Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2011 m. gegužės 10 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pateikti dokumentai (žr. protokolą)
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 4.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)
 5.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis) (žr. protokolą)
 6.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijų tęsinys)
 7.Oficialus pasveikinimas
 8.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijų tęsinys)
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Teisingumo Teismas (A7-0137/2011, Crescenzio Rivellini) (balsavimas)
  9.2.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ombudsmenas (A7-0116/2011, Crescenzio Rivellini) (balsavimas)
  9.3.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos duomenų apsaugos pareigūnas (A7-0117/2011, Crescenzio Rivellini) (balsavimas)
  9.4.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (A7-0149/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.5.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (A7-0150/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.6.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (A7-0119/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.7.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) (A7-0106/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.8.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra (A7-0118/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.9.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (A7-0123/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.10.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (A7-0107/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.11.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (A7-0127/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.12.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (A7-0122/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.13.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (A7-0146/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.14.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (A7-0120/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.15.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (A7-0132/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.16.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (A7-0105/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.17.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelių agentūra (A7-0125/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.18.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (A7-0109/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.19.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (A7-0104/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.20.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (A7-0144/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.21.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (A7-0108/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.22.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas (A7-0133/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.23.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (A7-0145/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.24.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (A7-0103/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.25.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS (A7-0126/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.26.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus“ (A7-0128/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.27.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė (jungtinė technologijų iniciatyva „Naujoviški vaistai“) (A7-0129/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.28.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR (A7-0124/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  9.29.Prašymas ginti Parlamento nario Luigi de Magistris imunitetą (A7-0152/2011, Bernhard Rapkay) (balsavimas)
  9.30.Prašymas ginti Parlamento nario Bruno Gollnischo imunitetą (A7-0154/2011, Bernhard Rapkay) (balsavimas)
  9.31.Prašymas atšaukti Parlamento nario Bruno Gollnisho imunitetą (A7-0155/2011, Bernhard Rapkay) (balsavimas)
  9.32.Susitarimas dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaraus vystymo (A7-0078/2011, Kriton Arsenis) (balsavimas)
  9.33.Uosto valstybės priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti (A7-0142/2011, Carmen Fraga Estévez) (balsavimas)
  9.34.Skolininkų turto įšaldymas ir informacijos apie jį atskleidimas tarptautinio bylinėjimosi atvejais (A7-0147/2011, Arlene McCarthy) (balsavimas)
 10.Oficialus pasveikinimas
 11.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  11.1.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas, III skirsnis – Komisija (A7-0134/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (balsavimas)
  11.2.Specialios Europos Audito Rūmų ataskaitos dėl 2009 m. Komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimo (A7-0135/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (balsavimas)
  11.3.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Parlamentas (A7-0094/2011, Ville Itälä) (balsavimas)
  11.4.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Taryba (A7-0088/2011, Crescenzio Rivellini) (balsavimas)
  11.5.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmai (A7-0138/2011, Crescenzio Rivellini) (balsavimas)
  11.6.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (A7-0136/2011, Crescenzio Rivellini) (balsavimas)
  11.7.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Regionų komitetas (A7-0139/2011, Crescenzio Rivellini) (balsavimas)
  11.8.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: aštuntasis, devintasis ir dešimtasis Europos plėtros fondai (EPF) (A7-0140/2011, Bart Staes) (balsavimas)
  11.9.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (A7-0153/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  11.10.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (A7-0130/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  11.11.2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (A7-0131/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
  11.12.Dėl ekstremaliosios situacijos Pakistanui nustatomos autonominės prekybos lengvatos (A7-0069/2011, Vital Moreira) (balsavimas)
  11.13.Valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišaliams investicijų susitarimams skirta pereinamojo laikotarpio tvarka (A7-0148/2011, Carl Schlyter) (balsavimas)
  11.14.Papildomos makrofinansinės pagalbos suteikimas Gruzijai (A7-0053/2011, Vital Moreira) (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokolą)
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Migracijos srautai, prieglobsčio prašymas ir jų poveikis Šengeno erdvei (diskusijos)
 16.Tarpinstitucinis susitarimas dėl bendro skaidrumo registro - Darbo tvarkos taisyklių dalinis keitimas sukūrus bendrą Parlamento ir Komisijos skaidrumo registrą
 17.Branduolinis saugumas praėjus 25-iems metams po Černobylio katastrofos (diskusijos)
 18.Klausimų valanda (Klausimai Komisijai)
 19.Tekstilės pavadinimai ir susijęs tekstilės gaminių ženklinimas (diskusijos)
 20.ES bankininkystės sektoriaus testavimas nepalankiausiomis sąlygomis (diskusijos)
 21.Reglamentų dėl toksinių atliekų išvežimo į besivystančias šalis vykdymas (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 23.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (1448 kb)
 
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (5315 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika