Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 10 mei 2011 - Straatsburg Uitgave PB

5. Rectificaties (artikel 216 van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid