Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 10. mája 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

5. Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia