Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0289(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0069/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0069/2011

Συζήτηση :

PV 09/05/2011 - 19
CRE 09/05/2011 - 19

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2011 - 11.12
CRE 10/05/2011 - 11.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/09/2012 - 11.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0205
P7_TA(2012)0350

Συζητήσεις
Δευτέρα 9 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

19. Εισαγωγή αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του Vital Moreira, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εισαγωγή αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν [COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD)] (A7-0069/2011)

 
  
MPphoto
 

  Vital Moreira, εισηγητής.(PT) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση αυτή, στην πραγματικότητα, δεν συντάχθηκε από εμένα. Είμαι κατά σύμπτωση εισηγητής, ο οποίος επιστρατεύθηκε την τελευταία στιγμή επειδή ο αρχικός εισηγητής σταμάτησε να εργάζεται επί της έκθεσης. Κατά συνέπεια, ως πρόεδρος της επιτροπής, ανέλαβα σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό. Εκτός από κατά σύμπτωση εισηγητής, είμαι επίσης και διστακτικός εισηγητής διότι, στην πραγματικότητα, δεν ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής και έχω έντονες αντιρρήσεις για το περιεχόμενό της. Παρ’ όλα αυτά, έτσι είναι τα πράγματα και εμπίπτει στην αρμοδιότητά μου να αποδεχθώ ευγενικά τα καθήκοντα που μου ανατέθηκαν.

Όπως γνωρίζουμε, η έκθεση αυτή σχετικά με την παραχώρηση έκτακτων εμπορικών προτιμήσεων στο Πακιστάν ξεκίνησε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Δεδομένου ότι πρόκειται για έκτακτες προτιμήσεις που δεν συνάδουν με τον κανόνα περί απαγόρευσης θετικών ή αρνητικών διακρίσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί παρέκκλιση από τον ΠΟΕ πριν από τη χορήγηση των εν λόγω εμπορικών προτιμήσεων. Παρ’ όλα αυτά, η Επιτροπή κατέθεσε την πρόταση ενώπιον του Κοινοβουλίου, η δε Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, της οποίας προεδρεύω, αποφάσισε να προχωρήσει σε συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης της οποίας είμαι ο κατά σύμπτωση εισηγητής. Το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας φέρνουμε στο Σώμα.

Το ζήτημα, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, προκάλεσε μάλλον διαφωνίες στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου όσον αφορά το εάν –και αυτό ήταν το πρόσχημα για την πρόταση της Επιτροπής– θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τις εμπορικές προτιμήσεις ως μέσο για την παροχή επείγουσας βοήθειας προς μια συγκεκριμένη χώρα, όσον αφορά τη διάρκεια και την παράταση των εν λόγω εμπορικών προτιμήσεων και, τέλος, όσον αφορά το ποιοι όροι θα έπρεπε να επιβληθούν στον δικαιούχο, το Πακιστάν στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία στην επιτροπή ψήφισε υπέρ της πρότασης της Επιτροπής για τη χορήγηση στο Πακιστάν των έκτακτων αυτών προτιμήσεων, στην πραγματικότητα η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ψήφισε επίσης αρκετές τροπολογίες με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων των εμπορικών αυτών πλεονεκτημάτων που χορηγούνται στο Πακιστάν συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της υιοθέτησης ρήτρας διασφάλισης σε περίπτωση που οι εισαγωγές από το Πακιστάν αυξηθούν υπερβολικά λόγω της μείωσης ή της κατάργησης των εμπορικών δασμών. Άλλες τροπολογίες αφορούν, για παράδειγμα, απαιτήσεις ότι το Πακιστάν δεν θα δημιουργήσει ή καταργήσει τους περιορισμούς που έχει σχετικά με την εξαγωγή βασικών αγαθών.

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι οι προσπάθειές μας στο θέμα αυτό θα μπορούσαν να αποδειχθούν εντελώς μάταιες εάν δεν εξασφαλιστεί η παρέκκλιση του ΠΟΕ· δεν γνωρίζουμε προς το παρόν πότε, ή αν θα δοθεί τελικά. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν οι προσπάθειές μας αποδειχθούν μάταιες, συνιστά τουλάχιστον μια εξαιρετική ευκαιρία να συζητήσουμε για το πόσο λογικό είναι να χρησιμοποιούνται έκτακτα εμπορικά πλεονεκτήματα ως μέσο για την παροχή επείγουσας βοήθειας –ή, όπως στην προκειμένη περίπτωση, ως μέσο πολιτικής επιστροφής χρημάτων προς μια συγκεκριμένη χώρα– και ποια είναι τα όρια μιας τέτοιας χρήσης.

Διατρέχουμε, ως εκ τούτου, τον κίνδυνο να δημιουργηθούν επικίνδυνα προηγούμενα ή, ακόμη χειρότερα, να γίνεται πολιτική χρήση των εμπορικών προτιμήσεων, η οποία θα πρέπει ίσως να ακολουθεί κριτήρια που είναι μάλλον πιο αντικειμενικά και βασίζονται μάλλον λιγότερο στη διακριτική ευχέρεια και το γενικότερο πλαίσιο από ό,τι στη συγκεκριμένη περίπτωση.

 
  
MPphoto
 

  Neelie Kroes, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, συζητάμε σήμερα για μια νομοθετική πρόταση που αφορά αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν. Η πρόταση αυτή κατατέθηκε από την Επιτροπή κατόπιν ρητής αίτησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον απόηχο των πλημμύρων που έπληξαν το Πακιστάν το καλοκαίρι του περασμένου έτους και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στη χώρα και τους πολίτες της.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου για τη σκληρή δουλειά και την υποστήριξή τους προς την πρόταση. Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στη θέσπιση μονομερούς και προσωρινής αναστολής των εισαγωγικών δασμών για 75 εξαγωγικά είδη του Πακιστάν. Οι εν λόγω εμπορικές προτιμήσεις θα ελευθερώσουν το ένα τέταρτο περίπου των πακιστανικών εισαγωγών προς την ΕΕ και θα είναι διαθέσιμες για δύο έτη, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι τέτοιου είδους εμπορικές παραχωρήσεις, ιδιαίτερα σε ευαίσθητους τομείς όπως η κλωστοϋφαντουργία, ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στη βιομηχανία της ΕΕ, και ως εκ τούτου διασφαλίσαμε τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των αναγκών του Πακιστάν και των συμφερόντων της βιομηχανίας μας και των άλλων προμηθευτριών χωρών.

Ο αριθμός των προϊόντων που έχουν επιλεγεί είναι περιορισμένος. Έχει καθοριστεί ανώτατο όριο για την ελευθέρωση πολύ ευαίσθητων ειδών, η δε ελευθέρωση θα ισχύσει μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Εν τω μεταξύ, ζητήσαμε επίσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου να μας χορηγήσει παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανόνες του ΠΟΕ ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα προτεινόμενα μέτρα. Όπως γνωρίζετε, εξακολουθούμε να συζητούμε το ζήτημα αυτό με τα άλλα μέλη του ΠΟΕ και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε μια λύση σύντομα.

Οι εικόνες των ανθρώπων που έχουν χάσει τα μέσα βιοπορισμού τους ίσως να μην είναι πλέον παρούσες στο μυαλό όλων μας, δεν πρέπει όμως να λησμονούμε το τεράστιο κόστος των καταστροφικών αυτών πλημμυρών, τόσο από την άποψη των ανθρωπιστικών αναγκών όσο και της οικονομικής καταστροφής. Τα παρόντα μέτρα για το εμπόριο δεν είναι «μεμονωμένα», έρχονται δε να συμπληρώσουν τη σημαντική ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια –ύψους 480 εκατ. ευρώ– που έχει χορηγήσει η ΕΕ στο Πακιστάν. Απαιτούνται, ωστόσο, φιλόδοξα εμπορικά μέτρα για τη βιώσιμη ανάκαμψη της οικονομίας του Πακιστάν, πρέπει δε να αποτελούν μέρος της μεσοπρόθεσμης ανταπόκρισής μας στις πρωτοφανείς αυτές φυσικές καταστροφές. Επομένως, ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα στηρίξει την πρόταση.

Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ σε ορισμένες από τις τροπολογίες που έχουν προταθεί. Δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες για όλες, επιτρέψτε μου όμως να επισημάνω τις σημαντικότερες. Γνωρίζω ότι υπάρχουν αιτήματα η παροχή των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων να εξαρτάται από την τήρηση εκ μέρους του Πακιστάν ορισμένων θεμελιωδών αρχών. Κατανοώ τις ανησυχίες που ενδέχεται να υπάρχουν από την άποψη αυτή, και γνωρίζετε ότι τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μακροχρόνιας σχέσης μας με το Πακιστάν. Ωστόσο, λόγω του προσωρινού χαρακτήρα της παρέκκλισης για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή πιστεύει ότι η εξάρτηση από όρους δεν θα ήταν σκόπιμη.

Ο διάλογός μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που έχουμε συνάψει με το Πακιστάν αποτελεί το κατάλληλο φόρουμ για την εξέταση τέτοιων ζητημάτων με το Πακιστάν και την επίτευξη βιώσιμων λύσεων. Όσον αφορά τις διατάξεις που θα υποχρέωναν το Πακιστάν να μην διατηρήσει, να μην εισαγάγει ή να μην αυξήσει δασμούς, ούτε και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, ή άλλους περιορισμούς στην εξαγωγή ή την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων, πιστεύω ότι οι όροι αυτοί θα υπονόμευαν σοβαρά τη χορήγηση των προτιμήσεων και ότι αντίκεινται προς το πνεύμα, τη φύση και τον σκοπό του κανονισμού μας. Επιπλέον, δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε στο Πακιστάν, μέσω του παρόντος κανονισμού, να εφαρμόζει μέτρα τα οποία συνάδουν με τις διεθνείς του υποχρεώσεις.

Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με την εισαγωγή μηχανισμού που θα επιτρέπει την επιβολή ορίων στις αδασμολόγητες εισαγωγές για τις δασμολογικές ποσοστώσεις του Πακιστάν όταν ο όγκος των εισαγωγών των ελευθερωμένων προϊόντων αυξηθεί πέρα από ορισμένα επίπεδα. Συμφωνώ επίσης ότι θα πρέπει να αρθούν οι προτιμήσεις για οποιοδήποτε προϊόν προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρές δυσχέρειες σε κοινοτικό παραγωγό παρομοίων ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, όπως θα καθορίζεται με έρευνα που θα διενεργεί η Επιτροπή. Θα μπορούσαμε επίσης να συμφωνήσουμε με μηχανισμούς για την καθιέρωση τελωνειακής επιτήρησης των εισαγωγών που καλύπτονται από τον κανονισμό, σε συνδυασμό με τριμηνιαία υποβολή εκθέσεων. Ωστόσο, ένας μηχανισμός για την εκ των προτέρων επιτήρηση θα δημιουργούσε αδικαιολόγητο φόρτο όσον αφορά τις απαιτήσεις αδειοδότησης των διοικήσεων.

Σημειώνω, τέλος, ότι υπάρχουν αιτήματα να περιοριστεί η διάρκεια των εμπορικών προτιμήσεων σε ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρέκκλισης. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ προβληματικό αυτό.

Η Επιτροπή πρότεινε αρχικά την εφαρμογή έκτακτων μέτρων για περίοδο τριών ετών. Στη συμβιβαστική του πρόταση, η οποία αντανακλάται στο αίτημα παρέκκλισης προς τον ΠΟΕ, το Συμβούλιο περιόρισε τη διάρκεια στα δύο έτη, με δυνατότητα παράτασής της κατά ένα ακόμη έτος. Ο ακόμη μεγαλύτερος περιορισμός της διάρκειας, ωστόσο, στο ένα έτος θα διαβρώσει τα πλεονεκτήματα των μέτρων των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων με αποτέλεσμα να χάσουν το νόημά τους.

Επιτρέψτε μου επίσης να επισημάνω ότι η συμβιβαστική λύση που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο στις 10 Νοεμβρίου βασίστηκε στην υπαγωγή επτά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης σε δασμολογικές ποσοστώσεις και όχι σε πλήρη ελευθέρωση. Ο συμβιβασμός αυτός αποτέλεσε τη βάση για το επακόλουθο αίτημα παρέκκλισης προς τον ΠΟΕ. Δεν αντικατοπτρίζεται, ωστόσο, στις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως αποτέλεσμα δε της διαβούλευσης με μέλη του ΠΟΕ ενδέχεται να είναι απαραίτητο να υπαχθούν λίγα επιπλέον προϊόντα στις δασμολογικές ποσοστώσεις.

Η παρέκκλιση, αν χορηγηθεί, θα αποτελέσει το ανώτατο όριο των προτιμήσεων που η ΕΕ θα μπορούσε να εκχωρήσει στο Πακιστάν υπό τους όρους αυτούς και, κατά συνέπεια, ο κανονισμός θα πρέπει να αντανακλά το περιεχόμενο της παρέκκλισης του ΠΟΕ όταν αυτή συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Επιτρέψτε μου ακόμη να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή θα διενεργεί ετήσια εκτίμηση των επιπτώσεων για τις αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις που χορηγούνται στο Πακιστάν και θα την υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αυτός δε είναι ένας ακόμη λόγος για να μην μειωθεί η διάρκεια της εφαρμογής του εν λόγω μέσου.

Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεργασία του σε αυτό το ευαίσθητο θέμα. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεργαστεί στενά με το Κοινοβούλιο προκειμένου να εγκριθεί η παρούσα πρόταση και να καταδείξει την αποφασιστικότητα της ΕΕ να ενεργεί με υπευθυνότητα έναντι χωρών που βρίσκονται σε ανάγκη.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.(RO) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε την παρούσα έκθεση του κ. Moreira. Γιατί; Ο λόγος είναι διότι περιμένουμε επί του παρόντος την απόφαση για την παρέκκλιση που ζητήθηκε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου σχετικά με το θέμα που ουσιαστικά συζητείται.

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι σημαντικό, στο πλαίσιο αυτό, να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς τους άλλους εμπορικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ένωση πρέπει να συνεχίσει να είναι αποφασισμένη να συμπληρώσει την επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια που απλόχερα παρείχε στο Πακιστάν κατά την αρχική φάση με εμπορικά μέτρα τα οποία αποσκοπούν στη βιώσιμη ανάκαμψη της πακιστανικής οικονομίας. Οι διπλωματικές διαβουλεύσεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου απαιτούν σίγουρα χρόνο εφόσον πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των εμπορικών εταίρων της Ένωσης. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων αυτών είναι επί του παρόντος αβέβαιο. Ωστόσο, όπως μας υπενθυμίζουν τα πρόσφατα γεγονότα, είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε ένα Πακιστάν σταθερό, που ευημερεί, που δεν θα παρασυρθεί στον κατήφορο του εξτρεμισμού και θα είναι σε θέση να ενεργεί ως εταίρος στην προσπάθεια καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Ως εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου βουλευτές στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου για την έγκριση των κυριότερων σημείων που αναπτύξαμε στη γνωμοδότησή μας. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω δύο από τα σημεία αυτά. Το πρώτο, το οποίο είναι ίσως το σημαντικότερο για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και αναφέρθηκε επίσης από την Επίτροπο, είναι η απαίτηση να μην αποσυνδεθούν οι προϋποθέσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των βασικών προτύπων του δικαιώματος στην εργασία, από τη χορήγηση εμπορικών προτιμήσεων. Πιστεύω ότι υπάρχει απόκλιση απόψεων ως προς το σημείο αυτό. Δεδομένου ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν βασικό στοιχείο της συμφωνίας που δεσμεύει την ΕΕ και το Πακιστάν, οι αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις που προτείνονται πρέπει να εξαρτώνται από τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Από την άλλη πλευρά, δεν έχει διενεργηθεί από την Επιτροπή πλήρης εκ των προτέρων εκτίμηση των επιπτώσεων των προτεινόμενων μέτρων. Θεωρώ ότι θα είχαν σημαντικές επιπτώσεις, ιδίως επί του πληθυσμού του Πακιστάν και των δημοσιονομικών πόρων της χώρας.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σχεδόν εννέα μήνες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες η κατάσταση στο Πακιστάν εξακολουθεί να είναι κακή, ο δε λαός του Πακιστάν χρειάζεται τη βοήθειά μας. Ως εκ τούτου, ήταν σωστό και δίκαιο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση και να συγκεντρώσει ταχύτατα ένα πακέτο ενίσχυσης πολλών εκατομμυρίων ευρώ, είναι δε σημαντικό η βοήθεια αυτή να φθάσει πραγματικά στην τοπική κοινότητα.

Ήδη από την αρχή, δεν ήμουν ιδιαίτερα ευχαριστημένος με την πρόταση της Επιτροπής, υπό την πίεση του Συμβουλίου, να επιλεγεί μεταξύ όλων των άλλων εναλλακτικών η χρήση μέσων εξωτερικού εμπορίου με σκοπό την παροχή βραχυπρόθεσμης βοήθειας για το Πακιστάν. Έθεσα το ζήτημα αυτό αρκετές φορές στην επιτροπή και ζήτησα ιδίως από τον υπεύθυνο για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την Ύπατη Εκπρόσωπό μας, να προσέλθει και αυτή στην επιτροπή ή στο Κοινοβούλιο προκειμένου να εξηγήσει γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το εξωτερικό εμπόριο για την καταβολή αυτή, να μας παρουσιάσει λεπτομερώς τη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να τη θέσει σε ένα κοινό πλαίσιο και, με τον τρόπο αυτόν, ίσως να μας πείσει ότι πραγματικά έχει νόημα –θα το επαναλάβω αυτό– να δώσουμε στο εξωτερικό εμπόριο τη δυνατότητα να συνεισφέρει βραχυπρόθεσμα ως προς το θέμα αυτό.

Είμαι πραγματικά ευγνώμων για το γεγονός ότι ο κ. David και άλλοι κατόρθωσαν να καταρτίσουν μια δέσμη μέτρων η οποία έλαβε την υποστήριξη ευρείας πλειοψηφίας στην επιτροπή. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω τον χρονικό περιορισμό που θα επιθυμούσαμε να υπάρχει. Είναι η μόνη λύση ώστε να αποτραπεί ο αποπροσανατολισμός των κονδυλίων.

Όμως, ποια είναι η κατάσταση στο Πακιστάν αυτήν τη στιγμή; Παρά το γεγονός ότι ο Bin Laden δεν υφίσταται πλέον, παραμένει το ερώτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες ως προς τον βαθμό στον οποίο εκπρόσωποι της κυβέρνησης του Πακιστάν γνώριζαν ποιος κρυβόταν στη χώρα τους. Πολλοί συνάδελφοι βουλευτές, μεταξύ αυτών και ορισμένοι από την Ομάδα μου, δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτό. Επιπλέον, δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς θα ενεργήσουν οι άλλες χώρες στο πλαίσιο του ΠΟΕ και κατά πόσον θα δώσουν τελικά τη συγκατάθεσή τους. Θα ήταν συνεπώς καλό, όταν θα ψηφίζουμε για τις τροπολογίες αύριο, να μην προβούμε σε τελική ψηφοφορία αλλά μάλλον να αναπέμψουμε το θέμα στην επιτροπή ώστε να διαπιστώσουμε τι θα προκύψει από τις συνομιλίες του ΠΟΕ και κατά πόσον έχει πραγματικά νόημα τελικά να παράσχουμε τη συγκατάθεσή μας σε αυτό το πακέτο.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ειλικρινά δεν καταλαβαίνουμε γιατί η πλειοψηφία της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ήταν τόσο ανένδοτοι στην επιθυμία τους να τεθεί το θέμα αυτό προς συζήτηση, μόνο για να ζητήσουν στη συνέχεια να αναπεμφθεί στην επιτροπή, αίτημα το οποίο απορρίπτουμε. Και οι δύο αποφάσεις είναι λανθασμένες· ωστόσο, λόγω των χρονικών περιορισμών, μεταξύ άλλων λόγων, έχω την πρόθεση να επικεντρωθώ αποκλειστικά και μόνο στο ζήτημα της αξίας, εκφράζοντας όμως καταρχάς την πλήρη στήριξή μου προς την ομιλία του κ. Moreira.

Σε αυτόν τον περίπλοκο κόσμο όπου συμβαίνουν συνεχώς και σε μεγάλη έκταση φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο εάν προσφεύγαμε για κάθε ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής. Πρόκειται για ολισθηρό δρόμο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές ανισορροπίες και, ως εκ τούτου, άδικη μεταχείριση προς τις φτωχότερες χώρες. Ωστόσο, μόνο μέσω ισόρροπων, μόνιμων και αντικειμενικών κανόνων μπορούν οι χώρες αυτές να αποκομίσουν τα οφέλη της εμπορικής πολιτικής, η οποία δεν πρέπει να υποκαθιστά την αναπτυξιακή συνεργασία.

Γνωρίζουμε ότι η οποιαδήποτε ενίσχυση προορίζεται για το Πακιστάν δεν θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους που επλήγησαν από τις πλημμύρες σχεδόν πριν από ένα χρόνο. Γνωρίζουμε με την ίδια βεβαιότητα ότι το τίμημα της εν λόγω ανθρωπιστικής βοήθειας θα πληρώσει κατά κύριο λόγο, αν όχι αποκλειστικά, η ευρωπαϊκή κλωστοϋφαντουργία. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την άδικη αυτή απόκλιση από τους κανόνες της εμπορικής πολιτικής διότι έχουμε επίγνωση της ανάγκης να εξεταστούν και άλλοι παράγοντες, επίσης, στις συζητήσεις μας.

Όλοι γνωρίζουμε ότι, πέρα από την εκδήλωση αλληλεγγύης προς τους πλημμυροπαθείς πληθυσμούς του Πακιστάν, ένας άλλος βασικός λόγος για τη χορήγηση ενίσχυσης συνδέεται με την απόφαση στήριξης των προσπαθειών του Πακιστάν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Οι γκρίζες ζώνες που προέκυψαν τις τελευταίες ημέρες μεταξύ των πακιστανικών αρχών και της Αλ Κάιντα, καθώς και η ίδια η υπόθεση Bin Laden, αποδεικνύουν πόσο αναξιόπιστη είναι η χώρα αυτή. Πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο γεγονός αυτό, ακριβώς όπως πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και στα μείζονα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προέκυψαν τον τελευταίο καιρό.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, κάτι δεν πηγαίνει καλά όταν τον Μάιο του 2011 διεξάγεται συζήτηση για μια φυσική καταστροφή που συνέβη το καλοκαίρι του 2010, μια καταστροφή που άφησε 12 εκατομμύρια άστεγους και κατέστρεψε το 20% της συγκεκριμένης χώρας.

Δεν υποστηρίζω τη σοσιαλιστική θέση η οποία εκφράστηκε μόλις τώρα από τον κ. Susta. Λόγω εν μέρει του δισταγμού αυτού εξακολουθούμε να βασανίζουμε το μυαλό μας προσπαθώντας να αποφασίσουμε ποια μέσα μπορούμε να υιοθετήσουμε προκειμένου να βοηθήσουμε ενεργά το Πακιστάν, πέρα δε από την απογοήτευσή μας εξαιτίας της αποτυχίας αυτής έχουμε επίσης επίγνωση ότι χρειαζόμαστε μια προσέγγιση της εμπορικής πολιτικής ωριμότερη από πολιτική και ανθρωπιστική άποψη: η εμπορική πολιτική πρέπει να καταστεί ένα από τα μέσα για την ενίσχυση πληθυσμών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Οφείλω να ομολογήσω ότι η Επιτροπή ενήργησε γρήγορα και αποτελεσματικά προτείνοντας μια δέσμη μέτρων, τα οποία προφανώς θα έπρεπε να συζητηθούν και να εξισορροπηθούν έτσι ώστε να μην τιμωρείται ένας ευρωπαϊκός τομέας που έχει ήδη δοκιμαστεί από την κρίση. Χάρη στο έργο που επιτέλεσε η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του έργου που περιέχεται σε ορισμένες τροπολογίες –μεταξύ των οποίων η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη υποστηρίζει την τροπολογία 37– μπορούν και οι επιχειρήσεις να ζητούν την εφαρμογή της ρήτρας διασφάλισης. Ωστόσο, φαίνεται ότι η εποχή δεν είναι καλή για το Πακιστάν και ότι πολλοί δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.

Ζητούμε από την Ινδία να αλλάξει τη στάση της και να αμβλύνει την αρνητική της θέση στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) ως απτή απόδειξη σχέσεων καλής γειτονίας. Είναι αλήθεια ότι οι σχέσεις είναι δύσκολες μεταξύ αυτών των δύο χωρών με δεδομένη την επίθεση στη Βομβάη και την ελλιπή συνεργασία του Πακιστάν για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης. Όμως η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να συμβάλει στο να δοθεί τέλος στην κακή συνήθεια ύπαρξης κακών σχέσεων μεταξύ των γειτόνων.

Ζητούμε επίσης κάτι από τις πακιστανικές αρχές, και συγκεκριμένα να είναι περισσότερο αποφασισμένες να εξετάσουν το ζήτημα αυτό από διμερή άποψη στις σχέσεις τους με την Ινδία. Πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα διμερείς συναντήσεις, αν και προέκυψαν λίγα από αυτές, ίσως λόγω υπερηφάνειας από την πλευρά των Πακιστανών. Είναι σαφές ότι η διπλωματία του κρίκετ, στην οποία αποδίδουν σημασία οι βουλευτές του Κοινοβουλίου του Πακιστάν τους οποίους συναντήσαμε μόλις πριν από δύο εβδομάδες, δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής σημαντικά αποτελέσματα.

Τέλος, ζητούμε από τον ΠΟΕ, πάνω απ’ όλα –όπως πράξαμε στη Γενεύη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διακοινοβουλευτικής συνέλευσης– να υιοθετήσει γρήγορα μηχανισμούς που θα επιτρέπουν στους διεθνείς κανόνες εμπορίου να ανταποκρίνονται γρήγορα και ευέλικτα στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε μια χώρα που επλήγη από απρόβλεπτες καταστροφές. Αυτή η υπόθεση μείωσης των δασμών ενδέχεται να καταλήξει σε πλήρη αποτυχία, ή μπορεί να ανοίξει μια νέα εποχή στις εμπορικές σχέσεις.

 
  
MPphoto
 

  Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτή ήταν η χειρότερη φυσική καταστροφή που έπληξε ποτέ το Πακιστάν. Εμείς, είμαι υπερήφανος που το αναφέρω, αντιδράσαμε γρήγορα. Η Επίτροπος Georgieva βρέθηκε επί τόπου και, όταν συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό Syed Yousaf Raza Gillani, ήμουν σίγουρα σε θέση να συζητήσω την ανταπόκριση της ΕΕ μαζί του.

Ένα πράγμα ήταν απολύτως σαφές. Έπρεπε να σκεφτούμε έξω από τα εσκαμμένα. Έπρεπε να καταλήξουμε σε μια νέα λύση για την παροχή βοήθειας. Η απάντηση ήταν όχι μόνο ενίσχυση αλλά και εμπόριο ως βραχυπρόθεσμο μέτρο για την παροχή βοήθειας.

Χαίρομαι που η επιτροπή ενέκρινε την έκθεση μετά από πολλή συζήτηση, γνωρίζω δε από συναδέλφους μέσα από την επιτροπή την επίπονη εργασία και προσπάθεια που καταβλήθηκε για να παρουσιαστεί κάτι που θα ήταν αποδεκτό. Φοβάμαι όμως ότι ορισμένες από τις τροπολογίες στις οποίες έχει ήδη γίνει αναφορά από την Επιτροπή απομακρύνονται από το πνεύμα των αρχικών μας προθέσεων και τον αρχικό τρόπο με τον οποίο αντιδράσαμε.

Σε επίπεδο ΠΟΕ, έχουν καταγραφεί ενστάσεις έναντι των κοινοτικών προτάσεών μας. Αφενός η Ινδία αναφέρει ότι δεν θα πρέπει να αποτελέσει μέρος της ΣΕΣ ΕΕ-Ινδίας. Συμφωνώ. Δεν πρέπει να γίνεται σύνδεση. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Ταυτόχρονα όμως ζητεί χαλάρωση στο εμπόριο απευθείας από το Πακιστάν. Υπάρχει κάποια αντίφαση στην προσέγγισή της. Τους ζητώ να αναθεωρήσουν.

Πιστεύω ότι το Σώμα πρέπει να επαναβεβαιώσει τη θέση της Επιτροπής. Έχουμε την εγγύηση των ετήσιων εκτιμήσεων των επιπτώσεων.

Ακούω όσα αναφέρουν οι συνάδελφοι για τις ανησυχίες τους περί ασφάλειας, όμως εγώ βρίσκομαι εδώ έχοντας επιζήσει εκ τύχης από τις επιθέσεις στη Βομβάη και δηλώνω προς τους συναδέλφους αυτούς: δεν είναι ώρα να γυρίσετε την πλάτη σας στο Πακιστάν. Διακυβεύεται η αξιοπιστία της ΕΕ. Προσφέρετε στην πρόταση της Επιτροπής τη στήριξή σας.

 
  
MPphoto
 

  Keith Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, συμμερίζομαι και εγώ όπως πολλοί άλλοι σε αυτό το Σώμα, την ανησυχία και τη συμπάθεια προς τους ανθρώπους οι οποίοι επλήγησαν από τις τρομερές πλημμύρες στο Πακιστάν. Το έπραξα εκείνη τη στιγμή, το πράττω και τώρα. Ωστόσο, όταν σκέπτομαι την έλλειψη πολιτικής βούλησης, την παρέμβαση των εταιρικών συμφερόντων και τη χρονοτριβή του ΠΟΕ, αυτό που τελικά διαπιστώνω ότι βρίσκεται ενώπιόν μας είναι συστάσεις οι οποίες αποδυναμώνουν τις αρχικές προτάσεις που σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα υπέβαλε η Επιτροπή.

Έχει ήδη γίνει μνεία του σύντομου χρονοδιαγράμματος για τη χαλάρωση των εμπορικών προτιμήσεων, το οποίο μειώθηκε από τα τρία στο ένα έτος: το Πακιστάν δεν επιτρέπεται να διατηρήσει ή να αυξήσει δασμούς ή επιβαρύνσεις στο διάστημα αυτό. Επιπλέον, προτείνεται η επιδίωξη όχι μόνο μιας ετήσιας έκθεσης για ένα πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους, αλλά και τριμηνιαίων εκθέσεων για την εφαρμογή και υλοποίηση των μέτρων. Όλα αυτά συνεπάγονται τη δημιουργία εξαιρετικά μεγάλης γραφειοκρατίας, απλά και μόνο για να τερματιστεί εντός ενός έτους.

Εκτιμώ, συνεπώς, σε μεγάλο βαθμό την πρόταση η οποία αποτελεί την τροπολογία 43, να αποσταλεί το έγγραφο αυτό πίσω στην επιτροπή ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο ουσιαστικά θα προσφέρει τη βοήθεια που θέλουμε να παράσχουμε στο Πακιστάν. Τέλος, πιστεύω ότι το ζήτημα αυτό πραγματικά επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη να εξεταστεί ο τρόπος λειτουργίας του ΠΟΕ και να μετατραπεί σε επαρκώς δημοκρατικό όργανο, με διαδικασίες που είναι διαφανείς και μέλη που υπόκεινται σε λογοδοσία.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, έχει πλέον περάσει ένας χρόνος σχεδόν από τότε που ο λαός του Πακιστάν επλήγη από καταστροφικές πλημμύρες. Έχουμε όλοι πολύ στενούς δεσμούς με τον λαό της πληγείσας αυτής χώρας.

Αυτό που είναι σκανδαλώδες, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις στον ΠΟΕ εξακολουθούν να καθυστερούν, αυτό δε από μόνο του καθιστά σαφές ότι η εν λόγω μορφή εμπορικής διευκόλυνσης δεν είναι κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο ενίσχυσης έκτακτης ανάγκης. Η Ομάδα μου έχει ζητήσει επανειλημμένα από την Επιτροπή να υποβάλει ένα σχέδιο Β ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τον λαό του Πακιστάν γρήγορα και μόνιμα να ανοικοδομήσει τη χώρα του. Δεν υποβλήθηκε καμία εναλλακτική λύση, ωστόσο. Ίσως η Επιτροπή απλώς δεν έχει ιδέες ή αδυνατεί να ενεργήσει επειδή αισθάνεται ότι παρεμποδίζεται από την αντίσταση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με το οποίο είναι υπερβολικά εξοικειωμένη. Διαφορετικά, θα έδινε την εντύπωση ότι οι δύσκολες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία για την έλλειψη δράσης.

Γνωρίζατε εξίσου καλά με εμάς ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα ήταν δύσκολες προτού καν ξεκινήσουν, ίσως δε και να το γνωρίζατε ήδη αυτό όταν κάποιοι από τους υπουργούς Εξωτερικών, από τη Γερμανία και άλλα κράτη μέλη, σας έστειλαν σε αυτήν την αποστολή. Σε τελική ανάλυση, η διευκόλυνση του εμπορίου στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, του δέρματος και της αιθανόλης που τώρα θέλετε να προσφέρετε στο Πακιστάν θα μπορούσε να υπονομεύσει το καθεστώς ΣΓΠ+ (Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων+) που έχουν επιτύχει χώρες όπως το Μπαγκλαντές, και μάλιστα, σε αντίθεση με το Πακιστάν, το έχουν επιτύχει με την κύρωση σημαντικών συμβάσεων του ΟΗΕ και της ΔΟΕ για τα δικαιώματα των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό ακριβώς το πλεονέκτημα στο καθεστώς δίνει τη δυνατότητα στο Μπαγκλαντές να εισάγει πρωτογενή προϊόντα από το Πακιστάν, να τα επεξεργάζεται και στη συνέχεια να τα εξάγει προς την Ευρώπη. Δεν είναι περίεργο που η χώρα αυτή προβάλλει τώρα αντίσταση.

Ωστόσο, ειλικρινά δεν μπορούμε να αναμένουμε έγκριση της επιθυμίας μας να βοηθήσουμε το Πακιστάν σε βάρος μίας από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο θα βλάψουμε τελικά και εμάς τους ίδιους, και μάλιστα θα το πράττουμε την παραμονή της υποβολής του νέου σχεδίου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του συστήματος εμπορικών προτιμήσεων.

Η λύση μου για το πρόβλημα αυτό είναι επομένως η εξής: εστίαση σε άμεση ενίσχυση για την ανοικοδόμηση μετά τις πλημμύρες και ανάληψη άμεσης δράσης αντί για απώλειες στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη. Σε τελική ανάλυση, με κάθε ημέρα που περνά και δεν παρέχουμε βοήθεια, εμείς, ως Ευρωπαίοι, χάνουμε την εμπιστοσύνη του Πακιστάν συγκεκριμένα, θα χρειαστεί δε να καταβάλουμε τελικά υψηλό πολιτικό τίμημα για αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θεωρώ την παρούσα έκθεση εντελώς απαράδεκτη. Γνωρίζω τις τραγικές πλημμύρες που έπληξαν το Πακιστάν πέρυσι και νομίζω ότι είναι σωστό να βοηθήσουμε τη χώρα. Αντιλαμβάνομαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει ήδη περίπου 500 εκατ. ευρώ, ποσόν το οποίο δεν θεωρώ ασήμαντο.

Οι νέες αυτές παραχωρήσεις είναι παράλογες δεδομένου ότι επικεντρώνονται σε έναν τομέα –την κλωστοϋφαντουργία– που ναι μεν κυριαρχεί στο Πακιστάν, όμως στην Ευρώπη, από την άλλη πλευρά, έχει καταστραφεί ακριβώς εξαιτίας του αθέμιτου ανταγωνισμού από ασιατικές χώρες. Θέλουμε να δώσουμε το τελικό χτύπημα στον ευρωπαϊκό τομέα της κλωστοϋφαντουργίας; Σίγουρα δεν το θέλει η Λίγκα του Βορρά, ούτε και έχουμε την πρόθεση να το αποδεχθούμε.

Το θέμα του κατά πόσον θα πρέπει να χορηγηθούν οι παρεκκλίσεις αυτές, εάν τις εγκρίνει το Κοινοβούλιο, θα πρέπει στη συνέχεια να εξεταστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Φαίνεται ότι ορισμένα κράτη –συμπεριλαμβανομένης της προαναφερθείσας Ινδίας, εχθρού εδώ και καιρό του Πακιστάν– είναι πρόθυμα να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, όχι δωρεάν, φυσικά, αλλά με αντάλλαγμα τη χορήγηση παρόμοιων ευνοϊκών όρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τείνει να επικροτεί τέτοια αιτήματα.

Έχω την εντύπωση ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ υπαγορεύεται από το χειρότερο δυνατό είδος αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς και, επομένως, ελπίζω ότι το μέτρο αυτό θα απορριφθεί εντελώς.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, στο βορειοδυτικό Πακιστάν ό,τι δεν είχε ήδη καταστραφεί σε ορισμένες περιοχές από τον πόλεμο και την τρομοκρατία, παρασύρθηκε από τις πλημμύρες του 2010. Εκτός από τη δέσμευση των 415 εκατομμυρίων ευρώ σε βοήθεια έκτακτης ανάγκης, η ΕΕ επιθυμεί τώρα να άρει τους δασμούς για μια σειρά προϊόντων. Το Πακιστάν θα επιτύχει πλέον σύντομα το επί μακρόν επιθυμητό καθεστώς της αναπτυσσόμενης χώρας με ειδικές δασμολογικές προτιμήσεις.

Ωστόσο, η ΕΕ δεν θα πρέπει να τρέφει αυταπάτες ότι η χορήγηση εμπορικών προτιμήσεων θα μπορούσε να θέσει τέλος στην άνοδο των φανατικών ισλαμιστών και τρομοκρατών στο πυρηνικό κράτος του Πακιστάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν να το πράξουν παρά τα δισεκατομμύρια που παρασχέθηκαν σε στρατιωτική βοήθεια. Η Δύση έχει συνεπώς πληρώσει ακριβά την πίστη μιας μικρής και επιπλέον φθίνουσας μερίδας της πολιτικής ηγεσίας στο Πακιστάν.

Η εξόντωση του Bin Laden από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει εγείρει επίσης μια σειρά από δύσκολα ερωτήματα. Ακόμη και αν το Πακιστάν ήταν ενήμερο για τις κινήσεις του ηγέτη της Αλ Κάιντα, για τον οποίο εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης και, ως εκ τούτου, θα είχε κληθεί να τον εκδώσει, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι η στοχευμένη δολοφονία αποτέλεσε παραβίαση της κυριαρχίας του Πακιστάν. Η Δύση δεν πρέπει να παραγκωνίζει τις δικές της αρχές, όπως το κράτος δικαίου. Οι τρομοκράτες, οι δικτάτορες και οι κατά συρροή δολοφόνοι πρέπει να προσάγονται ενώπιον δικαστηρίου και όχι να εκτελούνται με στοχευμένες δολοφονίες.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαίτερα τον συνάδελφό μας από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), κ. David, για το έργο του. Τον εκπροσωπώ σήμερα εδώ, διότι του είναι απολύτως αδύνατον να παραστεί στην αίθουσα. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι η στήριξη για τα θύματα των πλημμυρών στο Πακιστάν εθεωρείτο πάντα ως ηθική επιταγή. Για τον λόγο αυτόν, στηρίξαμε σθεναρά όλα τα παραδοσιακά μέτρα ανθρωπιστικής βοήθειας που έχουν ληφθεί. Πιστεύουμε πραγματικά ότι το έργο που αποσκοπεί στο να συμβάλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης τόσο πολλών εκατομμυρίων ατόμων που έχουν πληγεί πρέπει να συνεχιστεί.

Αυτό που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε είναι να θεωρείται πλέον η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάλληλο και πρόσφορο μέσο για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα έχει δύο αρνητικές συνέπειες: μία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως για τις νότιες χώρες και τους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, οι οποίοι έχουν πλέον αποδυναμωθεί σοβαρά λόγω της πρωτόγνωρης οικονομικής, κοινωνικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης αφότου προσχώρησαν στην Ένωση· και, δεύτερον, σε διεθνές επίπεδο, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), όπου το άνοιγμα αυτό του μεγαλύτερου εμπορικού συνασπισμού στον κόσμο –της Ευρωπαϊκής Ένωσης– προς τις εν λόγω πιθανές εξαγωγές από το Πακιστάν θα μπορούσε να προκαλέσει πλήρη αστάθεια κατά τις διαπραγματεύσεις. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι βρίσκονται στο αδιέξοδο που έχουν φθάσει.

Αντιμέτωποι με μια κατάσταση όπως αυτή, ως εκ τούτου, είναι φυσικό να δηλώνουμε όσον αφορά την ιστορία των οκτάμηνων δύσκολων διαπραγματεύσεων –στις οποίες λάβαμε μέρος και προσφέραμε τις πιο εποικοδομητικές προτάσεις– σχετικά με τον κανονισμό αυτόν, ότι η μόνη θέση που μπορούμε πλέον να λάβουμε είναι, δυστυχώς, η στήριξη της τροπολογίας που προβλέπει ουσιαστικά το τέλος της συγκεκριμένης πρότασης κανονισμού όπως τη γνωρίζουμε. Πρέπει να το πράξουμε πλέον, όχι λόγω έλλειψης αλληλεγγύης προς το Πακιστάν, αλλά επειδή πιστεύουμε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να δίδεται στον κατάλληλο τόπο και με τον κατάλληλο τρόπο.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D).(ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η εξέταση της παρούσας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν περίπλοκη, κυρίως επειδή περιείχε μέτρα που απαιτούν έγκριση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), και έτσι το προσχέδιο που διαβίβασε η Επιτροπή στο Κοινοβούλιο είναι διαφορετικό από εκείνο που εστάλη στη Γενεύη.

Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η παροχή βοήθειας προς το Πακιστάν. Πιστεύουμε ότι, κατ’ εξαίρεση, μπορούν να παραχωρηθούν εμπορικές προτιμήσεις, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν υπόψη την ευαισθησία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ειδικότερα της κλωστοϋφαντουργίας, η οποία πλήττεται σοβαρά από τις συνέπειες της κρίσης σε περιοχές όπως η Κοινότητα της Βαλένθια στην Ισπανία.

Ωστόσο, η έκθεση αυτή μας έδωσε τη δυνατότητα να εξακριβώσουμε το γεγονός ότι μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορούν να εξεταστούν με τον επείγοντα τρόπο που απαιτούν οι εν λόγω πράξεις, θα πρέπει συνεπώς να αντλήσουμε διδάγματα για το μέλλον.

Ας βοηθήσουμε το Πακιστάν, ναι· όχι όμως με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, διότι δεν λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις επί της ευρωπαϊκής βιομηχανίας όσον αφορά τις προθεσμίες εφαρμογής για τα ευαίσθητα προϊόντα, αλλά και επιπλέον επειδή θα καθυστερούσε την εφαρμογή των μέτρων αυτών αφού δεν είναι η ίδια με το κείμενο που αναμένει την έγκριση του ΠΟΕ: θα χάσουμε την προθεσμία.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να διατηρηθεί η πρόταση αυτή και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να την καταψηφίσουμε.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, με την παρούσα πρόταση κανονισμού βρισκόμαστε για άλλη μια φορά αντιμέτωποι με μια σαφή και αξιοθρήνητη επίδειξη υποκρισίας εκ μέρους της Επιτροπής. Μια επίδειξη υποκρισίας που συνίσταται στο να υπεισέλθουν στη σφαίρα της ανθρωπιστικής βοήθειας ζητήματα η θέση των οποίων βρίσκεται αυστηρά στον τομέα των εμπορικών συμφερόντων των λίγων: των επιχειρήσεων, απλά και καθαρά. Μια επίδειξη υποκρισίας η οποία εκμεταλλεύεται τη φυσική καταστροφή που έπληξε το Πακιστάν προκειμένου να εμφυσήσει ζωή στα μακροχρόνια σχέδια λίγων μεγάλων επιχειρήσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σήμερα, η δικαιολογία είναι η ανθρωπιστική βοήθεια προς το Πακιστάν. Χθες, ήταν η συμβολή στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Χθες, όπως και σήμερα, υπάρχει μία μόνο αληθινή πρόθεση: να εξασφαλιστούν εμπορικές παραχωρήσεις που ωφελούν, πάνω απ’ όλα, τους μεγάλους ευρωπαίους εισαγωγείς. Έτσι είναι, όσο και αν η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου θέλει να χρυσώσει το χάπι με ανίσχυρες εγγυήσεις που ουσιαστικά δεν αλλάζουν τίποτα.

Αυτές οι εμπορικές παραχωρήσεις, όπως αναγνωρίζει η ίδια η έκθεση, θα παραβλάψουν την κλωστοϋφαντουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις χώρες και τις περιφέρειες που εξαρτώνται περισσότερο από αυτή. Ο αντίκτυπος αυτός είναι σοβαρός σε έναν τομέα που έχει ήδη εξασθενήσει κατά πολύ –αφού έχει πληγεί σκληρά από την ελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου– και ο οποίος είναι συγκεντρωμένος σε περιφέρειες με υψηλά επίπεδα ανεργίας, φτώχειας και περιθωριοποίησης, καθώς και με χαμηλή οικονομική διαφοροποίηση. Ωστόσο, το θέμα καθίσταται ακόμη σοβαρότερο όταν οι εν λόγω περιφέρειες βρίσκονται σε κράτη μέλη όπως η Πορτογαλία, τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με μια εξαιρετικά σοβαρή οικονομική και κοινωνική κρίση που θα μπορούσε σύντομα να επιδεινωθεί από την παράνομη επέμβαση την οποία προετοιμάζουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θυμάμαι ότι το πορτογαλικό κοινοβούλιο ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα κατά των εμπορικών αυτών παραχωρήσεων. Υπάρχει ανάγκη λήψης μέτρων για την προάσπιση του ευρωπαϊκού τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και των συναφών θέσεων εργασίας. Δεν έχουμε δει τίποτα τέτοιο από την Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto (EFD).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο κανονισμός που συζητείται σήμερα υπό το πρόσχημα της αλληλεγγύης συνιστά, στην πραγματικότητα, μια ακόμη προδοσία των πολιτών εκ μέρους της Ευρώπης.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην ΕΕ να ζημιώσει περαιτέρω τομείς υψηλής ποιότητας όπως η κλωστοϋφαντουργία, στην Ιταλία και αλλού. Πρέπει να τους προστατεύσουμε με κάθε τρόπο από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από χώρες όπως η Κίνα, η Τουρκία, η Ινδία, το Βιετνάμ και το Πακιστάν, όπου οι εργαζόμενοι γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης με πολύ χαμηλό κόστος και όπου δεν υπάρχουν στοιχειώδεις εγγυήσεις όσον αφορά τον σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε αυτές τις χώρες έχουν μετεγκαταστήσει την παραγωγή τους πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, σε βάρος των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.

Επιπλέον, δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί δεν ήταν καν δυνατόν να περιμένουμε την ετυμηγορία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με τον παρόντα κανονισμό. Εν τω μεταξύ, όμως, η Ευρώπη ουσιαστικά απέδειξε ότι είναι ικανή να πράξει το παν προκειμένου να παραβλάψει τα συμφέροντα των πολιτών και των υψηλής ποιότητας κλάδων της, τώρα και στο μέλλον. Ελπίζω ειλικρινά ότι ο κανονισμός θα απορριφθεί κατά την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, προφανώς και υποστηρίζω την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο βαθμό του δυνατού. Αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό της Επιτροπής για την παροχή βοήθειας με τη μορφή των μονομερών εμπορικών παραχωρήσεων υπέρ του Πακιστάν. Ωστόσο, δεν μπορώ να συμφωνήσω με τις προτάσεις της Επιτροπής σύμφωνα με τις οποίες, καλούνται να σηκώσουν το βάρος, ως επί το πλείστον, δύο βιομηχανικοί τομείς της Ένωσης, δηλαδή η κλωστοϋφαντουργία και η βιοαιθανόλη.

Επισημαίνω ότι η ευρωπαϊκή κλωστοϋφαντουργία δέχθηκε οξύτατες πιέσεις, τα τελευταία έτη, συνεπεία της απελευθέρωσης του εμπορίου στο πλαίσια του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου.

Κυρίες και κύριου συνάδελφοι, υπήρξα βουλευτής, επί τέσσερεις θητείες, μιας περιφέρειας της οποίας μια περιοχή, η Νάουσα, γνωρίζει σήμερα ένα από τους υψηλότερους δείκτες ανεργίας σε όλη την Ευρώπη, και αυτό οφείλεται στις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην κλωστοϋφαντουργία. Όσον αφορά τη βιοαιθανόλη, τονίζω τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ένωση για τη νεότευκτη αυτή βιομηχανία. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός, ότι πρόκειται για δύο βιομηχανικούς κλάδους όπου το Πακιστάν εμφανίζεται ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό. Επιπλέον, οι εν λόγω παραχωρήσεις δεν συνδέονται με μία ρήτρα αιρεσιμότητας (conditionality) όπως θα ίσχυε σε περίπτωση που αναγνωριζόταν στο Πακιστάν καθεστώς GSP+ (Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων+). Τέλος, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον οι εν λόγω παραχωρήσεις θα ωφελήσουν τους ίδιους τους πλημμυροπαθείς κατοίκους του Πακιστάν. Επιτρέψτε μου να αμφιβάλω! Και για να μετρηθούν οι αγαθές προθέσεις, εδώ μέσα, αντιπροτείνω να γίνουν παραχωρήσεις σε άλλα βιομηχανικά προϊόντα. Γιατί συγκεκριμένα στην κλωστοϋφαντουργία; Θα ήμασταν εξίσου χρήσιμοι έναντι των πλημμυροπαθών του Πακιστάν. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει τουλάχιστον να περιορισθούν η χρονική διάρκεια και το εύρος των παραχωρήσεων και να προβλέπονται μέτρα διασφάλισης όπως προτείνεται με τις τροπολογίες της Ομάδας του ΕΛΚ.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, πιστεύουμε όλοι ακράδαντα ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στο Πακιστάν, όμως το μέσο που προτείνετε, κυρία Επίτροπε, είναι λανθασμένο για τρεις λόγους.

Ο πρώτος είναι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως απόδειξη ότι η διευκόλυνση του εμπορίου θα ωφελήσει τους ανθρώπους που επλήγησαν από τις πλημμύρες. Αντίθετα, μπορούμε κάλλιστα να διαπιστώσουμε ότι η κλωστοϋφαντουργία στο Πακιστάν έχει την έδρα της σε άλλες περιοχές και μάλιστα, κατά τα τελευταία χρόνια, έχει γνωρίσει ανάπτυξη. Έτσι, ο τομέας αυτός ουσιαστικά δεν επλήγη καθόλου. Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς σκοπεύουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που επλήγησαν από τις πλημμύρες μέσω της διευκόλυνσης του εμπορίου.

Δεύτερον, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούμε να χορηγήσουμε τώρα τις διευκολύνσεις αυτές σε μια χώρα που απλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις ΣΓΠ+ από την άποψη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και να αποστείλουμε ένα μήνυμα σε άλλες χώρες, όπως το Μπαγκλαντές, που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, το οποίο ουσιαστικά τους λέει ότι οι προσπάθειές τους δεν είναι επιθυμητές και ότι η επίτευξη του εν λόγω καθεστώτος είναι επίσης δυνατή με άλλα μέσα.

Το τρίτο επιχείρημά μου, κυρία Επίτροπε, είναι ότι δεν πρόκειται για προσέγγιση βασισμένη στην αλληλεγγύη, διότι το βάρος στην Ευρώπη κατανέμεται με τρόπο μονόπλευρο σε ορισμένους τομείς και ορισμένες χώρες μόνο. Εάν θέλουμε να πράξουμε κάτι, τότε θα πρέπει να το πράξουμε με πνεύμα αλληλεγγύης, με όλες τις χώρες και με τη συμμετοχή όλων, και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται άμεση ενίσχυση για τα θύματα των πλημμυρών. Αυτή θα ήταν η σωστή προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Zalewski (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, οφείλονται εκδηλώσεις συμπάθειας προς όλα τα θύματα της φοβερής αυτής καταστροφής, και γι’ αυτό είναι σωστό το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έσπευσε αμέσως να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια. Το μέλλον του Πακιστάν αποτελεί βασικό ζήτημα για τον κόσμο και την Ευρώπη. Είναι σημαντική χώρα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, αλλά και μια χώρα η οποία συνιστά σημαντική πηγή μετανάστευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σχεδιάσει συγκεκριμένη πολιτική για το Πακιστάν. Η πρόταση για εμπορικές προτιμήσεις της ΕΕ δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Η Επιτροπή δεν μπόρεσε να αιτιολογήσει την εφαρμογή της πρότασης, ούτε και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου κατά τη συνεδρίασή της. Η πρόταση δεν βοηθά τους πληγέντες από τις πλημμύρες, ούτε έχει κάποια σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύο σημαντικά και πολύ ουσιαστικά συμφέροντα στις σχέσεις της με το Πακιστάν: πρώτον, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· δεύτερον, την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στο κράτος δικαίου, όπως και αλλού. Έτσι, αντί να κάνουμε προτάσεις οι οποίες δεν επιτυγχάνουν τίποτε, θα πρέπει να εκπονήσουμε μια σοβαρή και ευρεία προσφορά οικονομικής βοήθειας και συνεργασίας υπό όρους.

Εάν το Πακιστάν θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να αποδείξει ότι συνεργάζεται στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας κατά τρόπο ουσιαστικό και ότι αναπτύσσει το κράτος δικαίου του. Τότε, θα είχε νόημα ένα ευρύ πρόγραμμα ενίσχυσης· ευρύ και όχι περιορισμένο σε έναν ή δύο κλάδους της οικονομίας. Η πρόταση που έχει υποβληθεί –και το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά– δεν επιλύει τίποτα πιστεύω, συνεπώς, ότι πρέπει να απορριφθεί. Καλώ την κ. Ashton να παρουσιάσει μια καλά μελετημένη πρόταση, σχεδιασμένη υπό όρους, για τη συνεργασία με το Πακιστάν.

 
  
MPphoto
 

  David Martin (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, έχουν πλέον περάσει οκτώ μήνες από τότε που το Συμβούλιο πρότεινε μια λογική δέσμη μέτρων για την παροχή βοήθειας προς το Πακιστάν μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Λυπάμαι που, οκτώ μήνες αργότερα, εξακολουθούμε να συζητούμε και να μην την εφαρμόζουμε.

Ας αναρωτηθούμε γιατί χρειαζόμασταν αυτήν τη δέσμη. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της ενίσχυσης και όσων περιέχονται στην παρούσα δέσμη για το εμπόριο. Η ενίσχυση, βέβαια, είναι πολύ σημαντική για το Πακιστάν, όμως το σκεπτικό της δέσμης αυτής για το εμπόριο ήταν να δοθούν κίνητρα στους επιχειρηματίες να ξεκινήσουν την ανοικοδόμηση των εργοστασίων και την επανεπένδυση στην κλωστοϋφαντουργία και άλλους κλάδους που κυριολεκτικά σαρώθηκαν από τις πλημμύρες. Δεν είναι αλήθεια ότι η κλωστοϋφαντουργία δεν επλήγη από τις πλημμύρες. Είναι αλήθεια ότι το επίκεντρο μεγάλου μέρους της κλωστοϋφαντουργίας είναι εκτός της πλημμυρισμένης περιοχής, όμως σημαντικό τμήμα των πακέτων στήριξης για την κλωστοϋφαντουργία αφορούσε πλημμυρισμένες περιοχές, όπως και σημαντικό τμήμα της κλωστοϋφαντουργίας βρίσκεται σε πλημμυρισμένες περιοχές.

Αυτό θα μπορούσε να είχε δώσει ένα κίνητρο για την ανοικοδόμηση της κλωστοϋφαντουργίας καταδεικνύοντας ότι υπήρχε αγορά για τα προϊόντα τους. Δυστυχώς, η απάντησή μας υπήρξε σκαιότατη. Σίγουρα μπορώ να στηρίξω την ιδέα ύπαρξης ρήτρας διασφάλισης, θα ήταν όμως καλύτερο να μην πράξουμε τίποτε απολύτως από το να ενεργήσουμε κατά τον τρόπο αυτόν μόνο για ένα έτος. Ένα έτος δεν προσφέρει τον χώρο για την επένδυση που είναι απαραίτητη.

Λυπούμαι επίσης για το γεγονός ότι η Ινδία υπήρξε λιγότερο θετική από ό,τι στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ελπίζω όμως, όπως ανέφερε ο κ. Rinaldi, ότι η λεγόμενη διπλωματία του κρίκετ θα οδηγήσει σε λύση και ότι η Ινδία θα αναγνωρίσει ότι, τόσο για ανθρωπιστικούς λόγους όσο και χάριν της ασφάλειας, είναι σημαντικό να βοηθήσει το Πακιστάν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και επενδύσεων στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(SK) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, διαπιστώνω ότι το θέμα έχει διχάσει το Σώμα. Παρ’ όλα αυτά, και αντίθετα με την άποψη των συναδέλφων μου βουλευτών, υποστηρίζω τα όσα υπέβαλε το Συμβούλιο.

Ως μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης, αυτήν ακριβώς την πτυχή θα ήθελα να τονίσω. Αν και είναι απαραίτητη η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας υπό μορφή χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση καταστροφών όπως αυτές στο Πακιστάν, πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος προώθησης της ανάπτυξης είναι να δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Επικροτώ συνεπώς την κατάργηση των τελωνειακών φραγμών –ανεξάρτητα από το πόσο προσωρινή είναι– και είμαι βέβαιη ότι η μεταβατική αυτή περίοδος θα μας επιτρέψει να αξιολογήσουμε τη διαδικασία που προτείνει η Επιτροπή. Εάν η εν λόγω διαδικασία και προσέγγιση αποδίδει, ίσως τότε να αναθεωρούσα τον ορισμό της αναπτυξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν μη τι άλλο, η Κίνα και όχι το Πακιστάν θέτει τη μεγαλύτερη απειλή για την αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Κύριε Πρόεδρε, όπως ανέφεραν ορισμένοι από τους συναδέλφους μας βουλευτές, σημειώσατε το επιχείρημα ότι η χορήγηση ειδικών εμπορικών προτιμήσεων στο Πακιστάν δεν αποτελεί την κατάλληλη λύση για την παροχή βοήθειας στα θύματα των πλημμυρών, εφόσον δεν θεωρούν το εμπόριο ως κατάλληλο μέσο ανταπόκρισης σε τέτοιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Συμφωνώ ότι η χορήγηση εμπορικών προτιμήσεων μπορεί να μην βοηθήσει άμεσα τους ανθρώπους που επλήγησαν λόγω των πλημμυρών. Ωστόσο, με την εφαρμογή μέτρων για τη συμπλήρωση της ανθρωπιστικής βοήθειας, μπορούμε να συμβάλουμε στην οικονομική ανάκαμψη του Πακιστάν. Μάλιστα, το διεθνές εμπόριο και η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες δραστηριότητες. Στην πράξη, υπάρχει ένας βαθμός συμπληρωματικότητας μεταξύ όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πραγματικότητα, όταν παρέχουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες εμπορικές προτιμήσεις, δεν λαμβάνουμε το μέτρο αυτό για καθαρά πραγματιστικούς, εμπορικούς λόγους, αλλά για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας προς τα κράτη αυτά.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, οι εικόνες των πλημμυρών του περασμένου καλοκαιριού στο Πακιστάν ήταν πράγματι συγκλονιστικές, η δε Ευρωπαϊκή Ένωση ορθώς προσπάθησε να εφαρμόσει μέτρα ενίσχυσης προκειμένου να βοηθήσει τα εκατομμύρια των Πακιστανών οι ζωές των οποίων καταστράφηκαν από τη φοβερή αυτή καταστροφή.

Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να καταβάλλεται χωρίς πολιτικούς όρους. Ωστόσο, οι εμπορικές προτιμήσεις έκτακτης ανάγκης συνιστούν πολιτικά αμφιλεγόμενο μέτρο, τόσο στο πλαίσιο του Πακιστάν όσο και της περιοχής. Η παρουσία του Osama Bin Laden στο Πακιστάν εξέθεσε πλέον για μια ακόμη φορά την αμφίθυμη προσέγγιση του Πακιστάν όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Συνεπώς, προσωπική μου ανησυχία είναι ότι οι εν λόγω εμπορικές προτιμήσεις έκτακτης ανάγκης θα είναι σαν να ανταμείβουν την πακιστανική κυβέρνηση για την έλλειψη δράσης της στον τομέα αυτόν. Ανησυχώ επίσης για το ότι το κοσμικό και δημοκρατικό Μπαγκλαντές, μια χώρα η οποία επίσης πλήττεται συχνά από πλημμύρες, θα υποφέρει ως συνέπεια τούτου από την άποψη του αθέμιτου ανταγωνισμού εφόσον και αυτό, επίσης, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Πρόκειται για καλοπροαίρετο μέτρο και, φυσικά, το αποδέχομαι πλήρως αυτό, όμως πρέπει να το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά με δεδομένα τα όσα περιέγραψα στη σύντομη ομιλία μου.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, το σχέδιο αυτό συνιστά επίθεση κατά της ευρωπαϊκής κλωστοϋφαντουργίας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς αυτό. Ωστόσο, επιτρέψτε μου επίσης να αναφερθώ σε μια ανθρωπιστική πτυχή. Οι εκτεταμένες δασμολογικές απαλλαγές πρέπει να συνδέονται με την απόλυτη υποχρέωση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εν προκειμένω, εννοώ τις χριστιανικές μειονότητες και τα δικαιώματα των γυναικών. Ο νόμος περί βλασφημίας στο Πακιστάν είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός: όποιος υβρίζει τον Μωάμεθ καταδικάζεται σε θάνατο. Ο φονταμενταλισμός είναι διαδεδομένος στο Πακιστάν σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, μπορεί δε να εντοπιστεί ακόμη και μεταξύ των φοιτητών στο φημισμένο Διεθνές Ισλαμικό Πανεπιστήμιο.

Προφανώς ούτε εσείς οι ίδιοι δεν πιστεύετε το επιχείρημά σας ότι οι εμπορικές προτιμήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της ευημερίας και την καταπολέμηση του ριζοσπαστισμού. Η ΕΕ δεν μπορεί απλά να χορηγεί εμπορικές προτιμήσεις όταν έτσι αγνοείται ή δεν επιβάλλεται η τήρηση σημαντικών ζητημάτων βασικού δικαίου.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert (Verts/ALE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, μιλώ ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας η οποία καλύπτει το Πακιστάν και οφείλω να δηλώσω ότι χύνονται πραγματικά κάποια κροκοδείλια δάκρυα εδώ απόψε από ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν απόψεις διαφορετικές κατά περίπου 180 μοίρες από αυτές που συνήθως πρεσβεύουν.

Όταν συζητήθηκε το θέμα αυτό εδώ στο παρελθόν, λάβαμε τη διαβεβαίωση από την Επιτροπή ότι τα εν λόγω είδη είχαν αξιολογηθεί προσεκτικά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν έρχονται σε σύγκρουση με κοινοτικές εξαγωγές. Έχει αλλάξει αυτό; Αναρωτηθήκαμε: γιατί κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα από το Πακιστάν; Η απάντηση είναι: επειδή τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα αποτελούν σημαντικό εξαγωγικό προϊόν για αυτούς. Δεν μπορείτε να περιμένετε να παρουσιάσουν κάτι νέο μέσα σε λίγους μήνες.

Είχαμε και εμείς τις αμφιβολίες μας σχετικά με τη δυνητική επίδραση του μέτρου αυτού στις πλημμυροπαθείς περιοχές. Θέσαμε το ζήτημα αυτό όταν ήμασταν στο Πακιστάν, και ακούσαμε οι ίδιοι από βουλευτές του Κοινοβουλίου στη χώρα ότι το μέτρο είναι προς όφελος του κλάδου στις εκλογικές τους περιφέρειες, επομένως πραγματικά πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το μήνυμα που αποστέλλουμε εάν δεν υποστηρίξουμε το μέτρο αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που δεν ήμουν παρών κατά την έναρξη της συζήτησης, όμως μόλις έφθανα από τις Βρυξέλλες με το αεροπλάνο και εσείς είχατε –πώς να το θέσω; –ξεκινήσει νωρίτερα από το πρόγραμμα, κάτι το οποίο είναι μεν αξιέπαινο, είχε όμως ως αποτέλεσμα να καθυστερήσω λίγο.

Έχω λάβει γνώση όλων των ομιλιών που έγιναν επί της έκθεσης. Θα ήθελα απλώς να τονίσω κάποια σημεία. Πρώτον, δεν συζητούμε για συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών. Μου φαίνεται ότι πολλές ομιλίες λαμβάνουν ως αφετηρία την παραδοχή ότι πρόκειται για ένα είδος συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με όλα τα στοιχεία που τη συνοδεύουν. Για παράδειγμα, το πρόβλημα των κοινωνικών προϋποθέσεων, της βιωσιμότητας, όπως την αποκαλούμε, δεν πρέπει να εξετάζεται εδώ επειδή συνιστά σαφέστατα μέτρο χρονικά περιορισμένο.

Δεύτερον, δεν συζητούμε ούτε το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων. Θα το πράξουμε στο εγγύς μέλλον και τότε θα διεξαχθεί συζήτηση ως προς το ποιες χώρες μπορούν να περιληφθούν και ποιες όχι.

Όχι, πρόκειται για πρόταση που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις μαζικές πλημμύρες στο Πακιστάν, με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα δύο ετών με τη δυνατότητα συνέχισης για ένα ακόμη έτος.

Επιτρέψτε μου επίσης να αναφέρω ότι η τροπολογία για τον περιορισμό σε ένα έτος, ειλικρινά, δεν έχει και πολύ νόημα κατά τη γνώμη μου: θα ήταν καλύτερο για εσάς απλά να την καταψηφίσετε.

Γιατί δεν έχουμε ακόμη καταλήξει σε συμπέρασμα, και γιατί το επιχείρημα αυτό χρησιμοποιείται τώρα, όταν έχει ήδη παρέλθει ένας χρόνος περίπου από τότε που έλαβαν χώρα οι πλημμύρες; Απλά επειδή μόλις καταθέσαμε το συγκεκριμένο αίτημα παρέκκλισης στον ΠΟΕ, όμως στο πλαίσιο του ΠΟΕ αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα με τους γείτονες του Πακιστάν. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τους κατονομάσω. Προσπαθήσαμε να βρούμε λύση. Νομίζω ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει δε να εξετάσουμε τις επόμενες εβδομάδες ποιες ενδεχομένως είναι οι επιπτώσεις των όσων συμβαίνουν αυτήν την εποχή στο Πακιστάν.

Όμως εξαρτώμεθα από τον ΠΟΕ ως προς το εάν θα εξασφαλίσουμε παρέκκλιση ή όχι, η παρέκκλιση δε αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ομοφωνία, οπότε δεν μπορούμε να την επιβάλουμε στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Μπορούμε μόνο να προσπαθήσουμε να πράξουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε να την επιτύχουμε.

Θα ήθελα επίσης να δηλώσω ότι δεν μιλώ, όπως έπραξε ένας από τους προλαλήσαντες, για κροκοδείλια δάκρυα, υποκρισία και ούτω καθεξής. Δεν είναι στην αρμοδιότητά μου να κρίνω, όμως ας δηλώσουμε κατά πολύ ουδέτερο τρόπο ότι όσα ειπώθηκαν απόψε δεν είναι κατ’ ανάγκην συνεπή με όσα έχουν ειπωθεί στο παρελθόν. Το επιχείρημα καθεαυτό δεν έχει αλλάξει επειδή παρήλθε ο χρόνος και επειδή δεν έχουμε ακόμη εξασφαλίσει την παρέκκλιση.

Από την αρχή υπήρξε συζήτηση ως προς το εάν η πρόταση ήταν άμεσα προς όφελος των ανθρώπων που επλήγησαν από τις πλημμύρες. Είναι εν μέρει, ναι. Από την αρχή ειπώθηκε ότι πρέπει επίσης να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια. Υπήρξε ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 480 εκατ. ευρώ, συνεπώς τα επιχειρήματα δεν έχουν αλλάξει και πραγματικά δεν κατανοώ τι ουσία έχει τώρα, ξαφνικά, το να στραφούμε προς άλλη κατεύθυνση.

Έχουμε λάβει υπόψη τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν με την ευρωπαϊκή κλωστοϋφαντουργία και τον κλάδο της αιθανόλης. Προτείνεται μια ρήτρα διασφάλισης η οποία, πιστεύω, αρκεί για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που ίσως προκύψουν, συνεπώς είναι αρκετά σαφές αυτό και είστε είτε υπέρ είτε κατά. Η Επιτροπή είναι υπέρ και νομίζω ότι, τόσο από την άποψη της οικονομικής ανάπτυξης του Πακιστάν όσο και από την άποψη των θεμάτων ασφαλείας που σίγουρα συνδέονται με το Πακιστάν, θα ήταν μεγάλο σφάλμα από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μην αναλάβει αυτήν την ευθύνη και να την καταψηφίσει.

 
  
MPphoto
 

  Vital Moreira, εισηγητής.(PT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο De Gucht, αν και λίγο καθυστερημένα, γεγονός που κατανοούμε, πιστεύω όμως ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για να παραδώσουμε την τελική θέση της επιτροπής.

Ως κατά σύμπτωση εισηγητής της παρούσας έκθεσης και, να το επαναλάβω, παρά τη θέλησή μου, επιτρέψτε μου παρακαλώ δύο μόνο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι η συζήτηση αυτή κατέδειξε εξίσου μεγάλη διάσταση απόψεων ως προς το θέμα αυτό όση και στην ίδια την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, ή και μεγαλύτερη, και η δεύτερη είναι ότι η ουσία των προτάσεων που ενέκρινε η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, μέρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ασαφή ... η αυριανή Ολομέλεια θα αποφασίσει επί της ουσίας των προτάσεων αυτών και των αντιρρήσεων της Επιτροπής.

Επιτρέψτε μου μόνο δύο τελικές παρατηρήσεις. Υπάρχουν δύο θέματα για τα οποία το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου δεν μπορούν να κατηγορηθούν. Πρώτον, ότι προσπάθησαν να παρεμποδίσουν το θέμα παρά το γεγονός ότι εξαρτάται από τη χορήγηση παρέκκλισης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και, ουσιαστικά, ότι ψηφίζουν για ένα θέμα το οποίο μπορεί να καταστεί ανώφελο λόγω έλλειψης της συγκεκριμένης παρέκκλισης. Στην πραγματικότητα, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου αποφάσισε να προχωρήσει παρά το γεγονός αυτό.

Δεύτερον, λάβαμε υπόψη όλες τις τροπολογίες της τελευταίας στιγμής της Επιτροπής, διότι η Επιτροπή –η οποία αποτελεί το μοναδικό όργανο και θεσμό που μπορεί να κινεί τη νομοθετική διαδικασία– υπέβαλε μεν την πρότασή της, όμως οι όροι του αιτήματος παρέκκλισης που υποβλήθηκε στον ΠΟΕ δεν είναι οι ίδιοι με την πρόταση την οποία η Επιτροπή κατέθεσε ενώπιον του Κοινοβουλίου. Επιπλέον, στη συνέχεια προστέθηκε και η συμβιβαστική πρόταση του Συμβουλίου, η οποία ήταν επίσης διαφορετική από την αρχική πρόταση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου δεν θεώρησε κανένα από τα ζητήματα αυτά ως εμπόδιο για τη διεξαγωγή συζήτησης στους κόλπους της και ψηφοφορίας επί του θέματος και έλαβε υπόψη όλες τις καθυστερημένες αλλαγές τόσο από την Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Μαΐου 2011.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), γραπτώς.(PL) Τα θέματα που αφορούν το Πακιστάν συνοδεύονται πάντοτε από αντιπαραθέσεις, ακόμη και όσα σχετίζονται με την παροχή ενίσχυσης μετά από φυσική καταστροφή. Στην περίπτωση των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων για το Πακιστάν, είναι σημαντικό να περιληφθεί ρήτρα διασφάλισης σε περίπτωση διακοπής των συναλλαγών λόγω της κατάργησης των δασμών. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα εμπορικά μας συμφέροντα και να υπάρξει μέριμνα για αυτά σε μακροπρόθεσμη βάση με την καθιέρωση της βέλτιστης διάρκειας ισχύος τους και των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται από το Πακιστάν. Η πλημμύρα η οποία τόσο έντονα έπληξε το Πακιστάν το καλοκαίρι του 2010 είχε καταστρεπτική επίδραση στην οικονομία της χώρας. Η ΕΕ θέλει να βοηθήσει το Πακιστάν συμβάλλοντας στην οικονομική ανασυγκρότησή του. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το Πακιστάν είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ασφάλεια της ΕΕ λόγω της γεωστρατηγικής του θέσης, θα πρέπει να πράξουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη χώρα. Με τον τρόπο αυτόν, θα αποτραπεί η ριζοσπαστικοποίηση της κοινής γνώμης στο Πακιστάν. Μια πιο σταθερή οικονομία προσφέρει πάντοτε μια δημοκρατικότερη κοινωνία και ένα καταφύγιο ενάντια στα αντιδημοκρατικά και ριζοσπαστικά κοινωνικά κινήματα. Η απόφασή μας θα αποστείλει σαφές μήνυμα προς το Πακιστάν ότι θέλουμε να βοηθήσουμε και ότι θα θέλαμε το Πακιστάν να καταστεί σταθερή και πλούσια χώρα, κάτι το οποίο θα αποτρέψει τη ριζοσπαστικοποίηση της κοινής γνώμης. Πιστεύω ότι αυτό το Πακιστάν, ως σύμμαχός μας, θα βοηθήσει επίσης στην επίλυση της αδιέξοδης κατάστασης στο Αφγανιστάν.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), γραπτώς.(FR) Υποστηρίζω την αρχή της παροχής βοήθειας στο Πακιστάν ώστε να τονωθεί η οικονομία του μετά τις πλημμύρες του Ιουλίου 2010. Ωστόσο, θεωρώ ότι η πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή δεν είναι η ενδεδειγμένη για διάφορους λόγους. Πρώτον, δεν είναι μια ιδιαίτερα γρήγορη λύση: σχεδόν ένα χρόνο μετά την καταστροφή δεν έχουμε κανένα θετικό σημάδι για την παρέκκλιση την οποία πρέπει να λάβει η Ένωση από τον ΠΟΕ προτού τεθεί σε ισχύ η πρότασή της, δεν έχουμε ολοκληρώσει το έργο μας ως νομοθέτες και απομένει ακόμη να διεξαγάγουμε διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Δεύτερον, δεν έχει διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων και δεν γνωρίζουμε την επίδραση των μέτρων αυτών είτε επί της πακιστανικής οικονομίας είτε επί της ευρωπαϊκής οικονομίας (ιδίως στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και της αιθανόλης, στους οποίους στοχεύει ειδικά η πρόταση). Ούτε γνωρίζουμε με ποιον τρόπο θα αναδιανέμει το Πακιστάν το εισόδημα από τις εξαγωγές που καλύπτονται από τα εν λόγω μέτρα ώστε να επωφεληθούν πραγματικά οι περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν επιβάλλουν υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Πακιστάν. Κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με όλες τις θέσεις που εγκρίθηκαν πρόσφατα, και πρέπει να παραμείνει η εξαίρεση.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου