Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2620(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0292/2011

Συζήτηση :

PV 09/05/2011 - 20
CRE 09/05/2011 - 20

Ψηφοφορία :

PV 11/05/2011 - 5.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 9 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

20. Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ινδία (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ-Ινδίας, του Vital Moreira, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (O-000059/2011 - B7-0214/2011)

 
  
MPphoto
 

  Vital Moreira, συντάκτης.(PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ελπίζω να μην χρησιμοποιήσω και τα πέντε λεπτά. Το θέμα είναι απλό. Πρόκειται για πρωτοβουλία της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της οποίας προεδρεύω, ως Πρόεδρος δε θέτω το συγκεκριμένο ζήτημα σε σχέση με το οποίο οι πολιτικές ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία μέσω συναίνεσης. Χαίρομαι που θέτω το ζήτημα αυτό, το οποίο είχε την έγκριση των συντονιστών των πολιτικών ομάδων στην επιτροπή μου και το οποίο αναζητεί απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά μια σειρά από ανησυχίες σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών (ΣΕΣ) ΕΕ-Ινδίας, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη από το 2007.

Δεν υπάρχει ανάγκη να τονίσω τη σημασία της πρωτοβουλίας αυτής. Στην ουσία, μία από τις μεγάλες καινοτομίες της Συνθήκης της Λισαβόνας ήταν η εκχώρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του δικαιώματος όχι μόνο να παρέχει την τελική έγκριση σε συμφωνίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, το διεθνές εμπόριο μετά τη διαπραγμάτευσή τους, αλλά και να ενημερώνεται σχετικά με κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων, από την αρχή.

Αυτό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει την εξουσία και το καθήκον να παρακολουθεί τις διαπραγματεύσεις –στην προκειμένη περίπτωση, τις εμπορικές διαπραγματεύσεις– και να παρεμβαίνει πολιτικά χρησιμοποιώντας τα κοινοβουλευτικά μέσα που έχει στη διάθεσή του, όπως είναι οι ακροάσεις, τα ψηφίσματα και οι προφορικές ερωτήσεις, προκειμένου να ενημερώνεται σχετικά με την πρόοδο των εν λόγω διαπραγματεύσεων.

Για τον λόγο αυτόν η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου πιστεύει στην ακρόαση της Επιτροπής η οποία, πρέπει να το αναφέρουμε, μας παρέχει πολλές πληροφορίες ως προς το θέμα αυτό. Ωστόσο, πιστεύω ότι χρειάζεται να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις δημοσίως. Η προφορική ερώτηση αποτελείται από επτά ερωτήματα, και συγκεκριμένα σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε μια σειρά από ευαίσθητα θέματα, όπως: οι δημόσιες συμβάσεις· οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τα ζητήματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τα γενόσημα φάρμακα· η αίτηση χορήγησης εντολής για διαπραγματεύσεις σχετικά με επενδύσεις στο εξωτερικό που υπέβαλε η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· υπό διαπραγμάτευση θέματα σχετικά με τον πολιτισμό και τις πολιτιστικές υπηρεσίες· εάν έχει διενεργηθεί συγκεκριμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων μιας πιθανής συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με την Ινδία επί των κύριων ευρωπαϊκών βιομηχανιών· εάν έχει διενεργηθεί ποσοτική εκτίμηση των προβλεπόμενων οφελών και ζημιών από την παρούσα συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών για την Ευρωπαϊκή Ένωση· και, τέλος, κατά πόσον η Επιτροπή μάς διαβεβαιώνει ότι θα δοθεί η δέουσα προσοχή στις απόψεις του Κοινοβουλίου επί του θέματος.

Τα ερωτήματα έχουν διατυπωθεί γραπτώς· περιέχονται στο έγγραφο που κατατέθηκε και πιστεύω ότι είναι αρκετά σαφή ώστε να σημειώσουμε πρόοδο στο θέμα της δημόσιας ενημέρωσης για τις σημαντικές αυτές εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους μας.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Moreira και την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου που μου δίνουν την ευκαιρία να απευθυνθώ στην Ολομέλεια σχετικά με τη σημαντική αυτή διαπραγμάτευση.

Είναι αυτονόητο ότι η σύναψη συμφωνίας με την Ινδία στην παρούσα συγκυρία δεν είναι μόνο μεγάλης οικονομικής αξίας, αλλά και μεγάλης στρατηγικής σημασίας. Η Ινδία βρίσκεται μόλις στην αρχή μιας αναπτυξιακής πορείας που θα την καταστήσει έναν από τους βασικούς οικονομικούς παράγοντες αυτού του αιώνα. Μια φιλόδοξη και ισόρροπη συμφωνία με την Ινδία θα έφερνε τη σχέση μας σε διαφορετικό επίπεδο παρέχοντας ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο που θα διέπει τις μελλοντικές οικονομικές μας σχέσεις.

Εργαζόμαστε συνεπώς πολύ σκληρά για την ολοκλήρωση της εν λόγω διαπραγμάτευσης, υπάρχει δε πραγματική ευκαιρία να συμβεί αυτό. Η Ινδία ενδιαφέρεται σαφώς στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο. Η σύνοδος κορυφής Ινδίας-ΕΕ τον Δεκέμβριο έκλεισε με μια ισχυρή δέσμευση που εξέφρασαν και οι δύο πλευρές να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατόν.

Έχουμε σημειώσει πρόοδο σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Σημειώνουμε πρόοδο στις δασμολογικές προσφορές και προετοιμάζουμε την ανταλλαγή προσφορών για τις υπηρεσίες. Διαπραγματευόμαστε τώρα εντατικά τις δημόσιες συμβάσεις, είναι δε η πρώτη φορά που η Ινδία διαπραγματεύεται ένα ουσιαστικό κεφάλαιο για τις δημόσιες συμβάσεις που περιλαμβάνει ειδικούς κανόνες και δεσμεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά.

Δεδομένων των παραπάνω, δεν θέλω να αποκρύψω το γεγονός ότι εξακολουθούν επίσης να υπάρχουν κάποια ακανθώδη εκκρεμή ζητήματα, τα οποία απαιτούν δύσκολη διαπραγμάτευση. Όπως σε κάθε διαπραγμάτευση, τα τελευταία μέτρα είναι και τα πιο δύσκολα να διανύσει κανείς. Πρώτον, είναι οι δασμολογικές διαπραγματεύσεις όπου σημειώθηκε γρήγορα κάποια ικανοποιητική πρόοδος κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών και είμαι βέβαιος ότι η Ινδία θα βελτιώσει σημαντικά την προσφορά της, όμως ορισμένοι τομείς εξακολουθούν να είναι πολύ δύσκολοι, κυρίως τα αυτοκίνητα και ο οίνος και τα οινοπνευματώδη ποτά.

Διεξάγουμε επίσης πολύ έντονες συζητήσεις για τις υπηρεσίες και το περίγραμμα μιας πιθανής δέσμης μέτρων καθίσταται σαφέστερο, όμως μερικά από τα βασικά συμφέροντά μας αφορούν τομείς όπου η νομοθετική μεταρρύθμιση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ή εξετάζεται στην Ινδία. Αυτό αφορά κυρίως ασφαλιστικές, ταχυδρομικές, χρηματοοικονομικές, νομικές και λογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λιανικού εμπορίου. Το γεγονός αυτό καθιστά τις διαπραγματεύσεις πολύ δύσκολες. Υπάρχει επίσης και η βιώσιμη ανάπτυξη η οποία αποτελεί, φυσικά, πολύ σημαντικό θέμα για εμάς, αλλά πολύ ευαίσθητο στην Ινδία. Έχουμε πλήρη επίγνωση των απόψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο αυτό και θα τις λάβουμε υπόψη.

Ωστόσο, πρέπει να παραμείνουμε ρεαλιστές. Πρέπει να εξετάσουμε τι θα είναι τελικά δυνατόν με έναν εταίρο όπως η Ινδία. Πρέπει να εξευρεθεί λύση που θα ικανοποιεί τις προσδοκίες μας, αλλά και θα λαμβάνει υπόψη την ειδική κατάσταση της Ινδίας. Συνεπώς ναι, θα υπάρξει κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη που θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών, θα αναγνωρίζει τη σημασία των σχετικών διεθνών προτύπων και θα βασίζεται στη συνεργασία, όμως θα πρέπει επίσης να είμαστε σαφείς ως προς το ότι δεν θα γίνει αποδεκτό από την Ινδία ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη το οποίο θα επιτρέπει τη χρήση εμπορικών περιορισμών σε σχέση με κοινωνικά ή περιβαλλοντικά ζητήματα. Αυτό δεν θα ήταν σύμφωνο, εξάλλου, με το πρότυπο που υποστηρίζουμε στις εμπορικές μας συμφωνίες γενικότερα. Δεν επιδιώκουμε κυρώσεις αλλά συνεργασία σε αυτόν τον τομέα.

Ένα άλλο ζήτημα ευαίσθητο στη διαπραγμάτευση αυτή που έγινε αιτία κάποιας ανησυχίας είναι η πρόσβαση στα φάρμακα και οι πιθανές επιπτώσεις της παρούσας συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών στην πρόσβαση σε φάρμακα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Επιτρέψτε μου, ωστόσο, να σας καθησυχάσω όσον αφορά αυτά τα κρίσιμα σημεία. Έχουμε πλήρη επίγνωση του ειδικού ρόλου που διαδραματίζει η Ινδία όσον αφορά την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά φάρμακα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ως εκ τούτου, η παρούσα συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών –είτε στο κεφάλαιο περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε στο κεφάλαιο περί επενδύσεων, είτε σε οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο– δεν θα υπονομεύσει την ικανότητα της Ινδίας να προωθεί, παράγει ή εξάγει γενόσημα φάρμακα, μεταξύ άλλων μέσω υποχρεωτικών αδειών. Εμείς οι ίδιοι προτείναμε μάλιστα σαφέστατη γλώσσα για τον σκοπό αυτόν, όμως ταυτόχρονα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες ενός ισχυρού πλαισίου για τα ΔΠΙ στην Ινδία, το οποίο να μπορεί να ενθαρρύνει βεβαίως την καινοτομία και την έρευνα, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Ως εκ τούτου, η διαπραγμάτευση ενός κεφαλαίου για τα ΔΠΙ με την Ινδία παραμένει σημαντικός στόχος για εμάς στην παρούσα διαπραγμάτευση.

Επιτρέψτε μου επίσης να είμαι σαφέστατος όσον αφορά την προστασία και αποκλειστικότητα των δεδομένων για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Αυτό που θα ζητήσουμε μέσω της παρούσας συμφωνίας είναι ότι, εάν και όταν η Ινδία αποφασίσει να εισαγάγει σύστημα αποκλειστικότητας των δεδομένων, αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς να εισάγονται διακρίσεις έτσι ώστε και οι ευρωπαίοι παραγωγοί να επωφεληθούν από αυτό, συνεχίζουμε δε φυσικά να πιστεύουμε ότι η πρόσβαση σε φάρμακα και η προστασία των δεδομένων των δοκιμών μπορούν να συνυπάρξουν δημιουργικά. Η συνέχιση του διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα συμβάλει στην ανάπτυξη κοινής αντίληψης ως προς το θέμα αυτό.

Επίσης, στο κεφάλαιο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι γεωγραφικές ενδείξεις αποτελούν σημαντικό τομέα ενδιαφέροντος για την ΕΕ. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί στη διαπραγμάτευση αυτή ένα πολιτικό παραδοτέο που θα επιτρέπει την αποτελεσματική προστασία των σημαντικότερων ονομάτων γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις έχουν αποδειχθεί δύσκολες μέχρι στιγμής. Παρ’ όλα αυτά, η Επιτροπή συνεχίζει να πιέζει για την επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος.

Τέλος, όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή πρότεινε επίσης στο Συμβούλιο συμπληρωματικές διαπραγματευτικές οδηγίες προκειμένου να διαπραγματευθεί και την προστασία των επενδύσεων. Το εν λόγω σχέδιο διαπραγματευτικών οδηγιών γνωστοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο υπό την προϋπόθεση των σχετικών απαιτήσεων εχεμύθειας. Το Συμβούλιο εξετάζει επί του παρόντος τις εν λόγω οδηγίες, θα θέλαμε δε πολύ να ακούσουμε την άποψη του Κοινοβουλίου επ’ αυτών. Πότε και πώς το κεφάλαιο αυτό μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης θα εξαρτηθεί τελικά από το πότε θα καταφέρει το Συμβούλιο να συμφωνήσει επί των πρόσθετων αυτών διαπραγματευτικών οδηγιών.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω επαναλαμβάνοντας ότι η διαπραγμάτευση αυτή είναι πολύ σημαντική και, πιστεύω, μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουμε. Φυσικά, δεν πρέπει να συνάψουμε συμφωνία με οποιοδήποτε κόστος, αλλά μόνον εάν η υπό διαπραγμάτευση ουσία είναι σωστή. Εάν δεν υπάρχει ουσία, πρέπει απλά να πούμε όχι. Είναι δύσκολο για την Ινδία να ανταποκριθεί σε μερικά από τα αιτήματά μας, όπως η πρόσβαση για τα αυτοκίνητα ή τον οίνο και τα οινοπνευματώδη ποτά μας, όπως και το άνοιγμα ορισμένων τομέων υπηρεσιών. Προσβλέπω σε εντατικότερες επαφές επ’ αυτού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς βαδίζουμε προς την τελική, αισίως, φάση.

Πιστεύω ότι η συζήτηση που θα επακολουθήσει αποτελεί χρήσιμη ευκαιρία για το Σώμα να αποφανθεί σχετικά με τις διαπραγματεύσεις αυτές. Οι εν λόγω απόψεις θα ληφθούν υπόψη στο μέτρο του δυνατού με δεδομένες τις πραγματικότητες και τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης διαπραγμάτευσης. Από την άποψη αυτή, προσβλέπουμε στο ψήφισμα που σκοπεύετε να εγκρίνετε για τη ΣΕΣ με την Ινδία, το οποίο θεωρώ εξαιρετικά επίκαιρο.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην περίπτωση της Ινδίας θα ήθελα να δηλώσω ότι συμφωνώ ρητά με τον Επίτροπο ότι είναι καλό να συνομιλούμε με την εν λόγω χώρα όσον αφορά μια εμπορική συμφωνία. Οι στρατηγικοί λόγοι και μόνο –αναφέρατε ορισμένους από αυτούς– μιλούν από μόνοι τους. Ειδικότερα το γεγονός ότι, δυστυχώς, δεν σημειώνουμε καμία πρόοδο στο πλαίσιο του ΠΟΕ, συνηγορεί επίσης ακόμη περισσότερο υπέρ της παρούσας συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με την Ινδία.

Ωστόσο, το ζήτημα που εξακολουθεί να μου προκαλεί ανησυχία είναι εάν θα αποκτήσουμε πραγματικά πρόσβαση στην αγορά της Ινδίας για τις επιχειρήσεις μας. Τελικά, η παρούσα συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ταιριάζει πραγματικά μόνο με τον κόσμο και την κατανομή της οικονομικής δύναμης μεταξύ της Ευρώπης και της Ινδίας όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, ή η συμφωνία αυτή θα εξακολουθεί να είναι κατάλληλη και σε 10 ή 15 χρόνια;

Από την άποψη αυτή, ανησυχώ όλο και περισσότερο για το ζήτημα των εξαιρέσεων. Κατανοώ πλήρως τον λόγο για τον οποίο η Ινδία ζητεί σήμερα ορισμένες εξαιρέσεις σε κάποιους τομείς στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Μια χώρα στο επίπεδο της ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται σήμερα η Ινδία χρειάζεται εξαιρέσεις. Είναι σίγουρα κάτι που εμείς στην Ευρώπη μπορούμε να το καταλάβουμε πολύ καλά.

Ωστόσο, θα ήθελα να αναφέρεται ρητά συγκεκριμένη ημερομηνία εκπνοής όλων αυτών των εξαιρέσεων. Θα ήθελα οι εξαιρέσεις να χορηγούνται είτε με σαφές χρονικό όριο είτε με σαφή κριτήρια αναφοράς, όπως και αν είναι δομημένες – ίσως η Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει ποιες προτάσεις σκοπεύει να φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ώστε να ανταποκριθεί εν μέρει στις απαιτήσεις της Ινδίας. Θα ήθελα, επομένως, σαφέστατα όρια για όλες τις εξαιρέσεις, είτε με τη μορφή χρονικών ορίων είτε κριτηρίων αναφοράς. Σίγουρα το χρωστούμε στις επιχειρήσεις μας και, ως εκ τούτου, και στους εργαζόμενούς μας.

Θα ήμουν πραγματικά ευγνώμων εάν μπορούσατε να αναφέρετε σε ποιον βαθμό εξετάζετε τέτοιου είδους εξαιρέσεις και τα πιθανά όριά τους ενόψει των διαπραγματεύσεων.

Το δεύτερο σημαντικό θέμα που αναφέρατε και με το οποίο θα ήθελα να εκφράσω τη συμφωνία μου είναι το ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί αποτέλεσμα επωφελές για τους γεωργούς μας και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που θίγονται στο σημείο αυτό, ιδίως στον τομέα των γεωγραφικών ενδείξεων. Πρέπει επίσης να βοηθήσουμε τους κατασκευαστές μας όσον αφορά τα φάρμακα, πιστεύω όμως ότι όλοι μας θα συμφωνήσουμε ότι αυτό δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος όσων εξαρτώνται από την πρόσβαση σε φθηνά φάρμακα.

 
  
MPphoto
 

  Harlem Désir, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας είναι φιλόδοξες, αφορούν πολλούς τομείς της οικονομίας, αποτελούν όμως και αιτία ανησυχίας στην Ευρώπη και την Ινδία, όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω κατά τη διάρκεια συνάντησης τον περασμένο μήνα μεταξύ της Επιτροπής Εμπορίου των δύο Σωμάτων του Ινδικού Κοινοβουλίου και της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Ινδία.

Η Ινδία αναπτύσσεται ραγδαία· πρόκειται για στρατηγικό εταίρο, όπως μας θυμίσατε. Ο καθένας κατανοεί τη σημασία της ανάπτυξης του εμπορίου μεταξύ μας. Ωστόσο, δεν ξεκινούμε από το μηδέν εφόσον η Ένωση αποτελεί ήδη τον κυριότερο εμπορικό εταίρο της Ινδίας, τον κυριότερο επενδυτή στην Ινδία και τον κυριότερο προορισμό για τους ινδούς επενδυτές, η δε Ινδία συνιστά επίσης τον κυριότερο αποδέκτη του συστήματος των γενικευμένων προτιμήσεων.

Θα πρέπει επομένως να είμαστε σε επαγρύπνηση σχετικά με τις τυχόν νέες επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει μια νέα και πιο φιλόδοξη εμπορική συμφωνία σε ευαίσθητους τομείς της ινδικής οικονομίας. Εννοώ, για παράδειγμα, τη γεωργία –οι ινδοί συνάδελφοί μας μάς μίλησαν σχετικά– και τις συνέπειες για τομείς που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στον ανταγωνισμό από αναδυόμενες χώρες της Ευρώπης, και εννοώ την αυτοκινητοβιομηχανία. Μια τέτοια συμφωνία θα πρέπει να χρησιμεύει στην ανάπτυξη των κοινωνιών μας και της απασχόλησης και να μην οδηγεί σε ανεξέλεγκτη ελευθέρωση με ενδεχόμενα καταστροφικά αποτελέσματα.

Για τον λόγο αυτόν η Ομάδα μου επιθυμεί να τονίσει ορισμένα σημεία σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία που θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και της εξάλειψης της φτώχειας, και οι οποίες θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από σαφείς και επαληθεύσιμες δεσμεύσεις επί τη βάσει της συνεργασίας, φυσικά, αλλά που στη συνέχεια θα συνδυάζονται με σοβαρές κοινωνικές και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

Θα ήθελα να τονίσω μερικά σημεία ειδικότερα. Πρώτον, όσον αφορά τη γεωργία –την οποία ανέφερα προηγουμένως– καλούμε την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι καμία από τις διατάξεις της συμφωνίας, είτε για την ελευθέρωση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων είτε για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν απειλεί τη μικρής κλίμακας γεωργία στην Ινδία. Εννοώ τις διατάξεις σχετικά με τους σπόρους, για παράδειγμα.

Δεύτερον, όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η Ινδία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός γενόσημων φαρμάκων στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Καλούμε την Επιτροπή να σταματήσει να απαιτεί την αποκλειστικότητα των δεδομένων εφόσον όλες οι ΜΚΟ αναφέρουν ότι παραβλάπτει τη διανομή των εν λόγω φαρμάκων.

Τρίτον, στον τομέα των υπηρεσιών, ζητούμε καταρχάς οι δημόσιες υπηρεσίες να μην περιληφθούν στους τομείς που θα ελευθερωθούν και, δεύτερον, σχετικά με τον Τρόπο IV, να κατοχυρωθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης – με άλλα λόγια να απορριφθούν όλες οι μορφές κοινωνικού ντάμπινγκ.

Τέλος –σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε– πιστεύουμε ότι το κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να περιλαμβάνει δεσμευτικές υποχρεώσεις σε σχέση με τον σεβασμό των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, ιδίως των κοινωνικών προτύπων της ΔΟΕ.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι διαπραγματεύσεις αυτές ομοιάζουν λίγο με τον τετράχειρα Θεό Σίβα αφού χρειάζεται τόση προσπάθεια για να ολοκληρωθεί μια τέτοια πολύπλοκη συμφωνία.

Θα διευκρινίσω τώρα τη θέση της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη. Πρώτον: πρόσβαση σε φάρμακα. Αν και επικροτώ τη δήλωση του Επιτρόπου, επιβεβαιώνω ότι αντιτίθεμαι σε κάθε προσπάθεια εφαρμογής μέτρων προστατευτισμού σε έναν τομέα στον οποίο η Ευρώπη ουσιαστικά παρακώλυσε κατά το παρελθόν την πρόσβαση σε χαμηλού κόστους φάρμακα. Η εκμετάλλευση του ζητήματος της παραποίησης καθαρά για λόγους προστατευτισμού είναι ό,τι ευτελέστερο υπάρχει. Η συμφωνία αντίθετα θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία συνεργασίας μεταξύ της ινδικής και της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Δεύτερον: βιομηχανικοί τομείς. Ζητούμε από την Ινδία να επιτρέψει να συμπεριληφθούν στη συμφωνία ευαίσθητοι τομείς όπως της αυτοκινητοβιομηχανίας και των οινοπνευματωδών, όπου οι εξαγωγές μας σήμερα φορολογούνται βαριά.

Τρίτον: γεωργία. Από την πλευρά μας δηλώνουμε πρόθυμοι να συζητήσουμε σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα και να ανοίξουμε την αγορά μας, όμως με την επισύναψη μερικών προϋποθέσεων: είναι προφανές ότι πρέπει να πούμε «όχι» στους ΓΤΟ και να πράξουμε ό,τι μπορούμε για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Όσον αφορά την τελευταία αυτή πτυχή, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις δεν αποτελούν μόνο θέμα εμπορικής πολιτικής· συνιστούν και μέρος της ταυτότητας της Ευρώπης. Ελπίζουμε συνεπώς ότι θα καταβληθεί τεράστια προσπάθεια για την απλοποίηση των διαδικασιών εγγραφής στο γραφειοκρατικό σύστημα της Ινδίας το οποίο είναι εξαιρετικά επαχθές, ίσως ακόμη επαχθέστερο και από το ευρωπαϊκό, γεγονός το οποίο τα λέει όλα.

Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, συγχαίρω την Επιτροπή εάν αληθεύει ότι η Ινδία φαίνεται να είναι έτοιμη, για πρώτη φορά, να συμπεριλάβει τις δημόσιες συμβάσεις σε μια διεθνή συμφωνία. Οι ινδικοί σιδηρόδρομοι –για να σας δώσω ένα παράδειγμα, 17.000 συρμοί μεταφέρουν 18 εκατομμύρια επιβάτες καθημερινά, υπάρχουν δε σχέδια για την κατασκευή επιπλέον 25.000 χιλιομέτρων διαδρομής μέσα στα επόμενα 10 χρόνια– αποτελούν μία από τις πολλές αγορές που θα μπορούσαν ενδεχομένως να ανοίξουν με την παρούσα συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών.

Εάν οι διαπραγματεύσεις πάνε καλά, και τα δύο μέρη θα ωφεληθούν: θα προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη, θα εξαλειφθεί σταδιακά η παιδική εργασία και θα γίνει δεκτή μια προοδευτικότερη μορφή κοινωνικής προστασίας. Θεωρώ άσκοπο και επιζήμιο να προβάλλονται αντιρρήσεις σε αυτό και, ως εκ τούτου, καλώ όλες τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου να απορρίψουν εκ των προτέρων ένα συμβιβαστικό κείμενο.

 
  
MPphoto
 

  Robert Sturdy, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως ανέφερε ο Επίτροπος, συμφωνεί με το ψήφισμα αυτό το οποίο επαναλαμβάνει όλα όσα θα μπορούσε να ενθαρρύνει η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας – επενδύσεις, κατάργηση των δασμών, μη δασμολογικούς φραγμούς, κλπ.

Η σύναψη μιας φιλόδοξης ΣΕΣ αναμένεται να ενισχύσει τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές κατά 160 δισ. ευρώ μέχρι το 2015, οι δε βασικοί τομείς θα γνωρίσουν αύξηση έως και 30% στις διμερείς άμεσες ξένες επενδύσεις.

Είμαι βέβαιος ότι ο Επίτροπος θα συμφωνήσει ότι αυτά ακριβώς τα στοιχεία θα βοηθήσουν στην τόνωση της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, όχι μόνο σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στην Ινδία.

Στην αρχική του εκτίμηση όσον αφορά τη δυνητική ΣΕΣ μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας, το Κέντρο Ανάλυσης Περιφερειακής Ολοκλήρωσης στο Sussex κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ύπαρξη τυχόν κερδών θα εξαρτηθεί από τον βαθμό στον οποίο το κείμενο θα προσδιορίζει και θα εξετάζει τους βασικούς τομείς στους οποίους αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο Επίτροπος, όπως οι κρατικές προμήθειες, οι υπηρεσίες, οι επενδύσεις στη διευκόλυνση του εμπορίου κλπ.

Αναφέρει ότι εάν η συμφωνία περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στο ζήτημα της επιφανειακής ολοκλήρωσης, και ειδικότερα της μείωσης των δασμών, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η εκτροπή του εμπορίου να υπερβεί τη δημιουργία εμπορίου και για τις δύο πλευρές.

Ο Επίτροπος ανέφερε, πολύ σωστά, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Οι κόκκινες γραμμές έχουν καθοριστεί κατά κάποιον τρόπο απαρέγκλιτα, ελπίζω δε ότι δεν θα είμαστε εξαιρετικά υποχωρητικοί παραχωρώντας πάρα πολλά.

Θα ήθελα επίσης να συμφωνήσω με τον κ. Caspary για τις χρονικές προθεσμίες. Νομίζω ότι έθιξε ένα πολύ καλό σημείο.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στον αντίκτυπο του Γύρου της Ντόχα για την Ανάπτυξη, στο πλαίσιο του ΠΟΕ, επί της ΣΕΣ ΕΕ-Ινδίας. Οι τρέχουσες ενδείξεις από τη Γενεύη δεν ήταν θετικές, ο δε Επίτροπος παραδέχθηκε πριν από λίγο καιρό ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν βρεθεί σε δεινή θέση. Τώρα είναι ίσως η στιγμή, ανέφερε, για το σχέδιο Β – κάτι που, σπεύδω να προσθέσω, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου επιδιώκει ήδη εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό για τη ΣΕΣ ΕΕ-Ινδίας;

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, ας είμαστε σαφείς: η παρούσα συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης επί ίσοις όροις. Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της Ινδίας είναι το 6% περίπου του αντίστοιχου της ΕΕ. Η Ινδία, αν και φιλόδοξη, είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα με πολύ μεγάλο αριθμό φτωχών και πεινασμένων εντός των συνόρων της. Δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό.

Δεσμευόμαστε από την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, η οποία κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας και μας υποδεικνύει ότι καμία από τις πολιτικές μας δεν πρέπει να παραβλάπτει την ανάπτυξη. Ωστόσο, με αυτήν τη ΣΕΣ προκαλούμε βλάβες – στη γεωργία, το λιανικό εμπόριο, σε ινδικές εταιρείες κλπ. Παραδείγματα έχουν ήδη αναφερθεί. Επιπλέον, μέσω των διατάξεων για την επίλυση των διαφορών περιορίζουμε τον πολιτικό χώρο για την Ινδία, καθώς και τη δυνατότητα της ΕΕ και των κρατών μελών της να εισαγάγουν, για παράδειγμα, νέα νομοθεσία για το περιβάλλον.

Ο εν λόγω μηχανισμός έχει οδηγήσει πολυεθνικές εταιρείες να κινηθούν δικαστικώς σε βάρος χωρών για τις πολιτικές τους σχετικά με την υγεία και το περιβάλλον – και οι κυβερνήσεις σας θα πληγούν από αυτό.

Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, κατά την άποψή μου, δεν βρίσκονται έξω από την επικίνδυνη ζώνη. Η άσκηση πίεσης για την αποκλειστικότητα των δεδομένων υπό οιαδήποτε μορφή αποτελεί πρόβλημα, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται.

Το Κοινοβούλιο οφείλει να αποστείλει σαφές μήνυμα προς την Επιτροπή ότι η εμπορική συμφωνία θα πρέπει να είναι δίκαιη και να μην περιορίζει τον πολιτικό χώρο.

Δυστυχώς, όμως, τα μέλη των Ομάδων PPE, ALDE και ECR περιορίζουν ουσιαστικά τη δύναμή τους ως βουλευτές του Σώματος αυτού. Στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, ζητήθηκε επανειλημμένα από την Επιτροπή να μην δώσει συνέχεια στο κεφάλαιο για τις επενδύσεις έως ότου το Κοινοβούλιο παράσχει τη γνώμη του για το πώς περίπου θα πρέπει να είναι η επενδυτική πολιτική, όμως τώρα, στο παρόν ψήφισμα, καλούν την Επιτροπή να προχωρήσει χωρίς να περιμένει τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Πώς γίνεται αυτό;

Ελπίζω πραγματικά ότι ορισμένοι από τους συναδέλφους μας θα ρίξουν μια δεύτερη ματιά στο κείμενο προτού απλά συμφωνήσουν με αυτό την Τετάρτη. Ελπίζω να μπορέσουμε να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα στην Επιτροπή και, συνεπώς, να επηρεάσουμε τις διαπραγματεύσεις καθιστώντας σαφές ότι θέλουμε να ασκήσουμε τις αρμοδιότητές μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οι προτάσεις ψηφίσματος που έχει υποβάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθιστούν σαφές σε όλες τις ομάδες ότι το Κοινοβούλιο –όπως έχει ήδη τονιστεί– δεν θεωρεί ότι είναι επαρκώς ενημερωμένο σχετικά με το ειδικό καθεστώς των διαπραγματεύσεων. Επομένως, είμαι ευγνώμων για τις λεπτομερέστερες πληροφορίες που μας δόθηκαν σήμερα. Οι ερωτήσεις από την αριστερά του Σώματος ιδίως αφορούν άμεσα τις ανησυχίες των πολιτών στην Ευρώπη αλλά και στην Ινδία, πρόκειται δε για ανησυχίες για την κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση και τις προοπτικές των εργαζομένων και όσων αναζητούν εργασία, μεταξύ άλλων και στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Όπως γνωρίζουμε, στις λεπτομέρειες κρύβονται τα αγκάθια, θα θέλαμε συνεπώς να πληροφορηθούμε τα εξής, κύριε Επίτροπε: ποια είναι τα ειδικά θέματα των διαπραγματεύσεων όσον αφορά τις δημόσιες προσκλήσεις υποβολής προσφορών στον τομέα των υπηρεσιών ή σε σχέση με τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού; Ποιο κείμενο βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας; Ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά το περιβάλλον και τη γεωργία; Χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα κείμενα θέλουμε να εξετάσουμε εάν τίθεται σε κίνδυνο ο ρόλος της Ινδίας ως του φαρμακείου των φτωχών του κόσμου ή εάν θα παρεμποδιστεί από τη συμφωνία η παραγωγή φθηνότερων φαρμάκων για την ελονοσία ή τη θεραπεία του AIDS χωρίς να παραγνωρίζονται οι μαζικές επενδύσεις στην έρευνα που έχουν γίνει και από τις δικές μας φαρμακευτικές εταιρείες. Θέλουμε να εξετάσουμε κατά πόσον οι ευρωπαϊκές τοπικές αρχές, τα νοσοκομεία ή τα υπουργεία θα είναι στο μέλλον υποχρεωμένα να προβαίνουν σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν και ινδικές επιχειρήσεις. Θέλουμε να γνωρίζουμε εάν η συμφωνία θα ρυθμίζει τις προϋποθέσεις εισόδου στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ινδών νοσηλευτών ή φροντιστών ηλικιωμένων, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας παραμονής και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Θέλουμε να γνωρίζουμε εάν το κείμενο της συμφωνίας θα θέσει σε κίνδυνο τους μικρής κλίμακας γεωργούς και αλιείς στην Ινδία και κατά πόσον οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι στον τομέα του χάλυβα απειλούνται με απόλυση επειδή στο μέλλον θα είναι εφικτές οι ελεύθερες επενδύσεις ινδικού κεφαλαίου στην αγορά εταιρειών της ΕΕ ως αποτέλεσμα της συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι πολιτικοί αναλυτές και οι πολιτικοί –για παράδειγμα ο Henry Kissinger– οι οποίοι προέβλεψαν πριν από δεκαετίες ότι εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία και η Κίνα, αλλά και η Ινδία, θα έχουν ηγετικό ρόλο στη νέα τάξη πραγμάτων, είχαν δίκιο. Βεβαίως, συγχαίρουμε τον λαό, τους λαούς της Ινδίας για αυτό, όμως δεν πρέπει να λησμονούμε τις παραβάσεις εκείνες, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής εργασίας, οι οποίες οδήγησαν στο σημείο αυτό, σε αυτήν την ανάπτυξη, η δε Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αποστείλει σαφές μήνυμα προς την Ινδία ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η παιδική εργασία δεν μπορούν να συνεχιστούν και στο μέλλον. Αυτά δεν ταιριάζουν με τις ιδέες που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν θεωρούμε ότι η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών διασφαλίζει επαρκή ανεξαρτησία στην ευρωπαϊκή οικονομία και την ευρωπαϊκή παραγωγή. Συνιστούμε επομένως η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών να περιλαμβάνει εγγυήσεις που θα διασφαλίζουν την ανεξαρτησία των ευρωπαίων ιδιοκτητών οικογενειακών επιχειρήσεων, μικροκαλλιεργητών και παραγωγών, μέσω των οποίων η Ευρώπη θα μπορούσε να ξεπεράσει την οικονομική κρίση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Zalewski (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, είναι σωστό όταν παρατηρείται πρόβλημα με την επέκταση της ελευθέρωσης των συναλλαγών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνάπτει συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με σημαντικούς παγκόσμιους εταίρους όπως η Ινδία. Έχουμε πολλά κοινά με την Ινδία – είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο, είναι μια χώρα η οποία ενεργεί ως σταθεροποιητικός παράγοντας σε διεθνές επίπεδο, και είναι σύμμαχός μας στον αγώνα κατά της διεθνούς τρομοκρατίας. Οι εμπορικές σχέσεις διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο σήμερα. Η ορθή διευθέτησή τους θα οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη στην Ινδία και στην εξέλιξη της χώρας, αλλά και θα βελτιώσει τη διεθνή σταθερότητα. Είναι προς όφελός μας.

Είναι σωστό το ότι περιμένουμε επίσης από την Επιτροπή να αναλάβει το πολύ σημαντικό θέμα των ξένων επενδύσεων, καθώς και να συμπεριλάβει την προώθηση και προστασία των ξένων επενδύσεων. Υπάρχει ήδη έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το θέμα αυτό, το οποίο εξετάζει το τι αναμένει το Κοινοβούλιο από τις μελλοντικές συνομιλίες για την αμοιβαία προστασία των ξένων επενδύσεων. Αύριο θα ψηφίσουμε επί ενός σημαντικού κανονισμού που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να αναλάβει περαιτέρω δράση. Είναι πολύ σημαντικό ο τομέας αυτός να επεκταθεί και να αποφέρει οφέλη σε ευρωπαίους και ινδούς επενδυτές.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Κύριε Πρόεδρε, η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την Ινδία θα καταστεί η σημαντικότερη συμφωνία αυτού του είδους αν οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν ικανοποιητικά και για τις δύο πλευρές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας, το δε σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων είναι ένα από τα μέσα που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας αυτής.

Παρά το γεγονός ότι η Ινδία διαθέτει αναδυόμενη οικονομία, εξακολουθούν να υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες. Περισσότεροι από 800 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με λιγότερα από 2 δολάρια ημερησίως. Οι προσπάθειες της Ινδίας για την οικοδόμηση ισχυρής οικονομίας πρέπει να στηρίζονται στην πολιτική βούληση να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα. Για τον λόγο αυτόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ζητήσει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων τη θέσπιση κάποιων νομικά δεσμευτικών ρητρών σχετικά με τους τομείς αυτούς. Η Ινδία μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο οικονομικό παράδειγμα για τις υπόλοιπες αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και παράδειγμα δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 

  Bill Newton Dunn (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ήμουν μέλος της αντιπροσωπείας του ΕΚ που μετέβη στην Ινδία τον περασμένο μήνα. Μετέβη μια μικρή ομάδα από εμάς, η δε εμπειρία ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολύτιμη.

Θέλω να μιλήσω, ειδικότερα, σχετικά με την παράγραφο 29 της πρότασης επί της οποίας θα ψηφίσουμε την Τετάρτη. Αναφέρει ότι το Κοινοβούλιο «χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες που καταβάλλει η ινδική κυβέρνηση προς εξάλειψη της παιδικής εργασίας». Υποθέτω ότι το πρόσωπο που τη συνέταξε βάλλει κατά των αγαθών που ενδέχεται να κατασκευάζονται με τη χρήση παιδικής εργασίας και εισάγονται στην Ευρώπη, όμως η πρόταση δεν αναφέρει κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο πράττει είναι να ξεχωρίζει μία από τις ατυχείς πτυχές της ινδικής ζωής που εξακολουθεί να υπάρχει. Πέρυσι, η αντιπροσωπεία μας επισκέφθηκε ένα πρόγραμμα στη νότια Ινδία για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας, το οποίο χρηματοδοτείται από κοινοτικά κεφάλαια,. Από όσα είδαμε, το πρόβλημα ήταν ότι τα παιδιά ουσιαστικά εργάζονταν στους αγρούς –δεν κατασκεύαζαν κάτι– για να αποπληρώσουν χρέη που βάρυναν τους γονείς τους. Ήταν δια βίου καταδικασμένα σε αυτό χάνοντας την εκπαίδευσή τους.

Η φράση που χρησιμοποιείται στην πρόταση ψηφίσματος είναι ενδεχομένως προσβλητική για τους Ινδούς. Φυσικά θέλουν την εξάλειψη της παιδικής εργασίας. Θα πρέπει είτε να απαλλαγούμε από την παράγραφο 29 είτε να την αλλάξουμε ώστε να αναφέρει ότι ανησυχούμε για τα αγαθά που ενδέχεται να κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας παιδική εργασία. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ένα άρωμα ανωτερότητας εδώ όταν η Ευρώπη δηλώνει: «Εμείς έχουμε πια απαλλαγεί από την παιδική εργασία, ενώ εσείς οι Ινδοί τη χρησιμοποιείτε ακόμα». Δεν είναι αυτή η σχέση που θα πρέπει να έχουμε με έναν πολύ σημαντικό εμπορικό εταίρο.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι υπάρχουν δύο θεωρητικές σχολές με διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την Ινδία.

Πρώτον, υπάρχει η άποψη που λέει: έχουμε σήμερα μια συμφωνία η οποία είναι η πλέον εκτεταμένη στον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να τη διατηρήσουμε και είναι σημαντική από μόνη της και, στη συνέχεια, καθώς συναλλασσόμαστε με την Ινδία, θα παρουσιαστούν μια σειρά ζητημάτων που είναι κοινώς γνωστά ως μη εμπορικά, όπως είναι τα δικαιώματα των μειονοτήτων, η παιδική εργασία και οι διακρίσεις λόγω κάστας. Την αποκαλώ «η αντίληψη των πραγμάτων του εμπόρου». Αυτός ο τρόπος σκέψης διαποτίζει το ψήφισμα που βρίσκεται ενώπιόν μας.

Η δεύτερη αντίληψη των πραγμάτων, κύριε Πρόεδρε, απαιτεί ουσιαστικά να διασαφηνιστούν τα μη εμπορικά ζητήματα πρώτα και μόνο τότε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Την αποκαλώ «η αντίληψη των πραγμάτων του ιεροκήρυκα». Γνωρίζουμε ότι, στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Ινδία σίγουρα δεν θα θελήσει να συνάψει συμφωνία μαζί μας.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι τον Μάρτιο του 2009 εγκρίναμε ψήφισμα το οποίο ελάμβανε υπόψη τόσο εμπορικά όσο και μη εμπορικά θέματα. Κατά τη γνώμη μου, το ψήφισμα που βρίσκεται ενώπιόν μας συνιστά ένα βήμα προς τα πίσω. Μπορεί να περιέχει ρήτρα περί βιώσιμης ανάπτυξης, όμως είναι τελείως ανίσχυρη. Οι νταλίτ ελάχιστα αναφέρονται. Η φύση και το περιβάλλον είναι οι μεγαλύτεροι χαμένοι στο τρέχον κείμενο. Δεν μπορώ να υποστηρίξω, ως εκ τούτου, το κείμενο του ψηφίσματος. Οι διαπραγματευτές μας πρέπει να εμμείνουν στο ψήφισμα του 2009. Ο έμπορος και ο ιεροκήρυκας πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται, παραθέτω δε τα λόγια του Επιτρόπου στο σημείο αυτό, «μόνο τότε θα έχετε μια ισόρροπη συμφωνία».

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, η επίτευξη μιας φιλόδοξης και αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας Ένωσης-Ινδίας αποτελεί, ορθώς, κεντρική επιδίωξη της τρέχουσας εξωτερικής εμπορικής πολιτικής της Ένωσης. Η ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων απαιτεί εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων σε κρίσιμους τομείς, όπως οι υπηρεσίες, τα μη δασμολογικά εμπόδια, οι δημόσιες συμβάσεις και οι γεωγραφικές ενδείξεις.

Σε ό,τι αφορά το εμπόριο των αγαθών, επισημαίνω τους υψηλούς μέσους δασμούς που επιβάλλει η Ινδία, τόσο στα γεωργικά όσο και στα βιομηχανικά αγαθά. Ως προς την πρόσβαση στον τομέα των υπηρεσιών, δυστυχώς, δεν διακρίνεται επί του παρόντος σαφής δέσμευση εκ μέρους της ινδικής πλευράς. Η Ένωση θα πρέπει να επιμείνει σθεναρά στη διεκδίκησή της για την ενισχυμένη προστασία όλων των γεωγραφικών ενδείξεων σε μια τόσο σημαντική αγορά όπως η ινδική. Εξάλλου, η Ινδία αποτελεί σύμμαχο της Ένωσης στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ντόχα στο θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων. Επισημαίνεται ότι το νομοθετικό σύστημα της Ινδίας είναι σαφές, όλως ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά στη διαδικασία καταχώρησης των γεωγραφικών ενδείξεων και της συνύπαρξής τους με τα εμπορικά σήματα.

Τέλος, θα πρέπει να πω ότι η Ένωση πρέπει να επιδείξει ευελιξία έναντι του αιτήματος της ινδικής πλευράς η οποία ζητεί την παροχή προστασίας των ινδικών, μη αγροτικών, γεωγραφικών ενδείξεων προκειμένου να παράσχει προστασία στις ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. DIANA WALLIS
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange (S&D).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πιστεύω πραγματικά ότι είναι σημαντικό μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας να αποφασίσουμε από κοινού σχετικά με τη δομή των διαπραγματεύσεων, διότι η συνθήκη αυτή δίνει στο Κοινοβούλιο ένα νέο ρόλο στις εμπορικές σχέσεις. Εάν λάβουμε και πάλι υπόψη το γεγονός ότι η Ινδία αποτελεί σαφώς αγορά του μέλλοντος, η άποψη αυτή πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε μια σαφή θέση που θα εγκρίνει το Κοινοβούλιο: Κατά την άποψή μας, η βιομηχανική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση –που συνδέεται με την απασχόληση– είναι καθοριστικής σημασίας. Επομένως, πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι τα συμφέροντα της απασχόλησης στη βιομηχανία της Ευρώπης πρέπει να έχουν προτεραιότητα στις εμπορικές συμφωνίες.

Για τον λόγο αυτόν, αν και μια συμφωνία πρέπει να είναι ασύμμετρη, οι δασμοί σε τελική ανάλυση οφείλουν να φθάσουν στο μηδέν. Δεν είναι αποδεκτό να έχουμε δασμούς της τάξης του 100% στον τομέα της μηχανολογίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας και, τελικά, να διαπραγματευθούμε ίσως δασμούς στο 50%. Όσο δεν έχουμε μηδενικούς δασμούς, αυτό θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις εκτός Ευρώπης.

Ως εκ τούτου, κύριε Επίτροπε, πρέπει να καθορίσουμε με σαφήνεια τους τομείς προτεραιότητάς μας, και αυτοί βρίσκονται στη βιομηχανία. Χρειαζόμαστε επίσης ισότιμους όρους ανταγωνισμού που θα καθοριστούν σε σχέση με τα κοινωνικά πρότυπα, είναι δε επίσης απαραίτητο να επιβληθούν σαφείς υποχρεώσεις στην Ινδία σε σχέση με τα δικαιώματα των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE) . – (RO) Κυρία Πρόεδρε, η Ινδία εξελίσσεται ραγδαία ως χώρα, με αξιοζήλευτη οικονομική ανάπτυξη, αποτελεί δε έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους μας. Η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την Ινδία είναι εξαιρετικά σημαντική για το μέλλον των εμπορικών σχέσεων. Γι’ αυτό είμαι και εγώ υπέρ της σύναψης της παρούσας συμφωνίας το συντομότερο δυνατόν.

Μία σημαντική πτυχή σχετίζεται με την ελευθέρωση των υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά τους Τρόπους 3 και 4. Οι υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την οικονομική ανάπτυξη, τόσο στην Ινδία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός το οποίο πρέπει να αντανακλάται στη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών. Όσον αφορά τον Τρόπο 4, πρέπει να επιλυθούν τα προβλήματα που συνδέονται με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, γεγονός το οποίο αποτελεί, ωστόσο, ένα αρκετά δύσκολο ζήτημα δεδομένου ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα με την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ακόμη και μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να μας διευκρινίσει σε ποιο στάδιο έχουν φθάσει οι συζητήσεις ως προς το θέμα αυτό.

Η δεύτερη πτυχή σχετίζεται με την αμοιβαιότητα στην πρόσβαση των αγορών δημοσίων συμβάσεων. Η παροχή δυνατότητας πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις αγορές δημοσίων συμβάσεων της Ινδίας μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών μας. Ένα άλλο μέτρο που απαιτείται είναι η Ινδία να εκπονήσει και να εφαρμόσει ορισμένους διαφανείς και σαφείς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, γεγονός το οποίο θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στις ευρωπαϊκές εταιρείες να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές.

 
  
MPphoto
 

  Sajjad Karim (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, ως αρχικός κοινοβουλευτικός εισηγητής για το θέμα αυτό κατά την εκκίνηση των διαπραγματεύσεων το 2007, πάντοτε δήλωνα τότε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια φιλόδοξη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών που θα είναι πραγματικά ολοκληρωμένη και μεγάλης εμβέλειας ως προς το τι μπορούμε να επιτύχουμε, είμαι δε πολύ ευχαριστημένος διαπιστώνοντας ότι έχουμε ακολουθήσει πρόγραμμα που επιδιώκει την πραγματοποίηση αυτού.

Είναι αρκετά σαφές για εμένα όταν εξετάζω τα όσα αναφέρει σήμερα η Ομοσπονδία Ινδικών Εμπορικών Επιμελητηρίων ότι είναι πιθανόν να αυξηθούν οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές από 69 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009 σε 160 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015.

Με ενθαρρύνει επίσης να διαπιστώνω ότι η Ινδία επιτελεί πραγματική πρόοδο στην προσπάθεια αντιμετώπισης διαφόρων θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων κυρίως των μη δασμολογικών φραγμών. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να διαπιστώνει κανείς τον τρόπο με τον οποίο η σημερινή κυβέρνηση της Ινδίας αντιμετωπίζει πλέον τα ζητήματα διαφθοράς, φθάνοντας μέχρι του σημείου να θέτει υπό κράτηση τον υπεύθυνο των αγώνων της Κοινοπολιτείας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εξετάζει τους εν λόγω μη δασμολογικούς φραγμούς.

Επιτρέψτε μου επίσης να επικροτήσω, κύριε Επίτροπε, την κοινή δήλωση που εξεδόθη από εσάς και τον ινδό υπουργό Εμπορίου κ. Anand Sharma στις 13 Δεκεμβρίου 2010, δήλωση στην οποία αναφέρεται κατηγορηματικά ότι τίποτε στη συμφωνία δεν θα εμποδίσει την πρόσβαση των πλέον φτωχών σε φάρμακα που σώζουν ζωές. Αυτό, ελπίζω, θα εμφυσήσει εμπιστοσύνη στους συναδέλφους του Σώματος ως προς την προσέγγισή μας στις παρούσες διαπραγματεύσεις.

Απομένει ένα ακόμη ζήτημα το οποίο πάντα θεωρείτο κόκκινη γραμμή, και αυτό είναι οι δημόσιες συμβάσεις. Από όλες τις έρευνες που έχω διεξαγάγει, κύριε Επίτροπε, πληροφορούμαι συνεχώς ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες λεπτομερείς διαπραγματεύσεις και ότι υπάρχουν σχέδια, μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε τις λεπτομέρειες αυτές. Θα μπορούσατε ίσως να μας τις παράσχετε σήμερα; Επιτρέψτε μου, τέλος, το θάρρος να σας ρωτήσω εάν μπορούμε να ολοκληρώσουμε την παρούσα συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών πριν το τέλος του καλοκαιριού.

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, μου φαίνεται ότι σε αντίθεση με τους συναδέλφους μου βουλευτές πιστεύω ότι η συμφωνία θα είναι εξαιρετικά επωφελής για την Ινδία, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην παρούσα συγκυρία. Η παγκόσμια τάξη αλλάζει. Μερικές υπερδυνάμεις καθίστανται όλο και πιο αδύναμες ενώ άλλες, όπως η Ινδία, αυξάνονται σε ισχύ. Για τον λόγο αυτόν εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειαζόμαστε έναν τέτοιο εταίρο, έναν δημοκρατικό εταίρο, δεδομένου ότι έχουμε και διαφόρων ειδών σχέσεις με μη δημοκρατικούς εταίρους. Η συμφωνία η οποία βρίσκεται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης αφορά την ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών και επενδύσεων, θα υπάρχουν όμως και αναφορές σε ευαίσθητα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Χάρηκα πολύ ακούγοντας το σχόλιο του Επιτρόπου σε σχέση με τα γενόσημα φάρμακα και ότι δεν θα υπάρξει κανένας κίνδυνος αρνητικού αντικτύπου επί των ασθενών. Έχοντας επισκεφθεί την Ινδία πολλές φορές, αλλά και αναπτυσσόμενες χώρες, έχουμε ακούσει από ασθενείς με AIDS πόσο σημαντική είναι για αυτούς η πρόσβαση σε φθηνά φάρμακα. Οι ψηφιακές υπηρεσίες και τα προσωπικά δεδομένα είναι πολύ σημαντικά και στην Ευρώπη. Είμαι πεπεισμένη ότι η Ινδία μπορεί να εκπληρώσει τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα παρά το γεγονός ότι η ΕΕ τα τροποποιεί επί του παρόντος και θα τα μεταβάλλει κατά πάσα πιθανότητα όσο η τεχνολογία εξελίσσεται. Μετά τα τελευταία γεγονότα στη Sony, οι Ευρωπαίοι πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα δεδομένα μας είναι ασφαλή εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία στο εξωτερικό. Είμαι βέβαιη ότι η συμφωνία αυτή θα οδηγήσει σε βελτίωση διαφόρων περιβαλλοντικών προτύπων εργασίας, στο σημείο όμως αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Έχω την αίσθηση, ιδίως στο πλαίσιο της συζήτησής μας, ότι έχουμε όλοι διαφορετικές προσδοκίες από την Ινδία και ότι θέλουμε να συμπεριλάβουμε τις προσδοκίες αυτές στη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών. Πρόκειται, ωστόσο, για συμφωνία περί ελευθέρου εμπορίου και δεν μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις προσδοκίες μας ή ό,τι θα θέλαμε να επιτύχει η Ινδία.

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, υπάρχουν τόσα πολλά ζητήματα που εμπλέκονται στην παρούσα συμφωνία ώστε θα πρέπει να επικεντρωθούμε κάπως ώστε να ξεχωρίσουμε τα πιο σημαντικά. Υπάρχουν κατά τη γνώμη μου δύο ζητήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, και τα δύο δε θα μπορούσαν να ταξινομηθούν υπό τον τίτλο της «δικαιοσύνης». Το πρώτο είναι η δικαιοσύνη για τους παραγωγούς και τη βιομηχανία μας. Έχει αναφερθεί αρκετές φορές ήδη. Δεν πρέπει να επιτραπεί να ισχύσουν μόνιμα ορισμένοι περιορισμοί, οι οποίοι ίσως έχουν νόημα στην αρχή. Ήδη από την αρχή της παρούσας συμφωνίας πρέπει να καθορίσουμε πόσον καιρό θα ισχύει κάτι και υπό ποιες προϋποθέσεις στη συνέχεια θα διακοπούν οι ρυθμίσεις. Σε τελική ανάλυση, η Ινδία προφανώς θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο, συμμερίζομαι τις απόψεις που εξέφρασαν οι συνάδελφοί μου βουλευτές.

Συνιστά επίσης ζήτημα δικαιοσύνης για τον λαό, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην Ινδία. Είναι και αυτό εξαιρετικά σημαντικό. Μια συμφωνία όπως αυτή πρέπει να περιέχει επίσης στοιχεία τα οποία δεν συνδέονται κατ’ ανάγκη μόνο με τις εμπορικές συναλλαγές – και αυτά έχουν ήδη αναφερθεί: βιωσιμότητα, ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα – και τα συγκεκριμένα ζητήματα είναι εξαιρετικά σημαντικά. Πάνω απ’ όλα, οι πτυχές αυτές πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να υπάρχουν συνέπειες εάν δεν τηρούνται. Δεν θα ήθελα καθόλου να ακούγεται αυτό δασκαλίστικο στους ινδούς φίλους μας. Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, φαντάζομαι ότι η Ινδία διαθέτει καλύτερη νομοθεσία σχετικά με τον Τύπο, για παράδειγμα, από ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, οφείλουμε να το εξετάσουμε και από την απέναντι πλευρά. Ωστόσο, οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να είναι δεσμευτικές για τις δύο πλευρές, πρέπει να πληρούνται και, εάν δεν πληρούνται, θα πρέπει να έχουν συνέπειες και για τις δύο πλευρές λόγω του κοινωνικού ντάμπινγκ.

 
  
MPphoto
 

  Tokia Saïfi (PPE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, στηρίζουμε τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την παρούσα συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την Ινδία, η οποία πρέπει μεν να είναι φιλόδοξη, όμως παρ’ όλα αυτά συνεχίζει να θέτει ορισμένα ζητήματα.

Πρώτον, το ζήτημα αν πρέπει να περιληφθεί κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η παρούσα συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών αποτελεί συμφωνία νέας γενιάς, είναι επομένως φυσικό να περιλαμβάνει ένα τέτοιο κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, δεν μιλάμε για αντιστάθμιση αλλά για ένα αυτό καθεαυτό διαπραγματευτικό κεφάλαιο. Επιπλέον, για να αντικατοπτρίζει η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών το επίπεδο ανάπτυξης του κάθε μέρους, δεν μπορεί να παραβλέπει τόσο θεμελιώδη πρότυπα όπως η απαγόρευση της παιδικής εργασίας, για παράδειγμα. Αν και έχει απαγορευθεί επίσημα από το 1986, εκτιμάται ότι 60 εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να εργάζονται σήμερα στους αγρούς και τα εργοστάσια της Ινδίας. Η Επιτροπή δεν μπορεί να αγνοήσει τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αυτών.

Για να επανέλθω στο αμιγώς εμπορικό διαπραγματευτικό κεφάλαιο, δεν έχει επιλυθεί πλήρως το ζήτημα της αμοιβαίας πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις. Χαίρομαι που καλύπτεται από τις εν λόγω διαπραγματεύσεις η πρόσβαση στις συμβάσεις της ινδικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, όμως τι γίνεται με τις επαρχιακές συμβάσεις;

Για να ολοκληρώσω, έχω ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και, ειδικότερα, των γεωγραφικών ενδείξεων – αυτό έχει αναφερθεί πολλές φορές. Η ινδική νομοθεσία τις προστατεύει μόνο σε εθνικό, όχι σε διεθνές επίπεδο. Όπως το αντιλαμβάνομαι, η Επιτροπή έχει παραθέσει 200 ενδείξεις τις οποίες προτίθεται να προστατεύσει μέσω συμφωνίας που θα τεθεί σε ισχύ πριν από τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών. Είναι αυτό ακόμη το σχέδιο;

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Προχωρούμε τώρα στο τμήμα της συζήτησης που περιλαμβάνει τη διαδικασία «catch-the-eye». Δεν θα μπορέσω να δώσω τον λόγο σε όλους όσοι το έχουν ζητήσει, θα ήθελα δε να παρακαλέσω όσους από εσάς λάβετε τον λόγο να τηρήσετε την προθεσμία σας του ενός λεπτού.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE).(SK) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την Ινδία αποτελεί σαφώς συναρπαστική ευκαιρία που προσφέρει τεράστιες δυνατότητες συναλλαγών με τη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου.

Ωστόσο, είμαι μάλλον απογοητευμένος από το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο προς την κατεύθυνση της σύναψης μιας συμφωνίας κατόπιν διαπραγμάτευσης. Ειδικότερα στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτείται σαφής και δίκαιη μεταχείριση διότι είναι απαράδεκτο, από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να απειλούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πιο φτωχών κατοίκων των αναπτυσσόμενων χωρών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της πρόσβασης σε γενόσημα φάρμακα και υγειονομική περίθαλψη. Η Επιτροπή και οι ινδικές αρχές οφείλουν και πρέπει να εντείνουν τη συνεργασία τους για τον κοινό ορισμό των παραποιημένων φαρμάκων, έναν σημαντικό τομέα ο οποίος είναι επιβλαβής για την υγεία των ασθενών, ώστε να προστατεύεται επαρκώς η δημόσια υγεία.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Κυρία Πρόεδρε, ως μέλος της αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ινδίας υποστηρίζω τη σύναψη συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας. Η Ινδία είναι σημαντική αναπτυσσόμενη χώρα και σημαντικός εμπορικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι μικρές λεπτομέρειες του περιεχομένου της παρούσας συμφωνίας. Θα ήθελα να αναφέρω ως υπενθύμιση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επικυρώσει αυτήν τη συμφωνία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητούμε πληροφορίες σχετικά με το τρέχον στάδιο των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή με ποιον τρόπο η συμφωνία αυτή πρόκειται να αντικατοπτρίζει τόσο τη μελλοντική βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και τη βιομηχανική πολιτική της Ινδίας. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Τέλος, θα ήθελα να μάθω εάν η συμφωνία αυτή θα συμβάλει στη σύγκλιση των θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η επίτευξη συμφωνίας με την Ινδία για το ελεύθερο εμπόριο αποτελεί βασικό ζήτημα της Ευρώπης αυτήν τη στιγμή. Υπό το πρίσμα των σημερινών οικονομικών προβλημάτων, η συμφωνία αυτή θα διασφαλίσει για την Ένωση μεγαλύτερη πρόσβαση σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να υπάρξει περαιτέρω επεξεργασία των γεωργικών θεμάτων και των θεμάτων που αφορούν τις μετακινήσεις πληθυσμών. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη επαρκούς προόδου όσον αφορά τις κρατικές προμήθειες και τις υπηρεσίες, τις αρχές για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων, τις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ιδίως την τήρηση προτύπων παραγωγής κατά τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να διεξαχθεί εκτίμηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα επιμέρους τομέων ώστε να επισημανθούν οι πιθανές αρνητικές επιδράσεις μιας συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών σε ευάλωτους τομείς της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι όλοι επικροτούμε την ανάπτυξη της Ινδίας κατά την τελευταία δεκαετία περίπου, και ιδιαίτερα μετά την απόρριψη κάποιων αποτυχημένων μαρξιστικών και σοσιαλιστικών πολιτικών του παρελθόντος. Αυτό της επέτρεψε να αποτινάξει τα δεσμά και να αναπτυχθεί κατά τρόπο θαυμαστό.

Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω στους συναδέλφους μας από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα ότι πρόκειται για εμπορική συμφωνία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εστιάζουμε στις πτυχές του εμπορίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλες πτυχές δεν έχουν σημασία, αλλά εάν μπορούμε να εστιάσουμε στο εμπόριο έτσι ώστε να συμβάλουμε στην επίτευξη και τη δημιουργία πλούτου στην Ινδία και να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες στην Ινδία να δημιουργήσουν πλούτο και θέσεις εργασίας στα χωριά και τις πόλεις τους, αυτό θα είναι προς όφελος όλων. Μου προκαλεί ανησυχία όταν δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στα πρότυπά μας από την πρώτη κιόλας στιγμή με τρόπο σχεδόν ιμπεριαλιστικό, όπως ανέφερε νωρίτερα ο συνάδελφός μου Bill Newton Dunn.

Νομίζω ότι είναι σημαντικό να εστιάσουμε στη βελτίωση των εμπορικών συμφωνιών ώστε να δημιουργήσουμε πλούτο στις χώρες αυτές, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, και να τις βοηθήσουμε να εξέλθουν από τη φτώχεια. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Κυρία Πρόεδρε, η σημαντική εξασθένιση της παραγωγικής ικανότητας των ασθενέστερων οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Πορτογαλία –η οποία προκύπτει λόγω της ολοκλήρωσης με βάση τον ανταγωνισμό μεταξύ των ισχυρών και όσων με τον τρόπο αυτόν αποδυναμώνονται, μεταξύ των πλουσίων και όσων με τον τρόπο αυτόν καθίστανται φτωχοί, και η οποία διεξάγεται σύμφωνα με τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών των ευρωπαϊκών δυνάμεων– επιδεινώνεται από την ελευθέρωση και την απορρύθμιση του παγκόσμιου εμπορίου, με επικεφαλής τις εν λόγω δυνάμεις και για τα δικά τους συμφέροντα.

Αντιμέτωπη με την ορατή καταστροφή που προκλήθηκε από αυτήν την πορεία, αντί να υπαναχωρήσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να δίδει ενδείξεις της πρόθεσής της να προχωρήσει περαιτέρω στα τυφλά. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αναλύσουμε την παρούσα συμφωνία, η οποία είναι η ευρύτερη που συμφωνήθηκε μέχρι σήμερα.

Χρειάζεται επειγόντως βαθιά αλλαγή στην τρέχουσα εμπορική πολιτική η οποία θα πρέπει να κατευθύνει το διεθνές εμπόριο προς τη συμπληρωματικότητα και όχι τον ανταγωνισμό, καθώς και προς την εγκαθίδρυση δίκαιων, ισότιμων και αμοιβαία επωφελών οικονομικών σχέσεων, οι οποίες εξυπηρετούν την ανάπτυξη των χωρών και των λαών τους και όχι μόνο μερικές εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η πολύπλευρη κρίση που αντιμετωπίζουμε απαιτεί μια νέα λογική για τα οικονομικά, κοινωνικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα τα οποία το ελεύθερο εμπόριο, ένας από τους πυλώνες του νεοφιλελευθερισμού, καθιστά σαφώς μη βιώσιμα.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την πλουσιότατη συζήτηση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με την Ινδία. Είναι, βέβαια, πολύ δύσκολο να αναφερθώ σε όλες τις ερωτήσεις με λεπτομερή τρόπο, επιτρέψτε μου όμως να επικεντρωθώ σε ορισμένα ερωτήματα που έχουν τεθεί επανειλημμένα.

Για τις δημόσιες συμβάσεις, είναι προφανές ότι το κεφάλαιο περί δημοσίων συμβάσεων θα επικεντρωθεί σε ομοσπονδιακό και όχι σε επαρχιακό επίπεδο. Με την ευκαιρία, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που είναι έτοιμοι να διαπραγματευτούν για τις δημόσιες συμβάσεις καθαυτές, θέλω όμως να επισημάνω και τους περιορισμούς ως προς αυτό. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι οι διαπραγματεύσεις μας καλύπτουν επίσης στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις κεντρικού επιπέδου αναθέσεις του δημόσιου τομέα της Ινδίας, όπου λαμβάνει χώρα το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών. Ο Niccolò Rinaldi παρέθεσε το παράδειγμα των σιδηροδρόμων, οι οποίοι αποτελούν προφανώς έναν από τους σημαντικότερους τομείς δεδομένης της δύσκολης θέσης της Ινδίας όσον αφορά τις υποδομές.

Ένα άλλο ζήτημα που εθίγη επανειλημμένα είναι η παιδική εργασία. Νομίζω ότι είναι δίκαιο να γίνεται διάκριση μεταξύ παιδικής εργασίας στον τομέα της μεταποίησης και παιδικής εργασίας στη γεωργία. Προφανώς, υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί νέοι που εργάζονται στη γεωργία. Δεν είναι πάντοτε πολύ σαφές εάν συνδυάζουν εργασία και σχολική φοίτηση, όμως νομίζω ότι η πλειοψηφία τους το πράττει. Ενδέχεται επίσης ο αριθμός των παιδιών που εργάζονται στην κατασκευή αγαθών που θα εξαχθούν προς την Ευρώπη να είναι μάλλον περιορισμένος, νομίζω λοιπόν, όπως ορθώς επισήμανε ο κ. Newton Dunn, ότι πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των δύο.

Επιτρέψτε μου επίσης να αναφέρω ότι η παιδική εργασία συνιστά ιδιαίτερα περίπλοκο ζήτημα και πάντα υπήρξε περίπλοκο ζήτημα στις δικές μας χώρες. Θυμάμαι πολύ καλά ότι όταν ήμουν νέος, πριν από καιρό, φυσικά, αλλά παρ’ όλα αυτά όχι προ αμνημονεύτων χρόνων, πολλά παιδιά εξακολουθούσαν να εργάζονται ειδικά στη γεωργία, συνεπώς κάτι τέτοιο ούτε και στην Ευρώπη δεν απαντάται αποκλειστικά στον Μεσαίωνα.

(FR) Ο κ. Désir έθεσε το ζήτημα της συμπερίληψης του αιτήματος της Ευρώπης για την αποκλειστικότητα των δεδομένων στις διαπραγματεύσεις μας. Πολλοί άλλοι βουλευτές έθιξαν ιδιαίτερα το σημείο αυτό σε σχέση με τους ιατρούς στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Θα ήθελα να είμαι σαφέστατος, ωστόσο, και το έχω ήδη αναφέρει πολλάκις κατά τη διάρκεια διασκέψεων αλλά και απευθείας προς τις ενδιαφερόμενες ΜΚΟ: δεν ζητούμε αποκλειστικότητα των δεδομένων· απλά δεν ζητούμε αυτό. Αυτό που αναφέρουμε –και μου φαίνεται λογικό ούτως ή άλλως– είναι ότι, εάν η Ινδία αποφασίσει ποτέ από μόνη της να εφαρμόσει αποκλειστικότητα των δεδομένων, τότε θα ισχύει και για εμάς. Πρόκειται για αυτό που αποκαλούμε στην ορολογία μας «εθνική μεταχείριση», θεωρώ δε ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Πιστεύω συνεπώς ότι θα δεχόμουν κριτική σε κάποιο βαθμό εάν συμφωνούσα να ισχύσουν μέτρα προστασίας για την ινδική φαρμακευτική βιομηχανία που δεν ίσχυαν για τη δική μας βιομηχανία. Περί αυτού πρόκειται, τίποτε άλλο. Θέλω πραγματικά να είμαι πολύ σαφής ως προς αυτό.

Τέθηκαν και άλλα ζητήματα, κυρία Πρόεδρε, ιδίως όσον αφορά τους δασμούς – το ένα θέμα τέθηκε, μεταξύ άλλων, από τον κ. Caspary. Υπάρχει, βέβαια, διαφορετικό χρονοδιάγραμμα για την πορεία, ας πούμε, προς τους μηδενικούς δασμούς για την Ινδία και την Ευρώπη, γεγονός που είναι κατανοητό εφόσον έχουν διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης. Το μόνο ερώτημα είναι εάν το μηδέν μπορεί να επιτευχθεί σε ορισμένους τομείς. Πάντοτε δίδουμε έμφαση στην ανάγκη να το επιτύχουμε σε κάθε τομέα. Ακόμα κα έτσι, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο ακόλουθο, κύριε Caspary: τι θα ωφελήσει τη βιομηχανία μας περισσότερο; Η διαδρομή προς το μηδέν σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου, ή αντίθετα η δραστική μείωση τα πρώτα χρόνια; Πιστεύω ότι στην ουσία πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των δύο και στη συνέχεια να εξετάσουμε την πορεία της κατάστασης. Παρ’ όλα αυτά, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στους δύο στόχους: να φθάσουμε στο μηδέν εντός, ας πούμε, 20 ετών, και να επιτύχουμε μια πολύ μέτρια μείωση στο μεταξύ. Η ίδια λύση δεν είναι κατ’ ανάγκην εξίσου ελκυστική και για τη βιομηχανία μας, κατά την άποψή μου. Θα το εξετάσουμε, ως εκ τούτου, είμαι δε βέβαιος ότι μαζί θα καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή λύση κατά τη διάρκεια της παρούσας συζήτησης.

(EN) Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, το υψηλό επίπεδο προστασίας αποτελεί σημαντικό στόχο σε αυτήν τη διαπραγμάτευση και χρειάστηκε αρκετός χρόνος και προσπάθεια με την Ινδία για να καταλήξουμε σε κοινή προσέγγιση. Θα πρέπει κανείς να λάβει επίσης υπόψη ότι η Ινδία δεν έχει προστατεύσει ποτέ γεωγραφικές ενδείξεις μέσω διμερούς συμφωνίας, οπότε είναι η πρώτη φορά που το συζητούν με έναν εταίρο. Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε δυναμικά λύση για το ζήτημα αυτό με απώτερο στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεών μας.

Νομίζω ότι έχω καλύψει τα περισσότερα από τα υπόλοιπα θέματα. Είμαι βεβαίως διατεθειμένος να συνεχίσω τη συζήτηση για την παρούσα συμφωνία με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, πόσο μάλλον τώρα που πλησιάζουμε στον τελικό γύρο της συζήτησης. Δεν πρόκειται να αποφανθώ σχετικά με το ακριβές χρονικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση της τελικής συμφωνίας. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα αργήσει πλέον διότι τώρα ασχολούμαστε με τα πλέον ευαίσθητα θέματα – τα αυτοκίνητα, τον οίνο και τα οινοπνευματώδη ποτά, τις δημόσιες συμβάσεις και τις γεωγραφικές ενδείξεις. Πρέπει να καταλήξουμε σε συμπέρασμα, συνεπώς βρισκόμαστε πραγματικά στον τελικό, όπως τον ονομάζω, γύρο αυτών των διαπραγματεύσεων. Είμαστε στην τελική ευθεία πριν το τέρμα, όμως ο δρόμος θα εξακολουθήσει να είναι μάλλον ανώμαλος.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Obermayr, ζητούσατε τον λόγο νωρίτερα. Δήλωσα στην αρχή του τμήματος της συζήτησης που περιλαμβάνει τη διαδικασία «catch-the-eye» ότι δεν θα μπορούσαν να λάβουν όλοι τον λόγο και φοβάμαι ότι περιλαμβάνεστε σε αυτήν την κατηγορία.

Εντάξει, όμως δεν έχουμε πολύ χρόνο.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, ως προς το θέμα αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι αντιλαμβάνομαι πολύ καλά τα όσα αναφέρετε και ότι κάνετε εξαιρετική δουλειά ως Πρόεδρος. Ωστόσο, ο προκάτοχός σας δεν ενήργησε δίκαια επιτρέποντας σε πολλούς βουλευτές υπέρβαση κατά μισό λεπτό ή 20 δευτερόλεπτα – ο Επίτροπος επίσης μίλησε για επτά λεπτά και 36 δευτερόλεπτα αντί για τρία λεπτά. Σίγουρα δεν είναι δίκαιο να τηρείται ο χρόνος τώρα, όταν η διάρκεια ομιλίας είναι μόνο ένα λεπτό ούτως ή άλλως. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι τα όσα αναφέρετε και σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έχω καταστήσει σαφές από τη στιγμή που ανέλαβα την Προεδρία ότι αναμένω να τηρείται ο χρόνος ομιλίας για το υπόλοιπο βράδυ, διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα και θα περάσουμε τα μεσάνυχτα και δεν θέλω να το κάνω αυτό.

Έχω λάβει τέσσερις προτάσεις ψηφίσματος(1)που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Μαΐου 2011.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), γραπτώς.(PL) Η οικονομία της Ινδίας είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο. Ήδη τώρα, η πλειοψηφία των ινδικών ξένων επενδύσεων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο δε όμιλος Tata μόνο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στον κλάδο της βιομηχανίας στη Μεγάλη Βρετανία. Λαμβάνοντας υπόψη τον ρυθμό ανάπτυξης της Ινδίας, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ινδίας και της ΕΕ θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες και πιο απαιτητικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί μέχρι σήμερα. Η συμφωνία θα συμβάλει αναμφίβολα στην αύξηση του επιπέδου των επενδύσεων και των εισαγωγών και εξαγωγών και για τα δύο μέρη της συμφωνίας. Θα επιτρέψει μια πιο ελεύθερη ανταλλαγή αγαθών και θα συμβάλει σε μεγαλύτερη ευημερία στην Ινδία καθώς και στις χώρες της ΕΕ. Η συμφωνία θα εντείνει το παγκόσμιο εμπόριο, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών. Παρά τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από την υπογραφή της συμφωνίας, θα πρέπει ωστόσο να ληφθούν υπόψη τα ζητήματα στα οποία τα δύο μέρη της συμφωνίας παρουσιάζουν αντίθεση απόψεων. Η ΕΕ δεν αποδέχεται τα αγαθά που έχουν παραχθεί σε βάρος του περιβάλλοντος, ή που έχουν παραχθεί με τη χρήση παιδικής εργασίας. Η συμφωνία για την οποία αγωνιζόμαστε οφείλει να εξασφαλίζει κατάλληλους χώρους εργασίας, διαφοροποιημένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες και πολυπολιτισμική ποικιλομορφία. Είναι ζωτικής σημασίας να καθιερωθεί σύστημα λήψης αποφάσεων το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και θα βελτιώνει τη συνεργασία, καθώς επίσης και να θεσπισθούν μέτρα για την υποστήριξη της κατάρτισης ιδιωτών και οργανισμών η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη των περιφερειών. Για να επιτευχθούν οι προβλεπόμενοι στόχοι απαιτείται διαφανής και δημόσιος διάλογος.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), γραπτώς.(FR) Εισερχόμαστε σε κρίσιμη φάση στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας. Πρόκειται για δύσκολο εγχείρημα κατά το οποίο η Επιτροπή θα προσπαθήσει σκληρά, ελπίζω, να συμβιβάσει τα διάφορα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης. Από την άποψη αυτή, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στην ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά το άνοιγμα της ινδικής αγοράς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές οίνου. Σήμερα, η αγορά της Ινδίας είναι κλειστή για τα προϊόντα μας με την επιβολή υπερβολικών δασμών της τάξης του 150% επ’ αυτών. Πρέπει, ως εκ τούτου, να απαιτήσουμε τον σεβασμό της αρχής της αμοιβαιότητας του εμπορίου. Φαίνεται στην ουσία παράλογο η αγορά μας να είναι πάρα πολύ ανοικτή σε αμπελοοινικά προϊόντα από αναδυόμενες χώρες όταν εμείς δεν έχουμε ικανοποιητική πρόσβαση στη δική τους αγορά. Επομένως, ενθαρρύνω την Επιτροπή να συνεχίσει τη φιλόδοξη στρατηγική που κατάφερε να φέρει εις πέρας κατά τη σύναψη συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με τη Νότια Κορέα. Είναι επιτακτική ανάγκη να αντισταθμιστεί η άφιξη στην αγορά μας φθηνότερων οίνων που παράγονται εκτός της ΕΕ με τη βελτίωση της πρόσβασης των προϊόντων μας σε ξένες αγορές και, ιδίως, στην ινδική αγορά, το αναπτυξιακό δυναμικό της οποίας είναι εξαιρετικό.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου