Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 10. toukokuuta 2011 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Vastuuvapaus 2009 (keskustelu)
 5.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla): ks. pöytäkirja
 6.Vastuuvapaus 2009 (jatkoa keskustelulle)
 7.Tervetulotoivotukset
 8.Vastuuvapaus 2009 (jatkoa keskustelulle)
 9.Äänestykset
  9.1.Vastuuvapaus 2009: EU:n yleinen talousarvio, tuomioistuin (A7-0137/2011, Crescenzio Rivellini) (äänestys)
  9.2.Vastuuvapaus 2009: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan oikeusasiamies (A7-0116/2011, Crescenzio Rivellini) (äänestys)
  9.3.Vastuuvapaus 2009: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan tietosuojavaltuutettu (A7-0117/2011, Crescenzio Rivellini) (äänestys)
  9.4.Vastuuvapaus 2009: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja valvonta (A7-0149/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.5.Vastuuvapaus 2009: Euroopan poliisiakatemia (A7-0150/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.6.Vastuuvapaus 2009: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (A7-0119/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.7.Vastuuvapaus 2009: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (A7-0106/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.8.Vastuuvapaus 2009: yhteisön kalastuksenvalvontavirasto (A7-0118/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.9.Vastuuvapaus 2009: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (A7-0123/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.10.Vastuuvapaus 2009: tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (A7-0107/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.11.Vastuuvapaus 2009: Euroopan kemikaalivirasto (A7-0127/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.12.Vastuuvapaus 2009: Euroopan ympäristökeskus (A7-0122/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.13.Vastuuvapaus 2009: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (A7-0146/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.14.Vastuuvapaus 2009: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (A7-0120/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.15.Vastuuvapaus 2009: Euroopan meriturvallisuusvirasto (A7-0132/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.16.Vastuuvapaus 2009: Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (A7-0105/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.17.Vastuuvapaus 2009: Euroopan rautatievirasto (A7-0125/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.18.Vastuuvapaus 2009: Euroopan koulutussäätiö (A7-0109/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.19.Vastuuvapaus 2009: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto (A7-0104/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.20.Vastuuvapaus 2009: Euratomin hankintakeskus (A7-0144/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.21.Vastuuvapaus 2009: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (A7-0108/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.22.Vastuuvapaus 2009: Eurojust (A7-0133/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.23.Vastuuvapaus 2009: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (A7-0145/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.24.Vastuuvapaus 2009: maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) Euroopan valvontaviranomainen (A7-0103/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.25.Vastuuvapaus 2009: ARTEMIS-yhteisyritys (A7-0126/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.26.Vastuuvapaus 2009: Clean Sky -yhteisyritys (A7-0128/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.27.Vastuuvapaus 2009: IMI-yhteisyritys (A7-0129/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.28.Vastuuvapaus 2009: SESAR-yhteisyritys (A7-0124/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  9.29.Luigi de Magistrisin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (A7-0152/2011, Bernhard Rapkay) (äänestys)
  9.30.Bruno Gollnischin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (A7-0154/2011, Bernhard Rapkay) (äänestys)
  9.31.Bruno Gollnischin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A7-0155/2011, Bernhard Rapkay) (äänestys)
  9.32.Sopimus Prespan puistoalueen suojelusta ja kestävästä kehityksestä (A7-0078/2011, Kriton Arsenis) (äänestys)
  9.33.Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja lopettamiseksi toteutettavia satamavaltion toimenpiteitä koskeva sopimus (A7-0142/2011, Carmen Fraga Estévez) (äänestys)
  9.34.Velallisen omaisuuden jäädyttäminen ja ilmoittaminen rajatylittävissä tapauksissa (A7-0147/2011, Arlene McCarthy) (äänestys)
 10.Tervetulotoivotukset
 11.Äänestykset (jatkoa)
  11.1.Vastuuvapaus 2009: EU:n yleinen talousarvio – pääluokka III – Komissio (A7-0134/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (äänestys)
  11.2.Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2009 vastuuvapausmenettelyssä (A7-0135/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (äänestys)
  11.3.Vastuuvapaus 2009: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan parlamentti (A7-0094/2011, Ville Itälä) (äänestys)
  11.4.Vastuuvapaus 2009: EU:n yleinen talousarvio, neuvosto (A7-0088/2011, Crescenzio Rivellini) (äänestys)
  11.5.Vastuuvapaus 2009: EU:n yleinen talousarvio, tilintarkastustuomioistuin (A7-0138/2011, Crescenzio Rivellini) (äänestys)
  11.6.Vastuuvapaus 2009: EU:n yleinen talousarvio, talous- ja sosiaalikomitea (A7-0136/2011, Crescenzio Rivellini) (äänestys)
  11.7.Vastuuvapaus 2009: EU:n yleinen talousarvio, alueiden komitea (A7-0139/2011, Crescenzio Rivellini) (äänestys)
  11.8.Vastuuvapaus 2009: kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes Euroopan kehitysrahasto (A7-0140/2011, Bart Staes) (äänestys)
  11.9.Vastuuvapaus 2009: Euroopan lääkevirasto (A7-0153/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  11.10.Vastuuvapaus 2009: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (A7-0130/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  11.11.Vastuuvapaus 2009: Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (A7-0131/2011, Georgios Stavrakakis) (äänestys)
  11.12.Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen hätäapuna Pakistanille (A7-0069/2011, Vital Moreira) (äänestys)
  11.13.Siirtymäjärjestelyt jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiä investointisopimuksia varten (A7-0148/2011, Carl Schlyter) (äänestys)
  11.14.Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle (A7-0053/2011, Vital Moreira) (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Muuttovirrat ja turvapaikka-anomukset sekä niiden vaikutukset Schengenin alueeseen (keskustelu)
 16.Parlamentin ja komission yhteistä avoimuusrekisteriä koskeva toimielinten sopimus – Työjärjestyksen muuttaminen parlamentin ja komission yhteisen avoimuusrekisterin käyttöönoton seurauksena
 17.Ydinturvallisuus 25 vuotta Tšernobylin katastrofin jälkeen (keskustelu)
 18.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 19.Tekstiilien nimitykset ja niitä vastaavat tekstiilituotteiden merkinnät (keskustelu)
 20.EU:n pankkialan stressitestit (keskustelu)
 21.Myrkyllisen jätteen siirtoa kehitysmaihin koskevien määräysten noudattamisen valvonta (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 23.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (1515 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (5621 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö