβλήματα πρέπει να επιλυθούν από όλες τις πλευρές, αλλά δύο σημεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Καταρχάς, σε αυτές τις χώρες πρέπει να υπάρξει εισροή επενδύσεων στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Δεύτερον, είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε στην οικοδόμηση δημοκρατικών δομών σε αυτές τις χώρες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποφασίζουν ανεξάρτητα για τις στρατηγικές προτεραιότητες χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις. Ένα συγκεκριμένο θέμα που πρέπει να επιλυθεί είναι οι διακυμάνσεις της αγοράς προϊόντων και οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτές. Από μια μακροπρόθεσμη οπτική, η απάντηση είναι η διαφοροποίηση της οικονομίας. Από βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη οπτική, είναι σημαντικό να ελέγχονται οι κλονισμοί των τιμών, ιδιαίτερα στον τομέα των τροφίμων. Όσον αφορά τη θέση της ΕΕ, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε σε συνεκτικές εξωτερικές πολιτικές. Το έγγραφο της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου είναι εξαντλητικό, αλλά πρέπει να αποκτήσει μια πιο κριτική προσέγγιση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν συνάδουν με την αναπτυξιακή πολιτική όλες οι δραστηριότητες της ΕΕ στον τομέα του εμπορίου ή των άμεσων εξωτερικών επενδύσεων. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να υποτάσσονται σε αυτήν.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ του εν λόγω εγγράφου, διότι μετά τη διεξαγωγή της ΛΑΧ-ΙΙΙ και την έγκριση του προγράμματος δράσης των Βρυξελλών κάποια θετικά βήματα έχουν σημειωθεί, επί παραδείγματι η πρωτοβουλία «Όλα εκτός από όπλα» και οι αυξήσεις της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, η οποία διπλασιάσθηκε μεταξύ 2000 και 2008, και των άμεσων ξένων επενδύσεων, οι οποίες αυξήθηκαν από 6 σε 33 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, στοιχεία που επέτρεψαν σε 19 χώρες να επιτύχουν ποσοστό αύξησης της οικονομίας 3%. Η τέταρτη διάσκεψη για τις ΛΑΧ πρέπει να είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, με βάσει σαφείς δείκτες και με στόχο τη μείωση του αριθμού των ΛΑΧ κατά το ήμισυ έως το 2020, σε συνδυασμό με αποτελεσματικούς και διαφανείς μηχανισμούς παρακολούθησης και εξασφάλισης συνέχειας. Θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην επισιτιστική ασφάλεια, τον αγροτικό τομέα, τις υποδομές, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την χωρίς αποκλεισμούς αύξηση της οικονομίας, τη δυνατότητα πρόσβασης στις τεχνολογίες και την ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη στις ΛΑΧ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ του εν λόγω ψηφίσματος. Πιστεύω ότι η ΛΑΧ-IV πρέπει να εστιάζεται στην εσωτερική συνοχή πολιτικής για την ανάπτυξη ως σημαντικό παράγοντα μεταστροφής της πολιτικής τόσο σε επίπεδο κρατών όσο και σε διεθνές επίπεδο· ζητεί, συνεπώς, η εκπόνηση πολιτικής σε όλους τους τομείς –όπως είναι το εμπόριο, η αλιεία, το περιβάλλον, ο αγροτικός τομέας, η αλλαγή του κλίματος, η ενέργεια, οι επενδύσεις και ο χρηματοπιστωτικός τομέας– να στηρίζει τις ανάγκες ανάπτυξης που έχουν οι ΛΑΧ με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και τα εχέγγυα για αξιοπρεπές εισόδημα και μέσα διαβίωσης. Παροτρύνω την ΕΕ να τηρήσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και την ελάφρυνση του χρέους και επιβεβαιώνω τη σημασία που έχει η επίτευξη του στόχου που συνίσταται στο να ανέρχεται η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια στο 0,15 έως 0,20% του ΑΕΕ για τις ΛΑΧ, μέσω της προς τον σκοπό αυτόν κινητοποίησης εγχώριων πόρων και, ως συμπληρωματικού μέτρου, μηχανισμών καινοτόμου χρηματοδότησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Πιστεύω ότι η τέταρτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες πρέπει να προτείνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση αυτών των χωρών στην παγκόσμια οικονομία και να βελτιωθεί η πρόσβασή τους στις αγορές της ΕΕ. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες όλων, οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί, μολονότι το Πράσινο Ακρωτήριο ξεχωρίζει εδώ, καθώς έχει σημειώσει κάποια επιτυχία και έχει αυξήσει την ποιότητα ζωής των πολιτών του σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις υπόλοιπες λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η οικονομική κρίση στον ανεπτυγμένο κόσμο φέρνει εμπορικά περιοριστικά μέτρα τα οποία με την σειρά τους οδηγούν σε οικονομικό στραγγαλισμό των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Οικογένειες στα όρια της απόλυτης φτώχειας βλέπουν αύξηση των τιμών των τροφίμων κατά 15% το τελευταίο εξάμηνο, ενώ συνολικά οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί κατά 29% σε σχέση με το 2009 σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Επομένως, το πρόσφατο επίσημο αίτημα που κατέθεσαν οι φτωχές χώρες για άρση του περιορισμού στις εξαγωγές δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η οικονομική κρίση σίγουρα δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις, όμως σκληρές διαπραγματεύσεις στις πλάτες ανθρώπων που ζούνε στην απόλυτη ανέχεια είναι τουλάχιστον ηθικά αμφισβητούμενες.

Το συγκεκριμένο ψήφισμα, το οποίο και υπερψήφισα, τονίζει και προβάλει συγκεκριμένες πολιτικές για τη μεταστροφή αυτής της κατάστασης τόσο σε κρατικό όσο και διεθνές επίπεδο σε πολλούς τομείς όπως στο εμπόριο, στην αλιεία, στο περιβάλλον, στον αγροτικό τομέα, στην αλλαγή του κλίματος, στην ενέργεια, στις επενδύσεις και στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ως στόχο να συμμετάσχει στην τέταρτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες μέσω αυτού του ψηφίσματος. Στηρίζω αυτήν τη συμμετοχή, καθώς πιστεύω επίσης ότι η εν λόγω διάσκεψη θα πρέπει να προαγάγει συνεπείς αναπτυξιακές πολιτικές μέσω της προώθησης μέτρων σε όλους τους τομείς –όπως το εμπόριο, η αλιεία, το περιβάλλον, η γεωργία, η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια, οι επενδύσεις και ο χρηματοπιστωτικός τομέας– προκειμένου να παρασχεθεί ισχυρή στήριξη για τις ανάγκες ανάπτυξης που έχουν οι ΛΑΧ, να καταπολεμηθεί η φτώχεια και να υπάρξουν τα εχέγγυα για αξιοπρεπές εισοδήματα και μέσα διαβίωσης. Όπως κάνει το ψήφισμα υπέρ του οποίου ψήφισα, θα ήθελα κι εγώ να τονίσω ότι, το 2007, το Πράσινο Ακρωτήριο ήταν μία από τις τρεις χώρες που έπαψαν να υπάγονται στο καθεστώς των ΛΑΧ. Πρόκειται για μια χώρα με λίγους πόρους, η οποία όμως κατάφερε να εργαστεί για την ανάπτυξη και να καταπολεμήσει τη φτώχεια. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να συγχαρώ τον λαό του Πράσινου Ακρωτηρίου και την κυβέρνησή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Τάσσομαι υπέρ. Με το εν λόγω ψήφισμα, το ΕΚ: 1. θεωρεί ότι η τέταρτη διάσκεψη για τις ΛΑΧ πρέπει να είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, με βάση σαφείς δείκτες και με στόχο τη μείωση του αριθμού των ΛΑΧ κατά το ήμισυ έως το 2020, σε συνδυασμό με αποτελεσματικούς και διαφανείς μηχανισμούς παρακολούθησης και εξασφάλισης συνέχειας· 2. πιστεύει ότι η ΛΑΧ-IV πρέπει να εστιάζεται στην εσωτερική συνοχή πολιτικής για την ανάπτυξη ως σημαντικό παράγοντα μεταστροφής της πολιτικής τόσο σε επίπεδο κρατών όσο και σε διεθνές επίπεδο· ζητεί, συνεπώς, η εκπόνηση πολιτικής σε όλους τους τομείς –όπως είναι το εμπόριο, η αλιεία, το περιβάλλον, ο αγροτικός τομέας, η αλλαγή του κλίματος, η ενέργεια, οι επενδύσεις και ο χρηματοπιστωτικός τομέας– να στηρίζει τις ανάγκες ανάπτυξης που έχουν οι ΛΑΧ με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και τα εχέγγυα για αξιοπρεπές εισόδημα και μέσα διαβίωσης· 3. παροτρύνει την ΕΕ να τηρήσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και την ελάφρυνση του χρέους· επαναβεβαιώνει τη σημασία που έχει η επίτευξη του στόχου που συνίσταται στο να ανέρχεται η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια στο 0,15 έως 0,20% του ΑΕΕ για τις ΛΑΧ, μέσω της προς τον σκοπό αυτόν κινητοποίησης εγχώριων πόρων και, ως συμπληρωματικού μέτρου, μηχανισμών καινοτόμου χρηματοδότησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς.(IT) Επί του παρόντος 48 χώρες ταξινομούνται ως ΛΑΧ, στις οποίες περίπου 800 εκατομμύρια κάτοικοι ζουν με λιγότερο από 2 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα. Η τιμή του Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης για τις ΛΑΧ αυξήθηκε μόνο κατά 0,04% ανάμεσα στο 2000 και το 2010. Αυτή η υποτονική αύξηση τις απομακρύνει σταδιακά από τους οκτώ αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας που ορίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη το 2000.

Ευτυχώς, μετά την τρίτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, έγιναν κάποια θετικά βήματα στον τομέα της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, γεγονός που επέτρεψε σε 19 χώρες να επιτύχουν ποσοστό αύξησης της οικονομίας 3%. Συμμερίζομαι τη γνώμη του εισηγητή που τονίζει τη σημασία της τέταρτης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών. Οι βασικοί στόχοι πρέπει να επικεντρώνονται στην αναπτυξιακή πολιτική, τη γεωργία και την αλιεία, και πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και καινοτόμου χρηματοδότησης. Ελπίζω ότι η συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη θα μεταφραστεί επίσης σε στήριξη για την υγεία, την εκπαίδευση και την προώθηση της δημοκρατίας, και σε προάσπιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών ως ουσιαστικά στοιχεία της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), γραπτώς.(PL) Επί του παρόντος 48 χώρες ταξινομούνται ως ΛΑΧ, πράγμα που σημαίνει ότι μία στις πέντε χώρες του κόσμου εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία. Η κατηγορία των ΛΑΧ δημιουργήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις αρχές της δεκαετίας του 1970, δηλαδή περισσότερα από 40 χρόνια πριν. Έκτοτε, ο αριθμός των ΛΑΧ έχει διπλασιαστεί, και μόνο τρεις (η Μποτσουάνα, οι Μαλβίδες και το Πράσινο Ακρωτήριο) έπαψαν να περιλαμβάνονται σε αυτήν την ομάδα. Αυτό αποδεικνύει ότι η φτώχεια εξαπλώνεται και ότι η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων που έχουν αναληφθεί έως τώρα είναι ελάχιστη. Η κρίσιμη κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω από την οικονομική κρίση. Οι επιπτώσεις της έχουν επηρεάσει τις ΛΑΧ σε μεγάλο βαθμό και έχουν προκαλέσει περαιτέρω άμβλυνση των προβλημάτων που υφίστανται εκεί. Αυτά προκύπτουν ειδικότερα από το χρέος, τις υψηλές τιμές των τροφίμων και των καυσίμων και την κλιματική αλλαγή. Ως εκ τούτου, στήριξα το ψήφισμα που αφορά την τέταρτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις ΛΑΧ, έχοντας πλήρη επίγνωση της σπουδαιότητάς του και όντας απολύτως πεπεισμένη γι’ αυτό.

Απαιτείται εις βάθος, ολοκληρωμένη ανάλυση και διάγνωση της κατάστασης των ΛΑΧ και συγκεκριμένες προτάσεις που να αφορούν λύσεις με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών αυτών των χωρών βραχυπρόθεσμα και την έξοδό τους από την ομάδα μακροπρόθεσμα. Ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, θα ήθελα να επιστήσω ιδιαίτερα την προσοχή στην έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών για το έργο που έχει αναληφθεί. Δεν μας λείπει η πολιτική βούληση και η προθυμία να βοηθήσουμε αλλά, δυστυχώς, δεν ελέγχουμε επαρκώς τις προσπάθειές μας και, κατά συνέπεια, αυτές δεν είναι πολύ αποτελεσματικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), γραπτώς. (FR) Ως μία εκ των συντακτών του ψηφίσματος σχετικά με την τέταρτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), πιστεύω ότι είναι απολύτως σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιδείξει αταλάντευτη δέσμευση απέναντι στους κατοίκους των ΛΑΧ. Η αύξηση του αριθμού των κρατών που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία (από το 1971, ο αριθμός των ΛΑΧ έχει αυξηθεί από 25 σε 48) απαιτεί από τη διεθνή κοινότητα να εντείνει τις προσπάθειές της, προκειμένου να εκπληρώσει τον στόχο της μείωσης των ΛΑΧ κατά το ήμισυ έως το 2020. Από αυτήν την άποψη, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε πραγματική εσωτερική συνοχή μεταξύ των πολιτικών που επηρεάζουν άμεσα τις ΛΑΧ, όπως η αναπτυξιακή βοήθεια, το εμπόριο, η αλιεία, το περιβάλλον, ο αγροτικός τομέας, η αλλαγή του κλίματος, η ενέργεια, οι επενδύσεις και ο χρηματοπιστωτικός τομέας, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και τα εχέγγυα για αξιοπρεπές εισόδημα και μέσα διαβίωσης για τους κατοίκους των ΛΑΧ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την τέταρτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Σε αυτό το ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερασπίζεται την αρχή της συνοχής μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας και της συνεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι στις σχέσεις της ΕΕ με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, η πολιτική σε όλους τους τομείς –συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της αλιείας, του περιβάλλοντος, του αγροτικού τομέα, της αλλαγής του κλίματος, της ενέργειας, των επενδύσεων και του χρηματοπιστωτικού τομέα– πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο που να στηρίζει τις αναπτυξιακές ανάγκες τους. Επιπλέον, το ψήφισμα επιβεβαιώνει τη σημασία που έχει η επίτευξη του στόχου που συνίσταται στο να ανέρχεται η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια στο 0,15 έως 0,20% του ΑΕΕ για τις ΛΑΧ, και προειδοποιεί για τους δυσμενείς αντικτύπους από την απόκτηση γεωργικής γης, όπως είναι η απαλλοτρίωση μικρών αγροτών και η μη βιώσιμη χρήση γης και υδάτων. Η αρχή της συνοχής έχει ως στόχο την πρόληψη δηλώσεων καλών προθέσεων που ποτέ δεν μετατρέπονται σε δράσεις και την πρόληψη συγκρούσεων τομεακών πολιτικών. Το μόνο που απομένει τώρα είναι η εφαρμογή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), γραπτώς.(FR) Θέλησα να χρησιμοποιήσω την ψήφο μου για να επαναλάβω τη σταθερή δέσμευσή μου για την καταπολέμηση της φτώχειας, είτε κατά των αιτιών της είτε κατά των αποτελεσμάτων της. Δημιουργείται ένα αμείλικτο χάσμα μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και της παγκόσμιας οικονομίας, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο στον οποίο τα θύματα είναι οι πληθυσμοί. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τις καθυστερήσεις ως προς την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, πράγμα που καθιστά επείγουσα την ανάληψη συντονισμένης δράσης από την ΕΕ και τα Ηνωμένα Έθνη. Οι τομείς προτεραιότητας είναι γνωστοί: επισιτιστική ασφάλεια, πρόσβαση στο νερό και την υγειονομική περίθαλψη και αλφαβητισμός. Οι λύσεις είναι επίσης γνωστές, αλλά λυπούμαι διότι οι δηλώσεις καλών προθέσεων σπάνια μετατρέπονται σε πράξεις. Ωστόσο, με την προσπάθεια για μια καλύτερη κατανομή του πλούτου, με τη στήριξη των ΛΑΧ στον δρόμο προς την ανάπτυξη και τη δημοκρατία, και με την καταπολέμηση της φρενήρους κερδοσκοπίας στις τιμές των προϊόντων, αυτές οι εξαιρετικά ευάλωτες χώρες θα μπορέσουν να ξεφύγουν από τον φαύλο κύκλο της φτώχειας. Δεν είναι μόνο ευθύνη· είναι μια απαίτηση ασφάλειας για την Ένωση, διότι η φτώχεια είναι δυστυχώς συχνά πηγή αστάθειας.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0226/2011 (Έκθεση προόδου 2010 για την Ισλανδία)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω υπέρ της εν λόγω έκθεσης, διότι στηρίζω την ένταξη της Ισλανδίας στην ΕΕ, με την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση θα επιτύχει να εξασφαλίσει τη στήριξη των πολιτών της γι’ αυτήν την εθνική πολιτική δέσμευση.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ του εν λόγω ψηφίσματος. Επικροτώ την προοπτική της ένταξης της Ισλανδίας στην ΕΕ, διότι η Ισλανδία έχει μια ισχυρή δημοκρατική παράδοση και πολιτική παιδεία, η οποία θα της δώσει τη δυνατότητα να εισέλθει στην ομάδα των κρατών μελών της ΕΕ απρόσκοπτα. Θεωρώ ότι η προσχώρηση της Ισλανδίας στην ΕΕ θα ενισχύσει τις προοπτικές της Ένωσης να διαδραματίσει έναν περισσότερο ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στη Βόρεια Ευρώπη και στην Αρκτική συμβάλλοντας στην πολυμερή διακυβέρνηση και στις λύσεις βιώσιμης πολιτικής στην περιοχή. Η Ισλανδία συμμετέχει ήδη ενεργά τόσο στο Συμβούλιο Βορείων Χωρών όσο και στην πολιτική της βόρειας διάστασης της ΕΕ, στο Ευρω-αρκτικό Συμβούλιο της Θάλασσας του Μπάρεντς και στο Αρκτικό Συμβούλιο που αποτελεί το κύριο πολυμερές φόρουμ συνεργασίας στην Αρκτική. Η προσχώρηση της Ισλανδίας στην ΕΕ θα εδραίωνε περαιτέρω την ευρωπαϊκή παρουσία στο Αρκτικό Συμβούλιο. Η Ισλανδία μπορεί να παράσχει πολύτιμη συμβολή στις πολιτικές της ΕΕ λόγω της πείρας της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως όσον αφορά τη χρησιμοποίηση γεωθερμικής ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης προόδου του 2010 για την Ισλανδία που συνέταξε ο συνάδελφός μου Cristian Preda, διότι φρονώ ότι ήρθε πλέον η ώρα να αξιολογηθεί η ευρωπαϊκή προοπτική αυτού του κράτους. Καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, οι ισλανδικές αρχές επέδειξαν πραγματική δέσμευση σε αυτήν τη διαδικασία και ισχυρή πολιτική βούληση για την έγκαιρη εκπλήρωση όλων των κριτηρίων αξιολόγησης.

Καταρχάς, η Ισλανδία έχει μια μακρά παράδοση δημοκρατίας. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η συνεργασία με πρωτοπόρες διεθνείς οργανώσεις αποτελούν θέματα ύψιστης προτεραιότητας στην πολιτική ατζέντα της Ισλανδίας. Όσον αφορά το οικονομικό μέτωπο, οι αρχές έχουν ήδη σχεδιάσει μια προενταξιακή στρατηγική, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφοροποίηση των επιχειρηματικών τομέων τους και η έξοδός τους από την ύφεση. Φρονώ ότι η Ισλανδία μπορεί να αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του κράτους μέλους της ΕΕ. Θα αναφέρω ότι, επί του παρόντος, πληρούνται οι απαιτήσεις 10 υπό διαπραγμάτευση κεφαλαίων. Σε αυτό το πλαίσιο, επικροτώ την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία τον Ιούνιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Baudis (PPE), γραπτώς.(FR) Η εν λόγω έκθεση περιγράφει πολύ καλά τις σημερινές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ισλανδία. Μετά τη Συνθήκη του Παρισιού, διατηρήσαμε φιλικούς, στενούς δεσμούς και δεσμούς συνεργασίας με αυτήν τη χώρα. Υπέστη βαρύ πλήγμα από την οικονομική, χρηματοπιστωτική και τραπεζική κρίση. Πρέπει να πραγματοποιηθούν μεταρρυθμίσεις, και πρέπει να τις ενθαρρύνουμε.

Μετά την εκκίνηση της διαδικασίας προσχώρησης, ξεκινήσαμε έναν ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο με την ισλανδική κυβέρνηση, η οποία έχει επίσης εκφράσει την επιθυμία να προσχωρήσει στη ζώνη του ευρώ. Η διεύρυνση για την ένταξη της Ισλανδίας θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής στην περιοχή της Αρκτικής, ιδιαίτερα όσον αφορά την αλιεία, τις θαλάσσιες μεταφορές, την επιστημονική έρευνα και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Ωστόσο, η Ευρώπη δεν είναι δεκανίκι ή θεραπεία για μια οικονομική κρίση. Από την Ισλανδία εξαρτάται να προσυπογράψει ρητά ένα πραγματικό σχέδιο ενσωμάτωσης στην υπόλοιπη Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Επιδοκιμάζω την προοπτική να έχει η ΕΕ ως νέο μέλος μια χώρα με ισχυρή δημοκρατική παράδοση και πολιτική παιδεία. Η Ισλανδία πέτυχε θετικές επιδόσεις στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου συνεργασίας με διεθνείς μηχανισμούς για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προσχώρηση της Ισλανδίας στην ΕΕ θα διευρύνει περαιτέρω τον ρόλο της Ένωσης ως παγκόσμιου προωθητή και προασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Η Ισλανδία μπορεί επίσης να παράσχει πολύτιμη συμβολή στις πολιτικές της ΕΕ λόγω της πείρας της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως όσον αφορά τη χρησιμοποίηση γεωθερμικής ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η προσχώρηση της Ισλανδίας στην ΕΕ θα ενισχύσει τις προοπτικές της Ένωσης να διαδραματίσει έναν περισσότερο ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στη Βόρεια Ευρώπη και στην Αρκτική συμβάλλοντας στην πολυμελή διακυβέρνηση και στις λύσεις βιώσιμης πολιτικής στην περιοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), γραπτώς. (EN) Ψήφισα κατά της εν λόγω έκθεσης. Με τη σπουδή για διεύρυνση, φοβούμαι ότι το Κοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αγνοούν θέματα στρατηγικής σημασίας για τα κράτη μέλη. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι, για μία ακόμη φορά, η Ισλανδία και οι Νήσοι Φερόε αύξησαν μαζικά τα προτεινόμενα αλιεύματα σκουμπριού το 2011, θέτοντας σε κίνδυνο τα αποθέματα και τη βιωσιμότητα του τομέα αλιείας ανοιχτής θάλασσας. Αυτή η εξωφρενική συμπεριφορά βγάζει στην επιφάνεια το ψέμα ότι η Ισλανδία βρίσκεται στο προσκήνιο της βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας. Το περασμένο καλοκαίρι, ως απάντηση στην αδιάλλακτη θέση της Ισλανδίας επί του θέματος, πληροφορηθήκαμε ότι η Επιτροπή μελετούσε το ενδεχόμενο να αναστείλει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την ένταξη της Ισλανδίας στην ΕΕ· ωστόσο, φαίνεται ότι δεν έχουν γίνει πολλά σε αυτόν τον τομέα. Η προσχώρηση της Ισλανδίας στο «κλαμπ της ΕΕ» δεν μπορεί και δεν πρέπει να προχωρήσει τη στιγμή που η Ισλανδία αγνοεί κατάφωρα τους κανόνες αυτού του κλαμπ. Όπως τέθηκε σε έναν τίτλο εφημερίδας, πραγματικά θα παρακολουθούμε την Ισλανδία να στρέφεται από την κατάρρευση των τραπεζών της στην εξαφάνιση της εξαιρετικά πολύτιμης αλιείας μας;

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης προόδου του 2010 για την Ισλανδία, καθώς πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε την ένταξη μίας από τις παλαιότερες ευρωπαϊκές δημοκρατίες στην ΕΕ, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι απαραίτητες απαιτήσεις, όπως η κατάργηση της φαλαινοθηρίας και της εμπορίας προϊόντων φάλαινας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Από όλες τις χώρες που προτείνονται προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ισλανδία είναι η καλύτερα προετοιμασμένη γι’ αυτό και για να υιοθετήσει τις αξίες και τις αρχές που διέπουν τη δράση της Ένωσης. Πιστεύω ότι η Ένωση θα κερδίσει από τη συμβολή της Ισλανδίας. Γενικά, η Ισλανδία έχει τα ίδια πρότυπα, και σε ορισμένες περιπτώσεις υψηλότερα από αυτά στα οποία στοχεύει η Ένωση. Πιστεύω ότι οι προσαρμογές που πρέπει ακόμη να γίνουν δεν θα καθυστερήσουν πάρα πολύ τη διαδικασία προσχώρησης.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Αυτή η πρόταση ψηφίσματος αφορά την έκθεση προόδου του 2010 για την πορεία της Ισλανδίας προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Ισλανδίας ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2010. Πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσχώρησης της Ισλανδίας και την εξασφάλιση της επιτυχούς προσχώρησής της: πρόκειται για μια χώρα με ισχυρή δημοκρατική παράδοση και πολιτική παιδεία και η προσχώρησή της θα διευρύνει περαιτέρω τον ρόλο της Ένωσης ως παγκόσμιου προωθητή και προασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Η Ισλανδία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών και διαθέτει μια οικονομία της αγοράς που θα μπορούσε να παράσχει ορισμένα πλεονεκτήματα στην ΕΕ, ιδιαίτερα στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας. Εντούτοις, η Ισλανδία πρέπει να επιδείξει πραγματικό ενδιαφέρον και να συνεργαστεί για την επίλυση σημαντικών ζητημάτων στον τομέα της διαχείρισης της αλιείας. Σύμφωνα με την έκθεση που κατατέθηκε, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τομέα της αλιείας. Ελπίζω ότι αυτά τα εκκρεμή ζητήματα μπορούν να επιλυθούν άμεσα, ούτως ώστε η διαδικασία προσχώρησης της Ισλανδίας να είναι επιτυχής.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η θέση μας καταρχήν όσον αφορά τη διαδικασία προσχώρησης νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πασίγνωστη: όταν λαμβάνεται αυτή η απόφαση, πρέπει να βασίζεται στη βούληση του ενδιαφερόμενου λαού, προς τον οποίο πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Συνεπώς, αναμένουμε τη θέση του λαού της Ισλανδίας σχετικά με την ένταξη, προκειμένου να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη αυτήν τη θέση στο μέλλον. Πέρα από αυτήν την αρχή, απείχαμε επίσης από αυτήν την ψηφοφορία λόγω της θεμελιώδους βάσης των διαδικασιών διεύρυνσης της ΕΕ, δεδομένου του καπιταλιστικού χαρακτήρα της διαδικασίας ένταξης και των στόχων που αυτή επιδιώκει. Όταν εξαντλούνται οι απομακρυσμένες περιοχές που προκύπτουν από προηγούμενες διευρύνσεις, δημιουργείται η ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης και κατάκτησης νέων αγορών.

Δεν μας ικανοποιούν ορισμένες από τις απαιτήσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ισλανδία, συμπεριλαμβανομένων όσων περιέχονται σε αυτήν την έκθεση. Για παράδειγμα, οι απαιτήσεις για ελευθέρωση ορισμένων τομέων, ειδικότερα του χρηματοπιστωτικού τομέα, ο οποίος είναι εξαιρετικά σημαντικός καθώς ήταν ένας από τους τομείς που ευθύνονταν για την κρίση στην περιοχή, η αποφυγή της οποίας κατέστη δυνατή μόνο με τη σαφή παρέμβαση του κράτους.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Απείχαμε από αυτήν την ψηφοφορία λόγω της θέσης μας σχετικά με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένουμε τη θέση του λαού της Ισλανδίας επί της προσχώρησης, προκειμένου να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη αυτήν τη θέση στο μέλλον.

Ωστόσο, μας δυσαρεστούν ορισμένες από τις απαιτήσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ισλανδία, συμπεριλαμβανομένων όσων περιέχει η εν λόγω έκθεση, με τις οποίες διαφωνούμε εντελώς: απαιτήσεις για ελευθέρωση ορισμένων τομέων, ειδικότερα του χρηματοπιστωτικού τομέα, ο οποίος είναι εξαιρετικά σημαντικός καθώς ήταν ένας από τους τομείς που ευθύνονταν για την κρίση στην περιοχή, η αποφυγή της οποίας κατέστη δυνατή μόνο με τη σαφή παρέμβαση του κράτους και τη λαϊκή παρέμβαση.

Αναμένουμε τις μελλοντικές εξελίξεις, και συγκεκριμένα το δημοψήφισμα της 9ης Απριλίου 2011, για μια πιο σαφή θέση σχετικά με την ένταξη της χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς.(FR) Θα ήθελα να εξηγήσω γιατί απείχα από το εν λόγω κείμενο, όπως κάνω κάθε φορά που διενεργείται εδώ ψηφοφορία επί εκθέσεων σχετικά με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με μια ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό δεν συμβαίνει διότι αμφισβητώ το δικαίωμα της Ισλανδίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση· συμβαίνει διότι πιστεύω ότι η ένταξή της δεν είναι καλή ιδέα. Μάλιστα, η μεγάλη πλειοψηφία του λαού της Ισλανδίας φαίνεται να έχει την ίδια άποψη. Η απόφαση για την αίτηση προσχώρησης ελήφθη σε μια στιγμή πανικού, μετά την κατάρρευση του ισλανδικού τραπεζικού συστήματος, προκειμένου να υπάρξει κάποιο όφελος από την ευρωπαϊκή στήριξη.

Όλοι γνωρίζουν ότι η Ισλανδία θέλει να υιοθετήσει το ευρώ χωρίς να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που είναι ανόητο τη στιγμή που γνωρίζουμε τι επιπτώσεις έχει αυτό, και ότι η Ισλανδία είναι μέλος της ευρωπαϊκής οικονομικής ζώνης και του χώρου Σένγκεν. Εν πάση περιπτώσει, η τελική απόφαση εξαρτάται από τον ισλανδικό λαό. Και ελπίζω ότι εάν όλοι πουν «όχι», θα εισακουστούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ του εν λόγω εγγράφου, διότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2010 και είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσχώρησης της Ισλανδίας και να εξασφαλισθεί ότι η προσχώρησή της θα είναι επιτυχής. Η Ισλανδία μπορεί να παράσχει πολύτιμη συμβολή στις πολιτικές της ΕΕ λόγω της πείρας της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως όσον αφορά τη χρησιμοποίηση γεωθερμικής ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η προσχώρηση της Ισλανδίας στην ΕΕ, θα ενισχύσει τις προοπτικές της Ένωσης να διαδραματίσει έναν περισσότερο ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στη Βόρεια Ευρώπη και στην Αρκτική συμβάλλοντας στην πολυμελή διακυβέρνηση και στις λύσεις βιώσιμης πολιτικής στην περιοχή. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να δοθούν στους πολίτες της ΕΕ σαφείς κα πλήρως εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες της προσχώρησης της Ισλανδίας. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προς αυτόν τον σκοπό, και θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό να ακουσθούν οι ανησυχίες και οι ερωτήσεις των πολιτών και να αντιμετωπιστούν, καθώς και να υπάρξει ανταπόκριση στις απόψεις τους και στα ενδιαφέροντά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς.(IT) Παρείχα την απόλυτη στήριξή μου στο ψήφισμα σχετικά με την έκθεση προόδου του 2010 για την Ισλανδία που τέθηκε σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Τη χρονιά που πέρασε, η Ισλανδία επέδειξε την προθυμία της να συμμορφωθεί σε πολλά μέτωπα με την ευρωπαϊκή πολιτική και με τις αρχές που την εμπνέουν. Η ισχυρή δημοκρατική παράδοση και πολιτική παιδεία της, η πρόοδος στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας και η ιδιαίτερη προσοχή που δόθηκε στον οικονομικό τομέα, ο οποίος οδεύει όλο και περισσότερο προς την εκπλήρωση των κριτηρίων που έχει ορίσει η Ευρώπη, την καθιστούν μια χώρα της οποίας η προσχώρηση στην ΕΕ μπορεί να θεωρηθεί μόνο θετική, κυρίως διότι θα εδραίωνε περαιτέρω την ευρωπαϊκή παρουσία στο Αρκτικό Συμβούλιο. Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ενίσχυση του νομοθετικού περιβάλλοντος όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και πρόσβασης στην ενημέρωση, και τα υψηλά επίπεδα επένδυσης στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην ανάπτυξη με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, αποδεικνύουν τη φιλοπονία της χώρας και τη σταθερή επιθυμία της να ευθυγραμμιστεί με την Ευρώπη. Τον τελικό λόγο θα έχει ο λαός της Ισλανδίας: θα πρέπει να συμμετάσχει σε δημοψήφισμα, και ελπίζω ότι θα επιλέξει την ένταξη στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένειά μας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ του εν λόγω ψηφίσματος το οποίο, μεταξύ άλλων, «εκφράζει ικανοποίηση για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των εκπροσώπων των κυβερνήσεων της Ισλανδίας, των Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με το ζήτημα Icesave, κυρίως σχετικά με την παροχή εγγυήσεων της αποπληρωμής των δαπανών που προέκυψαν στην καταβολή των ελάχιστων εγγυήσεων στους καταθέτες σε υποκαταστήματα της Landsbanki Islands hf. στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Κάτω Χώρες· χαιρετίζει την έγκριση της συμφωνίας με πλειοψηφία τριών τετάρτων από το ισλανδικό κοινοβούλιο στις 17 Φεβρουαρίου 2011» και «λαμβάνει γνώση της απόφασης του Προέδρου της Ισλανδίας να θέσει τον νόμο σε δημοψήφισμα και ελπίζει ότι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα τεθεί τέρμα στη διαδικασία επί παραβάσει η οποία κινήθηκε στις 26 Μαΐου 2010 από την Εποπτική Αρχή της ΕΖΕΣ κατά της κυβέρνησης της Ισλανδίας».

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Αυτό το κείμενο καταδικάζει την άρνηση του ισλανδικού λαού να αποπληρώσει τα χρέη που δημιουργήθηκαν από τις ιδιωτικές τράπεζες, μολονότι ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία κατά της αποπληρωμής. Τον υποχρεώνει αυστηρά να εφαρμόσει τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Επιδοκιμάζει τα σχέδια του ΔΝΤ για τη χώρα. Προτείνει τη διεξαγωγή στην Ισλανδία μιας εκστρατείας υπό την αιγίδα της Επιτροπής, με βάση το μοντέλο της ιρλανδικής εκστρατείας, εν αναμονή του εθνικού δημοψηφίσματος σχετικά με την προσχώρηση στην ΕΕ. Καταψήφισα αυτές τις επαναλαμβανόμενες επιδείξεις ισχύος σε βάρος του ισλανδικού λαού και την πρόχειρη λογική της φιλελεύθερης εξομάλυνσης η οποία διακατέχει το κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η Ισλανδία λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα με στόχο τη μελλοντική προσχώρηση στην ΕΕ, και βρίσκεται στην καλύτερη θέση μεταξύ των υποψήφιων προς ένταξη χωρών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσχώρησης. Ωστόσο, το πρόσφατο θέμα που αφορά την αποπληρωμή προς τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο των κεφαλαίων που έχασαν πολίτες αυτών των χωρών οι οποίοι είχαν επενδύσει σε μια χρεοκοπημένη ισλανδική τράπεζα θα μπορούσε να δημιουργήσει προσκόμματα στην προσχώρηση της χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η Ισλανδία συνεργάζεται ήδη στενά με την ΕΕ ως μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), των συμφωνιών Σένγκεν και του κανονισμού του Δουβλίνου. Η Ισλανδία επιτυγχάνει επίσης πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν υψηλά επίπεδα επένδυσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και η ανάπτυξη, πράγμα που δίνει στην Ισλανδία μια πολύ καλή θέση διεθνώ