Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tlieta, 10 ta' Mejju 2011 - Strasburgu Edizzjoni riveduta

6. Kwittanza 2009 (tkomplija tad-dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
Minuti
MPphoto
 

  Die Präsidentin. − Als nächster Punkt folgt die Fortsetzung der Gemeinsamen Aussprache zur Entlastung 2009.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Madam President, the first issue I want to discuss is that of our concerns about the functioning of the European agencies. These are areas of concern in which we need to make changes in the future in order to prevent and avoid bad management, irregularities, fraud, conflicts of interest and, at the end of the day, bad expenditure.

One of our concerns is institutional transparency. All the EU agencies should make available on their websites a list of all contracts awarded over the previous three years at least, and the Commission should undertake to integrate this information into its financial transparency system. Transparency is also needed with regard to the rotation of staff between agencies, and I have asked for an overview of all staff members who change working place from one agency to another.

A second area of concern is conflicts of interest, and many of my colleagues have referred to this already. Proper management of current and potential conflicts of interest in the EU agencies requires a major effort, and cases such as that involving the European Medicines Agency must be prevented and avoided, and penalised wherever they occur.

The third area of concern is rationality and efficiency in the functioning of the EU agencies, especially at a time of financial crisis. I propose discussing and finalising a merger of CEPOL into Europol, as this would be the best solution to CEPOL’s structural and chronic problems. Moreover, it is undeniable, beyond the CEPOL case, that a number of EU agencies with common fields of intervention are performing similar or complementary activities from headquarters located all over Europe. The Commission should therefore evaluate the possibility of merging agencies with overlapping or complementary activities.

The second issue I would like to address very quickly is the fact that we decided to postpone the discharge, and will vote to postpone the discharge, for two agencies – CEPOL and EMA. There have been serious violations in terms of public procurement, recruitment and conflicts of interest and also, with regard to CEPOL, appropriations and the cancellation of appropriations.

The last issue I would like to refer to is the transparency of EU beneficiary funds. I have been questioning the Commission about this for a year and I will continue to do so. We need transparency in all EU beneficiary funds, and I would draw attention here to the national companies which benefit from and use such funds. There must be a single website, in one or two languages, with common criteria, on which all these beneficiaries can be identified and compared.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). - Señora Presidenta, quiero manifestar en primer lugar mi alegría por ver por fin reunidos a todos los actores de este procedimiento de aprobación de la gestión. Con especial énfasis doy la bienvenida al señor Caldeira, Presidente del Tribunal de Cuentas, y al señor Becsey, representante de la Presidencia húngara, además de, por supuesto, al Comisario Šemeta.

En relación con el actual procedimiento de aprobación de la gestión, con respecto, sobre todo, a las otras instituciones, que es mi dominio, quiero mostrar mi acuerdo ante los pasos que se vienen dando desde que la Presidencia española del año pasado, al aplicar el Tratado de Lisboa, decidió que era hora de poner al día la necesaria transparencia y control, también de las cuentas del Consejo.

El acuerdo de caballeros sirvió para el siglo pasado, pero sus bases han cambiado radicalmente. Agradezco, pues, a la Presidencia húngara, que continúe con los esfuerzos para seguir avanzando, reconociendo que en el procedimiento de aprobación de la gestión el Consejo aconseja o recomienda, pero es el Parlamento, la única institución democrática de la Unión Europea, elegida por sufragio directo de los ciudadanos europeos, quien decide y adopta la decisión final.

De ahí que saludemos los esfuerzos que ambas instituciones están realizando —la nuestra, bien representada por el señor Welle—, con el objetivo de dotarnos de un procedimiento propio del siglo XXI, de unas instituciones que deben ser transparentes y responder a las expectativas de los ciudadanos europeos.

Como ponente para la aprobación de la gestión del año que viene, me propongo seguir cooperando estrechamente con el Consejo en este sentido, pero de momento el aplazamiento sigue siendo necesario.

Terminaré manifestando mi preocupación por las incidencias e irregularidades observadas en la gestión del Comité Económico y Social Europeo, institución que me parece esencial a nivel europeo, como ámbito de opinión de consenso institucional entre los tres pilares de nuestra vida productiva y económica, tan necesarios en este periodo de crisis, razón esta suficiente para exigir por lo tanto que su gestión administrativa sea tan impecable como la del resto de las instituciones.

De ahí que, ante la decisión de la OLAF de abrir diligencias de investigación, así como ante la reciente sentencia del Tribunal General anulando la convocatoria para proveer la plaza de Secretario General del CESE, mi Grupo se plantee claramente solicitar el aplazamiento hasta dar la oportunidad al Comité Económico y Social para que presente a este Parlamento un plan o estrategia para superar la situación actual de opacidad e irregularidades continuadas, que revelan la necesidad de un cambio urgente.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder (ALDE). - Mevrouw de Voorzitter, terecht hebben rapporteur Chatzimarkakis en vele andere sprekers de nadruk gelegd op de noodzaak van de lidstaatverklaringen. Het lijkt er een beetje op alsof wij de Raad en de lidstaten om een gunst vragen. Ik denk dat dat een misverstand is. Daarom vind ik het goed dat de Raad hier vanmorgen aanwezig is.

Misschien zou het goed zijn voor de Raad om nog eens een keer na te lezen wat er precies staat in het interinstitutioneel akkoord dat is gesloten is toen wij de financiële vooruitzichten voor deze periode goedkeurden. Daar is toen duidelijk in gezegd dat de Raad die verklaringen zou afgeven op het meest geschikte politieke niveau. Jammer dat de Raad zich niet aan de afspraken houdt. Toch stond er iets tegenover en het is misschien goed om daaraan te herinneren nu wij op het ogenblik ook weer over nieuwe financiële vooruitzichten onderhandelen.

Er was een verschil van mening tussen de Raad en het Parlement over de hoogte van de financiële vooruitzichten. Het verschil was pakweg 112 miljard euro over een zevenjarige periode. Het Parlement ging terug naar 110 miljard. In ruil daarvoor wilden wij een aantal dingen die geen geld kostten. Lidstaatverklaringen en politieke verantwoording kosten geen geld. De Raad tekende daarvoor.

Maar, wat constateren wij nu vier jaar na dato? Vier lidstaten houden zich aan de afspraak en de overige lidstaten niet. Dat is geen goed voorteken voor de komende onderhandelingen. Men moet goed zijn voor de handtekening, zelfs als Oostenrijk in dit geval toen de Raad vertegenwoordigde. Dus ik denk dat het essentieel is dat het nu overeengekomen actieprogramma daadwerkelijk wordt uitgevoerd, want anders is het ook slecht voor de onderhandelingen over de nieuwe financiële vooruitzichten.

Tenslotte nog iets over een algemene zaak. Het is nu, dacht ik, de zeventiende keer dat er geen betrouwbaarheidsverklaring door de Europese Rekenkamer is afgegeven. Het zal in het licht van de komende Europese verkiezingen moeilijk zijn om vol te houden dat het Parlement jaar in jaar uit toch kwijting verleent. Er moet een keer een positieve DAS komen.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink (ECR). - Mevrouw de Voorzitter, het is een plezier u hier weer te zien. Overigens, als ik het debat mag samenvatten, dan kom ik tot de conclusie dat het budget van de Europese Unie eigenlijk te groot is. Er is gewoon te veel geld. We kunnen het geld voor het Europees Regionaal Fonds niet goed besteden. Een heel gedeelte ervan wordt verkeerd besteed. Dat zijn de conclusies van de Rekenkamer. Hetzelfde zien we bij de begroting van het Europees Parlement. We hebben te veel geld. We gaan geld uitgeven voor prestigeprojecten zoals het huis voor de Europese geschiedenis wat misschien wordt bedoeld om de geschiedenis te gaan herschrijven. Ik zou willen spreken van het mausoleum voor de heer Poettering, want als ik de foto's bekijk, begint het daar zo langzamerhand wel op te lijken.

Er is een bestedingsdruk, er is te veel geld en men kan het geld niet besteden. Als ik kijk naar het verslag van de Commissie over de begroting 2010, dan zien we dat er een reste à liquider is, een overschot van 194 miljard euro, dat men nog niet heeft kunnen besteden. Mevrouw de Voorzitter, toen ik u zag binnenkomen, dacht ik: u wast witter dan wit. In Nederland zouden we zeggen: u bent de witte tornado. Helaas kan ik dat niet zeggen, mijnheer Šemeta, over de begroting van de Europese Commissie. Onze begroting wast niet witter dan wit, maar grijzer dan grijs en donkerder dan donker en daar ben ik zeer teleurgesteld over.

Succes, mevrouw de Voorzitter.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Remek (GUE/NGL). - Vážená paní předsedající, diskutujeme zdánlivě rutinní záležitosti, navíc o již utracených penězích. Každoroční opakování této procedury by mělo především vést k tomu, aby byly věci posuzovány a připravovány pečlivěji a svědomitěji do budoucna. Například v případě dvou největších projektů Evropské unie, kterými jsou globální navigační satelitní systémy a společný evropský podnik pro energii z jaderné fúze ITER považuji za neúnosné, aby tak důležité projekty doslova „zakopávaly“ o nedostatky, které musí umět řešit každý schopný manažer.

Nesrovnalosti v zapojení malých a středních podniků do satelitních projektů, nedostatky v přijímání pracovníků a porušování zásad rovného zacházení, u podniku ITER potíže s dodržováním rozpočtových zásad, audity i pravidly pro poskytování grantů, to je jen část zjištěných chyb. Jednou z výrazných příčin problémů je ale bezesporu zdlouhavé rozhodování o projektech samých. Pokud nebudeme mít jasno o prioritách včetně financování v tak klíčových aktivitách, budou i nadále polovičatá a nekomplexní rozhodnutí přinášet nejen zmíněné problémy, ale sníží i celkovou kvalitu projektů.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, in un periodo di generali ristrettezze economiche in cui si chiedono sacrifici a tutti, considero indispensabile che le Istituzioni comunitarie – che funzionano grazie al denaro dei cittadini europei – abbiano una gestione finanziaria più trasparente possibile. Trovo inaccettabile che uno dei principali organi, il Consiglio, continui a mantenere una posizione di totale chiusura e mancanza di trasparenza.

Poiché il Parlamento è l'unica Istituzione democraticamente eletta e rappresenta direttamente i cittadini e i contribuenti europei, credo che abbiamo il diritto di sapere nello specifico come siano stati gestiti tutti gli stanziamenti previsti. Non è possibile che il Consiglio perseveri nella sua linea d'azione, rifiutando un necessario e doveroso confronto interistituzionale.

L'Unione europea si regge su un fondamentale equilibrio di poteri e così facendo il Consiglio viene meno a questa prerogativa. È pertanto doveroso che si uniformi il prima possibile alle altre Istituzioni e renda conto al Parlamento – quindi ai cittadini – di come viene effettivamente gestito il suo bilancio.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI). - Mevrouw de Voorzitter, er schijnt een nieuwe regel te zijn ingevoerd in Europa: in geval van twijfel, creëer een agentschap. Vandaag bespreken wij de verslagen van maar liefst 39 agentschappen en beslist het Parlement of kwijting kan worden verleend voor 2009. Wat mijn fractie betreft, absoluut niet. De PVV is tegen deze geldverslindende monsters die geen enkel aantoonbaar nut hebben. Zo is er een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. Het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's slokken alleen al honderden miljoenen euro's op en hebben geen enkele invloed op het beleid. Het zijn slechts praatclubs waar liters koffie doorheen gaan met als resultaat een onmeetbare brij van verslagen die geen hond leest.

Voorzitter, van ons dus geen kwijting behalve dan voor de algehele conclusie dat er zéér veel niet klopt bij de agentschappen, zó veel zelfs dat ze van ons zo spoedig mogelijk mogen worden opgeheven.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE). - Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Herr Präsident, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal zu den Äußerungen zum Haus der Europäischen Geschichte: Als Berichterstatterin für Gebäude darf ich erstens mitteilen, die Zahl von 136 Mio. Euro ist definitiv falsch. Und zweitens handelt es sich dabei auch nicht um ein Prestigeprojekt; denn wir führen ständig Klage darüber, dass die Menschen nicht Bescheid wissen, was seit dem Zweiten Weltkrieg in der europäischen Entwicklung geschehen ist, und wollen nun für zwei bis drei Millionen Menschen pro Jahr dafür Sorge tragen, dass sie diese Entwicklungen kennenlernen und mehr darüber wissen, sodass sie vielleicht weniger euroskeptisch sind.

Gemeinsam sollten wir darüber diskutieren, wie hoch die Betriebskosten sind und welche Synergien mit dem Informationszentrum verwirklicht werden könnten. Es haben sich sehr viele Abgeordnete an der Diskussion beteiligt. Allerdings ist die Diskussion erst jetzt öffentlich geworden, sodass sich manche Kollegen noch nicht ausreichend informiert fühlen. Ich stehe gerne zur Verfügung, wenn es um entsprechende Diskussionen oder Informationsbedürfnisse geht. Ich halte das Projekt für notwendig und für sinnvoll, denn die Menschen müssen mehr über die europäische Entwicklung erfahren, weil wir sonst immer mehr Euroskeptiker haben werden.

Zweitens zum Thema Entwicklungshilfe: Zunächst danke ich dem Kollegen Bart Staes sehr herzlich dafür, dass wir wirklich einen in ganz, ganz weiten Teilen gemeinschaftlichen Bericht miteinander erreicht haben, den ich deutlich unterstützen kann. Ich halte es für notwendig, dass wir in der Entwicklungshilfe im Bereich der Infrastruktur, Gesundheit, Bildung und vor allem auch der Landwirtschaft Schwerpunkte setzen, und insbesondere vielleicht auch einmal über eine Evaluierung von Projekten nach zehn Jahren nachdenken. Denn nur kurzfristige Projekte zu starten, die dann letztendlich keinerlei Nachhaltigkeit haben, ist nicht unser Ziel.

Des Weiteren sollten wir auch darauf achten, dass wir eine verbesserte Koordinierung der Entwicklungshilfe mit den Mitgliedstaaten erreichen und zudem endlich die Integration des gesamten Budgets der Entwicklungshilfe in den EU-Haushalt durchsetzen können, denn es ist unverständlich, dass nur ein Teil der Entwicklungshilfe im EU-Haushalt enthalten ist.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). - Dėkoju visiems pranešėjams už jų puikų darbą. Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra yra labai svarbi ginant Europos Sąjungos finansinius interesus, užtikrinant geresnį Europos Sąjungos finansų valdymą ir skaidresnį bei atsakingesnį Europos Sąjungos rūpinimąsi savo mokesčių mokėtojų pinigais. Turiu keletą pastabų. Pirmiausia, tai, kad viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimai tebėra viena iš dažniausiai pasitaikančių klaidų, minimų biudžeto patvirtinimo ataskaitoje. Tai yra susiję su šių taisyklių sudėtingumu. Būtina supaprastinti viešųjų pirkimų taisykles bei nustatyti skaidrius ir vienodus viešųjų pirkimų visoje Europos Sąjungoje principus. Komisija turėtų išanalizuoti geriausią sukauptą patirtį šioje srityje, nes kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Lietuva, jau turi sukūrusios pakankamai efektyvius viešųjų pirkimų principus, paremtus šiuolaikinėmis technologijomis, tačiau šiuo klausimu, kaip ir minėjau, politinę valią turi išreikšti pati Komisija.

Antra, noriu pabrėžti, kad lėšų panaudojimo kokybės gerinimas turi būti ne tik svarbus, bet ir realus Europos Sąjungos prioritetas. Reikalinga aiški ir greitesnė pažanga plėtojant efektyvias valdymo ir kontrolės sistemas valstybėse narėse, mažinant klaidų rizikos lygį bei supaprastinant reikalavimus ir taisykles. Pavyzdžiui, pateiktoje ataskaitoje pabrėžiama, kad dėl sudėtingų taisyklių lėtai panaudojamos Europos Sąjungos lėšos, skirtos TEN ir TNI projektams ir kitiems sanglaudos politikos prioritetams. Manau, kad šioje srityje skubiai būtina užtikrinti procedūrų supaprastinimą, veiksmingumą bei skaidrumą.

Trečia, kaip pranešėjas, atsakingas už Biudžeto kontrolės komiteto darbo dokumentą dėl transporto veiklos rezultatų gerinimo transeuropinėje geležinkelio ašyje, dar kartą noriu paraginti Komisiją imtis veiksmų, siekiant, kad būtų pritaikyta geležinkelių infrastruktūra, kad ji taptų tinkama transeuropinėms paslaugoms teikti sukuriant trūkstamas jungtis pasienio vietovėse ir padedant valstybėms narėms sumažinti sunkumus dėl skirtingų vėžių pločių bei teikiant veiksmingą finansinę pagalbą. Ir pabaigai apie 2009 metų Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimą: manau, kad ir Parlamentas turi įgyvendinti realius sprendimus, kurie apimtų efektyvesnį lėšų panaudojimą.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner (ALDE). - Arvoisa puhemies, haluan omassa puheenvuorossani keskittyä lähinnä koheesiopolitiikkaan. Vaikka koheesiopolitiikan virheprosentti pieneni vuodesta 2008 huomattavasti, 11 prosentista noin viiteen prosenttiin, on se edelleen se alue, jossa varainkäytössä meillä riittää haasteita.

Suurimmat haasteet liittyvät nimenomaan julkisiin hankintoihin ja sen lisäksi suurin osa koheesiovarojen kohdalla tapahtuneista ongelmista liittyy myös monimutkaisiin toimeenpanosääntöihin sekä varainhoitoasetuksesta nouseviin säädöksiin, joissa ei aina oteta riittävästi huomioon aluekehityksen monimutkaista toimijaverkkoa.

Myös virheriskin korottamisesta on puhuttu paljon. Täytyy kuitenkin muistaa, että se ei poista sitä perustavanlaatuista ongelmaa, että säännöt ja järjestelmät ovat liian monimutkaisia, eikä tässä tapauksessa ongelmia pidä lähteä ratkomaan väärästä päästä.

Samaan aikaan parlamentti käsittelee myös varainhoitoasetusta tuleville rahoituskehyksille. Vaikka nyt käsiteltävä vastuuvapausprosessi katsookin vuoteen 2009, on tärkeää ottaa oppia huomisen varalta ja viimein yksinkertaistaa myös varainhoito.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). - Tak naprawdę nie jest kwestią wzrost liczby eurosceptyków po tym, jak wydają pieniądze instytucje unijne. Problemem jest to, że europejscy podatnicy i europejscy wyborcy zasługują na przejrzystość, na pewien elementarny szacunek. Otóż z całą pewnością fakt, że bardzo źle odzyskuje się pieniądze lub, że źle są one wykorzystane, nie buduje autorytetu Unii Europejskiej i naszych instytucji. Nie budują tego autorytetu również agencje, które są przykładem pewnej eurobiurokracji, które uciekają od kontroli wewnętrznej i zewnętrznej i gdzie zatrudnia się znajomych, a konkursy są fikcją. Muzeum Historii Europy jest bardzo kontrowersyjne. Stąd też większość członków naszej grupy będzie głosować przeciwko większości tych raportów.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). - Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die europäischen Agenturen stehen permanent im Kreuzfeuer der Kritik. Andererseits zählen wir auf sie, wenn sich quasi über Nacht Probleme ergeben, die zum Beispiel vermehrte FRONTEX-Einsätze im Mittelmeer erfordern, oder wenn Dioxin in Tierfutter gefunden wird. Aus diesem Grund bitte ich alle Kolleginnen und Kollegen für die anstehenden Entlastungen um ein gesundes Augenmaß und politischen Weitblick.

Um einen Ausweg aus Meinungen und Vermutungen zu finden und um sich ein übersichtliches Bild der tatsächlichen Agenturleistungen machen zu können, muss die betriebswirtschaftliche Effizienz der Agenturen sachlich evaluiert werden. Dafür setze ich mich seit einiger Zeit sehr ein.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE). - Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Ein herzliches Willkommen auch der ungarischen Ratspräsidentschaft und dem Präsidenten des Europäischen Rechnungshofs mit den Mitgliedern! Ich möchte im Namen der EVP allen Berichterstattern für die Zusammenarbeit danken und auch allen Vertretern der Institutionen für ihr Kommen.

Den Rat möchte ich schon darauf hinweisen, dass Parlamentarier für die Kontrolle der Exekutive gewählt werden. Also die Vorstellung, dass nationale Regierungen das Europäische Parlament kontrollieren dürfen, ist ein beispielloser Versuch der Schwächung dieses Parlaments. Deswegen ist Ihr Angebot nicht wirklich ein Angebot – es ist ein Angebot, uns klein und schwach zu machen. Wie würden eigentlich die nationalen Parlamente auf ein derartiges Ansinnen reagieren? Also bitte, was Sie national nicht wagen, muss auch auf europäischer Ebene tabu sein!

Zur Entlastung im Europäischen Parlament möchte ich sagen, dass wir unter dem jetzigen Präsidium und unter dem jetzigen Generalsekretär im Management Verbesserungen feststellen können. Und diese Verbesserungen möchte ich ausdrücklich auch für die EVP anerkennen. Wir sehen, dass gehandelt wird und dass auch auf unseren Wunsch Dinge getan werden, z. B. der Eingriff in den freiwilligen Pensionsfonds, der absolut nötig war, um eine sofortige Insolvenz dieses Fonds im Jahre 2009 abzuwenden.

Ich möchte jetzt hauptsächlich zu den Vorschlägen zur Überarbeitung des Personalstatuts sprechen. Das sind die Ziffern 77 und 81 im Bericht unseres Kollegen Chatzimarkakis. Diese Vorschläge haben zu einem beispiellosen Lobbying der Betroffenen geführt, auch von Mitarbeitern hier im Haus. Aber die Kritik am Statut ist doch berechtigt. Das Statut lebt in den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts und wurde noch nie modernisiert. Es bemisst Reisetage wie zu Zeiten der Dampfeisenbahn, und die Privilegien stammen aus einer Zeit, in der das Arbeiten im Ausland absolut ungewöhnlich war. Dies ist heute nicht mehr gerechtfertigt. Wir haben heute die letzte und übrigens einzige Gelegenheit, uns im Vorfeld der Statutsreform einzumischen.

Es geht bei meinen Vorschlägen auch darum, ob es normal ist, dass ein Kommissionsmitarbeiter – ohne Jahresurlaub wohlgemerkt – bis zu sieben Wochen Freizeit bezahlt bekommt, und das auch für all jene, die über 10 000 Euro netto im Monat verdienen. Ich meine, hier müssen Überstunden absolut im Gehalt inbegriffen sein. Worum es geht, ist, dass freie Stellen geschaffen werden. Und mit der Streichung einiger dieser freien Tage wären mehrere tausend Stellen zu gewinnen. Diese tausend Stellen dienen nicht zum Wegstreichen, sondern für die neuen Aufgaben Europas, damit wir auf die EU-Kommission zurückgreifen können statt auf ständig neue Behörden und Agenturen, die wir immer zuerst gründen müssen.

Wir sollten uns auch daran machen, uns einen wirklichkeitsgetreuen Überblick über die Verwaltungskosten zu verschaffen. Die aktuellen 6,7 % des Budgets sind bei Weitem zu tief angesetzt. Sie gelten vielleicht für das direkte Management, aber keinesfalls, wenn wir alle Verwaltungsaufwendungen, auch der Mitgliedstaaten, für das Management von EU-Geldern einbeziehen. Ich rege an, dass wir hier im Haushaltskontrollausschuss einen Initiativbericht über die tatsächlichen Verwaltungskosten der Europäischen Union erstellen.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). - Panie Komisarzu! Na to absolutorium patrzę jako na jedno w szeregu udzielanych absolutoriów kolejnych lat i pamiętam bardzo dobrze jak wielkie zastrzeżenia mieliśmy jeszcze 3 lata temu, zwłaszcza do takich obszarów jak fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, fundusze regionalne, działania zewnętrzne. Trzeba przyznać, że przez te dwa ostatnie lata Komisja dokonywała pewnych zobowiązań odnośnie poprawy i tę poprawę my widzimy: zmniejsza się poziom błędu obserwowanego przez ostatnie trzy lata. I to wydaje się, że jest dobrą okazją, żeby Panu komisarzowi Šemecie powiedzieć: My to widzimy, to zauważamy, my to odnotowujemy i to jest dobry sygnał.

Natomiast co mnie wciąż niepokoi, to po pierwsze wolne tempo odzyskiwania źle wydanych środków. Po drugie, pewna niechęć do koncentrowania się na projektach priorytetowych i unikanie tutaj tego poziomu błędu. Niezależnie od poziomu wartości projektu błąd w finansowaniu, w realizacji finansów, wydaje się wypadkową czegoś tam innego. Bardzo mnie niepokoją narastające rozbieżności między zobowiązaniami a płatnościami. Oznacza to, że kumuluje nam się suma środków, które, odnosimy wrażenie, państwa nie są w stanie wydać. I tu jest wina po stronie państw członkowskich.

Bardzo jest niepokojąca niechęć Rady do współpracy z Parlamentem w zakresie absolutorium. Ale widząc pana ministra, który spędził w tej izbie swoje lata myślę, że Pan będzie w stanie przekonywać Radę, że Parlament jest jedynym demokratycznie, bezpośrednio wybieranym organem, któremu Rada winna to sprawozdanie złożyć. I na końcu, podzielam wiele zastrzeżeń odnośnie do agencji, aczkolwiek zastrzeżenia mamy do małej ich grupy.

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage (ALDE). - Madame la Présidente, mes propos concerneront la décharge de l'Agence européenne des médicaments, mais j'aurais pu tenir à peu près les mêmes propos s'agissant de l'EFSA. Je dois dire que le travail de la COCOBU est un travail tout à fait excellent, et que s'il est un moment où le Parlement peut marquer sa position, c'est bien au moment du vote des décharges. Il y a donc bien un aspect budgétaire dans ce que je vais dire, qui touche à la qualité du travail de l'EMA, d'abord en ce qui concerne sa passivité dans l'affaire du benfluorex – ou Mediator –, qui est une passivité tout à fait inacceptable.

Ensuite, dans la gestion des conflits d'intérêts et je donnerai un seul exemple. J'ai dénoncé publiquement, avec notre collègue Antonyia Parvanova et un ensemble d'ONG, le cas tout à fait scandaleux du directeur exécutif de l'agence. Tout ceci a été géré par le comité de l'agence de manière extrêmement désinvolte et qui ne permet absolument pas d'assurer la confiance. Le rôle de nos agences est de nous donner, à nous, les moyens de décider et de permettre à nos concitoyens d'avoir confiance dans les indications qui sont données. C'est la raison pour laquelle je soutiens avec force le report de la décharge et ne voterai favorablement que si toute satisfaction nous est donnée sur les conflits d'intérêts.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - Voorzitter, eurobarometer laat zien dat het enthousiasme voor de Europese Unie al jaren daalt. In nog slechts vijf lidstaten is er een meerderheid die de Europese Unie positief waardeert. De burgers zetten een isgelijkteken tussen Europa en de verspilling van geld. Die bezwaren moeten we uiterst serieus nemen en collega Itälä doet dat ook, zeer terecht. Hij noemt het onverantwoord met dit Parlement nog op twee vergaderlocaties bijeen te komen. Dat ben ik helemaal met hem eens. Ik zeg tegen mijnheer Sarkozy: we moeten af van dat heen en weer gereis van dit Parlement.

Ook is een goede verantwoording van onze eigen algemene onkostenvergoeding nodig. Door het ontbreken van die goede verantwoording hebben EP-leden al gauw de schijn tegen dat ze die algemene onkostenvergoeding in eigen zak steken. Dat moet anders. Terecht bepleit de collega in paragraaf 5 dat we adequate maatregelen nemen voor een verantwoording van onze algemene onkostenvergoeding. Ik hoop dat die paragraaf erin blijft, want dat is goed voor de geloofwaardigheid en de transparantie.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE). - Pani Przewodnicząca! Każda debata na temat absolutorium toczy się w określonym kontekście. Dzisiejsza debata z jednej strony toczy się w kontekście kryzysu i środków zaradczych, kłopotów finansowych niektórych państw, a z drugiej strony toczy się wobec już przygotowywanej nowej perspektywy na lata 2014 i następne. Musimy być tego świadomi, że nasze uwagi dotyczące dzisiaj wykonania budżetu w bardzo poważny sposób wpływają na debatę na temat przyszłości perspektywy finansowej. Dlatego też debata na temat absolutorium ma swój element nie tylko kontrolny, ale ma również element związany z poprawianiem błędów i tego, co nam się nie udało bądź co wymaga dzisiaj nowoczesnych działań.

Charakterystyczne w tej debacie jest nie tylko to, że z jednej strony mamy rosnącą liczbę krytyków budżetu, a z drugiej strony mamy ewidentnie lepsze rezultaty, np. w polityce spójności, gdzie jest ewidentna poprawa, której nie dostrzegają krytycy budżetu europejskiego. Chciałbym zwrócić również uwagę na to, że dzisiaj pozytywne efekty muszą również być elementem przemyślenia dalszych działań; jakiego typu działania muszą być kontynuowane i jakie regulacje wprowadzane, w szczególności co do odzyskiwania kwot.

Chciałbym również zwrócić uwagę wysokiej izby na następującą kwestię: debacie na temat prawidłowości wykonania budżetu musi towarzyszyć debata na temat skuteczności polityk. Bardzo często w dokumentach Parlamentu Europejskiego jest o tym mowa, ale koncentrujemy się na procedurach. A jeżeli mamy mówić o Europie rezultatów, wyników, to nie jest to samo, co prawidłowość w procedurach. Jedno wymaga drugiego, ale musimy również zwracać uwagę na skutki i na rezultaty naszych działań.

 
  
  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D). - Mr President, I would like to thank all the rapporteurs: they have done an important job for us.

In my contribution I would like to comment on a few reports, and firstly on the discharge for the Committee of the Regions. The CoR is, of course, the voice of regions but it also delivers many EU programmes. It would therefore be wrong to suggest, as some have done, that it should fund itself.

On the Commission’s discharge, I support the granting of a discharge. Although more needs to be done, as outlined in the report, I believe that reducing the error rate for regional policy from 11% to 5% is real progress. Structural funds are extremely important for places like Wales – where I come from – where they are implemented very well. We therefore need to ensure that structural funds are not discredited or undermined.

On the Council discharge, I would support postponement. We are often lectured by certain Council members on the need for transparency, so they themselves should be open to providing information on their expenditure. Unfortunately, some seem reluctant to do so.

Finally, I would like to say a few words on Parliament’s discharge. It is always controversial to consider one’s own spending, and our budget certainly receives a lot of attention, which is perhaps understandable in times of economic and financial difficulties. Therefore I am pleased with many of the suggestions made in the report, including on issues concerning buildings policy and prizes – which need to be reviewed and made more transparent – as well as allowances and the important issue of the need for a savings strategy for Parliament’s budget.

It could be argued that many of these points concern future budgets rather than the 2009 budget, but I believe that, when we consider any budget and any discharge, we should also look to the future to ensure that we learn lessons from the past.

 
  
MPphoto
 

  Richard Ashworth (ECR). - Mr President, for the 16th year the Court of Auditors has only given a qualified statement of assurance, which means for the 16th year public confidence in the integrity of the management of our financial affairs has been undermined. I recognise that the Commission has made efforts to make improvements, but in voting to grant discharge I can only vote outcomes, not intent.

The auditors report that far too many headings are materially affected by error and, since 80% of our spending is under shared management with the Member States, it is perfectly clear that the Member States must accept greater responsibility. It is clear too that the Commission must give greater urgency to achieving that outcome. So until I see evidence of significant improvement, I shall continue to vote against discharge of the budget.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE). - Monsieur le Président, tout d'abord félicitations à tous les rapporteurs pour leur gigantesque travail à l'occasion de cette décharge et je salue également la présence du Conseil pour ce débat.

Le siège du Parlement européen à Strasbourg est une question d'identité européenne et pas seulement une question d'économie. J'en parle aujourd'hui, dans cet hémicycle, à l'occasion du débat sur la décharge 2009 car le symbole de la réconciliation franco–allemande est traité par quelques membres de la commission du contrôle budgétaire comme une manne, un simple moyen de faire des économies.

La question des dépenses du Parlement m'intéresse également. À ce propos, je vous propose de tenir les semaines de groupes à Strasbourg plutôt qu'à Bruxelles, cela nous permettrait de rentabiliser notre siège du Parlement à Strasbourg. Puisque nous voulons faire des économies, je vous propose d'autres choses: par exemple, de supprimer le per diem du vendredi de nos collègues et de supprimer également les per diem pour les journalistes. L'Europe est suffisamment attractive pour que l'on ne soit pas obligé de donner un per diem aux journalistes.

Ne nous cachons pas derrière l'argument budgétaire pour s'approprier une question importante qui dépasse le cadre du contrôle budgétaire et ce, bien que je salue le travail important de Ville, notre rapporteur, concernant cette décharge.

Enfin, puisque nous en sommes à parler d'économies, je souhaite également que l'on moralise et que l'on assainisse le système d'indemnisation des groupes de visiteurs parrainés. Je ne trouve pas très moral, et cela donne une très mauvaise image de notre institution, que le responsable de groupe soit remboursé en numéraire, en espèces, le jour de la visite, sans aucun travail, aucun contrôle quant aux montants que le groupe a dépensés. Parfois, la somme allouée, je vous le signale, dépasse le montant des dépenses effectives. Il serait logique que les groupes envoient un devis, au préalable, au service des visites, qu'ils reçoivent un acompte du Parlement sur dépenses, et cela sur un compte bancaire, et que l'on paie le solde sur présentation des factures effectivement acquittées, avec un plafond, bien évidemment.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE). - Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhor Representante do Conselho, caros Colegas, em primeiro lugar quero dar os parabéns a todos os relatores e à excelência dos seus trabalhos. Vou querer dirigir esta intervenção sobretudo para a rubrica 5, para as despesas administrativas e de funcionamento das diversas instituições e para recordar que o volume das despesas administrativas e de funcionamento representa menos de 6 % do orçamento anual da União Europeia.

Apesar deste número, considero fundamental que os princípios da economia, os princípios da eficiência e os princípios da eficácia sejam aplicados. E, para além disso, na execução orçamental deve promover-se a poupança e deve incentivar-se essa poupança e, em simultâneo, não podemos incentivar e promover de forma nenhuma a utilização da totalidade das verbas de cada rubrica.

É importante que se defenda o rigor, a austeridade e, em simultâneo, os meios mínimos para que, no caso do Parlamento Europeu, o objectivo da excelência legislativa seja atingido. E, relativamente à interpretação e à tradução, reputo de essencial e de crucial que os deputados se possam exprimir e trabalhar na sua língua materna. É, no fundo, para darmos forma ao lema: Unidos na diversidade.

Entendo que, em vez de orçamentos puramente incrementais, deveríamos ter no início de cada legislatura orçamentos de base zero e, para além disso, os orçamentos das instituições deviam ser orçamentos plurianuais. Controlo não pode significar burocracia, pois esta é sempre um custo desnecessário. O princípio da confiança nas instituições deve prevalecer.

E, por fim, a quitação não pode ser um exercício em que se pretenda discutir políticas de fundo que exijam amplos consensos e, nomeadamente, a revisão dos Tratados. Assim considero, por exemplo, despropositada a discussão das questões dos locais de trabalho nos relatórios de quitação.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Ulmer (PPE). - Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Mitglieder des Rates und der Kommission! Ich werde im Folgenden zu den Agenturen Stellung nehmen, mit denen ich mich im Rahmen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit befasst habe.

Vorweg aber einen Satz zur permanenten Diskussion um Straßburg oder Brüssel. Ich bin ein klarer Befürworter von Straßburg und ich glaube, dass wir im Zweifel das gesamte Parlament nach Straßburg und nicht nach Brüssel verlegen sollten. Straßburg ist ein Symbol der Einheit Europas, das nicht preisgegeben werden darf.

Im Umweltausschuss haben wir sechs Agenturen geprüft, die bei der Intensität und der Qualität der Arbeit überwiegend hervorragende Ergebnisse erzielt haben. Die Fehler sind deutlich gesunken. Hier gilt es auch einmal ein Lob für die Mitarbeiter dieser Agenturen auszusprechen.

Bei der Agentur für chemische Stoffe, die überwiegend unsere REACH-Projekte überwacht, wurden 104 neue Stellen geschaffen. Bei der EFSA, der Agentur für Lebensmittelsicherheit, gilt es anzumerken, dass wir noch eine exaktere Überwachung und eine höhere Transparenz erreichen müssen. Beim ECDC, dem Zentrum für Prävention und Krankheitskontrolle, müssen wir feststellen, dass die Mittel nicht vollkommen ausgeschöpft wurden. Es wurden noch nicht alle Aufgaben wahrgenommen. Die Umweltagentur ist als zuverlässiger Lieferant von Daten und Zahlen sehr wichtig für unsere Arbeit, für unsere Gestaltung der Zukunft. Hier wünsche ich mir allerdings, dass wir noch exakter feststellen, welche Kosteneinsparungen für die Union durch die Verbesserung der Umwelt insgesamt erzielt wurden, und dass wir uns die entsprechenden Zahlen vorlegen lassen. Bei der Europäischen Arzneimittelagentur gibt es trotz ihres mehrjährigen Bestehens noch deutliche Anlaufschwierigkeiten. Hier sind einige Rechenfehler und eine unzulängliche Koordinierung zwischen Finanzdiensten und wissenschaftlichen Diensten festzustellen.

Insgesamt sehe ich jedoch die Arbeit der Agenturen als sehr positiv.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D). - Herr Präsident! Herr Ulmer, ich bedanke mich bei Ihnen für einen ausgesprochen sachlichen Beitrag. Das hebt sich angenehm ab von vielen Dingen, die ich heute Morgen hier über die Agenturen gehört habe. Es bedrückt einen schon sehr, wenn vielen Kolleginnen und Kollegen aus den euroskeptischen Teilen dieses Hauses bei Einsparungen im Haushalt nichts anderes und immer wieder nichts anderes einfällt als die Agenturen.

Ich erinnere nur daran, dass in dem Moment, in dem die Agenturen vergeben worden sind, von den Ministerpräsidenten und Regierungen unserer Europäischen Union ein Verhalten an den Tag gelegt worden ist, als ob kein Mitgliedstaat genug dieser Agenturen in seinen Hoheitsbereich bekommen könnte. Und jetzt wird hier so getan, als sei das eine Heimsuchung für die Europäische Union.

Ich freue mich sehr auf die angekündigte Studie des Europäischen Rechnungshofs über die Managementkosten der Agenturen. Ich glaube, auf dieser Grundlage werden wir dann endlich zu einer sachlicheren Diskussion finden.

Ich freue mich – ich habe das in meinem ersten Beitrag schon gesagt – außerordentlich, dass die Vertreterinnen und Vertreter der ungarischen Ratspräsidentschaft heute Morgen bei uns sind. Das ist nicht selbstverständlich in einer Debatte, in der es auch um die Entlastung des Rates geht. Deswegen, Herr Minister Becsey, wende ich mich jetzt direkt an Sie. Ich freue mich über die Bereitschaft des Rates – ich habe das den Ausführungen Ihres Kollegen Deutsch entnommen –, anzuerkennen, dass das Haushaltsverfahren und das Entlastungsverfahren unterschiedlich zu handhaben sind.

Dieses Europäische Parlament ist die Volksvertretung und es verlangt Rechenschaft über die Verwendung der Steuergelder. Insoweit rücken wir nicht davon ab, dass wir auch vom Rat Rechenschaft über die Gelder verlangen, die dem Rat aus dem Gemeinschaftshaushalt zur Finanzierung seiner Arbeit übergeben worden sind. Natürlich können wir über vieles miteinander verhandeln, etwa darüber, wie das Entlastungsverfahren in Zukunft aussehen kann. Ich möchte Ihnen aber die Frage stellen, ob Sie ernsthaft vom Europäischen Parlament erwarten, dass wir über etwas verhandeln, was unser vertraglich zugestandenes Recht ist. Am Ende könnte ja nur eine Einschränkung dieses Rechts stehen. Ich vermag nicht zu erkennen, warum ich als Vertreter des Europäischen Parlaments das tun sollte.

Wir haben leider nicht oft die Gelegenheit zur Diskussion miteinander und ich würde mich freuen, wenn Sie diese Gelegenheit wahrnehmen, um uns einmal darzulegen, wer sich eigentlich im Rat gegen die notwendige Transparenz wehrt.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - So záujmom som si vypočul informáciu o problémoch pri komunikácii s Európskou radou o plnení jej kapitoly všeobecného rozpočtu.

Pokiaľ viem, jednou zo základných náplní poslaneckého mandátu je kontrola výkonnej moci. Rada, Komisia rovnako ako aj ďalšie inštitúcie Európskej únie hospodária podľa dohodnutých pravidiel s finančnými prostriedkami občanov Európskej únie. Preto je prirodzené, že volení zástupcovia ľudu v mene daňových poplatníkov kontrolujú inštitúcie, či nakladajú s peniazmi občanov obozretne a v súlade s dohodnutými pravidlami. Rovnako to funguje vo všetkých demokratických štátoch. Preto nerozumiem postoju Európskej rady, ktorá nám odmieta poskytnúť potrebnú súčinnosť pri posudzovaní jej rozpočtu.

My sa nepýtame na to, či pán Sarkozy alebo pani Merkelová chodia do lepšej alebo horšej reštaurácie alebo či si kupujú lepšiu alebo horšiu tašku, alebo či sa obliekajú u jednej firmy alebo druhej firmy, my sa pýtame na to, ako nakladajú s verejnými prostriedkami daňových poplatníkov, a na to máme plné právo a oni majú plnú povinnosť tieto informácie poskytnúť.

 
  
MPphoto
 

  Zsolt László Becsey, a Tanács soros elnöke. − Mivel csak kétperces reagálásom van, néhány dologra térnék ki. Az egyik: megismételném azt, hogy a Tanács és a Parlament közötti vitában készen állunk egy hosszú távú megállapodásra. Csak ez oldhatja meg a problémát. A legitimitási problémát, amit Gräßle képviselőasszony is mondott. El szeretném mondani, hogy persze a Parlamentről tudom – hát magam is itt voltam –, közvetlenül választott testület, azonban a Tanácsban is legitim vezetők, miniszterek vannak. Ráadásul mind a két testület – az egyik az ajánlás, a másik a végleges discharge esetén –, ugyanolyan részese a discharge-nak. Az átadott ajánlatban mi különválasztottuk a költségvetési folyamatot és a zárszámadási folyamatot.

Kérem azt, hogy jelöljenek ki a Parlament részéről egy tárgyaló delegációt, és politikai szinten egy reprezentatív delegációval a Parlament részéről egyezzünk meg. Nem lesz ez hasznos, hogyha tovább folytatjuk ezeket a problémákat. És ebben egyébként, amit átadtunk papírt, a Memorandum of Understanding tervezetét, abban az is világos, hogy azt is tisztáznunk kell, – és ezt segíteni fogja szerintem az adminisztrációk közötti megjelenést –, hogy mi az ami a Tanácsi kompetenciában van adatszolgáltatás, és mi az ami nem? És ami tanácsi kompetenciában van, azt valóban kérhetik, hogy adjuk ki.

Ami a nemzeti deklarációkat illeti – ez is többször fölmerült –, én javaslom azt, hogy ezt majd a pénzügyi rendelet a Financal Regulation vitájában oldjuk meg. Tudom, hogy erre vannak javaslatok. Figyelembe kell természetesen venni a kérdésnek a komplexitását az egyes tagállamokban, de még egyszer mondom, ez egy másik folyamatban egy nagyon lényeges vitapont lesz.

És akkor köszönöm szépen a szót elnök úr, és még egyszer kérném önöket, hogy ne csináljunk pankrációt a két zárszámadási testületnek, intézménynek a kapcsolatából. Üljünk le, tárgyaljunk és egyezzünk meg, és ne a főtitkárságok levelezési vitájává és a bürokráciák levelezési vitájává alacsonyítsuk le ezt a problémát.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Mr President, this debate confirms the broad common understanding between Parliament and the Commission on the way forward and on the need to improve our policies and programmes, bringing added value to EU citizens. I think we are moving in the right direction, and the issues you have raised concerning the introduction of management declarations, more automaticity in the application of sanctions and work on recoveries are really important subjects, on which the Commission is working.

I would like, in particular, to thank Ms Grässle for her work on the Financial Regulation. I think it is very important that the proposal submitted by the Commission on the introduction of management declarations is finally approved because this issue is really about increasing the accountability of our Member States, which are responsible for managing 80% of your budget. With streamlined and much more automatic application of the interruption of payments procedure, I think we will see, in the discharge for 2010, that the incidence of interruption of payments is growing and services are no longer afraid to apply this instrument in their work.

We are also working with the Member States on recoveries, and we submitted a lot of information to the rapporteur about the situation in relation to recoveries. I think that, working together, we can find ways of improving the situation here. Of course, sanctions are a good thing but we also have to seek incentives, and this is an important subject in terms of facilitating our Member States’ activity.

We all agree that we have moved forward on simplification of our rules, and we have presented our views on this subject. These proposals will be taken into account when we are preparing new programmes for the next Multiannual Financial Framework. I fully agree that our public procurement legislation is very complex, and a great many errors are occurring in the area of public procurement. That is why the Commission has launched a public consultation on the simplification and improvement of public procurement rules, and I hope this will lead to a much simpler and more efficient system.

With regard to the Staff Regulations, it is time to look at them once again, and my colleague Maroš Šefčovič is working on a revision of the Staff Regulations. This is, of course, a complex issue, and we have to take into account all those sensitive matters which are related to simplification, but the fact is that certain provisions in the Regulations are really outdated and need to be reconsidered and revised.

Of course, the Commission will reply formally to your recommendations in the follow-up report, to be presented after the summer, but, as you can see, we are already working hard to reinforce the management of the EU budget and improve the performance of our programmes. I am looking forward to our future cooperation.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis, Berichterstatter. − Herr Präsident! Zunächst nochmals danke an den Herrn Kommissar im Namen des Hauses für die sehr gute Kooperation. Sie haben jetzt nochmals einige Punkte angesprochen. Wir sollten daran anknüpfen und daran weiterarbeiten. Aber ich bitte Sie auch, unseren Dank an Ihre Kollegen weiterzuleiten, denn wir haben ja mit vielen einzelnen Kollegen – ich möchte insbesondere die beiden Herren Cioloş und Hahn erwähnen – einen sehr intensiven Austausch gehabt und beide haben sehr kooperativ gearbeitet. Ich bitte Sie, ihnen das nochmals auszurichten.

Ich möchte mich beim Ratspräsidenten, Herrn Becsey, für die klaren Worte bedanken. Er hat klare Worte benutzt, die mögen uns nicht gefallen, aber er ist zumindest klar in seinen Aussagen. Danke dafür. Dass Sie hier sind, halte ich für selbstverständlich. Ich finde, das ist kein besonderer Anlass, das zu erwähnen. Ich finde es trotzdem gut, dass Sie da sind.

Meinen letzten Dank habe ich für den Präsidenten des Rechnungshofs aufgehoben, Herrn Präsidenten Caldeira, mit dem wir als Parlament immer und jederzeit wirklich offen, kooperativ zusammenarbeiten. Wir schätzen das sehr. Unsere Arbeit wäre nicht möglich ohne Ihre Hintergrundarbeit. Unsere Entlastung basiert hauptsächlich auf Ihren Beiträgen. Wir würden uns wünschen, dass Sie, Herr Präsident Caldeira, bei der künftigen Auswertung des Evaluierungsberichts, also bei dem Performance Audit, eine größere Rolle spielen. Es kommt in der Zukunft der Europäischen Union eben nicht nur darauf an, ob die Mittel rechtmäßig, legal ausgegeben wurden, sondern es kommt vor allem darauf an, dass sie sinnvoll ausgegeben werden, nämlich nach Maßstäben der Effizienz und der Effektivität. Das wird Bestandteil des Evaluierungsberichts nach Artikel 318 des Lissabon-Vertrags. Wir wünschen uns als Parlament eine jährliche Debatte über die Leistungsbewertung der Kommission und wir wünschen uns, dass Sie als Vertreter des Rechnungshofs eingeladen werden, dabei sind und hier mitdebattieren. Herzlichen Dank an die Kollegen und an alle.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza